You are on page 1of 48

Middle East Tetralogy

IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

A
>~~~

Con moto ma non troppo q = 110


Flute

b4
& 4

~~~~
>

>~~~

>~

~~~
>

~
>

>~~~~

~~~
>

~
>

>~~~~

~~~
>

~
>

>~~~~

Oboe

4
&b4

Clarinet in Bb 1

#4
& 4

>

>

Clarinet in Bb 2

#4
& 4

>

f
Bass Clarinet
in Bb

#4
& 4

w
>

> > >

Bassoon 1,2

? 4
b4

sf

w
w
>

Horn in F 1,2

4
& 4

Horn in F 3,4

Trumpet in Bb 1

#4
& 4

Trumpet in Bb 2

#4
& 4

>
w
w

>

> >

4
& 4

sf

sf

>

w
w
>

sf

> >

sf

sf


>

sf


> >

sf

sf

sf

a2

sf
a2

w
>

sf


> > >

f
a2

sf

>
w
w


>

>


>
> >

J J

>

>

sf

sf

fffp

fff

>

w
w
>

w
w
>

fffp

fff

> >
sf
sf
> j > j >. >. >
> >>> >>

sf

sf

sf

j j

> > > > > > > > >. >. >
f
>
w
> >

'
sf

'
sf

>


>

>

>


>
> >

J J

>
>

ff
a2

> j > j >. >. >


> >>> >>

>
ff
>

sf

sf

'
sf

'
sf

>
f

J

> >. >. >

sf

sf

'

'

sf

sf

>.

> >.

>


sf sf

Trombone 1

Trombone 2

Bass Trombone

Tuba

? b4
4

j j

> > > > > > > > >. >. >
>
w
> >

? b4
4

? b4
4

? 4
b4

fp

ff

>
w

sf

> >

fp

ff

ff

sf

sf

sf

sf

> >

sf

sf

sf

fp

ff

sf

sf

sf

sf

w
>

> >

'

'

w
>

> >

'

'

'

fp

ff

sf

sf

fp

ff

sf

sf

sf

sf

sf

sf

w
>

> >

'

'

w
>

> >

'

'

fp

ff

sf

sf

fp

ff

sf

sf

sf

sf

sf

sf

'

>

' '
sf sf

>
w

sf

sf

>.

fp

sf

sf

j j
> > > > > > > > >.

sf

sf

sf

j j
> > > > > > > >. >. >

sf

4
&b4

? b4
4

Harp

{
Timpani
E, A, D

? 4

4w
>

ppp

Cymbals

/ 4
4

fff
open

> > > > >

>

sf sf

sf

w
>

4
/ 4

4
& b 4

Tubular Bells

> > > > >

>

w
>

sf sf

sf

fp

sf sf

sf

fp

mf

>

>

>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

> w

>

>

Con moto ma non troppo q = 110

b4
& 4

> > > >


sf sf sf

mf

Violin 1

>

>

mf

4
{&b4

w
>

Tambourine

Glockenspiel

>

fp
open

> > > > >

mf

A
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

n w

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w
> n

>

7
7

Violin 2

4
&b4

ff

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

> w

ff

div.
arco
Viola

B b 44

>
w
w

f
div.
arco
Violoncello

? b4
4

w
w
>

? 4
b4

>
w
w

fff

>

7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
n

n
>
>
7
fff
ff
>w


' ' ' ' ' '

'

w
w
>


' ' ' ' ' '

ff

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w

>

fff

ff

>
w
w

'

>
w
w

>
w
w

>
w

> > >


J J J

>
w

>

fff

w
>

ff

fff

f
arco
Contrabass

fff

> > >

w
>
fff

> > >

> >

>
>
> bU
>
U J.
b


Fl. &

10

~~~~~~~~~~~~

# ~~~~~~~~~~~~~

2nd time

mf
mf

&b

Ob.

sfz

mp

mf

pp

>
>
> n bU
> U
. j

2nd time

~~~~~~~~~~~~~
#

~~~~~~~~~~~~

mf
mf

sfz

mp

Cl.1

mf

mp

Solo 1st time

j
#

?b

mp
a2

sfz

Hn.1,2

&

mp

>

j j
j
>

j
#

j j
j
>

>

. . . .
.
.

. .
.

.
.

. . . .
.
.

. .
.

.
.

. . .
.
.

. .
. .
. .
. .

. .
. .
. .
. .
p

#w
w

. . . . . . . . . .
. . .
.
.
.

. . . . . . . .

pp

U U
bb
>

pp

U U 3
b j
.
b >

j j
j
>

mf
2nd time

p
sfz

Bsn.1,2

mf
2nd time

U U 3
#
& b
j
.
>
>
>
>
mf
sfz
mp
pp
U U 3
#&
> b . j

B. Cl.

j j
j
>

pp

sfz

Cl.2

mf

pp

>
>
>
> U .
# bU


&
J
3

2nd time

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

pp
sfz

Hn.3,4

Tpt.1

&
#
&


'


'

U
b
b >
sfz
U

b>

mf

Tbn. 1

&
'
'
mf

?b


'

?b
? b

Tba.

pp

U
> U


' '

sfz


'

U U
b
>

mf

?
b '

#w
w

sfz

mf

B. Tbn.

U
b
>
sfz
U
>
b

mf

Tbn. 2

sfz

#
Tpt.2

2nd time

n
'

sfz


'

'

' ' '

mf

' ' '

pp

U U

b >

mf


' ' '

sfz

&b

?b

Hp.

Timp.

mf

pp

open

Cym.

mf

Tamb.

U
>

ff

j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j

mf

Tub. B.

& b

U U
b
>

pp

sfz

Glock.

{&b

arco

Vln. 1

>
>
>
b > bU
j
&

Vln. 2

&b

sfz

mp

mf

mf
arco

~~~~~~~~~~~~

# ~~~~~~~~~~~~~

$ 2nd time

mf

>
>
> U b
j
>
3

2nd time

~~~~~~~~~~~~~
#

~~~~~~~~~~~~

mf
mf

sfz

mp

mf

a2 arco

Vla.

>
>
>
U
B b b b nj
>

2nd time

j #

>

J J
J

j #

>

J J
J

>
J

mf
3

mf

Vc.

?b

sfz

mf

Cb.

?
b '
mf

mp

U U
b
>
sfz


'


'

p
pizz.

n
f
pizz.

U U
b>

sfz

mf


mf

mp


mp

19

Fl.

b
&

~~~~~~~~~
. . . .

~ C
#. > .
J

~~~~~

~~~~~ . >. >


n b . b . .
J

> >. 3
n . >
. > n .
J
J

>
> > >
n. j . j . n.

&b

Ob.

~~~~~~~~~


. . . .

