You are on page 1of 5

Verbul

În lb. engleză verbul este caracterizat prin: mod, timp şi aspect.
Modurile sunt aceleaşi ca şi în limba română, cu excepţia modului supin care nu există în engleză: infinitiv,
indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, participiu, gerunziu.
Timpurile în majoritatea lor sunt aceleaşi ca în româneşte, cu excepţia lui Present Perfect şi a lui Future in the
Past / Future Perfect in the Past, care nu există în limba română.
Fiecare timp are două aspecte:
- aspectul simplu se referă la o acţiune generală, privită ca un întreg.
- aspectul continuu se referă la o parte dintr-o acţiune, la un moment din desfăşurarea unei acţiuni.
Din punct de vedere al formelor, ele sunt regulate şi neregulate.
Verbele regulate primesc terminaţia ed, la toate persoanele, atât pentru trecut (Past) cât şi pentru participiu
trecut. Verbele neregulate se găsesc în tabele speciale, pe trei coloane, unde în prima coloană se găseşte
forma de infinitiv sau prezent, în coloana a doua, forma de trecut simplu (Past), iar în coloana a treia forma de
participiu trecut.
În acest material întotdeauna prescurtările pentru verbe se vor referi la:
verb sau vb. – verbul la prezent/infinitiv scurt (fără to în faţă)
verb 2 sau vb2 – forma din coloana a doua, de trecut simplu
verb 3 sau vb3 – forma din coloana a treia, de participiu trecut
Din punct de vedere al mişcării verbele se împart în:
- verbe de mişcare sau dinamice – care arată o mişcare fizică, concretă, aici incluzându-se şi verbul think cu
sensul de a gândi. Exemple: to go = a merge, to read = a citi, to write = a scrie, to eat = a mânca, to drink
= a bea, to watch = a păzi, a urmări cu privirea, to know = a şti, etc.
- verbe statice – care arată stări, adică verbe care nu arată o mişcare concretă: to hope = a spera, to love = a
iubi, to smell = a mirosi, to see = a vedea, to hear = a auzi, to be = a fi, to have = a avea, to think = a
crede, to believe = a crede în ceva sau cineva, to look = a arăta. Verbele modale de asemenea sunt verbe
statice (can, could, may, might, must, will, would, shall, should, ought to, use to, dare, need, let, )
Verbele statice NU se pun în aspect continuu!!! La nici un timp!
Verbele dinamice se pot pune în ambele aspecte.
În funcţie de sens, un acelaşi verb poate fi şi static şi dinamic: de exemplu
to be = a fi, a exista (static)
to be = a se comporta (dinamic);
to have = a poseda, a avea - sens static
to have = a servi masa, a face baie/dus - sens dinamic
to smell = a mirosi, ca şi calitate a unui subiect (Floarea miroase frumos /The flower smells fine) este verb
static.
to smell = a mirosi, ca mişcarea de a trage aer pe nări ca să miroşi o floare, o mâncare, etc, este verb de
mişcare ( am smelling the flower now/ Eu miros floarea acum).
To see = a vedea (static), a se întâlni (dinamic)
To hear = a auzi (static), a audia un caz in instanţa (dinamic)
Excepţii: she is seeing/hearing things = ea are halucinaţii vizuale/auditive
To know = a şti (static), a cunoaşte pe cineva (dinamic).

