You are on page 1of 5
S ố : DVMS.QĐ.NQ.02 DVMS COMPANY Email: info@dvms.vn Website : www.dvms.vn Tel : +84836028937 |

Số : DVMS.QĐ.NQ.02

DVMS COMPANY

CNG HOÀ XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lp Tdo Hnh phúc



NI QUY

Nhằm đưa vào khuôn khổ và tôn trng tinh thn làm vic tp thể, Ban Giám Đốc DVMS ban hành ni quy công ty vcác nguyên tc làm vic tại Công ty như sau :

1. Đối vi các vic thuc vhành chánh ni b:

a. Gigic làm vic: 08 tiếng gihành chánh

-

Sáng : 08:00 12:00

-

Chiu : 13:00 17:30

-

Th7 và chNht nghnguyên ngày

-

Quy định:

.

Trong tình hung chủ động, vng mt phải báo cho trưởng bphận trước ít nht 12 tiếng.

.

Trong tình hung bt khkháng, phải báo cho trưởng bphn ngay khi có th.

.

Nguyên tắc tính lương dựa trên sgiờ đi làm hàng ngày, đi trễ sbtrừ lương theo gấp đôi số thời gian đi tr, ví dụ đi trễ 30 phút, trgicông là 60 phút.

.

Một tháng không được đi trễ quá 04 ln

.

Vi phm ln 1 : Nhc nh

.

Vi phm ln 2 : Kiểm điểm trước toàn Công ty

.

Vi phm ln 3 : Klut, gim 50% tt cả khung thưởng trong 06 tháng, phạt 200.000 VNĐ xung vào công quCông ty.

.

Vi phm ln 4 : Thôi việc, không được hưởng chế độ thôi vic do vi phm ni quy.

b. Tăng ca : Được chấm 1.5 theo thang lương hiện ti, việc tăng ca cn có sự đồng ý ca Qun lý cp trên bằng email, SMS, văn bản…

c. Nghphép :

- Đối với nhân viên làm đủ 12 tháng, được nghỉ 12 ngày phép/năm có hưởng lương. Không được nghquá 04 ngày liền trong 01 đợt nghphép, không kngày L, CN.

1
1

© DVMS

Không đượ c ngh ỉ quá 04 ngày li ền trong 01 đợ t ngh ỉ
DVMS COMPANY Email: info@dvms.vn Website : www.dvms.vn Tel : +84836028937 | +84 835531145 150/30 Truc

DVMS COMPANY

-

Cmi 03 năm, được cng thêm 01 ngày phép.

-

Bt klà nghcó phép hay không phép, phải báo trước vi Bphn hành chánh ít nht 03 ngày, trtình hung bt khkháng.

-

Nhân viên làm dưới 03 tháng không được nghỉ phép năm.

-

Nhân viên làm từ 04 đến dưới 12 tháng, được hưởng số ngày phép năm tương ứng stháng làm vic.

-

Nếu không nghỉ phép, ngày phép không được quy đổi thành tiền lương, không được cng dồn cho năm sau.

-

Nhng ngày nghỉ trong năm, mặc định trvào ngày phép, hết ngày phép thì là nghkhông hưởng lương.

-

Nếu tý nghkhông xin phép, hình thc kluật như sau :

.

01 ln : Klut, gim 50% tt cả khung thưởng trong 06 tháng, phạt 200.000 VNĐ xung vào công quỹ Công ty.

.

02 ln : Klut, gim 100% tt cả khung thưởng trong 12 tháng, phạt 500.000 VNĐ xung vào công quỹ Công ty.

.

03 ln : Thôi việc, không được chế độ thôi vic do vi phm ni quy Công ty.

d. Nhân viên thviệc : Được hưởng 80% tng quỹ lương trong 02 tháng. Sau đó ký Hợp đồng chính thc và hưởng 100% lương theo thoả thuận ban đầu, nếu vượt qua được nhu cu công vic trong 02 tháng thvic. Tối đa nhân viên được thêm 01 tháng để chứng minh năng lực.

e. Bt klà nghỉ có hay không phép đều phi có xác nhn của BGĐ. Không được nghkhông phép quá 04

ngày/tháng.

f. Khi mc các bnh truyn nhiễm thì không đến Công ty làm vic.

g. Công ty không chu trách nhim khi nhân viên vi phm các hành vi dân s, hình scủa Nhà nước Vit

Nam.

h. Hồ sơ lao động ca nhân viên yêu cu gm có :

- Sơ yếu lý lch có xác nhn ca cá nhân, phhuynh và chính quyền địa phương.

- Bn sao hkhu và CMND có công chng.

- Các văn bằng liên quan có công chng.

- 02 nh 3x4 cm

- Hợp đồng lao động có chký xác nhn ca bên sdụng lao động và người lao động. i. Trong 07 ngày trước khi hết hn hợp đồng lao động, Công Ty phi báo cho nhân viên biết trước vic có tiếp tc gia hn hợp đồng hay không, nếu không thông báo gì thì hợp đồng được tự động gia hạn thêm 01 năm.

j. Nhân viên có nhim vụ đào tạo, hướng dn cho nhân smới để nm bt và theo kp tiến độ công vic hin

ti.

2
2

© DVMS

cho nhân s ự m ới để n ắ m b ắ t và theo k
DVMS COMPANY Email: info@dvms.vn Website : www.dvms.vn Tel : +84836028937 | +84 835531145 150/30 Truc

DVMS COMPANY

k. Không được đem chất độc, cht nổ, vũ khí, hàng quốc cm, hung khí và dẫn theo người không phi là nhân viên ca DVMS vào Công ty. Nếu vi phm sbbuc thôi vic ngay lp tc.

l. Nhit tình và trách nhim vi công vic khi nhn chthcông vic tcp trên.

m. Trong tình hung cp bách, nhân viên cn nhit tình và trách nhim cho việc tăng ca để gii quyết công vic ca Công ty.

n.

