You are on page 1of 42

A knonok szerepe

az sszehasonlt kutatsban
SZEGEDY-MASZK MIHLY

Megvalsthat-e egyltaln az irodalom sszehasonlt vizsg


lata, s milyen eslyei vannak az ilyen kutatsnak a huszadik
szzad vgn? Kt megkzeltsben keresem e krdsre a v
laszt. Elszr ltalnossgban szlok az irodalom nemzeti s
sszehasonlt kutatsnak viszonyrl, ez utbbi trgyrl, mi
benltrl s kivihetsgrl. Tndseimnek msodik felben
azutn a gondolatkr idbeli vetletvel foglalkozom. Meghat
rozott trtneti jelensgekre szktem a vizsgldst, s azt mr
legelem, folytathat-e a malkotsok sszehasonlt vizsglat
nak korbbi hagyomnya, miutn a huszadik szzadi avant
grd mozgalmak kpviseli egyfell ugyan a kultra s a mv
szet nemzetkzisgt hirdettk, msrszt viszont ktsgbe
vontk az sszehasonlt kutatsban hivatkozsi alapknt hasz
nlt knonok rvnyessgt.
I. Nemzeti s sszehasonlt irodalomkutats
Kiindulpontknt Valrynekegy eladsbl idznk, melyeta
Collge de France-ban tartott: Az irodalom mly rtelemben
vett trtnetnek nem annyira a szerzk plyafutsnak vlet
lenjeirl kellene szlnia, mg csak nem is mveiknek a sorst,
hanem az irodalmat ltrehoz s fogyaszt szellemnek a trt-

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

73

nett kellene magban foglalnia, s ezt akr egyetlen r nev


nek emltse nlkl is megtehetn."'
Amennyiben mvek s olvask kztti viszonnyal kell a tr
tnsznek foglalkoznia, aligha knny megmondani, mi is a vi
lgirodalom, hiszen fogas krds, mifle olvas tvlatt is ttele
zi fl ennek a ltezse. Szmt-e, hogy Fy Andrs Stendhalnak,
Jkai Flaubert-nak, Mikszth Henry Jamesnek a kortrsa? Ha azt
feleljk, hogy e szerzk voltakppen nem ugyanabban a szellemi
idszakban alkottak, lnyegben a nemzeti irodalomtrtnet
rs nelvsgt vdjk. Ki dnti el, mire rdemes emlkezni a
mlt rksgbl, s vajon nem mondhat-e, hogy aki kilp vala
mely nemzeti irodalom kereteibl, knnyen elmarasztalhat
azon az alapon, hogy a tbbfle igazsg kevesebb igazsg is
lehet. Szerb Antal elbb anyanyelvnek irodalmrl ksztett
idrendet kvet ttekintst, majd az ltala ismert klfldi
mvekrl rta A vilgirodalom trtnett, s tudomsom szerint
lnyegben ugyanilyen gyakorlatias szempont rvnyesl egye
temeinken, ahol egyes tanszkeken fknt az anyanyelvnkn
rott mvekkel, msutt idegen kultrkkal foglalkoznak. Ham
vas Bla egyetlen magyar alkotst sem vett be A szz knyv cm
mel 1945-ben kzreadott - meglehetsen vegyes, rtktleteiben
kvetkezetlen, m a nyugati kultra kereteit figyelemre mlt
hatrozottsggal meghalad - vlogatsba. A magyar s a vi
lgirodalomnak egymst kizr felfogsa nem egszen felel meg
Goethe eszmnynek, amely mr a tizenkilencedik szzadnak
jrszt nmetek ltal ksztett munkit is sztnzte - pldaknt
Johannes Scherr Allgemeine Geschichte der Literalur cm, elszr
1850-ben kiadott kziknyvt emlthetnm, melyben a francia,
angol s nmet irodalom nagyjbl azonos terjedelmet kapott.
Az effle pozitivista mvek egyms mell helyeztk a nemzeti
irodalmakat. Az a tny, hogy a Nemzetkzi sszehasonlt Iro
dalomtudomnyi Trsasg Az eurpai mjelv irodalmak sszeliasonlit trtnete cmet visel, 1974-ben elindtott sorozatnak nap-

l Paul VALRY: Di'/Vnsi>i,\'iii'mi')itf/ii(ii)i'fj()uc(ii( Collegedt' Frmicc. In; Vnril V..


Paris. Gallimard 1945,288.

74

SZEGEDY-MASZK MIHLY

jainkban megjelen ktetei is jrszt ugyanilyen flptsek,


elrulja, mennyire nem knny ms megoldst tallni.
Babits eurpai irodalomtrtnete ktsgkvl eredetibb szel
lemi teljestmny, mert a magyar s nem magyar nyelven rott
mveket egytt szerepelteti, s szakt a nemzeti irodalmak egy
ms mell rendelt trgyalsval. A magyar klt szemlyes
meggyzdse alapjn dnttte el, mi is rsze az ltala rtelme
zett nemzetkzi folyamatnak. Berzsenyit pldul jelentsebb
kltnek tlte Byronnl. Annyiban igaza is lehetett, hogy hi
hetleg vlemnyforml egynisgek is teremtik a vilg
irodalmat. Az egyni rtktlet azonban csakis akkor vlhat l
talnosabb rvnyv, ha azt elfogadja valamely kzssg, en
nek mibenlte pedig korntsem magtl rtetd. Lehetsges-e
olyan rtelmezse a Hbor s bknek, mely egyarnt kielgti az
orosz s francia olvast? Kszthet-e olyan magyarzat A stni
versekrl, mely mohamedn s gyaur szmra egyarnt elfogad
hat? Sokszor lerjuk, hogy valamely magyar kltemny vilg
irodalmi rang, de vajon ltezik-e irodalmunknak olyan alkot
sa, mely ugyangy bekerlt a vilgirodalmi tudatba, mint pl
dul nmely skandinv mvek - Ibsen, Strindberg vagy akr
Hamsun egyes alkotsai? Ha nem az anyanyelvi kultra ltestmnyeseinek llsfoglalsa, de szleskr, nemzetkzi hrnv,
megtrtnt esemnyknt rtelmezhet siker, olvasottsgot s el
ismertsget eredmnyez plyafuts ennek a flttele, akkor va
lsznleg tagad vlaszt kell adni e krdsre.
Magtl rtetdik, hogy csakis akkor vllalkozhat valaki
sszehasonlt kutatsra, ha tbb nyelven nagyon jl olvas. Va
lahnyszor nem anyanyelvemen rt mvekkel foglalkozom, ers
a ksrts, hogy mvek helyett eszmetrtnetre vllalkozzam, s
ha mgis mveket vizsglok, ltalnosan, szles krben elfoga
dott - culture studies" rkon tantott - , nemzetkzileg intz
mnyesedit knon tartozkait s/vagy ezeknek csak egyes rsz
leteit vegyem figyelembe. Az eszmetrtnet nagyon fontos, mint
ahogyan a mveldstrtnet is az, de nem azonos az iro
dalomtrtnettel, ahogyan azt Valry meghatrozta. M i tbb, ha
eszmetrtneti tvlatbl kzeledem ms nyelven kszlt szve-

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

75

gekhez, nehz kikerlnm annak veszlyt, hogy az anyanyelve


men rt mveket is csak eszmetrtneti szempontbl vizsgljam.
Sokszor elhangzik a vd, hogy azrt foglalkozik valaki sszeha
sonltssal, mert egyetlen irodalmat sem ismer alaposan. Mi
tbb, arra is kell gondolni, kinek r az sszehasonlt irodalmr,
s aligha lekicsinyelhet a npszersts veszlye, valahnyszor
az olvasink szmra idegen kultra termkeit mltatjuk.
Amikor az sszehasonlt trtnsz kivlaszt egy tnyt a sok
kzl, melyet azutn valamely msik tny oknak tekint, flme
rl a krds, vajon rendelkezsre ll-e a tnyeknek elgg szles
kre. A littrature compare" mveli a folyvst ton lev vn
dorhoz hasonltanak, akirl Seneca azt jegyezte meg, hogy min
dig vendgsgben van, s gy aligha kthet brkivel is bartsgot:
Nusquam est, qui ubique est. Vitm in peregrinatione exigentibus hoc evenit, ut multa hospitia habeant, nulls amicitias."^ Az
sszehasonlt vizsglds gyakran torztja a nemzeti irodalmat.
Hadd hivatkozzam ltalam is igen nagyra becslt szerzre.
Az eszttikai modernsg korszakvltozsairl szl knyv
ben Jaufi azt lltja, 1912 krl az avantgrd olyan rkkal llt
az j kszbn, mint Joyce, Virginia Woolf, Pound s Proust.^
A nevezettek kzl tbbnek ktsges volt a kapcsolata az avantgarde-dal, klnsen pedig azzal a vltozatval, amelyet Apolli
naire flteheten 1912-ben rt gv cm kltemnye kpviselt.
Mg Proustra is vonatkoztatnm e megjegyzsemet, tudva, hogy
Jaufi e szerz legobb rti kz tartozik. A nmet irodalmrral
szemben sokkal inkbb annak adnk igazat, aki Apollinaire-hez
kpest alapjban vve maradi (konzervatv) szerz"-nek nevezi
az A la recherche di tenips perdu alkotjt.^
Idbeli kifogsok is flhozhatok JauS megllaptsval szem
ben, noha ezek nmagukban nyilvn msodlagos fontossgak.
2 SENECA: Ad Liuiliumcpisttiliicinomlcs II. In: Ocuvn-icomi'lclc$deSiequc. tome
I, Paris: Gamier 1885, 3.
3 Hans Rbert JAUSS: Sludien zum EfHKliemvandcl der iiilltctisclwn Makriic. 1.
Aufl., Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1990,9.
4 Viktor Z M E G A C : Dcr niropdiidtc Romn: Gcsfliditr st'/iicr Voek. 2., unverSnderte Aufl., Tbingen: Max Niemeyer 1991,276,

76

SZEGEDY-MASZK MIHLY

Slyosabban esik latba, hogy egyltaln nem nyilvnval az


rsmd kzs lnyege, melynek alapjn a francia kltt rokon
sgba lehet hozni a ngy msik emltett szerzvel. Virginia
Woolf els jtnak minsthet, mindssze nhny lapos szve
ge, A jel a falon (The Mark on the Wall) 1917-ben kszlt, leg
korbbi modemnek nevezhet regnye, a jacob's Room pedig
csak 1921 vgre kszlt el, s a kvetkez vbenjelent meg. Joyce
a Kamarazene meglehetsen maradi rsmdra vall verseivel
kezdte plyafutst, s rvid trtneteinek 1914-ben megjelent
gyjtemnye is mg sokkal kzelebb ll a naturalizmushoz, mint
Henry Jamesnek a szzad legels veiben kiadott regnyei. St e
kapcsolds akr mg a vgleges formjban 1922-ben kiadott
Uli/ssesre is vonatkoztathat - ahogyan azt Musil, Dblin s Broch
egyarnt hangslyozta. A szba hozott kijelents teht tbb kr
dst vet fl, mint amennyire vlaszt ad. 1912 hozhatott dnt
vltozst Apollinaire kltszetben, de az irodalmr ads marad
annak a sajtossgnak a megjellsvel, amelynek alapjn ez az
v korszakhatrnak tekinthet. Az sszehasonlt tvlatbl meg
fogalmazott tlet sebezhetnek bizonyul az egyes nemzeti iro
dalmak szempontjbl.
Jau6 pldja ugyanakkor arra is emlkeztethet, hogy a szem
lletvltst hoz, kezdemnyez kutatk ltalban nem az egyes
nemzeti irodalmak szakrti, de nem is az sszehasonlt iro
dalomtudomny intzmnyeinek kpviseli kz tartoznak. Je
lenleg mg tagja vagyok az AILC Vgrehajt Bizottsgnak, gy
taln megkockztathatom a kijelentst, hogy korunk legjobb iro
dalmrai - Jau6, Genette, Todorov, Riffaterre vagy Zmegac nem e vezetsgben tallhatk. Ltezik feszltsg az sszeha
sonlt kutats intzmnyeslt vltozatai s eredeti teljestm
nyei kztt. Durvn egyszerstve: a littrature compare nven
elterjedt tudomnyg kpviselinek tbbsge viszonylag kevs
s jrult hozz az irodalomkutats szemlletnek alaktshoz.
A nemzeti kereteket meghalad vizsglat eszmnynek ltjo
gosultsgt knny azzal indokolni, hogy a mfajok intzm
nyeslt rtelmezsi mdok, vlasztsi lehetsgek, vrhatsgi
tvlatok s egyttal az irodalom raktrszer emlkezett jelen-

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

tik, az olvass pedig mindig eltnteti a szvegek kztti hatrt.