~ .
#j >
.

~~~~~

~~~~~ .
n b. . b.
J > > .

p
solo

#
j
& J #

Cl.1

b>
J J

b>
J J

n> > # > > . #. >


J J

. #. >

> >
# n> b n. #. >
J J

J
>

> >.
> >
.
#

J J
J

mf

#
j
& J #

Cl.2

#
&
.

B. Cl.

Bsn.1,2

.
? b

j j j
. . .
mf
solo . . >
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
. .
.
. .J .J .J
. .
.

. .
.

. .
.

.
. .

. .
.

.
.

j
.
>j

.J

j j j j
. . . .
>
> >
j nj

.J .J .J .J

j j j
. . .
. .>
n

.J .J .J

j
.
>j

.J

j j j j
. . . .
>
>
j nj b b>

.J .J .J .J

j j j
. . .
mf
. .>

n n
nJ J J
. . .

j
.
>j

.J

j j j j
. . . .
> >. .
>
j nj

.J .J .J .J

mf

Hn.1,2

&

w
w

#w
w

&

w
w

#w
w

Hn.3,4

&

?b

Tbn. 1

?b

Tbn. 2

?b

B. Tbn.

j j j j
. . . .
mp

Tba.

?b

&b

?b

Timp.

Cym.

Tamb.

j j j j j j j j j j j j

& b

Tub. B.

{&b

Glock.

Tpt.1

&

Tpt.2

j j j j j j j j
. . . .
. . . .

j j j j j j j j
. . . .
. . . .

j j j j
. . . .

mf

Hp.

j j
j j
j j
j j j j
j j j j
j j j j

J J
J J
J J
mf
j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j

j j n

~ C
. . . .
. .
#. > . . . . .
. .
. .
J
J J J J J J J J J. J. J J J J J J

j j n

~
#j j j j j . j . j j j j j j j . j . j j j j j j j . j . j j j
. > .
. .
. .
. .
. . . .
. . . .
. . . .

mp

Vln. 1

b
&

~
. . . .

mf

Vln. 2

&b


. . . .

mf

Vla.

B b J #J

b >
J J

j j nj j . . nj j j j nj j . . nj j j j nj j . . nj j
. .
J J . .
J J
J J . .
. . . .
. . . .
. . . .
mf
arco

Vc.

? b
j j j j
. . . .

j j j j
j j j j
. . . . . . . .

j j j j
j j j j
. . . . . . . .

j j j j
. . . .

j j j j
j j j j
. . . . . . . .

j j j j
j j j j
. . . . . . . .

j j j j
. . . .

mf
arco
Cb.

?
b

j j j j
. . . .
mf

4
28

Fl.

Ob.

b
&

&b

D
# . . > n >. >. > # . > #> > n . . >~~~~
. b>~~
#

3
sf sf
f
>.
>
> > # . > #> > n . . >~~~~
>
. > j > # . . n # .
j
. J

. b
3

>
. . > n >. . > # . > #> > n . . >~~ n> # > n > n > > # > n n . . >~~
#
J
J
J

.
. > J >
J

>. > . > > >


>
# # n . . >~~ n> # > n > n > > # > n n . . >~~
. . n # >.
J
J
J
f

sf
a2
Cl.1

#
. . >
& #

j b
. >

> >
J J

sf
a2

#
Cl.2

&

sf

f
3
>
# . . . . . .
>>> >> >

sf

>
. .
.
>. > > >. > >.

sf

Bsn.1,2

j j j
. . .
. .>

? b n

.J .J .J
&

j j j j
.
. . b
. >
>j j > sf sf>
.j b

J J b
.
. . . >
sf

. . .
>. > > >. > >. >

>
. >. >. . >. .
>
> >

. . #
>. > > >. >. >. >

. . .
>. > > >. > >. >

>
. . .
>. > > >. > >.

. . .
>. > > >. > >. >

>
. >. >. . >. .
>
> >

. . #
>. > > >. >. >. >

ff

#
B. Cl.

>
. >. >. . >. .
>
>
>

ff

3
j b #
. >

sf

. . .
>. > > >. > >. >

j j j j j j


'
' '
'
'
'

j j

' '

j j j j j j j j j j j j j j


'
' '
' '
' '
' '
' '
'
'
'

j j

' '

f
a2

j
j

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
'
f

sf

' ' ' ' ' ' ' '
' ' ' ' ' ' ' ' ' '
' '
' '
'
'
' '
' '
' '
' '

2nd time
Hn.1,2

&

j
b
>
'

sf

Hn.3,4

&
#

Tpt.1

&

sf

#
Tpt.2

&

sf

Tbn. 2

?b

sf

B. Tbn.

Tba.

?b j j j j
. . . .
?

fff

>

j
j

'
'

J J

>

#. . #>. >. >

>

>

>

#>

>

>

#. . #
> #>
>
>. >. .
>
>
#j j #J J
J
J J
J
J
J J
J J
J J
' '

'

j
'

j
j

'
'

J J

j
j

'
'

J J


J
J J
J
J
J J

J J J J J J
J
J J
J
J
J J
J J

#>

j
'
f

j
j

'
'

J J

j
j

'
'

J J

j
j

'
'

J J

j
j
'
'

J J

j
j

'
'

J J

j
j

'
'

J J

j
j
#
'
'

J J

'

j b
. . sf' sf>

sf

sf

j
b>
'

>
#j j
J
J J
J
J
' '

>

>

sf

b>
J

>

#>

sf

>

J

>

fff
2nd time

sf

j
b>
'

sf

Tbn. 1

sf

j
b
b >
'
sf sf
j b>

'

>

>

j j
' '

j j
j
j
j
j
' '
'
'
' '

j j

' '

j j
j
j
j

j J J J J J j j j
' '
'
'
' '
' '
'

j j j j j j


'
' '
'
'
'

j j

' '

j j j j j j j j j j j j j j
'
' '
' '
' '
' '
' '
'
'
'

j j

' '

sf

j j j j
& b

?b j j j j

j j

Hp.

{
Timp.

j j
j
j

j j

j j
j
j


J J
J J
J J

j
j j
j
j

j j j j j j

Cym.

>j >

sf

Tamb.

& b

Tub. B.

b
>

sf

j
j j
j
j

sf

Glock.

Vln. 1

{&b

&b

j J

j
J

. b>
J

>
# . > #> > n . . >
. > >>
D . >
# . . n # # # n . . >
# . n #

sf

sf

n # #.
. . >
f
>.
>. >.
# >. >. >. >
3

Vln. 2

>
& b j j . j . j j . j b
. .
.
sf

Vla.

sf

>
B b j j n. j . j j j b
. .
. .

n> # > n > n > > # > n n . . >


J
J
J

3
> #> >
.
n. . > . n # #
# . >
>. >. >. >. >. >. >
>. >. >. >. >. >. >

> #> >


n. . >

n> # > n > n > > # > n n >


J
J . .
J

>. >. >. >. >. >. >

>. >. >. >. >. >. >

>. >. >. >. #>. >. >

>. >. >. >. >. >. >

>. >. >. >. >. >. >

>. >. >. >. >. >. >

>. >. >. >. #>. >. >

sf

Vc.

