You are on page 1of 89

HELISA COM

011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

MAINSKI VIJCI JUS M.B1. 051 - Zn - kv 5.6

kv 5.6

DUINA RAFA mm

Dim.
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220

cena je za 100 kom / din

M6

590.00

M8

M 10

1109.00 1802.00
1976.00
2114.00
1398.00 2218.00

navoj delimican

M 12
M 14
M 16
M 18
1260.00 1779.00 2322.00
1363.00 1917.00 2495.00
1455.00 2045.00 2669.00
2865.00
1629.00 2287.00 3038.00
1714.00 2541.00 3373.00
2010.00 2761.00 3719.00
2207.00 3026.00 4043.00
3280.00 4389.00
2530.00 3511.00 4702.00 6041.00
2761.00
2911.00 4020.00 5267.00 6861.00
3108.00 4193.00 5649.00 7300.00

M 20

M 24

7566.00
8120.00
8524.00
9032.00

11840.00
13352.00
13930.00

ifra : 051

pakovanja nisu po 100 komada

DUINA RAFA mm

kv 5.6
Dim.
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100

M5
74.00
79.00
96.00
104.00
122.00
140.00
157.00
173.00
206.00
281.00

MAINSKI VIJCI JUS M.B1. 053 - Zn - kv 5.6


cena je za 100 kom /din skroz navoj
M6
90.00
95.00
110.00
123.00
143.00
160.00
180.00
196.00
217.00
235.00
256.00
270.00
309.00
345.00
387.00
425.00

M8

M 10

M 12

M 14

M 16

209.00
232.00
258.00
292.00
326.00
359.00
392.00
429.00
454.00
495.00
521.00
591.00
658.00
736.00
804.00

411.00
445.00
497.00
550.00
597.00
649.00
711.00
758.00
818.00
865.00
971.00
1075.00
1188.00
1285.00

655.00
710.00
786.00
860.00
942.00
1028.00
1084.00
1174.00
1213.00
1381.00
1534.00
1708.00
1831.00

1236.00
1331.00
1424.00
1539.00
1634.00
1752.00
1843.00
2083.00
2275.00
2471.00
2685.00

1623.00
1764.00
1893.00
2050.00
2162.00
2325.00
2448.00
2724.00
3022.00
3291.00
3538.00

M 18

M 20

2538.00

3280.00

2875.00

3690.00

3229.00
3566.00
3965.00
4268.00
4639.00

4112.00
4516.00
4988.00
5448.00
5807.00

M 24

6725.00
7360.00
7995.00
8676.00
9390.00

ifra : 053

Mainski vijak JUS 053 6x16 cena je 110,00 din/100 , znai 1 kom kota 1,10 dinara.

CENE SU BEZ PDV-a

HELISA COM
011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

MAINSKI VIJCI JUS M.B1. 051 - Zn - kv 8.8

kv 8.8
mm
30
40
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
140
150
160
180
200
220

M6
286.00
366.00
351.00
411.00
472.00
530.00
598.00
666.00

cena je za 100 kom / din


M8
426.00
546.00
643.00
865.00
738.00
998.00
845.00
949.00
1083.00
1162.00
1386.00

M 10

M 12

932.00
1093.00
1196.00
1265.00
1605.00
1426.00
1599.00
1765.00
2029.00
2063.00
2373.00
2796.00
2887.00
3461.00
3833.00

1357.00
1564.00
1783.00
2215.00
2007.00
2220.00
2530.00
2691.00
3174.00
3749.00
3853.00
4899.00
6009.00
7259.00

navoj delimican

M 14

M 16

M 18

M 20

2208.00
2746.00
2530.00
3110.00
2829.00
3151.00
3519.00
3749.00
4726.00
4382.00
5106.00
5250.00
6623.00

2875.00
3530.00
3266.00

4336.00

3738.00
4163.00
4600.00
5003.00

4951.00
5405.00
6015.00
6452.00

5865.00
6613.00
7044.00
8648.00
10626.00
11700.00
21070,00

7659.00

5566.00
6678.00
6210.00
6854.00
7498.00
8142.00
9941.00
9430.00
11270.00
11569.00
12650.00
15433.00
18492.00
33470,00

9315.00

M 22

M 24

9346.00
10360.00
11085.00
12100.00
13114.00
15131.00
16470.00
17811.00
19803.00
24041.00
28836.00
47000.00

ifra : 851

pakovanja nisu po 100 komada


MAINSKI VIJCI JUS M.B1. 053 - Zn - kv 8.8

DUINA RAFA mm

kv 8.8
Dim.
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

cena je za 100 kom /din skroz navoj

M6
116.00
127.00
146.00
161.00
188.00
208.00
239.00
257.00

M8
268.00
304.00
330.00
374.00
416.00
460.00
500.00

306.00
353.00
411.00
462.00
518.00
573.00

587.00
673.00
759.00
863.00
949.00
1030.00

M 10

M 12

M 14

M 16

587.00
656.00
702.00
771.00
840.00
930.00
966.00
1110.00
1242.00
1380.00
1541.00
1696.00

851.00
943.00
1013.00
1110.00
1208.00
1346.00
1392.00
1564.00
1817.00
1978.00
2243.00
2369.00

1558.00
1691.00
1823.00
1995.00
2093.00
2358.00
2634.00
2852.00
3197.00
3416.00

2070.00
2243.00
2404.00

ifra : 853

CENE SU BEZ PDV-a

2772.00
3140.00
3496.00
3870.00
4301.00
4681.00

M 18

M 20

M 24

3910.00
4255.00

4738.00
5267.00
5831.00
6325.00
6935.00
7498.00

8936.00
9533.00
10362.00
11215.00
12068.00

HELISA COM
011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

MAINSKI VIJCI JUS M.B1. 051 - Zn - kv 10.9

DUINA RAFA mm

kv 10.9
Dim
40
50
60
70
80
90
100
110
120
150
160
180
200
220
ifra : 151

cena je za 100 kom / din


M8

1086.00
1246.00
1427.00
1600.00

DUINA RAFA mm

M 12
2095.00
2470.00
2846.00
3174.00
3552.00
3927.00
4249.00

3625.00

5014.00
6162.00

M 14

M 16

3474.00
3986.00
4479.00
4903.00
5409.00
5917.00
6423.00
6972.00
8494.00

4523.00
5198.00
5875.00
6550.00
7141.00
7775.00
8452.00
9129.00
11100.00
*10820,00
*19600,00
*21800,00
*23890,00

M 20

8796.00
9817.00
10880.00
11770.00
12790.00
13854.00
14917.00
*17500,00
*31500,00
*34700,00
*37900,00

M 24

17590.00
20490.00
22100.00
23760.00
*26490,00
*28000,00
*46900,00
*51000,00
*55500,00

MAINSKI VIJCI JUS M.B1. 053 - Zn - kv 10.9

kv 10.9
Dim.
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100

M 10
1509.00
1776.00
2025.00
2298.00
2557.00
2826.00
3094.00

cena je za 100 kom / din

M8
551.00
624.00
695.00
768.00
839.00

M 10
1002.00
1110.00
1217.00
1326.00
1434.00
1650.00
1870.00

M 12
1400.00
1556.00
1709.00
1862.00
2014.00
2317.00
2622.00

M 14

M 16

M 20

M 24

2446.00
2659.00
2870.00
3292.00
3710.00

3250.00
3529.00
3811.00
4353.00
4945.00
5790.00
6085.00
6600.00
7180.00

8457.00
9300.00
10200.00
11000.00
11900.00

14000.00
15200.00
16600.00
18000.00
19400.00

M 10
564.00

M 12
862.00

M 14
1244.00

M 16
1658.00

M 20
3240.00

M 24
5650.00

ifra : 153

NAVRTKA
Zn kv 10

M8
256.00

CENE SU BEZ PDV-a

JUS M.B1. 171


TORBAN VIJCI

DUINA RAFA mm

cena je za 100 kom / din.


Dim.
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
130
140
150
160
ifra : 515

M5
149.00
160.00
166.00
170.00
183.00
211.00
242.00

M6
158.00
175.00
194.00
216.00
228.00
255.00
264.00
292.00
322.00
358.00
398.00
426.00
457.00
536.00

657.00

M8
294.00
319.00
350.00
389.00
415.00
443.00
479.00
568.00
639.00
709.00
768.00
743.00
979.00
1071.00
1142.00
1206.00

M 10

M 12

530.00
580.00
675.00

1176.00

770.00

1323.00

926.00
1037.00
1125.00
1252.00
1335.00
1470.00

1544.00
1698.00
1875.00
2261.00

1869.00
2000.00

VIJCI ZA PLUG
JUS M.B1.151

crni kv 8.8
deb/du
35
40

M 10
641.00
704.00

M 12
998.00
1103.00

ifra :

RAONIK

cena je za 100 kom

SKELSKI VIJAK
1/2" x 73
COLOVNA NAVRTKA
ZA SKELSKI VIJAK
1/2" x 13 x 22

28.00

9.10

PODLOKA

cena za 1 kom

GS kuka
za fiksiranje skela
GS kuka
GS kuka
GS kuka
GS kuka
GS kuka

8 x 80
8 x 100
12 x 120
12 x 190
12 x 230

ifra: 021

86.00
90.00
170.00
206.00
220.00
cena za 1 kom

SX
beton ,blok, cigla, beton
SX 14 X 70

S 14 H 100 R
S 14 H 135 R
S 16 H 100 R
S 16 H 135 R
S 16 H 160 R

za uplje materijale
za uplje materijale
za uplje materijale
za uplje materijale
za uplje materijale

HELISA COM
011 / 304 77 48 063 / 30 58 30

ANKER
ZA TOKOVE

10 x 72
8.40
10 x 92
9.60
10 x 112
10.90
10 x 132
12.10
10 x 152
13.40
10 x 182
15.50
10 x 202
18.00
IFRA : 968 cena za 1 kom

cena 27,00

RAF ZA PVC STOLARIJU

3,9 x 16
3,9 x 19
3,9 x 22
3,9 x 25
3,9 x 32
ifra : 7504 p

0.42
0.47
0.52
0.58
0.74
cena za 1 kom

RAF ZA PVC
STOLARIJU

TURBO VIJCI

7.5 x 72
4.26
7.5 x 92
5.39
7.5 x 112
6.53
7.5 x 132
7.66
7.5 x 152
8.85
7.5 x 182
10.66
7.5 x 202
11.80
SIFRA : 969 cena za 1 kom

4,0 X 22
0.55
4,0 X 25
0.59
4,0 X 30
0.67
4,0 X 35
0.73
4,0 X 40
0.81
ifra : 967
cena za 1 kom

CENE SU BEZ PDV-a

4.2 x 16
4.2 x 19
4.2 x 25
4.2 x 32
4.2 x 38
4.2 x 50

0.44
0.50
0.68
0.85
0.95
1.21

HELISA COM
011/ 304 77 48 063/ 30 58 30

01.04.2011.

cena je za 100 kom /din


JUS 601

MATICA
Zn kv 8

M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

12.00
20.00
28.00
47.30
100.00
221.00
324.00
470.00
636.00
928.00
1221.00
1480.00
2196.00
3454.00
5236.00

ifre:

60101

JUS 604
NAVRTKE
NISKA

45.20
97.00
191.00
270.00
519.00

JUS 622
SAMOK.
NAVRTKE

50.00
54.00
70.00
140.00
310.00
450.00
650.00
900.00

JUS 627
ZATV.
NAVRTKE

84.00
105.00
147.00
284.00
552.00
816.00
1344.00
1890.00

JUS 680
LEPTIR
NAVRTKE

232.00
270.00
375.00
657.00
1257.00

1900.00

604

622

627

680

JUS 011
RAVNA
PODLO.

7.00
10.00
14.30
25.30
40.00
76.00
127.00
178.20
220.00
292.00
330.00
363.00
649.00
880.00
1100.00
011

JUS 014
IROKA
PODLO.

22.00
33.00
56.10
121.00
226.00
413.00
605.00
787.00
1474.00
2728.00

014

LUSTER kuka

OKO VIJAK

OKO VIJAK

cena 1 kom

cena 1 kom

din 580

M 6 x 50
M 8 x 60
M 10 x 73
M 12 x 90
M 16 x 100
ifre : 022/913

23.00
35.00
57.00
112.00
251.00

M 6 x 50
M 8 x 60
M 10 x 73
M 12 x 90
M 16 x 100
022/914

23.00
32.00
50.00
98.00
235.00

CENE SU BEZ PDV-a

cena 1 kom
M8
42.00
M 10
60.00
M 12
86.00
M 16
205.00
580

JUS 110
ELAST.
PODL.

JUS 151A
NAZUB.
PODL.

9.00
10.00
16.00
22.00
41.00
62.00
93.00
150.00
217.00
245.00
372.00
415.00
660.00
740.00
1140.00

52.00
57.00
60.00
65.00
105.00
120.00
165.00
265.00
310.00

110

151/

560.00

OKO
MATICA
din 582
cena 1 kom
M8
42.00
M 10
60.00
M 12
86.00
M 16
268.00
582

HELISA COM
011/304 77 48 063 / 30 58 30

INBUS VIJAK JUS M.B1.120

kv 8.8

brunirani

DEBLJINA RAFA

mm

cena je za 100 kom / din


Dim.
10
12
16
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
120
ifra : 120

M5
86.00
93.00
109.00
123.00
146.00
170.00
200.00
216.00
270.00

M6
136.00
147.00
160.00
180.00
215.00
229.00
283.00
308.00
375.00
437.00
498.00
566.00

M8

333.00
370.00
400.00
450.00
517.00
555.00
665.00
763.00
898.00
1009.00
1113.00
1231.00

M 10

M 12

M 14

M 16

M 20

618.00
667.00
735.00
797.00
863.00
1041.00
1200.00
1420.00
1542.00
1764.00
1872.00
2277.00

881.00
979.00
1041.00
1164.00
1224.00
1432.00
1664.00
1872.00
2179.00
2411.00
2669.00
3146.00

1425.00
1601.00
1683.00
1954.00
2249.00
2566.00
2884.00
3319.00
3649.00
4308.00

2154.00
2331.00
2431.00
2837.00
3261.00
3684.00
4108.00
4696.00
5132.00
6015.00

4237.00
4768.00
5179.00
6003.00
6474.00
7357.00
7768.00
9416.00

CENE SU BEZ PDV-a

HELISA COM
011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

MAINSKI VIJCI JUS M.B1. 118

cena je za 100 kom / din.

cena je za 100 kom / din.

mm
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
ifra : 103

M3
39.00
40.70
42.00
43.40
46.30
49.20
52.70
56.20
68.20

M4
34.00
39.00
41.00
47.00
56.00
60.00
72.00
77.00
88.00
97.00
112.00
137.00

M5

M6

66.00
76.00
83.00
95.00
116.00
120.00
142.00
149.00
169.00
183.00
220.00

106.00
110.00
128.00
143.00
169.00
178.00
204.00
214.00
242.00
261.00
300.00

DUINA RAFA mm

MAINSKI VIJCI JUS M.B1. 103

mm
M3
6
39.00
8
40.00
10
42.00
12
16
20
25
30
35
40
50
60
ifra : 118

M4
41.00
44.00
47.00
53.00
56.00
62.00
76.00
89.00

MAINSKI VIJCI JUS M.B1. 130 / 136


cena je za 100 kom / din.
mm
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
ifra : 136

M3
41.00
42.50
44.00
45.30
48.00
51.00
54.00
58.00

M4
22.00
24.00
27.00
33.00
39.00
47.00
60.00
66.00
76.00
80.00
95.00
116.00

M5

M6

M8

42.00
48.00
58.00
70.00
89.00
100.00
114.00
124.00
141.00
148.00
191.00

64.00
74.00
82.00
99.00
114.00
133.00
158.00
170.00
195.00
210.00
245.00
297.00

162.00
185.00
220.00
257.00
284.00
316.00
347.00
379.00
445.00
530.00

247.00

CENE SU BEZ PDV-a

M 10
jus 130

464.00
491.00
532.00
573.00
654.00
737.00

M5
68.00
74.00
75.00
86.00
98.00
115.00
124.00
143.00
153.00
189.00

M6

115.00
124.00
132.00
150.00
168.00
185.00
210.00
218.00
265.00
300.00

HELISA COM d.o.o.


011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

01.04.2011.

VIJCI ZA IVERICU JUS 515

DUINA RAFA mm

cena za 100 kom ZUTI


mm
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
140
150
160
180
200
ifra : 515

3,0
15.00
21.00
22.00
25.00
28.00
31.00
38.00
44.00
56.00

3,5
17.00
24.00
26.00
28.00
33.00
38.00
43.00
47.00
53.00
60.00

4.0

4,5

5.0

28.00
32.00
36.00
41.00
48.00
55.00
62.00
67.00
75.00
90.00
101.00

45.00
55.00
63.00
74.00
83.00
91.00
100.00
118.00
139.00

57.00
69.00
77.00
90.00
99.00
111.00
118.00
140.00
161.00
182.00
209.00
230.00
273.00

6.0

RAFOVI ZA
RUICE

120.00
135.00
150.00
171.00
180.00
211.00
246.00
278.00
311.00
353.00
418.00
475.00
529.00
562.00
641.00
697.00

FIJOKA
dimenz
cena
73.00
4 x 10
81.40
4 x 16
90.00
4 x 22
94.00
4 x 25
101.00
4 x 30
108.00
4 x 35
121.00
4 x 40
124.00
4 x 42
128.00
4 x 45
135.00
4 x 50
164.00
4 x 60
ifra : fi
cena za 100 kom

Vijak za ivericu u BELOJ boji : 3x16 3,5x16 4x18 4x30 4x35 4x50
JUS M.B1. 500

DUINA RAFA mm

VIJCI ZA DRVO SA ESTOUGAONOM


GLAVOM
cena je za 100 kom / din.
Dim.
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
150
180
200
220
250
300
ifra 500

M6
153.00
191.00
223.00
253.00
276.00
321.00
366.00
390.00
424.00
466.00
584.00

M8

M 10

353.00
414.00
471.00
521.00
585.00
662.00
706.00

816.00
916.00
1026.00
1114.00
1191.00

821.00
1015.00
1269.00
1434.00

1412.00
1710.00
1953.00
2205.00
2426.00
2702.00
3209.00

M 12

KONFIRMAT
mm
5*50
7*50
ifra : 595

din / 100
118.00
175.00

BURGIJA
TROSTEPENA
60-61-678
60-61-680

3043.00
3341.00
3595.00
4025.00
4741.00

5mm
7mm

UMETAK HEXA
ZA KONFIRMAT

HEXA 4
cena
ifra : MN-15-334

CENE SU BEZ PDV-a

550.00
600.00

27.00

HELISA COM
011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

11.03.2011.

