You are on page 1of 39

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ

FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING

ANALIZĂ DIAGNOSTIC A DOMENIULUI RESURSE UMANE LA CNTEE
TRANSELECTRICA S.A.

Studenți:
Macedon Andrei
Ion Vlad-Cristian
Grupa 3
Anul II
Managementul Strategic al
Firmei

CUPRINS

CAPITOLUL I: PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE...................................................4
1.1 PREZENTARE GENERALĂ....................................................................................... 4
1.1.1 MISIUNE........................................................................................................... 4
1.1.2 VIZIUNE........................................................................................................... 4
1.2 DATE DE IDENTIFICARE.......................................................................................... 5
1.3 STRUCTURĂ ACȚIONARIAT..................................................................................... 6
1.4 OBIECT DE ACTIVITATE.......................................................................................... 7
1.5 GAMA DE SERVICII PRESTATE................................................................................ 8
1.6 PIAȚA SOCIETĂȚII COMERCIALE............................................................................. 8
1.6.1 FURNIZORI...................................................................................................... 8
1.6.2 BENEFICIARI.................................................................................................... 9
1.6.3 CONCURENȚI................................................................................................... 9
1.6.4 COTĂ DE PIAȚĂ................................................................................................ 9
1.6.5 MARKETINGUL COMPANIEI NAȚIONALE TRANSELECTRICA S.A.......................10
1.7 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. STRUCTURA PERSONALULUI..............................10
CAPITOLUL II: ANALIZA DIAGNOSTIC A DOMENIULUI RESURSE UMANE LA CNTEE
TRANSELECTRICA S.A................................................................................................... 12
2.1 ANALIZA MEDIULUI INTERN AL CNTEE TRANSELECTRICA S.A..............................13
2.1.1 DOCUMENTARE PRELIMINARĂ.......................................................................13
2.1.2 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI RESURSE UMANE A CNTEE TRANSELECTRICA
S.A.......................................................................................................................... 14
2.1.3 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DIRECTORULUI DIRECŢIEI RESURSE UMANE A CNTEE
TRANSELECTRICA S.A............................................................................................. 15
2.1.4 RECRUTAREA, SELECŢIA, SANCȚIONAREA ŞI CONCEDIEREA PERSONALULUI 15
2.1.5 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI...............................................16
2.1.6 FORMARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI.................................................17
2.2 IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR PUNCTE FORTE ŞI PUNCTE SLABE ÎN DOMENIUL
RESURSELOR UMANE LA CNTEE TRANSELECTRICA S.A.............................................18
2.2.2 RELIEFAREA CAUZALĂ A PRINCIPALELOR PUNCTE SLABE ÎN DOMENIUL
RESURSELOR UMANE LA CNTEE TRANSELECTRICA S.A..........................................19
2.3 DETERMINAREA PUTERII INTERNE ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE (M.E.F.I). 21
2

2.4 ANALIZA MEDIULUI EXTERN - ANALIZA MICROMEDIULUI SOCIETĂŢII...................22
2.4.1 CONCURENŢA................................................................................................ 22
2.4.2 CLIENŢI.......................................................................................................... 23
2.4.3 FURNIZORI.................................................................................................... 23
2.4.4 PRESTATORI DE SERVICII............................................................................... 24
2.5 ANALIZA MEDIULUI EXTERN - ANALIZA MACROMEDIULUI SOCIETĂŢII..................25
2.5.1 MEDIUL DEMOGRAFIC................................................................................... 26
2.5.2 MEDIUL ECONOMIC....................................................................................... 26
2.5.3 MEDIUL JURIDIC SAU INSTITUŢIONAL............................................................26
2.5.4 MEDIUL TEHNOLOGIC.................................................................................... 27
2.5.5 MEDIUL POLITIC............................................................................................. 27
2.6 IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR OPORTUNITĂȚI ȘI AMENINȚĂRI LA CNTEE
TRANSELECTRICA S.A................................................................................................ 27
2.6.1 RELIEFAREA PRINCIPALELOR OPORTUNITĂŢI ŞI AMENINŢĂRI ALE COMPANIEI
NAŢIONALE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE.............................................27
2.7 DETERMINAREA PUTERII EXTERNE A COMPANIEI.................................................28
CAPITOLUL III: PROIECT DE MĂSURI PRIVIND EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI
RESURSE UMANE LA CNTEE TRANSELECTRICA S.A.......................................................29
3.1 DESCRIEREA MĂSURILOR PRIVIND EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI RESURSE
UMANE...................................................................................................................... 29
3.2 PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR...................................................31
3.3 EFECTELE PROGNOZATE...................................................................................... 32
BIBLIOGRAFIE............................................................................................................... 33

3

Cu toate acestea.. Începând cu data de 26 august 2006.1 PREZENTARE GENERALĂ CNTEE TRANSELECTRICA S.A. – pentru transportul şi dispecerizarea. serviciile de transport şi de sistem au fost complet separate de activităţile de producere. distribuţia şi producerea energiei electrice.php .CAPITOLUL I: PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE 1.A. distribuţie şi furnizare. 1 CNTEE TRANSELECTRICA S. Codul Reţelei Electrice de Transport.ro/1Despre/prezentare.transelectrica.A..A. din punct de vedere tehnic. îşi desfăşoară activităţile în conformitate cu legea Energiei şi a legislaţiei secundare. Codul Comercial şi Codul de Metering1. http://www. SC ELECTRICA S. Prin luarea acestei decizii.A. şi SC TERMOELECTRICA S. Ultima accesare la data de: 11 aprilie 2013.. este o societate listată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). SC HIDROELECTRICA S. a fost înfiinţată conform Ordonanţei de Guvern nr.A.A. Transelectrica S. Transelectrica S. sistemul energetic este unitar. care este Transelectrica S. 627/31 iulie 2000 ca urmare a separării fostei Companii Naţionale de Electricitate (CONEL) în patru entităţi independente: CNTEE TRANSELECTRICA S. administrat de un singur operator. 4 .A. în principal Licenţele Operatorului de Transport şi de Sistem. Prezentare.A.

în afara literei de la începutul cuvântului. albastre.A. bolduit. două în partea stângă.ro/1Despre/misiune.1. de culoare albastră.A. este scris cuvântul “Transelectrica”. Misiune și Viziune. culoare bleu bordat cu albastru. sursa CNTEE TRANSELECTRICA S. formând un triunghi și trei.1 MISIUNE Misiunea companiei este reprezentată de asigurarea funcţionării SEN (Sistemul Energetic Naţional) în condiţii de maximă siguranţă şi stabilitate prin îndeplinirea standardelor de calitate. Ultima accesare la data de: 11 aprilie 2013. În interiorul lui sunt trasate 5 benzi late. cu font Newtext RG BT. 1.2 VIZIUNE Viziunea societăţii comerciale este aceea de a deveni autoritatea tehnică şi operaţională a SEN şi operatorul cheie de transport al energiei electrice din regiunea sud-est europeană.. realizându-se astfel infrastructura pieţei naţionale de electricitate şi garantându-se accesul reglementat la reţeaua electrică de transport în condiţii de transparență.php . de dimensiuni diferite. 2 CNTEE TRANSELECTRICA S.1. așezate paralel. Emblema este formată dintr-un triunghi echilateral. Sub triunghi. în dreapta unghiului.transelectrica. 1. nediscriminare şi echidistanță pentru toţi participanţii la piaţă.2 DATE DE IDENTIFICARE Emblema Societății Comerciale: Figura nr. http://www. funcţionând interconectat la ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) şi asigurând tranzitul energiei electrice pe piaţa regională2. 5 . cu dimensiunea laturilor de 7 centimetri. Aceste benzi reprezintă literele “T” și “E” stilizate. care este majusculă.1. 1. cu litere mici.

– CNTEE TRANSELECTRICA S.5814. 6 .420.A.303. București.coduricaen.5616. 33. http://www.A. http://www. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013.00 RON (la data de 8 aprilie 2013)6.totalfirme.5618. Rezultate anuale preliminarii 2011. 4 Listafirme. 021. 6 Totalfirme. Număr de Ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/20003.303. 021.ro 3 CNTEE TRANSELECTRICA S.A. http://www.transelectrica.303. nr. Ultima accesare la data de: 14 aprilie 2013. 5 CoduriCaen.031. Obiect Principal de Activitate: 3512 . Numere de Telefon: 021.com/cauta. Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 13328043.A.303. 021. sector 1.Transportul energiei electrice4 (Această clasă include activitatea de exploatare a sistemelor de transmisie care transportă energia electrică de la dispozitivul de generare la sistemul de distribuție)5.A. Adresă E-Mail: office@transelectrica.Denumirea Societății Comerciale: COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A. Capital Social: 733. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013.ro/compania-nationala-de-transport-al-energiei-electrice-transelectrica-sa-13328043 ..info/definitie-3512.info (2013) Cod CAEN pentru “3512”.ro (2013) TRANSELECTRICA S.ro (2013) COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.. Forma Juridică: CNTEE Transelectrica S. companie națională inființată ca societate comercială pe acțiuni și iși desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv. Cod Poștal: 010325. este o societate deținută public. Adresă Sediu Social: Bulevardul Gheorghe Magheru. http://www. Transelectrica S.html . Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013.ro/Uploads/RaportariPeriodice/Preliminar/RAP_PRELIMINAR_2011_vxh6.5611.A. este persoană juridică română.listafirme.pdf . .php? nume=transelectrica&cui=&regcom=&judet=&localitate=&strada=&domeniu=&cautasiindetaliicaen=da&produs=&cautasi indetaliiprodus=da&nrangajati=ge&nrangajatival=&profitnet=ge&profitnetval=&venituri=ge&veniturival=&cheltuieli=ge &cheltuielival=&x=0&y=0 .

