1.

Đỉnh núi cao nhất thế giới Chomolungma 8848m

NHỮNG CÁI NHẤT CỦA CHÂU LỤC VÀ THẾ GIỚI

2. Đỉnh núi cao nhất châu Mỹ Naconcagoa 6900m 3. Đỉnh núi cao nhất châu Phi Kilimangiero 5900m 4. Con sông lớn nhất thế giới Amazon(Nam Mỹ) 5. Vực sâu nhất thế giới Marian 11034m 6. Sa mạc lớn nhất thế giới Xahara(Châu Phi) 7. Đảo lớn nhất thế giới Gronlen(Đan Mạch) 8. Đảo lớn nhất Châu Á Calimanta(Indonexia) 9. Nơi có độ cao trung bình lớn nhất thế giới Châu Nam Cực 10.Thành phố đông dân nhất thế giới Mexico (Mexico) 11.Thành phố ô nhiễm nhất thế giới Lotangiolet(Mỹ) 12.Nơi có tượng đài cao nhất thế giới Riandegionoro(Brazin) 13.Hồ lớn nhất thế giới Caxpia 14.Quần đảo lớn nhất thế giới Indonexia 15.Đất nước có hình dạng như quả ớt, chiếc giày,chiếc ủng ,cá trê ChiLe,Italia,Arapxeut,Cuba 16.Bãi muối lớn nhất thế giới nằm ở nơi đây Balan 17.Biển có độ mặn,độ nhạt nhất thế giới Biển Chết, biển Ban Tích

18.Con sông chảy 2 lần qua xích đạo Conggo 19.Sông có giá trị kinh tế lớn nhất châu Âu Raino 20.Bãi san hô lớn nhât nằm ở đây Oxtraylia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful