You are on page 1of 24

VIU

GELIDA!

PROGRAMA OBERT D’ERC A LES
ELECCIONS MUNICIPALS DE GELIDA
www.esquerragelida.cat

GELIDA

GELIDA

Un nou equip

Viu Gelida!
Benvolguts gelidencs,
És un plaer presentar-vos el programa electoral de l’Esquerra de Gelida amb
la convicció que podem fer un poble encara millor. En les properes pàgines,
trobareu propostes ambicioses que estem convençuts que podrem tirar
endavant, i també trobareu la nostra demanda perquè us impliqueu en el dia
a dia de la gestió de Gelida. La vostra participació és cabdal, i creiem en el
diàleg amb cadascú de vosaltres. Aquest diàleg no s’ha de circumscriure a
les eleccions de cada quatre anys. De fet, aquest és un programa nascut de la
col·laboració amb molts gelidencs, a qui hem anat preguntant i parlant sobre
quina Gelida volien i que ha estat a l’abast de tothom a través dels diversos
mitjans: blog, facebook, twitter i, també, del correu postal i el telèfon.
Per nosaltres, la prioritat són les persones i, en especial, aquelles que
pitjor ho passen. Per això potenciarem les polítiques d’ocupació i els serveis
socials, l’educació, perquè un poble que educa amb qualitat s’assegura el
futur i la convivència, i les nostres entitats, que són la millor riquesa que tenim
i amb qui cal avançar plegats. Tot el programa està tenyit per valors conjunts:
participació, un ajuntament transparent i net, i el rigor de les propostes.
També hi trobareu un equip de persones il·lusionades, compromeses amb el
seu poble i preparades per fer de Gelida, encara més, un lloc feliç per a tots els
gelidencs. M’acompanya un gran equip.
Per últim, i malgrat ser unes municipals, no podem perdre de vista el procés
cap a la construcció d’un nou país que viu Catalunya, impulsat per la seva gent.
Per això, la gent d’ERC estarem a les ordres del Parlament i del Govern de
Catalunya i dels catalans, per al que calgui, sense matisos.
A Gelida estem acostumats a una forma de governar, però podem fer les
coses d’una altra manera. Ara només depèn de tu. A Esquerra estem preparats
per fer el canvi. Si sóc alcaldessa, em comprometo a treballar amb tothom, a
gestionar amb transparència i a retornar la il·lusió a l’Ajuntament.
El 24 de maig, Viu Gelida!
Lluïsa Llop
Candidata a l’Alcaldia de Gelida

Lluïsa Llop
Candidata a l’Alcaldia de
l’Esquerra de Gelida

SOM UN EQUIP COMPROMÈS
A FER LES COSES D’UNA
ALTRA MANERA
www.esquerragelida.cat | Eleccions Municipals 2015

| 3

GELIDA

VOLEM EMPRESES QUE
RESPECTIN L’ENTORN I
AFEGEIXIN VALOR

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURÍSTICA

Gelida és la porta
d’entrada al Penedès
Ho aprofitarem per dinamitzar-la
turísticament i atraure empreses netes
i amb valor afegit que impulsin
l’ocupació de qualitat

CAL DONAR
SUPORT REAL
A L’OCUPACIÓ

Gelida té molts atractius: el Funi, el Castell, les fonts, l’entorn natural,
i cal aprofitar-los per atraure visitants que dinamitzin els nostres
comerços i la restauració. L’Ajuntament n’ha de ser impulsor i
coordinador a través d’una Comissió de Turisme i Comerç. El web de
Turisme de Gelida ha de ser una realitat i no una promesa, com a canal
de difusió directa, coordinat amb Enoturisme Penedès.
Dinamitzarem el comerç de Gelida, en col·laboració amb el comerç local,
impulsant campanyes de temporada i tenint especial cura de les solucions
a l’aparcament a la vila.
Atraurem a Gelida, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya,
l’arribada d’empreses que generin valor afegit, llocs de treball de qualitat
i respectuoses amb el medi ambient, dignificant els polígons industrials i
dotant-los de serveis bàsics com és la fibra òptica.
Els treballadors en atur a Gelida han de tenir al seu abast totes les eines
possibles. Farem orientació professional, tallers d’ocupació per donar
formació i experiència laboral, plans d’ocupació, formació per a l’ocupació
per ajudar a l’adaptació a les necessitats del mercat laboral i impulsarem
una Associació d’Aturats com a espai de trobada i recerca de solucions per a
aquestes persones.

www.esquerragelida.cat | Eleccions Municipals 2015

DANIEL GARCIA PERIS
43 ANYS
Número 2 de la candidatura
d’Esquerra

| 5

GELIDA

REIVINDIQUEM LA FIGURA
DEL TÈCNIC D’EDUCACIÓ PER
CONNECTAR ELS CENTRES

EDUCACIÓ

Un poble que educa amb
qualitat s’assegura el futur
i la convivència
Vetllarem per la finalització correcta
i urgent de l’ampliació de l’Institut,
i per mantenir, millorar i dignificar la
resta de centres

VOLEM UN SERVEI
EDUCATIU
COORDINAT

Continuarem l’aposta pel treball en xarxa, un treball ja iniciat al Pla
Educatiu d’Entorn. Cal que assegurem un servei educatiu unificat
i coordinat entre tots els centres de Gelida. Per això reivindiquem
la figura del tècnic d’educació que coordini i dinamitzi les activitats
entre els centres, les Ampes, l’Ajuntament i altres actors.
Cal acompanyar des de l’Ajuntament les diferents inquietuds educatives
que trobem a Gelida.
Potenciarem l’ús dels centres educatius fora de l’horari escolar,
assegurant que totes les activitats que s’hi fan respecten les
instal·lacions i són apropiades al lloc on es desenvolupen.
Ampliarem especialment tots els recursos de suport a l’atenció dels
alumnes amb necessitats educatives especials.
Formalitzarem un espai d’estudi i suport educatiu per als infants i joves,
on puguin fer els deures i estudiar a les tardes.

