You are on page 1of 78

SCARA SUCCESULUI

Un ghid practic

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

CUPRINS
Mulţumiri Introducere Prefaţă Prefaţă la ediţia din Anglia Capitolul 1 2 4 5 6

Puterea unei viziuni
Capitolul 2

7

Scara Succesului
Câştigă Consolidează
Pre - Întâlnirea Întâlnirea Post - Întâlnirea

13

(Evanghelizare) (Consolidare)

13 21 27 39 62

Ucenicizează
Şcoala de lideri Re - Întâlnirea

(Ucenicizare)

64 65 67

Trimite
Strategia pe celule

(Trimitere)

71 76

2

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Introducere

"Domnul mi-a răspuns, şi a zis: ,Scrie proorocia, şi sap-o pe table, ca să se poată citi uşor! Căci este o proorocie, a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire, şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit’" (Habacuc 2:2,3) Profetul Habacuc a experimentat o luptă extraordinară în rugăciune. El s-a plâns lui Dumnezeu spunând: "Vei face Tu omului ca peştilor mării, ca târâtoarei, care n-are stăpân?" (Habacuc 1:14). Dumnezeu a răspuns întrebării lui prin descoperirea făcută lui că va fi o viziune guvernamentală (care va guverna), unde credincioşii nu vor fi ca peştii în mare sau ca şi reptilele sălbatice, fără ca nimeni să stăpânească peste ele. Cred că cel mai bun model pentru a vedea această profeţie de conducere (conducătoare) împlinită şi creşterea bisericii, este CONDUCEREA CELOR 12. Acesta este motivul pentru care am pregătit acest material pentru tine. Va ajuta lucrarea ta să experimenteze creşterea dincolo de imaginaţia ta. Este responsabilitatea ta să te asiguri că echipa ta face un efort suprem în urmărirea viziunii fără întârzâiere pentru că acesta este un timp de har.

César Castellanos

3

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Prefaţă
Îmi amintesc că eram un student într-un institut biblic. Eram un grup de tineri care aşteptau să-l slujească pe Domnul, dar ne şi distram şi făceam glume unul pe seama altuia. Odată eram împărţiţi în grupe mici pentru a studia şi explica unele texte biblice. Grupului nostru i s-a dat pasajul despre învierea lui Lazăr. Noi am studiat pasajul în detaliu şi credeam că am descoperit ceva nou. Acum ştiam cum să înviem morţii! Ne întrebam cum să numim această mare descoperire în timp ce o explicam întregii clase. Am decis s-o numim "Patru paşi pentru învierea morţilor". În realitate a fost o formulă foarte simplă. Ne spuneam: "dacă a funcţionat pentru Isus, ar trebui să funcţioneze şi pentru noi". Mulţi din clasa noastră au fost supăraţi de titlu. Cineva a spus, "Sună ca şi o reţetă pentru mâncare!". Am găsit întregul exerciţiu foarte creativ şi amuzant. Mulţi ani au trecut de atunci şi multe s-au schimbat în noi. Noi ştim acum că Isus nu a făcut minuni prin simpla urmărire a unei metode. Ştim că Duhul Sfânt a fost cu El. "Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de Diavolul; căci Dumnezeu era cu El" (Fapte 10:38). Dumnezeu l-a ascultat pe Isus datorită fricii Sale respectuoase, "El este Acela (Isus) care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui" (Evrei 5:7). Isus nu şi-a urmat propria voie ci pe cea a Tatălui, "Isus le-a zis: ,Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimes, şi să împlinesc lucrarea Lui.’" (Ioan 4:34). Pentru o lungă perioadă de timp nu am vrut să scriem manuale despre lucrarea noastră. Prioritatea noastră este ca oamenii să prindă spiritul lucrării, să înţeleagă rolul pe care-l joacă caracterul în viziune, şi să înţeleagă importanţa ungerii lui Dumnezeu pentru succesul lucrării. Mulţi lideri privesc în mod constant la o metodă pentru a aduce creştere şi binecuvântare. Ei vor ca cineva să le spună două sau trei principii iar apoi, ca prin minune, să apară o lucrare de succes. În realitate succesul este rezultatul unei discipline zilnice care produce caracterul lui Hristos. Când am predat pentru prima dată Scara Succesului, intenţia mea nu a fost să asigur o formulă, şi nu avem această intenţie nici în această carte. Intenţia noastră este să formăm în fiecare credincios un stil de viaţă care va duce mireasma lui Hristos peste tot şi să facem câştigători de suflete şi ucenicizatori potrivit cu porunca Domnului nostru Isus Hristos. Manualele au de-a face cu metode şi structuri - instrucţiuni asupra cum să faci anumite lucruri. Dar viaţa creştină are de-a face în principal cu atitudini şi intenţii ale inimii. Dumnezeu vede atitudinea inimii noastre. Datorită acestui motiv, aş vrea să menţionez câteva lucruri de care vei avea nevoie pentru a citi această carte în mod eficient şi pentru ca lucrarea ta să aibă succes. În primul rând, prinde spiritul viziunii. Lasă să ajungă în profunzimea fiinţei tale. Roagă-te în timp ce citeşti şi lasă pe Duhul Sfânt să vorbească inimii tale. În al doilea rând, caută o înţelegere adâncă, profundă. Sper ca atunci când vei termina de citit această carte, fiecare pagină va fi plină de notiţele tale, de întrebări şi sublinieri. În al treilea rând, indiferent ce îţi arată Duhul Sfânt, începe să aplici vieţii tale personale şi lucrării tale. În încheiere, împărtăşeşte cu ucenicii tăi. Întotdeauna înveţi ceva nou când te pregăteşti să predai altora. Dacă înveţi ceva şi acel lucru te-a schimbat, tu ai progresat, dar dacă ai învăţat ceva şi acel lucru schimbă şi pe alţii, tu schimbi lumea. Rugăciunea noastră este ca atunci când vei termina de citit această carte, să nu spui, "Acum ştiu ce fac ei în Columbia", ci un foc profetic să ardă în inima ta. "Dacă zic: ,Nu voi mai pomeni de El, şi nu voi mai vorbi în Numele Lui!’ iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot." (Ieremia 20:9).

4

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
César Fajardo

Capitolul 1

Puterea unei viziuni
Fundamente biblice de bază
"Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvântare" (Genesa 12:2). Imediat ce începi să umbli pe calea creştină ca şi un ucenic al lui Isus Hristos şi un practicant al învăţăturii Sale, un văl este luat de pe mintea şi inima ta. Dumnezeu te transformă într-un vizionar iar perspectiva ta asupra vieţii se schimbă. Când Dumnezeu a creat lumea şi omenirea, El a făcut aceasta folosind incomparabila şi unica Sa putere creatoare. Mai întâi, El a avut o viziune a ceea ce dorea să realizeze în creaţie. Viziunea a slujit ca şi un plan pentru a împlini scopurile inimii Lui "căci noi suntem lucrarea Lui" (Efeseni 2:10). Domnul a imprimat caracterul Său în noi şi ne-a făcut părtaşi la natura Lui. El ne-a făcut după chipul şi asemănarea Lui şi ne-a dat capacitate creativă. Acest lucru va deveni eficient pentru viaţa noastră şi pentru lucrarea noastră din biserică, doar în măsura în care îndrăznim să devenim vizionari. Viziunea este factorul determinant în succes. În Biblie găsim că Dumnezeu întotdeauna alege un om pentru a-şi îndeplini scopurile Lui. El îşi descoperă voia unui om, îi dă planul Său şi îl înconjoară cu oameni care au aceiaşi inimă. Aceşti oameni îl sprijină în lucrare, devenind tăria din spatele viziunii. Lui Dumnezeu îi place să fie partener cu un bărbat sau o femeie care îndrăzneşte să creadă şi doreşte să se supună lui Dumnezeu.

