You are on page 1of 2

BO GI BO TR MY TNH

STT

2
3
4

5
6
7

Ni Dung
(Ch p dng cho my
tnh trm -PC, khng bao
gm Server, Router
Gateway, v cc thit b
khc)
Ph ci t ban u: Ci mi
h iu hnh, thit lp thng
s, cc trnh tin ch c bn.
Ph dch v hng thng / my
Thi gian x l tn ni theo
yu cu
H tr k thut ngoi gi
hnh chnh, ch nht, ngy
l
V sinh thit b phn cng
H tr k thut t xa (sa
my tnh online)
H tr - t vn qua tng i,
chat, email

Gi dch v bo tr
Basic
Full
n
Trn
n
Trn
20PC
21PC
20PC
21PC

100.000 VN/my

85.000

75.000

150.000

130.000

3 gi

1 gi

Khng

2 gi

2 thng/ln
Gi hnh chnh

1thng/ln
24/7

Gi hnh chnh

24/7

Lu : Gi trn cha bao gm ph thay th cc thit


b linh kin

BO GI SA CHA MY TNH TN NI
STT

NI DUNG(Cc dch v k thut s trin khai)

1. Ci t H iu hnh, driver v cc phn mm c bn dnh


cho my bn v laptop: Win XP, Win vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1
2

Ci t phn mm ng dng: Font ting vit, b g ting


vit,MS office, Corel, 3D Max, Auto cad, Multimedia,driver
cc loi .

N GI(VN)
130.000 150.000
(VN)/1my

100.000 (VN)/1my

Ci t cc phn mm dit viruts: anti viruts, symastec,.


3

Khi phc d liu b mt, b format, cng h

Ty vo mc m s c gi
c th, thp nht l 600.000

Sa cha phn cng my tnh bn v laptop

Kim tra s ni gi sau

Khc phc li my tnh khng ln ti ch (Phn cng)

100.000/my

Cu hnh li modem, access point

100.000/my

Ly li d liu trn a h thng ( C) nu h win

100.000/my

Ci t MacOS cho laptop, PC, macbook

250.000/my

Cc trng hp khc

Call 0932.153.163 c gi
c th

Lu : Gi trn cha bao gm ph thay th cc


thit
b linh kin