You are on page 1of 21

Teknik Not 3585A

BTN TPLER
lgili alt blm: 01B

BEYNN YENDEN PROGRAMLANMASI VE


KALBRASYONU PROSEDR

Bu Teknik Not, RENAULT.NET balants veya Yeniden Programlama CD'si (referans numaras: 77 11 298 859)
yardmyla beyinler iin Yeniden Programlama ve Kalibrasyon ilemlerini ierir.
77 11 338 828

Bask 4 - EKM 2007

"bu dokmanda, retici tarafndan ngrlen Onarm Metodlar, dokmann


dzenlenme tarihinde yrrlkte olan teknik spesifikasyonlar dorultusunda
oluturulmutur.

Trke btn telif hakk RENAULT-MAS'e aittir.


RENAULT-MAS 'ten yazl izin alnmadan bu dokmann ksmen veya tamamen kopya
ve tercme edilmesi ile satlmas kesinlikle yasaktr.

Bu metodlar, retici tarafndan aralarn eitli aksam gruplarnn ve aksesuarlarnn


imalatnda yaplabilecek modifikasyonlar dorultusunda deitirilebilir.

Renault s.a.s. 2007


Temp.mif
V4

EDITION TURQUE

NDEKLER
Sayfa
GENEL BLGLER ....................................................................................................................................................... 1
Gerekli aletler .......................................................................................................................................................... 1
Kalibrasyon.............................................................................................................................................................. 2
Yeniden programlama ............................................................................................................................................. 2
LEM MODU (Bir beynin programlanmas ve yeniden programlanmas).................................................................. 3
RENAULT CLIP tehis aletinin hazrlanmas .......................................................................................................... 3
Aracn hazrlanmas................................................................................................................................................. 3
Programlama aamas - yeniden programlama ...................................................................................................... 4
Aracn teslim edilmesi.............................................................................................................................................. 4
Programlama - yeniden programlama aamasna gre CLIP ekranlar .................................................................. 5
Ekran geileri ......................................................................................................................................................... 6
KOD SUNUCUSU PROSEDR (yalnzca CD modunda) ...................................................................................... 15
BEYNN TANITMA BLGSNN NCELENMES....................................................................................................... 17
BEYNN TARHE ALANININ NCELENMES ......................................................................................................... 17
TEHS ALET GEM KAYITLARININ NCELENMES ........................................................................................ 18
iLEM ZLEME DOSYASI (Techline'n talebi zerine) ............................................................................................. 19
lem izleme dosyasnn oluturulmas .................................................................................................................. 19
Programlama - yeniden programlamann ardndan ilem izleme dosyasnn alnmas......................................... 19

ARA ZELLKLER
101B
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

genel bilgiler
Sat sonrasnda beyni programlama veya yeniden programlama olmak zere iki tr ilem gerekletirilebilir. Bu
ilemler, btn aralar ve programlanabilir(yeniden programlanabilir) btn beyin tiplerini (rnek: Enjeksiyon, Vites
kutusu, Klima, Gsterge tablosu, Park freni, Ara i Merkezi Kontrol nitesi) ierir.
Bu ilemler RENAULT CLIP tehis aletiyle aadaki ekilde gerekletirilebilir; RENAULT.NET balants veya
Kalibrasyon - Yeniden programlama CD'si, Para No. 77 11 298 859.
RENAULT.NET'ten elde edilen yeniden programlama verileri her zaman CD'nin verilerinden daha gnceldir.
(Para no. 77 11 298 859).
CD, tehis aletlerinin gncellemesi ile ayn ekilde her ay yaynlanr ve datlr.
Her CD, bir ncekini iptal eder ve onun yerini alr.
Gerekli aletler:
En son gncellemesi yaplm CLIP.

1 RENAULT.NET balants (radyofrekans kitli bir CLIP ve bir RENAULT.NET sertifikas gerektirir)
veya
1 en son ayn 77 11 298 859 referansl yeniden programlama CD'si.

1 RENAULT onayl ak arj cihaz.

Araca ve programlanacak(yeniden programlanacak) sisteme uygun TEHS ONARIM KATALOU.

1 yeniden programlama CD'si ile her bir kalibrasyon - yeniden programlama ilemi iin NRE yeniden programlama
kod sunucusuna RENAULT.NET balants (Baknz KOD SUNUCUSU PROSEDR).

