You are on page 1of 23

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Facultatea de Teologie Ortodoxa „Dumitru
Staniloae” Iaşi

PLÂNGEREA CĂDERII BABILONULUI CEL
MARE DE CĂTRE POTENTAŢII LUMII
ÎN CAPITOLUL 18 AL APOCALIPSEI

Coordonator:
Sustinator:
Prof. Pr. Ilie Melniciuc
Hâncu Cătălin
Anul II, grupa a-II-a
0

Lucrare de seminar
2014

CUPRINS

Cum interpretăm profeţiile apocaliptice şi cum putem evita Apocalipsa? …………………2
Motivele scrierii Apocalipsei………………………………………………………………...4
Evenimente premergătoare Apocalipsei, 666, Fiara…………………………………………6
Comentarii la capitolul XVIII al Apocalipsei………………………………………………………....12
Concluzii……………………………………………………………………………………………….19
Bibliografie………………………………………………………………………………………….…20

1

dar nu sfârşitul propriu-zis. si încheiem cu: „aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.Parusía. conform Apocalipsei. Amin”. care S-a înălţat la ceruri şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii. iar creştinii adevăraţi ar trebui să fie permanent pregătiţi şi să aştepte cu bucurie acest sfârşit al lumii. a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit”.Unul Domn Iisus Hristos. nu este în acord cu învăţătura Bisericii şi nici măcar cu cuvintele pe care le rosteşte în rugăciuni. Noţiunea de „apocalipsă” este redusă adeseori la descoperirile profetice despre sfârşitul lumii date de Dumnezeu Sfântului Apostol Ioan. Pe de altă parte. iar noi spunem zilnic aceste cuvinte în rugăciunea „Tatăl nostru”. Dar înainte de sfârşitul definitiv al lumii. Cine crede altfel despre sfârşitul lumii. este o greşeală să identifici apocalipsa cu sfârşitul lumii.8-17). Biblia şi învăţătura Bisericii face deosebire între semnele vremurilor de apoi.). descoperire şi nu trebuie înţeles nicidecum ca un sfârşit al lumii. tsunami. că nu ştiţi ziua.te despre sfârşitul lumii ca despre o dispariţie a omenirii ca urmare a unor cataclisme naturale (cutremure. şi a doua venire a Mântuitorului Hristos . De altfel in Crez spunem: „Si întru . si chiar „nici îngerii din cer nu ştiu când va fi” (Matei 24:36). Adventi știi. Chiar dacă numai o mică parte a acestei cărţi a Noului Testament se referă la sfârşitul lumii. Semnele de care vorbeşte Biblia şi Sfinţii Părinţi sunt menite să ne avertizeze şi să ne ţină în starea de veghe. A doua venire a Mântuitorului va marca sfârşitul definitiv al acestei lumi. de care absolut nimeni nu va putea scăpa. Însuşi Mântuitorul Hristos ne-a învăţat să ne rugăm „vie Împărăţia Ta” (Matei 6:10). Însuşi Dumnezeu a promis că nu va mai pierde pământul cu potop de apă (Facere 9. Cu toate acestea. iar cei care speculează în continuare cu astfel de idei (vezi filmului „2012”) sunt defăimători ai Cuvântului lui Dumnezeu. se vorbe. iar restul textului exprimă viaţa morală şi liturgică a Bisericii din primul secol creştin. numite impropriu „sfârşitul lumii”. au prezis deja de mai multe ori sfârşitul lumii. pentru că Dumnezeu ne indeamna: „privegheaţi. Orice alt adevar este o minciună si este de la diavol. chiar dacă mass-media şi industria cinematografică o face cu scopul de pregătii oamenii pentru minuni spectaculoase dar din pacate de influen ță satanică. Martorii lui Iehova şi multe alte secte sau mişcări religioase. fără să mai înţelegem sensul lor real: acela de a dori sfârşitul acestei lumi şi intrarea în veşnica Împărăţie a lui Dumnezeu. care se va realiza prin venirea Mântuitorului şi Judecata de Apoi. nici ceasul când vine Fiul Omului” (Matei 25:13). dar despre acestea Biblia spune că sunt doar semne ale apropierii sfârşitului. nu ne este dat să cunoaştem timpul Parusíei.1. Cum interpretăm profeţiile apocaliptice şi cum putem evita Apocalipsa? Cuvântul „apocalipsă” înseamnă revelaţie. pe care acesta le-a scris în cartea numită „Apocalipsă”. epidemii globale etc. va fi o perioadă de trei ani şi jumătate de stăpânire a lui Antihrist şi abia după aceea va avea loc sfârşitul lumii. inundaţii de proporţii. Chiar dacă unele „semne apocaliptice” par a se împlini mai mult ca altă dată. dar acesta nu a avut loc şi nici nu 2 . Parusía va însemna sfârşitul răului şi intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu.

o rezisten ță pasivă . Şi ni se va cere să facem această alegere! Formal ea va fi una liberă. Este mult mai corect şi mai util să ne gândim şi să ne pregătim pentru sfârşitul fiecăruia dintre noi.” 2 „Fiind o descoperire divină și o carte profetică Apocalipsa nu poate fi în țeleasă de orice cititor. studii. „Părintele Porfirie aseamănă timpul de acum cu cel trăit în anii de dinaintea venirii lui Iisus. Pe adevăraţii creştini însă. iar cei pe care îi va prinde Parusía în viaţă se vor transfigura (I Corinteni 15:51-52) şi aşa vor fi judecaţi şi unii şi alţii fără deosebire. în final. va fi una condiţionată.poate avea loc în viitorul foarte apropiat. chiar manifestări de dragoste. despre care vorbeşte Apocalipsa. Ea nu va fi foarte lungă ci doar trei ani şi jumătate. la venirea Sa. La a doua venire a Domnului cei adormiţi vor învia. 1997. Dacă omul iubește pe Dumnezeu. pentru că primirea unui cod numeric personal sau luarea unui paşaport cu cip nu pot reprezenta o lepădare de Dumnezeu. pentru că dacă boala avansează. Savvas Agouridis considera că „până la Parusie exista multă toleran ță. și cu atât mai mult ea nu poate fi explicată sau tâlcuită de oricine. dar nu avem nici o dovadă că ele ar însemna acum o lepădare de Dumnezeu.asigurare medicală. fără a aduce beneficii. Și. atunci El. Ca în cazul cetății Ninive. erau și o mână de oameni buni și curați la suflet. iar odată cu moartea. mai ales pentru cei cu familii. de aceea părintele ar spune: „Apocalipsa a fost scrisă ca să nu se petreacă”. vor deveni atât de „normale şi indispensabile”. Apocalipsa are ca scop punerea în alertă și ca s-o evităm trebuie să ne unim cu Hristos. libera circulaţie etc. pentru că mai multe profeţii biblice încă nu s-au îndeplinit. traducere şi adaptare: Lucian Filip 2 Savvas Agouridis. Toate acestea descriu în detaliu ceea ce se întâmplă astăzi și repetarea lor ne va pune într-un mare pericol. Nu putem nega implicaţia socio-economică a introducerii actelor biometrice sau alte măsuri de genul acesta. îi va răsplăti pe fiecare pentru cele făcute în viaţă: bune sau rele. care reprezintă nişte paşi pregătitori foarte concreţi pentru venirea lui Antihrist.. posibilităţi de vânzare-cumpărare. ea nu va putea fi tâlcuita decât de Biserica și de 1 Părintele Porfirie. Acesta este tratamentul pentru cei bolnavi. Războaiele. facilităţile pe care le acordă „sistemul” . ci mai degrabă una ce depărta pe oameni de Dumnezeu. Bucuresti. falsă. Atunci va fi pecetluirea şi domnia lui Antihrist. dar dau dependenţa noastră de „sistem”. Ce era atunci? Era o pax romana la conducere. www. iar Cuvântul lui Dumnezeu nu este mincinos. schimbă istoria. când oamenii se schimbă. Apocalipsa a fost scrisă ca să nu se petreacă. după Parusie intrăm deja în zona judecă ții și a condamnării. care poate surveni oricând. În scurt timp însă. Comentariu la Apocalipsa. pag 310 3 . aşteptarea sfârşitului lumii este o aşteptare a învierii. dar de fapt.johnsanidopoulos. evenimentele Apocalipse vor fi amputarea aplicată de doctor atunci când apare cangrena” 1. deci ele trebuie să se îndeplinească. idolatrie și o preo ție însetată după putere. calamită țile și evenimentele viitoare sunt ultimul remediu al apostaziei oamenilor. Politica de globalizare şi îndosariere a persoanelor ce se petrece in prezent. dar necruţătoare pentru cei care vor dori să rămână cu Hristos care. acestea nu trebuie să-i sperie. încât vom fi tentaţi să le acceptăm chiar dacă va trebui să alegem între ele şi Dumnezeu. Editura Bizantina.com.

