You are on page 1of 2

JA ARRIBA EL 15 DE MAIG

Lletra: Llus Roda (Valncia, 1961) Primavera de 1977


Podeu escoltar-la ac
Ja arrib el 15 de maig,
El dia de sant Isidre,
Ja arrib el 15 de maig,
El dia de sant Isidre,
El dia dels llauradors,
El nostre dia millor!
Abans, en un altre lloc,
Amb una altra gent,
Els llauradors sajuntaven
Per a la festa contents!
Ximo duia el vi,
Centeta, els xoricets,
El tio Pep feia el pa,
Rosegons i pastissets!
Ja arrib el 15 de maig,
El dia de sant Isidre,
Ja arrib el 15 de maig,
El dia de sant Isidre,
El dia dels llauradors,
El nostre dia millor!
Cantvem i ballvem,
Xarrvem dels tarongers,
Dels ametlers, la collita,
I lo b que ara estem!
Per avui ja no cantem,
No ballem, no xarrem;
Uns treballen i no mengen,
Altres mengen, no fan res!
Ja arrib el 15 de maig,
El dia de sant Isidre,
Ja arrib el 15 de maig,
El dia de sant Isidre,
El dia dels llauradors,
El nostre dia millor!
Parlarem clar i ben fort,
Tots junts cridarem,
Lo que passa a la collita,
Lo que han fet als tarongers!

Matarem tot el gram


Amb les nostres aixades
I tornaran a crixer
Els nostres jvens arbres!
Ja arrib el 15 de maig,
El dia de sant Isidre,
Ja arrib el 15 de maig,
El dia de sant Isidre,
El dia dels llauradors,
El nostre dia millor!
Avui hi ha una flor,
Una sols contra el gram,
Tenim de ser la sa
Per a dur-la a tots els camps!
Avui hi ha una flor,
Una sols contra el gram,
Tenim de ser la sa
Per a dur-la a tots els camps!
Ja arrib el 15 de maig,
El dia de sant Isidre,
Ja arrib el 15 de maig,
El dia de sant Isidre,
El dia dels llauradors,
El nostre dia millor!
Can interpretada per MAPAALJO (desprs
Corranda): Maribel Crespo, Paco Romeu, Alfons
Pell, Josep-Llus Roda, Vicent Romeu, Vernica
Lendizbal i Ferran Almela
Informaci sobre el grup musical MAPAALJO