By Oana Durican, prof. Engleza, L. Bicaz

Page 1

Câteodată mă uit la televizor până noaptea târziu.-es. Soarele răsare la est. Present Perfect (simple and continuous) A 1. (de remarcat că în limba vorbită şi în româneşte folosim prezentul. usually – de obicei.. I leave to London tomorrow morning by plane. Adesea avem lunea şedinţă a consiliului de administraţie. L. . Bicaz Page 2 . la celelalte verbe exemple: I read – he reads I look – he looks I eat – he eats I watch – he watches . often – adesea.I. generală.rar care indică frecvenţa). trebuie avute în vedere următoarele criterii: . La persoana a 3-a singular – she. şi nu neapărat viitorul). it – se adaugă: . Voi pleca mâine dimineaţă la Londra cu avionul. rarely . I fix – he fixes (fix = a repara). now and then – din când în când.pentru un adevăr general valabil Jupiter este cea mai mare planetă a sistemului nostru Solar. Usually I wake up at 7 a. etc. . c) Se foloseşte în următoarele cazuri: . o . Jupiter is the biggest planet of our solar system. Aşadar atunci când avem de stabilit ce timp şi ce aspect avem de pus într-o propoziţie. prof. etc. a unei gări. Every morning I drink/have a coffee.când se foloseşte acel timp şi/sau aspect By Oana Durican. Sometimes I watch tv late at night. Ei îi plac merele coapte (la cuptor). every year. x.m. repetabilă sau un obicei în prezent (se folosesc cuvintele cheie every day. De obicei mă trezesc la ora 7 dimineaţa. reţete de bucătărie/medicale.pentru orice acţiune prezentă. I go – he goes . I kiss – he kisses b) Se traduce prin intermediul prezentului din limba română. h. sau programul turistic făcut de o agenţie de turism. every week. ex . Plec mâine la Londra…. instrucţiunile de utilizare ale unui produs. În fiecare dimineaţă beau/servesc o cafea.present simple se mai foloseşte în comentariile sportive. The sun rises in the east. We often have a board meeting on Monday. Apa fierbe la 100 de grade Celsius. he. în indicaţiile de scenă din piesele de teatru şi în loc de viitor pentru orice acţiune care depinde de orarul unei instituţii precum orarul unui aeroport. She likes baked apples. T I M P U R I L E PREZENTE A. Present (simple and continuous) B. Present simple Forma pozitivă a) Formă: subiect + verb. Engleza. sometimes. Water boils at 100 C.-s. la verbele terminate în s.

încă.ce cuvinte cheie avem în propoziţie . Eu scriu o scrisoare (acum). să existe în propoziţie. You don’t have a red car. dar dacă se subînţelege că acţiunea are loc acum. Subiect + don’t/doesn’t + verb(inf.pentru to be şi modale se face inversiunea subiectului cu predicatul. please? Îmi dai stiloul acela de acolo. She is sending an email.. etc) se foloseşte particula NOT după predicat. b) în româneşte se traduce prin prezent c) se foloseşte în următoarele cazuri: . She doesn’t like football. must. always). at present. Tu nu ai/voi nu aveţi o maşină roşie. Forma interogativă Se alcătuieşte tot în două moduri: . Nu ai/aveţi voie să foloseşti/folosiţi dicţionarul la acest examen. They don’t want you to resign. pentru că altfel se impune folosirea altor timpuri (de exemplu this year/week/month + acţiune trecută = present perfect. sau în jurul momentului acum (cuvintele cheie sunt now. 3 plural. te rog? May I open this window.pentru celelalte verbe ne folosim de auxiliarul to do înainte de subiect şi verbul pus la infinitiv scurt (fără particula to). Engleza. will. please? Pot să deschid fereastra. . iar always + acţiune trecută = past simple) Exemple: By Oana Durican. to have. still . would. this year/week/month.cum se traduce acel predicat în română.-ing. Bicaz Page 3 .pentru celelalte verbe se foloseşte auxiliarul to do la negativ: don’t (do not) pentru persoanele 1. Ei printează raportul (acum). unele verbe modale. te rog? . should. Ei/ele nu vor ca tu să-ţi dai demisia. Ea trimite un mail (acum). Exemple: I am not an economist. atunci se foloseşte present continuous. În limba engleză există mai multe verbe auxiliare şi anume: to be.în special atunci când acţiunea este prezentă şi se desfăşoară acum. cuvintele cheie. may. in this moment. You may not use a dictionary during this exam. Forma negativă . They are printing the report. exemple: Are you at home tonight? Eşti acasă diseară? Is she the best student in our class? Ea este cea mai bună cursantă din clasa noastră? Can you give me that pen over there. Atenţie la acţiune – ea trebuie să fie obligatoriu prezentă. Ele pot fi atât verbe de sine stătătoare cât şi auxiliare – adică ajută la formarea unor timpuri compuse şi a formelor negativă şi interogativă a timpurilor verbale. Ei nu-i place fotbalul.) Exemple: I don’t smoke. şi doesn’t (does not) pentru 3 singular. Eu nu fumez. Exemple: I am writing a letter. L.) A 2.pentru verbul to be şi verbele modale (can. to do. Noi nu credem că ai/aveţi dreptate. Eu nu sunt economist. Nu este obligatoriu ca ele. 2 singular şi plural. El se plasează între subiect şi verbul pus la infinitiv scurt (fără particula to). Present continuous Forma pozitivă a) Formă : Subiect + to be (la present simple) + vb. Exemple: Do you want an orange juice? Vrei un suc de portocale? Why does she speak so loud? De ce vorbeşte ea aşa de tare? Where do they go in the holiday? Unde pleacă ei în vacanţă ? Aşadar la al doilea tip de întrebări formula interogativului este: do/does + subiect + verb (inf. We don’t think you are right. prof.

