You are on page 1of 8

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.

com

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2015

ΘΕΜΑ Α
Α.1 α
Α.2 β
Α.3 α
Α.4 δ
5. α. Λ, β. Σ, γ. Σ, δ. Λ, ε. Σ

ΘΕΜΑ Β
Β.1) Σωστό τι (iii)

     Mg

L
 mgL  MgL (1)
2

     I      

   
I

(2)

1
M 2 5M 2
I   ML2 
L 
L (3)
3
2
6
Αντικαθιστούμε τις σχέσεις (3) και (1) στην (2):

   

MgL
6g

5M 2 5L
L
6

Επομένως,

L 1
6 g 2 MgL
 ML2

t
3
5L
5

   I    
Β.2) Σωστό τι (iii)

Από την εξίσωση του στάσιμου κύματος γνωρίζουμε ότι στη θέση x  0 υπάρχει κοιλία. Η
κοιλία στη θέση x  0 απέχει  / 4 από τον πρώτο δεσμό. Ο πρώτος από τον δεύτερο δεσμό
απέχουν  / 2 . Ομοίως ο δεύτερος από τον τρίτο δεσμό απέχουν  / 2 . Τέλος το ζητούμενο
σημείο Μ βρίσκεται  / 12 δεξιά του τρίτου δεσμού. Άρα το σημείο Μ βρίσκεται στη θέση:

x


4


2


2


12

16 4

12
3

Επομένως,

Science & Physics 4 all

Επιμέλεια: Κοντομάρης Στέλιος

1

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com

x

A  2 A 2

 2 A 2

4
4
8
 2 A 2  2 A

3
3
3

2 

A  2 A  2 
 
3 

Β.3) Σωστό τι (i)
Για το  2 ισχύει:

N 2  m2 g   D2 x  N 2  m2 g  m2 2 x
Άρα, η δύναμη που δέχεται το  2 από το 1 γίνεται ελάχιστη στη θέση x   A :

N 2 min  m2 g  m2 2 A
Για να μη χαθεί η επαφή θα πρέπει:

N 2 min  0  m2 g  m2 2 A  0  m2 g  m2 2 A  0  g   2 A  0 
g   2 A (1)
Όμως,



2

T

k
2

m1  m2
m1  m2
2
k

(2)

Αντικαθιστώντας τη (2) στην (1) προκύπτει:

g 

k
A  m1  m2 g  kA  kA  m1  m2 g
m1  m2

ΘΕΜΑ Γ
V  40V

U E  8  10 2 1  i 2   U E  8 10 2  8 102 i 2 (S.I.) (1)
Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας ισχύει:

1
U E  E  U B  U E  E  Li 2 (2)
2

Συγκρίνοντας τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει:

Science & Physics 4 all

Επιμέλεια: Κοντομάρης Στέλιος

2

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com

E  8 10 2 J

1
L  8 10 2 H  L  16 10 2 H
2
Γ.1) Συνεπώς:

1
2E
E  CV 2  C  2  C  10 4 F
2
V
Άρα,

T  2 LC  2 16  10 2  10 4 s  8  10 3 s
Γ.2)  

2
2

rad / s  250rad / s
T
8  10 3

Q  CV  10 4 F  40V  4  10 3 C
I  Q  250

rad
 4  10 3 C  1A
s
T
θα είναι:
12

Η τιμή της έντασης του ρεύματος τη στιγμή t 
S.I .

i   It   1

2 T

1
    A  0,5 A
T 12
6
2

Άρα, η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή τη στιγμή t 

T
θα είναι:
12

2

S.I .
 1
U E  8 10 2  8 10 2     6 10 2 J
 2

Γ.3) VL   L

di
 2 q
dt

V
V
di
di
di
di
di
q

 L 
 C  

  2 q 
dt
dt
L
dt
L
dt
LC
dt
(3)

Υπολογίζουμε την τιμή του ηλεκτρικού φορτίου όταν U E  3U B .
Άρα,

U E  3U B  U B 
U E  U B  U E ( MAX )

UE
3

(4)

(5)

Αντικαθιστούμε την (4) στην (5) και προκύπτει:

Science & Physics 4 all

Επιμέλεια: Κοντομάρης Στέλιος

3

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com

UE 

UE
4 1 q2 1 Q 2
4
4

 q2  Q 2 
 U E ( MAX )  U E  U E ( MAX ) 
32 C 2 C
3
3
3

3
3
3
q2  Q 2  q  
Q q 
Q  q  2 3  10 3 C
4
2
2
Αντικαθιστώντας στη σχέση (3) προκύπτει:
2

di 
rad 
3
  250
  2 3  10 C  125 3 A / s
dt 
s 
Γ.4) U E  U B  E 

q 2  2CE  LCi 2

1 q2 1 2
1 q2
1
q2
 Li  E 
 E  Li 2 
 2 E  Li 2 
2C 2
2C
2
C

(6)

Η παραπάνω εξίσωση είναι της μορφής y  b  ax , όπου

y  q2
b  2CE
a  LC
Επομένως,

2CE  2 104 F  8 102 J  16 106 C 2
LC  16 102 H 104 F  16 106 s 2
Άρα, η εξίσωση (6) παίρνει τη μορφή:

q 2  16  10 6  16  10 6 i 2 (S.I.)

