You are on page 1of 3

British Journal of Dermatology (2013) 169

G. Chaby, 2 O. Ganry - Angio-Dermatology Group of the French Society of Dermatology -France

Factori de prognostic asociati cu vindecarea UVG: un studiu multicentric,prospectiv, de tip


cohorta
Obiective: Sa se identifice care caracteristici clinice dintre cele cunoscute ca FP ai vindecarii UVG si care
dintre factorii sociodemografici, psihologici asociati cu UVG sunt corelati cu vindecarea completa dupa
saptamana 24.
Metoda: studiu prospective, multicentric, de tip cohorta realizat intre sept 2003-dec 2007, in 22 de
departamente de dermatologie din Franta, care a comparat UVG vindecate si nevindecate dupa 24
saptamani de urmarire, pe baza caracteristicilor clinico-biologice, psihologice, ale membrului afectat, cat
si in functie de aria U si tratamentul IV.
Rezultate: Au fost inclusi initial 104 pacienti, dintre care doar 94 fiind analizati. Aria medie a UVG si
durata au fost de 36.8+55.5 cm2, respective 24.8+45.7 luni si doar 41/94 dintre pacienti au fost videcati
supa 24S. Analiza Univariata a asociat corelatii semnificative intre vindecare si chirurgia venelor
superficiale, aderenta la terapia compresiva in S4,S24, ankiloza gleznei si procentul mediu al reducerii
ariei UV in S4. Analiza multivariate a evidentiat ca procentul mediu al reducerii ariei UV in S4 si
chirurgia venelor superficiale sunt factori independenti asociati vindecarii.
UVG reprezinta o complicatie majora a IVC asociata cu o morbiditate ridicata mai ales dupa 60
ani si cu o prevalenta de 1-1.5% in randul populatiei adulte. In ciuda imbunatatirii managemantului UV,
timpul pana la vindecare ramane lung, cei mai multi factori de prognostic ai vindecarii fiiind evaluati
pana acum doar prin studii retrospective.
Material si metoda
Acest studiu prospectiv, multicentric, de tip cohorta realizat intre sept 2003-dec 2007, in 22 de
departamente de dermatologie din Franta a inclus 24S de follow-up, fiind realizat cu consimtamantul
informat al pacientilor inclusi.
Populatia studiului a fost alcatuita din pacienti tratati ambulatoriu sau internati, cu varste>50 ani,
cu un UV aparut de mai mult de 1 luna si cu o arie>1cm2, cu modificari clinice caracteristice bolii
venoase diagnosticata prin eco Din ultimele 6L (hiperpigmentari, vene varicoase, lipodermatoscleroza),
cu absenta unei in. art. semnificative exprimata printr-un index glezna-picior>0,8. Au fost exclusi din
studio pacientii avand boli sistemice associate cu pyoderma gangrenosum ori vasculita necrotizanta,
tratament imunosupresor, CT, cytotoxic administrat in ultimele 3 luni, ulcer al piciorului ori un indice
gb<0,8.
Printre datele inregistrate s-au numarat: caracteristici sociodemografice, APP,comorbiditati,
medicatia curenta, gradul de mobilitate si autonomie, profilul psihologic, concentratiile Hb si ale
albuminei, rezultatele eco D, ale indexului gb, caracteristicile gambei afectate si ale UV
asociat( localizare, durata, marime,durere asociata). Toti pacientii au primit tratament standard, inclusiv
aplicari zilnice de benzi elastice compressive (30-40 mmHg la glezna) si topice in functie de stadiul UV,
iar cei cu un reflux superficial izolat sau cu vene perforante au fost propusi pentru tratament chirurgical.
Suprafata totala a UV a fost estimata prin adaugarea suprafetei fiecarui U, atat la includerea in
studio ,cat si ulterior LA FIECARE 4s pana la 24s. Au fost utilizate si scala a durerii associate UV, teste