A gyakorlati akadlyok jrszt nyelvi jellegek. A klt kornak
nyelve mindig hozztartozik a mhz, s a kutatnak mg azt
sem knny elrnie, hogy a maga jelennek nyelvllapott is
merje, ha egyszer nem az anyanyelvrl van sz. Mennyire l
egy metafora? Aki ezt nem tudja, kategriatveszts hibjba
eshet. Birtokban lehet a dolog" s a jel", de nem a kettejk
viszonyt meghatroz interpretns", s akkor nem rzkelheti
a klnbsget utals s tvitel, reference" s transference",
sens" s signification", Sinn" s Bedeutung", meinen" s
vermeinen" kztt.
Ha nem csaldom, fokozottan rzkelhetk a nyelvi akad
lyok a magyar irodalom esetben. Az angol, francia vagy nmet
irodalom hazai kutatjnak legtbb esetben nincs ideje, hogy
anyanyelvnek kultrjval tzetesen foglalkozzk, hiszen min
den erejt arra kell sszpontostania, hogy behozza risi htr
nyt az angol, francia, illetve nmet irodalom anyanyelvi kuta
tival szemben. Mivel az angolul olvask szma tbbszrsen
meghaladja a magyarul olvaskt, lehet azzal rvelni, hogy a
magyar kultrban kevsb ltjogosult a nemzeti knon, mint az
angolban. Tbb mvet fordtanak angolrl magyarra, s gy ezek
hatsa ersebb a magyar nyelvekre, mint megfordtva. A ma
gyar alkotsok ltalban kptelenek megteremteni vilgukat ide
gen nyelven. Ennek tbbfle oka lehet, gy az is, hogy alig akadt
kiemelked angol, francia vagy nmet klt vagy akr przar,
aki fordtott magyarbl, de akr az is, hogy a szmztt magya
rok kztt bajosan lehet olyan alkott tallni, ki jelents mveket
rt volna idegen nyelven. Irodalmunk nem ismer Conradhoz,
Nabokovhoz, lonescohoz vagy akr Cioranhoz mrhet alkott.
Taln egyedl Arthur Koestlerre lehet hivatkozni, m nemcsak
abban klnbzik az emltettektl, hogy alig rt szlhazjnak
nyelvn, de abban is, hogy hihetleg nem tekinthet az angol
nyelv olyan ntrvny mvsznek, mint a hlostromo vagy a
Pale Fire szerzje.
Ha a magyar irodalmr be akar kapcsoldni a nemzetkzi
kutatsba, aligha hivatkozhat anyanyelvnek kultrjra. Ami-

11

78

SZECEDY-MASZK MIHLY

kor klfldiek szmra kszt mltatst anyanyelvn rott m


vekrl, mintegy knytelen azt vrni olvasjtl, hogy becslet
szra fogadja el a trgyalt mvek rtkelst. Termszetesen le
het arra gondolni, hogy e htrnyos helyzet nem vltoztathat
meg, mert nyelvnk viszonylagos elszigeteltsgnek kvetkez
mnye. Lrai vagy akr elbeszl kltemnyeknl inkbb elfo
gadhat ez az rv, mint przban rt regnyek esetben. Ha nem
csaldom, ez idig egyetlen ilyen magyar nyelv alkots sem
kerlt be a vitatliatsga ellenre is ltez nemzetkzi knonba.
Fltehetjk nmagunknak a krdst, van-e olyan magyar re
gny, mely ignyt tarthatna arra, hogy a mfajt dnten megvl
toztat alkotsok krbe kerljn.
rdemes eltndni azon, hogy taln az gynevezett nagy iro
dalmak remekmvei sem csupn fordtsban lnek. Gide prz
ba rta t a Hamletet, a Faust Nervaltl szrmaz francia vltozata
pedig sok kvnnivalt hagy maga utn. Musil nagy regnynek
Philippe Jaccottet ksztette fordtsa ugyan hevenyszett meg
tlsem szerint jobb, mint Tandori, de ez is legfljebb segtsg
lehet az eredeti szveg megrtshez. Mivel az irodalomban a
mellkjelents a lnyeg, ez pedig tbbnyire elvsz a fordtsban,
minden azon mlik, ltrejn-e a mellkjelentseknek j rend
szere. Nagy klt kpes ezt megteremteni, s ilyenkor lehet ugyan
vitatkozni az eredeti s a fordts viszonyn, de vgl is ez utb
binak a nyelvi nrtke szmt. A fordthatsg fokozatainak s
mdjainak tanulmnyozsa olyan terlet, melynek viszonylagos
elhanyagoltsgra mr Rba Gyrgy kezdemnyez erej kny
ve, A szp htlenck (1969) flhvta a figyelmet. A magyar iro
dalomkutatsnak e nagy adssga egyttal arra is emlkeztet,
hogy a fordthatatlansg fokozatainak tanulmnyozsbl l
nyegesen tbbet megtudhatnnk az egyes irodalmak nemzeti
jellegrl, mint a nemzetjellemre vonatkoz fejtegetsekbl.
Ugyancsak a fordthatsg lehet szempont annak mrlegelse
kor, miknt is vlekedjnk a hazai irodalomkutats rksgrl.
Lehet, hogy nincs igaza azoknak, akik gy vlik, valamely nyelv
rendszere meghatrozza a gondolkodst s korltozza az elme
tevkenysgt, azt mgsem lehet tagadni, hogy egy nyelv flp-

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

79

tse hatssal van az egyni, gondolataira s rzkelsre. Mg


idegen nyelv rtekez prza magyarra fordtsnak is lehetnek
nehzsgei - az angol cause" s reason" sznak pldul egy
arnt az ok" a megfelelje, a nvel" s a romnc" kettssge
- mely a tizennyolcadik szzad ta az epikval foglalkoz mun
kkban, st az utbbi vtizedekben mg a trtnetrs elmlet
ben is kzponti szerepet jtszik - aligha ltethet t magyar
nyelvre, az un nonc" s une nonciation" megklnbzte
tsnek sincs egyrtelm megfelelje, mint ahogyan a tartalom"
s forma" sem teremti meg az rtelmezsi lehetsgeknek azt a
krt, amelyet a der Gehalt" s die Gestalt" sugalmaz. Mind
egyik pldt olyan rtekez szvegekbl vettem, amelyek ma
gyar vltozata teljesen flrevezet, anlkl hogy a fordtt lehet
ne hibztatni.
Msfell ha ksrletet tesznk a magyar irodalomtrtnet-rk
jelents munkinak lefordtsra, az ltaluk hasznlt vgs sz
kincs idegen megfeleljt olykor hiba keressk. A huszadik
szzad vgn mr aligha lehet magtl rtetden indokoltnak
tekinteni irodalomkutatsunk nemzeti hagyomnyt. Term
szetesen ezzel korntsem azt akarom sugalmazni, hogy fordt
sunk htat ennek az rksgnek. Mindssze arra gondolok, hogy
tbb mr nem lehet sz nelv nemzeti irodalomtrtnet-rs
rl - ahogyan azt Horvth Jnos kpviselte igen magas szinten -,
s taln jobban eltrbe lehetne lltani a mlt teljestmnyei
kzl azokat, amelyek knnyebben rvnyesthetk a jelenkor
nemzetkzi kutatsnak tvlatbl. Pldaknt Thienemann
knyvt, az Irodalomtrtneti alapfogalmakat emltenm, mely
nemcsak azrt ltszik korszernek, mert a hats helyett a recep
cit lltotta az sszehasonlt kutats kzppontjba, hanem
amiatt is, mert a trzsszveget nyit, berekeszt s kiegszt
szerkezeti alkotk - szerzi nv, cm, elsz, ajnls stb. - szszehasonlt vizsglatt vtizedekkel korbban kezdemnyezte,
mint Frank Kermode {The Sense of an Ending, 1967), Barbara
Herrstein Smith (Poetic Closure, 1968), Edward Said (Beg/i/ii/i^s,
1975), Grard Genette (Seuils, 1987) vagy A. D. Nuttall {Openings,
1992).

80

SZEGEDY-MASZK MIHLY

Nyilvnvalan lehet arra hivatkozni, hogy Thienemann


knnyebb helyzetben volt, mint amelyben a mai magyar kutat
tallja magt. egyrtelmen a nmet szellemtrtnethez igazo
dott. Ma sokkal zrzavarosabb a helyzet. Klnbz klfldi
irnyzatok egyidej hatsnak vagyunk kitve. Legtbbnk csak
egy-egy nyelvterletet ismer igazn jl, s ezek szaknyelvt oly
kor nehz sszeegyeztetni egymssal, klnsen akkor, ha ma
gyarul rtekeznk.
A szaknyelv klnbzsge mellett azonban mg egy tnyez
okozza a hazai kutats sztszrtsgt: abban sincs megegyezs,
mivel rdemes foglalkoznunk.
Hogyan lehet meghatrozni az sszehasonlt kutats tr
gyt? Az irodalomtrtnet gynevezett tnyei nem egyebek,
mint szlesebb krben elfogadott tletek. Az lland szveg s a
lngelme kultusza egyarnt elsegtette a knonalkotst, a hu
szadik szzad vgn azonban ktsgbe lehet vonni ennek az
eszmnynek az idszersgt. Elkpzelhet, hogy a mai olvas
tbbre becsli Wordsworth The Prelude" nven ismertt vlt
nletrajzi kltemnynek 1805-ben befejezett vltozatt a
ksbb tdolgozott, s a klt halla utn, 1850 jliusban megje
lentetett vltozatnl, s a hasonl pldk sokasga bizonythatja,
hogy az utols kzjegy hitele nagyon is ktsgbevonhat, s hi
brnd az irodalmi mvet vglegesthet zrt nyelvi kp
zdmnynek tekinteni, mert az sokkal inkbb a zenei kompoz
cihoz hasonlt, amelynl a kotta lezrsval az alkots folya
mata korntsem r vget".^
Ha az egyes m nem tekinthet llandnak, akkor mg kevs
b mondhat ez a mvek rvnyesnek, hitelesnek tekintett cso
portjrl. Skiovszkij egykor gy vlekedett, az irodalom
trtnetnek az a clja, hogy a peremen lev jelensgeket a kz
pontba helyezze, a szzad vgre viszont mr kt szemben ll
felfogs vltotta fl e kiegyeztetsre trekvst: a nyugati kultra
egysgt hirdet Northrop Frye nevvel fmjelezhet rtkrzs
hvei az egsz trsadalom alapvet mtoszainak trhzt lttk a
S KOCSIS Zoltn: z (ii/.<iUi%/Vyi/ liiti-le. Muzslkd 37: 4 (TW4), IS.

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONT KUTATSBAN

knonokban, a palesztin szlhazjtl messze tvozott Said vi


szont a nyugati irodalomkutats intzmnyeibe idegenknt be
fogadottak nevben a trsadalmi megosztottsg megnyilvnul
sainak blyegezte ket.
Minden rtelmezsben hrom tnyez: a hit, a felejts s az
emlkezs jtszik dnt szerepet. Iser foglalta gy ssze egy
1988-ban tartott lsszak tanulsgt.'' E kiindul fltevst azzal
az szrevtellel lehet kiegszteni, hogy az rtelmezs gyakorlati
ignyek szerint intzmnyeket hoz ltre, s ezek teremtik meg,
illetve tartjk fnn a knont. Arisztotelsz a Nikomaklwszi etik
ban mg a trvny flttlen rvnyvel szemben a knon rugal
massgt emelte ki, Lukianosz viszont mr az utkor mrcje
knt fogta fl a knont, mely sokkal llandbb, mint a krlm
nyek (pragma) szempontjbl elfogadhat mrtk (metrn).
Ebbl a kiindulpontbl nmelyek arra kvetkeztetnek, hogy a
hossz ideig alakul knonok a legtartsabbak. A zsid knon
elfogadsa vagy ht vszzadig, a keresztny mintegy ngy
szz vig tartott. Frye ez utbbiban vli megtallni azt a kzs
nevezt, amely a nyugati kultra egysgnek zloga. letmvn
vgigvonul a fltevs, hogy a mvek tbbsgt a Blake ltal
nagy kdnak" nevezett Biblihoz viszonytva lehet rtelmezni.
A csavar fordul egyet Mzes els knyvt, Petfi kltemnye. Az
tlet vagy Dosztojevszkij regnye, az rdgk a Jelensek kny
vt, az Iskola a hatrrt a Rmai levlnek s Dniel knyvnek
egy-egy rszlett olvassa. Sok ms trsukkal egytt arra figyel
meztetnek, hogy a knonokat az idzet tartja rvnyben, mely a
fordtshoz hasonlan a szvegkzttisg egyik mdjnak te
kinthet.
Az is adja az sszehasonlt vizsglat ltjogosultsgt, hogy az
irodalom nemzeti jellege tbbet s kevesebbet, fknt pedig mst
jelenthet a klnbz idszakokban. Ismeretes, hogy a kzpkor
tlnyom rszben a latin nyelv szvegek alkottk a knont Curtius erre alapozta az eurpai kultra egysgt. Ez arra is
6 Wolfgang ISER; CoiicliiJiiijj Rcnmki. New Lilerary History vol. 22. no. 1. Winter
1991,234.