CE ESTE VIZIUNEA DIVINĂ?
Este ideea lui Dumnezeu descoperită minţii omului ca şi un scop care trebuie îndeplinit. Tot ce există îşi are originea în viziunea lui Dumnezeu din creaţie. Când Domnul dă o viziune unui om, El aşteaptă să-l vadă pe acel om că depune tot efortul ca să vadă viziunea împlinită. Viziunea este planul divin de acţiune care îi conduce pe lideri să depăşească orice dificultate şi să modeleze destinul naţiunii. Conceptul de viziune este cunoscut de la începutul creaţiei. A fost propria idee a lui Dumnezeu ce a adus totul în fiinţă, inclusiv cea mai mare viziune a Lui: omul însuşi. "Apoi Dumnezeu a zis: ,Să facem om după chipul şi asemănarea noastră’" (Genesa 1:26). Viziunea consistă, de asemenea, din a avea o imagine clară asupra a cine vrea Dumnezeu să fiu şi ce vrea El să fac. Intri pe tărâmul spiritual prin credinţă ca să primeşti viziunea de la Dumnezeu. Aduci viziunea pe tărâmul natural tot prin credinţă şi prin ajutorul Duhului Sfânt.

DUMNEZEU LUCREAZĂ PRIN TINE
Dumnezeu trăieşte în tine şi vrea să-I păzeşti Cuvântul. Când începi să ai îndoieli, puterea lui Dumnezeu este slăbită în tine iar Duhul Sfânt este întristat. Atunci când crezi Cuvântul lui Dumnezeu, în ciuda circumstanţelor, puterea lui Dumnezeu este liberă să lucreze. "... dorinţa celui neprihănit va fi împlinită" (Proverbe 10:24).

TREBUIE SĂ AI O VIZIUNE CLARĂ DESPRE CE VREI SĂ FACI
Când te rogi, formează o imagine mentală la fel de clară ca şi imaginea de pe ecranul televizorului. Când vezi o imagine tulbure pe ecranul televizorului tău, atunci ştii că ceva nu este în regulă, ori este semnalul slab ori televizorul are probleme. În acelaşi fel, dacă tu nu ai o viziune clară, ceva este în neregulă ori cu semnalul (credinţa ta) ori în viaţa ta, fie că este frica, îndoiala sau păcatul.

5

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

CREŞTE-ŢI NIVELUL DE CREDINŢĂ
Credinţa nu este intelectuală, este spirituală. Merge dincolo de înţelegerea noastră şi de tot ce ne înconjoară. Trebuie să ţâşnească din adâncul fiinţei tale unde dorinţa inimii este unită cu voia lui Dumnezeu revelată în Scriptură şi din rugăciune până ajungi la siguranţa că Dumnezeu te-a auzit. "Domnul să-ţi fie desfătarea ta şi El îţi va împlini dorinţele inimii" (Psalmul 37:4).

AŞTEAPTĂ O MINUNE
Când ştii că nevoia noastră este în mâna lui Dumnezeu, singurul lucru care ne-a mai rămas de făcut este să aşteptăm. Minunile sunt rezultatul bătăliilor pe tărâm spiritual câştigate prin credinţă. Când Dumnezeu mi-a zis "Visează o biserică mare", am putut realiza că mărimea bisericii nu a fost în afară ci înăuntrul meu, şi pentru oricât l-aş fi crezut pe Dumnezeu în stare, El mi-ar fi dat. După ce Avraam a primit promisiunea lui Dumnezeu că va avea un fiu, el a trebuit să-şi hrănescă promisiunea cu credinţă. El a trebuit să se întărească zilnic în Domnul, luptându-se continuu cu un duh de necredinţă. Ca şi un intrus încăpăţânat, necredinţa a atacat constant mintea patriarhului, dar el niciodată nu a cedat. Necredinţa lui ar fi împiedicat naşterea generaţiilor sale viitoare. "După cum este scris: ,Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.’ El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morţii, şi care cheamă lucrurile cari nu sunt, ca şi cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: ,Aşa va fi sămânţa ta.’" (Romani 4:17,18). Avraam nu a slăbit în credinţă. "El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească" (Romani 4:20,21).

CARACTERISTICI ALE VIZIUNII LUI DUMNEZEU
Poţi recunoaşte o viziune care vine de la Dumnezeu pentru că are anumite caracteristici: motivaţia ei este pură şi nu este egoistă. Contribuie înspre binefacerea socială şi spirituală a comunităţii. O viziune adevărată nu promovează sinele, ci slăveşte pe Dumnezeu şi aduce glorie lui Isus Hristos. Dumnezeu vrea să prindem viziunea pentru a îndeplini scopul Lui pe pământ. Următoarele caracteristici ale unei viziuni care vine de la Dumnezeu, ne va ajuta să fim părtaşi la împlinirea scopurilor Lui:

VIZIUNEA ESTE MOTIVAŢIA DIN SPATELE MARILOR LIDERI
Viziunea lui Dumnezeu ne face victorioşi. Liderul de succes vrea să ştie planul lui Dumnezeu pentru viaţa lui şi face tot ce poate pentru al împlini. Această biruinţă este câştigată când el începe să-şi păzească gândurile şi depune orice efort să aibă mintea (gândul) lui Hristos. (Vezi Filipeni 4:8)

VIZIUNEA ESTE PUTEREA PENTRU TREZIRE
Pentru a intra în viziunea divină trebuie să rămâi pe tărâmul (regat, împărăţie) spiritual, pentru a vedea de pe acea poziţie ceea ce ne dorim să se întâmple pe tărâmul natural. Aceasta este singura cale prin care putem vedea lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu şi să chemăm lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi. Tot aşa cum a realizat Ezechiel în viziunea din valea oaselor uscate, noi trebuie să înţelegem că singura modalitate prin care vom aduce vreo schimbare în vieţile noastre şi în lucrările noastre, este prin intervenţie divină. (Vezi Ezechiel 37:1-9).

UN LIDER DE SUCCES POATE REPRODUCE VIZIUNEA ÎN ALŢII
Viziunea Domnului Isus a fost să răscumpere umanitatea de la condamnare. În afară de El, nu există nici o speranţă pentru omenire. Isus a avut viziunea salvării noastre prin plătirea unui foarte mare preţ: vărsându-şi sângele şi murind pe crucea din Golgota. Lucrarea noastră este să luăm viziunea lui Isus şi

6

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
s-o reproducem în alţii, împărtăşind mesajul salvării. "Izbăveşte pe cei târâţi la moarte, şi scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiaţi" (Proverbe 24:11).

IDENTIFICĂ-TE CU VIZIUNEA
Acum înţelegi care este viziunea şi care sunt caracteristicile care o identifică ca fiind viziunea lui Dumnezeu. Este de asemenea important să şti că viziunea lui Dumnezeu este legată de conducere şi lucrare. Dacă ai o inimă curată şi o atitudine corectă, Dumnezeu te va binecuvânta şi va da propăşire lucrului mâinilor tale. Dorinţa arzătoare a inimii tale ar trebui să fie câştigarea oraşului şi a naţiunii pentru Hristos prin Conducerea celor 12, făcând din fiecare credincios un lider capabil să reproducă lucrarea lui Dumnezeu.

Trebuie să înţelegem că viziunea este:
Câştigarea sufletelor şi facerea de ucenici (evanghelizare şi ucenicie) Tu trebuie să doreşti să produci creştere rapidă a bisericii în oraşul tău şi în naţiunea ta. Ducerea Evangheliei la oameni nu este de ajuns, ei trebuie formaţi pentru a fi ucenici ai lui Isus şi prin modelul G12 să producă roade care să dureze.