?b j j j j
. . . .

sf

j j b>
. .

ff

>.
>. >.
>
>. >. >.

>. >. >. >. >. >. >

sf

Cb.

? j j j j
b . . . .

j j
. . b
>
sf

ff


J J

ff


J J
J J
J J


J J


J J
J J
J J
J J
J J
J J
J J

> >
> >
36
#

n n
b
J
J
Fl. &

E
2nd

2.
# time
# . . >
> >
> >
solo
# n n . . >
n

#

J
J
J
J

1.

F
5
> > > #
n

# . . >
#

mf
sf sf

Ob.

> >
# n > n >
J
J
&b

solo
> >
> >
1st
. time
. .> .
# n n . . >
.>
.
n
# J # # . > # J . >
J

. #. > . . > . . > . > . . >

>
#
> n > #

sf sf

Cl.1

mp
solo
2nd time

mf

3
j

.
.
. > > . >. >. > # n. >. >. . #>. ' ' # # . . >
>
>
>
>
>

#
>
& . . .
.> > > >. > >.

sf sf

> > > #

# #
#. . >
mf

#
Cl.2

& . . .
>. > > >. > >.

>

j


. . # # n. >. >. . #>. ' '
>. > > >. >. >. >
>
>
sf sf

#
>#>
>
mf

solo
2nd time
B. Cl.

#
& j j j j
' '
' '

j j j # # j
. . >

' '' p
' '
sf sf

j j
j j
' '
' '

#
#. . >
. # . . .

. . .

mf
a2

Bsn.1,2

Hn.1,2


b ' ' ' '
' '
' '
>
&

>

>

>' ' ' ' ' '
' '

j

' ' ' ' '
' '
sf sf


>

. . >

Tpt.1

&
>
> >
#
& J J J J

>

. . >

#J J
J J

. . .

mf


. . > #
J


#
' ''''

sf sf

Hn.3,4

n. .
.

mf

# j
#

' '
> . . > sf sf
# j
J J ' ''' ''''

mf

mp
sf sf

Tpt.2

Tbn. 1

#
j
&
'

?b J

j
j

'
'

J J

j
j

'
'

J J

j
j
#
'
'

J J

'

j
'

'

'

j

''
sf sf

J


' ''''
mp

b
>

sf sf
sfz

Tbn. 2

? b
J J
J J

J J J J

J J
J

b
>

sf sf
sfz

B. Tbn.

Tba.

? b j
J J J
'

j j j
J

' '
'

j
j
J

' ''
'
sf sf

?
b j j j j
' '
' '

j j j j

' '
' '

j j
j


' ''
' '
sf sf

&b

b
>

sfz

n. .
.

. . .

mf

n #

#n
#
#n n

#
#n

mf
Hp.

?b

{
Timp.

J J J J


J J


j
J J

' ''

j j j j j j


j j j

#
#

#
#

sf sf

Cym.

sf sf

Tamb.

mp

Tub. B.

Glock.

& b

{&

1.

Vln. 1

> > > >


b # n J n J
&

2.
> >
> >
E pizz.
# n n . . >
.
n
# J #
J
J

#
n

F arco
>> >

n n #

sf sf

Vln. 2

mf

> > > >


& b # nJ n J

pizz.
3
> >
# n n n j # j n
J . . > # > >
. ' '

> >. >. >. >. >. >


B b .

>. >. >. >. #>. >. > # n>. >. >. >. #>. pizz.

J
J

mf
arco div.

# n n

# n nw
w
mf

sf sf

Vla.

mf

# arco

nw

mf
sf sf

Vc.

>. >. >.


? b >. >. >. >

mf

>. >. >. >. #>. >. > >. >. >. >. #>. pizz.

J # n
J #

arco

n. .
.

. . .

n. .
.

. . .

sf sf

Cb.


b J J J J

J J
J J


J J
J
#
sf sf

mf
arco

mf
pizz.

mf
mf

G
H
> > > . . > > > > # > > > > > > . . > > . > >
>
>
>
>
.
>
>
>
n
n
n
n . . #. . n. >~~ n . . . . #. . n. > . solo
#

Fl. & b
J
44

Ob.

solo
.
> > > . . > > > > # > > > > >
n
n. J. . j . j . j . j n. n. J. . j . j . j . j J
& b n n
J
J
J
J
J
.
.

. .>
. . >
#

mf

Cl.1

solo
~~~ >

# > #> > . . > > #> > # > #> > > > #> . . > > . . >
. . > > . . >

j
#

&
. #. > . n. >
. #. > . n. > . #
>
>
p
6
2nd time
6
j
j
j j
j j
j
j
j j
j
& # # # # #. . #. j . j n. #. . . j j . j n. #.
.
.
.
>> > . . > >>
>> > >

.
.
>
mf
>
mf

Cl.2

solo

#
B. Cl.

&

. # . . . . . . # . . .

. . .

. # . . .

.
.
mp

.
.
.

.

mf

Bsn.1,2

?
b
.

Hn.1,2

& #
' ''' '

n. . n. .
. . n .
.
. mf


. . .

n. .
.


.
n . mp

# . n .
# n
#. n.

.
.
.

.

# n

# . n .

.
2nd time
a2

# n
#. n.


. mf

2nd time

#
' ''''

#
' ''' '

a2

mf

Hn.3,4

Tpt.1' ''' '

&

#
& #' ''''
# n>' ''' '


' ''' '

j j j j
.
.
. .
mp

j
j
. . j j
. .
mp

ff

#
Tpt.2

Tbn. 1

&


' ''' '

?b

n
' '''' >
ff
#>

sf

Tbn. 2

>

?b

sf

B. Tbn.

?b

b
>

sf

Tba.

?
b
.

n. . . . .
.

n. .
.

. . .

n. . .

mf

&b

#
n

?b

Timp.

j
j
. . j j
. .
p

Cym.

mf
Hp.

Tamb.

& b

{&b

Glock.

#
#

j
j
j j
j
j j j
j j
j j
j
j j j
j j
j j

p

Tub. B.

>

mp
mf

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Cb.

G
b > n> > . . ~ > > n> > # > n> > > > n> . . >


&
> . .>
6
~ arco div.
~
j j j j
& b
w

. . n w
. . n
. .
.
.
> mf
>
~ arco
~
. . n nw
. . n . . . nj
B b<n>

J J
J .
>
>
mf
.j
.j .j
arco
div. .j

?b

n
. .
. n. . . . . . n. . . . . . . n. . .
. .
.
.
mf
arco
pizz.
.
.
.
?
.
b n. . . . . n. . . . n. . . . .
.
.
.
.
.
mf
mf

# n
> . . > . . >

H pizz.
> . . >
n . # n
> .> > . .> . . >
mf
pizz.

j j j j j j j j j j j j n
. .
.
. . n .
.
. . n . mf
.
.
j j j j
. . .
.
. . .
.
j #j nj j
# n
.
. . .
#. n.
.

J. .
J
.j .j
#

.
.
.
.

.
.

pizz.

. n. j j j j j
J
. . .
.
mf
.j .j
.j .j .j pizz.
.j
# n # n
#
n
# n
.
mf
.
. . .
pizz.
.
#. n. .

.
#
mf

7
52

# J . . >
Fl. & b

# . . >
#

~~~~~~~~~~~~~~

# ~~~~~~~~~~~~~~

mf

&b

Ob.