Decăderea religioasă a templelor conduce la vânzări slabe ale animalelor de sacrificiu. Pentru veacul prezent legată de instituția imperială. dar mai ales de locul de muncă. iar primul lucru pe care-l face Dumnezeu când va instaura Împărăţia sa. pag 37 7 Ibidem 4 . se edifica cultul Împăratului ca închinare la duhul Romei. iar pentru iudei și cre știni.” 7 3 Pr. Dt. Apocalipsa. va fi distrugerea împărăţiei pământe ști.”3 2.teologii ei cu o deosebită pregătire și numai ţinând seama de toate regulile de interpretare sau exegeză ale Bisericii și ale Sfinților Părinți.”6 „In Apocalipsă Apostolul Ioan pune fața în fața puterea imperială cu biserica martirilor și Împărăţiei lui Dumnezeu iar toate conduc la distrugerea centrului de putere al Fiarei. ca și astăzi anumite categorii sociale se îndepărtează de religia oficială datorită rela ției religie-stat. Roma împrumuta din Orient caracterul divin al puterii statale. Bucuresti. Ioan Mircea. Apocalipsa este o polemica la adresa acestei tendin țe de compromis în ceea ce prive ște participarea creștinilor la ritualurile idolatre și la compromisul indirect fa ță de cultul împăratului. Cit. și Hristos va fi noul împărat și Biserica noul imperiul. cărnurile jertfite pe altare fiind vândute mai apoi in pie țe. consumul acestor feluri de cărnuri era cu desăvârșire interzis. Op. In locul cultului Fiarei Ioan pune închinarea la „Mielul înjunghiat”.35 5 Ibidem. În cultul împăratului cea mai intensă transformare a statului în religie. Motivele și timpul scrierii Apocalipsei „Un motiv al scrierii Apocalipsei – tendința de compromis cu lumea și cu cultul împăratului ce apăruse printre creştini. cultul cu simbolurile și preo ția sa. biruitor final și împărat adevărat. pag 36 6 Ibidem. Exista tactica preoțimii și comercianților de lucruri sacre ce exagerau criza pentru a smulge din partea puterii de stat hotărâri împotriva religiilor concurente (conform Pliniu). Mesele sacre și ritualurile religioase erau legate de via ța socială. rău și cel viitor care este Împără ția lui Dumnezeu. Dacă fiecare cetățean se putea închina oricărui zeu dorea trebuia să cinstească pe Impărat ca un zeu și să recunoască puterea și autoritatea sa divină rezulta astfel un mod de asuprire spirituală și înrobire a poporului. 1995.. pag 32 .”5 „Pentru creştini există două veacuri: cel prezent.”4 „Prin transformarea Republicii în Imperiu. pag 10 4 Savvas Agouridis. Editura Harisma.

10 „Cea mai corectă interpretare este însă aceea care une ște toate aceste puncte de vedere și care con ține ideea exprimată clar de către Părinții Biserice ști din vechime potrivit căreia continutul Apocalipsei este orientat în esența lui spre ultima parte a istoriei lumii. Apocalipsa azi. Mina Dobzeu ne face o clasificare a celor șase perioade ale Bisericii astfel 1) Biserica apostolică. 2006. 3) Perioada de aur a bisericii – de la Constantin cel Mare până la Renaștere – cei 1000 de ani cât Satan a fost închis. Nu este nici o îndoiala că de-a lungul istoriei 8 Savvas Agouridis. 6) Perioada comunismului – apocalipsa.. ” 9 Tot arhim. iar imperiul sovietic a reprezentat căderea ateismului antihristic. Mina Dobzeu. 2) Biserica martirică – pana la 313 edictul de la Mediolanum. - Expansiunea Islamului și persoana lui Mahomed - Reforma din Vatican cu Papa și Luther - Revoluţia franceza și Napoleon - Revoluţia rusă și Stalin - Eliberarea Greciei de sub turci 1821 - Influența protestantă în perioada înarmării nucleare Rusia – S.U. 5) Rezistenta ortodoxa – fostul imperiul bizantin. pag 50 9 Arhim. Cit.„La interpretarea duhovnicească a Apocalipsei se ajunge prin interpretarea istorică care este punctul central la care s-ar fi referit Apocalipsa.”8 Toată această înșiruire de evenimente istorice globale ne arată cât se poate de clar universalitatea spa țială și temporală a mesajului apocaliptic. pag 122 5 . a ideologiei materialiste. Mina Dobzeu ce ne transmite că: „Imperiul Roman a reprezentat căderea ideologiei si idolatriei. Biblioteca personala. pag 122 10 Ibidem. O părere interesantă de sorginte română este exprimată de arhim. 1970 – 1985 cu punct culminant criza dintre arabi și Israel. Op. 4) Biserica reformelor – dezbinarea bisericii – de la Renaștere la comunism – biserica apusului.A.

2005. Evenimente premergătoare Apocalipsei. iar profe țiile rostite în carte se împlinesc. Fiara In Apocalipsa capitolul 11. Sir. Averchie Tausev. ca ploaia să nu cadă în zilele proorociei lor. Cei care-I vom rămâne credincioși lui Hristos în acele vremuri din urmă va trebui sa ne gătim spre chinuri și lupte care vor arata cu adevărat credincioșia inimilor noastre. ori de câte ori vor voi” (Apoc. până la sfârșitul veacurilor.și lăsa peste tot pecetea. Trăim cu adevărat în timpuri apocaliptice. Aceştia „au putere să închidă cerul. 666. este necesar să moară ucişi de către Antihrist. Evr. pentru a deveni membri ai împărăţiei lui Hristos. De asemenea uciderea lor de către Antihrist va fi puternic mediatizată pentru că se va dorii ca ea să aibă puterea exemplului pentru cei care se opun Antihristului. 11. timp de 1260 de zile = 42 de luni (Apoc. 3 se vorbeşte despre „doi martori ai mei” identificaţi de către Sfinţii Părinţi a fi proorocii lui Dumnezeu .creștinismului multe dintre profețiile apostolului Ioan despre viitorul Bisericii și al lumii s-au împlinit deja. iar activitatea lor de provăduire va fi un „breaking-news”.11 respectiv Is. Un comentariu ortodox. credin țele mincinoase se răspândesc ca niciodată înainte.”11 3. Cei doi prooroci vor avea puteri comparabile cu cele ale lui Moise şi vor săvârşi multe minuni. Însă mai presus de aceste chinuri și de stăpânitorul acestei lumi care le va aduce asupra noastră este cel care ne-a făgăduit că va fi cu noi în toate zilele.5) dar nu au gustat moarte şi care. Bucuresti. 11Arhiep. Dumnezeu în marea sa dragoste dorind să ne ofere o ultima şansă de a ne întoarce spre El aşa cum a procedat şi cu Israel înaintea căderii Ierusalimului în 585 îH. prinzând în mijlocul lor pe cei trezi ți din somnul necredin ței.Ilie şi Enoh care au fost ridicaţi la cer (IV Regi 2. 11. Apocalipsa Sfantului Ioan. pe măsură ce evenimentele respective se apropie. S-a afirmat în mod corect că cele con ținute în Apocalipsa vor fi în țelese treptat. 49. ateismul cuprinde întreaga lume. şi putere au peste ape să le schimbe în sânge şi să bată pământul cu orice fel de urgie.6). iar duhul lui Antihrist care va să vină a început a. pag 48 6 . ecumenismul se apropie tot mai mult de telul sau acela al unei mincinoase biserici mondiale (desfrânata din Apus).3). 11.16. Editura Cartea Ortodoxă.

