You are on page 1of 3

Roșu Andreea

Aplicaţie 4
Alegeţi un manual alternativ, folosit în clasele primare.
Analizaţi oportunitatea alegerii lui la clasă, pornind de la criteriile date mai jos.
Manualul: editurii Aramis, autoare Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, anul apariției 2006
Criterii de analiză:
1. Aspecte generale:
 aspectul exterior (coperte, formatul,
dimensiuni)
 calitatea hârtiei
 calitatea cernelei
 coloritul, contraste realizate

2. Conţinutul:
 corespondenţa cu obiectivele programei
 corespondenţa cu achiziţiile anterioare ale
elevilor
 exactitatea, precizia, varietatea, bogăţia
conţinuturilor
 capacitatea de a duce la formarea unor
atitudini şi conduite morale
 conceptele sunt explicate clar, iar
informaţiile aduse oferă aplicaţii concrete
 adaptarea conţinuturilor la particularităţile de
vârstă ale elevilor, la capacitatea lor de
înţelegere
 abordarea interdisciplinară a conţinuturilor

3. Prelucrarea pedagogică:
 propune activităţi de căutare, îmbie la
observaţii, anchete, investigaţii, reflecţii
suplimentare

Analiză/ comentarii/ exemple
Formatul manualului este de 205*260 mm, ambele
coperte sunt mate, colorate în nuanțe pale de mov
și roz și numără 128 de pagini.
Consider că hârtia este prea subțire în condițiile în
care elevii mai și notează pe carte, iar atunci când
aceștia vor încerca să șteargă cu ajutorul gumei,
există riscul ca foile să se rupă foarte ușor. Cernela
este una cam ștearsă, la fel și imaginile utilizate,
care sunt pale și, uneori, pixelate.
La cele două clase de a IV-a la care am asistat era
utilizat acest manual, dovadă a corespondenței cu
obictivele programei. Eu sunt de părere însă că
acest manual alternativ se axează mai mult pe
aceste obiective și nu pe elev și pe dezvoltarea
acestuia, motiv pentru care eu nu l-aș întrebuința în
lucrul cu elevii. Conținuturile mi se par mediocre
ca dificultate, însă la o clasă la care am asistat era
mult sub nivelul elevilor, ceea ce este un lucru
greșit; manualul ar trebui să urmeze zona proximei
dezvoltări a elevilor. Conținuturile nu sunt
integrate cu cele din domeniul educației civice,
neexistând astfel premisele formării unei conduite
morale în cadrul disciplinei Limbă și Lteratură
Română, însă profesorul poate face apel la aceasta
prin intermediul unor întrebări și/sau exerciții
suplimentare. Pe e altă parte însă, conceptele sunt
formulate clar și adaptate vârstei elevilor cărora se
adresează.Conținutul manualului vizează
dezvoltarea mai mult pe partea cognitivă a elevului
în domeniul Limbă și Comunicare, acesta nefiind
abordat integrat cu alte discipline din programa de
studiu.
În manual se regăsesc exerciții de reflecție asupra
unor teme abordate în clasă, punându-se mai puțin
accent pe activități de tipul observații, investigații,
anchete, operațiile gândirii analiză și sinteză fiind
concentrate în ativitățile regăsite în acest manual.

Nu aș utiliza acest manual la clasă dacă aș fi profesor de învățământ primar la clasa a IV-a. adaptate conţinutului. evaluare)  primele şi ultimele pagini (expunerea explicită a obiectivelor şi semnificaţiei disciplinei. grosimea. pe capitole. așa cum aminteam anterior. cu privire la diverse situații întâlnite în conținuturile materialului didactic. indexuri sau alte informaţii suplimentare cu caracter instrumental. conținuturile unei discipline ar trebui să vizeze și dezvoltarea . Forma de redactare  organizare logică în redactare (textul împărţit pe capitole.” 5. anexe. subcapitole. la sfârșitul fiecărei unități de instruire. anexe. tabla de materii precisă. evidenţiate prin componentele grafice: tipul de caractere. clar  sunt solicitaţi elevii să-şi exprime propriile opinii  există activităţi care solicită gândirea critică Manualul. gradate din punct de vedere al dificultăţii. formulate corect. s-a ţinut cont de interesele şi preocupările actuale ale elevilor  exerciţiile propuse sunt variate. etc. ci conținuturile abordate presupun în proporție de 99% dezvoltarea cognitivă a elevilor. aflându-se câte o probă de evaluare a cunoștințelor. existând riscul interpretării eronate in partea elevilor a informațiilor. Imaginile. 4. culoarea acestora. venind ca o fixare a cunoștințelor dobândite. Alte observaţii Conținutul manualul este divizat într-o succesiune logică. dat publicației în anul 2006 nu tratează neapărat interesele și preocupările actuale ale elevilor. Ilustrarea       numărul de ilustraţii corespondenţa între ilustraţii şi conţinut claritatea imaginilor sugestibilitatea imaginilor justificarea amplasării în pagină aducerea în discuţie a imaginilor prin intermediul unor sarcini Pe fiecare pagină există ilustrații care realizează conexiuni între conținuturi. Elevii sunt solicitați și încurajați să-și exprime liber opiniile. deoarece nu vizează dezvoltarea elevului ca întreg. exerciţii. informații suplimentare. În ultimele pagini ale manualului sunt expuse obiectivele detaliate pe conținuturi. concis. subcapitole. mărimea lor. ci vizează mai ales jocurile și activitățile de tip tradițional. spre exemplu pentru tehnologie. Pot fi întâlnite ilustrațiile și în exercițiile de tipul: „Compune un text pe baza ilustrațiilor. 6. nu sunt foarte clare. acestea fiind în sprijinul elevilor al căror stil de învățare este vizual/spațial. ori eu sunt de părere că pe lângă latura cognitivă. elevii cunoscând și asumânduși rolul acestor caractere grafice. detaliată)  ideile importante sunt sugerate. exerciții și bineînțeles. critic. rezumate. Ideile importante sunt emfatizate cu caractere de tipul bold sau italic.

.socio-emoțională și psiho-motrică.