81

82

SZEGEDY-MASZK MIHLY

emlkeztethet, hogy a knon sokszor a magas kultrhoz tarto


zik. A rvid tvon npszer mvek gyakran a feleds homly
ba vesznek, msfell viszont idrl idre prblkoznak a knon
bvtsvel, ami annyit is jelenthet, hogy a npszer benyomul a
magas kultrba: olyan nyelv s mfaj tesz szert megbecslsre,
amely korbban nem szmtott elfogadottnak. A kt vilghbor
kztti npi mozgalom pldul osztlyszempontbl tgtotta a
magyar irodalmat. Sinka versei vagy a szociogrfik irodalom
rangjra emelkedtek. Noha nem teljesen lezrt krds, mennyire
sikerlt e trekvsnek talaktania az egsz magyar anyanyelv
kznsgnek az elkpzelst az irodalomrl, tagadhatatlan,
hogy maradandbb vltozst hozott, mint a knon feminista
fellvizsglata, mely szmos ms irodalomban vlsgot idzett
el, m nlunk eddig legfljebb ttova prblkozsnak mond
hat.
A knonkpzds tanulmnyozsa annyit jelent, hogy rvid
s hossz tv oksgi folyamatokkal, elzmnyekkel s kvet
kezmnyekkel foglalkozunk. Ez a tevkenysg rtkek bevezet
st ttelezi fl. Mivel a klnbz knonok egymssal vitatkoz
hiedelemrendszereket testestenek meg, csakis az eltr kultrk
prbeszde lehet a trtnetrs alapja. Ebbl a szempontbl a
magyar irodalomkutatsnak valsznleg kt kihvssal kell
szembenznie. Egyrszt azt szksges eldnteni, megszabadul
hatunk-e attl a fltevstl, hogy irodalmunk idegen mintkat
kvet s/vagy elmaradottsgt kvnja felszmolni, msfell
az etnocentrizmus, illetve az Eurpa-kzpont szemllet httr
be szorulsa idejn mr azzal a sokkal ltalnosabb krdssel
is szembe kell nznnk, mifle ms rtk vlthatja fl a fej
ldst.
Lehetsges-e egyltaln trtnetrs? A die vergleichende Literaturvvissenschaft", la littrature compare", illetve comparative literature" kifejezs nem utal trtnetisgre, s e szakter
let legtbb mvelje ma nem lt klnbsget sszehasonlt iro
dalomtudomny s irodalomelmlet kztt, st egyes kutatk a
klnbz mvszeti gak sszehasonlt vizsglatt szorgal
mazzk. Az szak-amerikai egyetemeken nincs eszttika tan-

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

szk, helyette a comparative literature oktati vllalkoznak az


interarts studies" mvelsre.
A knonfnntart intzmnyek elfojtjk a trtnelmet, amikor
mzeumm alaktjk a mlt rksgt. Az akadmizmus s a
trtneti tudat hinya egyarnt emlkezetkiesshez hasonltha
t. Horvth Jnos nem nagyon tudott mit kezdeni a huszadik
szzad irodalmval, mai irodalmraink tbbsgnek szakmai il
letkessge viszont erre a szzadra korltozdik. Napjainkban
az a ksrts ltszik ersnek, hogy a modernsg jegyben rtel
mezznk. Foucault az ismeretelmleti szakadst lltotta a figye
lem kzppontjba, amely csakis a felejts igen kegyetlen form
jnak elismersvel lehetsges. Akkor mondhatjuk, hogy Eur
pt egy adott idpontban a renesznsz, a barokk, a felvilgoso
ds, a romantika vagy az avantgrd jellemezte, ha lnyeget
keresnk a trtnelemben, figyelmen kvl hagyjuk a jelensgek
szles krt, s arra treksznk, hogy fejldsi vonalat rajzoljunk
meg. Ez a felfogs ktsgkvl szemben ll az enciklopdikus
szemllettel, melynek hvei a sok szerz ltal ksztett trtneti
munka kiegyenslyozottsgban hisznek. Az ilyen vllalkozs
azonban aligha nevezhet trtnetrsnak, hiszen oksgi ssze
fggs inkbb csak akkor jhet ltre, ha nemcsak a trgy, de az
alany is azonos. Valszn, hogy trtnetet csakis valamely ku
tatban kialakult rtkmeznek a tvlatbl lehet elmondani.
Magtl rtetdik, hogy ezzel mindssze azt lltom, miknt
iicin kpzelhet el valami, s ebbl korntsem kvetkezik brmi
nek a k'ltetsges volta. Meg tudjuk-e llaptani annak okt, mirt
jtt ltre valamely m vagy akr irnyzat? Hasonl-e egymshoz
a kvetkez kt krds: Mirt lett vge az Osztrk-Magyar Mo
narchinak, s mi indokolta a romantika megjelenst? Azrt
keletkezik-e valamely irodalmi m, mert igny van r, s hogyan
rtend ez az igny? Van-e rtelme annak, hogy elgsges s
elgtelen bizonytkrl beszljnk az irodalom kutatsban?
Ilyen krdseket tettek fl azok, akik 1969-ben az j trtnetisg
nevben indtottak folyiratot. Akkor gy ltszott, a mozgalom
rgi trtnetisg ellen irnyul. Negyedszzad tvlatbl azt
mondanm, a Neiu Ulcrary History sikeresen hiteltelentette az

83

84

SZEGEDY-MASZK MIHLY

j kritikt", de lnyegben nem tudott meggyz vlaszt adni


arra a krdsre, miben is klnbznk az j trtnetisg a rgitl.
Szba hoztk ugyan annak a lehetsgt, hogy visszafel is le
hetne irodalomtrtnetet rni, de hamarosan kiderlt, hogy vol
takpp eddig is ezt tettk az irodalmrok, hiszen a megfigyel s
a megfigyelt kztt nincs korlt, a kutat maga is a trtnelem
rsze. Az j trtnetisg megvalstsra trekv mozgalom leg
fljebb annyiban rte el cljt, hogy rvnytelentette azokat a
munkkat, amelyek nemcsak a mltat, hanem a jvt is vonal
szernek s zrtnak lttattk.
Mennyiben van tfeds trtneti s mvszi rtk kztt? Ta
ln ez a legfogasabb krds, melyre az irodalmrnak vlaszt kell
keresnie. Vesztettek megbecsltsgkbl azok a kltemnyek,
amelyekrl kiderlt, hogy nem kuruc koriak, hanem Thaly Kl
mn szerzemnyei. Kassk szabadverseinek rtke elvlasztha
tatlan a vers korbbi alakzataitl. Nemcsak a nemzeti, de az
sszehasonlt trtnetrs clelve is a kort megelzte" kifeje
zssel jellemezhet, melynek fordtottja a korszertlen", idejt
mlt", esetleg az elmaradt", vidkies", st parlagi". Az utb
bi vtizedeknek egyik legnagyobb mveldstrtneti vllalko
zsa a kzpont" s a peremvidk" szembelltsval magya
rzza tizennyolcadik szzadi mveldsnket. Taln nem
flsleges latolgatni, vajon az irodalmunk vizsglatban hasz
nlt fogalmak kzl a trtnelmi fordulat" nem vezethet-e
vissza az okozatisg kiss elsietett, nem elgg tgondolt felfog
sra. A m i rvnyes a trtnetrsban, nem okvetlenl alkalmaz
hat a malkotsokra. Nemcsak a kelet-eurpai kutatk ltal
emlegetett dcalage", de az amerikai irodalomtrtnetekben
szerepl fsodor" fogalmt, st akr mg egy olyan jelents
munka alapfltevst is ktellyel lehet fogadni, mint Jau6 mr
emltett munkja.
A metaforikus kijelentsek igazolhatsgrl aligha knny
rdemlegeset mondani. A trtneti folyamatok minstsekor
Jau6 ugyangy elre- s visszafel mozgst vagy olykor folyto
nossg megszaktst jelent metaforkra - Horizontwandel,
Epochenschwelle, Wendepunkt, Bruch, Ursprung, Vorganger,

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLtT KUTATSBAN

Fortschritt, Rckkehr - hagyatkozik, mint a tizenkilencedik sz


zadi trtnetrk. Ugyanez mondhat Viktor Zmega Der europ'aische Romn cm knyvre, a regny elmletnek hatalmas
anyagot ttekint, m mgis rendkvl szigoran megllaptott
knon alapjn vgzett, s ennyiben kiss maradi szellem, mert a
kultuszt olykor a mvszi hats rovsra hangslyoz trtneti
sszefoglalsra. A meghalads elve mindkt esetben egyr
telmen rtkvlasztst sugall, amibl arra lehet kvetkeztetni,
hogy kisebb mvszi hatsa van armak a mnek, mely idben
ksbbi, fejldsben viszont korbbi. Fltennm a krdst, vajon
nem vezet-e indokolatlan egyszerstshez trtneti s mvszi
rtk viszonynak ilyen felfogsa, s nem lehetsges-e, hogy az
effle szemllet a tudomny s a technika fejldsnek kpzett
vonatkoztatja a mvszetre. A vonalszer elrehalads eszm
nye olykor gtolha^a a trtnszt abban, hogy szrevegye a
mvszi rtket. A visszhang, kultusz, Wirkungs-" s Rezeptionsgeschichte" nha el is fedheti a mvet. Meggyz-e az eu
rpai regnynek olyan trtnete, melyben Huxley rszletes ml
tatst kap, mikzben Hamsun, Raymond Roussel, Bulgakov,
Jahnn, Cline, Nabokov vagy Queneau meg sincs emltve?
A mvszet rtelmezsnek nem a kanonizlt szvegek rangj
nak megerstse az igazi prbja, hanem a mg nem szentesitettnek a flfedezse. Trtneti s mvszi rtk feszltsgbe
kerlhet egymssal, msrszt viszont szrevehetv vlhat hite
les s nem hiteles, lnyeg s ltszat, Sein" s Schein", illetve
Sein" s Werden" rejtett egysge.
Az eszttikai hats nem azonos a fejldstrtneti hellyel. Ri
chrd Strauss 1948-ban fejezte be a Ngy utols neket, kt vvel
azutn, hogy Boulez megrta Els zongoraszontjt, mgsem bi
zonyos, hogy van sok rtelme megkrdezni, melyik a jobb ze
nem. Az irodalom esetben mg veszlyesebb az jszersg
jegyben rtkelnnk, mert az ncl mvszisg nmagban
sem knnyen tisztzhat szempontjt eszmetrtneti vonatkoz
sok is kiegszthetik, mdostha^k, st keresztezhetik. Jobb re
gny-e a Tarimnes utazsa az Etelknl! Az idszersg, illetve
elavultsg mindig a kutat tvlatnak a fggvnye. Knny azt

85

86

SZEGEDY-MASZK MIHLY

lltani, hogy az rtkes, ami megelzi a ksbbit, s az rtkte


len, ami korbbit riz meg, ha egyszer az idszersg, illetve
elavultsg mindig a kutat tvlatnak fggvnye. Ennek szem
lltetsre egy-egy mondatot idznk. Egyikk szerint Dugonics
mve a romantikt vetti elre, msikuk az elavult barokk kult
ra megnyilvnulsnak minsti ugyanezt a knyvet. Az Etelka
sok tekintetben kzelebb ll Kisfaludy Kroly s Vrsmarty
nemzedkhez, mint Kazinczy s Krmn" - mondja az egyik
irodalomtrtnsz.' A msik viszont gy nyilatkozik: A heroi
kus regny sablonjaiba, cirds barokk mondataiba erltetett
tsgykeres magyarsg klns egyvelege, a vaskosan trsalg
hsk meglep ellgyulsai mg ksrletnek is alig jrjk meg.""
Az jnak nevezett trtnetisg legfljebb rnyaltabb a rginl,
de a klnbsg nem lnyegi a kett kztt. Az pisztm" az
ismeretelmletre utal, a paradigma" a termszettudomnyokra.
Ers a gyanm, hogy e klcsnztt fogalmak nem igazn alkal
masak malkotsok minstsre. Alapjban vve (Au fond)
taln nem vagyok ms, mint eszmetrtnsz" - rta magrl
Foucault," Thomas Kuhn 1962-ben megjelent mvnek pedig v
gl is A tudotnnyos forradalmak szerkezete a cme, s alapfltevse
- mely szerint a tudomny flhalmoz folyamat" (cumulative
process") - aligha rvnyesthet egyszeren a mvszetekre.
Ha a fejldsnek valamely szakaszbl az a fontos, ami a kvet
kezt megelzte, akkor a tizenkilencedik szzadbl azt emeljk
ki, ami elrevettett huszadik szzadi jelensgeket. Vajon nem
nevezhet-e az ilyen tvlat kiss rvidltnak? Nem rezzk-e
torztnak azt a vlemnyt a tizennyolcadik szzadrl, amelyet
a tizenkilencedik hangoztatott? Nem vezetett-e flre az a felfo
gs, mely a preromantikusnak" tekintett jelensgeket rtkelte
fl? Ha valaki pusztn megelzi kort, egyszer az utol fogja
rni." Wittgenstein gunyoros megjegyzse nagyon is helynval

7 SZERB Antal: Magyar iroMomlorlnel. 2., tdolgozott kiad., Budapest: Rvai


1935,211.
8 VVBER Antal: A magyar regny kezdetei. Budapest: MTA 1959,46.
9 Michel FOUCAULT: L'archcologicliu savoir. Paris: Gallimard 1969, 178.

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

lehet.'" Remekmrl csak azutn lehet beszlni, ha valamely re


gnyt, kltemnyt, sznmvet, festmnyt, szndarabot vagy ze
nemvet befogadtak a korbbi alkotsok knonjba. A jelen
malkotsaibl a mlt vlaszt, olyan fejldsi irny alapjn,
amelyet csakis utlag lehet megltni.
Knny azt srgetni, hogy irnyzatokban gondolkodjunk.
A magyar irodalomtrtnet-rs hagyomnyban ez eddig csak
igen hzagosan rvnyeslt. Mikszth mveinek viszonyt pl
dul aligha sikerlt krlrni a nyugati irodalmakbl ismert
irnyzatokhoz kpest. A vonalszer elrehalads brndja lta
lnos nehzsgeket is okozhat. Ismeretes, hogy a szp s a fenn
klt szembelltsval mr Kant is sztnzst adott az idben
korbbi korszerstsre, s a romantikusok a civilizlt klassziciz
musnl tbbre becsltk az addig barbrnak tartott paraszti kul
trt. Flaubert jra flfedezte a maga szmra Boileau-t; a tizen
kilencedik szzadi realizmustl s naturalizmustl eltvolod
regnyrk korbbi idszakokban keletkezett mvekben, st oly
kor a szbeli kultrban kerestek sztnzst; Artaud pedig Bli
szigetnek szertartsait tekintette az j sznhz kiindulpontj
nak. Petfi s Arany bizonyos szempontbl Vrsmarty ellenben
fordult vissza a barokk npiessghez. Azzal egy idben, hogy
Thienemann a fejlds f mozgatjnak tette meg az irodalom
nelvsdst, a npi mozgalom nmileg visszafordtotta ezt a
folyamatot.
Volt id, mikor a programzene, illetve a naturalizmus szm
tott korszernek. Herder, Friedrich Schlegel vagy a kzelmlt
ban Dieter Wellershoff minden ms mfaj tulajdonsgainak
egyestsben, Gide s Gottfried Benn a sajt kizrlagos le
hetsgeinek megtallsban ltta a regny korszersgnek z
logt. A modemsg a felvilgosods haladselv trtnelemk
pnek a rsze, s knnyen megfeleltethet az iparosods eszmei
sgnek. A romantikusok a szerves fejlds krkrssgt ll
tottk szembe ezzel a clelvsggel. A posztmodern helyzet - ha
van ilyen - mindkettnek tagadst jelenti. A fogyaszti trsadal LuJwig WITTGENSTEIN; Vmniuhlc Bcmcrkunsen. Oxiord. BlackweW l'R4,8.