7. labe ca ale ursului că apare din mare (lumea caci apele sunt descrise ca popoare) ca poseda 10 coarne. iar „mare” este „marea vieţii” rasa umană ce este agitată ca marea. cea a învierii.2). 7 capete (munţi) din care un cap este înjunghiat cu rana de moarte de o sabie. Intâlnim din nou cifre magică 7 ce defineşte aici sfârşitul creaţiei ce va fi urmat de ziua aVIII-a. Atributele acesteia sunt că este asemanator cu leopardul. Op. De asemenea „profetul mincinos va fi pentru Fiara ceea ce a fost Goebbels pentru nazişti – ministru cu propaganda. dar supravieţuieşte. Oamenii însă au posibilitatea de a se opune Satanei şi chiar de a o birui conform Apoc. aşa şi Satana îşi trimite fiul Fiara. ziua şi noaptea” Satana vine în această lume pentru a ne despărţii de Dumnezeu.3). urs.. Conform Apoc. are gura ca de leu. cel ce îi pâra pe ei înaintea Dumnezeului nostru. 7 cununi împărăteşti şi cu 10 coroane. va compara Fiara cu Hristos în ceea ce priveşte „rana de moarte ce nu s-a vindecat” (Apoc.După uciderea proorocilor Ilie şi Enoh.15). Tausev arată că „Fiara din mare este Antihrist. apariţie precedată de un terifiant cutremur de pământ în care dispar 10% din locuitorii cetăţii. rezultând astfel o durata totala a Apocalipsei de 2520 de zile = 84 de luni = 7 ani. Cit. Este interesant mimetismul utilizat de Satana.41). 12. Balaurul roşu este identificat ca fiind Satana cel ce a coborât din cer cu 1/3 din cetele îngerilor. leu. Aluzie la anul 64 dH când are loc un incendiu mare în Roma datorat nebuniei lui Nero. Apostol Pavel în II Tes. aşa cum a făcut-o în Eden.3-9 „despre taina fărădelegii” Acest „prooroc mincinos diferit de Ioan Botezătorul care nu a făcut minuni (In 10. 12.24). pag 255 7 . Fiara va domni apoi o perioadă egală cu cea în care au provăduit Ilie şi Enoh 1260 de zile. 12 Savvas Agouridis. până la moarte” prin:  Sângele lui H  Mărturisirea lui H  Lepădarea de sine până la moarte (neiubirea de sine) In capitolul 13 se vorbeşte despre originea Fiarei ce este creaţia Balaurului (Satana) „balaurul i-a dat ei puterea lui şi scaunul lui şi stăpânire mare” (Apoc 13. femeia însărcinată şi balaurul roşu cu 7 capete. pentru coruperea planului de mântuire a lui Dumnezeu. De asemenea Antihristul are 7 capete precum diavolul. şi de a scoate în evidenţă păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu pentru a justifica rătăcirea faţă de Dumnezeu. 12 Despre profeţii mincinoşi ne vorbeşte şi Sf. In persoana Antihristului sunt adunate însuşirile şi calităţile celor mai sălbatice dintre fiare – leopard. 18. căci precum Dumnezeu Tatal şi-a trimis Fiul pe Pământ. In capitolul 12 apar alte 2 semne.11 „Şi ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor şi nu şi-au iubit sufletul lor. 13. 10 „căci aruncat a fost pârâşul fraţilor noştri. apare Fiara. Arhiep. de unde rezultă că Antihrist nu va fi duh sau demon ci o progenitura a rasei umane. iar „coarnele de miel” spun despre înfăţişarea sa că este a unui profet (Mt.24) ca mărturie pentru Dumnezeu. dar acesta va face semne şi minuni. iar pe ele nume blasfemiatoare. 2. iar „predica sa” este vorbirea balaurului (Mt 24. Va face de asemenea să cadă „foc din cer” ca Ilie (III Reg.

furtul. înaintea oamenilor. ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.  va face semne mari (minuni).  va ucide pe cei ce nu se închină Satanei – sistemele represive ale guvernelor ajutate de sistemele informatice pot transforma orice persoană indezirabila în infractor sau „terorist” chiar. Op. decât numai cel ce are semnul. La Apoc. 13 Arhiep. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase. Antihrist va vorbi ca un balaur. Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintâi. cit. a cărei rană de moarte fusese vindecată.  semnul distinctiv al închinării la Satana precizat în versetul 16 unde Antihristul sileşte pecetluirea pe mâna dreaptă şi pe frunte – pe cei mici şi pe cei mari – pe cei bogaţi şi pe cei săraci – pe cei liberi şi pe cei robi – arată că întreaga umanitate pentru care Hristos şi-a dat viaţa este forţată să accepte un nou Stăpân. ce prezinta „mutanţi” capabili în mod obişnuit să realizeze astfel de lucruri. Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei. ridicându-se din pământ. homosexualitatea. pruncuciderea. foc din cer – manifestări până în acel moment al puterii dumnezeieşti pe care Antihrist vrea să o imite – acest gen de „minuni” sunt pregăite a fi primite de oameni prin filme sau desene-animate. lepădarea credinţei şi a lui Dumnezeu. Versetul „Cine duce în robie de robie are parte. Incepând cu versetele “Şi am văzut o altă fiară. peste limba (va impune o singură limbă de circulaţie internaţionala). dar grăia ca un balaur. un guvern mondial. Şi toată stăpânirea celei dintâi fiare ea o pune în lucrare. şi pe cei slobozi şi pe cei robi. pe pământ.. Pavel îi desemnează pe aceştia ca fiind cei care au luptat pentru Evanghelie). pe cei mici şi pe cei mari. 8 se precizează că i se vor închina toţi cei neînscrişi în „Cartea vieţii” (în Filipeni 4. desfrânarea.  va face ca toţi locuitorii pământului să se închine primei fiare Satana – Hristos nu a cerut nimanui închinare ci doar Tatălui i se cuvenea acest lucru. 13. iar semnele sale distinctive sunt:  cele două coarne ca ale mielului fiind simbolul puterii pe care o va avea. zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei care a fost rănită cu sabia şi a rămas în viaţă. încât şi foc face să se pogoare din cer. respectiv cei ce vor osândi vor fi osândiţi şi cei ce vor ucide vor fi ucişi şi că va fi nevoie de multă răbdare şi acceptare în suferinţa pentru a reuşi mântuirea. Şi face semne mari. Primeşte de la Balaur stăpânire peste lume.10) ne readuce în vedere că şi în acele vremuri legile lui Dumnezeu rămân imuabile. 3 Ap. Şi ea îi sileşte pe toţi. şi avea două coarne asemenea mielului. Averchie Tausev. în faţa ei. Şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei. şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci. peste popoare. dar că va grai diferit – Hristos vorbea ca un miel. adică numele fiarei. idolatria.Este vorba de către marile păcate ale lumii actuale: uciderea.” 13 Această Fiara va purta război cu sfinţii existenţi încă în lume şi pe care-i biruieşte. minciuna.11-18) apare şi o a doua fiară identificată ca opusul lui Hristos. sau numărul numelui fiarei. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde. cine cu sabia va ucide trebuie să fie ucis de sabie. Aici este înţelepciunea. va rezulta astfel o stăpânire globală. ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor închina chipului fiarei. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor” (Apoc 13. căci este număr de om.” (Apoc 13. pag 177 8 . Antihristul.

