You are on page 1of 13

Teori Estetika Islam

Perkataan estetika dalam bahasa Yunani


ialah aisthesis membawa maksud hal-hal
yang dapat diserapkan oleh pancaindera
atau lebih khusus lagi ialah kepekaan.
Estetika juga boleh diertikan sebagai
persepsi pancaindera (sense of
perception).

Estetika sering diungkapkan sebagai persamaan makna


seni, tetapi ia berbeza dengan falsafah keindahan,
kerana estetika tidak semata-mata menjadi
permasalahan falsafah.
Di dalamnya menyangkut perbahasan ilmiah berkaitan
dengan karya seni, sehingga menanggapi bidang
ilmiah,antaranya

keindahan dalam seni


pengalaman estetik,
gaya atau aliran seni,
perkembangan seni dan sebagainya

Secara langsung pengkajian falsafah estetika


bersangkutan dalam bidang psikologi, sosiologi,
antropologi dan lain-lain.

Menurut Dharsono,(Pengantar Estetika)


mengatakan cabang estetika dipecahkan
kepada empat bidang utama iaitu:
1.
2.
3.
4.

Nilai estetika (esthetic value)


Pengalaman estetika (esthetic experience)
Pengkarya atau seniman
Seni.

Secara umumnya perbincangan persoalan


estetika adalah membincangkan persoalan :
Apakah itu seni ?
Apakah teori-teori seni ?
Apakah keindahan dan teori tentang
keindahan ?
Apakah keindahan itu objektif atau subjektif ?
Apakah keindahan itu berperanan dalam
kehidupan manusia seharian ?

Menurut Jakob Sumardjo (2000), dalam buku


bertajuk Filsafat Seni menjelaskan perbezaan
antara falsafah estetika dan falsafah seni.
Antara lain beliau menerangkan bahawa
estetika mempersoalkan hakikat keindahan
alam dan karya seni, sedangkan falsafah seni
mempersoalkan hanya karya seni atau benda
seni atau artifak yang disebut seni.
Hujah berikut mendorongkan perbincangan
tentang falsafah seni :
1. Karya seni mengekspresikan gagasan dan perasaan,
sedangkan alam tidak mengandungi makna ekspresi
semacam itu.

Dalam karya seni, orang akan bertanya, apakah


yang ingin dikatakan karya ini atau apa maksud
karya itu?, tetapi tidak pernah bertanya serupa
ketika menyaksikan keindahan matahari
terbenam di pantai, atau menyaksikan bentuk
awan senja, derasnya air terjun, jadi karya seni
selalu membawa makna tertentu dalam dirinya,
yakni ada komunikasi seni dengan orang lain.
Sebagai contoh kecantikan seorang wanita
apabila dilihat pada mata kasar adalah sesuatu
yang indah.
Sebaliknya dalam sebuah karya seni lukisan
wanita yang muda atau yang tua tetap akan
kelihatan indah dalam makna karya seni.

Seni dapat meniru alam, tetapi alam tidak


mungkin meniru artifak seni.
Melalui alam kita melihat keindahan yang
azali dan melihat kebesaran tuhan yang
mencipta alam ini.
Sebaliknya karya seni tetap mempunyai
makna dan dapat menyelami maknamakna tersirat yang boleh dinilai.

TEORI ESTETIKA ISLAM

Merasakan keindahan bererti menghayati sebuah objek atau hal yang


dirasa indah.
Keindahan adalah fitrah yang sudah ada di dalam diri manusia. Hal itu
dapat dibuktikan ketika kita terpaku dengan alam, lukisan, syair, atau alunan
nada dengan komposisi yang artistik.
Siapa yang tidak terpesona ketika melihat langit senja selepas hujan yang
menyemburat jingga dari biasan matahari yang perlahan kembali ke
peraduan?
Atau rumpun bunga yang segar dengan butir-butir embun di permukaan
kelopaknya di pagi hari?
Keindahan adalah kurniaan Allah kepada makhluknya yang diciptakan juga
dengan keindahan.
Seperti yang termaktub dalam QS:32:7: Yang memperindah segala
sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari
tanah.

Islam mengandungi banyak keindahan di setiap


ajarannya. Islam itu sendiri adalah keindahan.
Budaya mengucapkan salam yang mengandung doa
serta keselamatan merupakan hal sederhana dari
penyebaran keindahan lewat kasih sayang terhadap
sesama manusia.
Islam mengajarkan saling mengasihi, menolong yang
lemah, saling mengingatkan, saling memberi, dan saling
mendoakan.
Selesai solat, kita sering memanjatkan doa, bukan hanya
untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk seluruh umat
muslim, yakni, ....ampuni juga saudara mukmin, baik
yang masih hidup ataupun yang telah mati. Hal ini
merupakan pertanda bahwa Ukhuwah Islamiah menjadi
unsur dari dasar Islam.

