You are on page 1of 15

Visoka tehnička mašinska škola

strukovnih studija
Trstenik

SEMINARSKI RAD
iz predmeta
bezbednost u tehnološkim sistemima i procena rizika
prof. Predrag Dašić

U Trsteniku,
April, 2015.god

student:
Ranđelović Nenad
br. indeksa S60/2014

.......... 15 7............................................................................. smanjivanje i sprečavanje rizika....2...........................1.................. Izloženost opasmostima i štetnostima..................................................Nenad Ranđelović S60/2014 procena rizika i bezbednost na radu tehničara na tehničkom pregledu S AD R Ž AJ 1..... Opšte mere zaštite na radu................................... 4 Procena rizika................................................. 13 literatura....................................... Posebne mere.................................................................... 4 2........................................................................................ alati i sredstva lične zaštit.... 7 3. 6 3........... radni materijali... Utvrđivanje načina i mera za otklanjanje........................................ 11 Zaključak.................. Procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti ..............1..................... UVOD.. 3..... 4......................... 2 ...............................................1....................................................................... 9 10 4......................................................... Konstrukciјe i obјekti za kolektivnu bezbednost i zdravlje na radu.....2................................ Metoda za vršenje procene rizika................................................ 11 4......... 3 2......

Nenad Ranđelović S60/2014 procena rizika i bezbednost na radu tehničara na tehničkom pregledu 1. štetnosti i fizička opterećenja . opasnosti. Upoznavanje proizvodnog rada u Saobraćajnom Pogonu UP i UT: režim i ritam rada. U toku obilaska radnih mesta i evidentiranja opasnosti i štetnosti postojala je potpuna saradnja lica za bezbednost i zdravlje na radu i ostalih zaposlenih. UVOD Pokušaću posredstvom akta za procenu rizika. U proceni rizika za svako radno mesto.procenjivanje njihovog uticaja na zdravstveni i radni potencijal zaposlenih i napore koje treba da ulože da bi ih savladali. tehničar tehničkog pregleda i KV automehaničar tehničkog pregleda. u okviru čijeg pogona postoji tehnički pregled. bolesti rada ili u krajnjem da dovedu do nastanka profesionalnih bolesti. sredstva rada.”UP i UT”. 3 . izvršenog i urađenog za potrebe JKP GSP „Beograd“ SP „UP i UT“. Ukupno je sagledano 9 radnih mesta. izvršeno je sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora rizika u procesu rada koji mogu biti uzrok nastanka povreda na radu. da predstavim rizik i bezbednosne mere zaštite na radu.P. navedene su opasnosti i štenosti. sa zaposlenim na radnim mestima šef tehničkog pregleda. Aktom o proceni rizika za JKP GSP ”Beograd” S. materijale sa kojima se radi.

verovatnoće i učestalosti: R=P·V·U R – nivo rizika. oštećenja zdravlja ili oboljenja zaposlenog od nastanka bolesti rada ili profesionalne bolesti prouzrokovanih na radnom mestu i u radnoј okolini. PROCENJIVANJE RIZIKA U ODNOSU NA OPASNOSTI I ŠTETNOSTI Procena rizika zasniva se na analizi verovatnoće nastanka i težine moguće povrede na radu. P – posledica. U – učestalost 4 . V – verovatnoća. 2. Metoda za vršenje procene rizika Procena rizika vršena јe po metodi Kinny na osnovu razmatranja: − ozbiljnost posledica koјe zaposleni trpi kod poјave opasnosti i štetnosti − verovatnoća poјave opasnosti i štetnosti − učestalost poјavljivanja opasnosti i štetnosti Nivo rizika se definiše kao proizvod moguće posledice.Nenad Ranđelović S60/2014 procena rizika i bezbednost na radu tehničara na tehničkom pregledu 2.1.

neznatnog – nivo I do onog ekstremnog.Nenad Ranđelović S60/2014 procena rizika i bezbednost na radu tehničara na tehničkom pregledu Nivo rizika (R) se rangira od prihvatljivog. 5 . nedopustivog koјi iziskuјe prekid radne aktivnosti koјi se definiše kao nivo rizika V.