01B-1

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

Beyin
Bu ilem, RENAULT CLIP tehis aleti yardmyla kalibrasyonun yklenmesini ierir.
Tm RENAULT aralar iin Yedek Para Maazas tarafndan tedarik edilen kullanlmam (bo olarak da bilinir)
beyinlerin bazlarn kapsar.
Bo olan ya da kalibre edilecek beyinler, gncel, motor kontrol (Petrol, Dizel and LPG enjeksiyon), otomatik and
robotize vites kutular ve ABS/ESP beyinleridir.
Programlama zaman:
lem, bir beynin deitirilmesi durumunda gerekletirilir.
Yedek Para Maazas tarafndan kullanlmam olarak teslim edilen beyin durumu aadaki DIALOGYS mesajla
bildirilir:

Bilgi iin:
Ayrt edici zellik.
PROGRAMLANACAK BEYN

Yeniden programlama
lem, Yazlm ve/veya Kalibrasyonun RENAULT CLIP tehis aleti yardmyla en son srm ile deitirilmesini ierir.
Bu ilem, Yedek Para Maazas tarafndan tm RENAULT modelleri iin araca nceden yerletirilmi kullanlan
("dolu" olarak da bilinir) beyinler iin de kullanlr. kullanlan("dolu" olarak da bilinir. rn.: Klima) beyinler iin de
kullanlr.
Bu ilem, beynin deitirilmesine gerek brakmaz.
Al mensnde asi numaras girildikten sonra, programlanabilir (yeniden programlanabilir) beyin tipleri
RENAULT CLIP tehis aletinin YENDEN PROGRAMLAMA mensnde grntlenir.

Yeniden programlama zaman:


Bu ilem, aadaki durumlar dahilinde gerekletirilir:

sat sonrasnda ortaya kan sorunlarn veya hizmet fonksiyonunun gelitirilmesinin ardndan zel Teknik
Operasyon (OTS) ve Arza Teknik Notu (NTi) durumunda.

RENAULT Teknik Talimatlar durumunda veya bir Techline talebi sonrasnda.

01B-2

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

LEM MODU (Bir beynin programlanmas ve yeniden programlanmas)


Kalibrasyon veya Yeniden programlama ilemleri iin olan ilem prosedr ayndr.
lem, RENAULT CLIP tehis aleti yardmyla RENAULT.NET balants veya yeniden programlama CD'si ile yaplr.
NLEMLER
Beynin almamasn veya kilitlenmesini engellemek iin, programlama (yeniden programlama) ilemini
yapmadan nce aadaki ilemleri mutlaka gerekletiriniz.
RENAULT CLIP tehis aletinin hazrlanmas
Her zaman CLIP gncellemesinin en son srmn kullannz.

Her zaman, kullanlabiliyorsa ncelikli olarak, CD'den ok RENAULT.NET balantsn tercih ediniz.

RENAULT.NET'ten elde edilen yeniden programlama verileri her zaman, CD'nin verilerinden daha
gnceldir.

Kalibarasyon - yeniden programlama ilemleri CD ile yapldnda, her zaman CD'nin en son srmn kullannz.

CLIP'i ehir elektrik akmna balaynz.

RENAULT CLIP tehis aleti Windows ekran koruyucu sresini YOK veya en az 60 dakika olarak ayarlaynz.
RENAULT CLIP tehis aletinin Windows koruyucu ekranna geme sresinin ayarlanmas:
RENAULT CLIP tehis aletinin Windows Masast'nde:

Farenin sa tuuna tklayp zellikler seeneini seiniz.

Alan Grnt zellikleripenceresinde, Ekran Koruyucusekmesini seiniz.


Sonrasnda ekran koruyucuyu (Yok) veya Bekleme Sresini minimum 60 dakika olarak ayarlaynz.

Onaylaynz ve grnt pencerelerini kapatnz.

Aracn hazrlanmas

Araca onayl bir ak arj cihaz balaynz.

Aracn btn elektrik tketelerini (Farlar, Tavan lambalar, Klima, CD'li radyo...) kapatnz.

Konta anz (+ zorlamal kontak sonras + akm, Prosedrne baknz).