. #. > . . >
J

. #. > . . > . . > . > . . >


#

~~~~~~~~~~~~~~
#

~~~~~~~~~~~~~~

mf

#
j
& # . . >

Cl.1

#
#. . >

mf

mf

j j

>

j
#

j j

>

>

j j

>

j
#

j j

>

>

mf

#
&

Cl.2

. . >

#
mf

#
j
& # . . >

B. Cl.

Bsn.1,2

Hn.1,2

?b

&

#
#.
.

.
.

>
>

. . >


. . .
.
. . .

. .
p
p

#w
w

. . . .
.
.
.
.
.
. . . .
. . .
.
.
.

. . .
.
. . .
.
.

.
. . . .
.
.
.
.
. . . . . .

. .
.
.

. . . .
.
.
. . . . . . . .

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

pp

&

Hn.3,4

#w
w

pp

&

?b

Tbn. 1

?b

Tbn. 2

?b j j j j j j j j
.
.
.
.
.
.
.
.

j j j j
.
.
.
.

B. Tbn.

? j
j
j
j
b . . j j . . j j
.
.
.
.

j j j j
.
.
.
.

Tba.

n#n n #
b

&
#

#
# n

?b

. . j j
J
J .
.

Tpt.1

&

Tpt.2

Hp.

{
Timp.

#
#

? j j j j
j j
.
. j j .
.

.
.
.
.

Cym.

Tamb.

j
j j j
j
j
j
j
j
j j
j
j
j j j
j j j

j
j
j j j
j j j
j
j j j j

pp

Tub. B.

& b

>

>

Glock.

{&b

Vln. 1

#
& b nJ

>

~~~~~~~~~~~~~~

# ~~~~~~~~~~~~~~

arco

mf
arco
Vln. 2

j n
& b # n

# n

Vla.

B b J #

arco

# j #

mf

~~~~~~~~~~~~~~
#

~~~~~~~~~~~~~~

mf

>
J J

mf

j #

>
J J

>
J

mf
arco

?b

Vc.

mp
pizz.
Cb.

?b

mp

J
8
1.
60

. .

Fl. & b

. .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#.
J

>~~~~ .

2.

. .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
n

.
#

>.
J

sf

Ob.

&b

. .

. .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#j
.

~~~~
> .

. .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
n

n #

sf

Cl.1

#
& J

j
#

b>
J

b>
J

#.

>.
J

sf

Cl.2

#
& J

j
#

# #

sf

#
B. Cl.

Bsn.1,2

&
. .
.
. . . .

.
.
? b

.
.
. . .

.
.

. .
.
. . . .

.
.
. . .

.
.

. .
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.

. .
.
. . . .

.
.
. . .

.
.

.
. sf'
.

.
.

sf

Hn.1,2

&

w
w

nw
w

#w
w

'

sf

Hn.3,4

&

w
w

w
w

#w
w

'

sf

&

?b

Tpt.1

&

Tpt.2

Tbn. 1

Tbn. 2

?b

B. Tbn.

?
b

Tba.

&b

Hp.

{
Timp.

Cym.

Tamb.

sf

& b

Tub. B.

{&b

Glock.

J
#.
J

>~~~~ .

#j
.

~~~~

> .

1.

Vln. 1

&b

. .

. .

~~~~~~

2.

. .

~~~~~~
n

>.
J

>.
J

>.
J

>.
J


sf

Vln. 2

&b

. .

. .

b >
J

. .

sf

Vla.

Bb J

#
J

sf

Vc.

?b


'
sf

Cb.

?
b


sf

>. >
#
b J J
Fl. &
>.

65

> . >

> >
# # .
J

ff

>
#

ff

D.S. al Fine

>

Fine

mf

>
&b

Ob.

>. >
>.
# J J #
&

Cl.1

> . >

# # . >
J
>

>
#

>

J

ff

ff

mf

&

Cl.2

>

Bsn.1,2

&

B. Cl.

?
b

>
f
>

Hn.1,2

&

>

&

Hn.3,4

>

&

Tpt.1

>

&

Tpt.2

>

>

?b

Tbn. 1

?b

Tbn. 2

>
f

?b

B. Tbn.

'


' ' ' '


' ' '

mf

Tba.

?
b

'


' ' ' '


' ' '

pp

>

>
&b

?b

Hp.

for Ending only

Timp.

ppp

>

mf
f

Cym.

Tamb.

j j j

j j j j

mf

Tub. B.

& b

Glock.

{&

>. >
#
b J J
&
>.

Vln. 1

> . >
> >
# # .
J

ff

Vln. 2

>. >
>.
J #
b

&

Vla.

>. >
>.
#
B b J J

ff

>. >
>
? b J. J #
ff

>
#

ff

>

>
#. # j >
.
>
ff

> . >
# # j
.
>
>

ff

Vc.

D.S. al Fine div.


>

?b

f
div.

>
#

>

mf

>
#

>
f
div.
arco

mf
pizz.

mf

mf

>

f
div.
arco

pizz.
Cb.

Fine

mf

ff

#
j

> . > # .
>
>
ff

>

Flute

Middle East Tetralogy


IV. Caravan
Con moto ma non troppo q = 110

>~~

5
4
& b4

~~~
>

Gennady Kozhevnikov

>~

>
>
> bU
>

~~
>

&b

mf

sfz

mp

$ B

.
&b J

12

2nd time

pp

mf

~~~~~

17

&b

# ~~~~~~~~

#. > .
J

. . . . ~~~

mf

n
C
22

&b

~~~~ . >. >


n b . b . .
J

~~~~

> >.
.
~
.
.
>
>
n n .
. > J > . b> #
J
J
J
&b J

26

sf sf

. . > n >.
30
#

b
&
D

>. > . > > >


# # n . . >~~

. . >n >.
#

>. > .
#

> >

> >
>
>
>
>
~
>#> > . . >~~ n># >

.
n n # n n . > # n n
n
J
J
J
J
J
&b

33

>
>
#
n n . . >
#
J
&b
1.

37

2.

>
n > #

J
J

sf

sf

Flute

. . >
#

39 E

J
& b
solo 2nd time

> > > # > > > . .


n
n

# . . >

42

>~~~

&b

mf

> > > #


> > > >
~~~~~~
n
n >