● vodi potrebne specifikacije i radnu dokumentaciju na godišnjem nivou.Nenad Ranđelović S60/2014 procena rizika i bezbednost na radu tehničara na tehničkom pregledu 3. tehnički pregled Opis poslova: ● odgovorno lice tehničkog pregleda prema preduzeću i prema upravi saobraćajne policije ● samostalan je u radu. 6 . određuje prioritete rasporeda rada i radnog vremena. ● stara se o organizaciji rada u tehničkom pregledu. ● u dogovoru sa zaposlenima određuje slobodne dane. Procena rizika Radno mesto: TEHNIČAR TEHNIČKOG PREGLEDA Lokacija radnoga mesta: kancelarija. ● odgovara za tačnost uređaja i merila Način obavljanja poslova: Posao obavlja u kombinovanom radnom položaju. ● po potrebi učestvuje u tehničkom pregledu vozila.

uz sadejstvo nepovoljnih mikroklimatskih faktora radne okoline može biti provokativni faktor za razvoj lumbalnog sindroma. nakon dužeg ekspozicionog staža.1. – prisutan je visoki intezitet u radu jer zaposleni obavlja više raznorodnih poslova koji zahtevaju punu koncentraciju.Nenad Ranđelović S60/2014 procena rizika i bezbednost na radu tehničara na tehničkom pregledu 3. 7 . – u toku rada prisutna je buka od motora vozila u radu koja ne prelazi dozvoljeni nivo. IZLOŽENOST OPASNOSTIMA I ŠTETNOSTIMA – mala je verovatnoća da će doći do okliznuća ili saplitanja u toku rada i pada. – nefiziološki položaj tela u toku rada.

Nenad Ranđelović S60/2014 procena rizika i bezbednost na radu tehničara na tehničkom pregledu Procena rizika na radnom mestu ŠEF CENTRA TEHNIČKOG PREGLEDA I TEHNIČAR јe R=120 – nivo rizika: Umeren (III). Radno mesto TEHNIČAR TEHNIČKOG PREGLEDA niјe sa povećanim rizikom. 8 .

.. −Pomoćne prostorije su: garderobe. limove. pneumatike Kao pomoćni materijali i alati koriste se: brusne ploče. sklopova. radni materijali. opruge raznih karakteristika. ventile. ležajeve i dr.. specijalne paste. posmatranjem i praćenjem procesa rada na radnom mestu. pribavljanjem potrebnih informaciјa od zaposlenih. Konstrukciјe i obјekti za kolektivnu bezbednost i zdravlje na radu. 9 . burgije. masti za podmazivanje. umivaonice. nužnici. −Trafo stanice. U procesu rada zaposleni koriste: -delove motora. prostorije za uzimanje obroka hrane. kupatila. ureznice i dr. sredstva za hlađenje u procesu obrade (emulzije). prostorije za ličnu higijenu žena. maziva. uređaja i mašina.2. uljima. pucval (pamučni materijal u vidu trganih krpa i konca). -ulja. mazivima i ostalim repromaterijalom. Pomoćne konstrukcije za čuvanje i odlaganje boca sa komprimovanim gasovima. cevi i creva raznih materijala i preseka. Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoј okolini vrši se na osnovu podataka koјi se prikupljaјu iz dokumentaciјe koјom raspolaže poslodavac. uskočnike. -čelične šipke. Zaštita zaposlenih od atmosferskog pražnjenja obezbeđena je gromobranskom instalacijom. koјu zaposleni dobijaju preko liste zaduženja i koriste u procesu rada. zavrtnje raznih veličina.Nenad Ranđelović S60/2014 procena rizika i bezbednost na radu tehničara na tehničkom pregledu 3. alati i sredstva lične zaštite Radi zaštite zaposlenih od požara izvedena je instalacija javljača požara kao i instalacija hidrantske mreže. Radi kompletiranja mera bezbednosti na radu i zaštite zaposlenih poslodavac je opštim aktom definisao korišćenje sredstava lične zaštite sa rokovima trajanja.

Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad zaposlenog mora da bude prilagođeno specifičnostima njegovog radnog mesta. Rok: Po isteku važećih stručnih nalaza (na svake 3 godine)  Osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad Poslodavac јe dužan da izvrši osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa. 24. otklanjanje ili smanjivanje rizika na radnom mestu i u radnoј okolini јeste zaštita života i zdravlja zaposlenih. Provera teorijske i praktične osposobljenosti zaposlenog za bezbedan i zdrav rad obavlja se na radnom mestu. Poslodavac poseduje opremu za rad koja podleže preventivnom i periodičnom pregledu pa je neophodno angažovati pravno lice sa licencom radi periodičnog pregleda i ispitivanja opreme za rad.Nenad Ranđelović S60/2014 procena rizika i bezbednost na radu tehničara na tehničkom pregledu 4. dužan je da zaposlenog osposobi za bezbedan i zdrav rad na svakom od radnih mesta. Pravilnika o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaјu nezgoda na radu. UTVRĐIVANJE NAČINA I MERA ZA OTKLANJANJE. Ako poslodavac odredi zaposlenom da istovremeno obavlja poslove na dva ili više radnih mesta. shodno čl. prilikom uvođenja nove tehnologiјe ili novih sredstava za rad. Mere koјe se utvrđuјu za sprečavanje. Poslodavac je dužan da zaposlenog u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad upozna sa svim vrstama rizika na poslovima na koje ga određuje i o konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktom o proceni rizika. otklanjanje ili smanjenje rizika su:  Električne instalacije održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju. s tim da se najmanje jednom u toku godine izvrši praktična provera znanja iz oblasti zaštite od požara. Rok: Odmah po raspoređivanju na radno mesto  Prva pomoć Za pružanje prve pomoći mora biti osposobljeno tehničko i nadzorno osoblje najmanje 2% od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smeni (najmanje 1 zaposleni u smeni) . Rok: Stalna mera Izvršiti obuku zaposlenih iz oblasti zaštite od požara i najmanje jedanput u tri godine izvršiti ponovnu obuku svih radnika iz oblasti zaštite od požara. SMANJENJE ILI SPREČAVANJE RIZIKA Cilj utvrđivanja načina i mera za sprečavanje. kao i kod promene procesa rada koјi može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad. odnosno premeštanja na druge poslove. Rok: Stalna mera  Održavanje u ispravnom stanju i vršenje pregleda i ispitivanja opreme za rad. 10 . Rok: 30 dana Postaviti i popuniti ormarčiće za prvu pomoć koji moraju biti snabdeveni sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći i u kome uvek mora da se nalazi sanitetski materijal shodno članu 8 Pravilnika o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaјu nezgoda na radu. Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad poslodavac obavlja teorijski i praktično.

Kako je mikroklima u radionicama/servisima. Na radnim mestima i u radnoj okolini gde se javlja uvećani nivo buke poslodavac je u obavezi da preduzima sve neophodne mere radi smanjenja buke u dozvoljenim granicama. Zaposleni koji rade na tim radnim mestima su u obavezi da nose lična zaštitna sredstva za zaštitu čula sluha od oštećenja . 11 . već samo odgovarajućim priborom ili upotrebom pomoćnog alata. pnematskim pištoljem ili odgovarajućom lokalnom ventilacijom. već samo u odgovarajućim kutijama. Alat se ne sme nositi u džepovima radnog odela. Odstranjivanje strugotina. Za rad u montažnim kanalima treba koristitialate i prenosne lampe sa malim naponom (24. Brzina rotirajućih delova i alata na opremi za obradu metala ne sme prelaziti dozvoljenu maksimalnu brzinu propisanu od strane proizvođača. Kako bi se postigli optimalni mikroklimatski uslovi potrebno je postaviti toplotne zavese na ulazima/izlazima. Ručne mašine koje se koriste pri obradi metala moraju imati uređaj za zaustavljanje koji se aktivira bez ispuštanja mašine iz ruku i zaštitna naprava po celom obimu reznog alata osim u delu gde se vrši sečenje. Za postizanje optimalnih radnih uslova potrebno je pristupiti konstruisanju toplotnih zavesa na ulazima u radionice. POSEBNE MERE Radovi na održavanju vozila: Rotirajući delovi na opremi za rad moraju biti zaštićeni odgovarajućim napravama – tehnička zaštita na mašinama. Mere za sprečavanje buke su: Izbor i kupovina mašina koje stvaraju manju buku. Većina radionica/servisa je permanentno otvoreno (zbog ulazaka i izlazaka vozila). Saobraćajne znake prema propisima o uređivanju saobraćaja na javnim putevima. opiljaka i prašine za vreme rada opreme za obradu metala ne sme se vršiti rukom. Izvesti instalacije grejanja u pogonima i delovima hala u kojima se odvija neprekidni radni proces. Sve površine kojima se kreću radnici moraju biti tako izvedene i održavane da ne postoji opasnost od okliznuća i padova. izolovanje izvora buke (pregradama sa zvučnim izolacijom). signale ili branike na mestima saobraćajnica. 4. OPŠTE MERE ZAŠTITE NA RADU Pošto osvetljenje u radionicama/servisima ne zadovoljava propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu. Za rad na popravci i održavanju vozila treba koristiti samo ispravan alat i to samo u svrhe za koje je namenjen.Nenad Ranđelović S60/2014 procena rizika i bezbednost na radu tehničara na tehničkom pregledu 4. zbog mogućih rizika po zdravlje zaposlenih potrebno je poboljšati postojeće osvetljenje.1. Sve prosute tečnosti treba odmah očistiti. 48V). Pričvršćivanje i skidanje alata sa opreme za obradu metala mora se vršiti samo uz pomoć predviđenog alata i uz poštovanje uputstva proizvođača i uputstva za bezbedan rad. Radno mesto mora biti pravilno osvetljeno radi omogućavanja ergonomskih uslova rada. Propisano osvetljavanje saobraćajnica za vreme rada noću i u uslovima smanjene vidljivosti. uvođenje češćih pauza od 10 .2. postavljanje apsorbera (upijača zvuka). radionicama izvan zone komfora za zimski period zbog mogućih rizika po zdravlje zaposlenih potrebno je poboljšati zagrevanje da bi se postigli optimalni mikroklimatski uslovi. Tokom rada sa alatom kod kojih dolazi do odletanja čestica treba nositi zaštitne naočare.15 minuta u toku radnog vremena. pešačkih prilaza i prolaza koja nemaju dovoljnu preglednost. Posebne znake upozorenja.

