You are on page 1of 1

Proiectare

Sistem:

Centrului de prelucrare

Subsistem:
Componenta:
Autoritate proiectare (DA):
Element sistem:

Sistem hidraulic
Rezervorul hidraulic

Proces

FMEA Rezervor hidraulic


201522

Nume proiect:
Numar proiect:
Echipa principala:

Element

Control curent
Functie

Bazin
hidraulic

....Tine lichid

Mod de defectare posibil

Efect posibil al defectului

Cauze posibile/
Mecanismele defectarii

Prevenire

Detectie.

R
P
N

FMEA Date (Orig.):


FMEA Date (Review):

Actiuni recomandate

Responsabil si
data de
finalizare

Actiuni rezultate
Actiuni
intreprinse

RPN