87

88

SZEGEDY-MASZK MIHLY

lomban az j tminsl, mintegy annak elfelttelv lesz, hogy


minden ugyanaz maradhasson. Megsznik a kereskedelmi s a
mvszi rtk szembenllsa, mely Baudelaire s Flaubert alap
fltevse volt. rvnyt veszti a beteljesls s a vrakozs, kairosz s kronosz, meghatrozott s vletlen, lnyeg s jelensg,
szerves egsz s tredk, magas s npszer kultra, m s hely
zet, idtlen s alkalomszer, valsg s kitallt, jelentett s jelent,
komoly s komolytalan, bet szerinti s metaforikus, elsdleges
s msodlagos jelents (denotci s konnotci), rtelmezett s
rtelmez szveg, nyelv s metanyelv, sajt megnyilatkozs s
idzet, st knonhoz tartoz s azon kvli kettssge. A nemzeti
jelleg ugyangy elhalvnyulhat, mint ahogyan a nyelvjrsok
vesztettek nllsgukbl - mr csak azrt is, mert a katonai s
gazdasgi egyeduralom a civilizci egyetlen mintjv emelhe
ti az Amerikai Egyeslt llamokat -, m az rtelem egyetemes
sgnek eszmnyt minden beszdmd visszavonhatatlanul he
lyi meghatrozottsgnak elismerse vlthatja fl.
Magtl rtetdik, hogy nehz jsolni, de megkockztathat,
hogy az irodalomnak mint szocio-kulturlis intzmnynek a he
lye is vltozhat. Nemcsak a viszonylag rvid mlt hangver
senyterem s kptr, de a lnyegesen hosszabb hagyomnyra
visszatekint knyv ltjogosultsgt is egyre tbb tmads ri.
A huszadik szzad vgi magyar irodalmr indokolatlannak vl
heti a szzad els felnek derltst, azt a vlekedst, mely sze
rint a mlt szellemi rksge az id folysban egyre nvekszik
s ebben a nvekedsben nincsen meglls vagy visszaess"."
Korntsem tagadnm a felejts indokoltsgt - a nemzeti k
nonbl joggal hullnak ki mvek -, de az is elkpzelhet, hogy
az emlkezet hinyossga rtkvesztesggel is jr. A szerves
fejlds romantikus gondolatnak elutastsa kzben a kt hbo
r kztti korszak elmletileg legkpzettebb magyar irodalmra
meggondolatlanul kvetkeztetett arra, hogy a folytonossgban
nincsen virgzs s nincsen hanyatls".'"' Ma mg lehetetlen
11 THIENEMANN Tivadar: Irodalomtrlitetialapfiigalmak. Pcs: Danubia 1931,25.
12 Uo. 45.

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

89

megmondani, tmenetrl van-e sz, de annyi bizonyos, hogy az


irodalom vonzereje vilgszerte cskkent az utbbi vekben.
A felvilgosods az erklcsi tants eszkznek tekintette az iro
dalmat, a romantika ntrvny szervezethez, az avantgrd
tkletesthet gphez hasonltotta a malkotst. A huszadik
szzad vgre szmomra mg leginkbb a mvszet a mvsze
trt trtnetietlen eszmnye rizte meg a hitelt. Nem vagyok
inkbb modern, mint srgi (ancien) [...]. A kltszet szabad
nvny; mindentt n, anlkl hogy magjt valaki is elvetette
volna" - hangoztatta Flaubert." A kultra trtnik velnk, a
mvszetet viszont teremtik. Az elbbi esetben indokolt, az
utbbinl taln nem elengedhetetlen a vizsglat trtnetisge.
Ahogyan vghez kzeled szzadunk egyik nagy kltje rta:
Vajon nem a priori trtnetileg hatstalan-e a mvsz, nem
tisztn szellemi jelerwg-e, s taln nem kell-e minden trtneti
fogalomkrt eltvoltani tle.. .?"'^
dvsnek tartanm, ha nemzeti s sszehasonlt irodalom
kutats prbeszdben lassan ez utbbi javra billerme a mrleg,
jelenleg azonban tbb rtelmt ltom, hogy a malkotsok n
mely csoportjnak egyttes rtelmezsre trekedjnk, ahelyett
hogy nagy trtneti sszefggseknek olyan lersra vllalkoz
nnk, melynek elfltevseivel szemben nagyon is sok kifogs
fogalmazhat meg. A lehetsges ellenvetsek kzl itt csakis
egyet teszek vizsglat trgyv: azzal kvnok foglalkozni,
mennyiben lehetsges a huszadik szzad vgn folytatnunk az
sszehasonlt trtnetrsnak azt a hagyomnyt, amely a k
nonokat tekintette rendez elvnek. A krds fltevst az indo
kolja, hogy az avantgrd mozgalmak ktsgbe vontk a kno
nok ltjogosultsgt, s gy az addigi sszehasonlt kutatsok
egyik ltalapjt tettk krdsess.

13 Gustave FLAUBERT: CorresporuUince. Paris: Charpentier 1891, tome 1.137-138.


14 GoUfried BENN: Zur Problematik des Dichterixhen. In: Gcsammellc Wcrke in acht
Banden. Mnchen: Deutscher Taschenbuch Verlag 1975, Bnd 111.634.

90

SZEGEDY-MASZK MIHLY

2. Avantgrd s knonalkots
Mindenekeltt hadd hivatkozzam arra az elfltevsre, mely
szerint valamely kzssgben irnyadnak tekintett alkotsok s
rtelmezsek sszessgt szoks knonnak nevezni. A knonok
rl rt tanulmnyaimban az rtk, a kzssg, a kulturlis intz
mny s a trtnelem fogalmnak segtsgvel prbltam jelle
mezni ket." Ezttal a knonalkots s az avantgrd rksg
nek viszonyval foglalkozom. Tmavlasztsomat az indokolja,
hogy mg az sszehasonlt vizsglat alapjul szolgl knon
szersg szorosan sszefgg a klasszicista potikval, a regny
flemelkedse utn az avantgrd mozgalom megjelense jelen
tette a legnagyobb kihvst vele szemben. Az avantgrd id
szemllet a jvre, a knoni a mltra irnyul, s a mai olvas,
nz vagy hallgat a visszahozhatatlan mlt s a meghatrozat
lan jv ketts vonzskrben rtelmez. Az avantgrd megjel
lst a huszadik szzad elejn a mvszet lnyegt alapjban vve
tminst mvszeti mozgalmakra vonatkoztatom, mg a mo
dern szval tgabb sszefggsrendszert, a mindenkori jelen
tvlatbl rzkelhet irnyt, olyan viszonyfogalmat jellk,
melynek rvnyessge a vltoz idtl fgg.
A tekhn (ars) megtanulsa s tovbbadsa rendkvl fontos
szerepet jtszott az antik kltszetelmletben, s ez az rksg
mig serkenti a knonkpzdst. A kultra knonjai olyan meg
klnbztets eredmnyei, melyek elvlaszthatatlanok a vala
mely kzssgben elfogadott rtkektl. A mvszeti knon
csakis akkor ltezhet, ha a mvszet s nem mvszet kztt
intzmnyeslt a szembellts, vagyis ltezik sznhz, hangver
senyterem, knyv- s kptr. A knonszer szemllet s az okta
ts klcsnsen flttelezi egymst; Nagy-Britanniban pldul
vszzadokon t Cambridge s Oxford egyeteme, Kzp-Eur15 The Rise and Fali of Litcrary and Artistic Canon. Neohelicon XVlI/l (1990),
129-159; The Ulusion of (Unkcrtainty: Canon Fonnntion i'ii a Posztmodern Age.
Dedalus 1 (1991), 377-402; A bizony(laian)sg brndja: knonkpzds a posztmo
dern korban. Literatura, 1992/2, 119-133; Canon and Hislory. In: Visions m History/Visions o/the Other. Szerk. Gerald GILLESPIE-Marga'ret R. HIGONNETSumie JONES. Tokyo: University of Tokyo Press 1994 (sajt alatt).

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

pban s gy Magyarorszgon is a ksei tizenkilencedik szzadtl


legalbbis a huszadik szzad kzepig a humn gimnzium volt
e felfogs egyik lettemnyese. Mindktfle intzmnyben meg
kveteltk a grg vagy legalbb a latin nyelv ismerett. Ennek
az ignynek a httrbe szorulsa olyan kultra eltnst vonta
maga utn, melynek hinya ersen korltozza a mai kznsg
rtelmez kpessgt. Berzsenyit msknt olvassa az, ki otthono
san mozog Horatius vilgban.
Magtl rtetdik, szoros sszefggs ttelezhet fel valamely
nemzet s nemzedk tudata, valamint ltalban a politikai vltozs
s a knon kztt. Az avantgrd vonatkozsban megllapthat,
hogy e mozgalom(csoport)ra jellemz llspontnak a felvilgoso
dsban kereshet a f elzmnye, mely hihetleg elszr sztnztt
arra, hogy azokat a mveket soroljk a knonhoz, amelyek a
fejldst szolgljk. Ez utbbit termszetesen klnbzkppen le
het krvonalazni, s ebbl az is kvetkezik, hogy a felvilgosods
nemcsak sajt knont teremtett, de egyben az elrsok idtlensgt
is rombolta az rtk trtneti meghatrozsval. Nagy hats rk
sget hozott ltre, midn az irodalmat az erklcsi tants eszkzv
tette. A franciknl Zola jra fleleventette ezt a hagyomnyt, s az
oroszoknl mg Tolsztoj, st Dosztojevszkij alkotsaiban is reztette
hatst, a huszadik szzadra azonban ktsgess vlt e pldzatossg mvszi rvnye. Mr Flaubert, Fontane s Henry James ntr
vny nyelvi alkotsnak tekintette a regnyt, s ezt az eszmnyt
rvnyestette Proust s Joyce. Elkpzelhet, hogy azrt sem kerlt
magyar regny a nemzetkzi tudatba, mert nlunk tovbbra is
irnyad maradt a pldzatossg. Az is lehetsges, hogy ugyanez
adja meg a vlaszt a krdsre, mirt nem rik el a huszadik szzad
orosz regnyei tizenkilencedik szzadi eldeik magas sznvonalt.
A felvilgosods dnten jat hozott a fejlds szempontjnak
rvnyestsvel, de egy tekintetben megtartotta a folytonoss
got a klasszicizmussal: tbbnyire nemzetkzisget hangoztatott.
A nemzeti knonok s gy a nemzeti irodalomkutats ignyt a
tizennyolcadik-tizenkilencedik szzad forduljn a romantiku
sok fogalmaztk meg. Az avantgrd ebben a vonatkozsban is
visszatrt a felvilgosods szellemhez, elutastvn a gondolatot.

91

92

SZEGEDY-MASZK MIHLY

hogy a kultra a nemzetjellem kifejezdse. Mg Novalis, Friedrich Schlegel vagy Coleridge szerves kpzdmnyhez, addig
Marinetti vagy Kassk tkletesthet gphez hasonltotta a
malkotst. E szembelltsban nemcsak a szervessg s meg
szerkesztettsg, mesterkletlen termszetessg s kiagyaltsg,
megtervezettseg vagy egyenesen a sz szoros rtelmben vett
kiszmtottsg, de a krkrssg s a meghatrozott irnyban,
valamely cl fel elre halad mozgs kpzete is benne rejlik, st
a helyi adottsgokban gykerezettsg megltnek, illetve hi
nynak gondolata is.
Tlzs, torzt egyszersts nlkl mgsem llthat, hogy a
korai huszadik szzad jti htat fordtottak volna a romantik
nak. Shakespeare, a paraszti kultra s a kzpkor flrtkel
svel, (nyrs)polgr s alkot, tjkozott mkedvel s erede
ti tehetsg, msokat utnz tanult mesterember s nllan kez
demnyez, ihletett, ntrvny kpzelervel, ltnoki k
pessggel megldott lngelme szembelltsval a romantika
elksztette kultra s mvszet megklnbztetst. Az a gon
dolat, hogy az alkot ember nem ms, mint aki erszakkal a
kimondatlan, st az addig nem gondolt vilgba hatol be, s a meg
nem trtntet teszi megtrtntt, a mg nem ltottat lthatv der Gewalt-ttige, der Schaffende, der in das Un-gesagte ausrckt, in das Un-gedachte einbricht, der das Ungeschehene erzvvingt und das Ungeschaute erscheinen macht""" - kiindulpont
knt szolglt mindazok szmra, akik halott nyelvhez hasonl
tottk a knonhoz tartoz mvek jelrendszert. A romantika
knonrombol rksgnek szszljaknt rvelt Baudelaire
1863-ban a kvetkezkppen: Vannak a vilgban, st mg a
mvszek vilgban is olyan emberek, akik a Louvre-ban gyor
san elhaladnak nagyon rdekes, igaz msodrang kpek mellett,
anlkl hogy egyetlen pillantst is vetnnek rjuk, s rvedezve
horgonyoznak le egy metszet ltal npszerstett Tiziano vagy
Raffaello eltt, azutn pedig megelgedetten tvoznak, maguk16 Martin HEIDEGGER: Einfiilirung in die Metaphi/sik. Frankfurt a. M.: Vittorio
KJostermann 1983,170.

