You are on page 1of 3

Managmentul recrutării personalului pentru

o clinică dentară

Pentru conducerea cu succes a unei afaceri intervine importanţa
fiinţei umane

ca fiind cea care face din managementul

resurselor umane, un set de competenţe, deprinderi şi atitudini
esenţiale pentru toţi managerii. Acest set e legat direct de
valorile supreme ale firmei/organizaţiei/clinicii.
Această responsabilitate nu e doar legată de a furniza slujbe
oamenilor, de a-i îndruma cum să lucreze şi de a le înregistra
performanţele, deşi managerii trebuie să facă acest lucru. Pe
langă toate acestea, e o investiţie: a da oamenilor puterea pentru
ca ei să acţioneze eficient si eficace.
Pentru a reuşi în lumea afacerilor şi nu numai, trebuie să te
gândeşti tot timpul cum poţi face fiecare persoană mai
folositoare, mai valoroasă. Investiţia în oameni s-a dovedit a fi
calea cea mai sigură de a garanta supravieţuirea unei
organizaţii, sau de a asigura competitivitatea şi viitorul acesteia.
Consultanţii şi managerii susţin că oamenii constituie "bunul
cel mai de preţ" al unei organizaţii. Succesul unei organizaţii e
determinat şi de calitatea resurselor umane, de procedurile prin
care se face atragerea şi menţinerea celor mai strălucite talente,

în special a medicilor dentişti.Astfel.scopul este de a forma o bază de candidaţi de calitate din care să-şi angajeze un personal cât mai calificat. Fără un personal dedicat. . Un plan fundamental de urmărit în recrutarea personalului este acela de a-i oferi candidatului informaţii în ceea ce priveşte politica clinicii.serviciile de sănătate de înaltă calitate nu pot fi asigurate.a structurilor plată/beneficii.  Atragerea studenţilor în efectuarea practicii de vară în cadrul clinicii. aceştia fiind potenţiali viitori candidaţi .motivat şi bine pregătit.a cerinţelor personalului.având în vedere faptul că aceştia au absolvit o facultate costisitoare atât ca timp cât şi financiar şi caută să-şi amelioreze investiţia cât mai curând. Sunt multe puncte de bifat de către firma angajatoare pentru a asigura un flux satisfăcător de candidaţi bine pregătiţ iar unele dintre cele mai importante sunt după cum urmează:  Site pe internet al clinicii şi servicii de e-mail .un salariu atractiv cât şi un mediu de lucru primitor şi cât mai puţin stresant vor fi printre principalele puncte de atracţie pentru cel ce doreşte să fie angajat.a oportunitaţilor de angajare si în principal a ceea ce i se cere acestuia şi ce se asteaptă de la el.Trebuie luate în considerare şi cerinţele celui care urmează să fie angajat.Din punctul de vedere al angajatorului.care să realizeze cele mai dificile sarcini cu acelaşi entuziasm cu care le realizează pe cele uşoare.

putem vorbi de un succes mediu spre slab.Fără o simbioza între aceste domenii de lucru.  Contacte cu firme de distribuţie de produse dentare care îşi desfaşoară activitatea în cabinete dentare şi ai căror reprezentanţi ar cunoaşte medici dentişti în căutare de locuri de muncă .unii dintre factorii importanţi care asigură o buna funcţionare a unei clinici dentare. Ca o concluzie.  Prezenţe la conferinţe anuale dentare pentru promovarea clinicii şi a calitaţii serviciilor şi produselor oferite .farmacie) .cu lipsa unei dorinţe de perfecţionare atât a serviciilor cât şi a capacităţii acesteia de a se impune pe o piaţa competitivă cum este aceasta a medicinei dentare. Interacţiuni frecvente cu şcoli şi facultăţi de medicină dentară şi specializări de medicină(asistenţă.  Pregătirea şi distribuirea materialelor de recrutare profesională şcolilor.pe langă personalul foarte bine instruit de care deţine.studenţilor şi medicilor dentişti practicanţi. sunt atat recrutorul cât şi managerul acelei clinici. .  Publicarea de reclame în cadrul revistelor de specialitate .