UBODNE TESTERICE

razmak
zuba

duina
maa

debljina
materijala

cena

1,9-2,3

67mm

> 2-15mm<

57.30

2,0

67mm

>2-15mm<

57.30

3,0

74mm

>4-50mm<

60.40

1,4

56mm >1.5-15mm< 106.30

2,7

74mm

>3-30mm<

2,5

74mm

>3-30mm< 109.20

4-5,2

74mm

>5-50mm<

4-5,2

74mm

>5-50mm< 112.70

T 119 B
ifra 144212

T 119 BO
O

ifra 240531

T 111 C
ifra 240517

T 101 AO
ifra 240502

T 101 B
V

ifra 240515

67.20

T 101 BR
ifra 240545

kontra zubi

T 144 D
ifra 240520

60.40

T 244 D
ifra 240521

T 344 D
D

ifra 144214

4,0

126mm >5-100mm< 268.00

U 19BO
51.00

ifra

U 101 B
ifra 240552

2,7

82mm

>3-30mm< 100.40

4-5.2

82

>10-45mm< 100.00

U 101 D
L

ifra 240553

T 118 G

ifra 240526

0,7

T 118 A

ifra 240523

1,1-1,5

67mm

>1-3mm<

105.00

1,9-2,3

67mm

>2,5-6mm<

80.00

1,2

106mm

>1-3mm<

260.00

1,2-2,6

74mm

>1,5-10mm<

175.00

T 118 B
ifra 240525

T 318 A
ifra 240527

67mm |>0.5-1.5mm<105.00

U 123 X
ifra 202445

ifra : 049

CENE SU BEZ PDV-a

HELISA COM
011/304 77 48 063/30 58 30

24.01.2011.
VIJCI ZA LIM JUS M.B1. 466
cena za 100 kom

DUINA RAFA mm

ravna glava
mm
6.5
9.5
13
16
19
22
25
32
38
45
50
ifra : 466

2.9
19.50
20.50
29.00
33.00
37.00
41.00
44.00

3.5
22.00
25.00
31.00
35.00
40.00
47.00
52.00
63.00

3.9
30.00
33.00
39.00
45.00
52.00
60.00
66.00
80.00
91.00

4.2

4.8

38.00
45.00
52.00
59.00
68.00
72.00
87.00
102.00

64.00
72.00
79.00
86.00
102.00
105.00
126.00
148.00
186.00

VIJCI ZA LIM JUS M.B1. 465


cena za 100 kom

DUINA RAFA mm

uputena glava
mm
2.9
17.00
9.5
24.00
13
28.00
16
34.00
19
22
44.00
25
32
38
50
ifra : 465

3.5
20.00
24.00
29.00
35.00
46.00
58.30

3.9
23.00
29.00
35.00
44.00
47.00
57.00
64.00

30.00
40.00
50.00
57.00
64.00
82.00
96.00

47.30
56.00
61.00
82.00
87.00
110.00
117.00
182.00

93.00
102.00
114.00
122.00
132.00
157.00
200.00
221.00
231.00

124.00
141.00
154.00
175.00
191.00
223.00
233.00
285.00
317.00

VULKANIZIRANE
PODLOKE
gumena i metalna podloska
zajedno za salonit i leksan
4.8

78.00
16
19
ifra : 15/
cena za 100 kom

6.3
78.00
96.00

cena za 100 kom

ravna glava

cena za 100 kom

mm
4.8
5.5
98.00
16
104.00
19
22
118.00
151.00
25
134.00
192.00
32
160.00
212.00
38
268.00
50
60
70
80
100
110
120
140
150
130 sa burgijom 12mm
150 sa burgijom 12mm
180 sa burgijom 12mm
ifra : 7504 k

4.8

6.3

VIJCI ZA LIM DIN 7504 - N

VIJCI ZA LIM DIN 7504 - K


estougaona glava

4.2

5.5

6.3
186.00
205.00
211.00
239.00
285.00
350.00
390.00
435.00
494.00
610.00
690.00
750.00
900.00
950.00
1755.00
2641.00
3549.00

Dim
3.5
37.00
13
43.00
16
48.00
19
25
32
38
50
ifra : 7504 N

3.9
46.00
49.00
54.00
70.00
85.00

4.2
52.00
60.00
68.30
82.00
93.00
114.00

MAGNETNI OK nastavci
OK 6
100.00
OK 7
100.00
OK 8
100.00
OK 10
100.00
OK 13
110.00
ifra : 024/OK

CENE SU BEZ PDV-a

cena za 1 kom

4.8
86.00
93.00
113.00
133.00
151.00
200.00

HELISA COM
011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

VIJCI ZA GIPS KARTON - PLOE


cena za 100 kom

PH 25/2

ZA METALNU
KONSTRUKCIJU

ZA DRVENU
KONSTRUKCIJU

38.00
50.00
62.00
76.00
590

51.00
63.00
77.00
591

3.5*25
3.5*35
3.5*45
3.5*55
ifre :

TIPL ZA GIPS.PLOE.

din/1 kom
5.00
08 G LASTA sa L KUKOM
6.00
10 G LASTA
5.90
10 G LASTA sa L KUKOM
12.00
ifra : 023/959

KOELNER
RAF SA IROKOM
GLAVOM

4,2 X 13
4,2 X 13 sa burg.
4,2 X 16
4,2 X16 sa burg.
4,2 X 19
4,2 X19 sa burg.
4,2X 22
4,2 X 22 sa burg.
4,2 X 25
4,2 X 25 sa burg.
4,2 X 32
4,2 X 32 sa burg.
4,2 X 40
4,2 X 50
ifra : 023 /VM-2, VMB-2

53.00
65.00
77.00
595

TIPL ZA GIPS.PLOE.

Dimenzija
08 G LASTA

dimenzija

SA BURGIJOM

PU - DRIVA -01 plastian


PU - DRIVA -02 metalni bur.
PU - DRIVA -03 metalni prolaz
ifra : 023/957

KINA
RAF SA IROKOM
GLAVOM

1 kom
0.68
0.90
0.80
1.05
1.02
1.25
1.15
1.38
1.38
1.63
1.63
1.88
2.00
2.50
cena za 1 kom

dimenzija

1 kom

4,2 X 13
0.43
4,2 X 13 sa burg.
0.54
4,2 X 16
0.47
4,2 X16 sa burg.
0.58
4,2 X 19
0.52
4,2 X19 sa burg.
0.64
4,2 X 25
0.66
4,2 X 25 sa burg.
0.78
4,2 X 32
0.78
4,2 X 32 sa burg.
0.94
4,2 X 40
0.94
4,2 X 40 sa burg.
1.14
4,2 X 50
1.11
1.33
4,2 X 50 sa burg.
ifra : 023 /VM, VMB
cena za 1 kom

CENE SU BEZ PDV-a

3.75
11.25
11.25

HELISA COM
011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

AM OPRUGA

AM OPRUGA - KUKA

4 X 70
5 X 70

ifra :AM762
36.00
52.80

AM OPRUGA - SA RAFOM

4 X 75
5 x 100

4 X 80
5 X 50
5 X 100
6 X 95 /KLAPNA

8.80
8.80
9.50

ifra :AM761
38.40
55.20
57.60
62.40

AM OPRUGA - OKO kuka

ifra :AM760
36.00
60.00

T M C metalni tipl

SM-05037 M5 (7-15)
SM-05052 M5 (8-21)
SM-05065 M5 (20-34)
KLJETA ZA TMC tipl
ifra : 022/TMC

AM OPRUGA - SA MATICOM

4 X 70
5 X 70

Kuka za zid L
Dim.
cena
3,5 x 30
2.60
4 X 40
3.15
5 X 50
4.90
6 X 60
5.00
6 X 90
6.15
8 X 60
8.50
cena za 1 kom ifra 911/1

ifra :AM763
36.00
52.80

Luster kuka
Dim.
cena
4 x 60
3.70
5x70
4.70
6x70
6.60
6x90
6.60
6x100
8.30
7x120
11.70
cena za 1kom ifra

1375.00

TIPLOVI SA KUKAMA ZA UPLJE


MATERIJALE

8 x 40

14.00

ifra : 022/ TPV

CENE SU BEZ PDV-a

HSS - G
bruena - bela
Burgija HSS-G Fi- 1.0
Burgija HSS-G Fi- 1.5
Burgija HSS-G Fi- 2.0
Burgija HSS-G Fi- 2.5
Burgija HSS-G Fi- 2.8
Burgija HSS-G Fi- 3.0
Burgija HSS-G Fi- 3.2
Burgija HSS-G Fi- 3.3
Burgija HSS-G Fi- 3.5
Burgija HSS-G Fi- 3.8
Burgija HSS-G Fi- 4.0
Burgija HSS-G Fi- 4.2
Burgija HSS-G Fi- 4.5
Burgija HSS-G Fi- 4.8
Burgija HSS-G Fi- 5.0
Burgija HSS-G Fi- 5.2
Burgija HSS-G Fi- 5.5
Burgija HSS-G Fi- 5.7
Burgija HSS-G Fi- 6.0
Burgija HSS-G Fi- 6.2
Burgija HSS-G Fi- 6.5
Burgija HSS-G Fi- 7.0
Burgija HSS-G Fi- 7.5
Burgija HSS-G Fi- 8.0
Burgija HSS-G Fi- 8.5
Burgija HSS-G Fi- 9.0
Burgija HSS-G Fi- 9.5
Burgija HSS-G Fi-10.0
Burgija HSS-G Fi-10.5
Burgija HSS-G Fi-11.0
Burgija HSS-G Fi-11.5
Burgija HSS-G Fi-12.0

27.19
28.33
30.59
31.72
37.39
37.39
40.79
43.05
43.05
46.45
46.45
50.99
58.92
62.32
62.32
77.04
77.04
82.71
82.71
107.64
107.64
114.43
135.96
141.63
145.02
167.68
192.61
200.54
248.13
285.52
309.31
330.84

HSS - DUPLA
Burgija DUPLA HSS
Burgija DUPLA HSS
Burgija DUPLA HSS
Burgija DUPLA HSS
Burgija DUPLA HSS
Burgija DUPLA HSS
Burgija DUPLA HSS
Burgija DUPLA HSS
Burgija DUPLA HSS

3,0
3,2
3,5
4,0
4,2
4,5
4,8
5,0
6,0

45.32
49.85
51.12
56.65
61.18
71.38
74.78
77.04
99.70

Dugake HSS
Burgija HSS 2.0 x 85 Din 340
Burgija HSS 2,5 x 95 Din 340
Burgija HSS 3.0 x 100 Din 340
Burgija HSS 3.2 x 106 Din 340
Burgija HSS 3.5 x 112 Din 340
Burgija HSS 3.8 x 119 Din 340
Burgija HSS 4.0 x 119 Din 340
Burgija HSS 4.2 x 119 Din 340
Burgija HSS 4.5 x 126 Din 340
Burgija HSS 4.8 x 132 Din 340
Burgija HSS 5.0 x 132 Din 340
Burgija HSS 5.5 x 139 Din 340
Burgija HSS 5.7 x 139 Din 340
Burgija HSS 6.0 x 139 Din 340
Burgija HSS 6.5 x 148 Din 340
Burgija HSS 7.0 x 156 Din 340
Burgija HSS 7.5 x 156 Din 340
Burgija HSS 8.0 x 165 Din 340
Burgija HSS 8.5 x 165 Din 340
Burgija HSS 9.0 x 175 Din 340
Burgija HSS 9.5 x 175 Din 340
Burgija HSS 10.0 x 184 Din 340
Burgija HSS 11.0 x 195 Din 340
Burgija HSS 12.0 x 205 Din 340
Burgija HSS 13.0 x 205 Din 340

88.00
92.70
107.00
110.00
115.40
120.30
129.00
136.00
157.60
166.00
180.00
204.00
210.00
211.00
278.00
310.00
336.00
377.00
427.00
464.00
490.00
549.00
659.00
773.00
917.00

Valjana HSS burgija


Burgija valjana
Burgija valjana
Burgija valjana
Burgija valjana
Burgija valjana
Burgija valjana
Burgija valjana
Burgija valjana
Burgija valjana
Burgija valjana
Burgija valjana
Burgija valjana
Burgija valjana
CENE SU BEZ PDV-a

HSS Fi-14.0
HSS Fi-14.5
HSS Fi-15.0
HSS Fi-15.5
HSS Fi-16.0
HSS Fi-16.5
HSS Fi-17.0
HSS Fi-17.5
HSS Fi-18.0
HSS Fi-18.5
HSS Fi-19.0
HSS Fi-19.5
HSS Fi-20.0

519.56
528.97
552.48
587.74
630.07
670.03
712.35
754.67
754.67
799.34
893.38
893.38
941.57

Kruna za vaenje rupa u


limu

Burgija HSS Co 5%
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 2,0
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 2,5
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 3,0
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 3,2
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 3,5
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 4,0
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 4,2
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 4,5
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 5,0
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 5,5
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 6,0
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 6,5
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 7,0
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 7,5
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 8,0
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 8,5
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 9,0
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 9,5
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 10,0
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 10,5
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 11,0
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 11,5
Burgija DIN 338 HSS Co 5% 12,0

96.31
101.97
117.83
120.10
126.90
141.63
149.56
173.35
198.28
224.33
232.27
305.91
341.03
369.36
414.68
469.06
509.85
538.18
603.89
702.46
725.12
781.77
849.75

Burgija (Brusena) DIN 338-R reducirana drska


DIN 338 HSS-R reducirana
DIN 338 HSS-R reducirana

13,0
14,0

386.60
492.03

DIN 338 HSS-R reducirana


DIN 338 HSS-R reducirana
DIN 338 HSS-R reducirana

15,0
16,0
17,0

679.47
726.03
855.20

DIN 338 HSS-R reducirana


DIN 338 HSS-R reducirana
DIN 338 HSS-R reducirana

18,0
19,0
20,0

972.35
1,066.07
1,206.65

654.48
654.48
654.48
654.48
699.84
699.84
699.84
699.84
699.84
699.84
751.68
751.68
751.68
902.34
902.34
902.34
1067.58
1067.58
1067.58
1179.36
1179.36
1216.62
1216.62
1900.26
988.20
1210.14
1540.62
1615.00
350.00

ifra048

GARNITURA HSS-G

STEPENASTA BURGIJA
4-20 mm

Kruna HSS bimetalna fi 19


Kruna HSS bimetalna fi 20
Kruna HSS bimetalna fi 21
Kruna HSS bimetalna fi 22
Kruna HSS bimetalna fi 24
Kruna HSS bimetalna fi 25
Kruna HSS bimetalna fi 27
Kruna HSS bimetalna fi 29
Kruna HSS bimetalna fi 30
Kruna HSS bimetalna fi 32
Kruna HSS bimetalna fi 35
Kruna HSS bimetalna fi 38
Kruna HSS bimetalna fi 40
Kruna HSS bimetalna fi 44
Kruna HSS bimetalna fi 48
Kruna HSS bimetalna fi 51
Kruna HSS bimetalna fi 54
Kruna HSS bimetalna fi 57
Kruna HSS bimetalna fi 60
Kruna HSS bimetalna fi 67
Kruna HSS bimetalna fi 68
Kruna HSS bimetalna fi 76
Kruna HSS bimetalna fi 83
Kruna HSS bimetalna fi 102
Adapter za krune 14 - 30
Adapter za krune 14 - 30 SDS +
Adapter za krune 32 - 152
Adapter za krune 32 - 152 SDS+
HSS BURGIJA ZA KRUNE

1699.50

od 1,0 do 10,0 na 0,5mm

1620.19

CENE SU BEZ PDV-a

HSS-G modul - 632 burgije

DIN 338 HSS-G


DIN 338 HSS-G
DIN 338 HSS-G
DIN 338 HSS-G
DIN 338 HSS-G
DIN 338 HSS-G
DIN 338 HSS-G
DIN 338 HSS-G
DIN 338 HSS-G
DIN 338 HSS-G
DIN 338 HSS-G

Kolicina

D1,0
D1,5
D2,0
D2,5
D3,0
D3,2
D3,5
D4,0
D4,2
D4,5
D5,0

20
20
30
30
50
50
50
60
60
50
50

DIN 338 HSS-G D5,5


DIN 338 HSS-G D6,0
DIN 338 HSS-G D6,5

50
50
10

DIN 338 HSS-G D6,8


DIN 338 HSS-G D7,0

5
10

DIN 338 HSS-G D7,5


DIN 338 HSS-G D8,0
DIN 338 HSS-G D8,5

5
10
2

DIN 338 HSS-G D9,0


DIN 338 HSS-G D9,5
DIN 338 HSS-G D10,0

2
2
2

DIN 338 HSS-G


DIN 338 HSS-G
DIN 338 HSS-G
DIN 338 HSS-G
DIN 338 HSS-G

D10,2
D10,5
D11,0
D11,5
D12,0

2
2
2
2
2

DIN 338 HSS-G D12,5

DIN 338 HSS-G D13,0

Cena Stalaze
DIN/Kom

46,512.00

Dimenzija

ukupno :632 burgije


CENE SU BEZ PDV-a

HELISA COM
011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

SDS plus S4

SDS MAX Quadro-X

Vidija SDS+ 4 x 110


Vidija SDS+ 5 x 110
Vidija SDS+ 5 x 160

254.00
220.00
266.00

Vidija SDS MAx 12 x 340

kom
kom

3,564.00
3,855.00

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

3,938.00
4,698.00
4,048.00
4,808.00
4,073.00
4,974.00
4,298.00
5,153.00
4,564.00
5,358.00

