You are on page 1of 28

BREYSELLETRLM

ETM PRORAMI
(BEP)
BREYSELLETRLM RETM
PRORAMI
(BP)
RETMN
BREYSELLETRLMES

BEP Nedir?

zel gereksinimli rencinin;zihinsel, duygusal,sosyal

dil ve iletiim alanlarnda yapabildiklerini dikkate alarak,


kazandrlacak davranlarn neler olduu, bu davranlar, nerede,nasl,kimler tarafndan, hangi yntemlerle ve
ne kadar srede kazandrlacan belirten,gerekli destek
eitim hizmetlerini ieren, iinde ailenin de yer ald bir
ekip tarafndan hazrlanan bir proramdr.

BEP Hangi renci in Hazrlanr


Gnderme ncesi,
Gnderme ve
Ayrntl Deerlendirme sreleri sonunda;
zel eitim hizmetlerinden yararlanmas
uygun grlen renciler iin hazrlanr.

BEP
NEDR ?

NE DELDR?

*ocuk odakldr.

*Personel odakl deildir.

*Karar verme srecinin paylalma


sdr.

*Kartlklar veya tartma ortam


deildir.

*Sorunlara zm retmeyi
hedefler.

*Aratrma yapmak amacyla bir


araya geli deildir.

*Tm yeler iin rahat ve ekici


bir ortamdr.

*ocuk, personel ve aile asndan


gz korkutucu bir ortam deildir.

*Herkesin bak asna ve grdeer veren bir birlikteliktir.

*Olumsuzlua odaklanan bir yaklam deildir.

*ocuun gelecei ile ilgili iyimser


ve olumlu bir yaklamdr.

*Problemin herkes adna uzmanlar


tarafndan zld bir ortam
deildir.

BEPTE NELER BULUNUR?

BEPTE NELER BULUNUR?

BEP GELTRME BRM


Rehber
retmen
Gezerek zel Eitim
Yapan retmen

Snf retmeni

Bran retmeni

BEP Gelitirme
Birim Bakan
Okul Mdr/
Mdr Yrd.

renci velisi

Eitim Proram
Hazrlamakla Grevli
retmen

Dier
renci

KISA DNEML AMALAR

ETKL BR BEP N NERLER


1.Bireyi ve aileyi srece katn!
Bireyi mmkn olduunca kendi amalar, hedefleri konusunda karar verme srecine katn.
Ailenin katlm, srecin evde devamllna katkda bulunur.
2.Kullanm kolay bir format gelitirin!
Gelitirdiiniz formatn gereken tm eleri iermesine ve tamamlamas kolay bir format
olmasna zen gsterin.
3.BEP yazlrken BEPin uygulanmasnda grev alacak olanlarn mutlaka srece katlm
olmalarna zen gsterin!
Uygulamada grev alacak olanlar, gelitirilen bu almann kendi ortamlarnda ie yarayp
yaramayacan deerlendirmek ansna ve hakkna sahip olmaldrlar.
4. BEP yazmnda ak ve anlalr bir dil kullann!
Burada kullanlacak dil olumsuz ve belirsiz ifadeler iermemeli, bireyin gereksinimlerini ve
eylem plnn betimlemeye ynelik olmaldr.
5. BEP yazarken ksa, z ifadeler kullann!
Bireyle ilgili her detayn bulunmas gerekli deildir ancak, destek hizmetlerin ve uyarlanm
program hedeflerinin betimlenmesi gerekir.
6. Yaplabilecekler konusunda gereki olun!
Tamamlanmas yllar alacak bir BEP yazmak yerine, en ok bir yl yanstacak amalar esas
alnmaldr.
7.Tm formlar saklayabileceiniz ve bilgileri kaydedebileceiz bir BEP dosyas hazrlayn!
Bu dosyada formlarn, bilgilerin ve tutanaklarn korunabildii blmler olmaldr.