01B-3

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

Programlama - yeniden programlama faz

RENAULT CLIP tehis aleti ana mensnde aracn asi kodunun tam olarak giriniz.
NLEMLER
Araca uygun olmayan bir asi numarasnn kullanlmas, programlama - yeniden programlama ilemlerinin dzgn
ilemesini ve aracn uygunluunu kt etkileyebilir
Yeniden programlanacak ara ve sistemi iin yeniden programlama ncesi prosedrn doru uygulaynz.
rnein, dizel enjeksiyon sz konusu olduunda: Mmknse beyin verilerini yedekleyiniz.
rnein, Otomatik Vites Kutusu sz konusu olduunda: Vites kolunu P konumuna alnz.

Yeniden programlanacak beynin Yedek Para Maazas referans numarasn tespit ediniz (baknz BEYNN
TANITMA BLGSN NCELEME), bu numara YARDIM PROSEDR durumunda gereklidir.

Btn kalibrasyon ve yeniden programlama ilemleri sresince:


NLEMLER
NE ARACA NE DE TEHS ALETNE HERHANG BR MDAHALEDE BULUNMAYINIZ.

Sadece CD modunda, bir yeniden programlama kodu giriniz: baknz KOD SUNUCUSU PROSEDR.

Kalibrasyon ve yeniden programlama ilemleri sonunda, aadaki talimatlara uyunuz:


LER butonuna basarak GARANT EKRANI'na geiniz.
Yeniden programlanacak araca ve sistemine yeniden programlama ncesi prosedr uygulaynz.
rnein, dizel enjeksiyon sz konusu olduunda: Mmknse kaytl beyin verilerini yazdrnz.
Beyne asi kodunu giriniz.
Btn beyinlerin arzalarn mutlaka ele alnz (bir beynin yeniden programlanmas srasnda, beyin mltipleks
andan veri iletemez. Verinin iletilmesi, mltipleks aa bal dier beyinlerde arza olumasna neden olur).
KALBRASYON KODUNU ve MALATI KODUNU not ediniz ve bu kodlar Onarm Emri'ne ekleyiniz.
KALBRASYON KODU ve MALATI KODU kaybedilirse, bu kodlar bulunabilir: baknz TEHS ALETNDEK
GEM KAYITLARI NCELEME.

Aracn teslim edilmesi


Beyinlerin hepsini test ediniz ve mevcut arzalar ele alnz.

Arata mevcut olan sistemlerin dzgn tantldn kontrol ediniz.

01B-4

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

Programlama - yeniden programlama aamasna gre CLIP ekranlar


Ekran

Etap

Yorum

02
12

CLIP al ekran

CLIP, asi numarasna gre Aracn Teknik Tanm'n belirler.


Uyar: Yeniden programlamann dzgn ilemesini salamak iin
araca uygun asi kodunu (17 karakter) giriniz.

02
12

Yeniden programlama al ekran

15

Beynin seilmesi

16

Balant kurma

YENDEN RPOGRAMLAMAYI ve programlanacak (yeniden


programlanacak) sistemi seiniz.
CLIP, ilgili beyni saptar ve programlama (yeniden programlama)
ilemi iin gerekli teknik bilgileri toplar.
Garanti iin gerekli sat sonras bilgilerini giriniz.
Dikkat:
Al mensne onarm emrini, yazlmamsa, giriniz.
"Ara Teknik Tanm" alan, Techline talimat veya gerekiyorsa
Yeniden programlama Teknik Notu talimatna gre
doldurulmaldr.

17

Onarm emri/DTV giriinin girilmesi


ve onaylanmas

18

n yeniden programlama mesaj

Yeniden programlama ileminden nce taklacak donanmlarn


tanm.
Uyar: Beyne ve araca gre deiiklik gsteren talimatlara uyunuz.

19

Ak geriliminin kontrol

CLIP, yeniden programlama ileminin dzgn ilemesi iin gerekli


olan voltaj seviyesini otomatik olarak kontrol eder.

20

Yeniden programlama modunun


seilmesi

21
22

Dosya
(dosyalarn)
aranmas

RENAULT.NET

lemin baarsz olmas durumunda, RENAULT.NET veya CD


teknik desteini seiniz.
CLIP, beyne yklenecek teknik verileri arar.
RENAULT.NET modunda, ifrenizi onaylatnz.

CD

23

Dosyann seilmesi

24

CD modunda yeniden programlama


kodunun girilmesi.
Baknz KOD SUNUCUSU
PROSEDR

25

Dosyann yklenmesi

26

Yeniden programlama sonras


mesaj

27

Garanti ekran

ndirilecek Yazlm referansn seerek ilemi onaylaynz.