Scopul este: Să faci din fiecare credincios un lider.
Noi am implementat viziunea de câţiva ani, fără a permite alte opţiuni. Fiecare este încurajat să obţină o calificare de lider într-un timp scurt prin Şcoala de Lideri. Acest întreg proces este dezvoltat prin paşi pe care noi îi numim: Scara Succesului, care consistă din: câştigare, consolidare, ucenicizare şi trimitere. Modelul este bazat pe principiul biblic al "celor 12".

CUM A VENIT VIZIUNEA
În primii şapte ani ai lucrării, am încercat să dezvoltăm modelul de celule a bisericii pastorului Cho din Coreea. Totuşi, creşterea celulelor a fost înceată. După 7 ani am avut cam 70 de celule, cu numai 30% din membrii bisericii implicaţi. Nu am ştiut despre grupurile omogene şi nu am adus roadele pe care le-am dorit. M-am întors la Domnul în rugăciune pentru că ştiam că există o altă cale de a implementa viziunea. Atunci Domnul mi-a dat un cuvânt specific. El a zis: "Îţi voi da capacitatea de a-ţi antrena (echipa, instrui) rapid oamenii". Aceasta a dus, în cele din urmă, la întemeierea Şcolii de Lideri. Mai târziu, El mi-a ridicat vălul de pe mintea mea şi mi-a descoperit motivaţia pentru grupul celor 12. Câţi oameni a ucenicizat Isus? Aceasta a fost prima întrebare care mi-a venit în minte. Am meditat la pasajele care vorbesc despre contactele lui Isus cu mulţimile. Într-o zi era cu un grup anume, a doua zi era cu altul. Dar singurul grup cu care Isus a rămas a fost cei 12 pe care i-a chemat. De ce 12? De ce nu 11 sau 13? De ce nu s-a concentrat Isus asupra instruirii mulţimilor? De ce şi-a folosit El toată energia pentru împuternicirea celor 12? Ce secret este în numărul 12? În timp ce-mi puneam aceste întrebări, Domnul a continuat să-mi ridice vălul şi mi-a descoperit cu ce lucrăm noi astăzi, şi ce este acum implementat în alte naţiuni: Conducerea celor 12. Cuvintele lui Dumnezeu au venit foarte clar în viaţa mea, spunând: "Dacă instruieşti 12 oameni şi reuşeşti să reproduci în ei caracterul lui Hristos care este în tine, şi dacă fiecare din ei face la fel cu alţi 12 oameni, şi dacă aceştia, la rândul lor, fac la fel cu alţi 12, transmiţând aceiaşi viziune unul la altul, tu şi biserica ta veţi experimenta o creştere nemaiîntâlnită." (Fig. 1). Am început să văd în mintea mea succesul unei lucrări pe care o vom avea în scurt timp. Mai târziu, Dumnezeu mi-a arătat într-o viziune creşterea explozivă pe care El dorea să ne-o dea, şi că într-un an

7

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
vom experimenta o creştere excepţională. Când am văzut această viziune, tot ce am putut spune a fost: "Dumnezeul meu, aceasta este ceva extraordinar!".

Pastorul ... * * * * * * ]mp[rt[=e=te caracter conduce preg[te=te motiveaz[ corecteaz[ trimite ... pe cei 12 ai lui.
(Fig. 1) Modelul celor 12 a fost întotdeauna în inima lui Dumnezeu. Numărul 12 este simbolul conducerii. În Biblie, fiecare număr are semnificaţia lui. Numărul 3 simbolizează Trinitatea, numărul 4 simbolizează ce este lumesc, numărul 7 simbolizează perfecţiunea, ş.a.m.d.. În acelaşi fel, numărul 12 simbolizează conducerea (guvernarea) care vine de la Dumnezeu. La început Dumnezeu a stabilit 12 luni pentru a guverna anul. Zilele sunt guvernate de două perioade a câte 12 ore fiecare. De asemenea, Dumnezeu a stabilit 12 triburi care să conducă naţiunea Israel.

Modelul G12 a fost implementat: ÎN ADMINISTRAŢIE
Împăratul Solomon avea 12 guvernatori, şi fiecare dintre ei era obligat să-i asigure lui şi casei lui, proviziile necesare pentru o lună în fiecare an. (Vezi 1 Împăraţi 4:7).

ÎN RESTAURARE
În timpul lui Ilie, Israelul practica idolatria şi era cuprins de apostazie. Profetul Ilie, plin de gelozie, a provocat proorocii lui Baal. El i-a provocat să demonstreze puterea idolilor înaintea norodului şi să-L lase pe adevăratul Dumnezeu să răspundă cu foc. Ilie a început să reconstruiască altarul lui Iehova, care era în ruine. "A luat 12 pietre, după numărul seminţiilor fiilor lui Iacov, ... şi a zidit cu pietrele acestea un altar în Numele Domnului ..." (1 Împăraţi 18:31a & 32a). După reconstruirea altarului, el a adus o jertfă lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a întârziat să răspundă profetului. El a răspuns cu foc şi prin acest act, naţiunea s-a împăcat cu Dumnezeu. Modelul celor 12 restaurează altarul lui Dumnezeu care este în ruine. Altarul lui Dumnezeu este distrus în cele mai multe naţiuni. Avem nevoie de oameni şi femei, zeloşi pentru Dumnezeu, care se vor dedica pentru lucrare, nu pentru pereţii sau structurile vreunei clădiri, ci pentru oamenii pentru care Hristos Şi-a vărsat sângele. Altarul lui Dumnezeu din inimile lor este în ruine datorită exemplului negativ al unor lideri religioşi. Mulţi oameni l-au părăsit pe Dumnezeu pentru că au devenit dezamăgiţi în credinţa lor.

ÎN RECONCILIERE
Nu este o coincidenţă faptul că ultimele pagini din ultima carte a Vechiului Testament, ar trebui să exprime scopul lucrării lui Ilie, spunând: "Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!" (Maleahi 4:5,6). Sunt

8

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
convins că în aceste zile de pe urmă, Dumnezeu va elibera o ungere ca şi a lui Ilie care va cădea ca şi o mantie peste întreg pământul. Această ungere va mişca lideri creştini din diferite părţi ale lumii să acţioneze cu acelaşi duh ca şi a lui Ilie, având prioritate reconcilierea în familie. Dumnezeu vrea lideri care să fie instrumente în mâinile Sale pentru a aduce pace în milioane de cămine care sunt pe marginea prăpastiei.

ÎN STRUCTURA NAŢIUNII ISRAEL

Dumnezeu S-a descoperit lui Moise ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov. Avraam este omul credinţei, Isaac este omul sacrificiului iar Iacov este omul conducerii. Observaţi că promisiunea lui Dumnezeu pentru Avraam, nu s-a împlinit până ce nu a fost instaurată conducerea celor 12. Biblia spune: "Descendenţii tăi vor veni din Isaac". Dar Isaac trebuia să-l aibă pe Iacov şi Iacov trebuia să aibă 12 copii, care au devenit cei 12 patriarhi. Fiecare fiu al lui Iacov a devenit un trib, şi astfel au luat fiinţă cele 12 triburi ale lui Israel. Când cele 12 triburi au fost unite, naţiunea lui Israel era puternică şi prosperă, dar când a venit lipsa de unitate, naţiunea a fost slăbită, asuprită şi condusă de către duşmanii ei şi dispersată pe întreg pământul.