BREYSELLETRLM ETM PROGRAMI


(BEP) FORMU
rencinin Ad-Soyad:
Bep Hazrlama Tarihi:
yeler

Snf:
Bep Birim

rencinin u anki performans dzeyi: Ancak;


Uzun Dnemli
Amalar

Ksa Dnemli
Amalar

lt

Balamave Biti
Tarihleri

Sorumlu kii

EK 1: BREYSELLETRLM ETM PROGRAMI (BEP) FORMU


rencinin Ad-Soyad: A........................ B.......................
Snf: Eitimi 1 A
BEP Hazrlama Tarihi: 15 Eyll 2001
BEP Birimi yeleri: ............
rencinin u anki performans dzeyi: A, 25 yanda bir kz rencidir. A, ilevsel akademik becerileri
kazanmtr. Basit dzeyde okuma-yazma yapabilmekte, saylar okuyup yazabilmektedir. A, paralar tanmakta ve
deiimini yapabilmektedir. A, zbakm becerilerine sahiptir. A, mesleki becerilerden sadece aa ilerine ilikin
becerileri kazanmtr. Ancak mesleki becerilerden sineklik yapma; giyecek bakm ve ev idaresine ilikin becerilerden
t yapma; toplumsal yaama katlm becerilerinden bamsz olarak okuldan eve/evden okula gidip/gelme ve
tketicilik becerilerinden nakit para ile al veri yapma becerilerinde snrlla sahiptir.

Uzun Dnemli
Amalar

Ksa Dnemli Hedefler ve ltler


A,
A,
A,
A,
A,

t yapmak iin gerekli hazrlklar yapar. (4/5)


mendil, havlu gibi dz paralar tler. (4/5)
gmlek, tirt gibi giyecekleri tler. (4/5)
pantolon, elbise gibi giyecekleri tler. (4/5)
kendisine verilen her trl giyecei tler. (4/5)

Balama-Biti
Tarihleri

Sorumlu Kii

1. A, bamsz
olarak giyecekleri
tler.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.1. Snf
retmeni
1.2. Snf
retmeni
1.3. Snf
retmeni
1.4. Snf
retmeni
1.5. Snf
retmeni

2. A, bamsz
olarak telden
sineklik yapar.

2.1. A, telden sineklik yapmak iin gerekli malzemeleri


hazrlar. (4/5)
2.2. A, sineklik yapacak tele uygun ekli verir. (4/5)
2.3. A, sineklik yapaca iplere ekillendirdii telleri
dizer. (4/5)
2.4. A, dizdii telleri ahaba balayarak sineklii
tamamlar. (4/5)

2.1. -teknik
retmeni
2.2. -teknik
retmeni
2.3. -teknik
retmeni
2.4. -teknik
retmeni

3. A, bamsz

3.1. A, bamsz olarak okuldan eve giderken binecei

3.1. E

BREYSELLETRLM RETM PROGRAMI (BP) FORMU


rencinin Ad ve Soyad:
Snf:
retmenin Ad ve
Soyad:

nite/ Konu
rencinin Performans Dzeyi
Uzun Dnemli Ama
Ksa Dnemli Ama
retimsel hedef
retim Sreci
A) retimin Yapld Yer
B) Ara-Gereler
C) retimde Kullanlan
Yntemler/Teknikler
D) Sre
E) Dersin lenii
F) Deerlendirme

www.silivriram.gov.tr

EK 1: BREYSELLETRLM ETM PROGRAMI (BEP) FORMU


rencinin Ad-Soyad: A........................ B.......................
BEP Hazrlama Tarihi: 15 Eyll 2001

Snf: Eitimi 1 A
BEP Birimi yeleri: .................................................................