Sadece CD modunda:
CLIP bir yeniden programlama kodu salar.

Bu yeniden programlama kodunu ve asi kodunu, kod ynetimi


sunucusuna giriniz.

Bu sunucu da "Sat Sonras yeniden programlama kodunu"


salar.

Bu kodu CLIP'e giriniz.

CLIP, beyne teknik verileri ykler.


Yeniden programlama ilemini bitirmek ve uygun arac teslim
etmek iin gerekletirilecek ilemlerin tanm.
Uyar: Beyne ve araca gre deiiklik gsteren talimatlara uyunuz.
CLIP, gerekletirilecek ilemi tanmlayan garanti ekrann ve
Garanti iin gerekli kalibrasyon kodunu salar.

01B-5

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

Ekranlarn sralanmas

1: asi kodunu otomatik olarak elde eder.

1: Onarm emrini giriniz.

1: Yeniden programlama ekrann seiniz.


2: Onarm emrini giriniz.

Arayz 2'ye baknz

Yeni Arayze baknz

01B-6

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama
Yeni Arayz

1: Onay tuunu seiniz.

Mltipleks a testi.

Verileri inceleyip arzalara baknz.

1: Devam tuunu seiniz.

1: Beyin tuunu seiniz.

01B

1: Yeniden programlanacak sistemi seiniz.

01B-7

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

1: Onarm modunu seiniz.

1: Yeniden programlama sayfasn seiniz.

Ayn anda Adm 15 alr.

1: Onay tuunu seiniz

16
Yeniden programlama arayzne baknz

01B-8

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

Arayz 2
12

1: Yeniden programlama tuunu seiniz.

Yeniden programlanacak sistemi seiniz.

1: Onay tuunu seiniz.

16

Yeniden programlama arayzne baknz

01B-9

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

Yeniden Programlama Arayz


15

1: steniyorsa Ara Teknik Tanm kodunu giriniz.


2: Onay tuunu seiniz.

Beyin verilerinin tantlmas.

Ak voltajnn otomatik kontrol.


DKKAT: Talimatlara uyunuz.
1: Tamam tuunu seiniz.
2: Sonraki tuunu seiniz.

RENAULT.NET

Yeniden programlama modunun seilmesi

Renault.net ifresini giriniz.

CD-ROM
RENAULT.NET
22

23

01B-10

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama
20

01B
21

CD-ROM
RENAULT.NET

CD-ROM

Yazlm referansnn aranmas.


CD-ROM

1: Yeniden programlama kodunu giriniz.

1: Program referansn seiniz.


2: Onay tuunu seiniz.

RENAULT.NET

(KOD SUNUCU PROSEDR) dosyas indirilir.


2: Onay tuunu seiniz.

SON. Balang ekranna dnnz.


DKKAT: Talimatlara uyunuz.
1: Tamam tuunu seiniz.
2: Sonraki tuunu seiniz.

01B-11

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

CLIP EKRANINDAK HATA MESAJLARI VE UYGULANACAK PROSEDR


EKRAN

CLIP HATA MESAJI

KAYNAK

UYGULANACAK PROSEDR

01

BU AS NUMARASI ARACIN
TANINMASINI SALAMIYOR...

Al mensnde asi
kodunun girilmesinin
ardndan

asi kodunu tekrar giriniz.


Not: asi kodu aadakilari iermez:
O harfini, 0 rakam ile karmas nedeniyle.
I harfini, 1 rakam ile karmas nedeniyle.

01

OTOMATK TANITIM BAARISIZ...

asi kodunu otomatik ara


tuuna basdktan sonra

15

CLIP ENTEGRASYON SORUNU...

Yeniden programlama
tuuna basldktan sonra

15

BU ARA N TEKRAR
PROGRAMLANABLECEK HBR
BEYN YOK

Yeniden programlama
tuuna basldktan sonra

16

BEYNLE LETM KURULAMIYOR...

Yeniden programlanacak
beyin seildikten sonra

16

LEM YARIDA KESLD: GEREKL


VERLERE ULAILAMIYOR...

Sonda/PC ve ara/sonda balantlarn kontrol


ediniz.
Not: 4 yeil ve krmz kaptr LED'inin yandn kontrol
ediniz.

