You are on page 1of 2

Splunk Enterprise

IBM Tivoli Netcool/OMNIbus

InfoVista

Splunk

Netcool

InfoVista

Zamen produkt

Sbr, analza a reporting nad


nestrukturovanmi daty
generovanmi z aplikac a
systm v relnm ase

Konsolidace zen udlost nap business


infrastrukturou, datovmi centry a stmi v
tm relnm ase

Plnovn, analza a sluby v


oblasti IP a RF st a dle aplikac
v nvaznosti na sovou
infrastrukturu

rove sbru informac

Na zklad zskvanch dat z


libovolnch systm

Na zklad zskvanch udlost z velk kly


peddefinovanch systm

Na zklad zskvanch dat ze


sovho provozu a men
QoE aplikac.

Charekteristika

Dky atomickmu sbru


(zkladnch, dle nedlitelnch
dat) lze zskat pesn nhled na
dn v systmech a korelovat tyto
poznatky z rznch datovch
zdroj.

Sbr zaloen na udlostech (tedy


normalizovanch, agregovanch datech)
nelze doshnout pesnch vsledk a ani
sbrat data, kter nezapadaj do
peddefinovanch scn (proto tak IBM
umonila integrovat do svho nstroje
Splunk).

Sbr dat zaloen na analze


sovho provozu uruje
vyuitelnost pevn v
souvislosti s kvalitou penosu
dat, ale nezahrnuje een pro
systmy jako takov.

Licenn model

Licencuje se dle reln


zaindexovanch dat

Licencuje se podle potu pipojen (na jedno


zazen tak me bt poadovno vice
pipojen do databze, do aplikace, do
server log apod.) nebo RVU (podle potu
jednotek uritho typu)

Splunk

DATA

Netcool

InfoVista
EVENTS

NETFLOW

APP

APP

Trask solutions a.s. Na Pankrci 1724/129 140 00 Praha 4 | telefon: (+420) 220 414 111 | mail: sales@trask.cz | web: www.splunk.cz

Zajmav scne
Splunk-2-Netcool pedstavuje integraci na rovni dat a workflow mezi Splunk a Netcool. Spoutn Splunku je mono zaintegrovat
pmo do rozhran Netcool/Webtop. Dky integraci lze vyhledvn v eventech obohatit o informace z log a konfiguranch
soubor.
Lze tak obrcen poslat eventy do Splunku, bu prostednictvm API (Java, C) nebo exportem do souboru, kter Splunk pijme
jako svj zdroj.
Symbiza Splunk + Netcool + InfoVista je pedstaviteln jednak na rovni integrace Splunk-2-Netcool (viz ve) a dle s
doplnnm InfoVista pro analzu netflow na trase mezi jednotlivmi prvky eCare etzce.
Splunk Enterprise jako samostatn een pak pin vhody nezvislosti na integracch s ostatnmi systmy, pod jednotnou
kontrolou a s monost generovn potebnch vstup (reporty, alerty, trigger, ).

V em Splunk vynik

Rychlost nasazen samostatn instance nebo clusterov een nekomplikuj dn integran pekky
Nezvislost na typu zdroje flexibilita v integraci dalch a dalch systm
Vysok klovatelnost velmi rychl odebrn nebo pidvn zdroj dle poteby (pro 1 systm, etz systm nebo
celou infrastrukturu, byznys nebo bezpenost)
Nezvislost na rigidnch DB schematech pracuje na principu Non-SQL a schemata lze dynamicky pizpsobovat
Intuitivn reporting tvorba report na pr kliknut namsto sloitho modelovn ve vvojovch prostedch
Provozovateln kdekoliv on-premise (vlastnmi salami), off-premise (v centrle korporace), cloud (jako ext. sluba)
Licencovn dle skuten zaindexovanch dat nenut platit za zazen, kter produkuje minimum dat stejn, jako za
zazen s vysokou produkci dat
Ke standardnmu debug logovn pi vvoji aplikac pidv logovn na smantick rovni byznysov informace
(poet klik, ID uivatel, ID relac, audit trail a dal) a vizualizaci problm

Dky big data architektue doke zpracovvat velk objem dat v relnm ase a velmi rychle poskytovat vsledky vyhledvn
nad obrovskmi objemy historickch dat. Tato uniktn funkcionalita Splunku vede mnoho zkaznk k rozhodnut pouvat Splunk
mj. tak jako centrln loit dat.

Kam dle?
Obecn pehled o produktu
VIDEO / EN / 3:19

Sprva aplikac
VIDEO / EN / 3:25

Splunk a vvoj aplikac


PDF / EN

Splunk v telekomunikacch
PDF / EN

Splunk v Telenoru
PDF / EN

Splunk v Telenoru
PDF / EN

A nco navc?
Splunk v T-Mobile (US)
VIDEO / EN / 6:00

Trask solutions a.s. Na Pankrci 1724/129 140 00 Praha 4 | telefon: (+420) 220 414 111 | mail: sales@trask.cz | web: www.splunk.cz