45

&b
6

G>
47

&

n . . > > . . > > .#. > . n.


b

>~~ n> . . > > . . >

> . . > . . . H solo


# n > # # . . > #
J
&b
J

50

# ~~~~~~~~

54

#. . >

&

mf

~~~~~~~~~~~

58

&b

. .

mf

~
2.
~~~~~~
>
~~~~~~
.

. .
# . . . n
J

&b
>. >
>.
# > . >
65
>
# # .
J
&b J J
1.

61

ff

.
#

>.
J

sf

>

>
#

ff

>
D.S. al Fine

Fine

68

&b J
mf

Middle East Tetralogy


Oboe
IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

>

5
4
& b4

~~
>

>~~

~~
>

&b

>
>
>
> n bU

mf

sfz

mp

$ B
12
2nd time

j
& b .

pp

~~~~~~~~
#

mf

17

~~~~~

&b

~~~

. . . .

.
j
>
#
.

mf

C
22

n
&b

~~~~

~~~~ .
n b. . b.
J > > .

p
26

>
> > >. .
>
j
j
j

n .
& b n. .
>. > . > > >
~~
D . >

.
30
>
#

>
.
.

#
. .
.

& b
f
f

>
>
>
>
>
~~
>#> . . > n # n > > # n . . >~
33
n
n
n
J
J
J
&b

>
>
37
# n n . . >
#
J
b
&
1.

. > j b> #
J .
3
sf sf
>. > .
>
>
.
n # #
> >
> >
# n n
J
J

2.

>
n > #

J
J

sf

1st time
solo

.#. > . . > .#. > . . >

J
& b

39

mp

sf

. #. > . . > . . > . > . . >


#

Oboe

F
43

> > > # > > > . . >


n

& b n

> > > #


n

mf

G
46

> > > > >~~b
& n

n. . . j . j . j
J J
J .

j
j
. nJ. nJ. J. . J.

mf

.H
. > . . > . #. > . . > . #. > . . >

.
#

j
j

J
& b . . . J

50

solo

I
54

. . > . > . . >

#
&b

~~~~~
#

mf

mf

59

~~~~~~~

&b

~~~~~~~
. .

~ .
j
>
#
.

1.


. .

J
63

~~~~~~~~~~
& b n
. .

2.

sf

D.S. al Fine
68

&b

Fine

>

Middle East Tetralogy


Clarinet in Bb 1
IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

~~
>

>

#4
& 4

~~
>

>
>
> bU
>

~~
# >

&

mf

mp
sfz

$ B Solo 1st time

12

# .
& J


j j j

# >

pp

j j
>
#

mf

17

# j
& j

>
j bJ J J

>
j #j
J J

C
22
solo

> n> > # > >


> > > # n>
.
.
.
.
#

&
J J
J J
J
J b>
mf
#

26
a2
> >.
>
>
3
>
>
>
>

j b
.
.
.
.
.

&
J J J
J J . > #

sf sf

D
30

# >
& . . . . . .
> > > >> >
ff

. >. >. . >. . >


>
>
>

>
. >. >. . >. .
>
>
>

33

#
& . . . .
.
> > > > > >. >

>

.
.
.


>. > > >. > >.

. >. >. .#>. >. >


>
>

>

.
.
.


>. > > >. > >.

37
1.

2.

& . . .
. # n . . #. j
> >
>' '
>. > > >. >
>. > > >. >
sf sf
3

E
39

2nd time
solo

#
j
& # # . . > # #
. .>
p

2
Clarinet in Bb 1

F
43

# >#> > # >#> > . . >


&

> > > #


#

mf

G
~~~~~~

>
>
>
>
> . . > > . >
# # >
#

.
&

46

~~~ >

>
>
>
#
.
.
.
& .#. . n. # . .#. . n. . j
>
>
>
>
>
> p

48

H
51
solo

#
j
& # # . . > # #
. .>

I
55

#
& j#

j
#

j j
j
>

>
j bJ


J
J

j j
j
>

mf

59
1.

#
& j

>
#j
J J

J
63
2.

# j
&

>.
.

J
sf

>. >. ># > >


#. .
JJ
# J
>
ff
D.S. al Fine

67

# >
&

>
#

mf

Fine

>

ff

Middle East Tetralogy

Clarinet in Bb 2

IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

~~
>

>

#4
& 4

~~
>

~~
# >
&

U
b
>
>
>
>
mf

sfz

3
U

mp

$ B 2nd time

12

#
j
.

&


j j j

# >

pp

j j
>
#

mf

17

# j j
&

>
j #j
J J

>
j
b


J J J

22

a2

>
j b #

. >
. >. >. >. >. >.
. >. >. >. >. >. >
>
>
sf sf
ff

#
&

32

>
& . . . .

.
> > > > > >.

>

.
.
.


>. > > >. > >.

. >. >. . >


.
>
> >. >

. >. >. .#>. >. >


>
>

36
1.

2.

# n. >. >. . >. '


. .
'
>. > > >. >. >. >
>
>
sf sf
3

>
& . . .
>. > > >. > >.
E
39

4
#
&

2
Clarinet in Bb 2

F
43

#
& # # #
. . >
>
>
>
>
>
>
mf

# #
>> >

G
46
6

#. j j #j j
.
.
.
mf

& #
> >
>
>
>
48

# j j j j j j j j j j j j
&
.
.
.
.
.
.
. n. #.
. n. #.

H
51
2nd time

#
&

. . >

mf

I
55

#
& j#

j
#

j j
j
>

>
j bJ


J
J

j j
j
>

mf

59
1.

#
& j

>
#j
J J

J
63

&

# 2.

3
j

. # #

sf

D.S. al Fine

Fine

68

#
&

>
f

Middle East Tetralogy

Bass Clarinet in Bb

IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

5
#4
& 4
w
>
f

> > >


sf

sf

sf

w
>
f

> > >


sf

sf

sf

10

&

U

>
sfz

14 $

3
U
b

j
.

mp

pp

B
2nd time

#
&
. . . . . . . . . . . . . . . .
.
p
.
.
.
.
.
.
.
18
#

&

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
22

#
j j j j j j j j j j j j j j j j
. . . . . . . . . . . . . . . .

&

mf
26

j j j j j j j j j j j j j j j
. . . .
. . . .
. . . .
. . b
. >
mf

&

sf

sf

D
30

#
& j
j j j j j j j j j j j'
'f
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
33

#
&

j j j j j j j j j j j j j j j j
'
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' '

37
1.

2.

