You are on page 1of 1

Voorkeurstemmen van

Gelderse PW-fractie
ARNHEM.Eenopmerkelijke voorkeursactie gisteren in ProvinciaIe Staten van Gelderiand. De heIe PW stemde bij de verkiezin-

gen voor de Eerste Kamer op de


nummer veertien van de lijst:

Alexander Kops. Ook Kops zelf,


die ook in de'Staten zit. En ook

Marjolein Faber, leider van de

wij stemmenhierop onzeman.


De offidele uitslag wordt pas

morgen bekend, maar omdat


Kops ook elders een voorkeurstem kreeg, is hit vrijwel zeker
van eenzetel.
Ook de Gelderse PvdA stem-

de en bloc niet op de lijsttrekker.


De zes stemmeii uit Gelderland

naat. Daarmee ging de Gelderse

gingen naar Esther-Mirjam Sent


die"op nummer acht stand. Dat

Faber zelf. ,,Ik geef toe dat het

den door een voorkeursactie in

PW in Gelderland en in de Se-

PWintegendevolgordediebe- was -een verkiesbare positie,


paald was door Geert Wilders, maar de Nijmeegse hoogleraar
in samenwerking met Marjolein zag haar positie bedreigd wordoor onze dubbelfuncties wat
schizofreen overkomt", zegt Fa-

ber. ,,Maar ik zit in de Staten

het noorden van het land voor


de nummer 9, Janny Vlietstra.
Vlietstra kreeg echter met^ ge-

voor de Gelderse belangen. En noeg stemmenvoor eenzetel.

EP