MARGA BERTRAN
60 ANYS
Número 3 de la candidatura
d’Esquerra

Vetllarem per la viabilitat de l’Escola Municipal de Música a les Escoles
Velles, que ha de permetre consolidar i fer créixer aquest projecte amb
totes les garanties de futur.

www.esquerragelida.cat | Eleccions Municipals 2015

| 7

GELIDA

NOMÉS PAGAREM
PER L’AIGUA QUE
CONSUMIM

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Protegirem el nostre
entorn dins de la
Vegueria Penedès
El riu Anoia és el gran espai verd de Gelida.
Convertirem la llera del riu Anoia en una
gran zona d’esbarjo, una ruta de passeig,
un espai transitable a peu o en bici que
esdevingui punt de referència del lleure i que
sigui la transició entre l’espai urbà i l’entorn

CAL FER UNA
GESTIÓ SOSTENIBLE
DEL BOSC

Farem una gestió sostenible del bosc, la nostra riquesa natural.
Mantindrem correctament els camins i les àrees sensibles,
conjuntament amb l’associació de propietaris forestals, i regularem
l’accés del trànsit de vehicles.
La factura de l’aigua penalitza els gelidencs amb uns trams que la gran
majoria paga però no consumeix. A més, no incentiva l’estalvi d’aigua i és
contrària a la Directiva Europea de l’Aigua. Refarem el sistema de tarifes,
passant a pagar pel consum real, tenint en compte quants membres té la
família.
El polígon industrial de Can Joncoses, per sort, encara no és una realitat.
Lluitarem per promoure un pacte industrial en l’àmbit supramunicipal
que concentri les implantacions industrials als llocs més adequats en un
territori molt més ampli, i aquest no és Can Joncoses.

ANTONI FERRAN
53 ANYS
Número 4 de la candidatura
d’Esquerra

La depuradora de Gelida recull les aigües residuals del nucli urbà.
Cal solucionar també els dels barris i urbanitzacions i resoldre bé la
problemàtica de les aigües residuals de les indústries.
Tots els barris de Gelida disposaran d’un espai de trobada, sigui una plaça o
un parc, convenientment equipat amb jocs infantils.
Millorarem l’aparcament de l’estació, condicionant-lo i ampliant-lo, per
afavorir l’ús del tren.

www.esquerragelida.cat | Eleccions Municipals 2015

| 9

GELIDA

CAL APROFITAR
ELS ESPAIS, PERÒ
DE VERITAT

JOVENTUT

Els joves han
de decidir què volen

Fomentarem un Espai jove com a
punt de trobada i n’incentivarem una
gestió autònoma

OCI NOCTURN
SÍ, PERÒ
SEGUR

Decidirem amb ells la ubicació de l’espai jove, aprofitant l’espai de
l’Escorxador, amb la finalitat de generar activitats diverses per a joves,
tant de caràcter obert i espontani com més programades i organitzades,
amb l’impuls d’un dinamitzador.
Impulsarem canals de comunicació interactius, atractius i moderns per tal
d’arribar a tots els joves i així facilitar la comunicació amb l’Ajuntament i
entre ells (facebook, app bando). Aquest canal ha de ser útil però senzill,
sense excés d’informació.
Lluitarem per millorar el transport públic i la freqüència de pas. Oci nocturn
sí, però segur. S’ha aconseguit que el Nit Bus tingui parada a Gelida, però cal
seguir treballant per millorar-lo i fer també que RENFE ampliï els horaris
nocturns.
Continuarem l’Actijoves optimitzant tot d’activitats al llarg de l’any i evitant
que s’encavalquin. Volem una programació estable de concerts i activitats,
amb prioritat per als grups i artistes gelidencs.

NÚRIA MAS
46 ANYS
Número 5 de la candidatura
d’Esquerra

Farem formació ocupacional per a joves en aquells àmbits que puguin
ajudar-los a trobar feina i farem que el Programa Europeu de Garantia
Juvenil per a l’Ocupació estigui al seu abast a Gelida.
Habilitarem una sala d’estudi amb horaris adaptats a aquesta necessitat:
tardes, nits i caps de setmana, i no només en època d’exàmens.

www.esquerragelida.cat | Eleccions Municipals 2015

| 11

GELIDA

L’HABITATGE ÉS
UN DRET BÀSIC, NO HA
DE SER UN LUXE

ATENCIÓ A LES PERSONES

La prioritat
són les persones
L’Ajuntament ha d’estar al costat
dels gelidencs, en especial d’aquells
que més pateixen la crisi

CAL UNA TAULA
D’ENTITATS DE
SUPORT ALS VEÏNS

A Gelida calen els serveis de Centre de Dia per ajudar els avis i les
persones dependents i les seves famílies per millorar la qualitat de vida
tant dels usuaris com de les famílies que se’n beneficiaran.
Treballarem a fons per millorar i canviar les condicions de vida dels
gelidencs que es troben en una situació social de precarietat. Cal ser
conscients dels efectes que la crisi està tenint en el nostre poble i hem de
pal·liar-ne les conseqüències.
Crearem una taula per treballar conjuntament amb les entitats que es
dediquen a Gelida a donar suport a aquests veïns: Càritas, Creu Roja i la
Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), principalment.
Estarem al costat dels que pateixen processos de desnonament i/o de
pobresa energètica i de serveis bàsics, juntament amb la PAH, donant-los
suport i atenent les seves necessitats.
L’habitatge és un dret bàsic, no un luxe, per això no permetrem que s’hi
especuli: apujarem l’IBI dels habitatges buits que siguin propietat de les
entitats financeres i empreses.

PAU XURIGUERA
72 ANYS
Número 6 de la candidatura
d’Esquerra

A partir del Pla Educatiu Municipal i amb la col·laboració dels diversos
actors, oferirem un espai on nens i joves amb necessitats socials singulars
participin amb d’altres en activitats de suport a l’estudi i de lleure, i en tot
allò que potenciï la convivència i la integració.
En els moments difícils, fem les coses fàcils. Davant la pèrdua d’un ésser
estimat, a Gelida li manca un servei molt important: el tanatori. Treballarem
amb les empreses del sector per tenir-ne un al nostre poble.

www.esquerragelida.cat | Eleccions Municipals 2015

| 13

GELIDA

CONTINUEM PENSANT
QUE CAL UNA NOVA
BIBLIOTECA

CULTURA I ESPORT

La riquesa de
les nostres entitats
Elaborarem una programació
estable i continuada d’activitats
pensades per a tothom
Estarem al costat de les entitats. L’Ajuntament els ha de donar suport
en allò que necessitin. Racionalitzarem l’ús dels espais municipals i els
rehabilitarem.