# j
&
'
E
39

j

'

'

'

'

j

'

j

' sf' sf'

2nd time
solo

#
j
& # # . . > # #
. .>
p

2
Bass Clarinet in Bb

F
43

#
&

. .
#

.
.
.
.
.
.
.

.
. .
.
Gmf

. .
#

.
.
.
.
.
.
.

.
. .
.
mf

47

#
&
.
.
# . n . . . . .
# . n . .
. . . .
.
mp
51 H solo
#
j

. # #
&
n
.>
. .>
p

I
55

#
&
. . . . .
p
.
.
59
#
&
. . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
1.

. . . .

. . . .
.
.

. . . .
.
.

J
63

# 2.
&
.

. .
.

.
.

.
. sf'
D.S. al Fine

Fine

68

#
&

>
f

Bassoon 1,2

Middle East Tetralogy


IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

5
? 44
b

w
w
>
f


> > >
sf sf sf

w
w
>
f


> > >
sf sf sf

$B

U Ua2 3
? b b j
.
b >
sfz
mp
pp

11

. . . . . . . .


. .
. .
. .
. .
p

16

. . .
. . .
. . .
. .
. .
. .
? b . . .
. . .

.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

? b

. .

.
.
>j j >
> >
solo . . >
. . > >j j > j > >
22 C
j
n n n b b
? b n
J J J J J J J J J J J J J J J J
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
mf
> >. .
>j j >
>j j >
>
.
. .>
.
26
j
n n .j b>

?b

nJ J J J J J J J J J J J J b
. . . .
. . . .
. . . .
. . sf. sf>
19

30

D a2

? b j j j
' ' ' ' '
' ' ' ' ' ' ' ' '
'
'
'
'
'
'
'
f
33

?b

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
E

37
1.

?b

2.

j
' ' ' ' ' '
' ' ' ' '
'
'
'
'
sf sf

Bassoon 1,2

F
43
a2

?
b n. . . . n. .
. . n
.
. .
.
.
mf
47 G
.
? b # n
. . . #. n. .
.
mp
2nd time
51 H a2

? b

n n
. . . . . . . . . . . n
. .
mf
.

# n
.
. . . #. n. .
. . >

mf

I
. ..
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

? b .
. . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
p
59
. . . . . . . . . . . . . . . . 1.. . . . . . . . . . . .

? b

. .

.
.
J
2..
63
. . .
3
. .
. .
? b . .

.
. sf
55

D.S. al Fine

Fine

68

?b

>

Middle East Tetralogy


Horn in F 1,2
IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

a2

4
&4

>
w
w

>
w
w

sf

fffp

fff

>

>
sf

>
sf

6
a2

&
12

>
ff

&


>

>
>
>
$ B 2nd time >
2

#w
w
w

U U
bb
>

sfz

w
w

w
w

pp

C
19

7
&

w
w

#w
w

D
30
2nd time

>

>
&

#. . #>. >. >

>

#> > >

j
b
>
'
sf sf
> >

fff
35
1.

> #>

& >

>

2.

.
.
>


>

. . >
>

>
>

sf sf

39

&

#
' '' ''
mf

47

#
' '' ''

#
' '' ''

#
' '' ''

2nd time
a2

. . >

&

mf

I
55

& #w
w

w
w

w
w

w
w

pp

J
61
1.

2.

& w
w

#w
w

nw
w

'
sf

D.S. al Fine

Fine

68

&

>
f

Middle East Tetralogy


Horn in F 3,4
IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

a2

4
&4

>
sf

>

w
w
>

w
w
>

sf

fffp

fff

>
sf

6
a2

&

>
ff

>
>

>

>
>

w
w

U
b
b >
sfz

$ B 2nd time

12

#w
w
pp

&

w
w

w
w

C
19

7
&

w
w

#w
w

j
b
b >
'
sf sf

D
30
2nd time

&

>
fff

>

>

#>
>
>

#. . #.
> >. .

>

>

35
1.

&

> > #>

>

2.

#

#
'
> . . > sf

> . . >

> >

'
sf

39

&' '' ''
mf' '' ''' '' ''' '' ''

47

&


#w
w
pp

w
w

57
1.

& <#>

w
w

w
w

w
w

#w
w

D.S. al Fine

Fine

63

2.

& w
w

'
sf

>
f

Middle East Tetralogy


Trumpet in Bb 1
IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

#4
& 4

> j > j >. >. > > j > j >. >. >
> >>> >>
> >>> >>
f

sf sf

sf sf

A
6

# > > > > >. >. > > > > > >. >. >
&
J
J
J
J
f

sf sf

sf sf

2 $ B

10

# U U
b
&
' ' >
mf
sfz

>
j b
'
sf sf

D
30

# j j

& J
J J
J
J
J #'
J
J J
J
'
f
33

# j j #
& J J # J J J J J J J J J J J J
' '
37
1.

#
&

2.

#J
J

# j
J ' ' '
sf
sf

39

4
#
&

mp

G
45

# # n>
&

4
#

ff

51

4
#
&

1.

D.S. al Fine

Fine

63

5
#
&

>
f

Middle East Tetralogy


IV. Caravan

Trumpet in Bb 2
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

#4
& 4

j j
j j
> > > > . . > ' > > > > . . > '
> > > > > > sf sf'
> > > > > > sf sf'
f

A
6

#
& j j . . > j j . . >
' ' > >> >>> >>>>
' '
> >> >>> >>>>
f
sf sf
sf sf

2 $ B

10

# U U
& b
' ' ' >
mf
sfz

j b
' >
sf sf

D
30

# j j j j j j j j j j j j
&


'f
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
33

# j j j j j j j j j j j j j j j j
& #
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
37
1.

#
&

2.

j #j

'
'

j

'

'

j

'

j
j
' ' ' '
sf
sf

39

4
#
&


' ' ' ' '
mp


' ' ' ' '
G

45

4
#
& n #
' ' ' ' '
>
ff
H


' ' ' ' '
I

51

4
#
&

1.

D.S. al Fine

Fine

63

5
#
&

>
f

Trombone 1

Middle East Tetralogy


IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

? b 44

>
w

>
> > w

> >

fp

ff

ff

sf

sf

A
6

? J
b

sf sf

fp

sf

sf

U
>
b

mf

$ B

sf

sf sf

sfz

12

?b

>

J

sf sf

? b J J J J J J J J J J J J

30

?b J J J J J J J J J J J J J J J J

33

2.

? b J J J J J J
J

37

1.

sf sf

#>

F
43

?b

b n
>
sfz

sf

47

?b

J
61 1.

?b

D.S. al Fine

Fine

>

f

Trombone 2

Middle East Tetralogy


IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

? b 44

>
w

>
> > w

> >

fp

ff

ff

sf

sf

sf sf

fp

sf

sf

sf sf

A
6

3
? b
J

sf

U
>

mf

$ B

sfz

12

?b

b>
J

sf sf

D
30

? b
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
f

33

? b
J J J J J J J J J J J J J J J J
E
37
1.

