You are on page 1of 1

Proiectant

:
Asociaţia:

DATE DE IDENTIFICARE ALE INVESTIŢIEI:
Beneficiar:
Obiectiv:
Faza:
Nr. proiect:

CENTRALIZATOR CANTITĂŢI DE MATERIALE
TERASAMENTE, COFRAJE, ARMĂTURI, BETOANE
Simbol
T
T1
T2
T3
T4
C
C1
C2
C3
C4
C5
A
A1
A2
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
P
P1
H
H1
H2

Denumire

U.M.
Terasamente

Săpătură generală mecanizată
Săpătură manuală
Umpluturi compactate (D>95%)
Umpluturi compactate (D>98%)

100mc
mc
mc
mc
Cofraje

Cofraje verticale fundaţii
mp
Cofraje verticale stâlpi
mp
Cofraje verticale diafragme
mp
Cofraje grinzi (în proiecţie orizontală)
mp
Cofraje orizontale placă şi scară
mp
Armături
Armături tip OB37 + PC52
kg
Armături tip plase sudate (STNB, STPB)
kg
Betoane
Betoane pentru umpluturi  clasa C4/5
mc
Betoane pentru egalizare  clasa C8/10
mc
Betoane pentru placa pe sol  clasa C16/20
mc
Betoane pentru fundaţii  clasa C25/30
mc
Betoane pentru stâlpi  clasa C25/30
mc
Betoane pentru diafragme  clasa C25/30
mc
Betoane pentru grinzi  clasa C25/30
mc
Betoane pentru placă şi scări  clasa C25/30
mc
Elemente prefabricate de beton
Elemente prefabricate tip π
buc
(L=15,96m, B=2,5m, h=60cm)
Elemente speciale pentru etanşeizare rosturi turnare beton
Bandă orizontală de rost
ml
Bandă verticală de rost
ml
Întocmit,

Cant