A.transelectrica. 2. http://www.transelectrica. 7 CNTEE TRANSELECTRICA S. 8 CNTEE TRANSELECTRICA S.675% fizice S.107. Oltenia S.3 STRUCTURĂ ACȚIONARIAT (la data de 31 decembrie 2012)8: Nume acționar Număr acțiuni Pondere (%) Statul Român prin 43.transelectrica.895.A. 7 .626. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013. sursa CNTEE TRANSELECTRICA S.602 6.182 7.Adresă Website: http://www.php .499% S.303. (2013).php .A.I. Alți acționari persoane 5.020.309 58..F.688% OPSPI Alți acționari persoane 10.348% TOTAL 73.212 13. http://www. Contact.ro/2Investitori/structaction. 4.A.ro7 1.837 13.000% Figura nr.653. Ultima accesare la data de: 23 aprilie 2013.A.789% juridice SC Fondul Proprietatea 9.142 100.ro/contact. Structură acționariat.

13. activități de consultanță pentru afaceri și management (Cod CAEN: 7022). 9 CNTEE TRANSELECTRICA S. .Statul Român prin OPSPI 58. http://www. etc10.A.A.6.A. Actul Constitutiv – Transelectrica.F.348% Figura nr. Ultima accesare la data de: 14 aprilie 2013. . Compania națională are printre obiectele secundare de activitate următoarele: fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității (Cod CAEN: 2712). activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (Cod CAEN: 7112). administrarea paginilor web și activități conexe (Cod CAEN: 6311).13.A.7.A.transelectrica. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013.675% S.4 OBIECT DE ACTIVITATE Obiectul principal de activitate al CNTEE Transelectrica S. Caiet de sarcini.499% Alți acționari persoane fizice .789% SC Fondul Proprietatea S. 10 CNTEE TRANSELECTRICA S.A.. http://www. îl reprezintă transportul și dispecerizarea energiei electrice.pdf . prelucrarea datelor.688% Alți acționari persoane juridice . prin filiala sa cu personalitate juridică OPCOM S.ro/PDF/Achizitii/Caiet %20Sarcini_2012-02-09_h14f.ro/PDF/Guvernanta/Act%20constitutiv_site. activități de testări și analize tehnice (Cod CAEN: 7120). sursa CNTEE TRANSELECTRICA S.pdf .. Oltenia S. 3. compania națională îndeplinind funcțiile de operator de transport și operator de sistem al Sistemului Energetic Național9. 1.transelectrica.I. 8 .A. dar și de administrator al pieței de energie electrică.

A.php#2 . Activități comerciale pe pia ța de electricitate.A. este o companie națională care prestează servicii.   Printre serviciile secundare desfășurate de compania națională. Serviciul de administrare a pieței de energie electrică prin filiala OPCOM S. Termoelectrica S.ro/5Piete/adminservicii. Serviciul de conducere tehnică operațională a Sistemului Energetic Național (SEN).2% 11 CNTEE TRANSELECTRICA S. prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice și de telecomunicații pentru cerințele  interne și internaționale. se vor face în cadrul secțiunii ”Gama de servicii prestate”. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013.A. 1.transelectrica. se regăsesc următoarele: prestări de servicii la terți în domeniul energetic.transelectrica. 10 al CNTEE Transelectrica S.C.A.926 Pondere (%) 25. Principalele activități generatoare de profituri ale companiei naționale sunt următoarele:    Serviciul de transport al energiei electrice. document actualizat la data de 28 decembrie 2012. http://www. dar nu fabrică produse sau bunuri.5 GAMA DE SERVICII PRESTATE CNTEE Transelectrica S.A.ro/4OperareSEN/functionare. Starea SEN în timp real. 1..A11. prestări de servicii de racordare la rețeaua de transport de energie electrică. (2013). Proveniența energiei Cărbune Cantitate furnizată (MW) 1. având în vedere natura obiectului principal de activitate. Enumerarea și detalierea serviciilor prestate de către CNTEE Transelectrica S. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013.A.Datele cu privire la obiectul principal de activitate și obiectele secundare de activitate au fost preluate din Actul Constitutiv nr. 12 CNTEE TRANSELECTRICA S. http://www.6.1 FURNIZORI (la data de 8 aprilie 2013)12: Nume furnizor S..6 PIAȚA SOCIETĂȚII COMERCIALE 1.php . 9 .

Hidro 2. Hidroelectrica S. 4. Nuclear 1.S.8% 100.9% Centrale Eoliene .A. sursa CNTEE TRANSELECTRICA S. 18.C. Consumatori industriali (fabrici.817 Centrale Electro-Termice Hidrocarburi 755 (CET-uri) Centrale Eoliene Eolian 746 TOTAL 7645 Figura nr. combinate.A. alte societăți comerciale producătoare de bunuri și servicii).2% SN Nuclearelectrica S.A. Nuclearelectrica S.9. 36.A.8% 9.6.3% SC Hidroelectrica S. 18.3% 36.A. pot fi clasificați in două categorii:   Consumatori casnici.9. 1. 10 . 25.9% 9. 5.2 BENEFICIARI Beneficiarii serviciilor Companiei Naționale Transelectrica S.A.N. sursa CNTEE TRANSELECTRICA S.A.A.8% Centralele Electro Termice (CET-uri) .0% SC Termoelectrica S.8% Figura nr.401 S.

De asemenea.A. fiind singura companie care transportă energie electrică pe teritoriul României. La sfârșitul anului 2012.A. dar și singura entitate care realizează conducerea tehnică operațională a Sistemului Energetic Național.A.6. reprezintă monopol de stat. CNTEE Transelectrica S. Cele două direcții sunt: Direcția comunicare și suport și Direcția strategie corporativă și relații cu autoritățile de reglementare. Prima direcție are printre activități elaborarea și publicarea de comunicate de presă (activitate ce este strâns legată de domeniile marketingului și cel al relațiilor publice). deoarece este unic transportator al energiei electrice în România și nu necesită să desfășoare activități de marketing activ. este singura companie care administrează piața de energie electrică. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S. reprezintă singura companie care transportă energie electrică pe teritoriul României.A. Această schimbare s-a realizat cu ajutorul 11 . CNTEE TRANSELECTRICA S. STRUCTURA PERSONALULUI. Cea de a doua direcție menționată anterior are printre activități comunicarea și menținerea legăturilor cu autoritățile și instituțiile naționale și internaționale care reglementează domeniul energetic. CNTEE Transelectrica S. nu are în organigrama sa un departament.6. a devenit societate administrată în sistem dualist.4 COTĂ DE PIAȚĂ Activitățile și serviciile prestate de către CNTEE Transelectrica S.A. compartiment sau direcție de marketing.1.5 MARKETINGUL COMPANIEI NAȚIONALE TRANSELECTRICA S.7 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ.A. nu deține un departament sau un compartiment de marketing.A. 1. 1. ci doar activități de comunicare cu mass-media și cu alte organisme diverse (instituții și autorități naționale și internaționale). însă există două direcții care au ca și activități relațiile cu publicul și marketingul organizației.6. Compania Națională Transelectrica S. 1.3 CONCURENȚI Compania națională nu are concurenți.

A. iar în lipsa acestuia.G. denumit alternativ și Director General Executiv sau Chief Executive Officer (CEO) al societății. sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere compus din 7 membri. prin intermediul căruia se exprimă voința acționarilor în orice probleme care interesează societatea comercială în cauză14.. De asemenea. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013. având calitatea de membri pe o perioadă de cel mult 4 ani. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013. Regulament de Organizare și Funcționare al Directoratului. În cazul în care Consiliul de Supraveghere nu își dă acordul pentru o astfel de operațiune. Conducerea societății revine în exclusivitate Directoratului.A. Compania Națională Transelectrica S.A.A. Prin decizia Consiliului de Supraveghere se numește un Președinte al Directoratului. Membrii Directoratului CNTEE Transelectrica S. Adunarea Generală a Acționarilor (A.) reprezintă cel mai înalt organ de deliberare al societății comerciale pe acțiuni. A. sunt numiți și revocați de către Consiliul de Supraveghere.transelectrica. 14 Euroavocatura.modificării actului constitutiv prin Hotărârea numărul 8/28.12.ro/dictionar/324936/Adunare_generala_a_actionarilor_-_AGA .A. Opcom 13 CNTEE TRANSELECTRICA S. Directoratul poate cere acordul Adunării Generale a Acționarilor13.pdf . precum: S. Cu toate acestea. În prezent. 12 . domnul Gheorghe Ștefan este Directorul General Executiv și Președintele Directoratului.net (2013) Adunare Generală a Acționarilor – A.euroavocatura. Înainte de această schimbare. în baza mandatului Președintelui.2012 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CNTEE TRANSELECTRICA S. cu excepția celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de Supraveghere și al Adunării Generale a Acționarilor. Directoratul este prezidat de un Președinte. Consiliului de Supraveghere nu îi pot fi transferate atribuții de conducere a societății.G. în Actul Constitutiv s-a prevăzut că anumite tipuri de operațiuni nu pot fi efectuate decât cu acordul Consiliului de Supraveghere. http://www. are în subordinea sa Consiliul de Supraveghere.C. În prezent (la momentul redactării lucrării de licență). Directoratul. este administrată în sistem dualist de un Directorat compus din 5 membri. Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Supraveghere.A. compania națională era o societate administrată în sistem unitar..ro/PDF/Echipa%20de%20conducere/REGULAMENT%20DE%20ORGANIZARE%20SI %20FUNCTIONARE.A.G. http://www. dar și filialele deținute de către compania națională. de către un membru. care are rolul de a îndeplini actele necesare și utile pentru realizarea obiectului principal de activitate al societății. având un Consiliu de Administrație compus din 5 membri.

