You are on page 1of 1

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ 2014

1. Αν η λύση της εξίσωσης

x-1 2+2x x+2
-3
=
-6 είναι και λύση τις ανίσωσης
2
4
5

α-x α+1 α-x
να βρεθούν οι τιμές που μπορεί να πάρει ο α.
+

2
x
6
2. Δίνεται ευθεία (ε) η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και της οποίας η
κλίση είναι ίση με 2.
α) Βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε
β) Βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε1) η οποία είναι παράλληλη στην ευθεία ε και
τέμνει τον άξονα y’y στο σημείο με τεταγμένη ίση με 5.
γ) με βάση την εξίσωση που βρήκατε στο β) ερώτημα συμπληρώστε τον πίνακα
x
-2
-1
12
y
7
11

2

 1
(-2)  2   - 
 8  να λυθεί η εξίσωση
36- 25 και β=
-11
4 166
4

3. Αν α= 21+ 23- 40+4 4+

5

α-x
x+β
x
-(α-β)
=(β+1)  xβ
α
β+1
4. Αν 2x-4=x-3, (y+2)x-3=-1, (z-3)2=0 και
I.
II.

Δείξτε ότι α=z
Βρείτε τις ακέραιες τιμές του κ που ικανοποιούν την ανίσωση

1 
III.

a  y a 1

z
x 1

 1
z

 x     2

Υπολογίστε την παράσταση

(   z  3x  1)2 : ( x  a )2
IV.

Να υπολογιστούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των οξειών γωνιών ορθογωνίου

τριγώνου ΚΛΜ(   90 ) όπου ΚΛ=α και ΚΜ=z+1.

V.

Βρείτε τα στοιχεία του τριγώνου ΑΒΓ όπου ΒΔ=z+1 ,   30 και   45 .

Α

Β

Γ
Δ

5. Αν ένας κύκλος είναι ισοδύναμος με τετράγωνο που η περίμετρός του είναι 40 π
να βρεθεί το μήκος του κύκλου.