2.

? b
J
J
J
J

J J

sf sf

F
43

>

?b

b
>
sfz

sf

47

?b

J
61 1.

?b

D.S. al Fine

Fine

>
f

Bass Trombone

Middle East Tetralogy


IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

? 44
b

w
>
fp

> > w
' ' >
ff
sf
sf
sf sf
fp

> >
' '
ff

sf

sf

sf sf

A
6

3
?b j

'
sf


'

mf

U
b
>
sfz

$ B
12

8
?b

n
'


' ' '

mf


' '


' ' ' ' ' '
pp

C
22

?b j j j j j j j j j j j j j j j j
. . . . . . . . . . . . . . . .
mp
26

?b j
.
mf
D
30
? b j
'
f

j j j j j j j j j j j j b
. . .
. . . .
. . . .
. . sf' sf>
j j j j j j j j j j j

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

33

? b j j j j j j j j
J J J J J J J J
' ' ' '
' ' '
'
37
1.

? b
J

2.

'

'

'

'

j

' sf' sf'

39

4
? b

b n
>
sfz

G
47

4
?b

b n
>
sf

Bass Trombone

H
51

? j j j j j
b . . .
. .
mp

j
j
. j j .
. .

j
. j j j
. . .

j j j
. . .

55

1.

? b

D.S. al Fine

Fine

68

?b


' ' ' ' ' ' ' '


' ' ' ' ' ' ' '

mf

pp

>
f

Middle East Tetralogy


Tuba
IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

? b 44

w
>
fp

> > w
' ' >
ff
sf
sf
sf sf
fp

> >
' '
ff

sf

sf

sf sf

A
6

3
?b j

'
sf


'
'

'
mf
C
7

$ B
12

?b

b >

sfz

b>
'
sf sf

D
30

? b j j j j j j j j
f

'
'
'
'
'
'
'
'
33
?b j j j j j j j j j j j
' ' ' ' ' ' ' '
' ' '
37
1.
2.

? b j j j j j j
j

'
' ' '
'
'
'
'
'
sf sf

j j j j

'
'
'
'
j j j j j

'
' ' ' '
E

43

4
? b n n

. . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . n. . . . .
mf

mf

H
51

? b j
.

j j j j
. .
. .

j j j j
. .
. .

mp

j j j j
.
. .
.

j j j
. . .

55

1.

? b

D.S. al Fine

Fine

68

?b

>

Harp

Middle East Tetralogy


IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

4
& b4
? b 44

$ B

12

j j
j j j j


J J
mf
j j j j j j j j

&b

2
?b

24

j
j
j j j

& b J J
?b j j j j j j j j

j j j j j


j j j j

27

j
b

&
J
J

?b j j j j

j j j j j

j
j
j
j

D
30

b
&

1.

2.

7
? b

Harp

E
39

# #n # #
& b n #n n #n
mf

? b #

#

43

n #

&b

mf

?b

#
#

52

# n
#
n#

#

#
&
?b

#
#

55

1.

b
&

? b

D.S. al Fine

Fine

68

&b

?b

Timpani E, A, D

Middle East Tetralogy


IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

? 44
w
>
ppp

> > > > > >

fff

sf

w
>
fp

sf

> > > > > >


sf

sf

sf

sf

?
w
>
fp

> > > > > > w


>
sf sf sf fp

> > > > > >

sf sf sf

$ B

?

mf
pp

? j j j j j j
j j j j j j

J J J J J J
f
E
1.

2.

j
J J J J J J J J
'sf' sf'

? j j j j j j j j j j j j . . j j
. .
. .
. .
J J . .
. .
. .
. .
p
I

1.

for Ending only

D.S. al Fine

w
ppp

Fine

mf

>
f

Cymbals

Middle East Tetralogy


IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110


open

4
/4

open

f
open

A
6

4
/

U
>

mf

ff

$ B

>j >

12

sf sf

D
30

j j j j j j

j j j j

33

j j

j j j j j j

1.

j j j j

j E
j
j

2.

37

j j

sf sf

43

/
I

J
1.

55


D.S. al Fine

Fine

68

Tambourine

Middle East Tetralogy


IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110 A

4
/4

12

mf
14 $

j j j j j j j j j j j j j j j j


/
pp
18

j j j j j j j j j j j j j j j j

/
C

D
1.

2.

22

E
39

4
/

Tambourine

/
F

43

mp

G
47

j j j j
j j j j
j j j j
j j j j

/
p

H
51

j j j j j j j j j j j j j j j j


/
p

I
55

j j j j j j j j j j j j
/
pp

58

j j j j j j j j j j j j

1.
61

J
2.
63

j j j j j j

sf

68

jD.S. al Fine
j

mf

Fine
70

Tubular Bells

Middle East Tetralogy


IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

4
& b4

mf

mf

A
6

>

&b
>

>


>

U U
b
>

sfz

$ B

12

&b

b
>
sf

30

1.

& b

2.

43

&b

55

1.

b
&

D.S. al Fine

Fine

68

&b

Glockenspiel

Middle East Tetralogy


IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

5
4
& b4

mf

mf

$ B

12

&b


mp

25

j j n j J

&b

30

1.

& b

2.

43

4
n n

&b

mp

H
51

& b

>
mf

>

>

>

55

1.

b
&

D.S. al Fine

Fine

68

&b

Middle East Tetralogy


Violin 1
IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110

2
4
& b4

w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>

>
n

7
7

ff

fff

>~~~~~~~~~~~ >
n
6
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > n w

w

b
&

arco

>
>
>

ff

fff

ff

mf

$ B 2nd time

11

U
>

&b

# ~~~~~~

sfz

mp

mf
p

~~~~~~

17

&b

~
#. > .
J

. . . .

mf

C
22

. . . . . . . . . . . . . . . .

& J J J J
J J J J
J J J J
J J J J
mf
26

j
j
j
. b> #

n J
J
&b
3
sf sf

>
. > #> > . . >
>

# .

.
.
n

#
#
.
# .
b

&
3
D

30

f
33

>#> > . . >


n

&b

n># >n >n > ># >n n . . >


J
J
J

1.

> > > >


# n n
J
J

2.

>
>
# n n .
J
&b

37

. >

>
n
#

>

#.
J

sf

sf

E
39
pizz.
#

n
&
mf

Violin 1

F
43

> > > # > > > . . ~ >


n

& b n
arco

> > > #


n

mf

G
46

> > > >>


b

& n

> >
> >
n . . . # n n . . .
> .> > . .> . . >
> .>

H
50
pizz.

n #

& #. . n.
J
> . >
> mf

# ~~~~~~~~~

54
arco

& b n

mf

~~~~~~~~~~~~~

58

&b

. .

mf

J
1.
61

. . ~

&b

~
2.
~
#. > . . . n
J

>.
J

sf

>.
65
&b J

>. >
# > . >
> >
# # .
J
J
ff

ff

D.S. al Fine div.