EXEMPLUL DOMNULUI ISUS
Isus Şi-a investit majoritatea timpului de pe pământ în modelarea caracterului şi a lucrării a 12 ucenici. Isus nu a învăţat şi ucenicizat mulţimile. Contactul lui cu mulţimile era sporadic. Când era în mijlocul oamenilor le împlinea nevoile. El a vindecat mulţimile, le-a eliberat, le-a slujit, le-a învăţat dar nu le-a format. Este mai uşor să ucenicizezi 12 oameni decât toţi oamenii care au auzit Predica de pe Munte. Isus S-a concentrat în modelarea a 12 oameni pentru a reproduce caracterul Lui în ei. Pentru a se întâmpla acest lucru, multe idei religioase trebuiau demolate. De aceea Isus S-a îndepărtat de ce era convenţional. El nu i-a căutat pe cei 12 ai Lui în cele mai bune colegii teologice. Isus i-a ales pe cei 12 după o noapte de rugăciune. Din aceleaşi motive, noi nu putem alege pe cei 12 doar pentru că sunt prietenii noştri. Nu-i putem alege pentru inteligenţa lor, nici pentru felul în care se roagă, nici pentru abilităţile sau talentele lor umane. Noi trebuie să-i alegem pe cei 12 ai noştri, datorită confirmării Duhului Sfânt că ei sunt credincioşi şi cei potriviţi. Isus i-a luat în mâinile Lui şi a început să-i modeleze tot aşa cum olarul îşi modelează lutul. Pentru trei ani şi jumătate El a lucrat la caracterul ucenicilor. Prin învăţătura Lui, El i-a curăţat de toate impurităţile. În acelaşi timp, El a însămânţat adevăruri eterne în ei, aşa că atunci când El nu a mai fost cu ei, ei au fost în stare să depindă în totalitate de Duhul Sfânt, aşa cum ar fi făcut şi Isus. Cei 12 care L-au urmat pe Domnul, au devenit stâlpii puternici pe care s-a odihnit credinţa creştină. Domnul a lucrat prin aceşti 12 pentru că este cea mai eficientă formă de păstorire a oamenilor. Domnul i-a câştigat pe cei 12 în rugăciune. El i-a consolidat, i-a ucenicizat, iar apoi i-a trimis.

ESTE VORBA DE RELAŢII
În modelul celor 12, este imperativ necesar să avem întâlniri săptămânale. Prioritatea noastră este să zidim relaţii. Oamenii nu vin pentru a discuta probleme de afaceri, ci accentul este pus pe a fi sensibil la călăuzirea Duhului Sfânt, la nevoile spirituale ale echipei şi la dezvoltarea lucrării lor. Isus a avut relaţii puternice cu cei 12 ai Lui. El a putut sesiza orice nu era în regulă, iar într-o astfel de relaţie este nevoie de o lucrare (slujire) continuă. Relaţia ta cu cei 12 îţi permite să-i cunoşti într-un mod foarte personal. Ei trebuie să treacă printr-un proces de vindecare interioară şi eliberare, pentru că este absolut vital să se rupă lanţurile şi puterea blestemelor. Dacă cineva nu a fost slujit, el nu poate sluji altora.

ALEGE PE CEI CARE ADUC ROADĂ
Nu ar trebui să-ţi alegi pe cei 12 datorită prieteniei sau pentru că-i cunoşti de mult timp, ci datorită roadelor lor. Mai întâi de toate noi formăm celule. Cei mai remarcabili lideri care reuşesc să multiplice 12 celule într-un an şi care urmează modelul cu credincioşie, sunt cei care se califică să fie printre cei 12 ai noştri. Ei şi-au câştigat conducerea. Încă de la început trebuie să ne asigurăm că cei 12 ai noştri sunt oameni care au prins viziunea, aduc roadă şi se multiplică.

9

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos FIECARE ESTE UN CÂŞTIGĂTOR DE SUFLETE
Cei 12 trebuiesc să ştie cum să evanghelizeze. Ei trebuie să ştie cum să caute suflete. Unde sunt cei pierduţi? Cum îi slujim? Ei trebuie să aibă strategii de evanghelizare pentru câştigarea acestor oameni.

EI AR TREBUI SĂ-ŞI DEZVOLTE LUCRAREA ÎNTR-O MANIERĂ OMOGENĂ
Aceasta este ceea ce am început să implementăm. Un tânăr ar trebui să câştige un alt tânăr, un bărbat să câştige un alt bărbat, o femeie o altă femeie, un cuplu un alt cuplu şi copilul un alt copil. Pentru un timp am lucrat cu grupe neomogene în diferite locuri în Bogota. Am realizat faptul că creşterea a fost prea înceată şi că grupurile omogene au condus la o mai mare multiplicare.

LUCRAREA PASTORALĂ ESTE ÎNTĂRITĂ
Cei 12 ucenici ai tăi devin pastorii tăi asistenţi. Acolo există unitate. Liderii grupurilor de 12 nu au nici un interes să uzurpe poziţia pastorului. În schimb, toţi lucrează împreună, ca şi o echipă, pentru promovarea viziunii. Un lucru interesant este faptul că prin viziune, Domnul ne-a făcut o familie cu mare afecţiune şi respect unul faţă de celălalt. Putem vedea cum un grup sprijină un alt grup. Cel puternic va sprijini pe cel slab. Deasupra tuturor acestora, există întotdeauna un respect mutual.

"Scara Succesului este procesul prin care succesul este asigurat tuturor celor pregătiţi să se consacre lucrării cu celule. După cum plantele au nevoie de patru elemente fundamentale (Nitrogen, Potasiu, Oxid de Calciu şi Acid Fosforic) pentru a se dezvolta şi a aduce roade, şi în viaţa creştină, există patru paşi care, atunci când sunt aplicaţi cu grijă, aduc rezultate reale." César Castellanos
10

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

1

Evanghelizarea
(C Â Ş T I G A R E A S U F L E T E L O R)
"Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete" (Proverbe 11:30). Dorinţa arzătoare a lui Dumnezeu este pentru suflete. Pentru acest motiv, evanghelizarea ar trebui să devină o artă, unde coordonarea (sincronizarea) lui Dumnezeu, ungerea şi sensibilitatea la Duhul Sfânt sunt combinate pentru a câştiga pe cei pierduţi. Din moment ce sufletele sunt veşnice, ar trebui să-i cerem lui Dumnezeu să ne facă experţi în arta câştigării sufletelor. • Câştigarea este un proces prin care noi proclamăm Evanghelia la fiecare persoană într-un mod care conduce la adevărata pocăinţă. • Este un privilegiu faptul că Dumnezeu ne-a încredinţat această lucrare, celor ce am fost răscumpăraţi de sângele Mielului. Profetul Daniel, spune: "Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci" (Daniel 12:3). • Este un act de umilinţă. Isus a trebuit să-şi părăsească tronul slavei. El a devenit om, acordându-ne astfel o răscumpărare veşnică. (Vezi Filipeni 2:5-8). • Este o demonstraţie a dragostei: "... să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte, şi va acoperi o sumedenie de păcate." (Iacov 5:20). • Este o nevoie: "Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia! Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Chiar dacă-l fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredinţată." (1 Corinteni 9:16,17). Este nevoie de o armată întreagă pentru a împărtăşi Evanghelia. Această armată ar trebui formată din bărbaţi şi femei care au fost salvaţi şi transformaţi de sângele răscumpărător al Mielului şi a căror pasiune este mântuirea sufletelor. Charles Spurgeon a zis: "Dacă aş fi un egoist total şi aş fi preocupat cu propria mea fericire, chiar şi atunci, aş fi preocupat să câştig suflete pentru Hristos. Pentru că niciodată nu am cunoscut o bucurie atât de inexprimabilă, de pură şi care mi-a umplut inima, ca în ziua în care cineva şi-a cunoscut Mântuitorul prin mine". R. A. Torrey a mărturisit, "Am cunoscut foarte puţin din bucuria mântuirii până când cineva l-a acceptat pe Hristos pentru prima dată prin mine". Apostolul Pavel a zis: "Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei." (1 Corinteni 9:22). Apostolul nu a limitat Evanghelia. El era hotărât să ajungă un mare strateg pentru a ajunge la oameni, indiferent de poziţia socială, cultura sau originea etnică. "Cel care câştigă suflete este înţelept" (Proverbe 11:30). Ce este înţelepciunea? Să câştigi suflete. Nu este scris "Cel care face bani este înţelept", nici "cel care studiază în marile universităţi este înţelept". Nu - doar cel care câştigă suflete este înţelept. Multe suflete sunt pierdute pentru că cel care este trimis nu ştie cum să prezinte

11

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
Evanghelia lui Isus Hristos. "Dumnezeu ... care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului" (1 Timotei 2:3, 4).

