Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
36Activity
P. 1
Honda Accord 96-98 Suplement - PL

Honda Accord 96-98 Suplement - PL

Ratings:
(0)
|Views: 9,951|Likes:
Published by Norbert

More info:

Published by: Norbert on Feb 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

 
Instrukcja Serwisowa
1996
62SN723-PL
Suplement
 
Przeczyta
ć
przed przystàpieniem do pracy przy uk
ł
adach elektrycznych
Niektóre wersje samochodów Accord wyposa×one sà w poduszki powietrzne kierowcy umieszczone w kole kierownicy, jako cz
Ê
ć
systemu poduszek powietrznych (SRS). Informacje niezb
dne do bezpiecznej obs
ł
ugi uk
ł
adu SRS sà opisanew tej publikacji. Punkty w spisie treÊci rozdzia
ł
u oznaczone - (*) zawierajà lub sà po
ł
o×one blisko elementów uk
ł
adu SRS.Obs
ł
uga, wymiana lub demonta× tych elementów wymaga specjalnych Êrodków ostro×noÊci i narz
dzi, z tego powodumusi by
ć
wykonywana przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera samochodów Honda.
Aby uniknà
ć
uszkodzenia powodujàcego niezadzia
ł
anie poduszek, co mo×e doprowadzi
ć
do Êmierci lubkalectwa w przypadku zderzenia czo
ł
owego, wszystkie prace przy uk
ł
adzie SRS muszà by
ć
wykonywane przezprzeszkolony personel Autoryzowanego Dealera Hondy.
Niew
ł
aÊciwie wykonywane naprawy jak równie× nieprawid
ł
owa wymiana elementów uk
ł
adu SRS mo×espowodowa
ć
obra×enia w wyniku niezamierzonego wybuchu poduszek powietrznych.
Wszystkie wiàzki elektryczne uk
ł
adu SRS sà okryte ×ó
ł
tà otulinà. Elementy uk
ł
adu SRS sà umieszczone wkolumnie kierownicy, Êrodkowej konsoli i desce rozdzielczej. Nie u×ywa
ć
przyrzàdów elektrycznych dosprawdzania tych obwodów.
Prace serwisowe, demonta× lub wymiana prowadzona w pobli×u ko
ł
a kierownicy, deski rozdzielczej lub wiàzekprzewodów w pobli×u skrzynki bezpieczników pod deskà rozdzielczà mogà wywo
ł
a
ć
wybuch poduszekpowietrznych i z tego powodu muszà by
ć
wykonywane przez przeszkolony personel serwisowyAutoryzowanego Dealera Hondy.

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
Grzegorz Bombis added this note
ok
Łukasz Przybysz liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Grzegorz Bombis liked this
Miłosz Dziubecki liked this
Miłosz Dziubecki liked this
Jerzy Osiński liked this
Jerzy Osiński liked this
domik732 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->