You are on page 1of 2

Camarero

zG
P2.2 grafikoan

-ren balioak

dx G
d

-ren arabera ipini behar ditugu, > 15 balioak


z M zG
baztertuz. Azken bazterketa honen bidez,
-ko puntuak baztertzen ditugu.
dx G
zG
d
Beraz aurreko ekuazioa ikusiz ondoriozta dezakegu
eta
arteko erlazioa
zM
lineala izango dela, beti ere
parmetro batez ezberdinduta.
x
zG z M G
tg
1. P2.3. Grafikoaren erregresio lineala egiterakoan zein da lortzea espero den
ekuazioa?

Metazentroaren kokapena lortzeko ikusi dugu nola

z M =z G +

xG
tg

den.Experimentalki

dx G
d

angelu eta dxG txikiak erabiltzen baditugu zG-ren balioak


ren arabera jarri
dezakegu ,horretarako > 15 baztertzeko esan digute praktikan
zG z M

Esandakoa grafikoan adierazi daitezke


x
zG z M G

experimentalki
lortutakoarekin

dx G
d

ekuazio berriarekin edota