You are on page 1of 8

Rolul managerului de proiect

Ce este managementul proiectelor?
Managementul de proiecte este un domeniu destul de nou în România. Deoarece tot mai multe
activități se desfășoară în cadrul unor proiecte sau ca niște proiecte ce devin din ce în ce mai
complexe și trebuie gestionate, importanța managementului de proiect a cunoscut o creștere majoră
în ultima perioadă.
F. Taylor, întemeietorul managementului științific, spunea că managementul reprezintă “Arta de a
ști precis ce să faci, cât mai bine și cât mai ieftin”. Ținând cont de afirmația de mai sus putem
adăga și faptul că managementul proiectelor are ca scop îndeplinirea obiectivelor proiectului
utilizând un set de cunoștințe, competențe, deprinderi, instrumente și tehnici specifice.
Etapele managementului de proiect sunt: inițierea și planificarea proiectului, gestionarea resurselor
și așteptărilor clienților, executarea efectivă a proiectului, comunicarea, monitorizarea astfel încât
scopul stabilit să fie atins.
Ce este managerul de proiect?
Managerul de proiect este persoana care, în virtutea sarcinilor, a responsabilităţilor şi a
competenţelor atribuite postului ocupat, exercită procese de management, adoptă decizii şi iniţiază
acţiuni ce influenţează comportamentul decizional şi acţional al echipei de proiect, cu scopul
creşterii eficienţei structurii din care face parte. 6 (Managementul proiectelor, Constantin OPRAN, Prof.univ.Dr.MSc.Ing, c o m u n i c a
r e . r o, Bucureşti 2014)

Manager de proiect este responsabil de succesul proiectului, dar și de eșecul acestuia.
Activitatea acestuIa implica definirea scopului, a obiectivelor si activitatilor proiectului,
cumunicarea constanta cu echipa si clientul, eliminarea impedimentelor, monitorizarea si controlul
activitatilor, definirea si controlul riscurilor, livrarea unui produs de calitate, gestionarea bugetului,
etc., având ca principal scop atingerea obiectivelor.
Managerul se caracterizează drept cel mai bun dintre egali, ocupându-se cu problemele de

deoarece este esențial ca membrii echipei să poată lucra bine împreună. Monitorizarea obiectivelor proiectului (stabilite de client şi de echipa) reprezină o altă responsabilitatea managerului de proiect.MSc. a analizat care sunt calităţile care definesc un lider de proiect eficient. în timp ce un manager nu este întotdeauna un lider. are rol de mediator al relaţiilor din cadrul proiectului – fie că sunt clienţi. În unele cazuri. dar le menține și îmbunătățește (activiate de colaborare dezvoltată pe termen lung). r o.2 Care sunt calităţile de care are nevoie un project manager pentru a fi un lider de proiect eficient? Un lider poate fi şi manager. ținând cont de dinamica relaţiilor şi logistica necesară unui proiect de în funcție de dimensiunile sale (medii sau mari). consorţiu de proiect etc. membri ai echipei. pentru scopul acestuia dar și o bună strategie .Ing. acesta nu are ca responsabililtăți procurarea de contracte noi sau crearea noilor relaţii de parteneriat. directori ai firmei sau orice tip de parteneri (liberi profesionişti. În activiatea unui manager de proiect. Managerul de proiect formează echipa de proiect.). o caractersitica importantă este Managementul personalităţilor.3 Acest lucru s-a realizat prin intermediul chestionarelor completate de mai mulți lideri de proiect . chiar dacă managerul de proiect este implicat în procesul de dezvoltare a afacerii. Constantin OPRAN. Managerul de proiect trebuie să aibă o viziune pentru buna desfăşurare a proiectului. colaboratori sau chiar grupuri din societatea civilă) şi de punct central al proiectului. managerul de proiect este “proprietarul proiectului” deoarece este responsabil de gestionarea proiectului de la definire pâna la încheiere.conducere a activităţilor de concepţie.Dr. Bucureşti 2014) Cu ce se ocupă un manager de proiect? De obicei. De regulă managerul de proiect începe activitatea după ce semnarea sau negocierea unui contract. organizatorice şi generaladministrative ale structurii din care face parte (echipă. Prof. c o m u n i c a r e . lider în trainingul de project management. Managerul de proiect conduce echipa. societate.univ. organizaţie.5(suport curs) ESI International.6 (Managementul proiectelor.