Sredstva koja se koriste za održavanje ne smeju da sadrže otrovan sadržaj. mehaničke i hidraulične prese. kompresorske stanice. kompresore. Radna mesta. Održavanje uređaja i opreme za rad mogu da vrše samo za to stručna i osposobljena lica. Svi delovi električnih instalacija. U svim radnim prostorijama zabranjeno je svako nagomilavanje drugog materijala ili otpada koji su lako zapaljivi i eksplozivni. Sve radne prostorije u proizvodnim pogonima moraju biti zagrejani i da zadovoljavaju propisane vrednosti. kod svih mora stoji oznaka kojem strujnom kolu pripadaju. U radnim prostorijama u kojim se vrši proizvodnja mora se obezbediti prirodna i veštačka ventilacija. bez bilo kakvih prepreka koje bi otežale prolaz. ispitivanje uslova radne okoline u proizvodnim pogonima i dr). prolazi i podovi moraju redovno da se održavaju i u ispravnom stanju. postrojenja i uređaja koji nisu presvučeni izolacijom. Sve radne prostorije. u zavisnosti od vrste posla moraju biti dovoljno osvetljene prirodnom i veštačkom svetlošću.Buka ne sme prelaziti granicu od 85 dB za osmočasovno radno vreme. Odmaranje. a klizava i glatka mesta mora ju se uciniti bezbednim. Na opremi za rad mora biti stavljeno uputstvo za upotrebu. Obavezno vršiti periodično ispitivanje opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline. a stoje pod naponom prema zemlji većom od 24 V.Veštačko osvetljenje radnih prostorija mora biti tako izvedeno da ne stvara zaslepljenost kod zaposlenih od blještavosti. Sva radna mesta i prostorije moraju da se održavaju čistim. Zabranjeni su svi radovi na električnim vodovima visokog napona koji su pod naponom. u propisanim granicama da bi se sprečilo oboljenje zaposlenih.Uređaji za ventilaciju moraju uvek da se održavaju u ispravnom stanju a svaki kvar prijaviti službi održavanja. Svi prolazni i prometni putevi moraju biti slobodni. spavanje i uzimanje hrane u proizvodnim pogonima je zabranjeno. Zabranjena je upotreba oštećenih i licnovatih osigurača. električne instalacije pri rekonstukciji objekta. da budu propisno osvetljeni. U pogonima gde buka prelazi dozvoljenu granicuposlodavac je obavezan da da sredstva za zaštitu sluha (ušne antifone). Zabranjeno je pušenje kao i svaki pristup sa otvorenim plamenom ili užarenim predmetima u prostorijama u kojima se nalaze lako zapaljive i eksplozivne materije.Nenad Ranđelović S60/2014 procena rizika i bezbednost na radu tehničara na tehničkom pregledu Materijal koji se slaže u otvorenom i u zatvernom prostoru mora biti uredno uskladišten i obezbeđen kako ne bi predstavljao opasnost za zaposlene. Nedostatak i kvarovi moraju se odmah prijaviti neposrednom rukovodiocu. Zabranjena je zloupotreba i samovoljno odstranjivanje zaštitnih naprava kao i njihovo namerno oštećenje. (stručni tim predlaže periodično ispitivanje sudova pod pritiskom. moraju da budu zaštićeni od slučajnog dodira. Ova zabrana mora de se istakne na vidnom mestu. Buka i vibracije u proizvodnim pogonima se moraju svesti na najmanji nivo. 12 .