Op. iar numărul 666 era dat ca să încurce poliţia imperială. la apariţia de corporaţii gigant care vor controla modul de realizare şi tranzacţionare al bunurilor şi serviciilor.14) în timp ce Antihrist îi însemnează pe ai săi pentru a-şi recunoaşte adversarii.  Marcarea cu acest semn va duce la:  Standardizare şi contorizare universală atât a bunurilor. 666 = NERO in alfabetul ebraic = „fiara” in greceşte „θήρίου” obţinut prin metoda rabinică a ghematriei a=1 / b=2 / e = 5 / i=10 / k=20. serviciilor de orice fel. Cit. Apostol Pavel ca rob al lui Hristos poartă „semnele Domnului Isus” (Gal 6. „şi să omoare pe toţi care nu se vor inchina chipului Fiarei” precum Traian catre Pliniu ce îi ordonă ca să ucidă pe cei ce nu se închina bustului sau îl tămâiază. „Imaginea Fiarei în Is 4. 2. grecii au însemnat pe evrei cu semnul lui Dionisie (II Mac. şi în final a oamenilor. la falimentul acestora. în faţa ei. pag 259 9 ..deci alegerea va fi o chestie de viaţă şi de moarte asemănătoare cu perioada persecuţiilor din începuturile creştinismului.  Supravegherea şi localizarea permanentă a bunurilor şi persoanelor în numele siguranţei şi al protecţiei. In Oracolele Sibiliene Hristos = 888. Cit. „ca chipul Fiarei sa vorbească să prindă viaţă” spre rătăcirea şi înşelarea auditoriului.” 15 Şi am văzut o altă fiară. dar grăia ca un balaur Şi toată stăpânirea celei dintâi fiare ea o pune în lucrare. Legat de numărul 666 aceasta. iar în Noul Testament Sf. Şi face pământul şi pe 14 Savvas Agouridis. iar chipul are două funcţii: 1. din toate seminţiile fiilor lui Israel:” (Apoc 7. al pecetluirii..să prindă viaţă. pag 257 15 Savvas Agouridis. 2.  versetul 18 ne oferă şi identificarea semnului fiarei în cifra 666 – identică în timpul nostru cu codurile de bare inscipţionate în sistemul EAIN şi că numărul Fiarei este un „număr de om” – creat de acesta. „In Vechiul Testament în perioada fraţilor Macabei. De exemplu Nero avea discursuri stralucite scrise de Seneca. 23-28). pe robii Dumnezeului nostru. astfel unii robi care fugeau atunci când erau prinşi erau însemnaţi şi deveneau „stigmatizaţi”. Op. Acest lucru va conduce la izolare economică . pe frunţile lor. Mai erau stigmatizaţi de asemenea soldaţii care dezertau. In epoca romană era obiceiul însemnării. ridicându-se din pământ.va fi imposibil de a vinde sau cumpăra.11 arată că Antihristul îşi va aşeza chipul în fiecare cetate şi va face statuia să vorbeasca . pentru ca nimeni să nu scape din urzeala Satanei în versetul 17 se vorbeşte despre imposibilitatea desfaşurării vieţii fără semnul fiarei . “Şi am auzit numărul celor pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii de pecetluiţi.  Standardizarea va duce la eliminarea miciilor producători.17) care sunt semnele pătimirii sale pentru Hristos. şi avea două coarne asemenea mielului. Oamenii vor deveni doar un „număr” (dispersare în anonimat) nu un „nume” (unicitatea) – există deja CNP-ul.” 14 Dumnezeu însă va pune pecetea pe fruntea sfinţilor săi pentru a-i proteja până ce nu vom pecetlui.

Amin. nu accepta cifra 7 care reprezintă legea Vechiului Testament – perfecţiunea. raţiune. 666 raţiune. a cărei rană de moarte fusese vindecată. Nu acceptă nici legea Noului Testament cifra 8 care este Legea Harului – legea desăvârşiri. Antihristul „se va strădui să pună pe toţi semnul depravatului nume al apostatului şi amăgitorului „pe mâna lor dreaptă” pentru a le reteza facerea de bine şi faptele bune. foc. pe pământ. încât şi foc face să se pogoare din cer. încât cei care n-au primit-o vor suferi o moarte cruntă din pricina celor necesare. pag 133 10 . In versetele „se va chinui în foc şi în pucioasă. Acest înaintemergător al lui Antihrist (asemănător lui Ioan Botezătorul) va face totul prin vrăjitorie şi înşelare astfel încât Antihrist să fie considerat Dumnezeu.”17 „Orice fiinţă vie are cinci simţuri doar omul are al şaselea simţ RAŢIUNEA. 14. a neguţătorilor lumii acesteia la distrugerea ei. Averchie Tausev.”18 Toate aceste lucruri vor explica reacţia conducătorilor. şi care se aseamănă cu distrugeri anterioare ca pedepse ale lui Dumnezeu faţă de neascultarea omului. 10-12) este prezentată pedeapsa pentru cei ce primesc pecetea – condamnarea la chin. pag 181 17 Ibidem. In antichitate însemnarea se făcea astfel: sclavii însemnaţi pe frunte. Amin.16” 16 „Demonii prin puterea vrăjilor vorbesc prin chipuri.locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintâi. Insă nu va fi primit de cei pecetluiti pe feţele lor cu lumina dumnezeiască.11-13) “Fiara ce iese din pământ are sentimente şi concepte senzoriale. înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. 2011. Şi fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Fagaras. dar din care rasa umană nu a învaţat nimic. Editura Agaton. Foc din cer a venit de la Satan cu îngăduinţa lui Dumnezeu pentru a arde turmele lui Iov în Iov 1. Cele 2 coarne ale mielului sunt „acoperirea firii ascunse de lup prădător cu pielea mielului şi că la început se va strădui să arate un chip pios”. manifestările ei sunt cele a căror natura se manifesta la hiena. Nici cifra 9 care este treapta ierarhiei ceresti – noua cete. dar va vorbi blasfemiator. Op. Şi face semne mari. apă şi altele şi chiar prin trupuri moarte” – iar acest lucru se inoculează deja în mentalul colectiv prin producţii hollywoodiene de genul “Lord of the ring”. Capitolul 14 descrie modul în care Dumnezeu va pedepsi Babilonul cel Mare. 16 Arhiep. Si pecetea fiarei se va răspândi pretutindeni în cumpărături şi în vânzări. înaintea oamenilor. planul de salvare al lumii in 7 etape. pag 183 18 Arhim. Apocalipsa. Nu-l admit nici pe 10 (ci numai îl imită) care reprezintă divinitatea – pe Dumnezeu. adică la raţiune „care este număr de om”.. esenţa discursurilor sale va fi ateismul şi extrema cuviinţă. Imitându-l pe Hristos va folosi puterea cuvântului şi puterea minunilor. Pecetea pe frunte trebuie să accepte ideologia materialistă – mintal iar pecetea de pe măna dreapta – instrumentul faptei. pucioasă. iar soldaţii însemnaţi pe mână. asemănătoare celei ce a distrus Sodoma şi Gomora. copaci. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei” (Apoc. Fiara ramane la numărul 6. (Apoc 13. Mina Dobzeu. tigru. acţiunii. cit. statui. şi de asemenea pe frunte. raţiune echivalent cu întreita afirmaţie Amin. Fiara acceptă numai raţiunea. şacal. pentru a-i învăţa pe cei amăgiţi să fie obraznici în amăgire şi în întunecarea lor.