ci arată o perioadă de timp. Sunt prezente cuvintele cheie: For = în acest caz nu înseamnă pentru. Anul acesta învăţăm pentru examenul de absolvire. nu poate fi vorba despre prezent perfect. planificată de subiect. Exemplu: I am visiting my aunt next Saturday about 5 p. sau are rezultate prezente. You are always making the same mistake! Mereu faci aceeaşi greşeală! They are still having breakfast. Engleza. Ei nu-şi cumpără o casă în Berceni. şi care nu depinde de programul altcuiva. Present Perfect (simple and continuous) B 1.I am talking on the phone in this moment.present continuous se mai foloseşte pentru o acţiune viitoare. Atenţie !!! Aceste lucruri trebuie să le ştim din propoziţie. acum. I am not/I’m not playing PC games this week.m. Exemple: Are you having a party tonihgt? Dai o petrecere diseară? Is she doing her homework in this moment? Îşi face ea tema acum? Are they changing visit cards? Ei fac schimb de cărţi de vizită? B. L. pentru că perfectul compus din română este un timp trecut. care face legătura dintre trecut şi prezent. They are not/aren’t buying a house in Berceni. . pentru forma interogativă se face inversiunea subiectului cu verbul to be. El se traduce cu ajutorul perfectului compus. Bicaz Page 4 . acţiune începută în trecut care s-a încheiat în momentul de faţă. dacă ele nu rezultă clar din context. Eu nu joc jocuri pe calculator săptămâna aceasta. a) formă: prezentul perfect simplu se formează din auxiliarul to have conjugat la prezent simplu şi participiul trecut al verbului de conjugat. adică vb3: Present perfect = subiect + have/has + vb3 b) întrebuinţare. Ea nu ascultă la radio acum.. De regulă întrebuinţarea lui present perfect se împarte în patru cazuri: 1. Ei încă iau micul dejun. de ex. Se foloseşte ori de câte ori este vorba despre o acţiune care a început în trecut şi a continuat pînă în momentul de faţă. timp verbal inexistent în limba română. te rog nu-i deranja. please don’t disturb them. O vizitez/voi vizita pe mătuşa mea sâmbăta viitoare pe la 5 după amiaza. Forma interogativă Având în vedere că present continuous are în compunerea sa verbul to be. Forma negativă Având în vedere că present continuous are în compunerea sa verbul to be. Present perfect simple Forma pozitivă Prezentul perfect este un timp prezent. Exemple: She is not/ isn’t listening to the radio now. că mama ei este în concediu. dar de aici rezultă şi o oarecare confuzie. Ever = vreodată Never = niciodată Before = înainte So far = până acum By Oana Durican. since 7 o’clock – de la ora 7. This year we are learning for the graduation exam. for 3 weeks – de 3 săptămîni Since = arată începutul perioadei de timp. prof. please wait a minute! Vorbesc la telefon acum. Ea face curat în casă. pentru forma negativă se introduce NOT între auxiliarul to be şi verbul cu terminaţia –ing. te rog aşteaptă un minut! She is doing the housework now that her mother is in vacation.