În subordinea membrului Directoratului răspunzător de conducerea tehnică a societății comerciale se află: Direcția investiții. 16 CNTEE TRANSELECTRICA S.  Direcția exploatare și mentenanță RET.S. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013. S. Icemenerg Service S. Centre de excelență și soluții și Direcția strategie corporativă și relații cu autoritățile de  reglementare.just. Direcția coordonare tehnică și inginerie.C...A.transelectrica. 13 .are ca și atribuții principale gestiunea financiar-contabilă și administrarea operațiunilor comerciale ale societății. Teletrans S. acces RET și CTES. S. Direcția planificare.A. ORGANIGRAMA.C.are în subordinea sa directă direcții precum: Dispecerul energetic național.C.C. Smart S.A.A.ro/Portals/0/Right_Panel/sistemdualist. Formenerg S.. Ultima accesare la data de: 11 aprilie 2013. Direcția financiară.A. http://www. Conducere Servicii Suport .A. S.ro/PDF/ORGANIGRAMA.A.. În subordinea membrului Directoratului răspunzător de conducerea economică și comercială a societății comerciale se află: Direcția de buget. Direcția comercială. Membrii Directoratului au competențe exclusive de conducere și de reprezentare a societății în raport cu terții și în justiție15. Direcția TIC și măsurare OMEPA. Directorul General Executiv va exercita atribuții de conducere a structurilor organizatorice din zona serviciilor suport și va asigura reprezentarea societății în fața terților.C. contabilitate și patrimoniu.ro (2013) Sistemul de Administrare Dualist al Societăților Comerciale pe Acțiuni. Compartimentul piață de capital și accesare fonduri  europene și Compartimentul administrativ.pdf . Icemenerg S. S.. S.are ca și activități principale coordonarea tehnică a companiei.deține în subordinea sa directă direcții precum: Direcția resurse umane.. momentan urmărindu-se armonizarea noului sistem dualist cu vechea organigramă folosită în perioada în care societatea comercială a fost administrată unitar):  Conducere Sistem . Ceilalți membri ai Directoratului vor exercita atribuții după cum urmează pentru următoarele secțiuni (Această clasificare este dată cu scop de exemplu. Direcția juridică. Direcția comunicare și reprezentare16. 15 Just. Conducere Economică și Comercială . http://www.pdf . Conducere Tehnică .

astfel că administrarea resurselor umane este marcată de timpul în care se pot schimba comportamentele  şi mentalităţile fiecărui individ în parte. ale cărei rezultate devin tot mai evidente în timp.CAPITOLUL II: ANALIZA DIAGNOSTIC A DOMENIULUI RESURSE UMANE LA CNTEE TRANSELECTRICA S. iar acesta este şi motivul alegerii resurselor umane ca domeniu al studiului18. a tuturor organizaţiilor. Doinița. resursa umană reprezintă organizaţia. 14 . iar administrarea resursei umane depăşeşte principiile rigide ale gestionării activelor societăţii comerciale. dar şi prin cunoştinţe şi abilităţi. fiecare om fiind diferit şi având personalitate diferită care se exprimă prin comportament. Angajaţii îşi desfăşoară activităţile la locul de muncă în mijlocul unor grupuri în cadrul cărora  se crează anumite relaţii care influenţează comportamentul individual. 2007. o resursă vitală. Editura Universitară.A. Resursa umană este de cele mai multe ori deschisă spre schimbare (precum mutarea pe un alt post sau schimbarea atribuţiilor în cadrul aceluiaşi post). Administrarea eficientă a resursei umane se poate realiza prin cunoaşterea şi învingerea limitelor fiecărui individ şi prin eforturi concentrate ce converg înspre perfecţionare continuă. 17 Ciocîrlan. Sisteme și Tehnici Manageriale. numai dacă schimbarea se realizează în mod gradual. București. În final. de azi şi de mâine. Urmând acest model se poate valorifica cel mai bine resursa umană17. În orice organizaţie. Resursa umană este reprezentată de oameni. o resursă cheie. care asigură supravieţuirea. ci implicit și studierea aprofundată a următoarelor caracteristici:  Deciziile care vizează domeniul resurselor umane trebuie personalizate. Resursa umană este mult mai puţin manevrabilă decât restul factorilor de producţie. pe parcursul timpului şi după parcurgerea unor etape ce pot presupune formarea profesională prin cursuri şi training-uri. astfel că fiecare decizie  trebuie adoptată în funcţie de salariatul la care se referă. De asemenea. Astfel că gestionarea resursei umane necesită mai mult decât calcule matematice. dezvoltarea şi succesul competiţional al acestora. temperament. salariatul reprezintă mai mult decât un factor productiv. este important de reliefat faptul că resursa umană reprezintă una dintre cele mai importante investiţii ale unei organizaţii.

combinate. În ceea ce priveşte organizarea unei structuri a personalului.A.A. Centrale Eoliene) către utilizatorii casnici şi industriali (fabrici. societăţi comerciale etc.1 ANALIZA MEDIULUI INTERN AL CNTEE TRANSELECTRICA S. preocuparea conducerii CNTEE Transelectrica S.A. compania încearcă să aibe o structură organizatorică care să corespundă cerinţelor.. S. a fost că dimensionarea numărului de personal să se realizeze la nivelul sarcinilor. Nuclearelectrica S. Editura R. directori de direcţii. 2.N. abaterile disciplinare. SC Hidroelectrica S. al cărei obiect de activitate îl reprezintă transportul energiei electrice de la furnizorii de energie electrică (SC Termoelectrica S. directori compartimente etc. competențele şi responsabilităţile în domeniul resurselor umane şi protecţiei sociale este o direcţie care are o importanţă majoră. 15 . Investigaţiile efectuate în cadrul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice. sancţionarea şi productivitatea muncii.1 DOCUMENTARE PRELIMINARĂ Metodologia analizei diagnostic a fost aplicată în cazul unei companii naţionale pe acţiuni. București. direcţia desemnată cu atribuţiile.. stimularea materială şi morală. Centrale Electro-Termice. pregătirea profesională. Atribuţii în administrarea şi conducerea personalului pe anumite segmente revin şi personalului cu funcţii de conducere.. au condus la obţinerea următoarelor rezultate. 18 Manolescu. Aurel.I – Imprimeria Coresi. respectiv: membrii directoratului. Analiza diagnostic în domeniul resurselor umane vizează studiul personalului societăţii comerciale: recrutarea. 1998. fiind denumită Direcţia Resurse Umane.A.). De asemenea.2.1. selecţia. Managementul Resurselor Umane. Potrivit organigramei societăţii.A. cu capital majoritar de stat.A. referitor la domeniul resurselor umane.

