You are on page 1of 3

UZMITE, JEDITE

(Za mjeoviti zbor)

ZBOR I PUK

1. Uz

3. Da

- nas,kroz

mi - te,

je

di - te,

vije

ko - ve

crk - vi

svi,

e - vo vam kr - vi

3. me na - ma,sret - ni

smo,

i - ma-mo Kri - sta
cresc.

- te

va:

1. u - zmi - te, pij

bi -

je,

mo

to

i - sto

mo - je vam tije - lo

Glazba: A.Canjuga
Obr. M. Martinjak (2003.)

je.
va.

ZBOR

2. Spa - si - telj

re -

to,

nje - go - va rije

4. Ka - da nas

i -

put

ho - e da ja - dom

mf

mf


sve - ta

--

sta,

tije - lo

4. smr

--

vi,

ti - ta

gle

Kri -

taj as na - mah

krv

sto - va:
taj as na - mah

4. tije - la mu, kr - vi

mf

4. tije - la mu, kr - vi

2. u

bi

2. do

2. u

mf

2. po

4. sve

sta, na -mah po

te kr - vi

2. u

sta,

taj as na -mah

sve

po

4. tije - la mu kr - vi

te,na -mah

po -

te,

kr - vi

sve

2. po

sta, na -mah po

sta,

4. sve

te kr - vi sve

te,


2. u

taj as na -mah

po

4. tije - la mu kr - vi

sta.

te,

kr - vi

sve

te.

te.

po

na -mah

sta,

sta

sve

sta,

sve