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

93

ban az lltva, hogy ismerik e mzeumot. Olyanok is lteznek,


akik valaha olvastk Bossuet-t s Racine-t s gy vlik, birtokuk
ban az irodalom trtnete.'"'
Baudelaire klns hangsllyal rtekezett arrl, hogy a mv
szi rtk vltozatlan s trtneti sszetevbl ll. A fnykpezs
megjelenst ltva, hajlamos volt gy gondolni, hogy az tmene
ti, tnkeny, st esetleges, vletlenszer jelenti a modernsget, s
ez mr magban rejtette a knonrombols lehetsgt. A pilla
natszersgnek s az rtknek egymshoz val kzeltse mint
egy elrevettette az aleatorikus mvszet lehetsgt, mely kz
ponti jelentsgv vlt Cage tevkenysgben, s kiindulpon
tul szolglt Paul Virilio szmra, ki Az eltns eszttikja (1980)
cm knyvben az egyre jobban gyorsul vilgban l s a sz
mtgp kpernyjt hasznl ember tvlatbl rtelmezte t a
mvszet nbenltt.
Az avantgrd annyiban megismtelte a romantika lzadst,
hogy visszafejlds utni jrakezdst hirdetett. A korszer mv
szet l (1926) cm rpiratban Kassk a naturalizmust s az
impresszionizmust Giotthoz kpest hanyatlsknt rtelmezte, s
eldknt Czanne-ra hivatkozott. Hasonlan rvelt Pound a Pavanncs and Divisions (1918) lapjain, midn Arnaut Dniel s Cavalcanti megfogalmazsmdjnak pontossgt lltotta szembe a
viktorinus kltk modorossgval.
Es gibt kein Zurck." Gottfried Benn 1943-ban lert szavai
arra vonatkoznak, hogy az avantgrd lnyege kizrja a vissza
trst valamilyen termszetesnek vlt llapothoz.'* A modern
sgnek a tllps, fellmls, meghalads az elfelttele, s az
avantgrd tevkenysg kvetkeztben a mvszet ksrletezs
s utnrzs kettssgre hasadt szt. Az gy keletkezett feszlt
sg bomlaszt hatst tett az sszehasonlt vizsgldsra,
amennyiben krdsess tette, mi is alkotja az ilyen kutats tr
gyt. A figyelembe veend jelensgek halmaznak nvekedse
17 Charles BAUDELAIRE: Le peintre de la vie modern. In: crits sur l'art. Paris; Le
Uvte de poche 1971, tome II. 133.
18 Gottfried BENN: Pallas. In: Gesammdtc Werkc... Bnd Ul.929.

94

SZEGEDY-MASZK MIHLY

az addig irnyadnak tekintett hagyomnyok rvnyessgnek


elbizonytalanodshoz vezetett.
Ltezik-e nemzetkzi knon a kultrban? E krdsre egyr
telm igennel vlaszoltak azok, akik 1851 ta vilgkilltsokat
rendeztek. E hatalmas seregszemlk ersen kitgtottk az alkot
mvszek ltkrt. Ismeretes pldul, hogy Debussy 1889-ben
ilyen alkalommal hallottjval zent, mely azutn hozzsegtette,
hogy nemcsak Wagner, de nmileg az eurpai zene rksgtl
is el tudjon tvolodni. A vilg klnbz rszeinek kultrjt
egyms mell helyez nagyszabs bemutatkon kvl az egy
sges nyelv megteremtsre irnyul trekvsek is hozzjrultak
az avantgrd kialakulshoz. Kosztolnyi elutastotta az eszpe
rantt, Kassk viszont szenvedlyesen rdekldtt irnta - a
Munka els, 1929. januri szmban Technikai halads, mestersges
vilgnyelv cmmel kzlt tanulmnyt, Halka Lszl tollbl.
Mi elengedhetetlen rsze a kultrnak? Milyen mrtkben kell
ismernie egy mai magyar olvasnak a nemzeti mlt rtkeit? Az
avantgrd rksg tvlatbl igen lesen lehet fltenni e krd
seket, hiszen e mozgalom szabadsg irnti ignye elvlaszthatat
lan a nemzeti sajtossgok megtagadstl. Ha elfogadjuk a
fejlds elvt, szba hozhat, vajon Petfi npiessge nem ismtli-e meg azt, amit Gottfried August Brger, a magyar fldn is
jl ismert balladk szerzje a Kltemnyek (1778) elszavban s
A kltszet npszersgrl (1784) cm rtekezsben hirdetett.
A mfajok elavulsnak a lehetsgvel is lehet szmolni. Taln
Madame de Lafayette tette az els lpst abban az irnyban,
mely azutn a tragdia lertkeldshez s a regny flemel
shez vezetett. Val igaz, hogy nemcsak Arany Jnos, de Tennyson is rt hosszabb elbeszl mvet versben, mint ahogyan vo
nsngyesek s hatalmas trtnelmi jeleneteket brzol festm
nyek is kszltek a tizenkilencedik szzad msodik felben, de
ekkor mr a regny, a szimfonikus kltemny s a tjkp kze
lebb llt a knon kzponti rszhez, mint az emltett hrom
mfaj. Kassk a maga rtkrendje alapjn teljesen indokoltan
nevezte maradisgnak, hogy az 1883-ban, 1886-ban, illetve 1900ban szletett Babits, Tth rpd s Szab Lrinc az 1875-ben

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLlT KUTATSBAN 95


megjelent Lesfleurs du mai cm versgyjtemnyt jelentette meg
magyarul 1923-ban.*'
Mieltt azonban messzemen kvetkeztetst vonnnk le a ma
gyar mvszet megksettsgbl, nem szabad abba a ksrtsbe
esnnk, hogy malkotsok immanens rtkre hivatkozzunk.
Bartk nemzetkzi elismertsge olyan jelents eladknak is k
sznhet, mint Furtwangler, Hans Rosbaud, Mengelberg, Paul
Sacher, Szergej Kusszevickij vagy Yehudi Menuhin, akik egyes
mveinek bemutatsra vllalkoztak. Nem teljesen indokolatlan
megkrdezni, vajon nem volna-e tbb a nemzeti knonba oly
ksn bekerlt Csontvry festmnyeinek nemzetkzi megbe
csltsge, ha lthatk lennnek alkotsai nagy nyugati kptrak
ban. Az ignyes kznsg tlnyom tbbsgnek csakis arra
nylik alkalma, hogy a knon rszeknt emlegetett mveket is
merje meg, s ebbl a szempontbl aligha lehet figyelmen kvl
hagyni a hozzfrhetsget s a sokszorosthatsgot. A m
vszettrtnsznek nyilvnvalan nehz olyan festmnyekrl,
szobrokrl vagy pletekrl nyilatkozni, amelyeket viszonylag
ritkn tud megtekinteni. Nabokov s Beckett, st a msodik vo
nalhoz sorolhat Koestler, lonesco vagy Cioran pldja is igazol
hatja, mekkora elnyt jelent az irodalomban a tbbnyelvsg.
Manapsg oly sokat rnak a knonok osztly, faj s nem sze
rinti kitgtsrl, hogy taln arra is lehetne gondolni, e bvt
sekhez hasonlan nem volna-e indokolt a kevss fordtott iro
dalmak fokozottabb figyelembevtele. Egyre jobban fenyeget a
veszly, hogy csakis a legelterjedtebb nyelveken rt mveknek
lesz eslye bekerlni a vilgirodalomnak nevezett s mindinkbb
mereved knonba. Kisebb nyelvi kzssgekben a befogadk
nlltlan rsze szvesebben fordul olyan knyvekhez, amelyek
nek rtkt szentesteni ltszik a nemzetkzi kzmegegyezs
vagy legalbbis egy-egy hress vlt irodalmr, ahelyett hogy
anyanyelvn olvasna olyan alkotsokat, melyeket nem vagy alig
ismer a klfld. Termszetesen magunknak is rdemes fltenni
a nehz krdst: vajon a magyar nyelv viszonylagos elszigetelt
ig KASSK Lajos: Az izmusok trtneU: Budapest; Magvet 1992,170.

96

SZEGEDY-MASZAK MIHLY

sge okolhat-e azrt, hogy egyetlen magyar regny sem kerlt


be a nemzetkzi kztudatba. rtak-e nlunk olyan knyvet e
mfajban a huszadik szzad sorn, melynek helye volna a vilg
irodalomnak nevezett knonban? A felvilgosods s az avant
grd rksgnek szellemben egyenesen arra kellene keresni
vlaszt, a Pacsirta vagy az Aranysrkny fejldstrtnetileg
ksbbi szakaszt kpvisel-e, mint a Madame Bovary? Ha az elre
halads kvetelmnye alapjn ltrehozott knon szellemhez ra
gaszkodom, knnyen tagad lehet a vlasz erre a krdsre, mert
Kosztolnyi kt legjobb regnye, huszadik szzadi irodalmunk
nak e kt nagyszer teljestmnye szerkezetileg aligha j
szerbb" az egymstl viszonylag tvoli szvegrszek kztti
motivikus kapcsolatot rendkvli mvszettel megteremt fran
cia regnynl; ha viszont az avantgrd knonrombol rks
gt kpviselem, akkor dnthetek gy, hogy nem ismerek k
lnbsget nagy s kis mvszet, lnyeges s mellkes kztt, s
ebben az esetben egyszeren rtelmetlennek tartom, ha megkr
dezik, mirt rtam tbbet Kemny Zsigmondrl, mint brmely
ms rrl, mirt foglalkoztam tanulmnyban Bnffy Miklssal,
vagy mirt vllalkozom - legalbbis szban - az bel a rengeteg
ben boncolgatsra.
A knonokkal szemben azrt is kell bizalmatlansgot rezni,
mert a befogadnak mindig lehetnek olyan elfogultsgai, melye
ken nem tudja tltenni magt. Ilyen elfogultsg az n esetemben
az erdlyi kultra, melyhez nyelvi, zenei, ltvnyszer, trtnel
mi, illetve csaldi lmnyek kapcsolnak. Egyltaln nem kpze
lem, hogy az Erdlyi trtnet szerzje egy-kt rvid elbeszlsen
kvl egyenletesen kidolgozott malkotst hozott volna ltre, s
gy sejtem, valsznleg Tamsi emltett knyve sem sorolhat
azok kz a magyar regnyek kz, melyek nemzetkzi tvlatbl
nzve kiemelkednek, noha szerzjnek legjobb mve. A knon
szersg elvlaszthatatlan az jraolvashatsg mrtktl, m a
tbbszr olvashat mvek kre viszonylag szk, s az rtelme
zs lnyegbl fakad, hogy egyni eltleteink hozzsegthet
nek olyan rszrtkek megltshoz, melyeket a befogadk
tbbsge nem rzkel. A malkotsok befogadshoz hozztar-

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

tozik, hogy szerethetek olyan kpet, amelyet senki ms nem


rtkel. Nem rti a mvszetet az, aki a nagy mveket nem
lvezi, de alkatunknl, neveltetsnknl fogva egynenknt ms
s ms kis mester alkotsait becslhetjk. Magyarzhatom, mirt
is kedvelek egy verset vagy regnyt, de nyilvnvalan nincs
md meggyzni brkit is olyan m rtkeirl, amelyet elutast,
mert szmra nem jelent lmnyt.
Knonszeren olvasni nem egyb, mint armak a flismersnek
hvl szegdni, hogy csakis a tbbszri befogadsnak lehet
mlysge, a mvek tlnyom tbbsge pedig nem viseli el, st
kifejezetten megszenvedi a tbbszri befogadst. Kemny Zsig
mond cm munkmban megprbltam eltvolodni azoktl az
rtelmezsektl, melyeket korbbi tanulmnyaimban adtam az
mveirl; Ottlikrl rott knyvemben ksrletet tettem az Iskola a
hatron tbbszri elolvassra. Vajon hny magyar regnyt lehet
alvetni hasonl mveleteknek?
A knokokat gyakran a vaskalapossggal, maradisggal hoz
zk sszefggsbe, s val igaz, hogy az regedssel tompul az
rzkel kpessgnk, idrzknk megvltozsnak azonban
msik vetlete is ltezhet. Tudom, hogy mind kevesebbszer hall
gathatom meg A nibelung gyrjt, olvashatom el Az eltnt id
nyombant, s ezrt taln clszerbb a htralev idben ezekkel
foglalkozni, hiszen megrtskben legjobb esetben csak flton
vagyok, mint olyan alkotsokkal bbeldni, melyeket mr jrszt
megfejtettem. A knon kzponti rszhez sorolt, vitathatatlanul
nagyszer mvek tbbsge gyis megkzelthetetlen marad sz
momra - nyelvi s trtneti ismereteim hinya miatt sosem lesz
fogalmam Tu Fu kltemnyeinek szpsge fell, pedig vagy har
minct ve olvasgatom ket klnbz fordtsokban.
Annyi bizonyos, hogy az avantgrd nemcsak a nemzeti ha
gyomnyok ltjogosultsgt tette vitathatv, de ltalban rom
bolta a kulturlis knonokat. Legelszr is a befejezetlensg elfo
gadtatsval. Az irodalomban pldul mr a beszlt s rott nyelv
ellenttnek cskkentse is a malkots krvonalazatlansgt,
azonosithatatlansgt sugallta. Gertrude Stein, Cline s Queneau
trekvse mintegy szeldebb megnyilvnulsa volt a nyelv tnk-