MOTIVE PENTRU CARE AR TREBUI SĂ CÂŞTIGĂM PE ALŢII PENTRU ISUS
DATORITĂ VALORII LOR ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU
"Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?" (Marcu 8:36). Un suflet valorează mult mai mult decât lumea întreagă, decât toate stelele puse la un loc. Valoarea unui suflet nu poate fi măsurată. Dumnezeu poate distruge stelele şi să le facă la loc, dar El nu poate face la fel cu sufletele. Dumnezeu nu poate distruge un suflet şi să-l înlocuiască cu altul. "... Sufletul care păcătuieşte, acela va muri." (Ezechiel 18:4). "Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu." (Romani 3:23).

ISUS A PLĂTIT UN MARE PREŢ
"Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană." (1 Petru 18,19).

CREDINŢA ÎN ISUS HRISTOS ESTE SINGURA CALE SPRE MÂNTUIRE
"De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre." (Ioan 8:24). "Isus deci le-a zis: ,Când veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt, şi că nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu. Cel ce M-a trimes, este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru ca totdeauna fac ce-I este plăcut.’" (Ioan 8:28,29).

ÎNŢELEGEREA CHEMĂRII NOASTRE
"Eu sunt dator şi Grecilor şi Barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor neînvăţaţi" (Romani 1:14). Pavel a spus că trebuie să predice Evanghelia lui Isus Hristos fiecăruia. Fără ruşine, el s-a dedicat complet pentru predicarea Evangheliei - fără să-i pese de cine va fi respins. Se spune că marele evanghelist John Knox obişnuia să mijlocească constant pentru mântuirea celor pierduţi din naţiunea sa. Plânsul lui a fost: "Doamne, dă-mi Scoţia sau mor." Atunci când înţelegem seriozitatea chemării noastre, nu ne vom odihni până când vom împlini scopul lui Dumnezeu în ţara noastră.

Pentru a deveni un câştigător de suflete, tu trebuie: SĂ FII RĂSCUMPĂRAT
Trebuie să ajungi la punctul în care să simţi că eşti cel mai mare păcătos de pe pământ şi să ştii că numai sângele lui Isus te poate salva. Trebuie să-ţi cunoşti păcatele, să le mărturiseşti, să renunţi la ele şi să ceri harul restaurator al lui Dumnezeu în viaţa ta.

SĂ AI COMPASIUNE PENTRU CEI PIERDUŢI
Noi trebuie să simţim la fel cum a simţit şi Isus.

SĂ TE ECHIPEZI CU CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a împărtăşi cu alţii ce a făcut Dumnezeu în vieţile noastre. Pentru a face acest lucru, noi trebuie să ne pregătim şi să ştim cum să folosim Cuvântul adevărului. Trebuie să ne antrenăm ca şi soldaţii, pentru a ştii cum să ne folosim corect armele din dotare. Cuvântul adevărului este o sabie cu două tăişuri, dar poate fi nefolositor dacă nu este mânuit corect.

SĂ FII UMPLUT DE DUHUL SFÂNT 12

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
Acest lucru este foarte diferit cu doar a crede în El, pentru că plinătatea Duhului este roada deschiderii totale înaintea lui Dumnezeu. Isus a putut schimba cursul istoriei în numai trei ani şi jumătate, pentru că El a trăit în plinătatea Duhului Sfânt. Este mai bine să trăim o zi în plinătatea Duhului decât o mie de zile în puterea noastră.

SĂ FII O MĂRTURIE BUNĂ
Sunt foarte mulţi oameni care spun un lucru dar fac exact opusul lui. Viaţa ta trebuie să fie o carte deschisă unde oamenii să poată citi acţiunile tale fără să le pese prea mult de cuvintele tale.

SĂ DEVII SCUFUNDAT ÎN VIZIUNE
Mulţi creştini au o atitudine pasivă, crezând că suportul lor financiar pentru Împărăţia lui Dumnezeu este suficient. Dar strigătul lui Dumnezeu este: "Pe cine să trimit, cine va merge pentru Noi?" Răspunsul nostru ar trebui să fie: "Iată-mă! Trimite-mă" (Isaia 6:8). Să fii umplut de viziune înseamnă să devii reproducători ai vieţii; aceasta este voia lui Dumnezeu pentru fiecare membru al bisericii.

SĂ MĂRTURISEŞTI ALTORA DESPRE ISUS
Aceasta înseamnă să dai viaţă viziunii şi să mergi să evanghelizezi pe toţi aceia pe care Domnul îi scoate în calea ta.

EVANGHELIZAREA ÎN CELULĂ
Definiţia celulei: Grupuri mici de oameni care se întâlnesc cel puţin o dată pe săptămână, concentrându-se asupra Cuvântului lui Dumnezeu, cu scopul dezvoltării şi creşterii. În aceste grupuri găsim: o gazdă (care asigură un loc), un lider (o persoană care este capabilă să direcţioneze celula), un lider asistent (mâna dreaptă a liderului), participanţii (toţi membrii activi şi oamenii invitaţi la întâlnire). Celulele sunt centre mici care învaţă Scripturile într-un mod simplu şi practic, şi unde oamenii care participă sunt zidiţi. Aceasta include şi necredincioşii care, săptămână după săptămână, sunt câştigaţi pentru Hristos. Principiul celulei a funcţionat încă din biserica primară când creşterea comunităţii a venit prin celule. "Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim, şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă" (Fapte 6:7). "... Ştiţi că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos, şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case, şi să vestesc Iudeilor şi Grecilor: pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos." (Fapte 20:20,21).

IMPORTANŢA VIZIUNII PE CELULE
Mai presus de toate, aminteşte-ţi că a deschide uşa casei tale pentru a găzdui o celulă, este ca şi cum ai lua Chivotul sau prezenţa lui Dumnezeu în casa ta. Tu te străduieşti să ajungi la o întreagă comunitate cu lumina Evangheliei. Dacă eşti credincios în lucrurile mici (o celulă), Domnul, cu siguranţă, te va pune responsabil cu lucrurile mari.

SUCCESUL BISERICII STĂ ÎN CELULE
Succesul unei biserici care adoptă viziunea cu celulele, poate fi văzut în creşterea numerică şi spirituală. Această creştere vine din faptul că viziunea cu celule ajută la formarea şi echiparea ucenicilor care vor prelua asupra lor sarcina răspândirii Evangheliei în toată lumea.

CELULELE FACILITEAZĂ PĂSTORIREA DE LA OM-LA-OM 13

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
Isus a fost preocupat mereu cu împlinirea nevoilor fiecărei persoane. El şi-a dezvoltat lucrarea prin contactele cu oamenii fără limitarea clădirilor, după cum vedem în Marcu 6:34. Viziunea cu celule ne permite să acţionăm aşa cum a făcut şi Isus. Chiar şi cel mai nou credincios se poate întâlni cu familia lui şi un lider de celulă poate păstori fiecare persoană într-un mod individual.

MUNCA PASTORALĂ DEVINE MAI UŞOARĂ
Lucrarea nu cade numai pe umerii unei singure persoane. Când un pastor reuşeşte să implice toată biserica în celule, rezultatele sunt mai bune. Fiecare membru al congregaţiei, va simţi întotdeauna că cineva are grijă de el.