>

68

b
& J

>
#

mf
f

Fine

Violin 2

Middle East Tetralogy


IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>

>
n

Con moto ma non troppo q = 110

2
4
& b4

7
7

ff

fff

>~~~~~~~~~~~~~~~~~
7
6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w

&b w

>
>
>
ff
fff
ff
A

arco

>
>
>

b
&

>
mf

10

b
3

sfz

$ B 2nd time

12

j
b

&

mp

~~~~~~~~
#

mf

17

~~~~~

&b


. . . .

j
#
. >.

mf

C
22

j j j j j j j j j j j j
j
j
j
j
b

. . .
& . .
.
. .
. .
. .
. . . .
mf
26
3
j
j
>
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

& b . . . . . . . . . b #
. .
. .
.

sf sf

D
30

#. > #> > n 3


#.

b
n

#
& .
. . > # . . > #
. >
f
33

> > > >


> >
>#> >
>
n
#

# nn >
n. .
n

&b
J
J . .
J

> > > >


# n n
J
J

Violin 2
37
1.

2.

3
>
>
#

&b
J . . > #

n j # j
>
. ' '
>
sf
sf

E
39
pizz.

b
& n #n n #n

mf

F
43

~~~

arco div.

& b nw
w

arco div.

w
w

. . n
>

mf

. . n
>

mf

G
47

& b j j j j j j j j j j j j j j j j
. . . .
. . . .
. . . n .
. . . n .
H
51
pizz.


j n
b
& n # n
mf

I
54
arco

& b # n

~~~~~~~~
#

mf

58

&b

~~~~~~~~~~~


. .

mf

J
61
1.

&b
. .

~
j
#
. > .

2.

n
. .

>
J.

sf

>. >
>.

# > . >
j
>
J
#

&b J
# .
>
ff
ff

65

>
#

D.S. al Fine div.

68

j
&b
mf

>
f

Fine

Middle East Tetralogy


Viola
IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110


div.
arco

B b 44

>
w
w

>
w
w

A>

w
Bb w
10

fff

>
w
w

arco
a2

>
>
>
U

Bb
b
>

mf
3

sfz

mp

$ B 2nd time

12

B b nj

j # >
J J J

>
j

#
J

mf

17

B b J J

>
j


J J #J

>
b

J
J
J
J

C
22

B b j j n. j . j . . n. j . j j j n. j . j . . n. j . j
J J
J J
. .
. .
mf
26

>
B b j j n. j . j . . n. j . j j j n. j . j j j b #
J J
. .
. .
. .
3
sf sf

>. >. >. >. >. >. >

B b

30

>. >. >. >. >. >. >

>. >. >. >. >. >. >

ff

. >. >
>. >. >. >. >

Bb

33

. > >
>. >. >. >. >
.

>. >. >. >. #>. >. > #


Bb
J

37

1.

>. >. >. >.#>. >. >

. > >
>. >. >. >. >
.

2.
> >
n>. . . >. #>.

sf

sf

Viola

E
39
pizz.

#n #

B b

mf

F
43

~~~
. . n
>

arco

B b nw

arco

nw

mf

. . n
>

mf

G
47

j
j
B b J. . . n. j j j j J. . . n. j j j j
J J
J J
. . . .
. . . .
H
51
pizz.


# n

B b

J

mf

I
54
arco

B b j #

>

J J
J

mf

57

B b j#

>

J J
J

>
J J #J

>
b

J
B b J

61

1.


J J

2.

>.
J

sf

65

>.
Bb J

>. >
>

J # #. > # j
.
>
>
ff
ff

>
#

D.S. al Fine

Fine

68

B b j
mf

>
f

Middle East Tetralogy


Violoncello
IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110


div.
arco

? b 44

w
w
>
f

w
w
>
' ' ' ' ' ' ' fff

U
U

b
>
mf
sfz

>
?b w
w


' ' ' ' ' ' '

>
w
w

$B
12
pizz.

?b

n
f

mf

mp

16

?b

20
arco

? b

j j j j j j j j
. . . .
. . . .
mf

24

?b j j j j j j j j j j j j j j j j
. . . . . . . . . . . . . . . .
D
28

>. >. >.


>. >. >.
? b j j j j j j b> # >. >. >. > >. >. >. >
. . . . . .

sf

ff

32

>. >. >.


? b >. >. >. >

. >. >
>. >. >. >. >

. >. >
>. >. >. >. >

>. >. >. >.#>. >. >

36

>. >. >.


? b >. >. >. >

1.

>. >. >. >.#>. >. > 2.>. >. >. >.#>.

J # n
J
3

sf sf

E
39
pizz.

? b

mf

Violoncello

F
43
arco

arco

b n. . . . n. . . . .
.
. .
.
mf

. .
n

.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
mf

.j
.j
.j
.j
.j
.j
.j
.j
.j
? b # # n # n #
# n
. n

.
.
.
.
.
.
.
.
H
50
.j .j .j .j pizz.
? b # n

. #. n. .
mf

.j
.j
.j
# n
n
.
.
.

47

div.

I
54
arco

? b

mp

58

?b

61
1.

? b

? b

'
sf

>.
>.
J J

>. >
J #

J
63
2.

ff

66

? b #
> .

#
>

j
.


>

>

ff

D.S. al Fine div.


arco

68
pizz.

?b

>

mf

Fine

Contrabass

Middle East Tetralogy


IV. Caravan
Gennady Kozhevnikov

Con moto ma non troppo q = 110


arco

? 44
b

w
>
f

> > >

w
>
fff

> > >

A
6

>
?b w

> U
> > > bU

' ' '


mf
sfz

>
> > > w
J J J
$B

12
pizz.

?b

mf

mp

17

?b

C
22
arco

?b j j j j j j j j j j j j j j j j
. . . . . . . . . . . . . . . .
mf
26

?b j j j j j j j j j j j j j j
. . . .
. . . .
. . . .
. . b
>
sf
D
30

? b J J J J J J J J J J J

J
ff
33

? b J J J
J J J J J J J J J J J J J
E
37
1.

2.

pizz.

? b

J J
J
#
J J J J

sf sf

mf

Contrabass

F
41
arco

arco

b #
n. . . . n. . . . . n. . . .
.
. .
.
.
. .
mf

mf

G
46
pizz.

?b

. .
n

.
.
.
.

.
.
.
.
. . #. n. . . . #. n. .
.
.
mf

H
51
pizz.

? b

#
mf

I
55
pizz.

? b

mp

59
1.

?b

J
63

2.

?b

sf

D.S. al Fine div.


arco

68
pizz.

?b

mf

>

Fine