97

98

SZEGEDY-MASZK MIHLY

rettelre irnyul szndknak, mely az olasz s orosz futuristk


nl, a dadaista mozgalom kpviselinl ppgy megfigyelhet,
mint Beckettnl vagy John Cage 1975-76-ban kiadott res szavak
cm hosszabb szvegben.
A tredkszersget mr a romantikusok is becsltk, m az
knonjuknak ez az eszmny mg csak a peremn helyezkedett
el - a fokozatosan kibontakoz szerves formhoz kpest, mely
azt sugalmazta, hogy a nagy m sajt kiterjeszkedsknt teremti
meg nmagt, teht dnt szerepet jtszanak benne az egyes
szerkezeti egysgek - pldul jelenetek - kztt folytonossgot
biztost tmenetek. Az ilyen alkots idben tvoli elemek k
ztti sszefggsek megrtst ignyli. Wagnerra ppgy lehet
gondolni, mint Proustra. Az avantgrd ezzel szemben a mo
zaik-, st halmazszersget, a folytonossgot megszakt vgst
(montage) juttatja rvnyre, a szerves forma helyett ltszlag
egymshoz nem ill rszeknek esetleges hatst kelt sszera
gasztst (collage), illetve -szerelst vallja eszmnynek, s k
lnbz anyagokat felhasznl sszelltsaival (bricolage, assemblage, installation) az sszmvszetre trekv romantikval
szemben a mvszetkzttisg (intermedia) irnyba mutat.
Mr az 1889-ben Prizsban megrendezett vilgkilltsra jel
lemz volt a gp tisztelete, a konstruktivistk pedig a hivats
nak megfelel trgy szpsgt emlegettk. 1913-bl szrmazik az
els readymade, melyet Duchamp killtott. Ebbl a tnybl leg
albbis hrom kvetkeztetsre lehetett jutni: 1. rvnyt vesztet
te a malkots eredetisgnek, egyszerisgnek, pldtlansgnak romantikus kvetelmnye, 2. az tlet, illetve az elgondols
fontosabb vlt a megvalsulsnl, 3. az letm folytonossga
eltrbe kerlt a befejezett termkhez kpest. Az avantgrd
olyan tevkenysgknt jelentkezett, amelynek rsztvevi nem
remekm alkotsra trekedtek. Maga Duchamp az lltotta,
hogy a a festmnyeket a nzk csinljk",-" a mozgalom ksbbi
vltozatnak, a konceptualista mvszetnek egyik vezet kpvi20 Y\'es ARMAN: Marcel Duchamp plays ami wins. Pari.s-New York-Genve: Marval-Yves Arman-Galeria Beaubourg-Galerie Bonnier 1984, 119.

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

selje pedig mr egyenesen gy fogalmazott: A mvszet csak


kontextusknt ltezik, ez a termszete - nincs ms minsge."^'
A romantika mfajok tekintetben szktette az irodalom k
rt, az avantgrd kiterjesztette annak fogalmt, amennyiben
nem klnleges nyelvknt, de sajtszer olvassi mdknt hat
rozta meg, s bevezette a lthat, illetve hallhat kltszetet, vagy
is megszntette annak a hatrvonalnak az egyrtelmsgt,
mely a mvszet klnbz gai kztt korbban kialakult. Ta
ln mg a tudomnyhoz, illetve a blcselethez is kzeltette a
mvszi tevkenysget, rintvn annak a lehetsgt, hogy e
msik kt terlethez hasonlan a mvszetnek sem kell okvetle
nl kznsget fltteleznie a sz szoros rtelmben.
Az elmondottakbl knnyen arra lehet kvetkeztetni, hogy
aki rvnyesnek fogadja el az avantgrd rksgt, annak szk
sgkppen tagadnia kell az eddigi sszehasonlt kutatsban
dnt szerep knonok ltjogosultsgt. A tovbbiakban annak
okt prblom kiderteni, mirt nem helyes ez az llts.
1906-ban Ady j versek, a kvetkez vben Rilke Neue
Cediclite cmmel adott ki gyjtemnyt. 1936-ban AUen Tat Reak
cis rtekezsek kltszetrl s eszmkrl, 1948-ban F. R. Leavis
A nagi/ hagyantny nven bocstotta a kznsg el eszmefuttat
sait. E klsdleges jelek mgtt kt jelensg hzdik meg: az
avantgarde-nak nem sikerlt teljes mrtkben talaktani a m
vszetrl kialakult elkpzelseket, azrt sem, mert sok jelents
alkot plyafutsnak legfljebb viszonylag rvid szakaszig
tartozott az avantgarde-hoz. Picasso mr 1917-ben Ingres mo
dorban festette meg Olga a hintaszkben cm kpt, s Sztra
vinszkij is inkbb csak egyetlen vtizedig tekinthet e mozgalom
megtestestjnek. A hszas vekben mr dnt hats jklaszszicizmus megjelenst az is elsegthette, hogy az avantgrd
elnevezsben benne rejl harcias, szinte katonai szemllet r
vny telenedst rtkbizonytalansg kvette. 1928-ban Gropiust
Hannes Meyer svjci ptsz vltotta fel a Bauhaus irnytja21 Joseph KOSUTH; Art nfter Phihiopliy and Ajkr: Cullecled Writins, 1966-1990.
Cambridge; MA, The MIT Press 199V, 41.

99

100

SZEGEDY-MASZAK MIHLY

knt. Az kijelentse - A tradicionalizmus rklt ellensg, a


modernizmus hamis bart" - olyannyira kifejezte a kt hbor
kztti idszak vlogat (eklektikus) hajlamt, hogy mg Kassk
is rvnyesnek fogadta el.^' A l meglial a madarak kireplnek s a
Szmozott versek szerzje 1935-tl egy sor olyan ktetet adott ki,
melyek rmes szvegeivel a ksei tizenkilencedik szzad letkp
szersghez trt vissza. Regnyeire taln flsleges is kitrni,
hiszen nyelvk alapjn akr maradinak is lehetne nevezni ket az 1929-ben megjelent Angyalfld pldul alighanem ugyanan
nak a naturalizmusnak a szellemben kszlt, melyet szerzje
hrom vvel korbbi s mr emltett rpiratban a hanyatls meg
nyilvnulsaknt knyvelt el.
Nemcsak azoknak lehet igazuk, akik az avantgrd letnek
viszonylagos rvidsgt emlegetik, hanem taln azoknak is, akik
arra hivatkoznak, rengeteg rossz m keletkezett e mozgalom
igzetbn. St, mg azon is rdemes elgondolkodni, vajon jog
gal emlegetik-e a posztmodern helyzet elmletri a huszadik
szzad els felben keletkezett kezdemnyez erej alkotsok
kisajttottsgt. Webern mveit mr az rt kortrsak is nagyon
sokra becsltk. Ma bizonyra szlesebb krben ismerik a mun
kssgt, npszersgrl azonban aligha lehet beszlni. Bartk
nak is vannak kiemelked alkotsai - pldul a Ngy zenekari
darab (op. 12,1912-21) vagy az /. heged-zongora szonta (1921) -,
amelyeket mg Magyarorszgon is ritkn jtszanak. Az avant
grd irodalom s zene termkeinek tlnyom tbbsge rendk
vl ritkn kerl a kznsg el. A Finnegans Wakc ma is kevesek
olvasmnya. A huszadik szzad els felnek magyar avantgrd
kltszetbl Kassk szabadverseit s taln Nmeth Andor 1927ben rt Fekete csillag cm alkotst leszmtva igencsak kevs
szveget tart szmon a tgabb olvaskznsg; a Ma szer
kesztje kr csoportosult vagy vele vitz kltk tbbsgnek
legfljebb a neve hangzik ismersen, mveikre nem szoks em
lkezni. Joggal llaptotta meg a huszadik szzadi irodalom
egyik kivl szakrtje, hogy lrnkban nem tudott gykeret
22 KASSK Lajos: Az izmusok trh'iwte. 111.

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

verni az az avantgrd szellemisg, amelyik kvetkezetesen


igyekezett lerombolni az irodalom szentlyeit".^
A mozgalom letnek viszonylagos rvidsge, illetve a szelle
mben fogant mvek tbbsgnek egyenetlen mvszi sznvo
nala s/vagy viszonylagos hozzfrhetetlensge egyarnt okol
hat azrt, hogy a korai huszadik szzad jtinak nem sikerlt
gykeresen talaktani a mvszeti knonokat. Mg dntbb
szerepe lehetett a mozgalom elmleti rksgben rejl nellent
mondsnak.
Mikzben a huszadik szzad elejnek jt szndk mv
szei a termszetre hivatkoz romantika visszafel tekint felfo
gsval szemben az utpia szellemt hirdettk, az gynevezett
primitv kultra tisztelete rvn mgis folytattk a romantika
hagyomnyt, vagyis elfogadtk azt a tizennyolcadik szzad v
gn elterjedt llspontot, hogy a mvszet annak a fllesztst
jelenti, ami si, csiszolatlan, st barbr". Bartk 1911-ben ki
adott,/legro barbaro cm zongoradarabja ppgy ezt a szelle
met tkrzi, mint Sztravinszkij 1913-ban bemutatott f mve, a
Le sacre du printemps. A paraszti kultra vagy a kzpkor mv
szetnek flrtkelsvel a romantikusok ktsgess tettk a
fejlds elvnek rvnyessgt, egyszersgk" miatt dics
rend, meghatrozhatatlan idben vagy korbban keletkezett al
kotsokat emeltek a knonba s gy bizonytalann tettk trtneti
s mvszi rtk viszonyt. Midn a Meistersinger els felvons
nak zr jelenetben Kothner az irnt rdekldik, kitl tanulta az
neklst Walter von Stolzing, a lovag Walter von der Vogelweidre hivatkozik, akirl Beckmesser azt jegyzi meg, hogy mr
rgen meghalt. A vrosi jegyz ltal kpviselt korszersg vitathatsgt azutn Sachs llaptja meg, a msodik felvons harma
dik jelenetben. Az orgonamonolgban gy minsti Walter von
Stolzing dalt: Es klang so alt, und war doch so neu." Nmely
alkotsok hatsnak trtnete egyrtelmen elrulja, hogy
ugyanaz a m" az egyik kor tvlatbl nzve maradinak, egy
23 KULCSR SZAB Em: Az j kritika dikmnu. Az irodatomrtis hdyztc az
czredvcgai. Budapest: Balassi 1994,113.

101

102

SZEGEDY-MASZAK MIHLY

msiknak az rtkrendje alapjn kezdemnyeznek minslhet.


Johann Sebastian Bach Actt4S tragicus nven ismert, Gottes Zeit
ist die allerbeste Zeit" kezdet, BWV 106. jegyzkszm, vi
szonylag korai, 1707 krl rt kanttjt keletkezsnek idejn
divatnak tartottk, a romantikusok viszont jszersgrt r
tkeltk nagyra, mert a sztdarabolt, tredezett (zerbrochen)
forma a korai tizennyolcadik szzadban rgiesnek, a tizenkilen
cedikben modernnek szmtott".-''
A trtnelemnek kiiktathatatlan sajtossga a felejts, mely
nek kvetkeztben a kortrsak jnak vlhetik azt, ami voltakp
pen igen rgi. ldott az, aki az jat hozza. Azt az jat, mely
rgi, de mi jnak ltjuk" - rta Kosztolnyi. A rgi s j viszony
lagossgbl vagy egyenesen rejtett egysgbl, a trtneti s
mvszi rtk feszltsgbl szrmaz bizonytalansgot az
avantgrd sem oszlatta el, hiszen eredeti sszefggsrendsze
rbl kiemelve, egykori rendeltetstl megfosztva becslt ma
gyar npdalt, afrikai szobrot vagy bli szertartst. E tjkozds
kifejezetten gyengtette a trtnelemnek a felvilgosodstl r
klt clelv felfogst, s arra emlkeztetett, hogy e tizennyolca
dik szzadi rksg figyelmen kvl hagyta az Eurpn kvli
kultrkat.
Igaz, Williams Carlos WlUiamstl Kasskig tbb klt is han
goztatta a szimbolistkra jellemz tbb- vagy mlyrtelmsg,
rejtett msodlagos jelentsbl szrmaz homly kiiktatst, m
az elv mg nluk is szembekerlt a gyakorlattal, a szrrealistk
pedig egyenesen a romantikusokra hivatkozva igyekeztek
visszatrni a metaforikus kifejezsmdhoz, melyet legalbbis
Vico ta az emberi trtnelem korbbi szakaszval hoztak szszefggsbe a metonimikus (allegorikus vagy fogalmi) s a ler
nyelvhez kpest. A Schnberg, Berg s Webem kpviselte mso
dik bcsi iskoltl ugyan tvol llt a npzene, ugyanez azonban
mr kztudottan nem mondhat Bartkrl s Sztravinszkijrl.
1904-ben a drezdai nprajzi mzeumban fedezte fel a maga sz
mra Kirchner a nger szobrszatot, mely azutn nemcsak az
24 Carl DAHLHAUS: Aiwlvse und Werhirteil. Mainz: B. Scholt's Shne 1970, 70.