16 .  Monitorizarea performanțelor salariaților.  Elaborarea sancțiunilor și realizarea concedierilor. dar nu are autoritate directă asupra salariaţilor.2 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI RESURSE UMANE A CNTEE TRANSELECTRICA S. are următoarele responsabilităţi şi sarcini atribuite de către managementul companiei:  Planificarea şi gestiunea resurselor umane în concordanţă cu obiectivele şi managementul general al companiei.  Promovarea principiilor privind etica profesională. excepţie făcând cei din subordinea sa directă.1. în măsura în care managementul companiei susţine şi forţează implementarea recomandărilor realizate şi înaintate de Direcţia Resurse Umane în cadrul celorlaltor departamente. 2.  Integrarea rapidă a noilor angajaţi în structura organizatorică a companiei şi elaborarea programelor de carieră pentru întregul personal al organizaţiei.1.3 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DIRECTORULUI DIRECŢIEI RESURSE UMANE A CNTEE TRANSELECTRICA S.A.  Elaborarea unui sistem de stimulare financiară şi nefinanciară (morală) a angajaţilor.  Dezvoltarea comunicării organizaţionale. Se poate spune că direcţia menţionată a Transelectrica S.A. Directorul Direcţiei Resurse Umane are autoritate funcţională.  Elaborarea unui sistem de salarizare al angajaților.  Dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazată pe un sistem de valori.A. este funcţională.  Elaborarea programelor de calificare şi/sau perfecţionare profesională.  Recrutarea şi selectarea personalului. Direcţia Resurse Umane din cadrul Companiei Naţionale Transelectrica S.2.A.

capacitatea de învăţare a sarcinilor de la viitorul loc de muncă în cadrul companiei etc. condusă şi reprezentată de Directorul său. SANCȚIONAREA ŞI CONCEDIEREA PERSONALULUI Recrutarea. al pensionărilor şi prevederilor sociale.1.A. dar şi alte aspecte precum rezistența la stres. selecţia şi concedierea angajaţilor companiei se realizează pe aceleaşi fundamente şi principii ca și în cazul altor companii deţinute majoritar de către Statul Român. Angajarea este realizată de către Direcţia Resurse Umane. bestjobs. București. existând 19 Vărzaru. fiecare angajare fiind semnată de către conducerea companiei. selecţia. deoarece există o transparenţă redusă a deciziilor legate de resursa umană.4 RECRUTAREA.ro. al gestiunii remunerărilor.ro . Resursele Umane ale Întreprinderii. 2. selectării. Mihai. în îndeplinirea planurilor de formare. Datorită deselor schimbări ale organigramei şi a structurii organizaţionale. Acest aspect presupune că Directorul are preocupări complexe în domeniul recrutării. SELECŢIA. 17 . Direcţia Resurse Umane. Candidaţii sunt supuşi unui proces de selecţie care poate consta în interviuri şi teste care să evidenţieze nivelul de cunoştinţe din domeniul energetic. sancţionarea şi concedierea personalului.CNTEE Transelectrica S. 2000. este dificilă implementarea recomandărilor Direcţiei Resurse Umane în toate celelalte direcţii şi compartimente. dar şi al comportamentului acestora. compania postează anunțuri în scopul angajării de noi salariați pe site-uri web de specialitate precum ejobs. Fiecare post liber. este o companie ce angajează în mod constant peste 2000 de angajaţi. În unele situații. Directorul acestei direcţii participă la stabilirea politicilor sociale a societăţii în cauză şi supervizează punerea lor în practică. în menţinerea unui climat favorabil în organizare19. Sancţionarea şi concedierea se realizează pe baza analizării performanţelor angajaţilor.ro sau hipo. În cazul unei companii de dimensiunea aceasta. Există neîncredere şi suspiciuni cu privire la recrutarea. promovare şi respectarea legislaţiei şi a reglementărilor interne. prezintă dificultăţi în implementarea proiectelor ce ţin de administrarea şi perfecţionarea resursei umane. dar şi a trecerii de la un sistem de administrare unitar la un sistem de administrare dualist al companiei. Editura Tribuna Economică. dar şi fiecare post nou creat este teoretic scos la concurs şi publicat pe site-ul web al societăţii comerciale.

Facultatea de Energetică reprezintă pepiniera pentru viitorii angajaţi din companii precum CNTEE Transelectrica S.A. reviste.A.html . Universitatea Politehnică București (energ. angajează şi personal cu studii superioare în domenii diferite. Direcţia financiară (consultanţi financiari). în posturi de conducere şi execuţie este format din persoane cu studii superioare. Radio. spre exemplu: Economişti:   Direcţia de buget. urmate de încă 2 ani universitari în care studenţii urmează specializarea în ramura aleasă (Hidroenergetică. Informatică Industrială şi Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie20). contabilitate şi patrimoniu (contabili).anchete în mass-media românească (ziare. Electronic şi Energetic. SC Termoelectrica S. Majoritatea personalului este absolvent de studii superioare (licenţă. CNTEE Transelectrica S. TV) cu privire la aceste aspecte în decursul anilor. SC Hidroelectrica S. Se constată o scadere a numărului absolvenților de studii universitare în domeniul energetic în ultimii ani. SN Nuclearelectrica S.1. Ingineria Sistemelor Electroenergetice.pub. Inginerie Economică în Domeniul Electric. fiind ingineri energeticieni. doctorat) al Facultăţii de Energetică din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti.5 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI Personalul angajat la CNTEE Transelectrica S. Atât cunoştințele teoretice cât şi cele practice ale viitorilor angajaţi sunt deprinse în cadrul Facultăţii de Energetică pe parcursul a cel puţin 4 ani de studii de licenţă oferite de această facultate cu specific energetic.. Jurişti:  Direcţia juridică 20 Facultatea de Energetică. masterat.A. Studiile de licenţă sunt compuse din 2 ani universitari în care studenţii acestei facultăţi învaţă cunoştinţe de bază privitoare la domeniul energetic. http://www.ro/licenta. în funcţie de direcţie. Energetică şi Tehnologii Nucleare. Studii de Licen ță (4 ani). şi SC ELECTRICA S.A.ro). Ultima accesare la data de: 11 aprilie 2013.energ.A. Managementul Energiei. 2.A.. Termoenergetică.A. 18 .pub..

Este important de specificat faptul că Direcţia de Resurse Umane din cadrul Transelectrica S. realizează puţine cursuri şi training-uri pentru angajaţii companiei. http://www.formenerg. reprezintă cel mai vechi centru de perfecţionare şi formare profesională din România. deţinută şi controlată de către instituţiile Statului Român sau cu capital privat. a primit din partea Camerei de Comerţ şi Industrie a României. în majoritate. În 2005 şi 2006. altele fiind în curs de acreditare21. ci şi în multe alte domenii. fiind prea puţin implicată în formarea profesională a resursei umane.A.A. SC Formenerg S..A. acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii. Despre.A. Formarea profesională a angajaţilor realizată prin utilizarea de resurse externe constă în încheierea de contracte între companie şi societăţi comerciale din mediul privat ce realizează training21 SC FORMENERG S. Ultima accesare la data de: 11 aprilie 2013. Formare profesională realizată prin utilizarea de resurse externe. FORMENERG S.ro/despre. Prin paleta diversificată de cursuri. Cursurile realizate de această instituţie sunt.A.Psihologi:  Direcţia resurse umane Specialişti licenţiaţi PR (Public Relations) şi Marketing:  Direcţia comunicare şi reprezentare 2. utilizând ambele metode:   Formare profesională realizată prin utilizarea de resurse interne. Formenerg S.A.6 FORMARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI Formarea profesională a personalului Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S. se realizează ca şi în cadrul oricărei alte societăţi. Premiul III în Topul Naţional al Firmelor din România. Formarea profesională a angajaţilor realizată prin utilizarea de resurse interne se referă la cursuri şi training-uri efectuate de către filiala Transelectrica S.php . 19 .1. Solidarităţii Sociale şi Familiei.A. SC FORMENERG S. formează specialişti nu numai în domeniul energetic..A.

2. Creşterea productivităţii muncii. 1.uri şi cursuri care se axează pe formarea de abilităţi diverse. Prestarea unor servicii sigure şi de calitate. În urma prelucrării datelor prezentate în cadrul secţiunii "Documentare preliminară" și a secțiunilor expuse ulterior. Efecte Crt. Existenţa şi promovarea unui sistem de stimulente materiale şi morale motivant. personalului.A. care reprezintă avantajele distinctive și competitive ale companiei.A. Existenţa unui interes constant al conducerii pentru asigurarea unui climat plăcut de muncă. Programul de stimulare materială și morală a angajaților societății comerciale. Sporirea încrederii salariaţilor în compania naţională. se identifică o serie de puncte forte şi puncte slabe în domeniul Resurselor Umane la compania naţională. al pregătirii profesionale şi al experienţei. 2.2. 2. După prezentarea detaliată a societății comerciale TRANSELECTRICA S. Cerințele și tendințele de salarizare în societățile Acordarea de sporuri şi prime în funcţie de Motivarea personalului pentru maximizarea profitului. Management. Puncte Forte Termen de Comparatie Cauze Grad ridicat de pregătire profesională Cerințele și tendințele Recrutarea şi selecţia existente pe piața corespunzătoare a muncii. Limbi Străine. Dezvoltarea Calităţilor de Lider şi Lucru în Echipa etc.. Promovarea personalului în funcţie de nivelul studiilor.1 RELIEFAREA CAUZALĂ A PRINCIPALELOR PUNCTE FORTE ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE LA CNTEE TRANSELECTRICA S.A.2 IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR PUNCTE FORTE ŞI PUNCTE SLABE ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE LA CNTEE TRANSELECTRICA S. precum cursuri despre Tehnologia Informaţiei. Participarea personalului la training-uri şi cursuri de perfecţionare şi formare continuă. Nr. se identifică următoarele puncte forte. 20 . Comunicare şi Leadership. Politica internă de formare profesională a angajaților existentă la societatea comercială.