ÉS URGENT UN PLA
D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

Gelida té moltes necessitats d’espais, alguns estan per fer i d’altres estan en
mal estat. La utilització dels existents no està ben definida. En primer lloc,
cal treballar amb les entitats per elaborar un Pla Municipal d’Equipaments
Culturals que permeti tenir clar què tenim, què necessitem i quina és la
seva priorització i utilització.
Continuem pensant que a Gelida li cal una nova biblioteca. Fa vuit anys
vam deixar fet el programa funcional, i ara recuperarem el suport de la
Generalitat i la Diputació per tal de fer realitat aquest projecte. També,
tindrem cura dels equipaments esportius, garantint-ne el bon estat i
l’adequada neteja, i finalitzant projectes iniciats com la segona fase del
camp de futbol.
Treballarem conjuntament amb les entitats, tant grans com petites, en un
àmbit en què també hi siguin representades. Transformarem els Patronats
de Cultura i Esports en els Consells de Cultura i Esport perquè totes les
entitats hi participin i hi tinguin veu. Ràdio Gelida i Gelida Televisió són els
mitjans de comunicació de casa nostra. Continuarem donant suport a la
Ràdio i buscarem solucions per a Gtv.
Programarem activitats culturals i artístiques al Castell, i cercarem els
recursos necessaris per restaurar el mur del cementiri.

IRENE PUIG
43 ANYS
Número 7 de la candidatura
d’Esquerra

Fa nou anys vam aconseguir que el Pla d’Infraestructures Esportives de
Catalunya contemplés una piscina coberta a Gelida. Els anys que vénen
caldrà treballar per aconseguir-la. Ens comprometem a treballar-hi des
del primer dia. Mentrestant mantindrem les subvencions per a l’accés dels
gelidencs a les piscines dels municipis veïns.

www.esquerragelida.cat | Eleccions Municipals 2015

| 15

GELIDA

EL BALCÓ HA DE DEIXAR
DE SER UNA EINA DE
PROPAGANDA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Tindrem un Ajuntament net i
transparent, que gestionarà
amb rigor el seu pressupost
La participació ciutadana serà d’aplicació
en totes les actuacions. Per participar cal
estar informat
La crisi que patim ha fet palès que l’administració ha de gestionar-se
amb la màxima claredat, rigor i eficàcia, per no malmetre els recursos
que són de tots. Per això, farem un esforç suplementari per donar el
millor servei als ciutadans, ser més ràpids i eficaços i no perdre el tren
de les innovacions tecnològiques. Els acords i les actuacions han de ser
transparents, oberts i públics, sobretot pel que fa a les contractacions,
despeses i ingressos.

CAL SIMPLIFICAR
ELS TRÀMITS
ADMINISTRATIUS

El web municipal serà una font d’informació transparent que reculli tant
les activitats que es facin a Gelida com la gestió del mateix Ajuntament: els
sous dels regidors i l’alcalde, el pressupost, les actes dels plens, etc.

El Balcó passarà a ser un butlletí d’informació pràctica per als gelidencs i
no una eina de propaganda de l’equip de govern. En fixarem la periodicitat
i hi integrarem tota la informació d’actes i l’agenda d’activitats. D’aquesta
manera, substituirem tota la paperassa que genera l’Ajuntament
actualment, fet que suposarà un important estalvi respecte de la despesa
actual i simplificarà l’accés a la informació.
Augmentarem les cartelleres d’informació municipal i, especialment, les
d’expressió ciutadana.

FRANCESC PASCUAL
43 ANYS
Número 8 de la candidatura
d’Esquerra

Escoltarem i treballarem plegats amb els gelidencs, no n’hi ha prou fent
eleccions cada quatre anys. Desenvoluparem el Reglament de Participació
Ciutadana, que vam aprovar fa vuit anys i no s’ha fet servir, com a eina que
faciliti la participació dels ciutadans en el dia a dia i en la presa de decisions
de l’Ajuntament.
L’Ajuntament respondrà les consultes dels gelidencs en un termini màxim
de 15 dies. L’alcalde tindrà l’obligació d’atendre personalment els vilatans
que ho demanin.

www.esquerragelida.cat | Eleccions Municipals 2015

| 17

GELIDA

L’ALCALDE HA D’ESTAR
AL SERVEI DEL PAÍS
I DEL PROCÉS

UN NOU ESTAT

Gelida estarà
amb el país
Catalunya viu un procés de construcció
de la República Catalana, conscients
que és la manera de fer un nou país
socialment just, net i transparent

VOLEM
CONTRIBUÏR A
FER UN NOU PAÍS

Els candidats d’Esquerra a Gelida assumim plenament el compromís
proposat per l’Assemblea Nacional de Catalunya i l’Associació de
Municipis per la Independència, i per això ens comprometem a:
1. Proposar al primer Ple municipal ordinari l’adhesió de Gelida a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a tenir-hi un paper,
fet que han impedit el PSC, ICV i PP aquests darrers quatre anys.
2. Promoure campanyes per contribuir a fer que les eleccions al Parlament
del 27 de setembre tinguin un clar sentit plebiscitari i que les guanyin
les forces que incloguin el full de ruta cap a la constitució d’un Estat
independent en el seu programa.
3. Assumir que, en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de
setembre configurin una majoria independentista al Parlament,
proposarem que Gelida, amb el seu alcalde o alcaldessa al capdavant, es
posi a disposició del govern del país per tot el que consideri oportú en la
gestió de la constitució de l’Estat català, superant, si cal, totes les traves
que hi puguin posar els poders de l’Estat espanyol.

MONTSERRAT BOSCH
38 ANYS
Número 9 de la candidatura
d’Esquerra

4. Proposar que l’alcalde o alcaldessa, com a màxima autoritat i
representant legítim de tots els gelidencs i gelidenques, participi en
l’Assemblea de Càrrecs Electes que es constituirà per donar suport al
procés d’emancipació nacional. En el cas que les institucions espanyoles
intervinguessin o suprimissin les institucions catalanes d’autogovern,
aquesta Assemblea hauria d’assumir la governació de Catalunya, donant
així continuïtat al procés i garantint-ne la màxima legitimitat democràtica
i institucional.

