You are on page 1of 5

Banca Naional a Moldovei

Pagina 1 din 5
25.05.2015

Sinteza de date privind rezervele internaionale


i lichiditatea n valut strin ale Republicii Moldova
la 30 aprilie 2015

I. Activele oficiale de rezerv i alte active n valut strin


(valoare aproximativ de pia) (milioane USD)
A. Active oficiale de rezerv
1) Rezerve n valut strin (valut convertibil)
a) Titluri de valoare
din care: emise de emiteni din strintate cu oficiul principal n Moldova
b) Depozite, total:
i) n alte bnci centrale naionale, la BRI i la FMI
ii) n bncile cu oficiul principal n Moldova
din care: amplasate n strintate
iii) n bncile cu oficiul principal n strintate
din care: amplasate n Moldova
2) Poziia de rezerv la FMI
3) DST
4) Aur monetar
volum n milioane uncii troy
5) Alte active de rezerv (s se specifice)
derivate financiare
mprumuturi acordate nerezidenilor din sectoare nebancare
altele
B. Alte active n valut strin (s se specifice)
titluri de valoare neincluse n active oficiale de rezerv
depozite neincluse n active oficiale de rezerv
mprumuturi neincluse n active oficiale de rezerv
derivate financiare neincluse n active oficiale de rezerv
aur neinclus n active oficiale de rezerv
altele

1,760.57
1,755.51
1,204.08
551.43
139.58

411.85
0.01
2.18
2.87
0.0024

Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md


Tel. (373 22) 409 006 Fax (373 22) 220 591

Banca Naional a Moldovei


Pagina 2 din 5
25.05.2015
II. Ieiri nete preconizate pe termen scurt din active n valut strin
(valoare nominal) (milioane USD)

Total
1. mprumuturi, titluri de valoare i depozite n valut
Principal
Ieiri (-)
Dobnd
Principal
Intrri (+)
Dobnd
2. Poziiile agregate scurte i lungi pentru forward-uri i futures-uri n devize
vizavi de moneda naional (inclusiv componenta forward a swap-urilor cu
valut)
a) Poziia scurt (-)
b) Poziia lung (+)
3. Altele (s se precizeze)
ieiri aferente operaiunilor REPO (-)
intrri aferente operaiunilor REPO de rscumprare (+)
credite comerciale (-)
credite comerciale (+)
alte conturi ctre plat (-)
alte conturi ctre ncasare (+)

-134.22
-117.21
-17.01

Repartizare dup scaden


(scadena rezidual)
De la 1 lun
De la 3 luni
Pn la 1 lun
pn la 3 luni
pn la 1 an
-34.52
-21.67
-78.03
-32.96
-19.25
-65.00
-1.56
-2.42
-13.03

-0.10

-0.10

-0.10

-0.10

Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (373 22) 409 006 Fax (373 22) 220 591

Banca Naional a Moldovei


Pagina 3 din 5
25.05.2015
III. Ieiri nete poteniale pe termen scurt din active n valut strin
(valoare nominal) (milioane USD)

Total
1. Angajamente poteniale n valut strin
(a) Garanii asigurate cu gaj la angajamente aferente datoriei cu scadena pe
parcursul unui an
(b) Alte angajamente poteniale

-218.57

-218.57

Repartizare dup scaden


(scadena rezidual)
De la 1 lun
De la 3 luni
Pn la 1 lun
pn la 3 luni
pn la 1 an
-218.57

-218.57

2. Titluri de valoare n valut strin emise cu opiune incorporat (opiuni put)


3. Linii de credit necondiionate nevalorificate acordate de:
(a) alte autoriti monetare naionale, BRI, FMI i alte organisme internaionale:
alte autoriti monetare naionale (+)
BRI (+)
FMI (+)
alte organisme internaionale (+)
(b) bnci i alte instituii financiare cu oficiul principal n Moldova (+)
(c) bnci i alte instituii financiare cu oficiul principal n strintate (+)
4. Linii de credit necondiionate nevalorificate acordate:
(a) altor autoriti monetare naionale, BRI, FMI i altor organisme
internaionale:
altor autoriti monetare naionale ()
BRI ()
FMI ()
altor organisme internaionale ()
(b) bncilor i altor instituiilor financiare cu oficiul principal n Moldova ()
(c) bncilor i altor instituii financiare cu oficiul principal n strintate ()
5. Poziiile agregate scurte i lungi pentru opiuni n valut strin vizavi de moneda
naional
a) Poziii scurte
i) Opiuni put procurate
Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (373 22) 409 006 Fax (373 22) 220 591

Banca Naional a Moldovei

Total

Pagina 4 din 5
25.05.2015
Repartizare dup scaden
(scadena rezidual)
De la 1 lun
De la 3 luni
Pn la 1 lun
pn la 3 luni
pn la 1 an

ii) Opiuni call emise


b) Poziii lungi
i) Opiuni call procurate
ii) Opiuni put emise
INFORMATIV: Opiuni n-the money
1) La rata de schimb curent
a) Poziia scurt
b) Poziia lung
2) +5% (depreciere de 5%)
a) Poziia scurt
b) Poziia lung
3) 5% (apreciere de 5%)
a) Poziia scurt
b) Poziia lung
4) +10% (depreciere de 10%)
a) Poziia scurt
b) Poziia lung
5) 10% (apreciere de 10%)
a) Poziia scurt
b) Poziia lung
6) Altele (s se specifice)
a) Poziia scurt
b) Poziia lung

Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (373 22) 409 006 Fax (373 22) 220 591

Banca Naional a Moldovei


Pagina 5 din 5
25.05.2015
IV. Poziii informative (milioane USD)
1) Date prezentate cu periodicitate i n termene standarde:
a) datorie pe termen scurt n moned naional indexat la rata de schimb
b) instrumente financiare exprimate n valut strin i decontate prin alte metode (n
moned naional, etc.)
derivate (contracte forward, future i opiuni)
poziii scurte
poziii lungi
alte instrumente
c) active gajate
incluse n active de rezerv
incluse n alte active n devize
d) titluri de valoare acordate n mprumut i implicate n acorduri REPO
acordate n mprumut sau implicate n acorduri REPO incluse n seciunea I
acordate n mprumut sau implicate n acorduri REPO neincluse n seciunea I
luate n mprumut sau procurate, incluse n seciunea I
luate n mprumut sau procurate, neincluse n seciunea I
e) active sub form de derivate financiare (valoare net, la pre de pia)
forward-uri
futures-uri
swap-uri
opioane
altele
f) derivate (contracte forward, future i opiuni) cu scaden rezidual mai mare de un
an, pentru care sunt necesare pli de garanie
poziia agregat scurt i lung pentru forward-uri i futures-uri n valut strin
vis--vis de moneda naional (inclusiv componenta forward a swap-urilor n
valut strin)
a) poziia scurt ()
b) poziia lung (+)
poziia agregat scurt i lung pentru opiuni n valut strin vizavi de moneda
naional
a) poziia scurt
i) opiuni put procurate
ii) opiuni call emise
b) poziia lung
i) opiuni call procurate
ii) opiuni put emise
2) Date prezentate mai puin frecvent:
a) compoziia rezervelor n valut strin (pe grupuri de valute)
valute incluse n coul DST
valute neincluse n coul DST
separat pe valute (facultativ)

1,760.57
1,760.45
0.12

Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md


Tel. (373 22) 409 006 Fax (373 22) 220 591