You are on page 1of 13

LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU KAB.

PEKALONGAN

SMK MAARIF NU TIRTO PEKALONGAN


TERAKREDITASI
Alamat : Jalan Wonoprojo No. 19 Pacar Tirto Pekalongan 51151 Telp 0285-4414700 E-Mail: smknutirto@yahoo.com

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


(SPPD)

1. Pejabat yang memberi


Kepala SMK Maarif NU Tirto
perintah
2. Nama pegawai yang
Muhammad Anas, S.Pd.
diperintahkan
3. Jabatan

4. Perjalanan Dinas yang


diperintahkan
5. Perjalanan Dinas yang
direncanakan
6. Maksud mengadakan

Pembina OSIS
Dari

: SMK Maarif NU Tirto

Ke

: terlampir

Transportasi menggunakan

: Kendaraan

Umum
Selama (2 hari)
Rabu Kamis, 22 23 April 2015
Menjadi pendamping seleksi calon paskibra
tahun 2015

perjalanan
7. Perhitungan biaya perjalanan

RAPBS Tahun Pelajaran 2014 / 2015

8. Keterangan

Lihat Sebelah
Pekalongan, 19 April 2015
Kepala SMK Maarif NU Tirto

Drs. H. Mochamad Munip

KETERANGAN
1. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN

Tempat, Kedudukan, Pegawai,


yang memberi perintah

Berangkat
Tanggal

Kembali

Tanda
Tangan

Tanggal

Tanda
tangan

Kepala SMK Maarif NU Tirto


22-04-2015

23-04-2015

Drs. H. Mochamad Munip

2. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat, Kedudukan, Pegawai,


yang diberi perintah

Berangkat
Tanggal

22-04-2015

Tanda
Tangan

Kembali
Tanggal

23-04-2015

Tanda
tangan

LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU KAB. PEKALONGAN

SMK MAARIF NU TIRTO PEKALONGAN


TERAKREDITASI
Alamat : Jalan Wonoprojo No. 19 Pacar Tirto Pekalongan 51151 Telp. 0285-4414700 E-Mail: smknutirto@yahoo.com

SURAT TUGAS
Nomor : 422/
/2015

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Maarif NU Tirto
Pekalongan memberikan tugas kepada :

No

Nama

NIS

Jabatan

Keterangan

1.

Muhammad Anas, S.Pd

Tugas
JangkaWaktu
Waktu
Hari, Tanggal
Tempat Tujuan
Berangkat dari

:
:
:
:
:
:

Pembina OSIS

Menjadi pendamping seleksi calon paskibra tahun 2015


2 (dua) hari
08.00 WIB s.d selesai
Rabu s.d Kamis, 22 s.d 23 April 2015
Stadion Widya Manggala Krida Kedungwuni
SMK Maarif NU Tirto

Demikian surat tugas ini kami sampaikan, mohon dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggungjawab.
Mengetahui

Pekalongan, 19 April 2015

Kepala Sekolah

Drs. H. Mochamad Munip

LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU KAB. PEKALONGAN

SMK MAARIF NU TIRTO PEKALONGAN


TERAKREDITASI
Alamat : JalanWonoprojo No. 19 PacarTirtoPekalongan 51151 Telp 0285-4414700 E-Mail: smknutirto@yahoo.com

No. 422/

/2015

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


(SPPD)

1. Pejabat yang memberi


Kepala SMK Maarif NU Tirto
perintah
2. Nama guru yang diperintahkan

Siti Khodijah, A.Md

3. Jabatan

Bendahara UN

4. Perjalanan Dinas yang


diperintahkan
5. Perjalanan Dinas yang
direncanakan
6. Maksud mengadakan
perjalanan

Dari

: SMK Maarif NU Tirto

Ke

: Aula SMA PGRI 2 Kajen

Transportasi menggunakan

: Kendaraan

Umum
Selama (1) hari
Kamis, 2 April 2015
Mengikuti Penjelasan Teknis SPJ Bantuan
Keuangan UN

