You are on page 1of 1

Persoanele fizice care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniu personal au obligatia inregistrarii contractelor de

arenda/rapoartelor juridice la organul fiscal in raza caruia au domiciliul in termen de 15 zile de la incheierea acestora. De asemenea,
contribuabilii sunt obligati sa precizeze in scris in contractul/raportul juridic modalitatea de impunere a venitului net, cote forfetare
sau sistem real.
Venitul brut realizat din activitatea de arendare se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti si reprezinta
totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite.
Daca arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari
ale consiliilor judetene.
Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de
25% asupra venitului brut.
Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit (arendasii) la momentul platii
venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.
Impozitul calculat si retinut pentru veniturile din arenda se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare
celei in care a fost retinut si se declara in formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat" la randul 11
"Impozit pe venituri din arenda" de catre platitorul de venit.
Persoanele fizice care obtin venituri din arenda si pentru care impozitarea se face prin metoda cotei forfetare, nu au obligatia
depunerii formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania".
Determinarea impozitului prin modalitatea de impunere in sistem real
Contribuabilii care realizeaza venituri din arendare si au optat in contractul incheiat pentru determinarea venitului net in sistem real,
nu datoreaza plati anticipate in cursul anului in contul impozitului pe venit. Acestia au obligatia depunerii formularului 200 "Declaratie
privind veniturile realizate din Romania" pana la 25 mai a anului urmator anului de realizare a venitului in care vor mentiona
veniturile realizate si cheltuielile efectuate conform evidentei in partida simpla pe care au obligatia de a o conduce in baza Ordinului
ministrului Finantelor Publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea
evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Plata impozitului se va efectua in termen de 60 de zile de la confirmarea primirii formularului 250 "Decizie de impunere anuala
pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice", formular emis de organul fiscal ulterior prelucrarii declaratiei 200.
Contributii sociale
Indiferent de optiune se datoreaza doar CASS, CONCEDII MEDICALE, SOMAJ, PENSII..." target="_blank"
class="contextual_links">CASS (sanatate) si numai daca acesta este singurul venit realizat.
Baza de calcul a CASS:
- 5,5% asupra venitului net (venit brut - 25% cota forfetara de cheltuieli), in cazul optiunii pentru retinerea impozitului la sursa.
- 5,5% asupra venitului net (venit brut - cheltuieli deductibile) in cazul optiunii privind conducerea contabilitatii in partida simpla.
Contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal competent prin decizie de impunere anuala pe baza
informatiilor din evidenta fiscala, indiferent daca plata impozitului se face de catre arendator sau arendas.
Sumele reprezentand obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se achita in termen de cel mult 60 de
zile de la data comunicarii deciziei.

Sursa: DGFP Valcea