Aceștia pot transmite oamenilor ideea de importanță în cadrul proiectului. asigurând în acest fel succesul echipei şi al proiectului. presupune existenţa obiectului ca un individ separat. de fapt ele se exclud reciproc. Leadership-ul bazat pe integritate reprezintă un set de valori împărtăşite de toţi membrii echipei. Integritatea Crearea şi impunerea standardelor referitoare la comportament etic (cărora se conformează acesta dar și membrii echipei) dar şi acordarea de recompense celor care le pun în parctica reprezintă un punct favorabil leaderului de proiect. cu o atitudine pozitivă. După cum remarca cineva: „E drăguţ dacă liderul de proiect ne recunoaşte viaţa de dincolo de slujbă”. în simpatie subiectul este în principal absorbit în propriile sentimente.foarte talentaţi. 2. 5. 3. motiv pentru care este de dorit care un proiect să aibă un lider entuziast. 4. Inspiră o viziune Un lider eficient este persoană care are o viziune a direcţiei către care se îndreaptă proiectul şi abilitatea de a o formula clar. idei şi istorie emoţională. Bun comunicator Liderul de proiect reprezintă liantul dintre echipă şi organizaţie. pe măsură ce este proiectat înspre obiect şi nu dă dovadă de o mare preocupare pentru realitatea şi validitatea experienţei obiectului. având abilitatea de negociere și putere de convingere. 1. După procesarea chestionarelor s-a realizat o ierarhizare a celor 10 calităţi de leadership ale unui project manager în ordine crescătoare. Potrivit lui Norman Paul. Entuziasmul Este cunsocut faptul ca persoanele pesimiste nu sunt la fel de agreate precum cele optimiste. îndreptăţit la propriile sentimente. Empatia. Empatie Care este diferenţa dintre empatie şi simpatie? Deşi cuvintele par similare. Odată îndeplinit acest deziderat și știind faptul că entuziasmul este contagios. membrii unei echipe de proiect vor avea sentimentul de siguranță în realizarea proiectului și își vor da toată silința pentru finalizare acestuia cu succes.3 . pe de altă parte.

Când liderii se confruntă cu un obstacol.3 8. capabile să finalizeze un proiect cu succes. Abilităţi de rezolvare a problemelor Deşi se spune că un lider eficient împarte responsabilitatea rezolvării problemelor cu membrii echipei. 10. un lider cu un caracter puternic (calm) va face faţă acestor probleme fără prea mare efort și cu succes. 7. . Din aceste considerente. cunoascând și valorificând stilurile membrilor de echipă. neîncadrare în bugetele alocate. 9. Abilităţi de formator de echipe Managerul care se ocupă de formarea echipelor este o persoană puternică care are grija ca acestea să avanseze de la simple grupuri de necunoscuți către entități coerente. dar și când demonstrează că are şi abilitatea de a provoca. promova şi încuraja. apar inevitabi proiecte nelivrate la timp.6. deci probleme și obstacole de depășit. Abilitatea de a delega sarcini Încrederea unui leader în echipa sa este demonstrată de periodicitatea verificării şi controlului activităților proiectului (a serviciilor). Competenţa Un lider este considerat competent în momentul când are o listă lungă de proiecte finalizate cu succes. După cum a remarcat un student în project management „Un bun lider este un pic leneş”. inspira. e de aşteptat ca liderii de proiect să aibă abilităţi excelente de rezolvare a problemelor. îl consideră drept o oportunitate (challenge) al cărui rezultat îl pot influența. Calmitate sub presiune Deoarece trăim într-o lume plină de imperfecțiuni și riscuri. Persoanle care nu au încrdere în echipă vor eşua ca lideri şi vor fi mereu doar nişte micro-manageri sau vor face toată munca ei înşişi. Leaderul va folosi stilul de leadership aferent fiecărei etape din dezvoltarea echipei. de multitudinea de sarcini delegate şi de permisivitatea implicării oamenilor.

dezvoltare. științifice. Managing Partner. stabilitate emoțională. • Abilități de leadership: viziune. Majoritatea organizațiilor eficiente au un model de competențe viabil. este necesar să aducem argumente solide. empatia. Personalitatea are un impact direct asupra acestor competențe de leadership. modestia • Abilități de business: analiza datelor. Vor dori să colaboreze cu noi? Ne văd ca având suficientă influență și destul impact pentru a ne da votul de încredere pentru un rol superior? Alții ne-ar urma dacă am fi promovați ca manageri? Evaluările psihologice predictive ajută la înțelegerea legăturii dintre anumite trăsături personale (abilități și comportamente) și performanța viitoare într-un anumit rol. succesiune. precum cele de IT. având o mare importanță în procesele de selecție.Studiu de caz .4 Cine are nevoie de psihologi într-un mediu organizațional? Cu ce ne pot ajuta instrumentele de evaluare a personalității și a abilităților? Cât de mult ne putem încrede în puterea acestora de a prezice competențe precum potențialul de leadership. spiritul de echipă al unei persoane? Iar când trebuie să susținem utilitatea testelor psihologice computerizate în fața unor decidenți din companii tehnice. promovare. reziliență etc. empowerment etc. • Abilități interpersonale: construirea și menținerea de relații. Comportamentele care au un impact direct asupra leadership-ului pot și trebuie să fie măsurate. Promovările și oportunitățile în carieră țin mult și de modul în care ne percep persoanele cu putere semnificativă din organizație. 02 Decembrie 2013. Modelul de competențe propus de noi pentru măsurarea leadership-ului cuprinde patru teme majore care sunt luate în calcul în măsurarea performanțelor leader-ilor: • Abilități intrapersonale: integritate. gradul de creativitate. Cum evaluăm calitatea leadership-ului Calitatea leadership-ului este esențială dacă ne dorim ca întreaga organizație să obțină rezultate de calitate. autocontrol.Identificarea potențialul de leadership într-o companie IT 4 Acest studiu a fost realizat de HART Consulting Madalina Balan. alocarea adecvată de resurse etc. Anumite trăsături de .