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

expesszionistkra, de Picassra s msokra is dnten hatott.


A bartsgos s ellensges termszet szembelltsa sem felel
tethet meg olyan maradktalanul a romantika s a modemsg
ellenttnek, mint azt Jaufi lltotta,^ hiszen Messiaen zenje
elvlaszthatatlan a madrhangok szenvedlyes gyjtstl, az
avantgrd egyik legkvetkezetesebb kpviseljnek, Cage-nek
pedig egsz munkssgra rnyomta blyegt a termszetbe va
l visszavonulsnak Thoreau ltal kpviselt, vitathatatlanul ro
mantikus kultusza.
A ktarcsgnak jellegzetes pldjaknt lehet hivatkozni
Schnberg felfogsra. Egyrszt csakis az jat ismerte el mvszi
rtknek, msfell viszont ppgy ragaszkodott a szerves forma
romantikus kvetelmnynek frmtartshoz, mind Pound vagy
az angolszsz j kritika" kpviseli, akik egybknt roppant
szigor s hatsos knonalkotk voltak - a Cleanth Brooks s
Rbert Fenn Warren szerkesztette, elszr 1938-ban, majd bvt
ve 1950-ben s 1960-ban kiadott, A kltszet rtse (Understanding Poetry) cm gyjtemny nemzedkek szmra meghatroz
ta, milyen verseket s hogyan kell olvasni. A msodik bcsi isko
la ltrehozja Fejldsem cm eszmefuttatsban gy rt a tizenktfoksgrl: ez az eszme kifejezetten evolci eredmnye,
semmivel sem forradalmibb, mint brmely ms alakuls a zene
trtnetben."^* Hasonlan jellemz a szzad egyik legkvetke
zetesebben vrosi kltjnek 1933-ban tett kijelentse: Nagyv
ros, iparosts, intellektualizmus, mindazok az rnyak, amelye
ket a korszak gondolataimra vetett, a szzad minden hatalma,
mely sajt tevkenysgemben jelen van - vannak pillanatok, me
lyekben ez az egsz meggytrt let elsllyed s csak a sk
messzesg, az vszakok, a fld, az egyszer szavak: a np marad."^^

25 Hans Rbert JAUSS: Studieii zum Epochcmtiandd... 124.


26 Arnold SCHNBERG: Styleand hm: Selcccd Writinp. Berkeley and Los Ange
les: Universily of California Press 1984,86.
27 GoHried BENN: Anlwort andie literarixlicn Emigrantcn. In: Gcsammcltc Wcrke...
Bnd VH. 1702.

103

104

SZEGEDY-MASZAK MIHLY

Az avantgrd elktelezett, st politikus mvszetet hozott a


l'art pour Tart helyre, de e trekvse aligha jrt maradktalan
sikerrel. J nhnyan azok kzl, akik a trsadalom megvltoz
tatsnak cljval indultak, a ksbbiekben fladtk a derlt
jvbenzst. Mvszet s ipar szvetkezsben a kltszetnek
aligha lehetett dnt szava, a huszadik szzad msodik felre
jellemz mvszetkztti (intermedilis) tevkenysg egyik ki
fejezetten baloldali egynisge pedig mr jellemz mdon gy
nyilatkozott: A modernizmus szerintem az ipari kapitalizmus
kulturlis eszmeisge."^
Az avantgrd elmleti rksgnek nellentmondst legfl
jebb - igen vatosan - gy prblhatjuk feloldani, hogy megkoc
kztatjuk a fltevst: a mozgalom legharcosabb szszli ugyan
egyenes vonal fejlds eszmnyt hirdettk, az igazn jelents
alkotk tbbsge viszont nmi ktellyel lt a felvilgosodsnak
ezzel a hagyatkval szemben. Benn 1933-ban gy fogalmazott:
az ember [...] idsebb a francia forradalomnl, rtegezettebb,
mint ahogyan a felvilgosods gondolta."^' Ebben a megnyilat
kozsban is a romantika rksgnek egyik sszetevje fedez
het fel, akr Duchamp kvetkez lltsban: A mvszetet
nmagukat kifejez egynek egymst kvet sora teremti. Hala
dsrl nincs sz, az nem egyb, mint nagyravgys a rsznkrl."""
A mvszisget nem elre-, hanem visszatekint rtkels te
remti, mivel minden trtn vgtelen jvbl a visszahozhatat
lan mltba fordul (rollt)" - ahogyan a blcsel mondja.^' Vala
mely szveg, festmny, szobor, zenem vagy akr mozgkp a
knonteremtds folyamata rvn vlik malkotss. Ezt a flis
merst fogalmazta meg 1957-ben a drma egyik megjtja, Jean
Genet, Giacometti munkinak mrlegelsekor: Nem igazn r
tem, kit is neveznek a mvszetben jtnak. Kellene-e valamely
mvet a jv nemzedkeknek rteni? De ht mirt? s mit is
28 Joseph KOSUTH: i. ;. 154.
29 Goltfried BENN: i. m. 1698.
30 Yves ARMAN; Mara-l Duclmmp... 82.
31 Martin HEIDEGGER: Der Begriff der Zeit. Oxford: Blackwell 1992,18.

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLfT KUTATSBAN

jelentene ez? Hogy hasznt vehessk? Mi clbl? Nem tudom.


Sokkal vilgosabban ltom - ha nem is ppen nagyon tisztn -,
hogy minden nagyigny malkotsnak ltrehozsa pillanattl
fogva vatosan le kell szllnia az vezredekbe, s lehetsg sze
rint el kell merlnie az olyan halottakkal benpestett, srgi
jszakba, akik hajlandk magukra ismerni e mben. Nem, nem,
a malkots nem gyerekek nemzedkeihez, hanem a halottak
megszmllhatatlan nphez szl, akik befogadjk vagy elutast
jk. Olyan halottakrl beszlek, akik sosem ltek."'^
Megkockztatom a fltevst, hogy egyedl a kpzmvszet
ben sikerlt az avantgarde-nak legalbbis rszlegesen ttrnie a
knonok intzmnyeslt kereteit. St, taln mg ezen a terleten
sem lehet teljesen diadalrl beszlni, hiszen a mozgalom tev
kenysgnek jelents rsze nehezen rizhet meg vagy leg
albbis nem helyezhet el kzgyjtemnyben - nmely pletek
sohasem kszltek el, a dadaizmus egyes megnyilvnulsai, a
letrlt szvegek, az utcamvszet s a rszben nyelvi, rszben
rajz jelleg falfirkk (graffiti), az intermedilis alkotsok, a hap
pening, illetve performance jelleg tevkenysgek nem mindig
trolhatk. St, nmi tlzssal akr azt is lehet lltani, a befeje
zett termk helyett folyamatszer tevkenysgre irnyul, a tu
domny tnyeit malkotss alakt avantgrd lnyegnl fog
va nem vlhat rszv valamely knonnak. Korunk ksz mv
szeti termkei irnt nmi ellenszenvet rzek, haszontalannak r
zem tartssgukat" - jelentette ki 1975-ben egy tbb terleten is
ksrletez magyar alkot.''''
A hozzfrhetsg hasonl nehzsgei a tbbi mvszeti g
ban is lteznek - Boulez 1974-ben bemutatott Rituel in Memrim
Mndema cm mvbl ugyan kszlt hangfelvtel, de a m"
termszettl elvlaszthatatlan, hogy alkalomrl alkalomra vl
tozik s a zenszek csoportjainak trben kell elhelyezkednik.
Cage nmileg flrertheten nmnak nevezett darabja, a 4'33"
32 Jean GENET: L'AMicr il'AllKrlo Ciacomctti. In: Ociwres compltcs. Paris: Gallimard 1979, tome V. 43.
33 Dieler RONTE-BEKE Lszl: Dra Maurer. Arbcilen/Mtmkk/Works 1970-1993.
Budapest: l'resenl Time Foundation 1994,60.

105

106

SZEGEDY-MASZK MIHLY

(1954) mg nyilvnvalbb plda a rgzthetetlensgre, hiszen


minden eladson" msfle hangokat lehet hallani az alatt az
id alatt amg a zongorista ttlenl l a hangszernl. Arno
Schmidt ri jelentsgnek flbecslst ersen nehezti, hogy
legeredetibb knyveit" nehezen kezelhetsgk s magas ruk
miatt mg a kzknyvtraknak is csak tredke vsrolta meg,
elolvassuk" pedig legalbbis meglehetsen krlmnyes.
Ugyanez mondhat a dobozregnyekrl. Jellemz pldaknt
emlthetem, hogy Bryan Stanley Johnson A szerencstlenek cm,
Londonban 1969-ben megjelent regnyt Magyarorszgon ha
gyomnyos knyv alakban adtk ki, lehetetlenn tve, hogy a
kznsg a tizenegy rszbl kilencet eredeti rendeltetsnek
megfelelen, tetszleges sorrendben olvasson. Az llandsthatsg s a forgalmazhatsg mellett a viszonylagos lefordthatat
lansg is gtolhatja nmely avantgrd szvegek befogadst
valamely nemzetkzi knonba: a konkrt kltemnyeken s kp
verseken kvl a szjtkokban tobzd anagrammatikus versek
vagy regnyek - pldul Henri Michaux Dans la nuit cm, k
tetben 1930-ban kiadott kltemnye, vagy Jean Ricardou reg
nyei kzl a La Prise/Prose de Conslantinople (1965) - is nagyon
nehezen ltethetk t msik nyelvre. Taln ez is okozza, hogy
Esterhzy Pter szpprzja viszonylag kevss lvezhet ide
gen nyelven - mindenesetre sokkal kisebb mrtkben, mint
(mondjuk) Ndas Pter elbeszl mvei, melyek kzelebb llnak
a trtnetmonds korbban szentestett hagyomnyaihoz.
Az avantgrd lnyeghez tartozott hogy megkrdjelezte a
mvszeti intzmnyeket - kivonult a kptrbl, sznhzbl s
hangversenyterembl s igyekezett lehetetlenn tenni az irodal
mi szveg elolvasst s a ms nyelvre fordtst -, ezek azonban
nemcsak tlltk e mozgalmat de kemny ellenllst is tans
tottak vele szemben. A magas s npszer mvszet ellenttt
helytelent alkotk sokszor akaratlanul is e szembenlls foko
zol lettek. Az kerlt be a kztudatba, ami inkbb megtartotta a
folytonossgot a mlttal. Ami avantgarde"-nak ltszott de
modern"-nek bizonyult A klasszikusnak nevezett modemsgangol nyelvterleten high modernism" - nemcsak vagy nem

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

107

elssorban trtneti, hanem rtkel megklnbztets eredm


nye. Azokat a regnyeket, kltemnyeket, festmnyeket, szobro
kat, pleteket, fny-, illetve mozgkp jelleg alkotsokat, szn
vagy zenemveket szoks ezzel a nvvel illetni, amelyeket egyes
intzmnyek szszli mrtkadnak, maradandnak, modern
klasszikusnak" tekintenek.
A huszadik szzadi knon jrakpzdsnek az elrehala
dottsgt prbljk leplezni azok a trekvsek, amelyek tlzot
tan kzeltik egymshoz a klasszikusnak nevezett modernsget
s az avantgarde-ot. Ilyen egyszerstshez folyamodott JauG is
mr idzett megllaptsnak megfogalmazsakor, midn azt
szerepeltette trtneti okfejtsnek kiindulpontjaknt, ami az
eszttikai tapasztalat vonatkozsban az j kszbn kzs
volt az 1912. v avantgrd mozgalmai s James Joyce, Virginia
Woolf, Ezra Pound s Marcel Proust kztt".^ Pound sokrszes
mve. Az nekek - melyet szerzje 1904-ben kezdett rni s szinte
hallig, 1972-ig j rszekkel gyaraptott - prbeszdet folytat az
Odsszeival, Ovidius mvvel, az tvltozsokkal s Dante Comiiit'tijval is. Joyce s Virginia Woolf mvei kzl nem a nyelvet
kezdemnyez ervel megjt Finnegans Wake s A hullmok,
hanem az Ulysses s A vilgttoronyhoz kerlt be a knonba, mert
e kt utbbi knyv ugyangy igazodik a trtnetmonds korbbi
szablyaihoz, Homrosz, Steme, Jane Austen s Henry James
rksghez, mint ahogyan Proust regnysorozata ersen kap
csoldik Madame de Svign leveleihez, Saint-Simon Visszaeml
kezseihez, az rzelmek iskoljhoz, st az Emberi sznjtkhoz.
Proust mve arra is emlkeztet: a huszadik szzadi regny
megteremti olykor egyenesen visszjra fordtottk Baudelaire
lltst, amennyiben szmukra ppensggel nem a korszer",
hanem a mr nem ltez jelentette a legfbb rtket. Nemcsak
Az eltnt id nyomban elgikus hangnem, de A vilgttoronyhoz
is: e tbb-kevsb nletrajzi regny a huszadik szzadbl nz
ve magasabb rendnek, egysgesebbnek s ntrvnybbnek lt
tatja azt az rtkvilgot, amelyben egykor Virginia Woolf szlei
34 Hans Rbert JAUSS: SlmJi'cii zimi EpoclwmiHmdcl... 9.

108

SZEGEDY-MASZK MIHLY

- a tizenkilencedik szzad msodik felnek jelents rtekez prza


rja. Sir Leslie Stephen s rszben francia szrmazs felesge ltek. Woolf rsmdjra dnten hatott Henry James, akinl a
prza talaktsnak a szndka szintn visszatekint rtkrend
del prosult. A halads" mr A bostoniak (1886) fszereplje
szmra is gyans jelsznak szmt, A galamb szrnyai (1902)
lapjain pedig a hanyatl Velence a vilg kulturlis szegnyedst
is jelkpezi. Az Itliai rk (1909) cm tiknyvben az etruszk
emlkek pldja annak a gondolatnak a flvetshez szolgl ki
indulpontul, hogy a mvszi lmnynek semmi kze a halads
gondolathoz, hiszen az eszttikai hats a trtneti kpzelet flfggesztst idzi el; a renesznsz nagy teljestmnyei s a tizen
kilencedik szzad vgi egysges Olaszorszg, mvszet s anya
gi gyarapods, szellemi rtk s politikai demokrcia kztt fe
szl floldhatatlan ellentt, s ltalban valamely nagy hagyo
mny teljs megszakadsnak lehetsge, annak az rzse ll a
figyelem kzppontjban, hogy az anyagias jelennek s jvnek
semmi kze a szellemi rtkekben gazdag mlthoz; Tintoretto
megfeketed kpei pedig egyenesen azt sejtetik, hogy a jv
nemzedkek mr egyre kevesebbet fognak ltni a nagy mv
szetbl, s a malkotsok rtse voltakppen nem egyb, mint
a ksn rkezettnek az erfesztse arra, hogy az ltala tallt
nyombl visszakvetkeztessen a mr nem ltezre. Az amerikai
szntr (1907) arrl ad szmot, hogy a hazjba visszaltogat r
az zls roppant hanyatlst tapasztalja a modern" vilgban, a
William Wetmore Story s bartai (1903) cm letrajz fordtott
arnyt llapt meg az id felgyorsulsa s a mvszetek rt
befogadsa kztt, a tredkben maradt regny, A mlt szlelse
(The Sense of the Pst, 1917) pedig roppant jellemz mdon
annl a rszletnl szakad flbe, melyben az amerikai hsnek
sikerl tlpnie a tizenkilencedik szzad eleji Anglia vilgba,
amelyet oly sokra becsl.
Thomas Mann, Joyce, Musil, Faulkner s msok alkotsaira is
lehetne hivatkozni annak igazolsra, mennyire tvol is ll az
avantgrd utpia szellemtl azoknak a mveknek a vilgkpe,
amelyeket a naturalizmussal szakt huszadik szzadi regny

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

109

kialakulsval szoks sszefggsbe hozni. Taln mg az a fltevs


is megkockztathat, hogy nem armyira az avantgrd vers- s
regnyrsnak termkei kerltek be a knonba, mint inkbb olyan
alkotsok, amelyeket knnyebben lehetett rokorutani a knon r
sznek tekintett korbbi mvekkel. Az Ulxjsses vagy a Doktor Faustiis olvasst nyilvnvalan megknnytette, hogy mindkt regny
rgi trtnetet helyez j sszefggsrendszerbe, Apollinaire klt
szetnek meglehetsen korai befogadst is alighanem az tette le
hetv, hogy hamar rezhetv vltak benne a lraisgnak, st oly
kor egyenesen a dalszersgnek mr a tizenkilencedik szzadban
elfogadott jellegzetessgei, s taln mg A l meglial a madarak kirepl
nek s a Fekete csillag is azrt vlt viszonylag knnyen ismertt, mert
mindkett nknt knlja a Biblira vonatkoztatott olvassi mdot.
Az nekek befogadst ugyan sokig ksleltettk a szerzjnek poli
tikai nzeteivel szemben flhozott kifogsok, st az is, hogy l
mnylrt, nkifejezst, egysges szemlyisg vallomst kerestk
benne, jabban viszont mr egyre tbb olyan rtelmezs kszlt
rla, mely vezrmotvumszer flptst tulajdont e hatalmas ter
jedelm kltemnynek, s kultrk kztti prbeszdet megvals
t, korbbi szvegeket trtelmez mknt a flttelezett nemzet
kzi knon kzponti maghoz sorolja. A kzelebbi mltbl is le
hetne pldt emlteni annak igazolsra, hogy valamely m elis
mertetst a szles krben elfogadott knonhoz kapcsolds
knnyti meg - az osztrk Christoph Ransmayr kivl regnye, a
Die letzte Welt (1988) bizonyra azrt is keltett viszonylag gyorsan
nemzetkzi visszhangot, mert Ovidius sorsnak s kltemnyeinek
jrartelmezseknt is felfoghat.
Nemcsak a zenre, az irodalomra is rvnyes a kvetkez
megllapts: A repertoralkots a korai tizenkilencedik sz
zadtl a jelenkorig ltalban vve elrsszer, teht klasszicista
alapozs: az ember nem rgi, hanem idfeletti zeneknt rz
keli azt, aminek lland ismtlst hajtja."-^^ A befogads meg35 Carl DAHLHAUS; Epochen und Epochenbetoufitsem in der Miisikgeschichtc. In:
Epocliciischuicllc iinJ EpodiHbci'ussIsciii. Szerk. Reinhart HERZOG-Reinhart
KOSELLECK. Mnchen: Wilhelm Fink 1987,92.

110

SZEGEDY-MASZK MIHLY

ismtelhetsge nem szksgszeren lehetsges vagy kvnatos


avantgrd alkotsok esetben. A Louvre ltogatja a Mona Lisa
s ms knyvekbl ismers kpek eltt ll meg, a hangver
senykznsg arra kvncsi, miknt jtssza a nagy zongorista a
jl ismert Appassionata szontt. A puszta orszg vagy A tulajdon
sgok nlkli ember sokszor jraolvashat, az res szavak vagy
Sollers 1981-ben kiadott kzpontozs nlkli regnye, a Paradi
csom viszont aligha. A knonszersg a huszadik szzadi mv
szet befogadsban is rvnyesl. Tagadhatatlanul szerepet jt
szik ebben az zlet, de az is, hogy a tapasztalt befogad mr
tudja, mit rdemes jraolvasni, gyakran megtekinteni, illetve
meghallgatni. E kt tnyez lland feszltsgben van egyms
sal, hiszen a knon egyszerre kerkktje s elmozdtja a mv
szet befogadsnak.
A szigor vlogats a huszadik szzadi alkotsoknl is na
gyon hamar elkezddtt. A kt hbor kztti magyar mv
szek a Cahiers d'Art-bl tjkozdtak a nyugati eredmnyekrl, e
kiadvny pedig elssorban Picasso, Matisse s nhny ms
mvsz elfogadtatst tzte ki clul, Boulez karmesterknt s
rknt egyarnt arrl igyekezett meggyzni a kznsget, hogy
a huszadik szzad zenjnek t nagy" kpviselje volt: Bartk,
Berg, Schnberg, Sztravinszkij s Webern.'* Hangversenyein s le
mezflvteleivel a repertor tgtsa helyett egyre inkbb ugyan
azoknak az alkotsoknak mind elmlyltebb rtelmezsre tre
kedett - hasonlan az t megelz vtizedek nagy karmesterei
hez, Mengelberghez vagy Furtwanglerhez, akik idsebb koruk
ban mr szktettk az eladott mvek halmazt, s Beethoven
egy-egy szimfnijnak sokszori elveznylsvel a nagy m tol
mcsolsnak szinte korltlan lehetsgeire bresztettk r a k
znsget.
Nem kevsb szigor knon jtt ltre a viszonylag knnyen
fordthat regny terletn. Eredetileg 1955-ben kiadott doktori
rtekezsben JauC Az eltnt id nyomban (1918-27), az Ulysses

36 Pierre BOULEZ: Relevilappraiti. Paris: SeuiI 1966,304-305.

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

(1922) s A varzshegy (1924) cm mveket emelte az lvonalba.-^^


Majdnem harminc vvel ksbb, nem kizrlagos rvnnyel, de
mgis jellemz mdon Ricoeur a kvetkez hrom regnyt v
lasztotta ki ugyanebbl az idszakbl: Mrs. DaWoioay (1925),
A varzshegy s Az eUnt id nyomban,^ Viktor Zmegac pedig
Proust, Thomas Mann, Gide, Joyce, Virginia Woolf, Kafka, Musil
s Broch mveire tgtotta a krt." E hrom plda azt sugalmaz
za, hogy nemcsak a regny mfaja, de az avantgrd megjelen
se sem tudta cskkenteni az irodalom knonszer felfogsnak
erejt. A harmadikknt emltett kutat dntsnek kln nyo
matkot ad, hogy kelet-eurpai ltre is angol, francia s nmet
nyelv mvekre korltozta vlasztst, noha eredetiben olvassa
a szlv irodalmakat. A mfaj tizenkilencedik szzadi knonj
ban szerepeltet is orosz alkotsokat, de a huszadik szzad eset
ben mg a szerinte Rilke, Sartre, Camus, Dos Passos, Faulkner,
Dblin s Huxley kpviselte msodik vonalban sem emlt a sz
ban forg nyelvterleteken kvl ltrejtt mvet. Nemcsak a ke
let-eurpaiakat hagyja figyelmen kvl, de pldul a skandinvokat is, holott megkockztathat a krds, vajon a Nobel-djjal
is kitntetett Hamsun nem volt-e jelentsebb mvsz Huxleynl.
Zmega az ironikus, jtkos ntkrzs mellett a llektani vonat
kozsok elmlytst tekinti a huszadik szzadi regny f ismr
vnek. Ebbl a szempontbl a norvg r kezdemnyez szere
pet jtszott, vagyis mellzse csakis azzal magyarzhat: a hor
vt irodalmr a legelterjedtebb nyelveken rt mvekre korltozza
a nemzetkzi rvny irodalmat. Dntse bajosan minsthet
nknyesnek, hiszen a knyvkiadk, oktatsi intzmnyek s
irodalmrok tbbsge valban az ltala kiemelt szerzk mveire
sszpontostja figyelmt.
Lehet ezeket a knonokat tlzottan szknek s szigornak
tlni, de aligha tanulsg nlkliek. Ha valaki figyelmesen elol37 Hans Rbert JAUSS; Zeit und Erinneruns in Marcel Proustf A la ralicrchc du
lemps perdu". Ein Beitrag zi/r Thcarie lcs Komriiis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
1986,11.
38 Paul RICOEUR; Tm\>s ct rkit. Paris: Seuil 1984, tome 11.152-225.
39 Viktor Z M E G A C : Der curopdisciic Romn... 253,

111

112

SZEGEDY-MASZK MIHLY

vass akr a Jau(3 ltal kiemelt hrom regnyt, az gy nyert tv


latbl vajon nem tetszik-e majd kicsit elavultnak szinte minden
olyan m, melyet magyarul rtak a huszadik szzad els felben?
A Prae aligha mondhat magnak olyan nagyv s kidolgozott
flptst; mely - klnbz mdon s lptkben - mind Proust,
mind Joyce alkotsnak meghatroz jellegzetessge.
A kultra bizonyos szablyok kvetst, a mvszet jak lt
rehozst jelenti. Viszonyuk ellentmondsos, mert a kultra lte
elvlaszthatatlan attl az alapfltevstl, hogy a vilgminden
sgnek van irnya, a mvszet lnyegbl viszont egyltaln
nem kvetkezik brmifle trtnelemre vonatkoztatott clkp
zet. Kultra nem ltezhet knon nlkl, mert kzmegegyezst
ttelez fl. Krnyezet feladatkrt ltja el - szemben a mvszet
tel, amely tevkenysg. A mvszet lnyegben klnbzik a
kultrtl, de nem tarthat fenn nlkle, mert csakis intzm
nyek segtsgvel lehet hozzfrhetv tenni. Nehz bzni annak
az rtktletben, aki nem ismeri a knonhoz szmt ri, zenei,
kpzmvszeti alkotsokat.
Mondhatnk teht azt, hogy a knon szksges rossz a mv
szet szempontjbl, de ez torzt egyszersts volna, mert na
gyon is elkpzelhet, hogy a mvszet csak rszben trtneti
lnyeg. A huszadik szzad egyik nagy karmestere gy hatroz
ta meg a knon alapkvetelmnyt: Szksges, hogy a malko
tsnak nemcsak magassga, de szlessge, nemcsak mlysge,
hanem teltettsge is legyen."^" Ha az ilyen idtlen rtkeknek
van nmi ltjogosultsga, akkor elkpzelhet, hogy az avant
grd sikere a mvszet megsznst vonn maga utn. A felt
teles mdot az indokolja, hogy a szmtgpes mvszet elterje
dsvel mg bekvetkezhet az, amirl a huszadik szzad els
felnek jti lmodoztak: jelentsgt vesztheti a megkln
bztets mvszet s nem mvszet kztt. Ebben az esetben
fnnllhat a veszly, hogy az avantgrd ltal maradisgukrt
joggal elmarasztalt, m jelents kulturlis rksget kpvisel
40 Wilhelm FURTVVNGLER: Vermacittnis: Nncbgclasfciie Sciiri/ten. Dritte Auflage, Wie-sbaden: F. A. Brckhau.s 1956, 30.

A KNONOK SZEREPE AZ SSZEHASONLT KUTATSBAN

mvszeti knonok - mvek s rtelmezsi mdok egymsra


vonatkoztatott rendszerei - vgkpp elvesztik kapcsolatukat a
jelennel s a mlt tanulmnyozhat emlkeiv vlnak. Lehets
ges, a mvszetek rtelmezinek fl kellene kszlnie erre a
lehetsgre, hiszen ilyen alapvet vltozs szksgess teheti
mindazoknak az elmleti elfltevseknek a fellvizsglatt,
amelyek hossz id ta kiindulpontul szolgltak a malkot
sok sszehasonlt kutatsban.

113