You are on page 1of 1

Organizarea

Principiile organizatorice:
Scopul acestei funcții constă în:
Componentele structurii organizatorice:
Reprezintă un proces care include stabilirea activităților necesare îndeplinirii obiectivelor și ar

Principiul de aranjare și
selectare a cadrelor
Principiul delegării,
împuternicirilor,drepturi
lor:

Răspunde la întrebările:
Cine și cum contribuie la realizarea obiectivelor firmei?
Raspunsul îl constituie combinarea nemijlocită a resurselor umane și în mod indirect material

Principiul
diapazonului de
control

Clasificarea
organigramelor:

Principiul răspunderii
fixe
Principiul
corespunderii
drepturilor și

Stabilirea cadrului structural
de desfășurare a activității
întregului sistem și a
subsistemelor sale potrivit

*funcția
*compartimentul

Stabilirea legăturilor între
compartimente și modul de
funcționare a acestora

*nivelul ierarhic
*relațiile organizatorice
*ponderea ierarhică

Determinarea necesarului de
resurse
materiale,financiare,umane,r
epar-tizarea și combinarea
lor.

Organizarea poate f:
Elementele principale
ale acestei funcții:

Principiul transmiterii
răspunderii
Principiul dării de
seamă

*postul

Centralizată
*structura
organizatorică
*principiile
organizatorice

Descentralizat
ă

*liniară
*funcțională
*liniar-funcțională
*structura de comitet(comisie)
*stuctura de matrice
*stuctura de tip program-țel