Vidija SDS+ 5 x 210

294.00

Vidija SDS MAx 14 x 540

Vidija SDS+ 6 x 110


Vidija SDS+ 6 x 160

229.00
252.00

Vidija SDS MAx 16 x 340

Vidija SDS+ 6 x 210


Vidija SDS+ 6,5 x 260
Vidija SDS+ 7 x 160

355.00
561.00
335.00

Vidija SDS MAx 18 x 340

Vidija SDS+ 8 x 110


Vidija SDS+ 8 x 160

306.00
314.00

Vidija SDS MAx 20 x 520

Vidija SDS+ 8 x 210


Vidija SDS+ 8 x 260

378.00
422.00

Vidija SDS MAx 22 x 520

Vidija SDS+ 8 x 310

570.00

Vidija SDS MAx 24 x 520

kom
kom

4,617.00
5,423.00

Vidija SDS+ 8 x 460

814.00

Vidija SDS MAx 25 x 320

kom

4,769.00

Vidija SDS+ 10 x 110


Vidija SDS+ 10 x 160

360.00
366.00

Vidija SDS MAx 25 x 520

kom

5,474.00

Vidija SDS MAx 28 x 570

kom

6,122.00

Vidija SDS+ 10 x 210

447.00

Vidija SDS MAx 32 x 570

kom

6,816.00

Vidija SDS+ 10 x 260

532.00

Vidija SDS MAx 35 x 570

kom

7,564.00

Vidija SDS+ 10 x 310

583.00

Vidija SDS MAx 40 x 570

kom

10,860.00

Vidija SDS+ 10 x 460


Vidija SDS+ 10 x 610
Vidija SDS+ 10 x 1000

Vidija SDS MAx 14 x 340

Vidija SDS MAx 16 x 540


Vidija SDS MAx 18 x 540
Vidija SDS MAx 20 x 320
Vidija SDS MAx 22 x 320
Vidija SDS MAx 24 x 320

885.00
1,530.00
3,634.00

Vidija SDS+ 12 x 160


Vidija SDS+ 12 x 210
Vidija SDS+ 12 x 260
Vidija SDS+ 12 x 310

412.00
496.00
632.00
752.00

Vidija SDS+ 12 x 460


Vidija SDS+ 12 x 610
Vidija SDS+ 12 x1000
Vidija SDS+ 14 x 160
Vidija SDS+ 14 x 210
Vidija SDS+ 14 x 260
Vidija SDS+ 14 x 310
Vidija SDS+ 14 x 460
Vidija SDS+ 14 x 610
Vidija SDS+ 15 x 210

1,040.00
1,554.00
4,022.00
580.00
648.00
721.00
833.00
1,223.00
1,761.00
833.00

Vidija SDS+ 15 x 260


Vidija SDS+ 16 x 160
Vidija SDS+ 16 x 210
Vidija SDS+ 16 x 260
Vidija SDS+ 16 x 310
Vidija SDS+ 16 x 460
Vidija SDS+ 16 x 610
Vidija SDS+ 16 x 800
Vidija SDS+ 16 x1000
Vidija SDS+ 18 x 200
Vidija SDS+ 20 x 200

912.00
752.00
811.00
955.00
1,030.00
1,682.00
1,810.00
2,862.00
4,710.00
1,414.00
1,749.00

Vidija SDS+ 20 x 460

Vidija SDS MAx 12 x 540

2,170.00

ifra 044

PICEVI - SEKAI
SDS plus SEKA 20 x 250 mm
SDS plus SPIC 250 mm
SDS plus LJEBASTA KANALICA
SDS MAX SEKA 25 X 400 mm
SDS MAX SEKA 25 X 600 mm
SDS MAX SPIC 400 mm
SDS MAX SPIC 600 mm

885.00
885.00
1500.00
1100.00
1678.00
1100.00
1678.00

SDS MAX probojac


KRUNA ZA BETON 55 x 590 mm

13,500.00
ifra 046

KRUNA ZA VAENJE RUPA


sds+ cigla - blok

60
80

ifra 043
CENE SU BEZ PDV-a

HELISA COM
011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

VIDIJA ZA BETON
Vidija
Vidija
Vidija
Vidija

4
5
6
8

BURGIJA ZA DRVO

34.00
42.00
43.00
55.00

Burgija za drvo
Burgija za drvo
Burgija za drvo
Burgija za drvo

Vidija 10
Vidija 12
Vidija 14

74.00
96.00
143.00

Burgija za drvo 8x117


Burgija za drvo 10x133
Burgija za drvo 12x151

25.00
42.00
62.00

Vidija 16
Vidija duga 6x200

250.00
66.00

Burgija za drvo 14
Burgija za drvo 16

86.00
125.00

Vidija duga 6x400


Vidija duga 8x200
Vidija duga 8x400

80.00
95.00
116.00

Burgija za drvo DUGA 6x400


Burgija za drvo DUGA 8x400
Burgija za drvo DUGA 10x400

111.00
143.00
200.00

Vidija duga 10x200

117.00

Burgija za drvo DUGA 12x400

253.00

Vidija duga 10x400

143.00

Vidija duga 12x200

160.00

Vidija duga 12x400

3x 61
4x 75
5x 86
6x 93

11.00
13.50
16.00
18.50

ifra025/82

194.00
ifra 025/8551

BURGIJA ZA GREDE

Dijamantska rezna ploa


Za seenja keramikih ploica, cigla,
blok, crep ...
2201

115 x 22,23 x 1,7 x 5 mm

597.00

2203

150 x 22,23 x 1,9 x 5 mm

1,446.00

2205

230 x 22,23 x 1,6 x 5 mm

2,130.00

/ mm
8 x 450

Cena
210.00

10 x 450
12 x 450
14 x 450
16 x 450

252.00
302.00
368.00
435.00

ifra :

025/822

ifra 049

Dijamantska rezna ploa


Za armirani beton, granit
Dijamantska rezna ploa

0283
0286

115 x 22,23 x 2,1 x 10 mm


150 x 22,23 x 2,3 x 10 mm

3,926.00
7,412.00

Za seenja betona

0289
0760

230 x 22,23 x 2,6 x 10 mm


350 x 25,4 x 2,8 x 10 mm

10,269.00
26,973.00

2196
2198

115 x 22,23 x 2,0 x 7 mm


150 x 22,23 x 2,0 x 7 mm

912.00
2,432.00

2200

230 x 22,23 x 2,4 x 7 mm

2,930.00

ifra 049

ifra 049

Dijamantska rezna ploa APP za


ASFALT
2516

350 X 30/25,4 mm

16,875.00

2517

400 X 30/25,4 mm

22,725.00

ifra 049
CENE SU BEZ PDV-a

HELISA COM
011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

OKTOBAR 2009

NAREZNICE I UREZNICE

Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica
Nareznica

DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223
DIN 223

M 3
6g
M 4
6g
M 5
6g
M 6
6g
M 8
6g
M 8x1
M 10
6g
M 10 x 1.00
M 10 x 1.25
M 12
6g
M 12 x 1.25
M 12 x 1.50
M 14
6g
M 14 x 1.25
M 14 x 1.50
M 16
6g
M 16 x 1.50
M 18
6g
M 18 x 1.50
M 20
6g
M 20 x 1.50
M 22
6g
M 22 x 1.50
M 24
6g
M 24 x 1.50

Nareznica DIN 223 M 24 x 2

6g
6g
6g
6g
6g
6g
6g
6g
6g
6g
6g
6g
6g

317,00
317,00
326,00
326,00
344,00
520,00
417,00
610,00
633,00
525,00
769,00
711,00
655,00
814,00
754,00
881,00
1160,00
927,00
1160,00
927,00
1160,00
1356,00
1506,00
1356,00
1506,00
1621,00

Ureznik runi garn.


Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.
Ureznik runi garn.

DIN 352 M 3
DIN 352 M 4
DIN 352 M 5
DIN 352 M 6
DIN 352 M 8
DIN 352 M 10
DIN 352 M 12
DIN 352 M 14
DIN 352 M 16
DIN 352 M 18
DIN 352 M 20
DIN 2181 M 8 x 1.00
DIN 2181 M 10 x 1.00
DIN 2181 M 10 x 1.25
DIN 2181 M 12 x 1.25
DIN 2181 M 12 x 1.50
DIN 2181 M 14 x 1.25
DIN 2181 M 14 x 1.50
DIN 2181 M 16 x 1.50
DIN 2181 M 18 x 1.50
DIN 2181 M 20 x 1.50
DIN 2181 M 20 x 2.00
DIN 2181 M 22 x 1.50
DIN 2181 M 24 x 1.50
DIN 2181 M 24 x 2.00

ifra : 261

ifra : 262

OKRETA NAREZNICE

ifra
MN-62-160

M3

MN-62-161

M4-M6

MN-62-162

M8

MN-62-163

M10

MN-62-164

M12-M14

cena
376,00
428,00
472,00
523,00
618,00

OKRETA UREZNIKA

ifra
MN-62-060

M4-M8

567,00

MN-62-061

M9-M12

763,00

MN-62-062

M13-M18

2120,00

BURGIJE LEVE
set M3-M8
ifra MN-62-390
cena
460,00

- 18 -

cena

465,00
465,00
480,00
498,00
554,00
705,00
900,00
1225,00
1480,00
2155,00
2303,00
617,00
658,00
816,00
980,00
746,00
1075,00
932,00
998,00
1300,00
1430,00
1776,00
1822,00
2080,00
2167,00

HELISA COM d.o.o.


011/ 304 77 48, 063 / 30 58 30

FM

SX

XP pro

TML

monta, gipsane ploe,


blok, beton

beton ,blok, cigla, beton

tipl
6x45
8x50

cena 1 kom
4.30
pak 100
6
3.40
pak 500
6
6.20
pak 100
8
4.70
pak 500
8
12.20 pak 50
10
8.60
pak 200
10
18.70 pak 25
12
13.90 pak 100
12
31.80 pak 20
14

10x65
12x70

cena
3.60
5.00
8.40
10.10

SIPOREKS
raf
6
8
10

pak 100
pak 100
pak 50
pak 25

tipl
10x50
12x60
14x75

cena
13.20
19.20
26.40

ifra 022 TML

ifra 022 FMXP


ifra 021 SX

NYLON tipl
S 12 R 100
S 12 R 135
S 14 H 100 R
S 14 H 135 R
S 16 H 100 R
S 16 H 135 R
S 16 H 160 R

DUGAKI TIPLOVI
za pune materijale
za pune materijale
za uplje materijale
za uplje materijale
za uplje materijale
za uplje materijale
za uplje materijale

48.40
59.00
60.00
66.70
61.60
76.00
80.00

UKUCAVAJUI tiplovi
SA RAFOM
6
40
170.00
60
230.00
80
320.00
100
400.00
120
140
160
ifra : UT

10

NYLON tipl
8 x 80
8 x 100
8 x 120
10 x 100
10 x 115
10 x 135
10 x 160
10 x 115
10 x 135
10 x 165
10 x 200

tipl + OK
tipl + OK
tipl + OK
tipl + OK

7.44
8.00
8.64
11.59
12.00
14.40
16.80
36.72
50.40
55.20
69.60

RAF
RAF
RAF
RAF

ifra : 022/ + dimenzija tipla

400.00
450.00
567.00
674.00
792.00

855.00
927.00
1092.00
1298.00
1565.00
cena za 100 kom

tipl
tipl
tipl
tipl
tipl
tipl
tipl

GS kuka
za fiksiranje skela
GS kuka
GS kuka
GS kuka
GS kuka
GS kuka

CENE SU BEZ PDV-a ifra: 021

8 x 80
8 x 100
12 x 120
12 x 190
12 x 230

86.00
90.00
170.00
206.00
220.00
cena za 1 kom

HELISA COM d.o.o.


011/ 304 77 48, 063 / 30 58 30

HANGAR VIJCI

drvo / metal
M6

TIPL ZA GIPS.PLOE.

drvo / drvo
M8
350.00

60
250.00
70
300.00
441.00
80
310.00
494.00
90
546.00
100
704.00
120
1400.00
140
ifra : D/M 941 D/D 942
cena za 100 kom

M 10

720.00
800.00
840.00
1050.00
1991.00

Dimenzija
08 G LASTA
08 G LASTA sa L KUKOM

10 G LASTA
10 G LASTA sa L KUKOM

din/1 kom
5.00
6.00
5.90
12.00

ifra : 023/959

INOX -WC KOMPLET

TIPL ZA GIPS.PLOE.

4 x A2 hangar + 4 x A2 matica jus605

170.00

4 x nylon tipla + 4 pvc podmetaa

PU - DRIVA -01 plastian

3.75

PU - DRIVA -02 metalni

11.25

TIPLOVI SA KUKAMA
FIX - S
naziv
FIX- 06 S
FIX- 08 S
FIX- 10 S

mm
4,5x50
5,0x65
6,0x85

FIX - K

kuka
cena
2.90
4.40
7.75

naziv

mm

FIX- 06 K
FIX- 08 K
FIX- 10 K
FIX- 12 K

4,5x35
5,0x50
6,0x55
8,0x65

FIX - H

kuka
cena
2.90
3.85
4.40
17.20

naziv
FIX- 12 H

kuka

mm
8x130

cena
40.00

PLASTINI TIPLOVI - DOMAI


cena za 100 kom
GUVAJUI TIPL
5
6
8
10
12
14
ifra :

69.00
88.00
176.00
253.00
484.00
953

ETVRTASTI
TIPL
28.00
29.00
44.00
66.00
93.00
143.00
954

CENE SU BEZ PDV-a

cena 1 kom

TIPL SA KUKOM
L ili LUSTER kuka
6 x 40
023/ 958

12.90

HELISA COM
011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

made in Slovenia
ELEKTRODA JADRAN S fi 2.0 ( 4 kg )
ELEKTRODA JADRAN S fi 2.5 (4 kg )
ELEKTRODA JADRAN S fi 3.25 (5 kg)
ELEKTRODA JADRAN S fi 4.0 ( 5 kg )
RUTILEN 2000S fi 1.6 ( 3,4 kg )
RUTILEN 2000S fi 2.0 ( 4 kg )
RUTILEN 2000S fi 2.5 ( 4,4 kg)
RUTILEN 2000S fi 3.25 (4,4 kg)
CO2 ICA VAC60 fi 0.6 mali kot. 5 kg
CO2 ICA VAC60 fi 0.8 15 kg
CO2 ICA VAC60 fi 0.8 mali kot. 5 kg
CO2 ICA VAC60 fi 1.0 15 kg
CO2 ICA VAC60 fi 1.2 15 kg
MESINGANA ICA fi 2.0 ( 5 kg )
MESINGANA ICA fi 3.0 ( 5 kg )
MESINGANA ICA fi 4.0 ( 5 kg )
VP 37 fi 2.0 ( za autogeno) 25 kg
VP 37 fi 2.5 ( za autogeno) 25 kg
VP 37 fi 3.0 ( za autogeno) 25 kg
EVB 50 fi 2.5 ( 3,4 kg )
EVB 50 fi 3.25 ( 4 kg )
EVB 50 fi 4,0 ( 5,4 kg )
SUPER Ni fi 2,5 ( 5 kg ) za GUS
SUPER Ni fi 3,25 ( 5 kg ) za GUS
SPREJ ZA DIZNE CO2

din / kg

241.00
215.00
212.00
217.00
403.00
307.00
277.00
253.00
350.00
205.00
251.00
187.00
178.00
1758.00
1758.00
1758.00
258.00
226.00
221.00
255.00
225.00
205.00
4400.00
4350.00
365.00

CENE SU BEZ PDA-a

HELISA COM
011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

FEBRUAR 2010

MASKE ZA VARENJE

METALNE NAOARE
ZA VARENJE I BRUENJE

NAGLAVNA 06-132

KARTONSKA bez stakla 06-130

KARTONSKA - RUNA bez stakla

353,00

06-134

NAGLAVNA - sa staklom

554,00

ZA VARENJE - CRNE

430,00

06-135

ZA VARENJE-BRUENJE

465,00

06-133

PROVIDNE-ZA BRUENJE

386,00

STAKLA ZA
VARILAKE MASKE
100x100

din 9,10,11

55,00

OBA

SPREJ ZA
DIZNE

DIZNA

CENA

OBA 150 A
OBA 250 A

0.8 M 6
1.0 M 6
1.2 M 6

170,00
285,00

ifra 07

54,00
54,00
54,00

ifra 07

NAOARE ZA
BRUENJE

DRA
ELEKTRODA

06-104H

DRA ELEKTRODE 600A

753,00
778,00

DRA ELEKTROD WOB400A

308,00

DRA ELEKTRODE 400A

Naoare providne BRUSAKE


Naoare providne BRUSAKE-traka

ifra 07

- 24 -

06-105

CENE SU BEZ PDA-a

180,00
49,50

HELISA COM
011/ 304 77 48

063 / 30 58 30

TOKII ZA KLIZNE KAPIJE


ifra
197

Toki za kliznu kapiju 60/20

320.00

198

Toki za kliznu kapiju 80/20

380.00

199

Toki za kliznu kapiju 100/20

470.00

131

Toki za kliznu kapiju 60 dva leaja

355.00

143

Toki za kliznu kapiju 70 dva leaja

390.00

139

Toki za kliznu kapiju 80 dva leaja

450.00

113/2

Toki za kliznu kapiju 60 dva leaja PVC

250.00

113/8

Toki za kliznu kapiju 60 dva leaja 1/2"

380.00

113/9

Toki za kliznu kapiju 80 dva leaja 1/2"

460.00

168

Toki za kliznu kapiju sa nosaem 60

410.00

169

Toki za kliznu kapiju sa nosaem 70

440.00

170

Toki za kliznu kapiju sa nosaem 80

495.00

113/1

Toki za kliznu kapiju sa nosaem 60 PVC

315.00

112/5

Toki za kliznu kapiju sa nosaem 60 1/2"

380.00

112/6

Toki za kliznu kapiju sa nosaem 80 1/2"

460.00

111/6

Toak za kliz.kap.ukopavajui 60

380.00

111/7

Toak za kliz.kap.ukopavajui 80

485.00

111/8

Toak za kliz.kap.ukopavajui 100

610.00

11145

Nosa rolnica za kliznu kapiju - flax 170 x 70 x 3 mm

330.00

11144

Nosa rolnica za kliznu kapiju - flax 220 x 35 x 4 mm

250.00

144

cena 1 kom

Rolnica za kliznu kapiju

84.00

NOSAI KLIZNIH VRATA 200-300 kg


175/1

Nosa kliznih vrata 2 tokia M 16 40

575.00

111/5

Nosa kliznih vrata 4 tokia M 16 40

780.00

BRAVARSKA ARKE
Dimenz

kom

10

20.50

12

26.20

14

35.00

16

42.50

18

56.00

20

75.00

22

92.00

25

162.00

CENE SU BEZ PDV-a

HELISA COM
011/ 304 77 48

063 / 30 58 30

ifra : 265

30

243.00

CENE SU BEZ PDV-a

08.12.2010.
Rezne ploe za metala sa runim brusnim mainama.Radna brzina 80 m/s.
Odgovaraju evropskom standardu za sigurnost bruseva i nose oznaku OSA.
OSA

115x2,5x22
125x3,0x22
180x3.0x22
230x3.0x22

54,00
66,00
85,00
129,00

Prostorija gde su uskladitena


tocila treba da bude suva.