pentru aprecierea activitatilor zilnice in vederea depistarii gradului autonomiei si mobilitatii pacientilor,
dar si scale pentru complianta fata de tratamentul compresiv si pentru evaluari psihologice.
Metode de analiza statistica
VARIABILELE CONTINUE au fost exprimate ca valoare medie+sd sau ca mediana, iar restul
can mere.Factorii de prognostic ai vindecarii au fost identificati prin analiza statistica utilizand teste ca t
student, chi2, datele finale fiind manageriate prin intermediul softului SPSS.
REZULTATE
Din cei 104 pacienti cu UVG, 10 au fost exclusi din studiu astfel incat varsta medie a celor ramasi
a fost de 73,5+9,9ani, cu predominanta sexului feminin- 71%. 51% dintre subiecti au avut doar un singur
UVG la includere, iar 63% un UV cu localizare maleolara interna. Aria medie a UV si durata de la
aparitia pana la includere a UV au fost de 36.8+55.5 cm2, respectiv 24.8+45.7 luni. Factorii care au
afectat vindecarea au fost analizati la cei 94 de pacienti la fiecare 4 saptamani astfel ca la finalul
urmaririi-la 24S- doar la 41 dintre pacinti s-a notat vindecarea UV.
Factori identificati prin analiza univariata ca prognostici pentru vindecarea sau nu a UV
Comparand grupurile cu UV vindecat si nevindecat, completa rezolutie a UV a fost asociata
semnificativ cu tratamentul chirurgical al venelor superficiale din timpul studiului (27% vs 4%,0.0001,),
aderenta la terapia compresiva din S4 (27 VS 4%), respective S24 (88 vs 59%) si cu procentul reducerii
medii a ariei UV in S4 (48 vs 27%). Deasemenea ankiloza gleznei a fost mai frecvent asociata cu UV
nevindecat la 6 luni (60%vs 37%, 0,03). Dintre cei 49 de pacienti eligibili pentru chirurgia vasculara, doar
13 au fost tratati chirurgical, pentru restul de 36 fiind aplicata doar terapia compresiva, 31% dintre
acestia fiind vindecati dupa 24S. Aderenta scazuta la terapia compresiva cuantificata printr un chestionar,
a evidentiat o mai mica rata de vindecare a UV
Datele sociodemografice au fost similare in ambele grupuri, majoritatea pacientilor inregistrand
un status socioeconomic scazut, aprox 50% traind singuri. Semnificativ mai multi pacienti nevindecati au
primit ingrijiri acasa comparativ cu cei vindecati.
Factori de prognostic independenti pentru vindecarea sau nu a UV
Singurii factori asociati cu completa vindecare a UV in S24 au fost reprezentati de chirurgia
vasculara din timpul studiului si procentul reducerii ariei UV in S4.
DISCUTII
Varsta medie, sexul, IMC au fost similare cu cele descries anterior ca fiind corelate cu UVG.
Caracteristici clinice ca atrofia alba si lipodermatoscleroza sunt semne ale unei afectari venoase
cronice severe, fiind depistate la 59, respective 84% dintre subiuecti. Cronicitatea UV a fost evidentiata
printr o durata medie de existenta a U de 24,8 luni, aria U find in medie in jur de 36,8cm2. Pe baza
acestor doua caracteristici ale ulcerului conform unui model stataistic prognostic <50% dintre ulcere
aveau sansa sa fie vindecata dupa 24S.
Limita majora a studiului a fost reprezentata de numarul relativ mic de UV evaluate la finalul
celor 24S, data fiind durata lunga a studiului. Aceasta limitare poate sa fi dus la imposibilitatea de
stabilirii unor diferente in ceea ce priveste aria si durata de existanta a Uv CARE SUNT ASOCIATE
DEOBICEI CU VINDECAREA TARZIE.

Conform scalelor psihometrice utilizate, rezultatele studiului indica faptul ca >50% dintre
subiecti erau depresivi si 1/3 aveau stima de sine scazuta, fara a se putea insa demonstra o relatie intre
acestea si vindecarea UV la 24S.
UV ale pacientilor care asociau incompetenta valvulara si obstructie reziduala venoasa nu au fost
associate semnificativ cu o mai scazuta rata de vindecare comparative cu alte date din literature de
spcialitate.
Conform analizei multivariate din studiul prezentat, procentul modificarii ariei UV la 4S a
preconizat completa vindecare a U la 24S. Reducerea ariei UV cu <30%la 4S a fost predictiva pentru
incompleta vindecare la 24S, astfel ca procentul cu care se modifica aria UV la 4S poate fi folosit ca un
marker surogat al vindecarii .
Prognosticul de vindecare complet n S24 a fost asociat independent cu ablatie venelor
superficiale incompetente care poate reduce rapid hipertensiunea venoasa, mai degrab dect cu
caracteristici ale UV ca de exemplu zona i durata sau cu caracteristici ale pacien ilor care nu sunt u or
modificabile ca mobilitate general, deficitul de proteine, i factorii psihologici i socio-economici. Rata
de vindecare dupa 4S sub tratament optim ar putea prezice vindecarea completa la S24 i permite luarea
n considerare a terapiilor alternative pentru UV neresponsive la acest regim.