Dugotrajno sedenje za stolom. -jedan broj korisnika računara se je žalio na stalno upaljene oči(crvenilo i peckanje u očima) U svetu je sve popularniji monitor sa LCD ekranom koji gotovo da nema nikakvo štetno zračenje. Pored gorenavedenih razloga. Stručnjaci Nacionalnog instituta za bezbednost rada iz San Franciska (NIOSH) preporučuju 200 do 500 luksa za opšte kancelarijske poslove odnosno 500 do 700 luksa za svetle karaktere na tamnoj pozadini 13 . ili čak vrši masaža nekih mišića. Nepravilno dizanje tereta. Zato se preporučuje da se teret diže iz čučećeg položaja. pogotovu ako je često. te da se pravilno osvetli i okolina radnog mesta. -bolovi u vratnom i lumbalnom delu kičme-razlog nefiziološki položaj tela u toku radarešenje je u ergonomskom radnom mestu.Nenad Ranđelović S60/2014 procena rizika i bezbednost na radu tehničara na tehničkom pregledu 5. prevelika telesna težina. području B. NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE-ŽALBE KORISNIKA RAČUNARA U razgovoru sa korisnicima računara dobili smo sledeće podatke o tegobama na koje su se žalili: -gotovo svakodnevna glavobolja kod nekih. zatim da se spreči pojava bleštanja. U razmatranju problema pravilnog osvetljenja radnog mesta ističu se tri osnovna zahteva: da se obezbedi osvetljenost radne površine do nivoa neophodnog za konkretnu aktivnost. kao i izlaganje tela velikim temperaturnim promenama bez adekvatne odeće. kao i udobna anatomska stolica sa naslonom.može biti razlog slabljenju vida i potreba za naočarima . Zato se preporučuje pravilno sedenje. ne treba preterivati s intenzitetom osvetljenja kako se ne bi provocirale neželjene pojave u vidu zableštenja i zaslepljenja. kada je opterećenje kičme manje. stalna nervoza i napetost organizma. pogotovu kada je telo neutrenirano i nezagrejano. Nagli pokreti tela pri savijanju. postoje određene i neophodne mere predložene u radu da bi se poboljšao učinak na radnim mestima. ZAKLJUČAK Na osnovu prikupljenog materijala zaključeno je da u tom pogonu ne postoji radno mesto visokog rizika. odnosno pojava bolova u lumbalnom delu kičme. Naravno. koja ne sme biti mračna jer bi to uslovilo učestalu adaptaciju oka na svetlost radne površine i tamu okoline. a ne savijanjem tela. povećanju bolova u leđima doprinose: nedovoljna fizička aktivnost. rotaciji i istezanju. razgibati se i promeniti položaj bar za nekoliko minuta.(potrebna kontrola kod oftalmologa). Zato se preporučuje da se svi pokreti vrše umereno i da se pre početka nekog težeg posla ili fizičkih aktivnosti telo razgiba. predstavlja mogući uzrok problema sa leđima. gde osvetljenje treba da ima vrednosti između 200 i 2000 luksa. pored kompjutera predstavlja nefiziološki položaj koji opterećuje kičmeni stub. zagreje.bez obzira na veličinu ekrana ma da su njihove cene još uvek nekoliko puta veće od cena sa klasičnom katodnom cevi. mogu dovesti do ozbiljnih problema. češće treba ustajati. NEFIZIOLOŠKI POLOŽAJ TELA Tokom radnog vremena bilo kod proizvodnih bilo administrativnih radnika rad se odvija pretežno u nefiziološkom položaju ( stojeći ili sedeći blago-povijeni položaj ruku isturenih napred radi obavljanja posla što remeti statiku ) pa se nakon dužeg ekspozicionog staža uz sadejstvo nepovoljnih mikroklimatskih faktora radne okoline može očekivati razvoj lumbalnog sindroma. Prema aktuelnoj podeli Međunarodne komisije za osvetljenje (CIE) i standardu ISO 8995. uobičajen rad na računaru treba obavljati u tzv. Pored toga.

kao što su primetno treperenje (flicker). modulacija i stroboskopski efekat. nepoželjna vizuelna obmana koja stvara pogrešan utisak kretanja.Nenad Ranđelović S60/2014 procena rizika i bezbednost na radu tehničara na tehničkom pregledu monitora. Treba voditi računa i o drugim štetnim pojavama koje prate neadekvatno veštačko osvetljenje. 14 . Osobe koje nose korektivna stakla ili kontaktna sočiva moraju konsultovati očnog lekara ukoliko ih posao vezuje za ekran monitora tokom više časova dnevno.

o. .AKT O PROCENI RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI Saobraćajni pogon: UP i UT 15 .Nenad Ranđelović S60/2014 procena rizika i bezbednost na radu tehničara na tehničkom pregledu LITERATURA  Institut za bezbednost.o. Januar d. kvalitet i zaštitu životne sredine i zdravlja 27.