www.esquerragelida.cat | Eleccions Municipals 2015

| 19

GELIDA

Un programa obert
La proposta electoral d’Esquerra a Gelida és una iniciativa basada en la participació. La
gran majoria de les aportacions rebudes a l’E-Programa han estat incorporades per tal
de reflectir les necessitats, inquietuds i aportacions dels veïns.
EDUCACIÓ
Un poble que educa amb qualitat des dels 0 als 99
anys s’assegura el futur i la convivència
Volem que l’educació arribi a tothom i ho faci al llarg de tota la seva vida. També
volem que arribi a totes les tipologies d’individus, que afavoreixi la inclusió
de persones amb necessitats educatives especials, que asseguri que ningú
en queda exclòs per motius socioeconòmics i que tingui especial cura amb
l’acollida dels nouvinguts per afavorir-ne la integració.
L’oferta educativa ha de ser àmplia i de qualitat: ensenyaments reglats i no
reglats, formació en valors, formació més pràctica i formació arrelada al
municipi. L’educació és la millor eina que tenim per assegurar-nos un futur
millor, cohesionat i pròsper.
Gelida té aprovat un Pla Educatiu Municipal. Ara cal desplegar-lo amb tota
la comunitat educativa (pares i mares, centres i Ajuntament) i assegurar que
no quedi en un calaix. Cal completar i adaptar els serveis educatius a les
necessitats de les famílies i no fer que les famílies s’adaptin als serveis. Per
això, caldrà estudiar les solucions més apropiades a l’estructura de la població.
Continuarem amb l’aposta pel treball en xarxa, un treball iniciat al Pla Educatiu
d’Entorn. Aquest Pla va ser creat per educar globalment en la interculturalitat i
el respecte, i feia còmplices a tots els agents que formen la comunitat educativa:
els centres, els pares i les mares, l’esplai, les activitats esportives, la biblioteca,
els serveis socials, etc. Cal que assegurem un servei educatiu unificat i coordinat
entre tots els centres de Gelida. Per això reivindiquem la figura del tècnic
d’educació que coordini i dinamitzi les activitats entre els centres, les Ampes,
l’Ajuntament i altres actors.
Aquest treball en comú, s’ha de compartir en el Consell Escolar Municipal que
ha de ser el punt de trobada de tota la comunitat educativa de Gelida.
I a més,
n Incentivarem que les Ampes, mestres, pares, alumnes i monitors coneguin
què passa al municipi en matèria educativa.
n Vetllarem per una finalització correcta i urgent de l’ampliació de l’Institut i
per mantenir i dignificar els altres centres educatius.
n A l’IES Gelida hi volem tres línies d’ESO i dues de Batxillerat. Amb aquesta
ampliació hem de poder donar una oferta àmplia de batxillerats i cicles
formatius.
n Continuarem les reformes al Montcau per deixar l’escola al nivell que li
pertoca (escales d’emergència, ascensor, reparació d’esquerdes ...).
n Preveurem el manteniment de les instal·lacions de forma periòdica, de
manera que les tindrem al dia i evitarem que tornin a quedar obsoletes.
n Potenciarem l’ús dels centres educatius fora de l’horari escolar, assegurant
que totes les activitats que s’hi duguin a terme siguin respectuoses amb les
instal·lacions i apropiades al lloc.
n Tindrem especial atenció amb les famílies: una bona comunicació, trobades i
xerrades. Iniciarem un espai de trobada familiar i de formació de pares i mares.
n Vetllarem per la primera infància i les seves famílies des de les Llars, que
són de competència municipal. Donarem més eines a l’equip d’educadores
i propiciarem un espai on es pugui treballar de forma compartida amb les
famílies.
n Ampliarem especialment tots els recursos de suport a l’atenció dels
alumnes amb necessitats educatives específiques. Creiem en l’educació
inclusiva però aquesta requereix molts més recursos per poder tirar
endavant la seva importantíssima tasca. L’Ajuntament hi ha d’aportar
recursos de suport i propiciar tasques col·laboratives, reclamant al
Departament d’Educació allò que no estigui al nostre abast.
n Seguirem apostant pel Projecte Futura, que dóna sortida als joves fent
pràctiques en entitats i empreses locals. Treballarem per ampliar aquesta línia
de futur.

20 |

n Treballarem per fer possible l’obtenció del Graduat Escolar de Secundària, la
preparació de les proves d’accés al grau mitjà i superior, i la prova d’accés a
la universitat per a majors de 25 anys.
n Formalitzarem un espai d’estudi i suport educatiu per als infants i joves, on
puguin fer els treballs escolars i estudiar a les tardes.
n Crearem una aula de formació d’adults que englobi des d’ensenyaments
formals (d’alfabetització, informàtica, català...) fins a tallers més pràctics:
formació ocupacional (manualitats, bricolatge), vetllant per la qualitat de les
classes impartides i l’adequació a les necessitats dels alumnes.
n Vetllarem per la viabilitat de l’Escola Municipal de Música a les Escoles
Velles, que ha de permetre consolidar i fer créixer aquest projecte amb totes
les garanties de futur.
n Potenciarem intercanvis lingüístics i la formació en llengües com el català,
l’anglès, i el francès.

JOVENTUT
Els joves han de decidir què volen
Fomentarem un Espai jove com a punt de trobada i n’incentivarem la gestió
autònoma per part dels mateixos joves. Lluitarem per millorar el transport
públic i la seva freqüència de pas. Oci nocturn sí, però segur. S’ha aconseguit
que el Nit Bus tingui parada a Gelida, però cal seguir treballant per millorar-lo i
aconseguir també que RENFE ampliï els horaris nocturns. I a més,
n Treballarem amb el jovent perquè són els joves els que han de decidir què
volen. Ho farem en l’àmbit de la Comissió de la joventut.
n Decidirem amb ells la ubicació de l’espai jove, aprofitant l’espai de
l’Escorxador, amb l’objectiu de generar activitats diverses per a joves, tant de
caràcter obert i espontani com programades i organitzades.
n Caldrà un dinamitzador per tal d’incentivar i escoltar les diverses
necessitats i iniciatives dels joves de Gelida, que pugui oferir activitats per
satisfer els diferents gustos.
n Continuarem l’Actijoves, repartint les activitats al llarg de l’any i evitant que
s’encavalquin.
n Crearem una programació estable de concerts i activitats. Donarem prioritat
als grups i artistes gelidencs: que puguin actuar i exposar a casa seva.
n Programarem, de manera estable i en caps de setmana, activitats
d’esports d’aventura o de contacte amb la natura: curses d’orientació, BTT i
senderisme... aprofitant l’entorn natural de Gelida.
n Farem formació ocupacional per a joves en aquells àmbits que puguin
ajudar-los a trobar feina i farem que el Programa Europeu de Garantia
Juvenil per a l’Ocupació estigui al seu abast.
n Vetllarem perquè l’oferta de lloguer d’habitatges per a joves sigui suficient i
impulsarem la posada en lloguer de pisos desocupats.
n Habilitarem una sala d’estudi amb horaris adaptats a aquesta necessitat:
tardes, nits i caps de setmana, i no només en època d’exàmens.
n Impulsarem canals de comunicació interactius, atractius i moderns per tal
d’arribar a tots ells i així facilitar la comunicació amb l’ajuntament i entre
ells (facebook, app bando). Aquest canal ha de ser útil però senzill, sense
excés d’informació.

