You are on page 1of 1

PROGRAM

Sesja I
9.00-12:15

Maciej Jasiski (IHN PAN)


Dzieje rkopisw korespondencji Jana Heweliusza.

Jacek Soszyski (IINiSB UW)


Zbiory rkopisw wPolsce.

Anna Skolimowska (WAL UW)


Corpus of Ioannes Dantiscus Texts & Correspondence
dantiscus.al.uw.edu.pl (komunikat).

Sawomir Szyller (Zakad Rkopisw BN)


Zbiorcze katalogi rkopisw redniowiecznych
wInternecie.

Przerwa obiadowa: 14.40-15.40

Mieczysaw Mejor (IBL PAN /IFKiK UKSW)


Czego mona si dowiedzie zlisty rkopisw?
Lesaw esyk
Manuskrypty greckie wPolsce. Zarys problemu.
Katarzyna Koakowska (IFK KUL)
Manuskrypty greckie wzbiorach krakowskich.
Przerwa: 12.15-12.45

Sesja II
12.45-14.40
Beata Spieralska-Kasprzyk (IFKiK UKSW)
Rekonstrukcja twrczoci poetyckiej
papiea Damazego Ina podstawie redniowiecznych
rkopisw.
Agnieszka Fabiaska (Gabinet Rkopisw BUW)
Skrcona wersja Historia scholastica Piotra Comestora
wrkopisach.

Sesja III
15:40-18:00
Barbara Milewska-Wabiska (IFK UW)
/ Magdalena Grska (IBL PAN)
Rkopis BK II 263 (obecnie 391).
Zbir emblematw kuczci Jana III Sobieskiego.
Izabela Wiencek (Gabinet Starych Drukw BUW)
Catalogus prodigiorum wrkach jezuity
czyli oXVII-wiecznych marginaliach
iinnych przejawach zaangaowanej lektury.
Jacek Pokrzywnicki (KFK UG)
Dawni gdaszczanie iich historia na przykadzie
kilku adnotowanych egzemplarzy Der Stadt Danzig
historische Beschreibung Reinholda Curickego.
Maria Otto (PAN Biblioteka Gdaska)
Interfoliowany egzemplarz Commentatio
historico-litteraria de viris eruditis Gedani ortis
Andrzeja Charitiusa (1715 r.).

Miejsce obrad:
Instytut Filologii Klasycznej, ul. Krakowskie Przedmiecie 1,
sala im. Tadeusza Zieliskiego (103)

Instytut
Historii
Nauki PAN