Senzitivitatea interpersonală nu este ceva caracteristic oamenilor din industria IT. Instrumentele de evaluare Hogan Apariția noțiunii de trăsături de personalitate exagerate sau disfuncționale („dark side“) a produs o cotitură în înțelegerea și predicția asupra eficienței leader-ilor. Prin urmare. senzitivitatea interpersonală este o trăsătură de personalitate care are impact asupra abilității de a menține relații cu ceilalți. Profilele de personalitate care explică impactul trăsăturilor personale asupra stilului de leadership. Evaluarea este realizată cu ajutorul instrumentelor Hogan Assessments.personalitate pot facilita performanța leader-ilor. Spre exemplu. 3. Valorile persoanei eligibile pentru promovare sunt extrem de importante. Stabilrea criteriilor clare predictive de performanță pentru fiecare post Este lesne de înțeles că un bun programator. cultura pe care o va crea acesta. . dezvoltate sau continuate. așadar poate fi un punct de plecare în selecția sau dezvoltarea candidaților cu potențial de leadership. 2. împreună cu instrumentele tip 360 feedback ajută la facilitarea înțelegerii de sine și a conștientizării acelor aspecte ce trebuie oprite. Valorile unui lider creionează stilul de leadership. nu va fi în mod implicit și un bun project manager sau un bun manager. Promovarea pe poziții manageriale măsurând potențialul de leadership și nu doar performanța în poziția anterioară! Un inginer de excepție nu este echivalent cu un manger de excepție. disponibile în România prin intermediul HART Consulting. Încurajarea auto-cunoaș-terii și implicarea în dezvoltarea personală Înțelegerea cu claritate și maturitate a punctelor forte personale și a aspectelor care trebuie dezvoltate sau înfrânate pentru a atinge potențialul personal și profesional maxim este primul pas în dezvoltarea leaderilor. spre exemplu. Competitivitatea. în timp ce altele o pot frâna. Există câteva bune practici de care managerii pot ține cont atunci când vor să pună bazele unor procese de selecție și dezvoltare eficiente: 1. energia. încrederea în forțele proprii sunt trăsături care facilitează abilitatea de a îi conduce pe ceilalți. atenție la modul în care măsurăm potențialul managerial. Ceea ce prezice succesul pentru un programator nu este echivalent cu ceea ce prezice succesul pentru un manager. și devin cruciale cu cât o persoană urcă pe scara ierarhică organizațională.

deoarece leaderii sunt cei care au un impact major asupra performanțelor financiare ale companiei și nivelului de satisfacție al angajaților.4. Folosirea instrumentelor psihologice validate științific este critică în asigurarea proceselor de selecție. creșterea angajamentului etc. coaching etc. mentoring. învățare și dezvoltare Odată cu înțelegerea diferențelor dintre ce înseamnă a fi performant pe o anumită poziție și forma actuală a profilului individual al ocupantului postului. promovare și dezvoltare eficiente. este important ca acele aspecte cheie ce țin de comportamente și valori să fie măsurate. responsabilitate și credibilitate. recompensate și sancționate în cadrul procesului de management al performanței pentru a asigura coerență. 5. folosirea unor instrumente psihometrice predictive este și mai importantă. creșterea performanței. expunere la noi proiecte. este important să se obțină angajamentul persoanei către schimbare și să se stabilească ce acțiuni de dezvoltare sunt necesare: training. Iar atunci când vorbim de selecția leader-ilor. Facilitarea accesului la programe de coaching. De asemenea. . care să producă rezultate palpabile într-o companie: scăderea fluctuației de personal. Cuantificare a ceea ce contează Este important ca planul de dezvoltare individual realizat în urma etapei de auto-conștientizare să fie cât mai SMART.

marketwatch.ro/2012/11/25/ce-inseamna-sa-fii-manager-de-proiect/ 2. http://www. http://www.marketwatch.ro/articol/7571/Top_10_calitati_de_leadership_ale_unui_Project_ Manager 4.ro/design/cariera-business-design/management-cariera-business-design/de-ceeste-nevoie-de-un-manager-de-proiect/ 3.Bibliografie 1. http://www.thinslices. https://ctrl-d.ro/articol/12652/Cum_identificam_potentialul_de_leadership_intro_companie_IT .