Creşterea cifrei de afaceri. Existenţa unei bune comunicări dintre conducere şi reprezentanţii salariaţilor şi respectarea prevederilor din contractele de muncă. FORMENERG S. Existenţa de studii de Creşterea productivităţii muncii. companiei pentru asigurarea de protecţie socială adecvată personalului societăţii. Creșterea încrederii salariaţilor în societate. Alinierea cursurilor de formare profesională la standarde europene şi internaţionale. Bucureşti şi a altor facultăţi care fac parte din structura diverselor universităţi din ţară şi care oferă pregătire teoretică şi practică studenţilor ce vor deveni ingineri energeticieni. Existenţa și sprijinirea directă a unor pepiniere create și dezvoltate pentru formarea de personal calificat (ingineri) Principiile managementului științific în domeniul resurselor umane. 4. 21 . Creşterea productivităţii muncii. recunoscută la nivel naţional 5.A. – cursuri şi traning-uri de specialitate în domeniul energetic şi în alte domenii conexe. Existenţa unei comunicări constante şi fructuoase între salariaţi şi conducere.comerciale de profil. Interesul constant arătat de către conducerea societăţii comerciale în ceea ce privesc condiţiile de muncă în interiorul organizaţiei. Creşterea productivităţii muncii. Oportunităţi crescute de dezvoltare profesională ale angajaţilor. Microclimat organizațional adecvat. Fluctuaţii reduse de personal. Cerințele și tendințele Interesul permanent al existente pe piața managementului muncii. Principiile Prestarea de servicii de managementului formare profesională de științific în domeniul către filiala SC resurselor umane. Asigurarea unei protecţii sociale adecvate 6. Creșterea nivelului de pregătire profesională a angajaților societății. Imbunătăţirea şi lărgirea competențelor personalului societăţii. Capacitatea de a oferi formare profesională specializată. Politica societății Existenţa Facultăţii de comerciale de formare Energetică din cadrul profesională a Universităţii Politehnice angajaților. Creşterea cifrei de afaceri. 3. vechimea în compania naţională şi de natura activităţii individului.

. care reprezintă dezavantaje și impedică desfașurarea activităților comerciale și dezvoltarea companiei.A. Lipsa transparenţei în ceea ce priveşte recrutarea şi selecţia personalului societăţii comerciale Principiile managementului științific în domeniul resurselor umane.2. După prezentarea detaliată a societății comerciale TRANSELECTRICA S. Filiala SC FORMENERG S. Nr. Scăderea productivităţii la locul de muncă. dar şi ale atribuţiilor multor direcţii şi compartimente din cadrul societăţii comerciale.A. Figura nr. masterat şi doctorat în domeniul energetic acreditate de către Ministerul Educaţiei din România. 13. Scăderea încrederii angajaţilor în onestitatea deciziilor conducerii.A.A. Puncte Slabe Termen de Comparatie Cauze Efecte 1.licenţă. Prezentarea de anchete în mass-media cu privire la modalităţile de angajare şi presupuneri referitoare la angajări pe criterii ce nu ţin de pregătire profesională şi competenţă. Scăderea încrederii angajaţilor în structurile şi în deciziile conducerii societăţii comerciale. Apariţia conflictelor la locul de muncă. se identifică următoarele puncte slabe. Descriere Puncte Forte 2. Existenţa de suspiciuni cu privire la modul în care personalul societăţii comerciale este recrutat şi selectat de către Direcţia Resurse Umane. în ultimii trei ani (2010 . Schimbări dese ale organigramei. Modificări constante în atribuţiile departamentelor şi posturilor. Structura Organizatorică a CNTEE TRANSELECTRICA S. Implicare insuficientă a Direcţiei Resurse Situația din alte societății comerciale cu Trecerea societăţii comerciale la sfârşitul anului 2012 de la sistemul unitar la sistemul dualist de administrare. 3.2 RELIEFAREA CAUZALĂ A PRINCIPALELOR PUNCTE SLABE ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE LA CNTEE TRANSELECTRICA S.2012). Demotivarea personalului. Scăderea încrederii angajaţilor în Direcţia 22 . 2. a Crt.

09 0. Figura nr. Existenţa şi promovarea unui sistem de stimulente materiale şi morale motivant. Puncte Forte și Puncte Slabe Nivel de Evaluare Coeficient de importanță Punctaj Ponderat 1.12 0.I) Pentru a determina puterea internă a societăţii în domeniul resurselor umane.Grad ridicat de pregătire profesională 4 0. 3.A.09 0. Vârsta medie a angajaților societății comerciale este situată în jurul vârstei de 50 de ani și se prognozează creșteri în anii următori. Crt. preluat în mare parte rolul de dezvoltator de cursuri şi training-uri pentru angajaţii Transelectrica S.F. Nr. cel puțin din punct de vedere al vârstei medii.I. Descriere Puncte Slabe 2. Neglijarea creării şi dezvoltării activităţilor de formare profesională în cadrul Direcţiei Resurse Umane.36 4. Resurse Umane. 4 0. 4.Microclimat organizațional adecvat.48 3.4. 1. 3 0. Cheltuieli suplimentare nejustificate pentru companie. Recrutarea și menținerea unui personal necorespunzător. se va utiliza Matricea de Evaluare a Factorilor Interni (M.). va trebui să le suporte în legătură cu personalul care se va pensiona este unul semnificativ. 14.A..48 2. Umane în ceea ce priveşte elaborarea de cursuri şi training-uri pentru angajaţi același domeniu de activitate. 2.36 23 .E.F.E.Capacitatea de a oferi formare 4 0. implementându-le în companie. dar şi a activităţilor întreprinse de aceasta. Situația din alte societăți comerciale ce au același domeniu de activitate. Nivelul costurilor pe care CNTEE TRANSELECTRICA S. respectând metodologia specifică de aplicare a acesteia.3 DETERMINAREA PUTERII INTERNE ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE (M.12 0.

10 TOTAL - 1. 8.21 7.08 0. 15.20 10. 6. 1 0. 10.12 0.66 Figura nr.00 2. 5.10 0.24 6.) 24 . 9.12 8. Matricea de Evaluare a Factorilor Interni (M.E.Asigurarea unei protecţii sociale adecvate 3 0.11 9. Modificări constante în atribuţiile departamentelor şi posturilor 1 0.I.11 0.Existenţa și sprijinirea directă a unor pepiniere create și dezvoltate pentru formarea de personal calificat (ingineri) 3 0. Vârsta medie a angajaților societății comerciale este situată în jurul vârstei de 50 de ani și se prognozează creșteri în anii următori.profesională specializată. Implicare insuficientă a Direcţiei Resurse Umane în ceea ce priveşte elaborarea de cursuri şi traininguri pentru angajaţi 2 0.07 0.F. Lipsa transparenţei în ceea ce priveşte recrutarea şi selecţia personalului societăţii 1 0.10 0. recunoscută la nivel naţional 5. 7.

Este important de specificat faptul că micromediul societăţii comerciale cuprinde orientări strategice şi structuri de organizare care influenţează în mod direct capacitatea companiei de a utiliza propriul său potenţial material. Compania este deţinută majoritar de către Statul Român prin reprezentantul său legal . mai puţin companiile care desfăşoară activităţi ce reprezintă monopol de stat. clienții. orientându-se către consumator din dorinţa de a satisface nevoile întregii societăţi. uman. 2.66.4. 2. aceleași produse și/sau servicii unor segmente de populație care sunt clienți comuni acestora.4 ANALIZA MEDIULUI EXTERN . la modul general. Concurenţii sunt agenţii economici cu care intră în competiţie orice companie.A. De asemenea.OPSPI.1 CONCURENŢA Concurența reprezintă ansamblul agenților economici și al persoanelor fizice care oferă. Din micromediul societății comerciale fac parte concurenții. . micromediul este format din totalitatea factorilor cu acțiune directă asupra societății comerciale și influentează in mod hotărâtor rezultatele și implicit situațiile financiare. fiind o activitate reglementată de către instituţiile Statului Român. tehnologic şi ştiinţific. nu are concurenţi fiind singura companie care are dreptul de a transporta energie electrică pe teritoriul României – aceasta fiind principala activitate care aduce venituri din exploatare şi profituri companiei.Punctajul ponderat obținut este de 2. furnizorii și prestatorii de servicii. 25 . iar transportul energiei electrice pe teritoriul României reprezintă monopol de stat.ANALIZA MICROMEDIULUI SOCIETĂŢII Micromediul companiei reflectă factori atât din interiorul cât şi exteriorul ei care influenţează în mod direct capacitatea societăţii comerciale. financiar. Acest punctaj arată că societatea comercială are o putere internă ușor peste medie în domeniul resurselor umane. CNTEE Transelectrica S.