Sorun devam ediyorsa, CLIP Sat Sonras


Servisi'ne bavurunuz.

CLIP'i en son srmyle tekrar kurunuz.

Sorun devam ediyorsa, YARDIM


PROSEDRN uygulaynz.

CLIP entegrasyon hatas:


CLIP'i en son srmyle tekrar kurunuz.
Sorun devam ediyorsa, YARDIM
PROSEDRN uygulaynz.

Balantlar kontrol ediniz.


Sorun devam ediyorsa, YARDIM
PROSEDRN uygulaynz.

Yeniden programlanacak
beynin seilmesinin
ardndan

leme batan balaynz.

Sorun devam ediyorsa, YARDIM


PROSEDRN uygulaynz.

Yeniden programlanacak
beyin seildikten sonra

16

UYARI: YENDEN
PROGRAMLANACAK BEYNDEN
OKUNAN AS NUMARASI UYGUN
DEL...
ONARIM EMR NUMARASI 6
KARAKTER GEMEMELDR

Onarm emri numarasnn


girilmesinin ardndan

17

TEKNK TANIM KRTER 10


KARAKTERDEN OLUMALIDIR

Techline'n talebi zerine


veya Teknik Not'ta yazld
gibi Aracn Teknik
Tanm'nn girilmesinin
ardndan.

AK VOLTAJI OK DK veya OK
YKSEK

Btn yeniden programlama


prosedr boyunca

17

19

20

YENDEN PROGRAMLAMA LEMN


RENAULT.NET LE
GEREKLETRMEK N...

Ak voltaj kontrolnden
sonra

01B-12

Varsaylan olarak beynin asi kodunu kullannz


(al mensndekini deil).

Girilen onarm emri numarasnn doru


olduundan emin olunuz (6 alfanmerik karakter).
Girilen Aracn Teknik Tanm'nn 10 alfanmerik
karakterden olutuundan emin olunuz.
rnek: 0000CR347B
Sorun devam ediyorsa, YARDIM
PROSEDRN uygulaynz.
Araca onayl bir ak arj cihaz balaynz.
Kablosuz balant sisteminin dzgn altndan
emin olunuz.
Sorun devam ediyorsa, CLIP Sat Sonras
Servisi'ne bavurunuz.
veya yeniden programlama CD'sinin en son
srmn kullannz.

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama
EKRAN

CLIP HATA MESAJI

KAYNAK

UYGULANACAK PROSEDR

20

OKUYUCUDA CD-ROM
YOK...

Yeniden programlama
modu seildiinde

20

KULLANILAN YENDEN
PROGRAMLAMA CD-ROM'U
OK ESK...

Yeniden programlama
modu seildiinde

20

YERLETRLECEK
CD-ROM, YENDEN
PROGRAMLAMA
CD-ROM'UDUR

Yeniden programlama
modunun seilmesi
srasnda

20

CD-ROM OKUYUCUSU
DORU EKLDE
ALIMIYOR...

Yeniden programlama
modu seildiinde

HATA 650 Sat Sonras


Servis
HATA 651 Sat Sonras
Servis

HATA 652 Sat Sonras


Servis
HATA 653 Sat Sonras
Servis
HATA 654 Sat Sonras
Servis
HATA 655 Sat Sonras
Servis
HATA 656 Sat Sonras
Servis

Yeniden programlama
yntemini setikten sonra

VTES KUTUSU SORUNU...

Renault.Net'te ifre
onaylamas srasnda

VTES KUTUSU SORUNU...

Yklenecek dosyann
Renault.Net'te aranmas
srasnda

21

HATALI VERTABANI...

Yklenecek dosyann
aranmas srasnda

Sorun devam ediyorsa, Techline'a veya CLIP Sat Sonras


Servisi'ne bavurunuz.

Ekrandaki bilgileri izleyiniz.


Sorun devam ediyorsa, CLIP Sat Sonras Servisi'ne
bavurunuz.

Sorun devam ediyorsa, bilgisayar teknik yardma veya CLIP


Sat Sonras Servisi'ne bavurunuz.

CLIP entegrasyon hatas (RENAULT.NET modunda) veya


yeniden programlama CD'si hatas (CD modunda).
CLIP'i RENAULT.NET modunda yeniden balatnz.
CD modunda, baka bir yeniden programlama CD'si ile batan
balaynz (gerekiyorsa nceki srm).
Sorun devam ediyorsa, Sat Sonras Servisi'ne bavurunuz
veya YARDIM PROSEDRN uygulaynz.

