You are on page 1of 1

Analiza SWOT a diagnosticului managementului și al resurselor umane

 Puncte forte:
 organizarea este simplă, iar organigrama firmei este echilibrată;
 activitatea este corespunzătoare obiectului de activitate;
 conducătorii sunt bine informați și motivați;
 resursele umane sunt tinere și beneficiază de instruire și perfecționare la locul de muncă;
 numărul angajaților este mereu menținut la nivelul necesarului;
 structura personalului, în ceea ce privește partea de execuție și de conducere, este
echilibrată;
 absența grevelor și colaborarea cu sindicatele este bună;
 personalul este adaptabil la înnoire;
 protecția muncii este realizată corespunzător;
 există corespondență între nivelul calificării angajaților și cerințele
 postului;
 productivitatea muncii înregistrează un nivel ridicat, procentul de absenteism fiind scăzut;
 nivelul de salarizare este peste media sectotului de activitate;
 Puncte slabe:
 resursele umane sunt preponderent nemotivate;
 nu există departamente specializate în cercetare;
 Oportunități:
 noi reglementări favorabile întreprinderii privind: legislația, piața muncii, reducerea
birocrației la administrațiile de stat centrale și locale.
 forţă de muncă calificată disponibilă
 facilităţi pentru formarea continuă a personalului
 Riscuri:
 noi reglementări restrictive privind aspecte cum ar fi: formarea personalului, protejarea
mediului exterior, securitatea muncii, impozitele și taxele;
 revendicări sindicale.