Astfel. dar și instituții din sectorul administrației publice) cărora le sunt adresate produsele și serviciile. materiale şi servicii unei companii producătoare de bunuri şi/sau prestatoare de servicii. societăţi comerciale producătoare de bunuri şi/sau prestatoare de servicii).  Clienţi casnici (gospodării). este important să se cunoască profilul clienţilor pentru a veni în întâmpinarea lor. Clienţii reprezintă o componentă esenţială pentru orice companie.4. De asemenea.A. deoarece ei alcătuiesc piaţa de desfacere a oricărei societăţi comerciale producătoare de bunuri şi/sau prestatoare de servicii. se poate asigura satisfacerea nevoilor clienţilor. Clienţii CNTEE Transelectrica S.2 CLIENŢI Clienții desemnează totalitatea persoanelor fizice și juridice (agenți economici privați precum societăți comerciale. oferind companiei beneficiar oportunitatea de a aduce plus valoare prin prelucrare (producţie) sau prestare de servicii. 26 .4.3 FURNIZORI Furnizorii sunt cei responsabili cu asigurarea de materii prime. 2. în scopul desfăşurării normale a activităţii economice. Sunt reprezentate de către persoane juridice şi pun la dispoziţie aceste resurse contra-cost. se pot împărţi în două categorii principale:  Clienţi industriali (fabrici.2. combinate.

asa cum prevede Codul Fiscal.A.com/dictionar_detalii.R. – Furnizor aparatură de joasă.A.. IEA ENERGOMONTAJ S. AUTOMATICA S. 2. BELROM 95 S. Furnizorii Transelectrica S. 27 . 22 22 Rubinian. – Furnizor garnituri pentru borne de transformare. – Furnizor echipamente și sisteme pentru automatizarea proceselor. Ultima accesare la data de: 4 iunie 2013. termene de livrare.A. SC Termoelectrica S.php?id=4452 .L. ELECTRO ENERGETICA S. medie și înaltă tensiune.4. Furnizorii Companiei Naţionale Transelectrica S. – Furnizor instalații de informatică. Multe dintre aceste companii au format împreună cu CNTEE Transelectrica S. SN Nuclearelectrica S. Societatea comercială are o serie de furnizori secundari de bunuri care activează în diverse domenii de activitate precum următoarele:    AEROSTAR S.A.Furnizorii au oferte diferite de calitate. cât și o calitate superioară a materiei prime sau a serviciilor necesare.R.L. Centrale ElectroTermice.A.A. – Furnizor cleme și armături pentru cabluri.A.R. avertizare incendiu-efracție (clasice și fibră optică). ELECTROCLEM S.L.com (2013) Prestare de servicii.. Prestarea de servicii este orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri.rubinian.4 PRESTATORI DE SERVICII Prestatorii de servicii sunt furnizori de servicii care au rolul de a ajuta societatea comercială să iși desfasoare activitățile de producție și comerciale. garanții și incredere.. Centrale Eoliene. În general. prețuri.A. sunt următorii: SC Hidroelectrica S. – Furnizor celule de medie tensiune.R. sunt în mare parte companii deţinute majoritar de către Statul Român prin diverse instituţii ale sale. – Furnizor produse pentru zincare la rece și alte produse pentru protecții     anticorozive.A. telecomunicații. societățile comerciale caută să stabilească legături comerciale cu furnizorii care asigură atât cel mai mic preț.L. http://www. Compania Naţională de Electricitate (CONEL) înainte de separarea produsă în anul 2000. ELPREST S.

– Prestator de servicii de formare profesională în domeniul energetic  şi în domenii conexe (adresă web: www. SC TELETRANS S.ro ).A. execuție. – Antreprenor general pentru lucrări în stații electrice.A.opcom.R. SC FORMENERG S. – Prestator de servicii de proiectare (De asemenea este un furnizor şi producător de aparate de măsură utilizate în domeniul energetic) (adresă web: www.ro ).ro ). – Antreprenoriat general pentru proiecte complexe în domeniul energetic.smart-sa. Prestatorii de servicii sunt următorii:  SC OPCOM S.ro ).A. – Prestator de servicii de telecomunicaţii (adresă web: www. sisteme de comandă.icemenerg-service. sunt filiale ale companiei naţionale.L. – Operatorul pieţei de energie electrică din România (adresă web:  www.A. prestări servicii pentru tablouri și echipamente electrice de joasă și medie tensiune. Societatea comercială are o serie de prestatori secundari de servicii care activează în diverse domenii de activitate precum următoarele:    ABB S. – Proiectare. automatizare  și distribuție. ELECTROALFA INTERNATIONAL S. SC ICEMENERG SERVICE S.R.A. SC SMART S.R.ro ).L. – Montaj și reparații transformatoare de putere sau bobine de reactanță.A. – Prestator de servicii de mentenanţă a reţelei de transport al energiei  electrice (adresă web: www. SC ICEMENERG S.A.A. ALSTOM Grid Romania S.R.A.  consultanță și proiectare pentru stații electrice.teletrans. – Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice (adresă web:  www.formenerg.icemenerg. fiind în totalitate deţinute de către Transelectrica S.Principalii prestatori de servicii pentru CNTEE Transelectrica S. 28 .ro  ).L. ECRO S.L – Antreprenor general pentru execuție și reparații stații electrice. ELM ELECTROMONTAJ Cluj S.

. precum și de structura și segmentele sale. precum transportul energiei electrice. 24 Raboca. industriali şi casnici. Curs de Marketing. fiind format dintr-un ansamblu de factori sociali care actionează asupra societății comerciale. 2.A. POWER&LIGHTING TEHNOROB S. 23 CNTEE TRANSELECTRICA S. economic. inginerie tehnologică. Ultima accesare la data de: 4 iunie 2013.ro/wpcontent/uploads/2011/02/Marketing_suport_de_curs.pdf .1 MEDIUL DEMOGRAFIC Mediul demografic este reprezentat de populația unei țări.5. juridic sau instituţional.ro/PDF/Calitate%20si%20mediu/Lista%20furnizori%20acceptati%20feb%202013. Compania Naţională Transelectrica S. Mediul socio-cultural nu are nicio influenţă asupra activităţii Transelectrica S. Ultima accesare la data de: 25 aprilie 2013.apubb. îşi desfăşoară activităţile comerciale.A. 29 . Analiza macromediului va lua în considerare următoarele medii: demografic. 2. fiind puternic reglementat. – Cercetare. pe baza unor reglementări create şi îmbunătăţite de către instituţiile şi autorităţile competente în domeniul energetic ale statului român.A. consultanță.ANALIZA MACROMEDIULUI SOCIETĂŢII Macromediul reprezintă cea de-a doua componentă a mediului extern. Mediul în care societatea îşi desfăşoară activitatea este unul stabil. Lista furnizorilor de Produse/Lucrări/Servicii Acceptați. NOVA INDUSTRIAL S. consultanță și studii în domeniul instalațiilor și echipamentelor electrice și al protectiei mediului23. http://www. elaborare  norme și prescripții tehnice în domeniul energetic. tehnologic şi politic. http://www. Transelectrica S.A. studii.A.24 În ceea ce priveşte mediul demografic. – Cercetare. asigură servicii de transport al energiei electrice pentru toate categoriile de utilizatori. acoperind întreg teritoriul României. deopotrivă.A.pdf . Mihai (2011).5 ANALIZA MEDIULUI EXTERN .transelectrica.

5. cifra de afaceri și profitul companiei se află în strânsă legatură cu evoluția economică a țării. Există perspectiva unei reglementări mult mai stricte a domeniului energetic. societăţi comerciale etc.5. consumatori individuali sau agentii guvernamentale. 2. suportul puterii de cumpărare al clienților. 2. dar și asupra societăților comerciale. De asemenea. Orice nouă tehnologie oferă și creează eficiență în termeni de timp și calitate față de tehnologiile vechi. compania adăugă costul transportului în preţul final al energiei electrice care ajunge la beneficiari (utilizatori industriali şi casnici). are un impact major asupra consumatorilor. Prin serviciul de transport al energiei electrice.2 MEDIUL ECONOMIC Mediul economic condiționează și reprezintă. Preţul serviciului de transport şi ai mentenanţei reţelelor de transport pot creea fluctuaţii ale preţului energiei electrice plătit de către utilizatorul final (populaţie. Domeniul energetic reprezintă un segment de importanță strategică pentru România. fie ei agenți economici.A.. Legislația. cât şi pentru economia acestei ţări. fiind reglementat de cele mai multe ori de ministerul de resort prin instituţiile şi autorităţile sale.3 MEDIUL JURIDIC SAU INSTITUŢIONAL Mediul juridic se referă la legislație și la aplicarea ei. în ceea ce privește protecția consumatorului. În decursul ultimilor ani au fost adoptate o serie de legi în ţara noastră prin care domeniul energetic este reglementat la fel ca şi celelalte domenii.). respectarea concurenței. În funcţie de preţurile energiei electrice produse de către furnizorii Transelectrica S.5.2.4 MEDIUL TEHNOLOGIC Mediul tehnologic afectează deopotriva producătorii și consumatorii. Tehnologiile noi creează oportunități și piețe noi pentru produse și servicii. deoarece o situație economică bună sau foarte bună implică creșterea necesarului de energie electrică și a transportului acesteia pe piața din România. 30 . în același timp. activităţile şi preţurile practicate de societate pentru serviciile prestate au o importanţă majoră în economia României.

