SULIT

JSI 011 / SET 2

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 1 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005
ARAS SOALAN
Pencapaian Cemerlang

JUMLAH SOALAN TATABAHASA 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Kata Nama Kata Ganti Nama {4} Kata Sendi {7} Kata Hubung {6} Kata Kerja {11}, {15} Kata Arah Kata Adjektif {16} Kata Berimbuhan {18} Kata Tepat {1}, {5}, {9}, {12}, {13}, {17} Kata Ganda (penggunaan) {3}, {19} Kata Penguat {10} Kata Penguat {10} Penjodoh Bilangan {2}, {8}, {14} Penanda Wacana Antonim @ Lawan Kata {21} Sinonim @ Kata Seerti {20} Simpulan Bahasa / Peribahasa {22}, {23} Menentukan Jawapan {25} Membina Soalan {24} Ayat Sama Maksud {26} Kata Banyak Makna {27}, {28} Gramatis {29}, {30} JUMLAH SOALAN PETIKAN 23. 24. Petikan 1 {31 - 35} Petikan 2 {36 - 40} JUMLAH KESELURUHAN SOALAN PERATUS ARAS SOALAN (%)

30

1 1 1 2

1 1 1 2

1 1 6 2 1 1 3

1 1 1 2 1 1 1 2 3 2

1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2

Kepujian

MAKLUMAT SOALAN

JUMLAH ITEM

BILANGAN

PENGGUBAL SOALAN

1 1

1

1 1 2

5 5 40 100

3 2 19 48

1 2 12 30

1 1 9 22

JSI (Jadual Spesifikasi Item)

Cemerlang (KBSB) (KBAT)

011 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK

SULIT

JSI 011 / SET 2

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 1 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005

SOALAN

PENCAPAIAN

A
ITEM SOALAN / ASPEK TATABAHASA 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Kata Tepat Penjodoh Bilangan Kata Ganda Kata Ganti Nama Kata Tepat Kata Hubung Kata Sendi Penjodoh Bilangan Kata Tepat Kata Penguat Kata Kerja Kata Tepat Kata Tepat Penjodoh Bilangan Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tepat Kata Berimbuhan Kata Ganda Sinonim Antonim Peribahasa Peribahasa Membina Soalan Menentukan Jawapan Ayat Sama Maksud Kata Banyak Makna / / / / / / / / /

B

C

D

/ / / / /

/ /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

JSI (Jadual Spesifikasi Item)

Cemerlang (KBSB) (KBAT)

011 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK

CEMERLANG

MAKLUMAT SOALAN

TABURAN JAWAPAN

ARAS ITEM

KEPUJIAN

SULIT

JSI 011 / SET 2

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 1 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005

SOALAN

MAKLUMAT SOALAN

TABURAN JAWAPAN
PENCAPAIAN

ARAS ITEM
CEMERLANG

A
ITEM SOALAN / ASPEK TATABAHASA

B

C

D

28. 29. 30.

Kata Banyak Makna Ayat Gramatis Ayat Gramatis SKEMA TABURAN JAWAPAN SOALAN PETIKAN SATU 9 / / 9 6

/

/ / /

6

13

9

KEPUJIAN

7

31. 32. 33. 34. 35.

Soalan 1 Petikan 1 Soalan 2 Petikan 1 Soalan 3 Petikan 1 Soalan 4 Petikan 1 Soalan 5 Petikan 1 SOALAN PETIKAN DUA / /

/

/ /

/

/ /

/

/

36. 37. 38. 39. 40.

Soalan 1 Petikan 2 Soalan 2 Petikan 2 Soalan 3 Petikan 2 Soalan 4 Petikan 2 Soalan 5 Petikan 2 SKEMA TABURAN JAWAPAN JUMLAH KESELURUHAN TABURAN JAWAPAN PERATUS ARAS ITEM/SOALAN (%) 2 11

/ / / / / 1 10 2 8 5 11

/ / / / / 5 19
48

3 12
30

2 9
22

JSI (Jadual Spesifikasi Item)

Cemerlang (KBSB) (KBAT)

011 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK

SULIT

JSI 012 / SET 2

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 2 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005

Skima Pemarkahan Bahagian A tajuk destinasi perjalanan bas tempoh masa yang diperlukan perbezaan tambang perbezaan masa dan isi-isi lain yang sesuai

Bahagian B Soalan 1 Format Catatan – tarikh aktiviti gotong-royong berkumpul di sekolah – mendengar taklimat bertolak ke rumah bakti – gembira – berjumpa anak-anak yatim tiba di rumah bakti – disambut mesra mengagihkan kumpulan – mula bergotong-royong berehat seketika – menikmati jamuan ringan menyambung semula kerja kawasan rumah bakti – bersih dan ceria majlis penutup – bertolak pulang * Sebarang isi yang berkaitan dengan tajuk hendaklah diberi pertimbangan yang sewajarnya.

Soalan 2 mengadakan Kempen Mematuhi Disiplin – ceramah, seminar, dan kem motivasi menubuhkan Kelab Bimbingan & Kaunseling menubuhkan Kelab Kerjaya sekolah mengadakan hubungan yang rapat dengan penjaga murid yang bermasalah penguatkuasaan undang-undang dan peraturan sekolah peranan guru disiplin yang lebih berkesan dan pemantauan pihak yang berwajib semua pihak – ibu , bapa, penjaga, dan masyarakat mengembleng tenaga dan bekerjasama bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid tersebut mengwujudkan iklim sekolah yang sentiasa bersih dan ceria sentiasa menerapkan nilai-nilai dan budaya belajar yang sihat oleh semua pihak

JSI (Jadual Spesifikasi Item)

Cemerlang (KBSB) (KBAT)

012 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK

SULIT

JSI 012 / SET 2

JSI : M0DUL BAHASA MELAYU KERTAS 2 – “LEARNING TO SCORE” TAHUN 2005

Soalan 3 berazam untuk belajar bersungguh-sungguh ingin menggembirakan hati ibu bapanya sering mematuhi arahan dan nasihat mereka rajin membuat kerja rumah dan mengulang kaji pelajaran selalu mendapat pujian dan galakan daripada guru besar dan guru-gurunya menjadi murid contoh keputusan UPSR diumumkan – mendapat 5A ucapan tahniah daripada ibu bapanya dan warga sekolah harapan dapat melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh

BAHAGIAN C minta kebenaran bersikap jujur jangan menganiaya binatang menolong rakan menziarahi rakan di hospital membawa buah tangan memberi penghargaan di atas pertolongan insaf isi lain yang sesuai

JSI (Jadual Spesifikasi Item)

Cemerlang (KBSB) (KBAT)

012 – UNIT KURIKULUM JPN PERAK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful