You are on page 1of 1

CARTA ORGANISASI

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

2013
PENASIHAT
EN. HASSAN BIN TASLIM
( Guru Besar )

PENGERUSI
FADZLI AHMAD
( KETUA PANITIA PJPK )

SETIAUSAHA
MOHD KHAIRUL HAFIZ

Penyelaras Tahun 1 - 6

Ahli Jawatankuasa
Guru-Guru Pendidikan Jasmani
&
Pendidikan Kesihatan
1.
2.
3.
4.
5.

Abd Rahman B. Moin


Ahmad Safwan B. Mohd Anwar
Mohd Mazli B. Che Hussin
Mohd Harris B. Kassim
Zubaidah Bt. Mohd Suffian