Brusne ploe za metal.Radna brzina 80 m/s.Brusi se pod uglom od20 do35.

115x6.0x22
180x6.0x22
180x8.0x22
180x10.0x22
230x6.0x22

90,00
144,00
223,00
246,00
246,00

Tanke armirane ploe za rezanje elik/inox. Radna brzina 80 m/s

115x1.0x22
115x1.6x22
125x1.0x22
180x1.9x22
230x1.9x22

89,00
94,00
95,00
150,00
215,00

230x1.9x22 / A 46 TZ

66,00
70,60
70,60
77,20
74,00
133,00
202,00

350x3.5x25.4 A 24 R

527,00

115x1.0x22 / A 60 R
115x1.0x22 / A 60 TZ
115x1.6x22 / A 46 TZ
125x1.0x22 / A 60 TZ
125x1.6x22 / A 46 TZ
180x1.6x22 / A 46 TZ

Rezanje na stabilnim brusnim mainama

300x3.5x32
350x3.5x32

315,00
492,00

Rezne ploe za kamen sa runim brusnim mainama.Radna brzina 80 m/s.


Odgovaraju evropskom standardu za sigurnost bruseva i nose oznaku OSA.

KONUSNI BRUSNI LONAC ZA TERACU


115 x 3.0 x 22
180 x 3.0 x 22
230 x 3.0 x 22
300 x 3.5 x 32

67,00
106,00
150,00
387,00

110 x 55

C 16

110 x 55

C 24

110 x 55

C 36

HELISA COM d.o.o.


011 / 304 77 48 063 / 30 58 30

10.03.2011.
SMT 618

Lamelasti brusni disk

Pogodan za obradu metala odlinog kvaliteta.


Vezivno sredstvo: Smola
Zrno: Al. cirkonijum / Al. oksid

RAVAN oblik
Kataloki broj

250108
250109
250110
253080
253081
253082

Prenik

115,00
115,00
115,00
125,00
125,00
125,00

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Otvor

Granulacija

cena/kom

22,23
22,23
22,23
22,23
22,23
22,23

40
60
80
40
60
80

157.50
157.50
157.50
189.00
189.00
189.00

Lamelasti brusni disk

SMT 619

Pogodan za obradu metala odlinog kvaliteta.


Vezivno sredstvo: Smola
Zrno: Al. cirkonijum / Al. oksid

KONVEKSNI oblik
Kataloki broj

252333
252334
252345
253083
253084
253105

Prenik

115,00
115,00
115,00
125,00
125,00
125,00

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Otvor

Granulacija

cena/kom

22,23
22,23
22,23
22,23
22,23
22,23

40
60
80
40
60
80

157.50
157.50
157.50
189.00
189.00
189.00

Lamelasti brusni disk

SMT 627

Odlian proizvod za obradu ivica i varova elika i obojenih metala

elik , drvo , aluminijum


Vezivno sredstvo: Smola
Zrno: Al. oksid
Kataloki broj

116330
116332
116333
116334

Prenik

115,00
115,00
115,00
115,00

mm
mm
mm
mm

Otvor

Granulacija

cena/kom

22,23
22,23
22,23
22,23

40
60
80
120

201.60
201.60
201.60
201.60

CENE SU BEZ PDV-a

HELISA COM d.o.o.


011 / 304 77 48 063 / 30 58 30

10.03.2011.

Lamelasti brusni disk

SMT 624

Posebno pogodan za obradu nerajuih elika i visoko


legiranih elika
Vezivno sredstvo: Smola

KONVEKSNI

Zrno: Aluminijum cirkon


Kataloki broj

221181
221183
221184
221185
224481
224483
224484
224485

Prenik

115,00
115,00
115,00
115,00
180,00
180,00
180,00
180,00

Otvor

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

22,23
22,23
22,23
22,23
22,23
22,23
22,23
22,23

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Granulacija

cena/kom

40
60
80
120
40
60
80
120

185.85
185.85
185.85
185.85
446.25
446.25
446.25
446.25

Mali lepezasti Brus sa osovinicom

KM 613

Lepezasti brus sa osovinicom, namenjen za rune maine, za


obradu profilisanih delova, unutranjih povrina i teko
dostupnih mesta. METAL, DRVO, PLASTIKA
Vezivno sredstvo: Smola
Zrno: Al. oksid
Kataloki broj

12843
12844
12845
12943
12944
12945
12946
13050
13051
13052

dimenzija

30
30
30
40
40
40
40
60
60
60

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

15
15
15
20
20
20
20
30
30
30

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

OBLIK

granulacija

pak

cena/kom

40
60
80
60
80
100
120
40
60
80

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

182.70
182.70
182.70
196.35
196.35
196.35
196.35
268.80
268.80
268.80

CENE SU BEZ PDV-a

HELISA COM d.o.o.


011 / 304 77 48 063 / 30 58 30

10.03.2011.
Brusni fiber disk

CS 561

Fiber disk za obradu metal, drvo,plastika i obojenih metala.


Vezivno sredstvo: Smola
Zrno: Al. oksid
Tip nanosa zrna: Zatvoreno
Kataloki broj

10980
10981
10983
10984
10985
10986
11060
11061
11063
11064
11065
11066

Prenik

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Granulacija

Rupa

36
40
60
80
100
120
36
40
60
80
100
120

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Pakovanje

Prenik

14838
14840

115
180

Brusno platno

36.44
34.65
29.77
29.77
29.77
29.77
77.18
73.87
64.05
61.95
61.95
61.95

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Nosa fiber diska


Kataloki broj

cena/kom

ST 358
cena/kom

M 14
M 14

291.90
963.90

LS 307 XH

Brusno platno standardnog kvaliteta za rad sa runim brusilicama za obradu


metala, drveta, farbe i laka..
Vezivno sredstvo: Smola Tip nanosa zrna: Zatvoreno
Zrno: Al. oksid
Kataloki broj

irina

268646
268655
268664
268673
268682
268648
268657
268666
268675
268683
268688
268651
268660
268669
268678
268686

75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
100,00 mm
100,00 mm
100,00 mm
100,00 mm
100,00 mm

Duina

457,00
457,00
457,00
457,00
457,00
533,00
533,00
533,00
533,00
533,00
533,00
610,00
610,00
610,00
610,00
610,00

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Granulacija Pakovanje

40
60
80
100
120
40
60
80
100
120
150
40
60
80
100
120

CENE SU BEZ PDV-a

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

cena/kom

111.00
105.00
101.00
99.00
99.00
122.00
113.00
108.00
106.00
106.00
106.00
158.00
144.00
140.00
135.00
135.00

BRUSNE PLOE ZA OTRENJE


150x20x20

A-RAPID

150x20x20

2A-STIRIJA

150x20x20

4A-STIRIJA

150x20x20

C-VIDIJA

175x20x20

A-RAPID

175x20x20

2A-STIRIJA

175x20x20

4A-STIRIJA

175x20x20

C-VIDIJA

200x20x20

A-RAPID

200x20x20

2A-STIRIJA

200x20x20

4A-STIRIJA

200x20x20

C-VIDIJA

560,00
620,00
780,00
830,00
700,00
760,00
810,00
870,00
840,00
880,00
960,00
1.040,00

OTRENJE TESTERA
175x08x20 rub A-RAPID
175x10x20 rub A-RAPID
200x10x20

A-RAPID

200x12x20

A-RAPID

200x08x20 rub A-RAPID


200x10x20 rub A-RAPID
200x12x20 rub A-RAPID
250x10x20
250x12x20

A-RAPID
A-RAPID

250x10x20 rub A-RAPID


2530x12x20 rub A-RAPID

610,00
640,00
790,00
835,00
710,00
760,00
975,00
1.090,00
1.160,00
1.160,00
1.340,00

HELISA COM
011/304 77 48 063 / 30 58 30

28.07.2010.
POP NITNE
AL

POP NITNE

cena za 100 kom / din


Dim.
3.2
4,0
4.8
40,00
54,50
6
42,50
57,00
84,00
8
44,00
63,00
91,00
10
47,50
67,00
97,00
12
73,50
106,00
14
80,00
112,00
16
85,00
120,00
18
92,00
128,00
20
152,00
25
175,00
30
ifra : 920

DUINA mm

DUINA mm

POP NITNE

Fe

cena za 100 kom / din


Dim.
3.2
4,0
4.8
78,00
6
80,00
110,00
8
85,00
117,00
155,00
10
124,00
170,00
12
196,00
16
240,00
20
25
ifra : 921

POP NITNE

Fe

"SARIV" ITALY

BELA -ral 9010


cena za
Dim.
8
10
12

100 kom / din


3.2
4,0
50,00
52,00
76,00
82,00

ifra : 920 RAL 9010

cena za 100 kom


3.2
4,0
122,00
146,00
140,00
170,00
175,00
202,00
226,00

Dim.
6
8
10
12
16
20
25
ifra : 921 SARIV

4.8

222,00
231,00
314,00
367,00
564,00

POP NITNE Cu
cena za 100 kom / din

Braon -ral 8017


cena za
Dim.
8
10
12

Dim.
6
9
11
ifra : 922

100 kom / din


3.2
4,0
50,00
52,00
76,00
82,00

ifra : 920 RAL 8017

CENE SU BEZ PDV-a

3.2
172,00
185,00
213,00

3.9
273,00
303,00

HELISA COM
011/304 77 48 063 / 30 58 30

28.07.2010.
POP NITNE
SA IROKOM GLAVOM

cena za 100 kom / din


Pop nitna AL 4 x 8 iroka gl. 12 SARIV
Pop nitna AL 4 x 10 iroka gl. 12 SARIV
Pop nitna AL 4 x 12 iroka gl. 12 SARIV
Pop nitna AL 4 x 16 iroka gl. 12 SARIV
Pop nitna AL 4 x 20 iroka gl. 12 SARIV
Pop nitna AL 4.8 x 10 iroka gl. 16 SARIV
Pop nitna AL 4.8 x 12 iroka gl. 16 SARIV
Pop nitna AL 4.8 x 16 iroka gl. 16 SARIV
Pop nitna AL 4.8 x 20 iroka gl. 16 SARIV
Pop nitna AL 4.8 x 26 iroka gl. 16 SARIV
ifra : 923

153,00
195,00
210,00
243,00
264,00
205,00
225,00
290,00
345,00
430,00

KAVEZ NAVRTKA
Kavezna navrtka
Kavezna navrtka
Kavezna navrtka
Kavezna navrtka
Kavezna navrtka
ifra : 924/KA

cena za 1 kom / din


M 5 lim 0.7 - 1.6 SARIV
M 5 lim 1.7 - 2.5 SARIV
M 6 lim 0.7 - 1.6 SARIV
M 6 lim 1.7 - 2.7 SARIV
M 8 lim 1.8 - 3.2 SARIV

8,10
8,90
8,90
8,90
13,50

ZAKIVNA NAVRTKA
cena za 100 kom / din
Zakiv. Nav.M-4x11 Fe cilind.gl. 0,3-2,5 Renderirana
Zakiv. Nav.M-5x13 Fe cilind.gl. 0,5-3,0 Renderirana
Zakiv. Nav.M-5x15 Fe cilind.gl. 3,0-5,0 Renderirana
Zakiv. Nav.M-6x15 Fe cilind.gl. 0,5-3,0 Renderirane
ifra : 924/ZN

620,00
747,00
747,00
747,00

KLJETA ZA POP NITNE


"NOVUS" J-50 - samo za AL pop nitne
"NOVUS" J-53 - za AL pop nitne I ponekad Fe
"NOVUS" J-55 - za Fe + AL
"NOVUS" J-65 - za zakivne navrtke-blind nuts
ifra : 923/NO

CENE SU BEZ PDV-a

1623,00
2750,00
3580,00
7800,00

HELISA COM

011/ 304 77 48 063 30 58 30

SUPREME rafciger

Precizni rafciger miniSUPREME

HELISA COM

011/ 304 77 48 063 30 58 30

Izmenjivi rafciger sa bitovima

HELISA COM

011/ 304 77 48 063 30 58 30

HELISA COM

011/ 304 77 48 063 30 58 30

HELISA COM

011/ 304 77 48 063 30 58 30

HELISA COM 011/ 304 77 48 063/ 30 58 30

Kleta vodovodska prava CR-V

Klju vedski

Kleta vodovodska kriva CR-V

HELISA COM 011/ 304 77 48 063/ 30 58 30

HELISA COM 011/ 304 77 48 063/ 30 58 30

HELISA COM 011/ 304 77 48 063/ 30 58 30

Armiraka kleta CR-V

Stolarska kleta CR-V


Armiraka kleta CR-V

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30


BRAVARSKI EKI

Limarski drveni eki


MACOLA - PRODUENA DRKA

MACOLA

GUMENI EKI sa drvenom drkom

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30


EKI TESARSKI - MONOBLOK

ZIDARSKI EKI

SEKIRA TESARSKA

ZIDARSKI EKI - IROKI

EKI TESARSKI - DRVENA DRKA

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30


STOLARSKA STEGA

BRAVARSKA STEGA -MALA

BRAVARSKA STEGA OKRETNA

BRAVARSKA STEGA FIKSNA

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

SEKA PLJOSNATI - CRNI

SEKA PLJOSNATI - PLAVI

Ojaan pajser

PIC - PLAVI

PAJSER - L 300mm

MESINGANA ETKA ZA
BUILICE PLJOSNATA

MESINGANA ETKA ZA
BUILICE LONASTA

MESINGANA ETKA ZA
BRUSILICE LONASTA

ELINA UVIJENA
ETKA ZA BRUSILICE
POLUOKRUGLA

ELINA UVIJENA
ETKA ZA BRUSILICE
RAVNA

ELINA UVIJENA
ETKA ZA BRUSILICE
LONASTA

MN-69-015 5 reda
MN-69-002

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

KLJETA ZA POP NITNE


"NOVUS" J-50 - samo za AL pop nitne
"NOVUS" J-53 - za AL pop nitne I ponekad Fe
"NOVUS" J-55 - za Fe + AL
"NOVUS" J-65 - za zakivne navrtke-blind nuts
ifra : 923/NO

1623,00
2750,00
3580,00
7800,00

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

VILJUKASTO - OKASTI SAVIJENI KLJUEVI

OKASTI SAVIJENI KLJU

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

OKASTO - VILJUKASTI KLJUEVI

SET OKASTO - VILJUKASTI KLJUEVI

SET OKASTO - VILJUKASTI KLJUEVI

SET OKASTO - VILJUKASTI KLJUEVI

SET OKASTO - VILJUKASTI KLJUEVI

POMINO MERILO - UBLER

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

VILJUKASRI KLJU

TELUJUI KLJUEVI

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

KLJUEVI INBUS

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

TORX

1/4"
RUICA -EGRTALJKA 1/4" - 36 ZUBA

NASADNI KLJU 1/4"


index
MN-55-008
MN-55-010
MN-55-012
MN-55-013

8
10
12
13

RUICA ZGLOBNA 1/4"

MN-55-537

1/4"

125 mm

NASTAVAK ZAGEDORU 1/4"

MN-55-532

1/4"

100 mm

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

KLJU NASADNI ZA SVEICE 1/2"

NASTAVAK ZA GEDORU 1/2"


ADAPTER ZA GEDORU ZGLOBNI 1/2"

RUICA ZGLOBNA 1/2"

RUICA " T " ZA GEDORU 1/2"

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

SET 17 DELOVA 1/2"

SET 26 DELOVA 1/2"

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30


MAKAZE ZA LIM ZGLOBNE PRAVE

MAKAZE ZA LIM ZGLOBNE - DESNE

MAKAZE ZA LIM - KRIVE 250mm

MAKAZE ZA LIM ZGLOBNE - LEVE

MAKAZE ZA LIM - PELIKAN 300mm

MAKAZE ZA LIM ZGLOBNE - DUGE

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

MAKAZE ZA REZANJE LIMA ZGLOBNE


PRAVE - ROSTEX

MAKAZE ZA REZANJE LIMA ZGLOBNE


PELIKAN - ROSTEX

MAKAZE ZA SEENJE
ARMATURE

MAKAZE ZA REZANJE LIMA


PRAVE- ROSTEX

MAKAZE ZA REZANJE LIMA


PELIKAN - ROSTEX

SEKA - ZA CEVI OD PVC-a

BELEGIJA - BRUS
BELEGIJA - BRUS OVALNA

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

MN-63-125

MN-63-126

MN-63-124

MN-63-104

SKALPER REZERVNI NO ZA ITISON

SKALPER REZERVNI NO 19 x 50

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

MAKAZE PLASTINA DRKA

NO ELEKTRIARSKI - RAVNI

NO ELEKTRIARSKI - DUPLI

SKALPER 19x50 TRAPEZNO-METALNI

NO ELEKTRIARSKI - KRIVI

SEKA CEVI 4 - 32 mm

SEKA CEVI 4 - 32 mm

SEKA CEVI 5 - 50 mm

SEKA CEVI 3- 30 mm

Rezervni noi za sekae bakarnih cevi

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

SEKIRA SA DRVENOM
DRKOM - JUCO

SEKIRA SA DRVENOM
DRKOM

SEKIRA SA FIBERGLAS DRKOM

RAM BONSEK METALNI - UTI


( 7mm )

RAM BONSEK
ALUMINIJUM

BONSEK PLATNO
MN-65-131 bonsek platno metal-metal crno (pak 72kom)
MN-65-132 bonsek pl. metal-metal crno blister 3 kom
MN-65-133 Bonsek platno Bi-metal BAHCO
MN-65-135 bonsek platno drvo-metal crno (pak 72kom)
MN-65-136 bonsek pl. drvo-metal crno blister 3 kom