CELULELE SUNT COLOANA VERTEBRALĂ A BISERICII
În viaţa celulei trebuie să existe o activitate evanghelistică. Fiecare departament din biserică trebuie să opereze prin celule. Celula este locul în care sufletele sunt câştigate şi slujirea este făcută. În acelaşi timp, în celulă, membrii sunt pregătiţi să fie folositori în multiplicarea celulelor şi în lucrare. (Vezi 1 Petru 5:10).

ESTE MINA DIN CARE VIN LIDERII
Celulele sunt cele mai bune locuri pentru formarea liderilor, de unde ne putem alege echipele noastre de 12. Putem alege dintre oamenii care se întâlnesc săptămânal cu noi într-o casă, la birou sau la fabrică. Îi alegem pe cei care sunt cei mai de succes în producerea de roade şi îi chemăm să se alăture echipei de bază a celor 12, care ne sprijină pe noi în lucrare (Vezi Luca 6:12-17).

Tu descoperi care sunt cei mai buni lideri din celulă - cei care produc cea mai multă roadă, şi îi alegi pentru a-ţi forma propriul G12. Isus a câştigat 12 oameni în care Şi-a reprodus caracterul şi care au devenit reprezentanţii Lui pentru întreaga lume. El a transmis viziunea celor 12, pentru ca ei la rândul lor să o transmită la alţi 12. În felul acesta El a atins multiplicarea.

MULTIPLICAREA
Noua celulă începe să fie formată cu unii dintre membrii celulei originare. Şase oameni este un număr bun pentru a începe o celulă. Celulă originară

Celulă nouă

14

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Multiplicarea: este produsul a doi factori. Multiplicarea: Multiplicatorul: Liderul (agentul schimbării) Duhul Sfânt (acţiune supranaturală)

Multiplicarea ar trebui prezentată ca şi în Matei 14:13-21. Cinci pâini şi doi peşti pentru a hrăni 5000 de oameni. Proporţia este de 1:1000, numărând numai bărbaţii, un lucru care poate fi atins numai prin Duhul Sfânt.

SCOPUL CELULELOR
A. B. C. Să deschidă uşile pentru ca oamenii să fie salvaţi. (Vezi Fapte 10) Să acorde oamenilor posibilitatea de a se identifica cu conducerea. (Vezi Matei 9:10) Să ofere oportunitatea primirii unei atingeri de la Dumnezeu. (Vezi Luca 5:19,20)

CELULA IDEALĂ
Pentru o celulă ideală, noi ar trebui:

Să pregătim un mesaj specific nevoilor grupului omogen de bărbaţi, femei, cupluri, tineri sau copii.

Să avem o gazdă şi un lider dedicaţi viziunii.

Să avem obiective financiare.

Să avem 12 oameni.

Aceste lucruri ne vor ajuta să ne atingem obiectivele. Fiecare persoană va fi capabilă să-şi asume responsabilităţi şi împreună vom putea lucra ca şi o echipă şi să dezvoltăm strategii.

15

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

EVANGHELIZAREA PRIN CELULĂ
Din moment ce celula este arma principală a bisericii pentru penetrarea comunităţii cu Evanghelia lui Isus Hristos, majoritatea deciziilor pentru Hristos vor veni prin celulă. Câteva strategii pot fi aplicate pentru a accelera recolta sufletelor.

TRIPLETUL DE RUGĂCIUNE PENTRU O LUNĂ
De ce, în Daniel 6:7, Satan a dat un plan duşmanilor lui Daniel pentru a-l opri să se roage timp de o lună? Dacă profetul înceta să se mai roage, cu siguranţă ar fi căzut. Lipsa rugăciunii aduce moarte, dar rugăciunea perseverentă a lui Daniel de 30 de zile a eliberat viaţa. Când ne dedicăm să ne rugăm continuu timp de o lună întreagă pentru necredincioşi, Duhul lui Dumnezeu va răspunde cu milă şi le va da viaţă.   Liderul care îşi propune să înceapă o celulă, mai ia doi cu el (ei pot fi credincioşi). Fiecare dintre ei, în rugăciune, ţinteşte spre alţi trei oameni.

 Toţi membrii grupului, primesc numele celor trei de la fiecare membru. Aceştia pot fi prieteni, colegi de muncă, vecini sau membrii ai familiei.  Ei se întâlnesc timp de o oră pe săptămână pe durata a patru săptămâni, iar în întâlnirile de rugăciune se roagă pentru mântuirea acelor oameni de pe listă. Ei se roagă, de asemenea, atât pentru membrii grupului cât şi pentru cei care li se vor alătura. Este important să existe un timp de post şi mijlocire şi implicare în războiul spiritual pentru a vedea oamenii salvaţi. Ei leagă orice putere care este în opoziţie cu mântuirea şi o neutralizează în Numele lui Isus. Ei cer fiecărui spirit care blochează descoperirea Evangheliei să fie legat şi distrus în Numele lui Isus, şi ca Domnul să-i convingă de păcat şi să-i aducă la pocăinţă. Fiecare membru al grupului trebuie să se roage pentru mântuirea a nouă persoane în acelaşi timp.

CONTACTE PRIN EVANGHELIZAREA PRIN PRIETENIE
După cele 30 de zile de rugăciune, fiecare persoană este contactată şi li se arată un interes special. Dragostea lui Dumnezeu este împărtăşită cu ei. Apoi este bine să introduci planul salvării care poate fi cele patru legi spirituale: 1. Dumnezeu te iubeşte şi are un plan minunat pentru viaţa ta. 2. Omul este păcătos şi de aceea este separat de Dumnezeu. 3. Isus Hristos este singurul pod dintre Dumnezeu şi om. 4. Noi trebuie să-l acceptăm pe Isus Hristos ca Mântuitor şi Domn, într-un mod personal.

CONDU-I LA ISUS
După împărtăşirea celor patru legi spirituale, putem să conducem persoana într-o rugăciune de dedicare. Aceasta se întâmplă atunci când persoana îşi predă viaţa în totalitate lui Isus. Următoarea rugăciune poate folosi ca model: "Tată, astăzi am înţeles că sunt un păcătos. Mă pocăiesc de fiecare păcat pe care l-am făcut. Renunţ şi mă întorc de la viaţa mea păcătoasă. Cer ca sângele lui Isus Hristos să-mi spele toate păcatele şi să mă cureţe de rebeliunea mea. Doamne Isuse, astăzi, îmi deschid inima. Te invit să vii în inima mea şi să fii, de acum încolo, Mântuitorul şi Domnul meu. Îţi mulţumesc pentru că m-ai mântuit şi pentru că mi-ai dăruit viaţă veşnică. Amin".

16

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

După rugăciune: Oferă-i broşura "Întâlnirea". Cere-i s-o citească cu atenţie.  Arată-i cum să citească Prima epistolă a lui Ioan de la sfârşitul broşurii. Vorbeşte-i despre importanţa citirii zilnice a epistolei, timp de o săptămână, pentru a o putea înţelege.

ÎNTÂLNIRI ALE CELULEI
Invită-ţi prietenii la o întâlnire a celulei. Cu aceşti prieteni, celula începe să capete formă. Până acum, celula a fost într-o formă embrionară - trei credincioşi care se întâlneau pentru a se ruga pentru mântuirea prietenilor lor. Din momentul în care prietenii încep să participe la întâlnirile celulei, ei intră în faza de formare. Întâlnirea celulei adoptă programul normal inclusiv predicarea Cuvântului lui Dumnezeu.