7. Perhitungan biaya perjalanan

RAPBS Tahun Pelajaran 2014/ 2015

8. Keterangan

Lihat Sebelah
Pekalongan, 2 April 2015
Kepala SMK Maarif NU Tirto

Drs. H. Mochamad Munip

KETERANGAN
2. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN

Tempat, Kedudukan, Pegawai,


yang memberi perintah

Berangkat
Tanggal

Kembali

Tanda
Tangan

Tanggal

Tanda
tangan

Kepala SMK Maarif NU Tirto


2 04- 2015

2 04- 2015

Drs. H.Mochamad Munip

2. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat, Kedudukan, Pegawai,


yang diberi perintah

Berangkat
Tanggal

2 04- 2015

Tanda
Tangan

Kembali
Tanggal

2 04- 2015

Tanda
tangan

LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU KAB. PEKALONGAN

SMK MAARIF NU TIRTO PEKALONGAN


TERAKREDITASI
Alamat : Jalan Wonoprojo No. 19 Pacar Tirto Pekalongan 51151 Telp. 0285-4414700 E-Mail: smknutirto@yahoo.com

SURAT TUGAS
Nomor : 422/
/2013

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Maarif NU Tirto
Pekalongan memberikan tugas kepada :
No
1

NIP
3

Jabatan
4

1.

Novita Rusliana, S. Pd

KKK AP

2.

Cipto Rahayuningsih, S.E

KKK AK

3.

Uripah, S. Pd

KKK BB

4.

Syukroni Vaza, S. T

KKK TSM

5.

Edhie Subkhan, S. Pd

KKK TKR

6.

M. Nurul Huda, A. Md

KKK TKJ

Nama
2

Tugas
JangkaWaktu
Waktu
Hari, Tanggal
Tempat Tujuan
Berangkat dari

:
:
:
:
:
:

Keterangan
5

Mengikuti koordinasi LKS


1 (satu) hari
09.30 WIB s.d selesai
Kamis, 23 Mei 2013
SMK 1 Kedungwuni
SMK Maarif NU Tirto

Demikian surat tugas ini kami sampaikan, mohon dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggungjawab.
Mengetahui

Pekalongan, 21 Mei 2013

Kepala Sekolah

Khadziron Nadzifan, S.E


.

LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU KAB. PEKALONGAN

SMK MAARIF NU TIRTO PEKALONGAN


TERAKREDITASI
Alamat : JalanWonoprojo No. 19 PacarTirtoPekalongan 51151 Telp 0285-4414700 E-Mail: smknutirto@yahoo.com

No. 422/

/2013

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


(SPPD)

1. Pejabat yang memberi


Kepala SMK Maarif NU Tirto
perintah

2. Nama guru yang diperintahkan

3. Jabatan

4. Perjalanan Dinas yang


diperintahkan
5. Perjalanan Dinas yang
direncanakan
6. Maksud mengadakan

1.

Novita Rusliana, S. Pd

2.

Cipto Rahayuningsih,
S.E

3.

Uripah, S. Pd

4.

Syukroni Vaza, S. T

5.

Edhie Subkhan, S. Pd

6.

