You are on page 1of 1

Sekolah Menengah Kebangsaan xxx, xxx, Johor

Borang Temu Bual Kerja Kursus Pengajian Am 900/4 Tahun 2015


Objektif : Faktor-faktor amalan pantang larang semasa perayaan Tahun Baru Cina
diamalkan dalam kalangan masyarakat Cina di Taman xxx, xxx, Johor.

BAHAGIAN 1: LATAR BELAKANG INFORMEN


a)

Jantina

Lelaki

Perempuan

b)

Jenis pekerjaan

Sendiri
Swasta
Tidak bekerja

Kerajaan
Pesara / pelajar

c)

Status

Bujang
Kahwin

Janda
Duda

d)

Umur

tahun

Bahagian 2 :
Soalan temu bual kepada penduduk di Taman xxx, xxx, Johor.
1. Adakah anda mengamalkan pantang larang semasa Tahun Baru Cina ? Jika
jawapan Ya / Tidak , nyatakan sebab atau bukti atau contoh .
2. Nyatakan sebab-sebab yang memerlukan amalan-amalan ini mempunyai motif /
tujuan / tersendiri semasa Tahun Baru Cina diraikan.
3. Pada pendapat anda, adakah amalan seperti ini masih diamalkan atau semakin
dilupakan oleh masyarakat Cina terutama generasi muda masa kini?