22

22

RENAULT VERTABANINDA
TANINMAYAN ARA
TEKNK TANIMI...

Yklenecek dosyann
aranmas srasnda

HATA 10X: ...


(X = 1- 9 aras), YARDIM
PROSEDR

Dosyann aranmas
srasnda

01B-13

RENAULT.NET modunda genel CLIP sorunu.


Yeniden programlama prosedrne batan balaynz.

22

Yeniden programlama CD'sinin en son srmn okuyucuya


yerletiriniz.
Sorun devam ediyorsa, CLIP Sat Sonras Servisi'ne
bavurunuz.
Kullanlan CD'nin yeniden programlama CD'si olduunu kontrol
ediniz.

21

Yeniden programlama CD'sinin en son srmn okuyucuya


yerletiriniz.
Sorun devam ediyorsa, CLIP Sat Sonras Servisi'ne
bavurunuz.

Renault.Net modunu
setikten sonra

01B

Renault.Net balantsn kontrol ediniz.


Sorun devam ediyorsa, bilgisayar teknik yardma veya CLIP
Sat Sonras Servisi'ne bavurunuz.
Yeniden programlama prosedrne batan balaynz.
Sorun devam ediyorsa, bilgisayar teknik yardma veya CLIP
Sat Sonras Servisi'ne bavurunuz.
CD'ye bal sorunlar kontrol ediniz (almas, CD'nin mevcut
olmas veya srm).
Baka bir CD ile deneyiniz (ayn veya nceki versiyon).
Sorun devam ediyorsa, YARDIM PROSEDRN uygulaynz.
Doru olduundan emin olarak Aracn Teknik Tanm'n giriniz
(10 alfanmerik karakter).
rnek: 0000CD347B
Sorun devam ediyorsa, YARDIM PROSEDRN uygulaynz.

YARDIM PROSEDRN uygulaynz.

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama
EKRAN

CLIP HATA MESAJI

KAYNAK

01B

UYGULANACAK PROSEDR

22

DAHA NCEDEN YENDEN


PROGRAMLANMI BEYN, LEM
YAPILAMIYOR...

Dosyann aranmas
srasnda

RENAULT.NET modunda: Beynin yeniden programlanmaya


ihtiyac yok.

CD modunda: CD'nin en son srmn kullanarak ileme


batan balaynz.
Mesaj hala grnyorsa, beynin yeniden programlanmaya
ihtiyac yoktur.

22

RENAULT VER TABANINDA


TANINMAYAN AS NUMARASI...

Dosyann aranmas
srasnda

Girilen asi numarasnn aracn asi numarasna uyduunu


kontrol ederek yeniden programlama prosedrne batan
balaynz.
Sorun devam ediyorsa, YARDIM PROSEDRN
uygulaynz.
Not: Ara yakn zamanda imal edilmise, CD modunda asi
numarasnn CLIP tarafndan tannmayabilir.

Sat sonras yeniden


programlama kodunu
girdikten sonra

Yeniden programlama kodunu tekrar giriniz.

24

GRLEN SATI SONRASI


YENDEN PROGRAMLAMA KODU
HATALI

Sorun devam ediyorsa, YARDIM PROSEDRN


uygulaynz.

25

BEYNLE LETM
KURULAMIYOR...

Dosyann yklenmesi
srasnda

Ekrandaki bilgileri izleyiniz.

Yeniden programlama ncesi talimatlara uyulduunu kontrol


ediniz: baknz [01B-4].
Programlama - yeniden programlama ilemine batan
balaynz.
Sorun devam ediyorsa, beynin tantlmas ekrann ve tarihe
alann bastrnz ve YARDIM PROSEDRN uygulaynz.

25

BEYN ARIZASI:
KLD AILAMIYOR...

Dosyann yklenmesi
srasnda

25

BEYN ARIZASI:
SLNEMYOR...

Dosyann yklenmesi
srasnda

25

BEYN ARIZASI:
NDRME LEM YARIDA KALDI...

Dosyann yklenmesi
srasnda

YAZMA SIRASINDAN ORTAYA


IKAN KLTLEMEYE NEDEN
OLMAYAN ARIZA...