M. Nurul Huda, A. Md

Dari

: SMK Maarif NU Tirto

Ke

: SMK 1 Kedungwuni

Transportasi menggunakan

: Kendaraan

Pribadi
Selama (1) hari
Kamis, 23 Mei 2013
Mengikuti koordinasi LKS

perjalanan
7. Perhitungan biaya perjalanan

RAPBS Tahun Pelajaran 2012 / 2013

8. Keterangan

Lihat Sebelah
Pekalongan, 21 Mei 2013
Kepala SMK Maarif NU Tirto

Khadziron Nadzifan, S.E

KETERANGAN
3. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN

Tempat, Kedudukan, Pegawai,


yang memberi perintah

Berangkat
Tanggal

Kembali

Tanda
Tangan

Tanggal

Tanda
tangan

Kepala SMK Maarif NU Tirto


23 05- 2013

23 05- 2013

Khadziron Nadzifan, S.E

2. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat, Kedudukan, Pegawai,


yang diberi perintah

Berangkat
Tanggal

23 05- 2013

Tanda
Tangan

Kembali
Tanggal

23 05- 2013

Tanda
tangan

Tempat, Kedudukan, Pegawai,


yang diberi perintah

Berangkat
Tanggal

Tanda
Tangan

2 01- 2013

Tempat, Kedudukan, Pegawai,


yang diberi perintah

Tanda
Tangan

2 01- 2013

Tempat, Kedudukan, Pegawai,


yang diberi perintah

2 01- 2013

Tanda
tangan

Kembali
Tanggal

Tanda
tangan

2 01- 2013

Berangkat
Tanggal

Tanggal

2 01- 2013

Berangkat
Tanggal

Kembali

Tanda
Tangan

Kembali
Tanggal

2 01- 2013

Tanda
tangan

LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU KAB. PEKALONGAN

SMK MAARIF NU TIRTO PEKALONGAN


TERAKREDITASI
Alamat : JalanWonoprojo No. 19 PacarTirtoPekalongan 51151 Telp. 0285-4414700 E-Mail: smknutirto@yahoo.com

SURAT TUGAS
Nomor : 422/
/2012

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Maarif NU Tirto
Pekalongan memberikan tugas kepada :
No

Nama

NIP

Jabatan

1.

Ayu Ardhiati, S. Pd

Tugas
JangkaWaktu
Hari, Tanggal
Jam
Tempat Tujuan
Berangkat dari

:
:
:
:
:
:

Keterangan
5

Guru BK

Mengikuti MGBK
1 (Satu) hari
Rabu,21 Nopember 2012
08.00 WIB s.d selesai
SMK 1 Kedungwuni
SMK Maarif NU Tirto

Demikian surat tugas ini kami sampaikan, mohon dilaksanakan denganpenuh rasa
tanggungjawab.
Mengetahui

Pekalongan, 20 Nopember 2012

KepalaSekolah

Khadziron Nadzifan, S.E


.

LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU KAB. PEKALONGAN

SMK MAARIF NU TIRTO


PEKALONGAN
TERAKREDITASI
Alamat : Jalan Wonoprojo No. 19 Pacar Tirto Pekalongan 51151 Telp 0285-4414700 E-Mail: smknutirto@yahoo.com

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS


(SPPD)

1. Pejabat yang memberiperintah

Kepala SMK Maarif NU Tirto


Lailatul Istianah, S.Pd.I

2. Nama guru yang diperintahkan


Ayu Ardhiati, S. Pd
Pembina PMR
3. Jabatan

4. Perjalanan Dinas yang


diperintahkan
5. Perjalanan Dinas yang
direncanakan
6. Maksud mengadakan
perjalanan

Guru BK
Dari

: SMK Maarif NU Tirto

Ke

: Alun-alun Kajen

Transportasi menggunakan

: Kendaraan

Pribadi
Selama (1) hari
Hari Selasa, 17 September 2013
Mendampingi Peserta Apel Besar
Kabupaten

Pekalongan

dan

PMI

Peragaan

Sosialisasi Edukasi Hand Hygiene (Grakan


Tari Cuci Tangan) Tahun 2013

7. Perhitungan biaya perjalanan

RAPBS Tahun Pelajaran 2013/ 2014

8. Keterangan

Lihat Sebelah
Pekalongan, 16 September 2013
Kepala SMK Maarif NU Tirto

Khadziron Nadzifan, S.E

KETERANGAN
1. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN

Tempat, Kedudukan, Pegawai,


yang memberi perintah

Berangkat
Tanggal

Kembali

Tanda
Tangan

Tanggal

Tanda
tangan

Kepala SMK Maarif NU Tirto


17 09- 2013

17 09- 2013

Khadziron Nadzifan, S.E

2. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat, Kedudukan, Pegawai,


yang diberi perintah

Berangkat
Tanggal

17- 09- 2013

Tanda
Tangan

Kembali
Tanggal

17- 09- 2013

Tanda
tangan

Guru