SERVEIS SOCIALS
Augmentarem l’atenció als desfavorits
Hem de treballar a fons per millorar i canviar les condicions de vida dels
gelidencs que es troben en una situació social de precarietat. Cal ser conscients
dels efectes que la crisi està tenint i hem de posar mesures per pal·liar-ne les
conseqüències.

Viu Gelida! | www.esquerragelida.cat

Si vols més informació pots entrar a

www.esquerragelida.cat
Crearem una taula per treballar conjuntament amb les entitats que es dediquen
a Gelida a donar suport a aquests veïns: Càritas, Creu Roja i la Plataforma
d’Afectats per les Hipoteques (PAH), principalment.
Estarem al costat d’aquells que pateixen processos de desnonament, pobresa
energètica i/o talls de subministrament dels serveis bàsics, donant-los suport i
atenent les seves necessitats, juntament amb la PAH.
D’altra banda, en els moments més difícils, fem les coses fàcils. Davant la
pèrdua d’un ésser estimat, a Gelida li manca un servei molt important: el
tanatori. Treballarem amb les empreses del sector per tenir-ne un al nostre
poble. I a més,
n L’habitatge és un dret bàsic, no un luxe, per això no permetrem que s’hi
especuli: apujarem l’IBI dels habitages buits que siguin propietat de les
entitats financeres i empreses.
n Farem un pas endavant en l’assistència. Totes les actuacions han de tenir
una incidència real i alhora una finalitat transformadora. Cal insistir en
l’ajuda, el suport i la cooperació.
n Establirem amb Càritas la manera de col·laborar en la gestió dels pisos
d’acollida.
n Desenvoluparem el Pla d’Acollida Municipal com a eina perquè els
nouvinguts coneguin la nostra realitat i s’hi integrin amb més facilitat.
n Promourem activitats que incentivin el coneixement mutu i la
interculturalitat.
n A partir del Pla Educatiu Municipal i amb la col·laboració de les escoles i
l’esplai, hem de poder oferir un espai on nens i joves amb necessitats socials
singulars es barregin amb aquells que no en tenen. Volem que els més
desfavorits puguin participar en activitats de suport a l’estudi i de lleure, i en
tot allò que potenciï la convivència i la integració.
n Recuperarem el procés de mediació com a eina per resoldre conflictes
veïnals.

GENT GRAN
Calen serveis de Centre de Dia per a la gent gran
A Gelida ens calen els serveis de Centre de Dia per ajudar als avis i les persones
dependents i les seves famílies. Aquest projecte és una de les nostres prioritats,
i el considerem important i necessari per millorar la qualitat de vida tant dels
usuaris com de les famílies que se’n beneficiaran.
I a més,
n El Casal d’Avis ha de ser el dinamitzador de totes les activitats per a la gent
gran i ha de potenciar les activitats vinculades a la creativitat, l’aprenentatge
i l’entreteniment formatiu.
n Hem d’aprofitar el coneixement i el temps que té la gent gran potenciant
activitats intergeneracionals i el voluntariat entre els nostres avis.
n Signarem un conveni amb la llar d’avis del municipi perquè els serveis
socials municipals gestionin les assignacions d’algunes places en aquesta
llar.
n Continuarem impulsant la Setmana de la Gent Gran. Les bones iniciatives
han de tenir continuïtat.
n Participarem i impulsarem el Protocol comarcal de maltractaments a les
persones grans amb l’objectiu d’eradicar-los. La crisi econòmica ha fet
que augmentin els maltractaments relacionats amb la donació forçada de
poders a tercers per cobrar pensions i donacions patrimonials, i això no es
pot permetre.

URBANISME I HABITATGE
Protegim el nostre entorn
Hem de protegir el nostre entorn: l’espai no edificable, els boscos, les vinyes
i el riu, i fer-ho amb la complicitat dels municipis veïns. Per aquest motiu
promourem el Pla Especial de Protecció del Sòl No Urbanitzable de la
Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès.
Potenciarem el diàleg i la participació. L’Ajuntament ha de prendre les decisions
d’acord amb els veïns, sobretot quan aquestes afecten el patrimoni comú dels
gelidencs: els carrers, el paisatge urbà i el medi natural.
Ens sentim plenament penedesencs per la identitat del nostre poble, però també
per cultura, economia i paisatge. Volem l’aprovació de la Vegueria Penedès i una
correcta elaboració del Pla Territorial Parcial del Penedès i el desplegament de
l’àmbit de planificació aprovat pel Parlament de Catalunya.
I a més,
n Per fi tenim el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat
definitivament. Va ser aprovat inicialment el 2007 durant el mandat d’ERC-

www.esquerragelida.cat | Eleccions Municipals 2015

n

n

n

n

CIU, però fins el 2014 no n’hem vist l’aprovació definitiva. Aquest POUM
representa un model de poble en el qual creiem i és vàlid, però caldrà
replantejar alguns aspectes que són millorables com, entre d’altres, el sòl
industrial i l’espai agrícola i el riu.
Promourem polítiques que afavoreixin fer més habitatge social i facilitar
l’emancipació dels joves en pisos de lloguer, amb opcions de compra. Volem
garantir l’habitatge per a les famílies amb dificultats.
Hem de preservar el valor paisatgístic dels medis natural, rural, urbà i
industrial. Seguirem els acords de la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès
aprovada l’any 2004.
No estem d’acord amb el Quart Cinturó. Aquesta nova agressió territorial
ens afectarà de ple i hi vam presentar al·legacions en contra. Denunciem la
complicitat dels qui l’han aprovat sense fer valer els interessos gelidencs.
Tots els barris de Gelida disposaran d’un espai de trobada, sigui una plaça o
un parc, condicionat amb jocs infantils.

MOBILITAT
Millorem l’aparcament de l’estació
Cal un aparcament més ben condicionat i més gran, que afavoreixi l’ús del
transport públic. Demanarem més freqüència de trens, l’allargament de l’horari
nocturn i que hi hagi venda de bitllets en efectiu i a qualsevol destinació. El tren
ha d’esdevenir el metro del Penedès.

