You are on page 1of 9

PROFIL PPGB INDIVIDU

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

Nama :

Vitae kurikulum

Falsafah pendidikan negara

Jawatan :

PPP DG 41

Skop kerja

Tempat Bertugas :

Sasaran kerja tahunan

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 2 – 6, BLOK E 13, KOMPLEKS
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
603 8444 1000

PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL ATLAMAT PENGAJARAN / KEPIMPINAN MASA HAD CADANGAN AKTIVITI UNTUK PENAMBAHBAIKA PENYERTAAN DALAM AKTIVITI PPB .

UMBANGAN KEPADA ORGANISASI / PROFESIO SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SUMBANGAN KEPADA KPM / JPN / PPD PENULISAN / PENERBITAN .

BAHAN BUKTI DALAM PdP / KEPIMPINAN RAN / RANCANGAN MENGAJAR DAN PENILAIAN / P CONTOH HASIL KERJA .

ANUGERAH / PENCAPAIAN ANUGERAH PERKHIDMATAN ANUGERAH DALAM PDP / KEPIMPINAN / LAIN-L UNTUK KONSULTASI. PENULISAN DAN L . BENGKEL.

PENILAIAN PdP / KEPIMPINAN HAN BUKTI KEBERKESANAN PENGAJARAN / KEPIM RAKAMAN VIDEO PENGAJARAN / KEPIMPINAN ALAS DAN PENILAIAN DARIPADA MURID / KETUA .