1 „desfrânata cea mare” şi „ape multe” – regăsite în capitolul 18 ca fiind vorba de popoare. coline în tradiţia biblică) şi cu 10 coarne (simboluri ale puterii pământeşti)”. Locuitorii pământului vor fi „ameţiţi de vinul desfrânării”. neamuri. - Vor schimba sărbătorile şi legea – vor inventa alte sărbători iar pe cele existente le vor schimba sensul. desfrânarea fiind faţă de Dumnezeu şi constă în neîmplinirea voii Sale. Astfel conform Daniel 7.3 apare o femeie şi o „fiara roşie cu 7 capete (munţi.De asemenea plăgile ce vor lovi Babilonul vor fi din lista celor pe care Dumnezeu le-a revarsat asupra Egiptului în vremea lui Moise. Iepuraş în locul Învierii Mântuitorului. Valentine’s Day. ne vor face să credem că suntem proprii noştri stăpâni. - Vor fi mântuiţi cei scrişi în „Cartea vieţii” conform Luca 10. limbi. - Va apare arhanghelul Mihail ca apărător al credincioşilor lui Dumnezeu. îi ucid pe locuitorii ei pentru ca în final să o incendieze. Crăciun în locul Naşterii Domnului. 11 . aşa cum şi în cer a apărat numele lui Dumnezeu. - Va fi strâmtorare şi criza mondială şi generalizată ce va fi „rezolvată” magic de către Antihrist şi acoliţii săi. Asemenea lui Nabuccodonosor împăraţii şi Fiara au încuviinţarea lui Dumnezeu pentru aceste pedepse.20 ca fiind cei care fac voia lui Hristos. Cei 10 împăraţi şi Fiara urăsc această nouă Fiară şi o fac pustie. şi sunt prezentate în capitolul 16 astfel: Plăgi Apocalipsa Bube – Plaga 6 Egipt Marea devine sânge – Plaga 1 Egipt Apele devin sânge – Plaga 1 Egipt Arşiţă Intuneric – Plaga 9 Egipt Secarea Eufratului – acces armate Est Cutremur+grindina – Plaga 7 Egipt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plăgi Egipt Apa devine sânge Broaşte Tânţari Tăuni Moartea animalelor Bube Grindina Lăcuste Intuneric Moartea întâiului născut Capitolul 17 vorbeşte şi de alte evenimente ce vor marca aceea perioadă. - Vor asupri pe sfinţii lui Dumnezeu şi pe toţi cei ce se vor împotrivi. Haloween. In versetul 17. dar va mai apare un rege ce va ucide însă pe 3 dintre cei 10 regi.24 cele 10 coarne reprezintă 10 regi. Aceşti regi vor avea autoritate din partea Fiarei pentru a acţiona împotriva lui Dumnezeu prin următoarele: - Vor defăima pe Dumnezeu – vor elimina pe Dumnezeu total din viaţa noastra. astfel apare în Apoc 17.

19 Savvas Agouridis. 2006. pag 315 20 Arhim. Biblioteca personala. pag 121 12 .4. Mina Dobzeu. Comentarii la capitolul XVIII din Apocalipsa Capitolul 18 al Apocalipsei descrie confruntarea a două lumi pe care Agouridis le vede a fi „Roma şi lumea”19. Op. îi întristează pe neguţătorii şi pe cei ce profitau material de pe urma desfrânării acestei cetăţi. şi care cădere uimeşte pe conducătorii politici ai lumii. iar Arhimandritul Mina Dobzeu le vede a fi „creştinismul şi comunismul” 20. Cit. Apocalipsa azi.. Căderea Babilonului cel Mare şi distrugerea unei cetăţi care se credea inexpugnabilă.

pag. Apocalipsa. pag 309 25 Arhim. 21 Savvas Agouridis. pag 326 22 Savvas Agouridis. Despre identitatea Babilonului cel Mare exista mai multe variante: „Incă din tradiţia iudaică numărul 666 era acceptat ca fiind Babilonul cel Mare respectiv Roma” 22.. Averchie Tausev. care se va remarca prin bogăţia lui. 223 24 Savvas Agouridis. am văzut un alt înger. Op. 1-2 După acestea. Iezechiel referitoare la Ninive. şi pământul s-a luminat de slava lui. Această cădere anunţată de puterile cereşti asemănătoare anunţului căderii lui Satan din cer. iar „Satan este pus în lanţuri pentru mii de ani”. când Biserica creştină iese biruitoare prin jertfele pe care le-a dat. sau alte mari aglomeraţii urbane. 133 13 . pogorându-se din cer... 121 26 Arhim. pag. iar a două cădere – cea a imperiului sovietic „cetatea cea mare” şi „curva cea mare”. închisoare tuturor duhurilor necurate. Apocalipsa azi. Mina Dobzeu. Babilonul cel Mare. capitala decăderii morale şi a îndepărtării de Dumnezeu. Acum anunţul căderii este făcut chiar de un înger al lui Dumnezeu. Editura Agaton. Mina Dobzeu care vede două căderi ale aceste cetăţi şi anume „prima cădere a Babilonului cel Mare cea a imperiului Roman. după împăratul Constantin cel Mare. Arhiep. un centru de putere. închisoare pentru duhurile necurate ale oamenilor. 3Pentru că din vinul aprinderii desfrânării ei au băut toate neamurile şi împăraţii pământului s-au desfrânat cu ea şi neguţătorii lumii din mulţimea desfătărilor ei s-au îmbogăţit. „Imaginile cu distrugerea cetăţii sunt luate de la Isaia. pag. Cit. a repudierii acestuia din preajma lui Dumnezeu ca pedeapsa a mândriei sale. Babilon. Inainte de căderea Ierusalimului profetul Ieremia condamna moravurile idolatre ale lui Israel. 2006. Tyr” 21. In acelaşi fel este Babilonul anunţat că este repudiat de Dumnezeu şi că este lăsat a fi locaş demonilor. capitala împărăţiei lui Antihrist. cit. Mina Dobzeu. Biblioteca personala. Op.. 267 23 Arhiep. şi închisoare tuturor păsărilor spurcate şi urâte. pag. planul de salvare al lumii in 7 etape.” 25 Intr-o altă lucrare arhim. Roma acelor vremuri ca capitala a lumii cunoscute ar putea fi asemanată astăzi cu una din marile capitale ale lumii Roma. Ieremia. De asemenea „în Vechiul Testament găsim redarea tradiţiei despre condamnarea Babilonului rezultă că este vorba despre nimicirea Romei – desfrânata ce se îmbată cu sângele martirilor” 24.18. totodată prin corupţia exterioară a moravurilor. Fiara apocaliptică acum cade cu cei 5 împăraţi. Op. Fagaras. Dobzeu concluzionează „căderea Babilonului cel Mare este căderea păgânismului. Şi a strigat cu glas puternic şi a zis: A căzut! A căzut Babilonul cel mare şi a ajuns locaş demonilor. 2011. Cit. New York. Op. Tausev confirmă acesată teorie conform căreia „Babilonul va fi de fapt unul din oraşele imense ale lumii. O concepţie interesantă o are arhim.” 26 18. Cit. şi anunţa decăderea cetăţii lui Israel. ceea ce este specific pentru oraşele mari şi bogate” 23. pentru că profeţii trimişi de Dumnezeu Ilie şi Enoh au fost ucişi. având putere mare.