RAM BONSEK - CRVENI

TESTERICA MALA UNIVERZALNA

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

TESTERA
RUNA
MN-65-528 TESTERA RUNA 450 mm
MN-65-538 TESTERA RUNA EXPERT 450 mm
MN-65-523 TESTERA RUNA GOLD LINE 450 mm

TESTERA ZA GIPS
TESTERA ZA UGAONO SEENJE

DLETO RUNO
TESTERA ZA KRUNO SEENJE

index

irina

duina

MN-67-020

20

260

MN-67-022

22

260

MN-67-025

25

260

MN-67-028
MN-67-032

28
32

260
260

MN-67-035

35

260

MN-67-038

38

260

GER - PLASTINI
GER - DRVENI

TESTERA RUNA ZA DRVO


MN-65-560 GER PLASTINI 300mm/ SA TESTERICOM
MN-65-570 GER DRVENI 290mm
MN-65-574 GER DRVENI 450mm

LIST TESTERE ZA
DRVO
MN-65-224
MN-65-254 LIST TESTERE ZA DRVO 600 mm
MN-65-260 LIST TESTERE ZA DRVO 760 mm
MN-65-266 LIST TESTERE ZA DRVO 915 mm

LUK 600 mm

MN-65-230

LUK 760 mm

MN-65-236

LUK 915 mm

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

KRUNA ZA VAENJE RUPA DRVO-PVC 1964 MN-65-622 6 delova

NO ZA VAENJE RUPA U KERAMICI


KRUNA ZA VAENJE RUPA DRVO-PVC 51102 MN-65-621 6 delova

FREZER ZA DRVO-GARNITURA 16-25

FREZER ZA DRVO-GARNITURA 12-26

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

UBODNE TESTERICE
GRUBO
0065-190
0065-191
0065-192
0065-201

Ubodna.DRVO +
Ubodna.DRVO +
Ubodna.DRVO +
Ubodna.DRVO o

KRIV FAST
FAST
FAST
FAST

2,0
2,0
3,0
3,0

76
100
100
100
3 kom u pakovanju

DISK fi 125mm-NOSA M
IAK ZA

PRECIZNO
0065-186
0065-187
0065-188
0065-189

Ubodna.DRVO +
Ubodna.DRVO +
Ubodna.DRVO +
Ubodna.DRVO +

0065-199
0065-200

DUZI CLEAN
kriv CLEAN
CLEAN
KONTRA zub CLEAN

3,0
1,4
2,5
2,5

116
76
100
100

Ubodna.DRVO o CLEAN

2,5

100

Ubodna.DRVO o KON-ZUBi CLEAN

2,5

100
3 kom u pakovanju

DISK fi 125mm-NOSA M
ZA BRUSILICU I BUILI

METAL
0065-182
0065-183
0065-184
0065-185

Ubodna.metal+
Ubodna.metal+ 2.0
Ubodna.metal+ kriv
Ubodna.metal+

1,2
2,0
1,2
3,0

76
76
76
100

0065-197

Ubodna.metal-o

3,0

100
3 kom u pakovanju

0065-194
0065-195
0065-198
0065-196

Ubodna. INOX + bi-metal


Ubodna. INOX + bi-metal
Ubodna. INOX o bi-metal
Ubodna.DRVO + bi-metal

1,2
3,0
3,0
1,2

76
100
100
100
3 kom u pakovanju

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

DISK fi 125mm-NOSA MIRGLE ZA BRUSILICU

DISK fi 125mm-NOSA MIRGLE IAK ZA BUILICU

DISK fi 125mm-NOSA MIRGLE - IAK


BRUSILICU I BUILICU

DISK fi 125mm-NOSA MIRGLE SA


RUPOM ZA BRUSILICU

MIRGLE ZA DISKOVE

u pakovanju je 5 komada

u pakovanju je 5 komada

HELISA COM 011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

KRUNE TESTERE

index

dimenzija

broj zuba

unutranji redukcio
ni prsten

061-110-24
061-110-30
061-110-40
061-125-24
061-125-30
061-125-40

110
110
110
125
125
125

24
30
40
24
30
40

22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm

16mm
16mm
16mm
16mm
16mm
16mm

061-150-24

150

24

22mm

20/16mm

061-150-30

150

30

22mm

20/16mm

061-150-40

150

40

22mm

20/16mm

061-180-24
061-180-30
061-180-40
061-180-60
061-200-30
061-200-40
061-200-60
061-230-24

180
180
180
180
200
200
200
230

24
30
40
60
30
40
60
24

32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm

30/16mm
30/16mm
30/16mm
30/16mm
30/25,4mm
30/25,4mm
30/25,4mm
30/25,4mm

061-230-30

230

30

32mm

30/25,4mm

061-230-40

230

40

32mm

30/25,4mm

061-230-60
061-230-80
061-255-60
061-255-80
061-305-60
061-305-80
061-355-60
061-355-80
061-355-100

230
230
255
255
305
305
355
355
355

60
80
60
80
60
80
60
80
100

32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm

30/25,4mm
30/25,4mm
30/25,4mm
30/25,4mm
30/25,4mm
30/25,4mm
30/25,4mm
30/25,4mm
30/25,4mm

061-405-60

405

60

32mm

30/25,4mm

061-405-80

405

80

32mm

30/25,4mm

061-405-100

405

100

32mm

30/25,4mm

HELISA COM 011 / 304 77 48 063/ 30 58 30

METAR CRVENI - NYLON

METAR

METAR maXX - 7,5m

METAR Big Stop

METAR ALUMINIJUMSKI

METAR SA MAGNETOM

MERNA TRAKA - ELINA

MERNA TRAKA ELINA

MERNA TRAKA ELINA

PANTLJIKA - PLASTINA

HELISA COM 011 / 304 77 48 063/ 30 58 30

VINKL ZUTI

VINKL AL-mali

VINKL ELINI
600x400mm

VINKL ALUMINIJUMSKI SA NASLONOM

VINKL ALUMINIJUMSKI

DRVENI UGAONIK POKRETNI-MERNI

DRVENI UGAONIK POKRETNI

OLOVKE stolarska
OLOVKE za granit

HELISA COM 011 / 304 77 48 063/ 30 58 30

TURPIJA - PLOSNATA

TURPIJA - POLUOKRUGLA

TURPIJA - OKRUGLA

TURPIJA - TROUGLASTA

TURPIJA ZA FINO BRUENJE

TURPIJA ZA DRVO - OKRUGLA

TURPIJA ZA DRVO POLUOKRUGLA

TURPIJA ZA GIPS - PVC rukohvat

TURPIJA ZA GIPS- ALU


rukohvat

REZERVNI ULOAK TURPIJE ZA GIPS

HELISA COM 011 / 304 77 48 063/ 30 58 30

MN-70-004 Libela

40

cm

MN-70-006 Libela

60

cm

MN-70-008 Libela

80

cm

MN-70-406 Libela sa MAGNETOM

60 cm

MN-70-010 Libela
MN-70-012 Libela

100 cm
120 cm

MN-70-408 Libela sa MAGNETOM

80 cm

MN-70-015 Libela

150 cm

MN-70-208 Libela dva prihvata 800

mm

MN-70-210 Libela dva prihvata 1000 mm


MN-70-212 Libela dva prihvata 1200 mm

MN-97-005
KLJU ZA FUTER

MN-70-215 Libela dva prihvata 1500 mm

Futer-navoj samosteui
CLIK

FUTER -navoj

MN-97-021 Futer 1- 10

navoj 1/2"

MN-97-031 Futer 1- 10 navoj 3/8"


MN-97-041 Futer 1.5- 13 navoj 1/2"

MN-97-023 Futer 1- 10
MN-97-033 Futer 1- 10

1/2"
3/8"

MN-97-051 Futer 1.5- 13 navoj 3/8"

MN-97-053 Futer 1.5- 13

3/8"

Futer navoj
samosteui maXX

FUTER -NAVOJ SA KLUEM

MN-97-020 Futer 1- 10
MN-97-030 Futer 1- 10

navoj sa kljuem 1/2"


navoj sa kljuem 3/8"

MN-97-040 Futer 1.5- 13 navoj sa kljuem 1/2"

MN-97-054 Futer 1.5- 13

MN-97-050 Futer 1.5- 13 navoj sa kljuem 3/8"

MN-97-044 Futer 1.5- 13 1/2"

GRAEVINSKI KONAC

GRAEVINSKI KONAC

3/8"

BOJA
GRAEVINSKA

MN-79-015
Konac 15 m

MN-79-030 Konaci

30 m

MN-79-016

crna

MN-79-031 Konac

50 m

MN-79-017

plava

HELISA COM 011 / 304 77 48 063/ 30 58 30

Katanac crni WOLF

Katanac LOCK

Katanac LOCK
DEBLJI

index

mm

pak

index

mm

pak

MN-02-232

32

MN-02-125
MN-02-130

25
30

12
12

MN-02-238
MN-02-250

38
50

6
6

MN-02-135

35

12

index

mm

pak

MN-02-263

63

MN-02-140
MN-02-150

40
50

12
6

MN-02-038
MN-02-050

38
50

12
12

MN-02-160

60

Katanac sigurnosni
DUGAKI

index
MN-02-362

mm
60

pak
6

Katanac sigurnosni
EXTRA LOCK

Katanac sigurnosni
TOP SECURITY

MN-02-040
MN-02-052

40
50

6
6

MN-02-065

65

Katanac sigurnosni
SUPER LOCK

index

mm

pak

index

mm

pak

MN-02-475
MN-02-490

75
90

10
6

MN-02-477
MN-02-492

75
90

6
6

CILINDAR

index
MN-02-606

MESINGANI

MN-02-607

NIKL

KUTIJE ZA ALAT - plastine

MN-03-120
MN-03-125

31x13x17mm
41x19x21 mm

MN-03-130

62 mm

51x26x26 mm

HELISA COM
011/ 304 77 48

STC

17.02.2011.

063 / 30 58 30

obojmica

VEZICE ZA KABLOVE
bela / crna

sa elinim ekserom

3-4
5-6
7-8
9 - 10
13 - 14
15 - 16
18 - 19
21 - 22
24 - 25
ifra : 022/ STC

2.5 x 100
2.5 x 142
2.5 x 165
2.5 x 203
3.6 x 150
3.6 x 203
3. 6 x 292
3.6 x 368
4.8 x 250
4.8 x 280
4.8 x 368
4.8 x 432
7.6 x 380
8,5 x 550

kom
1,44
kom
1,92
kom
2,16
kom
3,36
kom
4,32
kom
5,76
kom
6,00
kom
8,16
kom
9,36
cena za 1 kom

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

0,45
0,96
1,20
1,32
1,30
1,68
2,40
3,94
2,88
3,26
4,03
6,62
8,40
16,80

ifra : 022/ FS

GMP

CM

voica cevi i kablova

voica cevi i kablova


metalna

CFN
obojmica za kabal

metalna

16
19
22
26

5,28
6,72
7,44
9,36

ifra : 022/GMP

16
19
22
26
28

5,76
6,00
7,44
7,92
9,36

jednostrani dra kabla

CTC

CTND
dvostrrani dra kabla

ifra : 022/ CTN

36,50

ifra : 022/ CFN

ifra : 022/GM

CTN

za kabal 18
za kabal 22

kabla 14 - 22

17,52
17,52

za kabal 18
za kabal 22

24,00
26,40

ifra : 022/CTND
CENE SU BEZ PDV-a

dra kabla + vijak

za kabal 16
za kabal 20
ifra : 022/ CTC

20,16
21,60

HELISA COM
011/ 304 77 48

PUNE ELNE
ELNE
extra kvalitet
DIMENZIJA

8 - 12
10 - 16
12 - 18
16 - 25
20 - 32
25 - 40
30 - 45
32 - 50
40 - 60
50 - 70
60 - 80
70 - 90
80 - 100
90 - 110
100 - 120
110 - 130
120 - 140

17.02.2011.

063 / 30 58 30

/pak cena / kom

/100

/50
/50
/50
/50
/25
/25
/25
/25
/15
/15
/15
/15
/15
/15
/15
/15

15,50
23,00
24,50
25,90
27,30
28,90
30,20
31,70
33,00
34,50
37,40
40,25
43,15
46,00
49,80
51,75
54,65
ifra 031

NOSA CEVI - sa gumom

ifra : 022/ CPI


CPI nosa cevi 1/2" M 8/ M10
CPI nosa cevi 3/4" M 8/ M10
CPI nosa cevi 1" M 8/ M10

20-25
26-30
32-36

52,80
57,60
67,20

CPI nosa cevi


CPI nosa cevi
CPI nosa cevi
CPI nosa cevi
CPI nosa cevi
CPI nosa cevi
CPI nosa cevi
CPI nosa cevi
CPI nosa cevi

1 1/4" M 8/ M10 38-43


1 1/2" M 8/ M10 47-51
2" M 8/ M10
60-64
2 1/2" M 8/ M10 75-80
3" M 8/ M10
87-92
3 1/2" M 8/ M10 99-105
110mm M 8/ M10 107-112
4" M 8/ M10
113-118
125mm M 8/ M10 125-130

74,40
84,00
96,00
103,20
120,00
127,20
146,40
153,60
158,40

CPI nosa cevi


CPI nosa cevi
CPI nosa cevi
CPI nosa cevi
CPI nosa cevi
CPI nosa cevi

133mm M 8/ M10 132-137


5" M 8/ M10
138-142
5 1/2" M 8/ M10 148-152
6" M 8/ M10
159-166
200mm M 8/ M10 199-212
220mm M 8/ M10 215-226

165,60
165,60
187,20
194,40
228,00
237,60

NOSA CEVI - bez gume


CP nosac cevi 10
CP nosac cevi 12
CP nosac cevi 14

9,60
9,60
10,80

CP nosac cevi 20
CP nosac cevi 25
CP nosac cevi 26

11,00
14,40
16,80
ifra : CP

ELINI EKSERI
PERFORIRANA
TRAKA 2 m
rupa

irina

cena/kom

6
6
8
8
ifra :032

15
20
20
25

46,50
54,00
54,00
70,00

dimenzija
2,0 x 20
2.0 x 30
2.0 x 40
2.5 x 20
2.5 x 25
2.5 x 30
2.5 x 35
2.5 x 40
2.5 x 45
2.5 x 50

cena

1,00
1,25
1,45
1,27
1,30
1,33
1,40
1,46
1,50
1,52

dimenzija
2.5 x 55
3,0 x 30
3,0 x 40
3.5 x 40
3.5 x 50
3.5 x 60
3.5 x 70
3.5 x 80
4,0 x 90
4,0 x 100

cena

1,55
1,62
1,70
2,12
2,37
2,61
2,90
3,62
5,19
5,34
ifra : ce

CENE SU BEZ PDV-a

HELISA COM
011/ 304 77 48 063/ 30 58 30

01.04.2011.

cena je za 100 kom /din


JUS 601

MATICA
Zn kv 8

M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

12.00
20.00
28.00
47.30
100.00
221.00
324.00
470.00
636.00
928.00
1221.00
1480.00
2196.00
3454.00
5236.00

ifre:

60101

JUS 604
NAVRTKE
NISKA

45.20
97.00
191.00
270.00
519.00

JUS 622
SAMOK.
NAVRTKE

50.00
54.00
70.00
140.00
310.00
450.00
650.00
900.00

JUS 627
ZATV.
NAVRTKE

84.00
105.00
147.00
284.00
552.00
816.00
1344.00
1890.00

JUS 680
LEPTIR
NAVRTKE

232.00
270.00
375.00
657.00
1257.00

1900.00

604

622

627

680

JUS 011
RAVNA
PODLO.

7.00
10.00
14.30
25.30
40.00
76.00
127.00
178.20
220.00
292.00
330.00
363.00
649.00
880.00
1100.00
011

JUS 014
IROKA
PODLO.

22.00
33.00
56.10
121.00
226.00
413.00
605.00
787.00
1474.00
2728.00

014

LUSTER kuka

OKO VIJAK

OKO VIJAK

cena 1 kom

cena 1 kom

din 580

M 6 x 50
M 8 x 60
M 10 x 73
M 12 x 90
M 16 x 100
ifre : 022/913

23.00
35.00
57.00
112.00
251.00

M 6 x 50
M 8 x 60
M 10 x 73
M 12 x 90
M 16 x 100
022/914

23.00
32.00
50.00
98.00
235.00

CENE SU BEZ PDV-a

cena 1 kom
M8
42.00
M 10
60.00
M 12
86.00
M 16
205.00
580

JUS 110
ELAST.
PODL.

JUS 151A
NAZUB.
PODL.

9.00
10.00
16.00
22.00
41.00
62.00
93.00
150.00
217.00
245.00
372.00
415.00
660.00
740.00
1140.00

52.00
57.00
60.00
65.00
105.00
120.00
165.00
265.00
310.00

110

151/

560.00

OKO
MATICA
din 582
cena 1 kom
M8
42.00
M 10
60.00
M 12
86.00
M 16
268.00
582

HELISA COM
011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

debljina
sajle
3
5
6,5
8
10
13
14
16
19
22
ifra: 720

ABICE ZA SAJLU

KARABIN

cena 1 kom din 741

obian sigurnosni
4 x 40
19.10
5 x 50
19.72
6 x 60
23.32
33.92
7 x 70
29.68
42.40
8 x 80
36.04
48.76
10x100
61.48
84.80
11 x 120
86.92
97.52
12 x 140 118.72
165.36
026 / KA
026/ KS
ifre :

d1

h1

cena

M4
M5
M5
M6
M8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 14

20
24
28
34
42
55
57
63
75
85

9
11
13
16
19
24
25
29
32
37

4.00
4.52
5.80
10.00
17.20
28.00
32.00
47.50
61.00
104.00

SRCE ZA SAJLU
12.00
14.00
18.00
25.00
37.00

5
6
8
10
12

PANER
din 1480
6
8
10
12
16
20
ifra: 731

cena 1 kom
34.00
55.00
70.00
116.00
231.00
431.00

ELINA SAJLA
mm

2+pvc
3+pvc
3
4
5
6
8
10
12
ifra : 026/CS
CENE SU BEZ PDV-a

br.ica

cena 1 m

6x7
6x7
6 x 12
6 x 12
6 x 12
6 x 12
6 x 12
6 x 12
6 x 12

22.00
28.60
22.00
28.60
39.60
48.40
82.50
118.80
167.20

"HELISA COM"d.o.o.
PIB: 101722629
CENOVNIK na dan 12.02.2011
Klijent: MODECO
strana:
1

R.brSIFRA
NAZIV
JED
Prodajna cena

160-02-038
Katanac 38 Boxer lock
kom
276.75

260-02-040
Katanac sigur. 40mm TOP SECURIkom
366.75

360-02-050
Katanac 50 Boxer lock
kom
405.00

460-02-052
Katanac sigur. 50mm TOP SECURIkom
452.25

560-02-065
Katanac sigur. 65mm TOP SECURIkom
445.50

660-02-125
Katanac LOCK 25 mesing
kom
76.50

760-02-130
Katanac LOCK 30 mesing
kom
121.50

860-02-135
Katanac LOCK 35 mesing
kom
135.00

960-02-160
Katanac LOCK 60 mesing
kom
297.00
1060-02-232
Katanac crni WOLF LOCK 32MM
kom
72.00
1160-02-238
Katanac crni WOLF LOCK 38MM
kom
78.75
1260-02-250
Katanac crni WOLF LOCK 50MM
kom
123.75
1360-02-490
Katanac sigurnosni 90mm EXTRA kom
1185.75
1460-03-120
Kutija za alat 31x13x17
kom
335.25
1560-03-125
Kutija za alat 41x19x21
kom
630.00
1660-03-130
Kutija za alat 51x26x26
kom
1271.25
1760-06-105
Naocare providne brusacke
kom
56.25
1860-09-060
Sajla za WC 1.5 m
kom
339.75
1960-09-061
Sajla za WC 3.0 m
kom
792.00
2060-10-010
Srafciger 3.2x65 Exp.MOD
kom
63.00
2160-10-012
Srafciger 4.0x75 Exp.MOD
kom
74.25
2260-10-014
Srafciger 6.0x40 Exp.MOD
kom
67.50
2360-10-016
Srafciger 5.0x100 Exp.MOD
kom
94.50
2460-10-017
Srafciger 5.0x150 Exp.MOD
kom
99.00
2560-10-018
Srafciger 5.0x200 Exp.MOD
kom
117.00
2660-10-019
Srafciger 6.0x120 Exp.MOD
kom
126.00
2760-10-020
Srafciger 6.0x150 Exp.MOD
kom
126.00
2860-10-023
Srafciger 8.0x150 Exp.MOD
kom
128.25
2960-10-024
Srafciger 8.0x200 Exp.MOD
kom
150.75
3060-10-025
Srafciger PH1x100 Exp.MOD
kom
90.00
3160-10-026
Srafciger PHOx75 Exp.MOD
kom
67.50
3260-10-027
Srafciger PH1x150 Exp.MOD
kom
99.00
3360-10-029
Srafciger PH2x40 Exp.MOD
kom
76.50
3460-10-030
Srafciger PH2x100 Exp.MOD
kom
112.50
3560-10-032
Srafciger PH2x150 Exp.MOD
kom
130.50
3660-10-033
Srafciger PH2x200 Exp.MOD
kom
132.75
3760-10-035
Srafciger PH3x150 Exp.MOD
kom
137.25
3860-10-037
Srafciger PZ1x100 Exp.MOD
kom
94.50
3960-10-040
Srafciger PZ2x100 Exp.MOD
kom
148.50
4060-10-105
Srafciger izmenljivi vrh PH i kom
274.50
4160-10-151
Srafciger 3.0x75 Exp.MOD.Suprekom
99.00
4260-10-152
Srafciger 4.0x75 Exp.MOD.Suprekom
150.75
4360-10-153
Srafciger 5.0x100Exp.MOD.Suprekom
162.00
4460-10-154
Srafciger 5.0x150Exp.MOD.Suprekom
182.25
4560-10-155
Srafciger 6.0x25 Exp.MOD.Suprekom
121.50
4660-10-157
Srafciger 6.0x100Exp.MOD.Suprekom
211.50
4760-10-159
Srafciger 6.0x150Exp.MOD.Suprekom
227.25
4860-10-160
Srafciger 8.0x150Exp.MOD.Suprekom
310.50
4960-10-161
Srafciger PHOx60 Exp.MOD Suprekom
99.00
5060-10-162
Srafciger PH1x80 Exp.MOD Suprekom
155.25

"HELISA COM"d.o.o.
PIB: 101722629
CENOVNIK na dan 12.02.2011
Klijent: MODECO
strana:
2

R.brSIFRA
NAZIV
JED
Prodajna cena

5160-10-163
Srafciger PH2x25 Exp.MOD Suprekom
119.25
5260-10-165
Srafciger PH2x100Exp.MOD Suprekom
186.75
5360-10-166
Srafciger PH2x150Exp.MOD Suprekom
247.50
5460-10-168
Srafciger PH3x150Exp.MOD Suprekom
306.00
5560-10-171
Srafciger PZOx60 Exp.MOD Suprekom
83.25
5660-10-172
Srafciger PZ1x80 Exp.MOD Suprekom
153.00
5760-10-175
Srafciger PZ2x100Exp.MOD Suprekom
207.00
5860-10-178
Srafciger PZ3x150Exp.MOD Suprekom
308.25
5960-10-181
Srafciger 1.5x75 Exp.MOD mini kom
99.00
6060-10-182
Srafciger 2.0x75 Exp.MOD mini kom
99.00
6160-10-183
Srafciger 2.5x75 Exp.MOD mini kom
99.00
6260-10-184
Srafciger 3.0x75 Exp.MOD mini kom
99.00
6360-10-185
SrafcigerPHOOx75 Exp.MOD mini kom
99.00
6460-10-186
SrafcigerPHOx75 Exp.MOD mini Skom
99.00
6560-10-187
SrafcigerPH1x75 Exp.MOD mini Skom
99.00
6660-10-190
SrafcigerT 6x75 Exp.MOD mini Skom
99.00
6760-10-191
SrafcigerT 7x75 Exp.MOD mini Skom
99.00
6860-10-192
SrafcigerT 8x75 Exp.MOD mini Skom
99.00
6960-10-193
SrafcigerT 9x75 Exp.MOD mini Skom
99.00
7060-10-194
SrafcigerT10x75 Exp.MOD mini Skom
99.00
7160-10-551
Srafciger 3.5x75 VDE Exp.MOD kom
94.50
7260-10-552
Srafciger4.0x100 VDE Exp.MOD kom
112.50
7360-10-553
Srafciger5.5x125 VDE Exp.MOD kom
137.25
7460-10-554
Srafciger6.5x150 VDE Exp.MOD kom
139.50
7560-10-561
Srafciger PHOx75 VDE Exp.MOD kom
94.50
7660-10-562
SrafcigerPH1x100 VDE Exp.MOD kom
110.25
7760-10-563
SrafcigerPH2x100 VDE Exp.MOD kom
137.25
7860-11-039
Srafciger komplet 5/1
kom
441.00
7960-11-040
Srafciger komplet 6/1
kom
560.25
8060-11-070
Srafciger VDE 5 kom.Garnitura kom
731.25
8160-11-081
Srafciger komplet 4/1 Supreme kom
828.00
8260-11-082
Srafciger komplet 6/1 Supreme kom
1190.25
8360-14-511
Srafciger nasadni u garn.21komkom
294.75
8460-14-516
Srafciger nasadni u garn.12komkom
168.75
8560-15-301
Umetak PH1x25 Exp.MOD.
kom
20.25
8660-15-302
Umetak PH2x25 Exp.MOD.
kom
20.25
8760-15-303
Umetak PH3x25 Exp.MOD.
kom
20.25
8860-15-311
Umetak PZ1x25 Exp.MOD.
kom
20.25
8960-15-312
Umetak PZ2x25 Exp.MOD.
kom
20.25
9060-15-313
Umetak PZ3x25 Exp.MOD.
kom
20.25
9160-15-322
Umetak 0.8x5.00 Exp.MOD.
kom
20.50
9260-15-324
Umetak 1.2x6.50 Exp.MOD.
kom
20.25
9360-15-334
Umetak inbus 4/25 exp.mod.
kom
20.25
9460-15-346
Umetak Torx T-30
kom
20.25
9560-15-381
Umetak PZ2x50 Exp.MOD.
kom
42.75
9660-15-391
Umetak PH2x50 Exp.MOD.
kom
42.75
9760-15-392/2 Umetak PH2x70 Exp.MOD.
kom
146.25
9860-15-402
Umetak PH2x25 Exp.MOD.TITANIJUkom
63.00
9960-15-412
Umetak PZ2x25 Exp.MOD.TITANIJUkom
49.50
10060-15-501
Umetak garni.PH.PZ.R+mag.nastakom
371.25

"HELISA COM"d.o.o.
PIB: 101722629
CENOVNIK na dan 12.02.2011
Klijent: MODECO
strana:
3

R.brSIFRA
NAZIV
JED
Prodajna cena

10160-15-502
Umetak garni.PH.PZ.+mag.nastavkom
371.25
10260-15-506
Umetak set 6+1 Exp.MOD.
kom
119.25
10360-15-511
Umetak garni.PHO PH1 PH2x2 PH3kom
168.75
10460-15-512
Umetak garni.PH1-3 PZ1-2
kom
168.75
10560-15-514
Umetak garni.INBUS 2-6
kom
159.75
10660-15-515
Umetak garni.T10-T30
kom
159.75
10760-15-521
Umetak garni.PH1-PH3 50mm
kom
175.50
10860-15-522
Umetak garni.PZ1-PZ3 50mm
kom
175.50
10960-16-006
Umetak OK 6 magnet
kom
51.75
11060-16-007
Umetak OK 7 magnet
kom
63.00
11160-16-007B Umetak blister OK 7
kom
114.75
11260-16-008
Umetak OK 8 magnet
kom
72.00
11360-16-008B Umetak blister OK 8
kom
90.00
11460-16-010
Umetak OK 10 magnet
kom
81.00
11560-16-010B Umetak blister OK 10
kom
117.00
11660-16-013
Umetak OK 13 magnet
kom
85.50
11760-16-013B Umetak blister OK 13
kom
153.00
11860-16-102
Magnetni nastavak 1/4 160mm-dukom
56.25
11960-16-103
Magnetni nastavak 1/4 200mm-dukom
76.50
12060-16-105
Magnetni nastavak 1/4 60mm Expkom
90.00
12160-16-205
Magnetni nas.sigurn.1/4 50mm Ekom
186.75
12260-16-207
Magnetni nas.sigurn.1/4 75mm Ekom
285.75
12360-17-014
Glinerica 140mm
kom
47.25
12460-17-019
Glinerica 190mm
kom
65.25
12560-17-030
Glinerica 160mm sa sijal.5-500kom
317.25
12660-17-050
Glinerica auto 140mm
kom
123.75
12760-19-005
Umetak za gedoru 1/4PH2 duzi Gkom
364.50
12860-19-010
Umetak za ged.1/4PH2 duzi GIPSkom
724.50
12960-20-005
Klesta elektronicarska komb.12kom
177.75
13060-20-016
Klesta kombinovana 160mm Amerikom
267.75
13160-20-017
Klesta kombinovana 180mm Amerikom
274.50
13260-20-018
Klesta kombinovana 200mm Amerikom
292.50
13360-20-026
Klesta kombinovana 160mm Exp.Mkom
299.25
13460-20-027
Klesta kombinovana 180mm Exp.Mkom
367.75
13560-20-028
Klesta kombinovana 200mm Exp.Mkom
400.50
13660-20-037
Klesta kombi 180mm MOD.VDE 100kom
738.00
13760-20-038
Klesta kombi 200mm MOD.VDE 100kom
767.25
13860-20-039
Komplet klesta spic komb secickom
1856.25
13960-20-056
Klesta kombi 160mm Exp.MOD.VDEkom
787.50
14060-20-057
Klesta kombi 180mm Exp.MOD.VDEkom
927.00
14160-20-105
Klesta elektricarska secic.125kom
189.00
14260-20-126
Klesta secice 160mm Exp.MOD
kom
261.00
14360-20-127
Klesta secice 180mm Exp.MOD
kom
346.50
14460-20-136
Klesta secice 160mm MOD VDE 10kom
810.00
14560-20-138
Klesta secice 180mm MOD VDE 10kom
830.25
14660-20-146
Klesta secice zglobna 160 Exp.kom
767.25
14760-20-147
Klesta secice zglobna 190 Exp.kom
810.00
14860-20-156
Klesta secice 160mm Exp.MOD.VDkom
612.00
14960-20-165
Klesta elektro. sec.125mmExp.Mkom
191.25
15060-20-205
Klesta elektro. pra.tel.125mmEkom
191.25

"HELISA COM"d.o.o.
PIB: 101722629
CENOVNIK na dan 12.02.2011
Klijent: MODECO
strana:
4

R.brSIFRA
NAZIV
JED
Prodajna cena

15160-20-226
Klesta spic prava 160mm Exp.MOkom
236.25
15260-20-236
Klesta spic pljosnata 160mm Exkom
895.50
15360-20-256
Klesta spic 160mm Exp MOD VDE kom
569.25
15460-20-265
Klesta elektr.prava sp.125mmExkom
198.00
15560-20-305
Klesta elektr.kriva sp.125mmExkom
198.00
15660-20-326
Klesta spic.kriva 160 mm Exp.Mkom
231.75
15760-20-336
Klesta spic.kriva 160 mm Exp.Mkom
882.00
15860-20-526
Klesta spic pljosnata 160mm Exkom
231.75
15960-20-720
Klesta seg sp. kriva 250mm
kom
409.50
16060-20-726
Klesta seg un. prava 150mm
kom
211.50
16160-20-728
Klesta seg un. prava 200mm
kom
317.25
16260-20-730
Klesta seg un. prava 250mm
kom
452.25
16360-20-736
Klesta seg un. kriva 150mm
kom
211.50
16460-20-738
Klesta seg un. kriva 200mm
kom
317.25
16560-20-740
Klesta seg un. kriva 250mm
kom
423.00
16660-20-741
Klesta seger komplet izmenjivakom
200.25
16760-22-007
Klesta GRIP 185-34
kom
132.75
16860-22-008
Klesta GRIP 175-28 Exp.MOD
kom
288.00
16960-22-010
Klesta GRIP 250-34
kom
184.50
17060-22-011
Klesta GRIP 250-38 Exp.MOD
kom
373.50
17160-23-031
Klesta blankerice 160mm Americkom
297.00
17260-23-056
Klesta blankerice 160mm Exp.MOkom
873.00
17360-23-078
Klesta za blankiranje 0.5-6 zukom
1518.75
17460-23-079
Klesta za blankiranje 0.5-6 Crkom
326.25
17560-23-111
Klesta za blankiranje 0.5-1 Crkom
2587.50
17660-23-112
Klesta za blankiranje 1.1-10Crkom
2900.25
17760-25-101
Klesta vodovodska prava 1"Exp.kom
877.50
17860-25-102
Klesta vodovodska prava 11/2"Ekom
1282.50
17960-25-103
Klesta vodovodska prava 2"Exp.kom
1827.00
18060-25-110
Klesta vodovodska kriva1/2"Expkom
776.25
18160-25-111
Klesta vodovodska kriva1"ExpMOkom
933.75
18260-25-112
Klesta vodovodska kriva 11/2"Ekom
1309.50
18360-25-113
Klesta vodovodska kriva2"Exp.Mkom
2119.50
18460-25-115
Klesta vodovodska kriva3"Exp.Mkom
3847.50
18560-25-412
Kljuc svedski 2"/300 mm
kom
528.75
18660-25-414
Kljuc svedski 2"/350 mm
kom
650.25
18760-25-418
Kljuc svedski 2 1/2"/450mm
kom
886.50
18860-25-424
Kljuc svedski 3 1/2"/450mm
kom
1370.25
18960-26-017
Klesta stolarska 180mm Exp.MODkom
382.50
19060-26-018
Klesta stolarska 200mm Exp.MODkom
418.50
19160-26-066
Klesta armiracka 160mm Exp.MODkom
348.75
19260-26-067
Klesta armiracka 180mm Exp.MODkom
348.75
19360-26-120
Klesta armiracka 250mm Exp.MODkom
459.00
19460-26-121
Klesta armiracka 275mm Exp.MODkom
517.50
19560-30-030
Cekic 3000g
kom
1980.00
19660-30-050
Cekic 5000g
kom
2517.75
19760-30-060
Cekic 6000g
kom
2862.00
19860-30-080
Cekic 8000g
kom
3784.50
19960-30-100
Cekic 10000g
kom
4893.75
20060-30-101
Cekic 100g
kom
137.25

"HELISA COM"d.o.o.
PIB: 101722629
CENOVNIK na dan 12.02.2011
Klijent: MODECO
strana:
5

R.brSIFRA
NAZIV
JED
Prodajna cena

20160-30-102
Cekic 200g
kom
173.25
20260-30-103
Cekic 300g
kom
207.00
20360-30-104
Cekic 400g
kom
267.75
20460-30-105
Cekic 500g
kom
303.75
20560-30-108
Cekic 800g
kom
380.25
20660-30-110
Cekic 1000g
kom
443.25
20760-30-115
Cekic 1500g
kom
609.75
20860-30-120
Cekic 2000g
kom
821.25
20960-30-302
Cekic fiberglass 200g
kom
294.75
21060-30-303
Cekic fiberglass 300g
kom
299.25
21160-30-305
Cekic fiberglass 500g
kom
425.25
21260-30-308
Cekic fiberglass 800g
kom
528.75
21360-30-310
Cekic fiberglass 1000g
kom
627.75
21460-31-008
Cekic gumeni drv.drska f55 400kom
126.00
21560-31-016
Cekic gumeni drv.drska f65 450kom
207.00
21660-31-024
Cekic gumeni drv.drska f90 900kom
288.00
21760-31-124
Cekic gumeni met.drska f75 450kom
256.50
21860-31-130
Cekic gumeni met.drska f90 800kom
303.75
21960-31-140
Cekic gumeni met.drska f90 800kom
326.25
22060-31-316
Cekic gumeni fiberglas f65 500kom
416.25
22160-31-535
Cekic guma-plastika f35 400g kom
292.50
22260-32-006
Cekic zidarski 600g uski
kom
416.25
22360-32-007
Cekic zid.fiberglas 600g uski kom
549.00
22460-32-008
Cekic tesarski 600g magnet Expkom
1197.00
22560-32-011
Cekic tesarski 600g
kom
463.50
22660-32-012
Cekic zid.fiberglas 600g sirokkom
533.25
22760-32-013
Cekic zidarski 600g uskiExpMODkom
1176.75
22860-32-016
Cekic zidarski 600g siroki
kom
405.00
22960-32-018
Cekic zidarski 600g siroki Expkom
884.25
23060-32-022
Cekic tes.fiberglas 600g sirokkom
533.25
23160-32-026
Sekira tesarska 600g
kom
504.00
23260-32-028
Sekira tesarska 600g ExpMOD
kom
1188.00
23360-32-034
Cekic tesarski drvena drska ojkom
1165.50
23460-32-111
Macola 1000g
kom
436.50
23560-32-116
Macola 1500g
kom
607.50
23660-32-118
Macola 1500g produzena drska kom
857.25
23760-32-200
Cekic drveni okrugli 320mm
kom
454.50
23860-33-020
Nakovanj 250g
kom
355.50
23960-35-104
Stega bravarska 100mm
kom
2164.50
24060-35-105
Stega bravarska 125mm
kom
2578.50
24160-35-106
Stega bravarska 150mm
kom
4223.25
24260-35-204
Stega bravarska 100mm OKRETNA kom
2886.75
24360-35-205
Stega bravarska 125mm OKRETNA kom
3550.50
24460-35-206
Stega bravarska 150mm OKRETNA kom
5402.25
24560-35-303
Stega bravarska 60mm
kom
1064.25
24660-37-200
Stega stolarska 150x50 ExpMOD kom
200.25
24760-37-201
Stega stolarska 200x50 ExpMOD kom
202.50
24860-37-230
Stega stolarska 300x80 ExpMOD kom
416.25
24960-37-243
Stega stolarska 300x120ExpMOD kom
798.75
25060-37-245
Stega stolarska 500x120ExpMOD kom
1053.00