L’autopista, gratuïta i silenciosa

n Gelida va resoldre l’accés en direcció sud, amb gratuïtat per als usuaris
que portin Teletac, però s’ha perdut si surts, durant el trajecte, a Gelida, i
no hi estàs més d’una hora. Cal recuperar aquesta gratuïtat. Demanarem
a ABERTIS mesures per reduir el soroll del trànsit, ja sigui amb barreres
acústiques integrades a l’entorn, o amb l’aplicació de paviment sonoreductor.

El funi, senyal d’identitat
n El funi és el distintiu de Gelida, el que ens fa ser més coneguts. Actualment
corre el risc de desaparèixer per envelliment i desús i no ho permetrem.
Treballarem per garantir-ne la continuïtat.

Autobusos que donin servei als barris
n Cal redefinir el trajecte urbà del FuniBus i fer que arribi a Sant Salvador.
n L’autobús a Martorell i Sant Sadurní ha d’augmentar la freqüència de pas.
S’ha de convertir en una alternativa real al tren, que ha de ser molt útil
també per als veïns del Puig i la Valenciana i Martivell.

Camins més segurs
n La carretera a Sant Sadurní amb l’accés sud de l’autopista, ha vist reduït el
trànsit. Aprofitem-ho per fer una carretera paisatgística, amb un camí per a
les persones i les bicicletes, que arribi al Puig i La Valenciana.
n Per contra, les mateixes obres de l’autopista han malmès la carretera de
Sant Llorenç. Hem de refer un pas segur per als vianants, que vagi de la
rotonda de Can Panyella fins a la font del Claro.
n Ampliem el pont de les Cases Noves.
n El trànsit en direcció a Sant Llorenç d’Hortons és cada dia més intens, amb
molts camions sobre el pont de les Cases Noves. El pont ha quedat desfasat i
només admet un sentit de circulació. Cal doblar-ne l’amplada.

SOSTENIBILITAT
El riu Anoia, el gran espai verd de Gelida
Volem fer realitat el somni d’adaptar la llera del riu Anoia i convertir-la en una
gran zona d’esbarjo. Volem una ruta de passeig, un espai transitable a peu o en
bici, que esdevingui punt de referència del lleure i que sigui una correcta transició
entre l’espai urbà i l’entorn. Aquest camí del riu ha de tenir continuïtat amb el
Bitlles fins a Mediona i el Llobregat fins a la desembocadura.
I a més,
n El bosc, la nostra riquesa natural, demana esforç per mantenir correctament
els camins i per netejar les àrees sensibles, conjuntament amb l’associació de
propietaris forestals.
n Aprofitarem les 100 Ha de bosc municipal per impulsar un refugi de fauna
salvatge, d’acord amb la Societat de Caçadors.
n Hem de potenciar l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), que agrupa els
propietaris forestals i els municipis de l’entorn del massís d’Ordal, per millorar
la prevenció d’incendis, fent una gestió sostenible del bosc.
n El parc de bombers és un servei molt valuós, i va ser precedent del cos de
bombers voluntaris a Catalunya. L’hem de potenciar fent efectiva la nova
caserna al polígon can Panyella i vetllant perquè tingui sempre els vehicles i
els materials necessaris.

| 21

GELIDA

n Cal regular l’accés dels vehicles al medi natural i reordenar la pràctica
esportiva a l’entorn. Des que s‘ha arreglat el camí de la font Freda, el trànsit és
excessiu.
n Hem de preservar les zones agràries, sobretot la vinya. Cal fer-ho de manera
conjunta amb els pagesos per consolidar l’activitat.
n Volem potenciar la implantació i ús d’horts urbans.
n El polígon industrial de can Joncoses, per sort, encara no és una realitat.
Lluitarem per promoure un pacte industrial en l’àmbit supramunicipal que
concentri les implantacions industrials en els llocs més adequats, planificant
sobre un territori molt més ampli. Cada municipi no pot anar fent els seus nyaps,
com ho és can Joncoses. Cal coordinar-se i buscar els millors emplaçaments,
articulant fórmules per compensar els municipis.
n La depuradora de Gelida recull les aigües residuals del nucli urbà. Cal solucionar
també els dels barris i urbanitzacions i resoldre bé la problemàtica de les aigües
residuals de les indústries.
n Hem de millorar la recollida de la brossa, el nostre objectiu és la recollida
selectiva porta a porta, perquè és el sistema més eficient, genera llocs de
treball, s’obtenen uns nivells alts de recollida selectiva i, a més, retorna diners al
municipi. A més, així donem compliment al compromís unànime de l’Ajuntament
de Gelida amb l’Estratègia Catalana de Residu Zero.
n Estalviarem la meitat del consum elèctric públic implantant la tecnologia de
leds. També s’han d’aplicar les normatives vigents en aquest punt.
n La factura de l’aigua penalitza els gelidencs amb uns trams que la gran majoria
paga però no consumeix. A més, no incentiva l’estalvi d’aigua i és contrari a la
Directiva Europea de l’Aigua. Refarem el sistema de tarifes, passant a pagar pel
consum real tenint en compte quants membres té la família.

VIA PÚBLICA
Augmentem la seguretat
Esquerra va implantar la professionalització del cos de policia municipal i el servei
24 hores. Amb la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, l’Ajuntament vetllarà perquè
Gelida sigui un poble tranquil i segur.

Neteja de carrers prioritària.
n La primera cosa en què ens fixem d’un carrer és si està net o no. Persistirem en
l’objectiu de màxima neteja.
n Tenim àmplies zones del poble sense papereres. Cal resoldre aquesta
deficiència instal·lant papereres a tots els llocs de pas.
n No volem deixar que s’eternitzin les parets brutes. Taparem les pintades un cop
al mes.
n Habilitarem espais per poder tenir els gossos en llibertat. Garantirem el
seu estat de conservació i neteja. A partir d’això, serem inflexibles amb els
propietaris que deixen els seus animals en llibertat en parcs i places, i amb els
incívics que no recullen els excrements de les seves mascotes.
n Subvencionarem la restauració de façanes en mal estat. Volem que es recuperin
habitatges perquè els carrers facin més goig.

Una jardineria acurada.
n Plantes i flors ben cuidades embelleixen els carrers i fan agradables les places i
els carrers. Ho cuidarem.