Mediul politic are o importanţă însemnată în cazul numirii şi destituirii conducerii Transelectrica S. Preocupările Transelectrica S.A. umane etc.A.5 MEDIUL POLITIC Mediul politic influentează puternic afacerile derulate într-o țară. rețeaua de transport de energie electrică administrată de catre Transelectrica S. organismele guvernamentale și grupurile politice de presiune (sindicate. patronate.A.. 2. Conducerea companiei este politizată. se confruntă cu o continuă evoluţie. sunt permanent îndreptate spre adoptarea unor tehnologii mai performante care să ajute la diminuarea pierderilor de energie electrică în timpul transportului.6. 2. În general.A.A. implică mentenanță continuă. Filiala SC ICEMENERG S. Mentenanța implică un consum important de resurse (financiare. În urma prelucrării datelor prezentate în cadrul secţiunilor "Analiza Micromediului Societății" și "Analiza Macromediului Societății". 2.Domeniul energetic. – Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice – ajută la dezvoltarea și adoptarea de noi tehnologii în domeniul energetic.1 RELIEFAREA PRINCIPALELOR OPORTUNITĂŢI ŞI AMENINŢĂRI ALE COMPANIEI NAŢIONALE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE Dupa analizarea mediului extern la CNTEE TRANSELECTRICA S. partide politice) au tendința de a influența sau limita deciziile luate de managementul unei companii. se identifică o serie de oportunități și amenințări. în special segmentul de transport al energiei electrice.6 IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR OPORTUNITĂȚI ȘI AMENINȚĂRI LA CNTEE TRANSELECTRICA S. Cu toate acestea. . se identifică o serie de oportunități şi amenințări la compania naţională. fiind deseori înlocuită în urma schimbărilor regimurilor politice din ţara noastră.A. dar şi asupra deciziilor manageriale luate de către companie.5.) pentru companie. Oportunităţi Păstrarea monopolului statului prin compania Ameninţări Necesitatea de mentenanţă continuă a reţelelor de 31 .

respectând metodologia specifică de aplicare a acesteia. ar putea forţa compania să continue amânarea unor lucrări de reparaţii sau de modernizări care ar pune în pericol stabilitatea sistemului energetic Figura nr.09 1 0. aflat în creştere în fiecare an.24 1 0. se va utiliza Matricea de Evaluare a Factorilor Externi (M. Oportunități și Amenințări Nivel de Evaluare 4 Coeficient de Importanță 0. combinate cu o creştere a capacităţilor de producţie internă Existenţa unui necesar investiţional ridicat în Reţeaua Electrică de Transport Atribuirea de noi competențe privind administrarea şi controlul pieţei de energie la nivel naţional transport a energiei electrice ce presupune un cost semnificativ.12 0.09 0. Descriere Oportunități și Amenințări 2.F. Presiuni constante din partea mediului politic care duc la schimbări în structura organizaţională a companiei Perspectiva reglementării mult mai stricte a domeniului energetic în România Menţinerea pe termen lung de către Guvernul României a unui grad mare de distribuire a profitului sub formă de dividende.Creşterea rolului strategic al României ca şi culoar energetic între UE şi zona Marii Negre 3.12 32 .7 DETERMINAREA PUTERII EXTERNE A COMPANIEI Pentru a determina puterea externă a societăţii.27 3 0. 8. combinate cu o creştere a capacităţilor de producţie internă 4.E.Atribuirea de noi competențe privind administrarea şi controlul pieţei de energie la nivel naţional 6.10 0.12 Punctaj Ponderat 0.36 3 0.40 4 0. 16. 7.12 0.Existenţa unui necesar investiţional ridicat în Reţeaua Electrică de Transport 5.Scăderea numărului de absolvenţi cu pregătire pe profil energetic în România.naţională în ceea ce priveşte transportul energiei electrice în România Creşterea rolului strategic al României ca şi culoar energetic între UE şi zona Marii Negre Creşterea capacităţilor de interconexiune cu ţările învecinate. aflat în creştere în fiecare an.21 2 0.Păstrarea monopolului statului prin compania naţională în ceea ce priveşte transportul energiei electrice în România 2.E.Necesitatea de mentenanţă continuă a reţelelor de transport a energiei electrice ce presupune un cost semnificativ. combinată cu un grad destul de mare de îndatorare. Scăderea numărului de absolvenţi cu pregătire pe profil energetic în România.48 1.Creşterea capacităţilor de interconexiune cu ţările învecinate.07 0.).Presiuni constante din partea mediului politic care duc la schimbări în structura organizaţională a companiei 4 0.09 0.09 0.

Compania Natională Transelectrica S.F. va trebui să se elaboreze și să se implementeze o serie de măsuri. iar în continuare se vor prezenta măsurile care au rolul de a corecta activitatea direcției. CAPITOLUL III: PROIECT DE MĂSURI PRIVIND EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI RESURSE UMANE LA CNTEE TRANSELECTRICA S.Perspectiva reglementării mult mai stricte a 2 0. combinată cu un grad destul de mare de îndatorare.A.18 2. ce reprezintă strategiile viitoare de personal ale societății comerciale.) 0.11 domeniului energetic în România 10. cât și a direcției resurse umane.A. Măsurile avute în vedere se înscriu în 3 categorii.09 Guvernul României a unui grad mare de distribuire a profitului sub formă de dividende. ar putea forţa compania să continue amânarea unor lucrări de reparaţii sau de modernizări care ar pune în pericol stabilitatea sistemului energetic TOTAL 1.00 Figura nr.22 0.57 Punctajul ponderat obținut este de 2.E.Menţinerea pe termen lung de către 2 0. Matricea de Evaluare a Factorilor Externi (M. 3.1 DESCRIEREA MĂSURILOR PRIVIND EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI RESURSE UMANE În scopul eficientizării activității direcției resurse umane.E. Acest punctaj arată că societatea comercială are o putere externă ușor peste medie. Proiectul de măsuri va cuprinde un mix al următoarelor 3 strategii de personal:   Strategia de personal orientată spre investiții Strategia de personal orientată valoric 33 . Aceste analize au fost prezentate pe parcursul lucrării de licență. Proiectul de măsuri a fost elaborat în urma unei atente analize atât a societății comerciale. 16.9.57.

ase. Fiecărui angajat îi va fi alocată o sumă pentru cursuri de specializare și de formare continuă.egd. Strategia de personal orientată valoric are ca principal obiectiv respectarea intereselor. semestrial sau anual. sunt următoarele:  Crește considerabil capacitatea de reacție sau de adaptare a societății comerciale la modificările determinate de piață prin planificarea activității de personal în mod  anticipativ și continuu. Cuantumul acestui fond va trebui să fie calculat în funcție de numărul de angajați ai societății comerciale. cât și externe. realizându-se programe de training utilizând atât resurse interne. la aspectele economice (comerciale) și tehnice ale societății comerciale. și implicit o eficientizare a activității personalului societății comerciale. dorințelor și aspiratiilor personalului. Dacă.php?do=dl&cat=3&id=3 .md/management_social/downloads. Această măsură are în vedere folosirea corespunzătoare a potențialului resursei umane a societății comerciale. http://www. Reduce cheltuielile ce țin de instruirea sau pregătirea personalului companiei în  momentul introducerii unor noi tehnologii. Costul acestor programe de training sau de formare continuă va trebui suportat de către companie prin crearea unui fond destinat dezvoltării resursei umane. 25 Baieșu. Strategia de personal orientată spre resurse25 Strategia de personal orientată spre investiții va determina o creștere a investițiilor în personalul societății comerciale. în viziunea tradițională. investițiile unei companii se limitau. Această strategie va crește calitatea resursei umane ce se va transpune într-o dezvoltare ulterioară a societății comerciale. Pentru a utiliza această măsură. Marina (2013) Managementul Resurselor Umane. Acest set de valori trebuie să fie bine cunoscut de întreg personalul companiei și trebuie aplicat atât în interiorul societății comerciale. Ultima accesare la data de: 14 iunie 2013. 34 . societatea comercială va trebui să își redefinească setul de valori ce o reprezintă. Rezultatele cele mai probabile ale unei astfel de măsuri care vizează personalul societății comerciale. resursa umană devenind un obiect sau un element de investiții. iar efectul acestei măsuri va fi creșterea productivității muncii la nivelul fiecărui angajat. Diminuează rezistența la schimbare a personalului. această strategie pune accentul pe demararea unor investiții în pregatirea personalului angajat. îndeosebi. Aceasta măsură va necesita investiții financiare consistente pe o perioadă nedeterminată.