(7)

q 2 C 2 
Από τη σχέση (7) προκύπτει:

16  10 6

Για i  0  q 2  16 10 6 C 2
Για q  0  i 2  1A2

1

i 2 A 2 

ΘΕΜΑ Δ
Δ.1)

Science & Physics 4 all

Επιμέλεια: Κοντομάρης Στέλιος

4

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com


N


TS


 wx


wy

w

F  ma  wx  TS  ma  mg  TS  ma

(1)

5T
2
2
a
  I cm   TS r  mr 2  TS  mra  a  S (2)
5
r
5
2m
Αντικαθιστούμε την (2) στην (1) και προκύπτει:

mg  TS  m
TS 

5TS
7T
5T
 mg  TS  S  mg  S 
2m
2
2

2mg ( S . I .)
 TS  4 (S.I.)
7

Δ.2) Η Fy λειτουργεί ως κεντρομόλος. Άρα,

N  wy 

m 2
m 2
 N  mg 
(3)
Rr
Rr

Α.Δ.Μ.Ε μεταξύ των σημείων Α και Γ.

mgh 
gh 

1 2 1
1
1
1 2 2  2 1
mr 2  m 2  gh   2   2 
I  m 2  mgh 
25
r
2
2
2
5
2

7 2
10 gh
    2 
(4)
10
7

Όμως, h  R  r 

(5)

Αντικαθιστώντας την (5) στην (4) προκύπτει:

Science & Physics 4 all

Επιμέλεια: Κοντομάρης Στέλιος

5

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com

 2 

10 g R  r 
7

(6)

Τέλος, αντικαθιστώντας την (6) στην (3) θα έχουμε:

N  mg 
N

m

10 g R  r 
10mg
7
 N  mg 

Rr
7

17mg
 17
7

Δ.3) Εφαρμόζοντας Α.Δ.Μ.Ε. μεταξύ των σημείων Δ και Ε θα αποδείξουμε ότι η σφαίρα
φθάνει με μη μηδενική ταχύτητα στο Ε, απ’ όπου συνεχίζει την κίνησή της. Η κίνηση του
κέντρου μάζας της μετά το Ε θα είναι κατακόρυφη βολή.
Α.Δ.Μ.Ε μεταξύ των σημείων Δ και Ε.

1
1
1 2 1
I  m 2  I2  m 2  mg R  r  
2
2
2
2
1 2 2  2 1
1 2 2  2 1
2
mr 2  m  
mr 2  m 2  mg R  r  
25
2
25
2
r
r

7
1 2 1 2 1 2 1 2
7
            g R  r    2   2  g R  r  
5
2
5
2
10
10

10
10
7 2 7 2
      g R  r    2   2  g R  r       2  g R  r  
7
10
10
7

    2 

10 7 R
10 gR ( S . I .)
g
     2 
    4m / s
7
8
8

Επομένως, με ταχύτητα μέτρου    4m / s το κέντρο μάζας της σφαίρας εκτελεί
κατακόρυφη βολή προς τα πάνω. Η γωνιακή ταχύτητα κατά τη διάρκεια της κατακόρυφης
βολής δεν μεταβάλλεται διότι η μόνη δύναμη που ασκείται στη σφαίρα είναι το βάρος που
διέρχεται από το κέντρο μάζας της σφαίρας με αποτέλεσμα να μη μεταβάλει τη γωνιακή της
ταχύτητα. Επομένως, για την κίνηση του κέντρου μάζας της σφαίρας ισχύει:

1
h    t  gt 2
2
Και

0     gt
Συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω σχέσεις προκύπτει:

Science & Physics 4 all

Επιμέλεια: Κοντομάρης Στέλιος

6

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com

h

 2
2g

 0,8m

Επομένως η σφαίρα θα φτάσει σε μέγιστο ύψος hmax  0,8m από το έδαφος (αφού το σημείο
Ε βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους).
Δ.4) Επειδή μόλις χαθεί η επαφή της σφαίρας με το ημισφαίριο η γωνιακή ταχύτητα της
σφαίρας δεν μεταβάλλεται (διότι η μόνη δύναμη που ασκείται στη σφαίρα είναι το βάρος που
διέρχεται από το κέντρο μάζας της σφαίρας ) ισχύει:

0
dK
     F    B   mg  56 J / s
dt

dL
0
dt

Science & Physics 4 all

Επιμέλεια: Κοντομάρης Στέλιος

7

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com

Science & Physics 4 all

Επιμέλεια: Κοντομάρης Στέλιος

8