SULIT

JSI 011 / SET 1 JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 1 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005

Pencapaian

JUMLAH SOALAN TATABAHASA 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Kata Nama {1} Kata Ganti Nama {2},{3} Kata Sendi {11} Kata Hubung {6} Kata Kerja {12} Kata Arah {15} Kata Adjektif {8} Kata Berimbuhan {4},{13},{14} Kata Tepat {7}, {10}, {16}, {18}, {19} Kata Ganda (penggunaan) {17} Kata Penguat Penjodoh Bilangan {5}, {9} Penanda Wacana Antonim @ Lawan Kata {21} Sinonim @ Kata Seerti {20} Simpulan Bahasa / Peribahasa {22},{23} Menentukan Jawapan {25} Membina Soalan {24} Ayat Sama Maksud {26} Kata Banyak Makna {27}, {28} Gramatis {29}, {30} JUMLAH SOALAN PETIKAN 22. 23. Petikan 1 {31 - 35} Petikan 2 {36 - 40} JUMLAH KESELURUHAN SOALAN PERATUS ARAS SOALAN (%)

30 1 2 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

1

1

1 1 2 1 1 1 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 40 100

2 3 19 48

2 1 13 32

20

JSI (Jadual Spesifikasi Item)

Cemerlang

Kepujian

MAKLUMAT SOALAN

JUMLAH ITEM

ARAS SOALAN PENGGUBAL SOALAN

BILANGAN

1 1 8

Cemerlang (KBSB) (KBAT)

011 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK

SULIT

JSI 011 / SET 1

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 1 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005

NOMBOR

PENCAPAIAN

A
ITEM SOALAN / ASPEK TATABAHASA 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Kata Nama Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Kata Berimbuhan Penjodoh Bilangan Kata Hubung Kata Tepat Kata Adjektif Penjodoh Bilangan Kata Tepat Kata Sendi Kata Kerja Kata Berimbuhan Kata Berimbuhan Kata Arah Kata Tepat Kata Ganda Kata Tepat Kata Tepat Sinonim Antonim Simpulan Bahasa Simpulan Bahasa Membina Soalan Menentukan Jawapan Ayat Sama Maksud Kata Banyak Makna / / / /

B

C

D

/ / / /

/ / / / / / / / /

/ / /

/ /

/ / / /

/ / / / / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / / / / / /

/ / /

JSI (Jadual Spesifikasi Item)

Cemerlang (KBSB) (KBAT)

011 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK

CEMERLANG

MAKLUMAT SOALAN

TABURAN JAWAPAN

ARAS ITEM

KEPUJIAN

SULIT

JSI 011 / SET 1

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 1 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005

SOALAN

PENCAPAIAN

A
ITEM SOALAN / ASPEK TATABAHASA 28. 29. 30. Kata Banyak Makna Ayat Gramatis Ayat Gramatis SKEMA TABURAN JAWAPAN SOALAN PETIKAN SATU 31. 32. 33. 34. 35. Soalan 1 Petikan 1 Soalan 2 Petikan 1 Soalan 3 Petikan 1 Soalan 4 Petikan 1 Soalan 5 Petikan 1 SOALAN PETIKAN DUA 36. 37. 38. 39. 40. Soalan 1 Petikan 2 Soalan 2 Petikan 2 Soalan 3 Petikan 2 Soalan 4 Petikan 2 Soalan 5 Petikan 2 SKEMA TABURAN JAWAPAN JUMLAH KESELURUHAN TABURAN JAWAPAN PERATUS ARAS ITEM/SOALAN (%) 6 10 / / / / / / 4

B

C

D

/ / / 8 9 9 14 10 /

/

/ 6

/

/ / /

/

/ /

/ / / / / / 2 10 0 9 2 11 5 19
48

/ 3 13
32

2 8
20

JSI (Jadual Spesifikasi Item)

Cemerlang (KBSB) (KBAT)

011 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK

CEMERLANG

MAKLUMAT SOALAN

TABURAN JAWAPAN

ARAS ITEM

KEPUJIAN

SULIT

JSI 012 / SET 1

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 2 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005

Skema Penulisan Set 1 Bahagian A majlis hari jadi kawan-kawan datang meraikan pelbagai jenis juadah menyanyikan lagu “Selamat Hari Jadi” meniup lilin bertepuk tangan menjamu selera gembira

Bahagian B Soalan 1 kata alu-aluan tujuan majlis pencapaian cemerlang guru jasa guru mengingat nasihat dan tunjuk ajar mengundur diri

Soalan 2 pembuka surat bertanya khabar menyatakan tujuan destinasi percutian tempoh percutian keperluan yang dibawa minta izin ibu bapa aktiviti yang dirancang harapan penutup surat

Soalan 3 berbaris / mendengar taklimat memulakan tugas membersihkan longkang membersihkan kolam ikan membuang punca air bertakung membantu tukang kebun sekolah membakar sampah sarap mengutip tin kosong / tayar buruk

JSI (Jadual Spesifikasi Item)

Cemerlang (KBSB) (KBAT)

011 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK

SULIT

JSI 012 / SET 1

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 2 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005

Bahagian C meregangkan otot bekerjasama semangat kesukanan tolerasi semangat berpasukan sabar berusaha sehingga berjaya

JSI (Jadual Spesifikasi Item)

Cemerlang (KBSB) (KBAT)

012 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times