când ne transformăm în proprii dumnezei. căci până la urma ei oferă acestuia tot ceea ce işi doreste. 20. 16. Pentru unii vinul aduce beţia şi nebunia. prestatorii de servicii comerciale.. 1933. din punct de vedere spiritual viaţa a decăzut făcându-ne: ucigaşi de prunci prin avorturi. deci vina consumismului îi revine locuitorilor Babilonului.31. jefuirea statelor sărace şi a săracilor din ţările bogate de către „băietii deştepti”. devenite vrăjmaşii adevărului şi dreptăţii. ucigaşi ai lui Hristos prin păcatele noastre şi hulitori ai Sfântului Duh prin faptele noastre.” 30 27 Savvas Agouridis. iar negustorii au fost cei ce au tras foloase materiale din urma desfrâului acestei cetăţi. Aceştia sunt cei vinovaţi de desfătarea şi luxul pe care şi-l doresc. 88. telefoane. produse de „firmă”. dar şi dispretul faţă de cei mici şi nevoiaşi. ei sunt doar intermediari. Neguţătorii poate că sunt nevinovaţi de decăderea Babilonului. 1. homosexualitatea ce a dus la osândirea Sodomei şi a Gomorei adusă la stadiul de normalitate.15. „In spatele simbolului femeii desfrânate este Messalina”28 soţia împăratului Claudiu şi mama tiranului Nero.E:B. 334 30 Lc P. Op. când cineva cheltuie sume uriaşe pentru plăceri efemere în timp ce săraci mor de foame. Saint Jean L”apocalypse. pag. 2. cu bogăţiile lor şi ale negustorilor.. Bucuresti.Vinul această binecuvântare şi acest blestem. dar al lui Dumnezeu pentru veselirea inimii şi pentru a se transforma la epicleza în prea scump sângele Mântuitorului Hristos. Vitelius iubea creierul de păun si limba de privighetoare şi timp de 1 an cât a fost împărat pentru hrana s-au cheltuit 2. a celei materiale evident. 310 28 Ibidem 29 Savvas Agouridis. bogăţia lor indicând luxul şi desfrâul. Apocalipsa. ALLO. Conform unui dicton „prost nu este cel ce cere.000. de ceea ce te califica în ochii celorlalţi ca aparţinând societăţii moderne.28. Dt. Excesele nu caracterizeaza doar societatea actuala ci şi în vechime ele scandalizau bunul simţ astfel „la o cina a lui Nero doar trandafirii din Egipt au costat 100. Biserici transformate în muzee. crime pentru motive din ce în mai puerile sau chiar în absenţa lor. a copiilor de ceilalţi copii. Ioan Mircea. Cit. Ier. avorturi pentru a ne păstra libertarea de afirmare şi evoluţie profesională. Op. Aici se vorbeste despre împăraţii pământului cu un sens negativ de raportare la Dumnezeu conform Ps. de plăcerile care îi robesc si de lucrurile pe care şi le-au transformat în dumnezei. pag 289 apud Pr. pag.22. ci cel ce dă”. Antitetic cu bunaăstarea şi tehnologiile care ne promit îmbunătăţirea vieţii.24. pag. „Prin darurile cetăţii vasale ajung corupte căpeteniile acelor cetăţi şi neamuri.21. 2. neechitatea socială prin discrepanţa majoră dintre bogaţi şi săraci. va face mai uşoară robirea lor. Cit. 203 14 .000 dolari. Privind la modul în care oamenii sunt robiţi de maşini. Desfrânarea în Vechiul Testament este „lepadarea religioasa şi spirituala a oamenilor” 27 de Dumnezeu şi această confirmare o găsim la Is. Instrăinarea copiilor de părinţi.000 dolari iar un inel daruit de Cezar Servilei 18. căci ea s-a desfrânat cu împăraţii. a oamenilor unii de alţii. Paris. Editura Harisma. iar pentru alţii puterea aduce beţia şi nebunia. Iez. 1995.000 $”29.

Aceste păcate mari sunt mândria şi lepădarea lui Dumnezeu. 18. „şi-n foc va fi mistuită”” 33 cum constată şi Tausev ceea ce ar putea duce cu gândul la explozia unei bombe atomice.. 223 15 . Op. Fiindcă păcatele ei au ajuns până la cer şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nedreptăţile ei.. de aceea le recomandă acestora să părăsească cetatea aşa cum a făcut cu Lot pe care l-a salvat din Sodoma. precum v-a dat şi ea şi. zicând: Ieşiţi din ea. pag. cit. 4-5Şi am auzit un alt glas din cer. poporul meu. Aceste versete se doresc a fi purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru cei drepţi ai săi din acestă cetate. după faptele ei. Cel ce o judecă. Averchie Tausev. îndoit măsuraţi-i. ca să nu vă faceţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi de pedepsele sortite ei. căci puternic este Domnul Dumnezeu.11” 32. 6-7Daţi-i înapoi. Seria asemănărilor descrierii căderii Babilonului cu căderea Ierusalimului continuă şi în ceea ce priveşte durata de desfăşurare a căderii. turnaţi-i de două ori. în paharul în care v-a turnat. tot pe atâta daţi-i chin şi plângere. Averchie Tausev. 223 33 Arhiep.”31 18. precum Ierusalimul a căzut într-o zi aşa va cădea şi Babilonul cel Mare. Plăgile care vor marca acest conflict sunt în amândouă cazurile:  Moarte  Tanguire  Foamete  Incendiere completă „O singură zi – foarte repede. „Si-a adus aminte” arată că Dumnezeu hotărăşte pedeapsa după o lungă perioadă de aşteptare şi întoarcere la pocăinţă.17 şi lui Isaia în Is. Tausev confirmă că citatul „iesiţi din ea poporul meu” echivalent cu „scăpaţi cu viaţă” adresat lui Lot în Fac. Arhiep. Pe cât s-a mărit pe sine şi a fost în desfătări. Op. 19. De asemenea remarca acesta că „multumirea de sine şi credinţa ca nimic nu va putea schimba acesta stare” de invincibilitate ne reaminteste de pilda bogatului care nu-i mai încăpeau roadele. cu măsură îndoită. Dumnezeu nu a dorit niciodată pierderea celor drepţi şi care-L iubesc. cărora le adresează îndemnul de a o părăsi. pag. 31 Ibidem 32 Arhiep. 52. 8Pentru aceea într-o singură zi vor veni pedepsele peste ea: moarte şi tânguire şi foamete şi focul va arde-o de tot. şi acesta datorită faptului că păcatele erau de asemenea foarte mari. Fiindcă în inima ei zice: Şed ca împărăteasă şi văduvă nu sunt şi jale nu voi vedea nicidecum! Acelaşi mod de dublare al pedepsei pentru păcate a fost aplicat şi poporului Israel înainte de căderea Ierusalimului.18. cit.

Ioan Mircea „Impăraţii pământului însă considerau că sunt numiţi ARHONDIŢI. în care se pot vedea marii publicani (cei ce ţineau în arendă încasările publice) erau stăpânii provinciilor pe care ei le tiranizaseră atât de cumplit la sfârşitul 34 Pr. Ceilalţi erau sortiţi pieirii. la fel şi căderea Babilonului cel Mare va fi un exemplu pentru ceilalţi împăraţi pentru a se întoarce la Dumnezeu. Op. Editura Galaxia Gutenburg. şi zicând: Vai! Vai! Cetatea cea mare. adică al pământenilor care au slujit Fiarei şi desfrânatei şi bucuria cerului şi a celor credincioşi Mielului. căci nimeni nu mai cumpără marfa lor. acum stau deoparte parcă temându-se sa nu fie acuzaţi de complicitate si sa fie la fel de aspru judecaţi de către Dumnezeu. Apocalipsa. pentru căderea căruia plâng negustorii deoarece era sursa câştigurilor uşoare şi mari. marile imperii nu sunt ele oare astăzi încă coloşi cu picioare de lut” potrivit imaginii apocaliptice a cărţii lui Daniel?” 38 Pr Ioan Mircea ne prezintă cine erau negustorii Romei: „neguţătorii tăi erau stăpânii lumii”. se vor jeli şi se vor bate în piept pentru ea.”37 „Destinul Romei va trebui cel puţin să-i facă să reflecteze pe aceia care cred că este suficient civilizaţiilor să acumuleze bogăţii pentru a deveni nemuritoare. 18. plânsul pământului. Acestea erau pentru cei ce purtau sigiliul lui Antihrist 666. care lucruri sau bunuri sunt achiziţionate pentru plăceri excesive” 35 şi faptul că „neguţătorii Babilonului vor suferi pe de o parte fiindcă li s-au luat plăcerile vieţii acesteia. 9-10 Iar împăraţii pământului. Arhiep. Biblioteca personala. Tausev remarca că „ar trebui să reanalizăm şi să reevaluam ceea ce se comercializează în oraşe. 2007. 306 -307 35 Arhiep. iar „aceste valori materiale reprezintă valorile ideologiei materialiste ateiste dar şi belşugul material care îmbogăţea şi înfrumuseţa cetăţile oraşele şi viaţa de belşug a elitei partidului. când vor vedea fumul focului în care arde. Apocalipsa. Bucuresti. pag. 2006. care s-au desfrânat cu ea şi s-au dezmierdat cu ea. pag. Mina Dobzeu. Stând departe de frica chipurilor ei. Babilonul cel Mare centru financiar. bunuri în care se lăfăiau”.La fel cum căderea Ierusalimului şi a tuturor celorlalte împărăţii a fost exemplu pentru întreaga lume cunoscută. principii sau magistraţi cum zice Psalmistul când vorbeşte de Ierusalim „Ridicatus-au împăraţii pământului şi căpeteniile s-au ridicat împotriva Domnului şi a unsului său” Ps. pag. Averchie Tausev. Mina Dobzeu „negustori – securiştii. 2. Ioan Mircea. 18.2” iar Ruina Babilonului tainică aduce două stări de opoziţie. cit. 183 38 Yves Maria Blanchard. ale speculaţiilor financiare. că într-un ceas a venit judecata ta! Conform Pr. Dt. 11 Şi neguţătorii lumii plâng şi se tânguiesc asupra ei. Babilonul. Atunci când se sprijină pe puterea infinită şi pe voinţa de a consuma mereu mai multe bogaţii într-o frenezie de schimburi comerciale nelimitate.”36 La arhim. separate. Editura Harisma. Apocalipsa azi. 1995. pag 226 36 Ididem. numai lor. In primul secol şi cel de-al doilea neguţătorii romani.” 34 Deşi împăraţii pământului au profitat de relaţiile lor cu Babilonul cel mare.. activişti de partid – se tânguiesc căci nu mai au magazinele lor. 89 16 . iar pe de altă parte datorită mustrării de conştiinţă. care le puneau la îndemână. pag 227 37 Arhim. cetatea cea tare.