deci acţiunea este trecută. He has called me this morning. anul acesta. cu aspectul simplu şi continuu. Aşadar prezentul perfect continuu se foloseşte atunci când o acţiune începe în trecut. past şi future. Cuvintele cheie sunt for şi since iar traducerea se face cu ajutorul prezentului.) She has been learning at the University for 2 years. L. today. în limba vorbită poate fi folosit şi past simple în loc de present perfect. folosim past simple) 4. 3. Locuiesc aici din 2003 (deci şi acum. continuă în prezent. dar are rezultate prezente). acţiune trecută şi terminată efectuată într-o perioadă de timp prezentă – astăzi.Exemple: He has lived here for 5 years. Forma: subiect + have/has been + vb-ing. future perfect – ei folosesc doar present. B 2. şi în viitorul apropiat. Ei nu au veşti despre/de la Lucy în ultima vreme. They haven’t come home yet. după caz. A plouat. this month. By Oana Durican. El nu a terminat micul dejun încă. Ei nu au venit acasă încă. I’ve been to the theatre this week. acţiunea trebuie să fie obligatoriu trecută şi încheiată. They have not/ haven’t heard about Lucy lately. Deja am trimis mesajul. în ultima vreme – sau deloc (dar există rezultate prezente). Forma interogativă Se obţine prin inversarea lui have/has cu subiectul: Have you ever visited London? Ai vizitat vreodată Londra? Why has she written such lies in the newspaper article? De ce a scris asemenea minciuni în articolul din ziar? Have you been trying to fix this coffee maker for an hour? Încerci să repari cafetiera de o oră? Forma negativă Se obţine prin negarea auxiliarului have cu particula not: He has not/hasn’t finished breakfast yet. eu mă joc la calculator. I haven’t heard of Louise lately. luna aceasta. Cuvinte cheie: recently. terminată. Nu am mai văzut-o pe femeia asta niciodată înainte / până acum. Ea învaţă la Universitate de doi ani. I have been playing computer games. this year. Atenţie. Engleza. săptămîna aceasta. că dacă este după amiază. I have already sent the message. I have been living here since 2003.) He has lived here since 2003. past perfect. Nu am auzit/veşti de la Louise în ultima vreme. cel puţin. acţiune trecută. dimineaţa s-a încheiat şi deci. in the past few days. pentru care momentul precis al efectuării este specificat vag – recent. şi este posibil să continue şi în viitor. It has rained. He has just phoned. Se folosesc cuvintele cheie yet – încă (numai pentru propoziţii negative) şi already – deja. El a locuit aici timp de 5 ani. lately = în ultima vreme. El m-a sunat azi dimineaţă. just tocmai. Tocmai a telefonat. în care nu există nici o indicaţie de timp. prof. În acest ultim caz. că văd bălţile. Eu nu dorm de dimineaţă. I haven’t been sleeping since morning. Cuvinte cheie: this week. acţiune tocmai terminată sau neterminată încă. 2. (dacă acum ceasul este înainte de amiază. (spun asta pt. (dar în acest moment nu mai locuieşte. Bicaz Page 5 . Present perfect continuous Forma pozitivă Aspectul continuu în acest caz înseamnă chiar continuitate. El a locuit aici din 2003 (dar nu în momentul de faţă) I have never seen this woman before/so far. Am fost la teatru săptămâna asta. Este demn de reţinut că englezii nu folosesc în limbajul de stradă decât foarte rar timpurile compuse – present perfect.