Dosyann yklenmesi
ilemi sonunda

25

BEYN EN SON GRME CEVAP


VERMED...

Dosyann yklenmesi
ilemi sonunda

25

01B-14

Yeniden programlama ncesi talimatlara uyulduunu kontrol


ediniz: baknz [01B-4].
Programlama - yeniden programlama ilemine batan
balaynz.
Sorun devam ediyorsa, beynin tantlmas ekrann ve tarihe
alann bastrnz ve YARDIM PROSEDRN uygulaynz.
Soket balantlarn ve ak gerilimini kontrol ediniz ve ileme
batan balaynz.
Sorun devam ediyorsa, YARDIM PROSEDRN
uygulaynz.
Beynin tarihe alan dolu. Bu hata kritik deildir ve aracn
yeniden programlanmasna neden olmaz.
Beyinle tekrar balantya girmeyi deneyiniz.
Ara almyorsa, YARDIM PROSEDRN uygulaynz.

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

KOD SUNUCUSU PROSEDR (sadece CD modunda)


Yeniden programlama CD'si Para No. 77 11 298 859 ile kalibrasyon - yeniden programlama yaparken ilemi
yrtebilmek iin Sat sonras yeniden programlama kodu girin.
Bu kod, RENAULT.NET kod ynetimi sunucusu tarafndan VIN kodunun girilmesinden sonra verilir ve yeniden
programlama kodu, RENAULT CLIP tehis aleti 24 ekrannda grntlenir.
Daha fazla bilgi iin KODLARIN GNDERLME PROSEDR Teknik Notu, Alet yeniden programlama kodu
blmne baknz.
Aamalar:
1.
2.
3.
4.

CLIP bir yeniden programlama kodu salar.


Bu yeniden programlama kodunu ve ara asi kodunu, kod ynetimi sunucusuna giriniz.
Bu sunucu da Sat Sonras yeniden programlama kodunu salar.
Bu kodu CLIP'e giriniz.

01B-15

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

YARDIM PROSEDR
YARDIM PROSEDR, kalibrasyon - yeniden programlama ileminin Techline'a bavurulmasn neren bir mesajla
yarda kesilmesi durumunda uygulanmaldr.
rnek:

HATA 10X (X = 1 - 9 aras)


YARDIM PROSEDR, TECHLNE'A BAVURUNUZ

YARDIM PROSEDR, aadaki elemanlar belirterek ACTIS veya Faks ile bir Techline Arza Bildirim Formu'nun
(FIC) oluturulmasn ierir:

Aracn asi kodu.


Aracn retim numaras.
CLIP mesajnda belirtilen hata mesaj veya kodu (rnek: HATA 105).
Beyin tipi (ENJEKSYON, KLMA, vb).
Tehis aletinin beynin TANITILMASI ekranndan okunan beynin Yedek Para Maazas referans
numaras: baknz BEYNN TANITMA BLGSN NCELEME.
Donanm Para No. bu beyin iin, BEYN tantm tehis ekranndaki arac kullanarak deeri okuyunuz: baknz
BEYNN TANITMA BLGSN NCELEME.
Techline tarafndan getirilen zmn etkinlii ve doruluu, bu bilgilerin doru ekilde Techline Arza
Bildirim Formu'na (FIC) girilmesine baldr.

Sorunun Techline tarafndan analiz edilmesinin ardndan 10 karakterlik kod (rnek: 0000CD347B) size
gnderilmelidir. Kalibrasyon - yeniden programlama prosedrn tekrar edip RENAULT CLIP tehis aleti 17
ekrannda Ara Teknik Tanm kodunu giriniz.

1: Onarm emrini giriniz.


2: Ara Teknik Tanm kodunu giriniz.
Standart olmayan bir hatann kmas durumunda gerekiyorsa Techline aadakileri isteyebilir:
beynin TANITMA BLGS: baknz BEYNN TANITMA BLGSN NCELEME