Vison – material de in. Din toată mulţimea de produse cele care ne frapează sunt trupurile şi sufletele de oameni ce au ajuns o marfă pentru stăpânii Babilonului cel mare. împreuna cu falsele credinţe care otrăvesc sufletul. Bucuresti. vison şi porfiră. Prostituţia care vinde trupul. Şi roadele cele dorite de sufletul tău s-au dus de la tine şi toate cele grase şi strălucite au pierit de la tine şi niciodată nu le vor mai găsi. pag. 1933. „Din comorile ei s-au îmbogăţit” Episcopul Areta în col 736 arata că „nu este vorba de o cetate anume. Roma îmbată celelalte neamuri cu minciuna religioasă cum ca ea ar avea un caracter divin. Roma avea să se numească „un pântece nesătul” care înghiţea tot ce producea lumea. Dt. pag 331 44 Ibidem. Editura Harisma. tom CVI. Culegere de talcuiri la Apocalipsa lui Ioan. Dt. „Toate grupurile ce plâng Roma: împăraţi. Ioan Mircea. Editura Harisma. Bucuresti. pag.chiar îngeri (ai oamenilor) se tem pentru severitatea judecăţii divine. drogurile ce ucid sufletul si trupul.” 44 Diversitatea materialelor comercializate ne arată originea lor diferită din toată lumea cunoscută de unde şi dificultatea de procurării lor şi cheltuieli uriaşe cauzate de aducere a acestora. Aici trebuie să vedem în neguţători puteri îngereşti sau demoni (îngeri păzitori) care conlucrează cu puterile cereşti (la mântuirea noastră). Op.G. Agourudis ne confirma şi el că „trupurile sunt sclavi şi suflete de 39 Pr. Dt.. 203 41 Pr. Saint Jean L”apocalypse. neguţători. siricul – mătase din China de culoare roşie. ci de lumea întreaga a cărei corupţie este de luat în seama căci nici de Babilon. Editura Harisma. 1995. Cit. P. al Cezareii. Şi scorţişoară şi balsam şi mirodenii şi mir şi tămâie şi vin şi untdelemn şi făină de grâu curat şi grâu şi vite şi oi şi cai şi căruţe şi trupuri şi suflete de oameni. 26.Republicii. scoţând în relief caracterul lor pur egoist. pag. Bucuresti. lemnul binemirositor – originar din Africa. 310 43 Savvas Agouridis. arunca oamenii în braţele diavolului. ALLO. pag 312 17 . Dt. Ioan Mircea.E:B.”43 „Porfira. 315 40 Lc P.30 – căderea Tyrului. pag. 1995. mătase şi stofă stacojie. Imensa şi luxoasa cetate Roma era într-adevăr clienta lumii întregi. 27. Ioan Mircea. Paris. 203 42 Areta Ep. col 733 apud Pr. Apocalipsa. Apocalipsa.”42 18. Op. de lemn de mare preţ şi marfă de aramă şi de fier şi de marmură. tot felul de lemn bine mirositor şi tot felul de lucruri de fildeş. 12-14 Marfă de aur şi de argint.” 41 „Areta vede în neguţători „îngeri”. Ioan Mircea.16. cit. nici de altă cetate nu poate fi vorba ci de bogăţiile lumii exploatate. pietre preţioase şi mărgăritare.. Apocalipsa. pag 289 apud Pr. e vorba aici nu de producţie ci de comerţul ei.…. 1995. corăbieri şi cele 29 mărfuri – apar şi la Iez. relativ la necredinţa şi faptele păcătoşilor.”40 „Ioan descrie în şapte versete jalea negustorilor. aurul şi pietre reprezintă luxul şi voluptatea aristocraţiei romane. porfira – colorant foarte scump din Fenicia. nici de Roma.”39 De asemenea „Marea desfrânată Roma era marea cumpărătoare a mărfurilor neguţătorilor lumii.

Cit.cit. în partidul lor”. că vinul şi grâul erau principalele produse alimentare iar trupurile σώματα. Mina Dobzeu. Şi strigau. In marea lor ipocrizie nu deplâng moartea locuitorilor cetătii ci deplâng pierderea bogăţiei acesteia.oameni”45 şi faptul că „în imperiul Roman existau în jur de 60 milioane de sclavi”. dar cu un cost prohibitiv. Op. balsamul si mirodeniile erau parfumurile folosite la banchete”. că „„toate cele grase” reprezentau fineţea gustului. prin încreştinare. iar „strălucire” – măreţia acestora. pag 334 18 . Op. „stăteau deoparte” – lepădarea de meseria lor de educatori.. pag 331 46 Ibidem 47 Pr.” 46 Pr. etc. uitându-se la fumul focului în care ardea. „Plâng şi corăbierii. cit. Averchie Tausev. cea înveşmântată în vison şi în porfiră şi în stofă stacojie şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare! Că într-un ceas s-a pustiit atâta bogăţie! Se recunoaşte în acest verset faptul că profitorii Babilonului cel mare au fost neguţătorii. Căci „s-a luminat tot pământul” – s-au luminat pământenii prin evanghelizare. Dt. extravagant. care s-au îmbogăţit de pe urma ei. în care s-au îmbogăţit din comorile ei toţi cei ce ţin corăbii pe mare. pag. 18. Ioan Mircea ne arată că „scorţişoara. gladiatori. Cei ce s-au îmbogăţit şi care asemenea împăraţilor vor sta deoparte încercând sa se delimiteze de păcatele Babilonului. Ioan Mircea. plângând şi tânguindu-se. pag 227 49 Arhim.”47 18. cei care au impus şi predat ateismul în şcoli de partid. Biblioteca personală. 17-19 Şi toţi cârmacii şi toţi cei ce plutesc pe mare şi corăbierii şi toţi câţi lucrează pe mare stăteau departe. Şi zicând: Vai! Vai! Cetatea cea mare. putând obţine orice lucru din orice punct al globului foarte repede. folosite pentru a desemna sclavii era familiară în Septuaginta iar când vorbim de suflete de oameni.” 49 „Corăbierii deplâng pierderea costurilor de transport foarte mari la aceea vreme. temându-se şi ei de dreapta judecata a lui Dumnezeu. 310 48 Arhiep.. în publicaţiile lor. pag 183 50 Savvas Agouridis. 15-16 Iar neguţătorii de aceste lucruri. Apocalipsa azi. 2006. Op. că într-un ceas s-a pustiit! „Este posibil ca „marea” să însemne viaţa de acum căci este supusă unei continue agitaţii . vor sta departe. Ei sunt cârmacii marii ideologii ai ateismului şi comunismului. zicând: Care cetate era asemenea cu cetatea cea mare! Şi îşi puneau ţărână pe capetele lor şi strigau plângând şi tânguinduse şi zicând: Vai! Vai! Cetatea cea mare.. poate fi vorba de prostituate.” 50 45 Ibidem. iar negustorii sunt înotătorii care se mişca precum peştele în mijlocul agitaţiei lumeşti. de frica chinurilor ei.” 48 Nu numai negustorii deplâng căderea ci şi cei ce organizează transporturile şi marile companii de curierat ce permit ca acum să poată fi îndeplinite orice dorinţa. de conducători ai maselor.