SĂRBĂTORI ÎN BISERICĂ
Menţionează diferitele întâlniri ţinute în clădirea biserică şi invită-i să participe. Explică-i importanţa de a fi împreună în mod regulat şi participarea la diferite evenimente. Întotdeauna ar trebui să facem acest lucru cu un duh de încurajare fără a pune nici un fel de presiune asupra lor, lucru care ar putea fi contra-productiv.

EVENIMENTE SPECIALE
Invită persoana care a fost câştigată în celulă, să participe la diferite evenimente evanghelistice. Celula va continua mereu să caute pe cei pierduţi cu scopul de ai aduce la Hristos. Ce s-a întâmplat cu primii trei oameni ar trebui reprodus în fiecare membru nou. În felul acesta, noii credincioşi ar trebui introduşi într-o celulă, în fiecare săptămână. O strategie este să păstrezi un scaun gol la întâlnire, rezervat pentru o persoană care ar trebui să fie acolo dar nu este. Fiecare ar trebui să se roage pentru acea persoană pentru a veni la următoarea întâlnire. Celula ar trebui să ţintească să câştige cel puţin un nou credincios în fiecare săptămână.

EVANGHELIZARE PRIN ÎNTÂLNIRILE BISERICII
CHEMAREA LA ALTAR
Acestea sunt două lucruri foarte importante: • O chemare la altar pentru mântuire ar trebui făcută la fiecare întâlnire. • Mesajul crucii ar trebui prezentat atunci când se face chemarea la altar. După predicare, fiecare ar trebui să se alăture vorbitorului în rugăciunea de dedicare. Următoarea rugăciune de salvare ar putea fi de folos: "Doamne Isuse, mă uit spre crucea de pe Golgota unde Tu ţi-ai dat viaţa pentru mine. Recunosc că eşti Fiul Dumnezeului celui Viu. Ai luat asupra ta păcatul meu, vina mea, condamnarea mea, blestemul meu, boala mea şi moartea mea. Eu ar fi trebuit să mor pe cruce. Doamne Isuse, renunţ la păcat, la lume şi la rău. Mă pocăiesc de păcatele mele şi îţi cer iertare pentru că te-am ofensat. Renunţ la orice legătură cu puterile întunericului, şi îmi deschid viaţa înaintea Ta. Mărturisesc cu gura mea că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, care a murit în locul meu, dar care a înviat triumfător şi victorios. Isuse, astăzi îmi deschid inima şi te accept pe tine ca Mântuitor şi Domn. Domneşte în viaţa mea de azi înainte. Amin." După rugăciune: • Invită pe cei care s-au rugat această rugăciune pentru prima dată într-o cameră separată.

17

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
• Predicatorul ar trebui să vorbească, pe scurt, despre dragostea lui Dumnezeu, despre consecinţele păcatului, despre Hristos ca singurul şi suficientul Mântuitor şi Domn, despre binecuvântările pocăinţei şi despre beneficiile acceptării lui Hristos. De exemplu: Acestea sunt câteva lucruri pe care trebuie să le ştii: • Dumnezeu te iubeşte şi Şi-a demonstrat dragostea Sa prin trimiterea Fiului Său să moară pentru tine. • Biblia spune că toţi au păcătuit şi sunt separaţi de Dumnezeu şi aceasta te include şi pe tine. • Isus a venit în această lume ca Fiul Omului pentru ca tu să poţi deveni un fiu a lui Dumnezeu. • Isus a devenit păcat pe cruce pentru ca tu să poţi fi făcut neprihănit în El înaintea lui Dumnezeu. • El a devenit un blestem pentru ca tu să poţi fi binecuvântat. • El a purtat bolile tale pentru ca tu să poţi fi vindecat. • El a devenit sărac pentru ca tu să poţi fi îmbogăţit. • El a murit moartea ta pentru ca tu să poţi trăi viaţa Lui. • El a luat asupra Lui natura umană pentru ca tu să poţi participa la natura Sa divină. • El a venit să locuiască în casa ta, pământul, pentru ca tu să poţi locui în casa Lui, cerul. • El a devenit om, a purtat păcatul tău, a murit şi a fost îngropat, dar El a înviat pentru a duce omenirea cu El în glorie. Acum, Isus stă la dreapta Tatălui în ceruri. El mijloceşte pentru tine şi reprezintă omenirea înaintea lui Dumnezeu. El face aceste lucruri pentru ca Duhul Sfânt să vină să locuiască în tine şi să reprezinte interesele Tatălui prin tine. În momentul în care îţi conştientizezi păcatul, te pocăieşti şi te întorci la Isus, El vine să locuiască în inima ta.

PREZENTAREA PLANULUI DE MÂNTUIRE ŞI RUGĂCIUNE
După ce oamenii au fost aduşi în camera de consolidare, liderul poate prezenta planul de mântuire. Într-un mod clar şi pe scurt, El explică lucrarea lui Hristos şi nevoia de a o accepta, folosind 5 puncte fundamentale, pentru ca oamenii să înţeleagă decizia pe care o iau. (Vezi Matei 13:19) 1. Dragostea lui Dumnezeu: Ioan 3:16; Ieremia 31:3. 2. Păcatul: Romani 3:23; 3:10-12. 3. Hristos ca unicul Mântuitor: Ioan 14:6. 4. Pocăinţa: Fapte 3:19; Romani 12:2. 5. Acceptarea (primirea) lui Isus: Apocalipsa 3:20; Ioan 1:12; Romani 10:9,10. Acum, roagă-te rugăciunea de predare, accentuând 4 lucruri: Nevoia lor de Dumnezeu: "Doamne, am nevoie de tine". Statutul lor: "Doamne, sunt un păcătos". Pocăinţa lor: "Doamne, iartă-mă". Predarea lor: "Doamne, te primesc pe Tine". Completează fişa de decizie. Este foarte important să notezi nevoile oamenilor care tocmai au venit la Hristos şi să te rogi pentru ele. Roagă-te pentru noii convertiţi şi nevoile lor. Întreabă-i pe noii convertiţi dacă doresc să primească mai multe informaţii şi ajutor. Spune-le, de asemenea, că cineva îi va contacta în următoarele zile. Dă-le ca şi cadou broşura intitulată "Întâlnirea" şi cere-le să citească Prima epistolă a lui Ioan în fiecare zi, timp de 7 zile. Tranziţia de la primul la al doilea pas în Scara Succesului este aproape automatic. Imediat după mărturisirea lui Isus ca Domn, procesul consolidării începe atunci şi acolo pe măsură ce persoana care face consolidarea slujeşte noului credincios. Niciodată nu uita să le dai broşura "Întâlnirea". Este important şi necesar pentru noul credincios să ducă cu el acasă ceva de citit pentru a înţelege decizia luată şi pentru a-şi întări credinţa.

18

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Cartea Consolidarea, "Un proces eficient pentru facerea de ucenici", de Claudia Fajardo.

2

Consolidarea
Nu poţi intra în Împărăţia lui Dumnezeu prin mijloace umane, cum ar fi tradiţia creştină. Trebuie să vii personal la Hristos şi să experimentezi naşterea din nou prin credinţă. Pavel a zis: "pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie" (1 Corinteni 4:15). Iacov a zis: "El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui." (Iacov 1:18). Din versetele de mai sus, putem observa modul în care voia lui Dumnezeu lucrează prin predicarea Cuvântului adevărului şi cum aduce convingerea de păcat, pentru ca naşterea din nou să poată fi experimentată. Apostolul Pavel a câştigat mulţi oameni pentru Hristos, dar la costat mult. În multe ocazii el a trebuit să ofteze, să verse lacrimi şi să experimenteze durerile muncii spirituale pentru a se asigura că ei s-au născut într-un mod potrivit în noua viaţă. În Galateni 4:19, scopul lui Pavel este să se asigure că fiecare nou credincios va ajunge într-un final la plinătatea staturii lui Hristos. Procesul de consolidare începe imediat după ce noul credincios a luat decizia de a-l urma pe Hristos. Noului credincios îi este explicat ce s-a întâmplat pentru a reafirma lucrarea răscumpărătoare lui Hristos din viaţa lui. Consolidarea este "Purtarea de grijă şi atenţia pe care ar trebui să o dăm fiecărui nou credincios pentru a reproduce în el caracterul lui Hristos cu scopul de a împlini planul lui Dumnezeu pentru viaţa lui care este de a aduce roadă care să dureze." Procesul consolidării a fost o practică a bisericii primare: "... întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri." (Fapte 14:22).