BGĐ đề cao và tuyên thưởng xứng đáng cho những sáng kiến có ích cho Công ty.

o.

Báo cáo công vic là báo cáo mt chiu lên cp trên trc tiếp, không báo cáo vượt cp. Nhng vấn đề tế nhcó thgp riêng bphn Nhân shoặc BGĐ.

2.

Các ngày nghỉ có hưởng lương trong năm:

Theo quy định ca luật lao động và các văn bản quy phm pháp lut liên quan.

3. Trcp thôi vic:

- Nhân viên được đồng ý thôi vic cần bàn giao đầy đủ có xác nhn của người nhn bàn giao, qun lý trc tiếp và BGĐ.

- Nhân viên được hưởng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà nước Vit Nam.

- Công ty được đơn phương cho nhân viên thôi việc khi vi phm ni quy Công ty.

4. Tvong: Xlý theo luật lao động của Nhà nước Vit Nam

5. Bo qun tài sn Công ty:

- Tgiác không sdng tài sn ca Công ty : Điện, nước, Internet, ĐT, giờ làm vic, tài sn cố định… cho li ích cá nhân.

- Không được mang bt cvt dng, tài sn gì của Công ty ra bên ngoài mà chưa có sự đồng ý của BGĐ.

- Trước khi ra v, vsinh sch schlàm vic ca tng cá nhân, tt hết thiết bị điện đang sử dng nếu là người ra sau cùng. Nhân viên nào ra sau cùng mà không tt dù chlà mt thiết bdẫn đến tiêu hao tài sn Công ty như máy lạnh, quạt, đèn… bị phạt 200.000 VNĐ/lần, vi phm 03 ln buc thôi vic.

- Không hút thuc nơi làm việc.

- Tuyệt đối không đòi hỏi, nhn huê hng từ khách hàng, đối tác, nhà cung cp

6. Kết thúc hợp đồng lao động và các điều khoản đi kèm:

a. Nhân viên mun nghvic cần báo trước vi Công ty ít nht 30 ngày và htrbàn giao chi tiết cho người nhn bàn giao.

b. Nếu nhân viên tý ri bcông việc thì không được đòi hỏi về lương và bất ktrcp nào.

3
3

© DVMS

i b ỏ công vi ệc thì không được đòi hỏ i v ề lương và
DVMS COMPANY Email: info@dvms.vn Website : www.dvms.vn Tel : +84836028937 | +84 835531145 150/30 Truc

DVMS COMPANY

c. Nếu nhân viên có hành vi sai trái, gian ln gây tn hi danh tiếng, doanh thu ca công ty thì bbuc thôi việc và không được hưởng bt kkhoản lương và trợ cp nào.

d. Trước khi nghvic, nhân viên phi hoàn tt bàn giao tài sn, tiến độ công vic, danh khách hàng, tt cvic liên quan, có chký xác nhn của người nhn bàn giao, qun lý trc tiếp và BGĐ thì mới được coi là hp lệ được thanh toán đầy đủ lương và các khoản trcấp theo quy định.

e. Công ty có quyền đơn phương chấm dt hợp đồng lao động vi nhân viên khi :

- Công ty chm dt hoạt động, gii th.

- Snhân sự vượt quá nhu cu hoạt động.

- Bcác bnh truyn nhim gây hại đến cộng đồng.

- Đang bị truy t, thụ án, đang thuộc đối tượng truy nã ca pháp lut.

- Mt khả năng làm việc.

- Đến tui nghỉ hưu. Nếu mun làm tiếp phải có đơn tình nguyện ca cá nhân.

- Không đạt yêu cu của Công ty đề ra.

7. Các quy định khác vcông vic:

- Không được tiết lbí mật kinh doanh cũng như công nghệ và các dliu ca Công ty

- Không được nói xấu đối thtrong bt choàn cnh nào.

- Bo qun cn thn các tài liu quan trng. Mi smt mác sbxlý theo mức độ nghiêm trng ca tài liu bmt.

- Không sdụng danh nghĩa của Công ty, chc vtại Công ty cho mưu cầu li ích riêng.

- Không thâm ht, gian ln ssách, tin quca Công ty.

8. Tiền lương:

- Mỗi nhân viên có quy định lương khác nhau tuỳ theo năng lực và thâm niên.

- Bo mt chế độ lương bổng tng cá nhân trong Công ty.

- Lương được chi trvào ngày cui cùng ca tháng, sau khi trcác khon phí phải đóng cho BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Nếu ngày trả lương rơi vào ngày nghỉ pháp định, tiền lương được trả trước đó 01 ngày.

- Tiền thưởng cuối năm được trích t10% tng li nhun Công ty và chia cho nhân viên theo cp bc, mc độ đóng góp, thâm niên.

Nội quy này được BGĐ Công ty TNHH DVMS thông qua ngày 01/05/2013, áp dng tngày 01/05/2013 cho đến khi có thay đổi tBGD.

Đề nghtt cả nhân viên đang công tác tại Công ty tgiác tuân thủ quy định này!

4
4

© DVMS

ngh ị t ấ t c ả nhân viên đang công tác tạ i Công ty
DVMS COMPANY Email: info@dvms.vn Website : www.dvms.vn Tel : +84836028937 | +84 835531145 150/30 Truc

DVMS COMPANY

5
5

© DVMS

TP.HCM, ngày 01/05/2013 Giám đốc

NGUYN VĂN LINH

Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam 5 © DVMS TP.HCM, ngày 01/05/2013 Giám đố c