rencinin u anki performans dzeyi: A, 25 yanda bir kz rencidir. A, ilevsel akademik becerileri kazanmtr. Basit dzeyde
okuma-yazma yapabilmekte, saylar okuyup yazabilmektedir. A, paralar tanmakta ve deiimini yapabilmektedir. A, zbakm becerilerine
sahiptir. A, mesleki becerilerden sadece aa ilerine ilikin becerileri kazanmtr. Ancak mesleki becerilerden sineklik yapma; giyecek
bakm ve ev idaresine ilikin becerilerden t yapma; toplumsal yaama katlm becerilerinden bamsz olarak okuldan eve/evden okula
gidip/gelme ve tketicilik becerilerinden nakit para ile al veri yapma becerilerinde snrlla sahiptir.
Uzun Dnemli
Amalar

Ksa Dnemli Hedefler ve ltler

Balam
a-Biti
Tarihler
i

Sorumlu Kii

1. A, bamsz
olarak giyecekleri
tler.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

A,
A,
A,
A,
A,

t yapmak iin gerekli hazrlklar yapar. (4/5)


mendil, havlu gibi dz paralar tler. (4/5)
gmlek, tirt gibi giyecekleri tler. (4/5)
pantolon, elbise gibi giyecekleri tler. (4/5)
kendisine verilen her trl giyecei tler. (4/5)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2. A, bamsz
olarak telden
sineklik yapar.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

A,
A,
A,
A,

telden sineklik yapmak iin gerekli malzemeleri hazrlar. (4/5)


sineklik yapacak tele uygun ekli verir. (4/5)
sineklik yapaca iplere ekillendirdii telleri dizer. (4/5)
dizdii telleri ahaba balayarak sineklii tamamlar. (4/5)

2.1. -teknik
retmeni
2.2. -teknik
retmeni
2.3. -teknik
retmeni
2.4. -teknik
retmeni

3. A, bamsz
olarak okuldan
eve/evden okula
dolmula
gider/gelir.

3.1. A,
(4/5)
3.2. A,
3.3. A,
3.4. A,
3.5. A,

bamsz olarak okuldan eve giderken binecei dolmu durana gider.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4. A, bamsz
olarak bir
maazadan nakit

4.1. A, bamsz olarak al veri yapaca maazaya gider. (4/5)


4.2. A, maazadan alaca nesnelerin yerini bulur. (4/5)
4.3. A, maazadan alaca nesneleri seerek alr. (4/5)

bamsz
bamsz
bamsz
bamsz

olarak
olarak
olarak
olarak

dolmua biner. (4/5)


dolmutan iner. (4/5)
dolmutan indii yerden eve gider. (4/5)
dolmula evden okula gider. (4/5)

www.silivriram.gov.tr

Snf
Snf
Snf
Snf
Snf

E
E
E
E
E

retmeni
retmeni
retmeni
retmeni
retmeni

retmeni
retmeni
retmeni
retmeni
retmeni

4.1. Snf retmeni


4.2. Snf retmeni
4.3. Snf retmeni

EK 3: BP DEERLENDRME FORMU
rencinin Ad_Soyad: A................. B........................
Ksa Dnemli Hedef: A, t yapmak iin gerekli hazrlklar yapar.
alma Yeri: Yaam evi.
Ara-Gereler: t, t masas, tlenecek giyecek.
retimin Balama-Biti Tarihi: Eyll-Ekim 2001.
retimsel Hedefler

Balan
g
Deerl
endirm
esi

1.
Oturum

2.
Oturum

3.
Otur
um

4.
Oturum

5.
Oturu
m

1. t yapaca yere (yaam evine)


gider.
2. t masasn alr.
3. t masasn yere koyar.
4. t masasn ilem basamaklarna
gre aar.
5. ty alr.
6. t masasnn zerine brakr.
7. Gerekliyse tye su koyar.
8. tnn fiini prize takar.
Deerlendirme
sistemi: gre ty
9. tleyecei
giysiye
ayarlar.

10. tnn snmasn bekler.

+: Bamsz
M: Model olma

S: Szel yardm
F: Fiziksel yardm

6.
Oturum

7.
Oturum

8.
Otu
ru
m

RETMN
BREYSELLETRLMES