You are on page 1of 4

Rukun iman yang ke lima adalah

Rukun iman yang


ke lima adalah

Beriman
kepada Hari
Kiamat

Rukun iman yang


ke dua adalah

Beriman kepada
Malaikat-malaikat
Allah

Rukun iman yang


ke tiga adalah

Beriman kepada
Kitab-kitab Allah

Rukun iman yang


ke empat adalah

Beriman kepada
Rasul-rasul Allah

Rukun iman yang


ke enam adalah

Beriman kepada
Qadha dan Qadar

Rukun iman yang


pertama adalah

Beriman kepada
Allah

Sebutkan
Rukun Islam

Membaca 2 kalimat syahadat

Shalat 5 waktu

Berpuasa pada bulan


ramadhan

adalah

Malaikat di
ciptakan dari
Kitab suci umat
islam adalah
Hancurnya
alam se isinya
di sebut
Kita hanya
boleh
menyembah
kepada
Carilah salah
satu yang
termasuk rukun
islam
siapa mahluk
allah yang

Membayar zakat
Naik haji bagi yang mampu

cahaya
Alquran
kiamat

allah

Sholat lima
waktu

malaikat

paling taat dan


patuh
Yang di
sholat
perintahkan
allah untuk
mengerjakanya
5 kali dalam
sehari
Pada bulan
Berpuasa
rhomadhan kita
di wajibkan
untuk
Ketika kita masuk syahadat
islam kita akan
mengucapkan
kalimat