P. 1
Contabilitate Baze Si Proceduri Cicilia Ionescu

Contabilitate Baze Si Proceduri Cicilia Ionescu

|Views: 33,794|Likes:
Published by sweetana_heartyahoo

More info:

Published by: sweetana_heartyahoo on Feb 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2015

pdf

text

original

În general, veniturile reprezintă sume de bani sau bunuri
materiale ce revin unei persoane fizice sau juridice în procesul
repartiţiei şi care sunt generate de desfăşurarea unei activităţi.
Cadrul privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare al
IASB defineşte veniturile astfel:
Veniturile constituie creşteri de avantaje economice în cursul
perioadei contabile sub formă de intrări sau creşteri ale activelor sau
diminuări ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalului
propriu, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor.
În acelaşi cadru conceptual sunt prezentate şi criteriile de
recunoaştere a veniturilor, şi anume:
Veniturile sunt recunoscute în contul de rezultate (contul de
profit şi pierdere) atunci când are loc o creştere a beneficiilor
economice viitoare aferente creşterii unui activ sau diminuării unei
datorii, modificare ce poate fi evaluată în mod credibil.
Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după
natura lor, şi se grupează în:
• venituri din activitatea de exploatare (venituri din exploatare);
• venituri din activitatea financiară (venituri financiare);
• venituri din activitatea extraordinară (venituri extraordinare).
Veniturile din exploatare sunt acele venituri strict legate de
activitatea normală, curentă a întreprinderii. Pentru înţelegerea
noţiunii de venituri de exploatare, se impune delimitarea noţiunii de
activitate curentă.

' 244

Toate operaţiile legate de activitatea principală sau de
exploatare, care se identifică cu obiectul de activitate al unei
întreprinderi, sunt considerate operaţiuni curente (obişnuite).
Operaţiunile curente prezintă în cadrul fiecărei întreprinderi un
caracter specific, legat de activitatea acesteia. Aceste operaţiuni au un
caracter ordinar, obişnuit şi repetitiv. Activitatea curentă este activitatea
desfăşurată de o întreprindere potrivit obiectului său de activitate,
inclusiv activităţile derivate din realizarea acestuia. Prin urmare, ea
cuprinde, pe lângă activitatea de exploatare, şi alte activităţi accesorii,
care se caracterizează printr-un anumit grad de permanenţă.
Repetitivitatea unei anumite operaţii este esenţială pentru a o
clasifica în categoria operaţiilor curente sau extraordinare.
În categoria veniturilor din exploatare sunt incluse:
• venituri din vânzarea produselor, mărfurilor, lucrărilor şi ser-

viciilor prestate;

• venituri din producţia stocată;
• venituri din producţia imobilizată;
• venituri din subvenţii de exploatare;
• alte venituri din exploatare.
Veniturile financiare sunt formate din următoarele categorii de

venituri:

• venituri din imobilizări financiare;
• venituri din investiţii financiare pe termen scurt;
• venituri din creanţe imobilizate;
• venituri din investiţii financiare cedate;
• venituri din diferenţe de curs valutar;
• venituri din dobânzi;
• venituri din sconturi obţinute.
O întreprindere poate să desfăşoare operaţiuni financiare care
includ atât operaţiuni obişnuite, cât şi operaţiuni cu caracter extraor-
dinar. Datorită faptului că natura financiară a unei operaţiuni primează
asupra caracterului ei extraordinar, operaţiunile extraordinare care au
caracter financiar vor fi considerate operaţiuni financiare.
Veniturile extraordinare sunt acele venituri care nu sunt legate
de activitatea normală, curentă a întreprinderii, ci rezultă în urma
activităţii extraordinare a acesteia.

245

Activitatea extraordinară se referă la evenimente sau tranzacţii
diferite de activitatea curentă a întreprinderii. Operaţiunile extraordinare
au un caracter nerepetitiv, accidental. Ele nu apar în mod frecvent sau
cu regularitate. În procesul de separare a veniturilor, în funcţie de
caracterul lor curent sau extraordinar, este necesară analizarea atentă a
naturii şi activităţii întreprinderii. Operaţiuni şi evenimente care pentru
unele întreprinderi fac parte din activitatea curentă pot reprezenta în
cazul altor întreprinderi activităţi extraordinare.
Veniturile extraordinare includ veniturile din subvenţii pentru
evenimente extraordinare şi altele similare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->