You are on page 1of 9

Bahagian A.

(30%)
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang paling
tepat.
1

Wawasan diri merupakan _____________ yang akan menjadi panduan dan pendorong untuk berjaya.
A usaha
C petunjuk

2

B perangsang
D matlamat hidup

Mengapakah wawasan diri seseorang tidak sama dengan wawasan diri orang lain?
A Tahap pemikiran yang berbeza
C Keupayaan diri individu yang tidak sama

3

B Masalah individu yang berbeza
D Minat dan bakat individu yang tidak sama

Antara berikut, individu yang manakah mempunyai wawasan diri?
A Tina berangan-angan menjadi seorang pereka fesyen; dia selalu bercerita tentang angan-angannya
itu kepada rakan-rakannya.
B Suzi ingin menjadi doktor; dia sentiasa berusaha memperbaiki penguasaannya dalam subjek Sains.
C Dina ingin menjadi juruterbang tetapi dia tidak berminat dalam subjek Matematik dan Sains.
D Minu berhasrat menjadi penyanyi; dia selalu berlatih menyanyi secara bersendirian.

4

Sebarang usaha yang dilakukan dalam menghadapi dan mengatasi kegagalan dan cabaran akan
A menghasilkan matlamat seseorang.
C memperkukuhkan rancangan seseorang.

5

Padanan yang manakah menunjukkan langkah ke arah usaha yang cemerlang?
A
B
C
D

6

B mencerminkan wawasan seseorang.
D membina personaliti seseorang.

Mengikut kemampuan- tidak tahu apa yang perlu dilakukan.
Kebingungan –kurang jelas.
Kurang keyakinan- sanggup berkorban masa.
Mengurus masa dengan bijak- berani bertindak.

Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi adalah amalan orang yang mempunyai
A harga diri yang tinggi.
C strategi pembelajaran berkesan.

B sikap berwawasan.
D daya tahan yang mendalam.

1

C Semangat tekad yang maksima. B Semangat yang kuat. 9 Sesungguhnya menghadapi dan mengatasi cabaran akan membina ______________seseorang. A Daya dorongan diri yang kuat. Rohani. 11 Pilih pasangan yang betul. Perasaan bersemangat untuk mendapatkan kemenangan. A Usaha C Kejayaan 8 B Tindakan D Rancangan _______________akan menjadi faktor penolak yang sentiasa mendorong anda supaya sentiasa berusaha melakukan sesuatu. Individu yang sentiasa bekerja sepenuh masa untuk menambah pendapatan. Jasmani. Jasmani. 13 Perkembangan diri individu perlu dimiliki secara seimbang dan A menyeluruh. B selari. D Penampilan diri yang positif. A B C D Intelek. Individu yang sentiasa sihat dan cergas. C selaras. A bakat C minat B personaliti D kecenderungan. 2 .7 _____________________merupakan realisasi secara beransur-ansur bagi sesuatu matlamat yang berfaedah.perkembangan tubuh badan. Individu yang sentiasa sedia membantu orang lain. D sempurna. Kesungguhan dalam menangani sebarang masalah.perkembangan perasaan dan hati. 12 Apakah yang dimaksudkan dengan jati diri? A B C D Keperibadian atau perwatakan individu yang menunjukkan identiti keseluruhannya.perkembangan minda. Kemahiran teknikal dan manipulatif.pengawalan perasaan. 10 Antara yang berikut yang manakah adalah ciri-ciri individu yang mempunyai perkembangan diri yang seimbang? A B C D Individu yang sentiasa menghormati orang lain.

16 Apakah persamaan yang menjadi prinsip pelbagai agama di negara ini? A B C D Mewajibkan manusia mencari kekayaan. Pencapaian diri pula perlu A dikongsi . Perarakan sempena perayaan Hari Wesak. Aktiviti yang dimaksudkan di atas ialah A ceramah .14 Kelemahan diri perlu diperbaiki. 17 Bagaimanakan cara kita dapat mengenal pasti sesuatu nilai yang diamalkan oleh seseorang? A B C D Melalui kitab agamanya. B kesederhanaan. Aktiviti ini dikatakan dapat mengimbangi keempat-empat aspek perkembangan individu. B motivasi. D kemampuan. Melalui perayaan yang disambutnya. tutur kata. Mendidik manusia ke arah kebaikan. berpakaian ataupun berbelanja. 18 Nilai ini menekankan aspek sentiasa berjimat cermat dalam segala perlakuan kita. Membantu ketika bencana banjir. Menafikan kewujudan Tuhan sebagai Pencipta segala-galanya. Mendorong manusia mempertikaikan amalan agama masing-masing. perlakuan. 19 Antara berikut. Nilai tersebut ialah nilai A kerajinan. 3 . Melalui peruntukan peraturan dan undang-undang. C rasional. D bimbingan. D disebar. Melalui perlakuan yang diamalkannya. sama ada dari segi pemakanan. C bersukan. tindakan manakah yang menunjukkan sikap toleransi rakyat Malaysia antara satu sama lain? A B C D Mengadakan rumah terbuka sempena perayaan Tahun Baru Cina. 15 B dinilai. Amalan balik kampung pada musim perayaan. C dikomen.