TARHE ALANI: baknz TARHE ALANINI NCELEME

TEHS ALETNDEK GEM KAYITLARI inceleme: baknz TEHS ALETNDEK GEM KAYITLARI
NCELEME

izleme dosyasnn oluturulmas: baknz ZLEME DOSYASI

01B-16

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

BEYNN TANITMA BLGSN NCELEME


Beynin tantma bilgisinin incelenmesi, YARDIM PROSEDR srasnda bir sorunun anlalmasna yardm edebilir.
Mevcut (sahte) aksam Para No. (beyindeki) gzden geirilir ve gerekletirilen yeniden programlama ileminin
doru yrtld kontrol edilir.
Techline'n talebi zerine, bu bilgilerin bulunduu ekran bastrnz ve Techline'a gnderiniz:
Tantma bilgisi ekranna geliniz:
MLTPLEKS A TEST/BEYN TEHS/TANITMA BLGS

RENAULT CLIP tehis aleti tu takmnn sa st kesindekiPrint screen (Ekran yazdr)


Syst

tuuna basnz.

Donatlar
WordPad),
WORDPAD programn anz (Balat Programlar
Dzen mensnden, bastrlacak ekran Yaptrnz,
sonrasnda faksla Techline'a gndermek iin dokman bastrnz,
veya maille Techline'a gndermek iin diskete kopyalaynz,
veya ACTIS'e ekli dosya eklinde koymak iin dokman kaydediniz.

BEYNN TARHE ALANINI NCELEME


Beynin tarihe alannn incelenmesi, YARDIM PROSEDR srasnda bir sorunun anlalmasna yardm edebilir.
Beyinde kaydedilen son 8 yeniden programlama ilemine bavurulmasn salar ve dierleri arasnda, programlama
(yeniden programlama) tarihine gre beynin eitli para numaralarn (sanal) grntler.
Techline'n talebi zerine, bu bilgilerin bulunduu ekran bastrnz ve fakslaynz.
Bir ekrann bastrlmas iin baknz BEYNN TANITMA BLGSN NCELEME.

1 - kon: BEYN NCELEME


2 - Sekme: TARHE

01B-17

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

TEHS ALETNDEK GEM KAYITLARI NCELEME


RENAULT CLIP tehis aletindeki gemi kaytlarn incelenmesi aadakilere yardmc olur:
YARDIM PROSEDR srasnda bir sorunun anlalmasna.

gerekletirilen en son yeniden programlama ilemlerinin kalibrasyon kodlarnn tespit edilmesine.

Gemi kaytlar, RENAULT CLIP tehis aletinde hafzaya alnan ve en sondakinden en batakine doru
grntlenen son 50 yeniden programlama ilemine bavurulmasn salar.
Bu ekran dierleri arasnda aadakileri retir:
Aracn asi numaras.

Onarm Emri.

Programlama - yeniden programlama kalibrasyon kodu.

Yeni (sahte) Para No. (beyne ait) ve bunun yannda BEYNN TANITMA BLGSN NCELEME
konusu da okuyun.

Techline'n talebi zerine, bu bilgilerin bulunduu ekran bastrnz ve fakslaynz.


Bir ekrann bastrlmas iin baknz BEYNN TANITMA BLGSN NCELEME.

01B-18

ARA ZELLKLER
Beyinleri Programlama Yeniden programlama

01B

iLEM ZLEME DOSYASI (Techline'n talebi zerine)


lem izleme dosyasnn oluturulmas
CLIP programnn balatlmasndan sonra, Aletler sekmesi sonrasnda Aletin tantm seimine tklaynz.

Aletin tantm penceresinde.


SATI SONRASI KAYIT MODU kutucuunu iaretleyip Tamam ile onaylaynz.

Hata mesaj grntlenene kadar kalibrasyon - yeniden programlama ilemini gerekletiriniz.

Programlama - yeniden programlamann ardndan ilem izleme dosyasnn alnmas


CLIP uygulamasn kapatnz (CLIP ana sayfasna dnp IKI zerine tklaynz).
Windows Balat mensnden (Windows Masast'nn sol alt ksmnda), Bilgisayarm seeneini seiniz.
Sonra aadakini seiniz (ift sol tklama): Yerel disk (C:) / CLIP / DATA / USER / LOGS.

Bu dosyay e-posta ile ile Techline'a gnderiniz.


Not:
Windows XP altndaki RENAULT CLIP tehis aletleri iin, "clip.log" dosyasn sktrarak oluturun:
clip.log izleme dosyasn sein.
Farenin sa tuu ile clip.log dosyasnn zerine tklaynz, zellikler seimini yapnz.
Sonrasnda sktrlm klasre sa tklayp Gnder seimini yapnz.

01B-19