Pacificació del trànsit.
n És prioritària la pacificació del trànsit al nucli urbà. El vianant ha de tenir sempre
prioritat i tots els elements de seguretat. Hem de complir la velocitat reduïda a
Gelida on calgui.
n Acabarem l’aplicació del pla de circulació municipal. L’Ajuntament compta amb
un estudi del RACC, una proposta que pensa molt en els vianants.
n Senyalitzarem els recorreguts escolars. Per exemple, a la cruïlla de la carretera
de Sant Llorenç per anar a La Fanga. Cal instal·lar indicadors i reduir la velocitat
del trànsit de vehicles.
n Replantejarem l’ús del pàrquing de la plaça de la Vila. Està infrautilitzat per
un problema de model i de gestió. Cal implicar-hi de veritat els botiguers i
comerciants i, si convé, aixecar-ne les barreres.
n Replantejarem la zona blava perquè sigui realment una zona de rotació de
vehicles, que faciliti l’aparcament.
n Estudiarem nous emplaçaments per a zones d’aparcament alternatives.
n Les pilones del carrer major seran automàtiques i els veïns en tindran
comandament per quan hi hagin d’accedir.
n Eliminarem l’aparcament d’autoritats al carrer Barceloneta. Amb el pàrquing de
la plaça de la Vila aquest privilegi ja no és necessari. Així posarem fi als abusos
d’algunes autoritats.

22 |

TURISME
Gelida, porta d’entrada al Penedès
Gelida és la principal porta d’entrada al Penedès. Ho ha de ser també a partir de
l’optimització de l’oferta turística existent, d’un entorn privilegiat i d’iniciatives que
dinamitzin els recursos de què disposem.
Apostem perquè des de l’Ajuntament es coordinin les tasques bàsiques
necessàries per al turisme com generar informació, programar activitats, atendre
visitants i dinamitzar l’activitat turística en combinació amb els actors culturals i
econòmics de Gelida.
El Museu del Funi ha de ser una realitat. S’ha de convertir, combinat amb la resta
de valors turístics, en un dels eixos més importants de l’activitat turística.
Volem recuperar la Casa del Senyor com un dels referents del turisme de Gelida,
buscant mecenatge.
I a més,
n Donarem a conèixer el patrimoni cultural i mediambiental així com l’activitat
local (el castell, les fonts, el Funi, els restaurants, els allotjaments, les festes,
...) als principals actors del sector turístic: institucions, entitats i empreses.
n Establirem canals de difusió directa des de Gelida mateix. El web de turisme
de Gelida ha de ser una realitat i no una promesa. Funcionarà amb criteris
coherents i d’eficàcia, i en coordinació amb EnoturismePenedès.
n Intensificarem que la Funifira sigui una atracció per a la gent de fora i
convertirem l’esdeveniment en una eina útil de promoció i difusió comercial i
cultural.
n Generarem noves activitats que obrin Gelida als visitants amb la participació
del castell, restauradors i comerços i millorarem les existents.
n Potenciarem la visita a Gelida dins la Ruta dels Castells de Frontera d’abast
català.
n Aprofitarem de debò l’activitat de les institucions i entitats turístiques
del Penedès. Inclourem Gelida com un punt important de les rutes
penedesenques sent-ne part activa amb propostes i iniciatives pròpies.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Les empreses han de venir, no marxar de Gelida
Gelida ha de decidir quina mena d’activitat econòmica vol tenir. Nosaltres apostem
per empreses que generin valor afegit, llocs de treball de qualitat, respectuoses
amb el medi ambient, que estiguin vinculades tant a les noves tecnologies com a
l’activitat del nostre territori.
I a més,
n Incentivarem la participació de l’Ajuntament i la iniciativa privada per impulsar
la recuperació del nostre teixit empresarial. També proporcionarem les
condicions perquè s’instal·lin a Gelida empreses que generin llocs de treball
de qualitat. Ho farem facilitant l’accés a espais de lloguer assequibles i ben
condicionats.
n Proposem el projecte Gelida Valor, un plec de condicions perquè hi hagi noves
empreses que puguin instal·lar-se a Gelida.
n Cal endreçar i dignificar els polígons industrials existents, tot dotant-los dels
serveis necessaris (fibra òptica, accessibilitat, neteja,...) i vetllant per a la seva
major ocupació.
n El polígon de la Gelidense té un valor patrimonial afegit que volem
promocionar i potenciar.
n Volem que el comerç de la vila estigui fortament vinculat a les iniciatives de
turisme i difusió.
n Generarem, amb els botiguers i restauradors, campanyes de temporada que
dinamitzin el comerç local i posarem els recursos necessaris per potenciar
l’oferta comercial local.
n Facilitarem l’aparcament a la plaça de la Vila en col·laboració amb el comerç
local.
n Tot això s’ha d’implementar des de la Comissió sectorial de Comerç i Turisme,
ja prevista al Reglament de Participació aprovat fa 8 anys, i que ha restat en un
calaix des d’aleshores.

Hem d’afavorir l’ocupació
n Potenciarem el Servei d’Ocupació per donar més recursos als qui busquen
feina, i també perquè les empreses localitzin mà d’obra amb facilitat.
n Volem recuperar els tallers d’ocupació per donar formació i experiència laboral
als aturats, i alhora realitzar una millora substancial del patrimoni local.
n Cal fer formació per a l’ocupació a Gelida, és indispensable per a la inserció
laboral en qualsevol àmbit.

Viu Gelida! | www.esquerragelida.cat

Si vols més informació pots entrar a

www.esquerragelida.cat
CULTURA
Elaborarem una programació estable i continuada
d’activitats pensades per a tothom

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La participació ciutadana serà present a totes les
actuacions. Per participar, cal estar ben informat

Estarem al costat de les entitats. L’Ajuntament els ha de donar suport en allò que
necessitin.
Racionalitzarem l’ús dels espais municipals i els rehabilitarem.
Gelida té moltes necessitats d’espais, alguns estan per fer i d’altres estan en mal
estat. Abans que res, cal treballar amb les entitats per elaborar un Pla Municipal
d’Equipaments Culturals que permeti tenir clar què tenim, què necessitem i quina
és la seva priorització.
Els tres grans equipaments culturals que té l’ajuntament actualment són el
Centre Cultural Municipal, que necessita més inversió en manteniment, el Centre
d’Iniciatives Culturals de Les Monges, que està en molt mal estat i, l’Escorxador,
que es va fer sense definir-ne els usos. No només cal fer nous edificis, sinó
garantir-ne la conservació i el bon ús dels espais disponibles, amb la màxima
dinamització.
I a més,
n Tindrem cura del Castell i donarem suport als qui el gestionen, perquè cal
preservar el patrimoni més emblemàtic que tenim.
n Treballarem conjuntament amb les entitats, tant grans com petites, en un
àmbit en què també hi siguin representades. Transformarem el Patronat
de Cultura en el Consell de Cultura perquè totes les entitats hi participin i hi
tinguin veu.
n Ràdio Gelida i Gelida TV són els mitjans de comunicació de casa nostra. Per
això continuarem donant suport a la Ràdio i buscarem solucions per a GTV a fi
d’assolir una programació estable que cobreixi els esdeveniments gelidencs.
Volem que GTV sigui la televisió que expliqui el nostre dia a dia, i no només una
tituladora.
n Continuem pensant que a Gelida li cal una nova biblioteca. Fa vuit anys vam
deixar fet el programa funcional, i ara recuperarem el suport de la Generalitat i
la Diputació per fer realitat aquest projecte.
n Programarem activitats culturals i artístiques al Castell.
n Potenciarem el patrimoni arquitectònic de Gelida. Farem difusió del catàleg i
en promourem el manteniment.
n Donarem suport a la Festa Major de Gelida i a les festes dels barris.