Untuk membentuk masyarakat yang berdaya maju. menentukan sifat pemimpin negara. mewujudkan pengagihan yang saksama dari segi pembangunan negara keseluruhannya. Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan. menentukan cara sesebuah negara ditadbir. Merupakan warisan nenek moyang. menjamin keselamatan dan keamanan rakyat. menentukan rangka dan bentuk pemerintahan untuk menerajui negara. 24 Warganegara yang dianggap menghormati Perlembagaan Malaysia adalah seperti berikut. Sistem demokratik. memberikan kebebasan kepada rakyatnya dalam segala hal. 23 Perlembagaan dapat mewujudkan keadilan sosial dengan A B C D mengakibatkan jurang ekonomi yang ketara. Untuk menghalang daripada melakukan perkara yang tidak baik. kecuali… A mengadakan perjimpunan secara aman tanpa mengganggu ketenteraman awam B mengundi sesiapa saja semasa pilihan raya umum C menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Negara D berniaga apa-apa saa asalkan membawa keuntungan lumayan 25 Apakah yang dapat dikaitkan dengan tujuan rasmi dalam peruntukan Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan? A perbualan kosong dengan rakan sekelas B surat pekeliling yang dikeluarkan oleh kerajaan C pertunjukkan opera Cina D penerbitan majalah hiburan 4 . Sistem raja berperlembagaan.20 Mengapakah prinsip dan ajaran agama penting diamalkan? A B C D Merupakan tanggungjawab setiap individu. 21 Perlembagaan Malaysia A B C D memberikan kuasa mutlak kepada Raja. 22 Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan A B C D Sistem republik.

bumiputera Sabah san Sarawak A I. kecuali… A jawatan awam B ekonomi C pelajaran D bahasa 5 . seseorang individuu bebas melakukan apa-apa saja selagi tidak… A bertentangan dengan agama B membelakangkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong C menyalahi undang-undang D menimbulkan huru-hara 29 Manakah antara yang berikut merupakan perkara yang termaktuub dalam Perlembagaan Malaysia? I Agama II Bahasa III Yang di-Pertuan Agong IV Kedudukan istimewa orang Melayu.26 Raja atau sultan adalah ketua agama Islam bagi … A Wilayah Persekutuan B Sabah dan Sarawak C negeri masing-masing D Melaka dan Pulau Pinang 27 Apakah perlindungan atau hak asasi yang dimiliki oleh setiap warganegara Malaysia? A perlindungan keselamatan diri B kemudahan pelajaran C hak mendapatkan harta D hak melakukan apa-apa saja 28 Mengikut perlembagaab Negara kita. II dan IV B I. III dan IV D II. III dan IV 30 Kedudukan istimewa orang Melayu. Bumiputera Sabah dan Sarawak dalam Perlembagaan Malaysia berkait dengan perkara-perkara yang berikut. II dan III C I.

Nama: _____________________________________________ Kelas: ________________ Bahagian A /30 B /10 Jumlah /40 Arahan: Sila tuliskan pilihan jawapan anda di ruangan di bawah. 1 7 1 3 1 9 2 5 2 8 1 4 2 0 2 6 3 9 1 5 2 1 2 7 4 1 0 1 6 2 2 2 8 5 1 1 1 7 2 3 2 9 6 1 2 1 8 2 4 3 0 6 Markah .

1 Penderaan kanak-kanak merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang boleh memberi impak Kepada kesihatan mental dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 7 . (a) Apakah punca-punca berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak? (b) Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat apabila mengesyaki ada berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak? 2 Warisan Kesenian Budaya Malaysia boleh ditonjolkan lagi sama ada di dalam atau di luar negara. (10%) Arahan: Pilih dan jawab SATU soalan sahaja. Jelaskan lima cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia.Bahagian B.

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 8 .

9 .