You are on page 1of 2

2.1.1.

Controlul parlamentar
Potrivit art.58 din Constitutia Romaniei, Parlamentul ete organul reprezentativ suprem
al poporului roman, fapt ce justifca nu atat a preeminenta a acestei institutii in raport cu
celelalte autoritati statale, cat mai ales prerogativele de control care ii sunt puse la dispozitie,
prin Constitutie, in raport cu Presedintele Romaniei, Guvernul si alte autoritati publice in
vederea asigurarii echilibrului puterilor, a infapturii principiilor statului de drept si garantarii
functionalitatii statului in general1.
Controlul parlamentar vizeaza, asadar, intreaga activitate statala si toate autoritatile
publie, realizandu-se prin cai si mijloace adecvate si avand un caracter necesar, plenar si
diferentiat2.
Parlamentul exercita indeosebi controlul activitatii administratiei publice, in calitatea
acestora din urma de autoritati executive, a caror misiune este tocmai punerea in apliare a
actelor juridice adoptate de catre Parlament.
Controlul parlamentar se infaptuieste prin mai multe modalitati dintre care: prin
intermediul comisiilor permanente si temporare ale Parlamentului, prin intrebarile si
interpelarile adresate conducatorilor autoritatilor administratiei de stat de catre deputati si
senatori (art.112 alin.1 din Constitutie), precum si prin rapoartele si informarile pe care le
prezinta in fata acestora conducatorii autoritatilor administratiei publice.
Astfel, comisiile permanente ale Parlamentului,potrivit competentei fiecareia, asculta
rapoarte prezentate de catre conducatorii autoritatilor centrale ale administratiei publice.
Cu ocazia ascultarii rapoartelor, comisiile analizeaza modul in care autoritatile
admnistratiei publice isi indeplinesc sarcinile ce le revin.
Desi comisiile permanente nu au dreptul de a anula actele autoritatilor a caror
activitate o analizeaza si nici dreptul de a le da dispozitii obligatorii, ele prezinta
Parlamentului, in cadrul carora functioneaza, rapoarte, avize sau propuneri pe baza carora
acesta va adopta masurile corespunzatoare fata de autoritatile admnistratiei de sta a caror
activitate a fost analizata. De aici si insemnatatea deosebita si, totodata, consecintele jurdice
ale concluziilor comisiilor permanente fata de autoritatile administratiei de stat, fara ca intre
ele sa existe, totusi, relatii de subordonare directa. Conluziile comisiilor permanente stau la
baza masurilor pe care Parlamentul le ia fata de autoritatile administratiei publice.
1 M.Constantinescu si altii, Constitutia Romaniei, R.A. Monitorul Oficial, 1992, p.134
2 M.Constantinescu, I.Muraru, Drept parlamentar, Editura Gramar, Bucuresti, 1994, p.147

autoritatea legislativa nu poate anula hotararile Guvernului.Contriolul asupra activitatii autoritatilor administratiei de stat se efectueaza si prin intermediul comisiilor temporare create de catre Parlament (comisii de ancheta).p. Cei intrebati sau interpelati au obligatia de a raspunde imediat sau in termenul ce se va stabili verbal sau in scris si. In acest caz. Intrebarile si interpelarile nu sunt simple mijloace de informare ale parlamentarilor.Muraru. in cadrul desfasurarii lucrarilor sesiunilor celor doua Camere ale Parlementului. I. 3 M. Constitutia Romaniei nu include si dreptul acestuia de a anula actele Guvernului. In raporturile dintre Parlament si Guvern singura masura pe care o poate adopta autoritatea legislativa este motiunea de cenzura (art.cit. Prin aestea se realizeaza unul din elementele exercitarii puterii de stat.Constantinescu. Pe baza acestora se pot adopta masuri legislative generate de constatarile pe care le fac in urma prezentarii in Parlament a raportelor si informarilor respective. in orice caz. Daca motiunea de cenzura este adoptata.148 .112 alin. O forma importanta de control parlamentar asupra activitatii autoritatilor administratiei de stat o constituie intrebarile si interpelarile pe care deputatii si senatorii administratiei de stat o constituie intrebarile si interpelarile pe care deputatii si senatorii le adreseaza conducatorilor autoritatilor administratiei publice. ci veritabile instrumente ce control din partea Parlamentului asupra activitatii desfasurate de autoritatile administratiei publice. Guvernul este socotit demis. Potrivit principiului separatiei puterilor in stat. ci inlaturarea autorului ei3.1 din Constitutie). op. dar nu ii sunt subordonate: Avocatul Poporului si Curtea de Conturi. Printre prerogativele acordate Parlamentului. in aceeasi sesiune. adoptarea motiunii de cenzura depaseste ideea de control intrucat ea nu mai acorda posibilitatea indreptarii unei deficiente. hotararile adoptate de catre Parlament in legatura cu acele probleme continand obligatii juridice pentru autoritatile administratiei de stat. Pe langa acest control parlamentar traditional. O alta importanta forma de control o constituie rapoartele si informarile prezentate celor doua Camere ale Parmentului de catre conducatorii autoritatilor centrale ale administratiei publie cu privire la activitatea pe care au defasurat-o. mai exista si controlul parlamentar modern efectuat de autoritati care depind de Parlament. controlul general al legalitatii.