în relațiile cu partenerii de afaceri. 3. În fiecare semestru sau an. 35 . La fel ca și strategia de personal orientată spre investiții. Această măsură va determina o dezvoltare a brand-ului companiei. o dezvoltare ce va fi armonioasă și durabilă.. După alocarea acestui fond. Aceasta masură poate sa fie reprezentată de creșterea comunicării dintre managementul companiei și personalul societății comerciale angrenat în activitatea comercială. Realizarea profesională și personală. Dorința de siguranță. furnizorii. Informare și comunicare permanentă.A.cât și în exteriorul acesteia. va fi obligat să contacteze companii specializate în realizarea de cursuri și training-uri. vor trebui să fie următoarele:      Principiul performanței. Pasul cel mai important va fi reprezentat de alocarea unui buget destinat training-urilor și cursurilor de formare continuă și specializare destinate angajaților. Concentrarea eforturilor în scopul creșterii constante a calității serviciilor. În acest mod. angajații companiei vor trebui să participe la asfel de cursuri și training-uri în scopul perfecționării și specializării în domeniul lor de activitate sau în domenii conexe.A. managementul va trebui să țină seama tot mai mult de faptul că potențialul uman poate să fie adaptat pe termen scurt și reprezintă o componentă integrată ce poate ajuta la îndeplinirea obiectivelor societății comerciale. dar și societăți comerciale care au ca și obiect de activitate consultanța în domeniul resurselor umane.2 PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR Măsurile enunțate mai sus vor putea fi implementate progresiv. Aceste valori vor avea efect numai după ce acestea au devenit parte din cultura organizațională a societății comerciale și au fost conștientizate de către întregul personal. Valorile ce vor trebui să definească CNTEE TRANSELECTRICA S. clienții. sprijină îmbunătățirea calității muncii realizate de către personalul companiei. prin menținerea și dezvoltarea resurselor umane. Strategia de personal orientată spre resurse are rolul de a corela strategia de personal cu strategia societății comerciale. directorul direcției resurse umane din cadrul CNTEE TRANSELECTRICA S. dar și concurenții.

dar este prognozată o îmbunătățire atât a culturii organizaționale a companiei cât și a pregătirii personalului. 3. rezultatele fiind vizibile și în situațiile financiare viitoare. și a găsi soluții viabile pe termen mediu și lung. precum creșterea cifrei de afaceri și a profitului. compania va trebui să stabilească un set de valori care sa fie conștientizate și aplicate de către angajații societății comerciale. Nu în ultimul rând. Prin această masură.3 EFECTELE PROGNOZATE Efectele prognozate în urma implementării masurilor sunt creșterea productivității muncii la nivelul întregii societăți comerciale și implicarea mult mai puternică a direcției resurse umane în elaborarea de politici de personal și în dezvoltarea unor programe de instruire și perfecționare a angajaților împreună cu partenerii externi. se va crea o cultură organizatonală puternică și apreciată de către mediul de afaceri. pentru a crește interesul angajaților în activitațile desfașurate de către CNTEE TRANSELECTRICA S. Scopul direcției resurse umane va fi acela de a menține resursa umană foarte motivată și foarte bine pregatită în domeniul de activitate al companiei..De asemenea. Compania Națională va beneficia de pe urma acestor măsuri. Rezultatul final va fi reprezentat de către îmbunătățirea calității serviciilor prestate de către Compania Națională Transelectrica S. 36 . iar activitatea direcției resurse umane va fi eficientizată. Acest set de valori va trebui utilizat și în recrutarea și selecția personalului.A. managementul companiei va trebui să implice mai mult personalul societății comerciale prin consultări directe pe probleme ce țin de viitorul companiei. Efectele vor fi vizibile după 2-3 ani de la implementarea acestor măsuri.A.

Ultima accesare la data de: 23 aprilie 2013.php . Discriminant Analyisis and the prediction of Corporate Bankrupcy.BIBLIOGRAFIE 1. Contact.. http://www.transelectrica. 37 . Ultima accesare la data de: 14 iunie 2013.ro/contact. CNTEE TRANSELECTRICA S. CNTEE TRANSELECTRICA S..A.transelectrica. 8. Journal of Finance.. Sisteme și Tehnici Manageriale.transelectrica. CNTEE TRANSELECTRICA S.ro/5Piete/adminservicii.php?do=dl&cat=3&id=3 . Doinița. Baieșu. Despre – CN TRANSELECTRICA S. 7..A. http://www.pdf . București. E.php#2 . 23. Editura Universitară.ase.A. Financial ratios. Marina (2013) Managementul Resurselor Umane. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013. Ultima accesare la data de: 14 aprilie 2013. Caiet de sarcini. Actul Constitutiv – Transelectrica. http://www.pdf . Ciocîrlan. Activități comerciale pe piața de electricitate. http://www. 2007.. Altman. 2.md/management_social/downloads.egd. 5.A. 6. CNTEE TRANSELECTRICA S.A.php . I. 1968. CNTEE TRANSELECTRICA S. 3..transelectrica. http://www.ro/PDF/Achizitii/Caiet%20Sarcini_2012-02-09_h14f..ro/1Despre/despre. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013.A. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013. 4. http://www.ro/PDF/Guvernanta/Act%20constitutiv_site.transelectrica.

Misiune și Viziune. http://www.pdf .ro/2Investitori/structaction. 21. 38 . CNTEE TRANSELECTRICA S. Ultima accesare la data de: 11 aprilie 2013. http://www.ro (2013) Gradul de îndatorare – aspecte teoretice. Structură acționariat..ro/1Despre/prezentare.Ultima accesare la data de: 12 iunie 2013.ro/PDF/Echipa%20de%20conducere/REGULAMENT %20DE%20ORGANIZARE%20SI%20FUNCTIONARE. http://www.9. Ultima accesare la data de: 25 aprilie 2013.ro/PDF/Calitate%20si%20mediu/Lista%20furnizori%20acceptati %20feb%202013.. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013. 18. 19.info (2013) Cod CAEN pentru “3512”.euroavocatura. CNTEE TRANSELECTRICA S. Rezultate anuale preliminarii 2011. Starea SEN în timp real..transelectrica.html .transelectrica.ro/licenta. http://www.pdf . Lista furnizorilor de Produse/Lucrări/Servicii Acceptați. Studii de Licență (4 ani).html . http://www. CNTEE TRANSELECTRICA S. CNTEE TRANSELECTRICA S. Ultima accesare la data de: 11 aprilie 2013.ro/gradulde-indatorare-teorie. 17.A.net (2013) Adunare Generală a Acționarilor – A. http://www.php .ro/dictionar/324936/Adunare_generala_a_actionarilor_-_AGA . 11.A. 15.transelectrica.pub. http://www.ro/4OperareSEN/functionare.. CNTEE TRANSELECTRICA S. 12.A.efin. 20. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013.goldring.A. CoduriCaen.transelectrica.ro (2013) Gradul de îndatorare total. CNTEE TRANSELECTRICA S. Prezentare.coduricaen. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013. CNTEE TRANSELECTRICA S. 10.pub.A. http://www. 13.ro/PDF/ORGANIGRAMA.A.A. Facultatea de Energetică.A.info/definitie3512. Ultima accesare la data de: 11 aprilie 2013. 14. http://www. Efin.G.pdf . http://www. Ultima accesare la data de: 11 aprilie 2013. http://www.html .transelectrica.pdf . http://www. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013. Euroavocatura.. Regulament de Organizare și Funcționare al Directoratului.ro).transelectrica. ORGANIGRAMA. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013..php ..transelectrica. CNTEE TRANSELECTRICA S. Ultima accesare la data de: 14 aprilie 2013. 16..ro/1Despre/misiune.transelectrica.A.php . Universitatea Politehnică București (energ. http://www.energ.html .ro/Uploads/RaportariPeriodice/Preliminar/RAP_PRELIMINAR_2011 _vxh6.php . Ultima accesare la data de: 12 Iunie 2013.ro/rating/gradul-total-deindatorare.. GoldRing.

24.ase.ro/compania-nationala-de-transport-alenergiei-electrice-transelectrica-sa-13328043 . 26.listafirme. http://www.ro/cms/rw/pages/ipc. M. http://www.com (2013) Analiza Situației Economico-Financiare. Listafirme.ro/wpcontent/uploads/2011/02/Marketing_suport_de_curs. Satistică financiar-bancară.ro/Portals/0/Right_Panel/sistemdualist.php . Ultima accesare la data de: 12 Iunie 2013.apubb. http://www. Scritube. Just. Ultima accesare la data de: 4 iunie 2013. Curs de Marketing.do . SC FORMENERG S.. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013. http://www. Vărzaru. 29.asp?id=cap4 . http://www. Ultima accesare la data de: 12 mai 2013. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013. Aurel. Despre.com/dictionar_detalii. http://www. 30. 32. . Manolescu. Ultima accesare la data de: 11 aprilie 2013.php? id=4452 .I – Imprimeria Coresi. 25.ro (2013) TRANSELECTRICA S. București. Ultima accesare la data de: 12 mai 2013.formenerg. Mihai.rubinian.ro. 2000.A.com/economie/finante/Analiza-situatiei-economicofin115518619.ro (2013) COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.ro/biblioteca/pagina2.totalfirme. 1998. 27.com (2013) Prestare de servicii.ro/despre. http://www. Ultima accesare la data de: 4 iunie 2013. Managementul Resurselor Umane.A. http://www. Rubinian. 23. Mihai Raboca (2011).just.pdf . Editura R.22. Roman. Editura Tribuna Economică.pdf .ro (2013) Sistemul de Administrare Dualist al Societăților Comerciale pe Acțiuni.scritube. Raboca. 31. 39 .bibliotecadigitala.com/cauta.php . 28.php? nume=transelectrica&cui=&regcom=&judet=&localitate=&strada=&domeniu=&cautasiindetali icaen=da&produs=&cautasiindetaliiprodus=da&nrangajati=ge&nrangajatival=&profitnet=ge& profitnetval=&venituri=ge&veniturival=&cheltuieli=ge&cheltuielival=&x=0&y=0 ..A. Ultima accesare la data de: 8 aprilie 2013. București. Institutul Național de Statistică (2013) Indicii Anuali ai Prețurilor de Consum și Rata Anuală a Inflației în Perioada 1971-2012.A. http://www..insse. Totalfirme. Resursele Umane ale Întreprinderii.