Keindahan hanya dapat dirasakan oleh perasaan yang


halus. Kehalusan tersebut akan menangkap hal-hal yang
indah di manapun, di sekitarnya, di alam ini.
Sumber dari keindahan itu sendiri adalah cinta. Lalu,
berasal dari manakah cinta itu? Dengan sangat indah,
Buya HAMKA mengatakan:

Apa sebabnya ada keindahan? Sebabnya ialah karena


ada cinta. Dengan cinta, alam diciptakan. Tiap awal
surat dalam Al-Quran dimulai dengan bacaan bismillah
yang bererti dengan nama Allah Yang Maha Pengasih
dan Maha Penyayang. Itulah kunci rahsia cinta di alam
ini. Segala seni yang tinggi, syair, musik, dan lukisan
adalah laksana rumus untuk membuktikan adanya Yang
Rahman dan Yang Rahim. Sumber segala cinta!

Imam Al-Ghazali dalam buku Kimiya-i Saadat


mengatakan: Keindahan bentuk luar yang dilihat oleh
mata telanjang dapat dialami bahkan oleh anak-anak
dan binatang. Sedangkan keindahan bentuk dalam
hanya dapat ditangkap oleh mata hati dan cahaya visi
dalam manusia belaka.
Ketika kita mengagumi sebuah lukisan dengan segala
teknik penguasaan dan komposisi warnanya, itu adalah
apresiasi keindahan melalui indra penglihatan.
Ketika kaki kita tiba-tiba tergerak-gerak saat ada alunan
muzik dan keluarlah senandung dari mulut kita, itu
adalah apresiasi keindahan melalui indra pendengaran.
Akan tetapi, apresiasi melalui pancaindra tersebut
merupakan tahap awal. Ada yang lebih tinggi dari
sekadar pencapaian keindahan melalui indra
pendengaran, yaitu melalui akal, hati, pikiran, dan ilmu
yang kemudian bermuara pada keimanan.

Hal yang penting di sini adalah bagaimana perasaan tentang


keindahan itu dapat membawa kita kepada keyakinan terhadap
Yang Maha Indah, Yang Maha Halus, dan Sang Sumber dari segala
cinta dan kasih.
Dengan mengembangkan tiga hal yang ada dalam diri manusia,
yaitu akal, hati, dan kehendak maka akan bermuara kepada
keyakinan akan keberadaan Zat yang tak terbatas (infinite mind).
Kemegahan alam dengan segala hal mempesona yang terkandung
di dalamnya adalah tanda-tanda keberadaan-Nya yang hanya boleh
ditangkap oleh pemahaman dan hati yang halus. Merasa atau
syukur adalah hal pertama yang ada pada diri manusia sebelum
dapat berpikir.
Akan tetapi, tidak cukup hanya boleh merasa kerana itu tidak
bermakna apa-apa jika akal tidak dapat mengambil hikmah.
Kita mesti sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh Titus
Burckhardt dalam Sadre Art in East and West, yakni: Art to the
Moslem is a proof of the divine extence only to the extent that is
beautiful....

Kesimpulan

Falsafah Estetika ada hubungannya dengan nilai keindahan dan nilai keindahan
adalah berpaksi kepada kesenian.
Sejak zaman Yunani Kuno lagi ahli-ahli falsafah telah membicarakan tentang
kesenian dan hubungannya dengan seniman.
Contoh Plato dengan tegasnya tidak menerima para seniman dan menyatakan
bahawa para seniman sepatutnya dibuang dari republik (negeri).
Alasan beliau bahawa seniman adalah seorang yang suka meniru objek fizikal dan
menipu dalam penghasilan karya.
Karya seniman bukanlah sesuatu sumber sebenar untuk dijadikan sumber
pengetahuan.
Sebagai contoh dalam dialognya, kalau manusia ingin mengkaji kerusi mesti melihat
kerusi sebenar bukannya lukisan atau karya kerusi.
Beliau juga menyatakan bahawa karya lukisan boleh menghalang manusia daripada
pengetahuan sebenar.
Oleh yang demikian beliau telah pun membicarakan persoalan kesenian dalam
falsafah kehidupan manusia.
Aristotle pula telah mempertahankan mengenai mimesis dan menyatakan bahawa
peniruan itu adalah satu unsur yang perlu ada dalam fitrah manusia. Manusia sering
meniru alam ciptaan Tuhan.