"HELISA COM"d.o.o.
PIB: 101722629
CENOVNIK na dan 12.02.2011
Klijent: MODECO
strana:
6

R.brSIFRA
NAZIV
JED
Prodajna cena

25160-37-248
Stega stolarska 800x120ExpMOD kom
1239.75
25260-37-250
Stega stolarska1000x120ExpMOD kom
1422.00
25360-37-255
Stega stolarska1500x120ExpMOD kom
1716.75
25460-37-324
Stega stolarska 450x65 SWIFT Gkom
545.60
25560-37-333
Stega stolarska 300x80 SWIFT Gkom
702.00
25660-37-336
Stega stolarska 600x80 SWIFT Gkom
888.75
25760-40-006
POP KLJESTA modeco 40-006
kom
398.25
25860-40-007
POP KLJESTA modeco 40-007
kom
855.00
25960-40-008
POP KLJESTA modeco 90 i 180
kom
922.50
26060-40-010
Kljesta LIVENA za pop nitne
kom
492.75
26160-40-020
POP KLJESTA modeco 40-020 dvorkom
1116.00
26260-40-310
Kljesta za savijanje profila 3kom
1620.00
26360-45-110
Heftalica za drvo Expert M53 kom
783.00
26460-45-111
Heftalica za drvo M53
kom
528.75
26560-46-108
Municija za hef. 8mm M53
PAK
85.50
26660-46-110
Municija za hef.10mm M53
PAK
96.75
26760-46-112
Municija za hef.12mm M53
PAK
108.00
26860-46-148
Municija za hef.M11 8mm
PAK
137.25
26960-46-150
Municija za hef.M11 10mm
PAK
141.75
27060-50-236
Kljuc vilasti komp.6-17Exp.MODkom
663.75
27160-50-238
Kljuc vilasti komp.6-22Exp.MODkom
1215.00
27260-50-240
Kljuc vilasti komp.6-32Exp.MODkom
1953.00
27360-50-413
Kljuc vilasti 8/10Exp.MOD
kom
87.75
27460-50-422
Kljuc vilasti10/13Exp.MOD
kom
112.50
27560-50-428
Kljuc vilasti13/17Exp.MOD
kom
139.50
27660-50-440
Kljuc vilasti17/19Exp.MOD
kom
231.75
27760-50-449
Kljuc vilasti19/22Exp.MOD
kom
265.50
27860-50-453
Kljuc vilasti22/24Exp.MOD
kom
348.75
27960-50-458
Kljuc vilasti27/30Exp.MOD
kom
573.75
28060-50-462
Kljuc vilasti30/32Exp.MOD
kom
618.75
28160-51-236
Kljuc okasto-vilasti 8-17Exp.Mkom
641.25
28260-51-238
Kljuc okasto-vilasti 8-19Exp.Mkom
877.50
28360-51-242
Kljuc okasto-vilasti 6-22Exp.Mkom
1372.50
28460-51-250
Kljuc okasto-vilasti 6-32Exp.Mkom
4416.75
28560-51-336
Kljuc okasto-vilasti10-19krivikom
774.00
28660-51-338
Kljuc okasto-vilasti8-22krivi kom
1309.50
28760-51-407
Kljuc okasto-vilasti 7 ExpMOD kom
76.50
28860-51-408
Kljuc okasto-vilasti 8 ExpMOD kom
78.75
28960-51-409
Kljuc okasto-vilasti 9 ExpMOD kom
92.25
29060-51-410
Kljuc okasto-vilasti 10 ExpMODkom
94.50
29160-51-411
Kljuc okasto-vilasti 11 ExpMODkom
101.25
29260-51-412
Kljuc okasto-vilasti 12 ExpMODkom
108.00
29360-51-413
Kljuc okasto-vilasti 13 ExpMODkom
114.75
29460-51-414
Kljuc okasto-vilasti 14 ExpMODkom
132.75
29560-51-415
Kljuc okasto-vilasti 15 ExpMODkom
137.25
29660-51-416
Kljuc okasto-vilasti 16 ExpMODkom
148.50
29760-51-417
Kljuc okasto-vilasti 17 ExpMODkom
168.75
29860-51-418
Kljuc okasto-vilasti 18 ExpMODkom
195.75
29960-51-419
Kljuc okasto-vilasti 19 ExpMODkom
220.50
30060-51-422
Kljuc okasto-vilasti 22 ExpMODkom
220.50

"HELISA COM"d.o.o.
PIB: 101722629
CENOVNIK na dan 12.02.2011
Klijent: MODECO
strana:
7

R.brSIFRA
NAZIV
JED
Prodajna cena

30160-51-424
Kljuc okasto-vilasti 24 ExpMODkom
337.50
30260-51-427
Kljuc okasto-vilasti 27 ExpMODkom
461.25
30360-51-430
Kljuc okasto-vilasti 30 ExpMODkom
612.00
30460-51-432
Kljuc okasto-vilasti 32 ExpMODkom
587.25
30560-51-508
Kljuc okasto-vilasti 8 krivi Ekom
83.25
30660-51-510
Kljuc okasto-vilasti 10 krivi kom
96.75
30760-51-513
Kljuc okasto-vilasti 13 krivi kom
119.25
30860-51-515
Kljuc okasto-vilasti 15 krivi kom
150.75
30960-51-517
Kljuc okasto-vilasti 17 krivi kom
231.75
31060-51-519
Kljuc okasto-vilasti 19 krivi kom
306.00
31160-51-522
Kljuc okasto-vilasti 22 krivi kom
364.50
31260-52-236
Kljuc okasti garnitura 6-17 Exkom
774.00
31360-52-238
Kljuc okasti garnitura 6-22 Exkom
1307.25
31460-52-412
Kljuc okasti 8/9 ExpMOD
kom
87.75
31560-52-415
Kljuc okasti 10/11 ExpMOD
kom
103.50
31660-52-421
Kljuc okasti 12/13 ExpMOD
kom
130.50
31760-52-430
Kljuc okasti 14/15 ExpMOD
kom
164.25
31860-52-437
Kljuc okasti 16/17 ExpMOD
kom
204.75
31960-52-444
Kljuc okasti 18/19 ExpMOD
kom
247.50
32060-52-452
Kljuc okasti 21/22 ExpMOD
kom
380.25
32160-52-456
Kljuc okasti 24/27 ExpMOD
kom
438.75
32260-52-462
Kljuc okasti 30/32 ExpMOD
kom
751.50
32360-53-010
Kljuc stelujuci 250mm
kom
274.50
32460-53-058
Kljuc stelujuci 200mm ExpMOD kom
497.25
32560-53-060
Kljuc stelujuci 250mm ExpMOD kom
699.75
32660-53-062
Kljuc stelujuci 300mm ExpMOD kom
949.50
32760-53-108
Kljuc stelujuci 200mm ExpMOD kom
580.50
32860-53-110
Kljuc stelujuci 250mm ExpMOD kom
769.50
32960-53-112
Kljuc stelujuci 300mm ExpMOD kom
958.50
33060-54-102
Kljuc INBUS garnitura 1.5-10 1kom
236.25
33160-54-105
Kljuc TORX garnitura T10-T40 kom
108.00
33260-54-106
Kljuc TORX garnitura T10-T40Exkom
400.50
33360-54-116
Kljuc TORX dugacki garnitura Tkom
605.25
33460-54-117
Kljuc INBUS garnitura 1.5-10 1kom
405.00
33560-54-119
Kljuc INBUS garnitura 1.5-10 Dkom
508.50
33660-54-120
Kljuc INBUS garnitura dugi1.5-kom
580.50
33760-54-131
Kljuc INBUS garnitura sarzer 2kom
528.75
33860-54-132
Kljuc INBUS garnitura sarzer 2kom
839.25
33960-54-134
Kljuc TORX garnitura sarzer T-kom
720.00
34060-54-SW03 Kljuc INBUS 3.0mm (M4)
kom
8.85
34160-54-SW14 Kljuc INBUS 14.0mm (M16)
kom
340.56
34260-54-SW17 Kljuc INBUS 17.0mm (M20)
kom
767.03
34360-55-008
Kljuc NASADNI 1/4" 8 Exp MOD kom
47.25
34460-55-010
Kljuc NASADNI 1/4" 10Exp MOD kom
54.00
34560-55-012
Kljuc NASADNI 1/4" 12Exp MOD kom
54.00
34660-55-013
Kljuc NASADNI 1/4" 13Exp MOD kom
54.00
34760-55-108
Kljuc NASADNI 1/2" 8 Exp MOD kom
85.50
34860-55-110
Kljuc NASADNI 1/2" 10Exp MOD kom
85.50
34960-55-111
Kljuc NASADNI 1/2" 11Exp MOD kom
85.50
35060-55-112
Kljuc NASADNI 1/2" 12Exp MOD kom
85.50

"HELISA COM"d.o.o.
PIB: 101722629
CENOVNIK na dan 12.02.2011
Klijent: MODECO
strana:
8

R.brSIFRA
NAZIV
JED
Prodajna cena

35160-55-113
Kljuc NASADNI 1/2" 13Exp MOD kom
85.50
35260-55-114
Kljuc NASADNI 1/2" 14Exp MOD kom
85.50
35360-55-115
Kljuc NASADNI 1/2" 15Exp MOD kom
85.50
35460-55-116
Kljuc NASADNI 1/2" 16Exp MOD kom
85.50
35560-55-117
Kljuc NASADNI 1/2" 17Exp MOD kom
90.20
35660-55-118
Kljuc NASADNI 1/2" 18Exp MOD kom
96.80
35760-55-119
Kljuc NASADNI 1/2" 19Exp MOD kom
96.80
35860-55-121
Kljuc NASADNI 1/2" 21Exp MOD kom
121.50
35960-55-122
Kljuc NASADNI 1/2" 21Exp MOD kom
132.00
36060-55-124
Kljuc NASADNI 1/2" 24Exp MOD kom
135.00
36160-55-127
Kljuc NASADNI 1/2" 27Exp MOD kom
202.50
36260-55-130
Kljuc NASADNI 1/2" 30Exp MOD kom
258.75
36360-55-132
Kljuc NASADNI 1/2" 32Exp MOD kom
267.75
36460-55-517
Rucica -cegrtaljka 1/2"36zuba kom
1210.50
36560-55-519
Rucica -cegrtaljka 1/2"48zuba kom
1498.50
36660-55-520
Rucica -cegrtaljka 1/2"72zuba kom
1788.75
36760-55-532
Nastavak za gedoru 1/4"100mm kom
110.25
36860-55-537
Rucica zglobna 1/4"125mm ExpMOkom
418.50
36960-55-551
Nastavak za gedoru 1/2"125mm kom
227.25
37060-55-552
Nastavak za gedoru 1/2"250mm kom
409.50
37160-55-553
Nastavak za gedoru 1/2"75mm
kom
182.25
37260-55-555
Rucica-T komad 250mm ExpMOD
kom
477.00
37360-55-557
Rucica zglobna 375 ExpMOD
kom
965.25
37460-55-563
Adapter za gedoru zglobni ExpMkom
348.75
37560-55-581
Kljuc nasadni za svecice 1/2 1kom
155.25
37660-55-582
Kljuc nasadni za svecice 1/2 2kom
200.25
37760-56-010
Moment kljuc 42-210 Nm
kom
4050.00
37860-57-207
Gedora komplet 1/4 od 4-13 maXkom
2565.00
37960-57-217
Gedora komplet 1/2 od10-24 maXkom
4142.25
38060-57-226
Gedora komplet 1/2 od 8-32 maXkom
6153.75
38160-61-366
Kruna za beton fi 65 sds+
kom
686.25
38260-61-381
Kruna za beton fi 80 sds+
kom
940.50
38360-61-395
ADAPTER SDS+
kom
153.00
38460-61-753
Frezeri za drvo-garn.16-25...3kom
310.50
38560-61-756
Frezeri za drvo-garn.12-26...6kom
612.00
38660-62-060
Okretac ureznika M4-M8 ExpMOD kom
555.75
38760-62-061
Okretac ureznika M9-M12ExpMOD kom
744.75
38860-62-062
Okretac ureznika M13-M18 ExpMOkom
2054.25
38960-62-160
Okretac nareznice M3
kom
375.75
39060-62-161
Okretac nareznice M4-M6
kom
420.75
39160-62-162
Okretac nareznice M8
kom
465.75
39260-62-163
Okretac nareznice M10
kom
515.25
39360-62-164
Okretac nareznice M12-M14
kom
605.25
39460-62-390
Burgije-leve u setu M3-M8
kom
522.00
39560-62-500
Sekac cevi f4-f32mm
kom
2785.50
39660-62-505
Sekac cevi f3-f30mm
kom
463.50
39760-62-507
Sekac cevi f5-f50mm
kom
1318.50
39860-62-509/1 Rezervni nozic za secenje bakakom
670.50
39960-62-510
Sekac cevi f4-f32mm
kom
3327.75
40060-62-550
Sekac za PVCcevi f3-f42mm
kom
450.00

"HELISA COM"d.o.o.
PIB: 101722629
CENOVNIK na dan 12.02.2011
Klijent: MODECO
strana:
9

R.brSIFRA
NAZIV
JED
Prodajna cena

40160-63-018
Skalper 18mm
kom
29.25
40260-63-020
Skalper 18mm metalno kuciste kom
65.25
40360-63-024
Skalper 18mm metalno Frendy Grkom
112.50
40460-63-025
Skalper 18mm Expert MODECO
kom
342.00
40560-63-034
Skalper 19x50mm met.kuc.trapezkom
454.50
40660-63-051
Noz elektricarski ravni
kom
159.75
40760-63-052
Noz elektricarski krivi
kom
207.00
40860-63-053
Noz elektricarski ravni dupli kom
247.50
40960-63-104
Skalper rezerv.noz 18mm 10kom PAK
49.50
41060-63-110
Skalper rez.noz 19x50mm 5 kom PAK
33.75
41160-63-112
Skalper rez.noz ITISON 5kom PAK
96.75
41260-63-124
Skalper rezerv.noz 18mm ExpMODPAK
76.50
41360-63-125
Skalper rezerv.noz 18mm ExpMODPAK
65.25
41460-63-126
Skalper rezerv.noz 18mm ExpMODPAK
285.75
41560-63-127
Skalper rez.noz 19x50mm10 kom PAK
81.00
41660-63-128
Skalper rez.noz 19x50mm 10kom PAK
72.00
41760-63-131
Skalper rez.noz ITISON 10kom EPAK
139.50
41860-63-185
Makaze za lim krive 250mm
kom
873.00
41960-63-187
Makaze za lim PELIKAN 300mm
kom
1338.75
42060-63-210
Makaze za lim zgl prave duge25kom
387.00
42160-63-211
Makaze za lim zglobne desne250kom
702.00
42260-63-212
Makaze za lim zglobne leve 250kom
702.00
42360-63-213
Makaze za lim zglobne prave250kom
702.00
42460-63-214
Makaze za lim prave duge 250mmkom
1215.00
42560-63-215
Makaze za lim PELIKAN 250mmROSkom
1215.00
42660-63-216
Makaze za lim zglo.prave 250mmkom
1750.50
42760-63-217
Makaze za lim zglo.PELIKAN 250kom
1930.50
42860-63-219
Makaze za secenje armature 450kom
1248.75
42960-63-225
Makaze za secenje armature 600kom
1797.75
43060-63-231
Makaze za secenje armature 750kom
2328.75
43160-63-237
Makaze za secenje armature 900kom
3240.00
43260-63-327
Makaze plasticna drska 190mm kom
126.00
43360-63-328
Makaze plasticna drska 210mm kom
146.25
43460-63-329
Makaze plasticna drska 240mm kom
191.25
43560-63-450
Sekac za beton pljosnati crni kom
225.00
43660-63-451
Sekac za beton pljosnati crni kom
256.50
43760-63-453
Sekac za beton pljosnati crni kom
310.50
43860-63-454
Sekac za beton pljosnati crni kom
342.00
43960-63-455
Sekac za beton pljosnati crni kom
382.50
44060-63-460
Sekac za beton pljosnati plavikom
571.50
44160-63-461
Sekac za beton pljosnati plavikom
663.75
44260-63-462
Sekac za beton pljosnati plavikom
679.50
44360-63-463
Sekac za beton pljosnati plavikom
749.25
44460-63-464
Sekac za beton pljosnati plavikom
785.25
44560-63-465
Sekac za beton pljosnati plavikom
904.50
44660-63-530
Spic sa stitnikom 300mm
kom
675.00
44760-64-004
Sekira sa drv.drskom 400g JUCOkom
708.75
44860-64-006
Sekira sa drv.drskom 600g JUCOkom
814.50
44960-64-008
Sekira sa drv.drskom 800g JUCOkom
1134.00
45060-64-010
Sekira sa drv.drskom1000g JUCOkom
1194.75

"HELISA COM"d.o.o.
PIB: 101722629
CENOVNIK na dan 12.02.2011
Klijent: MODECO
strana:
10

R.brSIFRA
NAZIV
JED
Prodajna cena

45160-64-012
Sekira sa drv.drskom1250g JUCOkom
1388.25
45260-64-015
Sekira sa drv.drskom1500g JUCOkom
1489.50
45360-64-018
Sekira sa drv.drskom1800g JUCOkom
1748.25
45460-64-206
Sekira sa drv.drskom 600g
kom
544.50
45560-64-208
Sekira sa drv.drskom 800g
kom
636.75
45660-64-210
Sekira sa drv.drskom 1000g
kom
747.00
45760-64-212
Sekira sa drv.drskom 1250g
kom
1021.50
45860-64-215
Sekira sa drv.drskom 1500g
kom
1131.75
45960-64-218
Sekira sa drv.drskom 1800g
kom
1334.25
46060-64-406
Sekira sa fiberglas drskom 600kom
596.25
46160-64-408
Sekira sa fiberglas drskom 800kom
603.00
46260-64-410
Sekira sa fiberglas drskom1000kom
657.00
46360-65-006
Ram bonsek metal zuti ExpMOD kom
409.50
46460-65-010
Ram bonsek aluminijum ExpMOD kom
519.75
46560-65-020
Ram bonsek crveni
kom
281.25
46660-65-025
Testerica mala univerzalna 150kom
83.25
46760-65-131
Bonsek platno metal-metal crnokom
20.25
46860-65-132
Bonsek metal-metal blister 3kokom
108.00
46960-65-133
Bonsek pl. BAHCO bimetal
kom
135.62
47060-65-135
Bonsek platno drvo-metal crno kom
22.50
47160-65-136
Bonsek drvo-metal blister 3komkom
114.75
47260-65-182
Ubodna.metal+ 1.2mm 3kom
PAK
148.50
47360-65-183
Ubodna.metal+ 2.0mm 3kom
PAK
148.50
47460-65-184
Ubodna.metal+ 1.2mm kriv 3kom PAK
164.25
47560-65-185
Ubodna.metal+ 3.0mm 3kom
PAK
191.25
47660-65-186
Ubodna.DRVO + 3.0mm DUZI-cleanPAK
96.75
47760-65-187
Ubodna.DRVO + 1.4mm kriv CLEANPAK
103.50
47860-65-188
Ubodna.DRVO + 2.5mm clean 3komPAK
92.25
47960-65-189
Ubodna.DRVO + 2.5mm KONTRA zubPAK
103.50
48060-65-190
Ubodna.DRVO + 2.0mm KRIV FAST PAK
63.00
48160-65-191
Ubodna.DRVO + 2.0mm FAST 3komPAK
49.50
48260-65-192
Ubodna.DRVO + 3.0mm FAST 3komPAK
49.50
48360-65-194
Ubodna.inox + 1.2mm bi-metal 3PAK
146.25
48460-65-195
Ubodna.inox + 3.0mm bi-metal 3PAK
128.25
48560-65-196
Ubodna.DRVO + 1.2mm bi-metal 3PAK
171.00
48660-65-197
Ubodna.metal-o 3.0mm
PAK
164.25
48760-65-198
Ubodna.inox o 3.0mm bi-metal PAK
128.25
48860-65-199
Ubodna.DRVO o 2.5mm clean 3 koPAK
92.25
48960-65-200
Ubodna.DRVO o 2.5mm KON-ZUBclePAK
92.25
49060-65-201
Ubodna.DRVO o 3.0mm FAST 3kom PAK
49.50
49160-65-207
Testera za gips 155mm
kom
366.75
49260-65-208
Testera rucna za kruzno secenjkom
362.25
49360-65-224
Testera rucna za drvo luk 600mkom
450.00
49460-65-230
Testera rucna za drvo luk 760mkom
488.25
49560-65-236
Testera rucna za drvo luk 915mkom
517.50
49660-65-254
List testere za drvo 600mm
kom
130.50
49760-65-260
List testere za drvo 760mm
kom
150.75
49860-65-266
List testere za drvo 915mm
kom
157.50
49960-65-413
Testera rucna-ugaona drska 300kom
702.00
50060-65-523
Testera rucna Gold Line 450 Exkom
432.00

"HELISA COM"d.o.o.
PIB: 101722629
CENOVNIK na dan 12.02.2011
Klijent: MODECO
strana:
11

R.brSIFRA
NAZIV
JED
Prodajna cena

50160-65-528
Testera rucna 450 ExpMOD
kom
290.25
50260-65-536
Testera rucna 400
kom
369.00
50360-65-538
Testera rucna 450
kom
402.75
50460-65-560
Ger plasticni 300mm
kom
189.00
50560-65-570
Ger drveni 290 mm
kom
245.25
50660-65-574
Ger drveni 450 mm
kom
427.50
50760-65-601
Kruna za vadj.rupa drvo-PVC25-kom
96.75
50860-65-602
Kruna za vadj.rupa drvo-PVC25-kom
132.75
50960-65-603
Kruna za vadj.rupa drvo-PVC25-kom
114.75
51060-65-604
Kruna za vadj.rupa drvo-PVC25-kom
139.50
51160-65-611
Kruna za vadj.rupa 60-74
32mkom
245.25
51260-65-615
Kruna za vadj.rupa drvo-PVC 60kom
297.00
51360-65-621
Kruna za vadj.rupa drvo-PVC 51kom
587.40
51460-65-622
Kruna za vadj.rupa drvo-PVC 19kom
504.00
51560-65-705
Rende sire 40x240 stolarsko
kom
2214.00
51660-65-711
Rende uze 30x245 stolarsko
kom
801.00
51760-65-750
Kruzna testera lancac fi 115 kom
2238.75
51860-65-751
Kruzna testera lancac fi 125 kom
2412.00
51960-65-752
Kruzna testera lancac fi 180 kom
2745.00
52060-65-753
Kruzna testera lancac fi 230 kom
3307.50
52160-65-810
Kruzna testera 140x20/20 16zubkom
315.00
52260-65-820
Kruzna testera 160x20/20 16zubkom
357.75
52360-65-827
Kruzna testera 180x30/20 24zubkom
398.25
52460-65-830
Kruzna testera 180x30/20 40zubkom
434.25
52560-65-850
Kruzna testera 250x30/20 60zubkom
1170.00
52660-65-855
Kruzna testera 300x30/20 40zubkom
1770.75
52760-65-866
Kruzna testera 400x30/20 48zubkom
3084.75
52860-66-010
Turpija za fino brus u garn.-7kom
398.25
52960-66-141
Turpija pljosnata 250mm
kom
301.50
53060-66-142
Turpija okrugla 250mm
kom
265.50
53160-66-143
Turpija poluokrugla 250mm
kom
310.50
53260-66-145
Turpija trouglasta 250mm
kom
283.50
53360-66-542
Turpija za drvo-okrugla 250mm kom
249.75
53460-66-543
Turpija za drvo-poluokrugla 25kom
301.50
53560-66-703
Turpija za gips-PVCrukohvat 25kom
474.75
53660-66-704
Turpija za gips-PVCrukohvat 14kom
258.75
53760-66-722
Turpija za gips-ALUrukohvat 25kom
717.75
53860-66-781
Turpija za gips-rezerv.ulozak kom
157.50
53960-66-782
Turpija za gips-rezerv.ulozak kom
164.25
54060-66-791
Turpija za gips-rezerv.ulozak kom
225.00
54160-66-792
Turpija za gips-rezerv.ulozak kom
204.75
54260-67-020
Dleto rucno 20
kom
213.40
54360-67-022
Dleto rucno 22
kom
247.50
54460-67-025
Dleto rucno 25
kom
249.75
54560-67-028
Dleto rucno 28
kom
258.75
54660-67-032
Dleto rucno 32
kom
272.25
54760-67-035
Dleto rucno 35
kom
290.25
54860-67-038
Dleto rucno 38
kom
303.75
54960-67-042
Dleto rucno 42
kom
319.50
55060-68-215
Belegija-brus 150mm
kom
51.75

"HELISA COM"d.o.o.
PIB: 101722629
CENOVNIK na dan 12.02.2011
Klijent: MODECO
strana:
12

R.brSIFRA
NAZIV
JED
Prodajna cena

55160-68-220
Belegija-brus 200mm
kom
65.25
55260-68-230
Belegija-brus 250mm ovalna
kom
40.50
55360-68-473/5 Smirgla fi 125 /36 5kom blistePAK
96.75
55460-68-476/5 Smirgla fi 125 /40 5kom blistePAK
96.75
55560-68-479
Smirgla papir 50kom 125/60
kom
15.75
55660-68-479/5 Smirgla fi 125 /60 5kom blistePAK
96.75
55760-68-482
Smirgla papir 50kom 125/80
kom
15.75
55860-68-482/5 Smirgla fi 125 /80 5kom blistePAK
96.75
55960-68-485
Smirgla papir 50kom 125/100
kom
15.75
56060-68-485/5 Smirgla fi 125 /100 5kom blistPAK
96.75
56160-68-488
Smirgla papir 50kom 125/120
kom
15.75
56260-68-488/5 Smirgla fi 125 /120 5kom blistPAK
96.75
56360-68-552/5 Smirgla rupa fi 125 /36 5kom BPAK
200.25
56460-68-554/5 Smirgla rupa fi 125 /40 5kom BPAK
200.25
56560-68-556/5 Smirgla rupa fi 125 /60 5kom BPAK
200.25
56660-68-558/5 Smirgla rupa fi 125 /80 5kom BPAK
200.25
56760-68-560/5 Smirgla rupa fi 125/100 5 kom PAK
200.25
56860-68-601
Komplet kamenja za brusenje 5 kom
114.75
56960-68-605
Disk-nosac smirgle TRN-cicak kom
164.25
57060-68-608
Disk-nosac smirgle M 14-cicak kom
236.25
57160-68-609
Disk-nosac smirgle/BUS-BRUS
kom
218.25
57260-68-611
Disk-nosac smirgle za SRAF
kom
236.25
57360-68-620
Filc za poliranje (deblji)
kom
204.75
57460-68-622
Filc fino poliranje
kom
166.50
57560-69-002 R Cetka celicna jednoredna -lucnkom
90.00
57660-69-015 R Cetka drvena
kom
112.20
57760-69-112
Cetka koturasta uvijena 115mm kom
252.00
57860-69-121
Cetka poluokrugla uvijena 100mkom
265.50
57960-69-122
Cetka poluokrugla uvijena 115mkom
288.00
58060-69-134
Cetka loncasta uvijena 80mm M1kom
270.00
58160-69-135
Cetka loncasta uvijena100mm M1kom
360.00
58260-69-142
Cetka koturasta 115mm M14
kom
245.25
58360-69-144
Cetka koturasta 150mm M14
kom
254.25
58460-69-164
Cetka loncasta 80mm M14
kom
258.75
58560-69-165
Cetka loncasta 100mm M14
kom
335.25
58660-69-172
Cetka na trn rotaciona 65mm
kom
81.00
58760-69-173
Cetka na trn rotaciona 75mm
kom
103.50
58860-69-175
Cetka na trn rotaciona 100mm kom
128.25
58960-69-191
Cetka na trn loncasta 50mm
kom
105.60
59060-69-193
Cetka na trn loncasta 75mm
kom
141.75
59160-70-004
Libela 40cm
kom
400.50
59260-70-006
Libela 60cm
kom
546.75
59360-70-008
Libela 80cm
kom
648.00
59460-70-010
Libela 100cm
kom
783.00
59560-70-012
Libela 120cm
kom
922.50
59660-70-015
Libela 150cm
kom
1039.50
59760-70-208
Libela dva prihvata 800mmExp.Mkom
807.75
59860-70-210
Libela dva prihvata1000mmExp.Mkom
942.75
59960-70-212
Libela dva prihvata1200mmExp.Mkom
1073.25
60060-70-215
Libela dva prihvata1500mmExp.Mkom
1320.75

"HELISA COM"d.o.o.
PIB: 101722629
CENOVNIK na dan 12.02.2011
Klijent: MODECO
strana:
13

R.brSIFRA
NAZIV
JED
Prodajna cena

60160-70-220
Libela dva prihvata2000mmExp.Mkom
1739.25
60260-70-406
Libela sa MAGNETOM 60cm
kom
1822.50
60360-70-408
Libela sa MAGNETOM 80cm
kom
2227.50
60460-76-020
Noz za vadj.rupa ker.pl.40-90 kom
567.00
60560-78-132
Dijamantska ploca 115
kom
263.25
60660-78-135
Dijamantska ploca 230
kom
1395.00
60760-79-010
Pistolj za silikon 9/23
kom
184.50
60860-79-011
Pistolj za silikon 9/23 expertkom
382.50
60960-79-012
Pistolj za silikon 9/23 PROFI kom
481.50
61060-79-015
Gradjevinski konac 15m
kom
117.00
61160-79-016
Boja gradjevinska crvena
kom
90.00
61260-79-017
Boja gradjevinska plava
kom
90.00
61360-79-030
Gradjevinski konac 30m
kom
112.50
61460-79-031
Gradjevinski konac 50m
kom
150.75
61560-79-130
PAJSER L 300mm
kom
162.80
61660-79-160
PAJSER L 600mm
kom
209.00
61760-79-161
PAJSER L 300mm deblji 22x16mm kom
274.50
61860-79-163
PAJSER L 600mm deblji 30x16mm kom
785.25
61960-79-165
PAJSER L 900mm deblji 30x16mm kom
911.25
62060-80-150
Metar DRVENI 2m 24kom
kom
270.00
62160-81-102
Metar 2m aluminijum
kom
76.50
62260-81-103
Metar 3m aluminijum
kom
99.00
62360-81-105
Metar 5m aluminijum
kom
137.25
62460-81-120
Metar 7.5m ExpMOD
kom
328.50
62560-81-132
Metar 2m ExpMOD
kom
87.75
62660-81-133
Metar 3m ExpMOD
kom
101.25
62760-81-135
Metar 5m ExpMOD
kom
184.50
62860-81-137
Metar 7.5m ExpMOD
kom
213.75
62960-81-143
Metar 3m BigStop ExpMOD
kom
114.75
63060-81-145
Metar 5m BigStop ExpMOD
kom
177.75
63160-81-150
Pantljika 15m cel.15mm ExpMOD kom
632.25
63260-81-160
Metar 15m ExpMOD
kom
677.25
63360-81-203
Metar 3m BI CRVENI ExpMOD
kom
220.00
63460-81-205
Metar 5m BI CRVENI ExpMOD
kom
344.25
63560-81-208
Metar 8m BI CRVENI ExpMOD
kom
549.00
63660-81-213
Pantljika 10m cel.10mm ExpMOD kom
429.75
63760-81-221
Pantljika 20m cel.13mm ExpMOD kom
722.25
63860-81-223
Pantljika 20m cel.10mm ExpMOD kom
558.00
63960-81-231
Pantljika 30m cel.13mm ExpMOD kom
1080.00
64060-81-232
Merna traka 30m cel 10mmExpMODkom
1649.25
64160-81-233
Pantljika 30m cel.10mm ExpMOD kom
821.25
64260-81-520
Pantljika 20m PLASTICNA 10mm kom
321.75
64360-81-530
Pantljika 30m PLASTICNA 10mm kom
618.75
64460-83-010
Vinkl aluminijumski 250x130
kom
114.75
64560-83-012
Vinkl aluminijumski 300x130
kom
121.50
64660-83-014
Vinkl aluminijumski 350x160
kom
128.25
64760-83-016
Vinkl aluminijumski 400x160
kom
135.00
64860-83-020
Vinkl aluminijumski 250x130Expkom
384.75
64960-83-022
Vinkl aluminijumski 300x180Expkom
420.75
65060-83-024
Vinkl aluminijumski 350x195Expkom
495.00

"HELISA COM"d.o.o.
PIB: 101722629
CENOVNIK na dan 12.02.2011
Klijent: MODECO
strana:
14

R.brSIFRA
NAZIV
JED
Prodajna cena

65160-83-026
Vinkl aluminijumski 400x210Expkom
540.00
65260-83-050
Vinkl celicni 600X400 celicni kom
641.25
65360-83-060
Vinkl aluminijumski 600x400
kom
2585.25
65460-83-062
Vinkl aluminijumski 1000x550 kom
3170.25
65560-83-064
Vinkl aluminijumski sa naslonokom
2949.75
65660-83-118
Drveni ugaonik pokretni 270x24kom
263.25
65760-83-120
Drveni ugaonik pokretni 400x38kom
344.25
65860-83-144
Drveni ugaonik pokretni 500
kom
1824.75
65960-85-001
Pomicno merilo 150mm 0.05
kom
830.25
66060-88-015
Olovka stolar.18cm ExpMOD.woodkom
42.75
66160-88-018
Olovka stolar.24cm ExpMOD woodkom
72.00
66260-88-118
Olovka stolar.18cm MODECO
kom
11.25
66360-97-005
Kljuc za futer
kom
81.00
66460-97-020
Futer 1-10 navoj sa kljucem 1/kom
339.75
66560-97-021
Futer 1-10 navoj 1/2"
kom
339.75
66660-97-023
Futer 1-10 navoj samostezuci Ckom
634.50
66760-97-030
Futer 1-10 navoj sa kljucem 3/kom
330.75
66860-97-031
Futer 1-10 navoj 3/8"
kom
274.50
66960-97-033
Futer 1-10 navoj samostezuci Ckom
652.50
67060-97-040
Futer 1.5-13navoj sa kljucem 1kom
382.50
67160-97-041
Futer 1.5-13navoj 1/2"
kom
495.00
67260-97-044
Futer 1.5-13navoj samostezuci kom
978.75
67360-97-050
Futer 1.5-13navoj sa KLJUCEM 3kom
348.75
67460-97-051
Futer 1.5-13navoj 3/8"
kom
445.50
67560-97-053
Futer 1.5-13navoj samostezuci kom
735.75
67660-97-054
Futer 1.5-13navoj samostezuci kom
830.25
67760/BUR 5*50 Burgija za iver vijak 5x50
kom
461.25
67860/BUR 7*50 Burgija za iver vijak 7x50
kom
472.50
67960/BUR KLAP3Burgija za klap sarke 35
kom
920.25