El web municipal serà una font d’informació transparent que reculli tant les
activitats que es facin a Gelida com la gestió del mateix ajuntament: els sous dels
regidors i l’alcalde, el pressupost, les actes dels plens, etc.
El Balcó passarà a ser un butlletí d’informació pràctica per als gelidencs i no una
eina de propaganda de l’equip de govern. En fixarem la periodicitat i hi integrarem
tota la informació d’actes i l’agenda d’activitats. D’aquesta manera, substituirem
tota la paperassa que genera l’Ajuntament actualment, unificant-ho en una única
publicació de referència. Aquesta actuació suposarà un important estalvi respecte
de la despesa actual i simplificarà l’accés a la informació.
I a més,
n Augmentarem les cartelleres d’informació municipal i, especialment, les
d’expressió ciutadana, donant continuïtat al desplegament que vam engegar fa
vuit anys.
n Escoltarem i treballarem plegats amb els gelidencs, no n’hi ha prou fent
eleccions cada quatre anys.
n Oferirem la possibilitat de prioritzar inversions en cada barri, mitjançant la
participació directa dels veïns en la presa de decisions.
n Desenvoluparem el Reglament de Participació Ciutadana, que vam aprovar
fa vuit anys i que no s’ha fet servir, com a eina que faciliti la participació dels
ciutadans en el dia a dia i en la presa de decisions de l’Ajuntament.
n Implicarem els gelidencs en la presa de decisions.
n Implantarem l’audiència pública: quadrimestralment els gelidencs podran
participar en trobades amb l’equip de govern. En aquestes trobades els
ciutadans i ciutadanes rebran informació de l’acció de govern i es recolliran les
propostes que s‘hi facin.
n També implantarem l’audiència pública d’infants perquè des de les escoles
també se senti la veu dels més menuts a tot el municipi.
n Crearem una carpeta-guia d’informació per als nouvinguts a fi que coneguin
les activitats que es fan a Gelida i hi puguin participar.

ESPORTS
Hem d’integrar i millorar la gestió esportiva
municipal
Ens cal un model diferent de política esportiva que contempli una gestió integrada
i optimitzada dels recursos, un nou enfocament de les activitats, esport obert, visió
a llarg termini. Per això farem un pla estratègic de l’esport a Gelida per als deu
anys vinents.
I a més,
n Reformularem el Patronat d’Esports, convertint-lo en un Consell de
participació perquè esdevingui el centre de la gestió esportiva. S’ha de buscar
la complicitat dels clubs per treballar conjuntament, i ha d’estar obert a la
participació.
n Mantindrem les instal·lacions esportives en bon estat, tant pel que fa al
manteniment de l’equipament com per l’estat de neteja.
n Les instal·lacions esportives són un recurs escàs. Aprofitarem les que hi ha
als centres educatius juntament amb les municipals, i en farem una correcta
gestió.
n Resta pendent la segona fase del projecte del camp de futbol i cal completarla. També abordarem la problemàtica de la gestió del bar del camp de futbol.
n Fa nou anys vam aconseguir que el Pla d’Infraestructures Esportives de
Catalunya contemplés una piscina coberta a Gelida. Els anys que vénen caldrà
treballar per aconseguir la piscina coberta. Ens comprometem a treballar-hi
des del primer dia. Mentrestant mantindrem les subvencions per a l’accés
dels gelidencs a les piscines dels municipis veïns.
n Entenem l’esport com una font de salut. Per això adequarem espais als
diferents barris que n’afavoreixin la pràctica.
n Cal potenciar l’esport de lleure, fer sortir l’esport al carrer.
n Mantindrem i augmentarem, quan calgui, l’oferta d’activitats esportives del
Patronat d’Esports.
n Regularem la pràctica de l’escalada a la font Freda.

www.esquerragelida.cat | Eleccions Municipals 2015

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Buscarem la màxima eficàcia i transparència per
millorar els serveis
La crisi que patim ha fet palès que l’administració ha de gestionar-se amb
la màxima claredat, rigor i eficàcia, per no malmetre recursos que són de
tots. Per això, farem un esforç suplementari per donar el millor servei als
ciutadans, ser més ràpids i eficaços i no perdre el tren de les innovacions
tecnològiques. Els acords i les actuacions han de ser transparents, oberts i
públics, sobretot pel que fa a les contractacions, despeses i ingressos.
L’Ajuntament ha d’oferir als vilatans tota la informació que els afecta sense
que aquests hagin de demanar-la. Necessitem una administració propera,
més àgil i ben coordinada. És per això que cal que s’optimitzin els recursos
disponibles, tant pel que fa al personal, com als sistemes de gestió de la
informació i als béns i espais municipals.
Volem una administració al servei de les persones i no unes persones que
visquin al servei de l’Administració.
I a més,
n Establir contactes i acords amb altres administracions i municipis veïns,
amb la finalitat de compartir recursos i optimitzar-los.
n Simplificació burocràtica de tots els processos, que permeti la realització
dels tràmits administratius en el mínim temps possible, facilitant
qualsevol gestió, d’acord amb el que preveuen les normatives europees i
les lleis nacionals i estatals concordants.
n Aprofundir en l’ús de les noves tecnologies amb una implicació de tots els
agents municipals que hi intervenen.
n Pàgina web “viva”, actualitzada i interactiva que permeti fer el màxim
de gestions sense haver d’anar a l’Ajuntament i que, alhora, faciliti una
atenció de més qualitat. Cal potenciar l’ús de les xarxes socials i el correu
electrònic com a via d’accés i relació amb els veïns.

| 23

LLUÏSA
LLOP
VIU
GELIDA!
Més informació a

www.esquerragelida.cat

GELIDA