cit. 18. Dt. apostolilor si proorocilor căzuţi prada cetăţii acesteia. Şi strigau. Op. au pierit de la tine.” strălucite. Deci nu Dumnezeu a făcut judecata ci cetele sfinţilor. mare cât o piatră de moară. zicând: Cu astfel de repeziciune va fi aruncat Babilonul. şi glasul de mire şi mireasă nu se vor mai auzi în tine niciodată. iar toate câte sunt pe lume alese şi pierit de la tine şi niciodată nu le vor mai găsi.14 „Şi roadele cele dorite de sufletul tău s-au „Iar poamele cele poftite de sufletul tău. Navigatorii şi marinari erau „aliaţii lor naturali” cârmaci era căpitanul vaselor.. Şi s-a găsit în ea sânge de prooroci şi de sfinţi şi sângele tuturor celor înjunghiaţi pe pământ. şi voi apostolilor. 51 Pr.17-18 Şi toţi cârmacii şi toţi cei ce plutesc pe mare şi corăbierii şi toţi câţi lucrează pe mare stăteau departe. 21-24 Şi un înger puternic a ridicat o piatră. zicând: Care cetate era asemenea cu cetatea cea mare! „Si toţi cârmacii şi toţi cei ce-şi poartă corăbiile de-a lungul ţărmurilor şi toţi corăbierii şi toţi cei ce trăiesc din roadele mării stăteau să privească de departe cum urcă fumul pieirii sale în foc. Dumnezeu cel atotputernic fiind cel ce a ordonat doar executarea pedepsei. pentru că Dumnezeu a pronunţat judecata voastră asupra ei.11 „Şi neguţătorii lumii plâng şi se tânguiesc „Iar neguţătorii pământului vor jeli şi se vor asupra ei.” 18. Editura Humanitas. Şi glasul celor ce cântă din chitară şi din gură şi din flaut şi din trâmbiţă nu se va mai auzi de acum în tine şi nici un meşteşugar de orice fel de meşteşug nu se va mai afla în tine şi huruit de mori nu se va mai auzi în tine niciodată! Şi niciodată lumina de lampă nu se va mai ivi în tine. şi voi proorocilor. Dreapta pedeapsa a lui Dumnezeu este rezultatul judecăţii sfinţilor. şi nu vor mai fi de găsit niciodată” 18. Ioan Mircea.” cumpăra marfa lor” 18. şi a aruncat-o în mare. Apocalipsa lui Ioan în tradiţia iudeo-creştină. cerule şi voi sfinţilor. pentru ca nimeni nu mai lor.s-au dus dus de la tine şi toate cele grase şi strălucite au de la tine. pag. 311 52 Petru Creţia şi Cristian Bădiliţă. uitându-se la fumul focului în care ardea.„Cârmacii şi cei ce plutesc pe mare sunt tot neguţători. şi nu se va mai afla.”51 Traducere comparativă a Apocalipsei prezentate în Biblia editată de Sfântul Sinod şi a celei de-a doua Apocalipse al lui Ioan din sec V-VI52 APOCALIPSA Sfântul Sinod APOCALIPSA a doua 18. pentru că neguţătorii tăi erau stăpânitorii lumii şi pentru că toate neamurile s-au rătăcit cu fermecătoria ta. 20Veseleşte-te de ea. cetatea cea mare. căci nimeni nu mai cumpără marfa tângui de soarta ei. 1998. pag 115 19 .

uneori si cele ce aduc în discuţie folosirea subconştientului şi a mesajelor subliminale. iar cei care cer cu insistenţă judecata şi aplicarea pedepsei sunt tocmai sfinţii lui Dumnezeu. arătând întreruperea tuturor ocupaţiilor ce ţineau de viaţa de zi cu zi şi care exprimau stările sufletului omenesc. 5. toate acestea vor înceta. - înainte de executarea pedepsei Dumnezeu adresează multe avertismente şi aşteaptă răbdător posibilitatea pocăinţei noastre. dar ele vin ca rezultat al acumulării păcatelor lumii acesteia.Din nou este prezentată repeziciunea cu care va fi executată pedeapsa Babilonului cel Mare. huruit de mori – munca asiduă. Din nou se precizeaza că neguţătorii erau “stăpânitorii lumii” şi că toată lumea a fost rătăcită de ei. Citirea Vechiului Testament şi a istoriei poporului Israel ne arată două lucruri foarte importante şi anume: - imensa răbdare a lui Dumnezeu pentru întoarcerea copiilor săi rătăciţi la pieptul Său. cântarea – bucuria. 20 . prin care orice problema emoţională se rezolvă prin cumpărături. Neguţătorii – stăpânitorii lumii – au dus în rătăcire neamurile prin „fermecătorie” iar acesta fermecătorie este „marketingul” şi toate „tehnicile de vânzare” în care sunt folosite toate mijloacele. de material şi la promovarea „shopingului” ca terapie. Evenimentele supranaturale şi crude care se desfăşoară sub ochii minţii noastre ne înspăimântă. Concluzii Increderea deplină în Dumnezeu şi lepădarea voii noastre proprii în favoarea voii Sale sunt acele lucruri care vor risipi frica instictuală din sufletele noastre în momentul citirii Apocalipsei. mesteşugul – râvna. care conduc la aceea dependenţă de produs. Singura şansă de a amâna adeverirea acestor proorocii ale Sfântului Apostol Ioan este acceptarea de către noi a lui Dumnezeu ca Stăpân absolut al vieţii noastre şi deschiderea inimilor noastre pentru primirea lui Hristos.

. Dt. Comentariu la Apocalipsa. Editura Bizantina. 1997 Blanchard Yves Maria.. 2007 Creţia Petru şi Bădiliţă Cristian. planul de salvare al lumii in 7 etape. Bucureşti 2001 Agouridis Savvas. 1995 Porfirie Păr. Apocalipsa. Bucureşti. Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.. www. 2006 Dobzeu Mina Arhim.johnsanidopoulos. Apocalipsa a fost scrisă ca să nu se petreacă. Editura Galaxia Gutenburg. Editura Humanitas. Apocalipsa. Editura Agaton. Apocalipsa. Biblioteca personala. Fagaras. traducere şi adaptare: Lucian Filip 21 . Apocalipsa azi. Apocalipsa lui Ioan în tradiţia iudeo-creştină. Editura Harisma.Bibliografie Biblia sau Sfânta Scriptură (ediţie jubiliară a Sfântului Sinod). Bucureşti. 2011 Mircea Ioan Pr.com. 1998 Dobzeu Mina Arhim.

2005 22 . Bucureşti.Tausev Averchie Arhiep. Un comentariu ortodox.. Editura Cartea Ortodoxă. Apocalipsa Sfântului Ioan.