ÎNCEPÂND CONSOLIDAREA
Încurajează noul credincios să trăiască pentru Isus. Oferă-i o îngrijire specială pentru a nu fi descurajat sau dintr-un motiv oarecare să de-a înapoi. Scopul este să formezi caracterul lui Hristos în noul ucenic. Susţine-l în credinţa lui şi zideşte o temelie solidă pentru dezvoltarea lui totală ca şi lider roditor, care la rândul lui, va fi în stare să ucenicizeze pe alţii.

CARE ESTE COSTUL CONSOLIDĂRII?
Trebuie să te dedici total pentru formarea noului credincios. Aceasta va necesita dragoste, timp, efort şi muncă. Dar noi ştim că toate lucrurile îşi au răsplata lor, şi atunci când vedem oamenii crescând, noi vom putea spune: "A meritat". Trebuie să ne amintim că Domnul Isus ne-a poruncit să facem ucenici şi că consolidarea este temelia de bază pentru ucenicie. Un mare exemplu care ilustrează ce este de fapt consolidarea, îl găsim în Coloseni 1:28,29, "Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine".

CÂND ÎNCEPE PROCESUL CONSOLIDĂRII? 19

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
Când se termină evanghelizarea, obţine toate detaliile persoanelor. După ce ajungi acasă, să ai un timp de mijlocire şi să te prezinţi pe tine înaintea lui Dumnezeu în locul sufletelor care ţi-au fost încredinţate. Nu poţi permite nimănui, care a luat o decizie pentru Hristos, să meargă fără un ajutor imediat. Noul credincios are nevoie să se simtă important. Dedicarea ta, dragostea şi interesul tău, vor demonstra oamenilor cât sunt de importanţi.

UNDE ARE LOC CONSOLIDAREA?

Chiar dacă îi este acordată asistenţă personală în momentul convertirii (dedicării), celula este locul în care noul ucenic va fi consolidat rapid. Asigură-te că conduci o celulă şi că inviţi persoana pe care tu ai câştigat-o să fie parte a ei. După cum am mai accentuat înainte, este atât de important să înţelegi viziunea. Noi ar trebui mai întâi să prindem (primim) viziunea pe tărâmul spiritual iar apoi vom fi în stare să-i înţelegem metodologia. Fiecare fază este o invitaţie la a rămânea umil şi la a învăţa continuu, pentru a putea transmite cu credincioşie viziunea la alţii.

CONSOLIDAREA ÎN PRIMA SĂPTĂMÂNĂ
LOCURI PENTRU CONSOLIDARE
Succesul întregului proces depinde de o bună consolidare. Este important să ai o echipă bine formată care să asiste noii credincioşi în prima lor săptămână a vieţii creştine. Consolidarea se întâmplă în două locuri: A. În celulă Când o persoană ia o decizie pentru Hristos într-o celulă, liderul începe imediat procesul consolidării. Împreună cu echipa lui, el este responsabil pentru consolidare. B. În biserică Când decizia este luată la unul din serviciile bisericii, procesul necesită mai multă coordonare şi muncă mai grea. Este necesar să ai echipă care a fost special pregătită să acorde asistenţă de prima mână noului convertit. Când noul credincios începe să frecventeze o celulă, liderul celulei devine responsabil cu supravegherea procesului care-l va duce pe noul credincios spre Şcoala de Lideri - în al treilea pas din Scara Succesului.

DIRECTORUL CONSOLIDĂRII
Datorită importanţei vitale a consolidării, persoana ideală care să fie responsabilă cu coordonarea consolidării este pastorul. Acest rol va necesita destul de mult timp. Directorul consolidării ar trebui să aibă o profundă pasiune pentru cei pierduţi şi o dragoste nestrămutată pentru noii credincioşi. El este responsabil pentru: Recrutarea consolidatorilor. Organizarea instruirii. Conducerea întâlnirilor de rugăciune şi a întâlnirilor de planificare şi evaluare. Revizuirea lucrării echipei de consolidare de săptămâna precedentă. Formarea unei echipe de sprijin cu reprezentanţi din fiecare reţea.

ECHIPA DE CONSOLIDARE
Când viziunea începe să fie implementată în biserică, numărul de persoane implicate în primii paşi ai procesului de consolidare va fi mic iar liderul va avea foarte mult de lucru. Este necesară o investiţie majoră în instruirea unui grup de voluntari. Cu un număr mare de oameni calificaţi, echipele pot face cu schimbul pentru ca un grup să nu fie suprasolicitat. Este de asemenea esenţial, ca să găseşti pe cineva care să poată lucra full-time în acest domeniu.

INSTRUIREA ECHIPEI
A. Recrutarea

20

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
Cheamă liderii de celule la o sesiune de instruire intensivă asupra consolidării. Arată-le privilegiul de a ajuta la naşterea unor noi oameni în Împărăţia lui Dumnezeu. B. Pregătirea Ţine prelegeri folosind cartea "Consolidarea, un proces eficient pentru facerea de ucenici." Aceste lecţii pot fi ţinute Vineri seara şi Sâmbăta. C. Planificarea rotaţiilor Împarte consolidatorii în echipe în funcţie de numărul oamenilor. Ţinteşte spre 12 echipe de consolidatori, una pentru fiecare lună din an. Acest lucru s-a întâmplat şi cu preoţii din Templu şi cu administratorii lui Solomon. D. Delegarea Spune-le că ei vor fi responsabili de consolidarea (primii paşi) noilor credincioşi de la toate serviciile bisericii, până când îi vor preda în mâinile "părinţilor lor spirituali". Aceşti lideri de celule vor continua apoi cu ucenicizarea. Consolidatorii sunt responsabili pentru folosirea celor patru unelte ale consolidării: 1. Contact personal 2. Sunat la telefon 3. Vizite personale 4. Implicarea într-o celulă

ROLUL UNEI ECHIPE
Aşa după cum am văzut, munca echipei de consolidare începe de la chemarea la altar şi se încheie atunci când persoana a fost introdusă într-o celulă. Pentru aceasta, sunt necesare următoarele:

1. Numeşte membrii echipei
Pregăteşte echipa care va fi de servici în timpul acelei luni. Fă o listă cu oamenii care vor fi de servici în acea lună.

2. Revizuieşte
Mai treci odată cu grupul prin principiile Consolidării.

3. Roagă-te
Stabileşte un timp de rugăciune săptămânal de cel puţin două ore, când întreg grupul se va angaja în războiul spiritual, va posti şi se va ruga pentru deciziile de la fiecare servici divin şi pentru consolidarea noilor credincioşi.

4. Împarte responsabilităţi
Sub coordonarea liderului, fişele de decizie vor fi distribuite printre aceia care au devenit membrii ai echipei de consolidare. Fiecare trebuie să-şi asume următoarele responsabilităţi: • Fii gata la momentul când se face chemarea la altar. Stai aproape de platformă pentru a ajuta noul credincios. • Însoţeşte-i în camera de consolidare, după rutina obişnuită. • În timp de 48 de ore, dă un telefon fiecărei persoane care a luat o decizie. • În timp de o săptămână, vizitează acasă noua persoană, indiferent unde locuieşte. • Asigură-te că noul credincios este pus într-o celulă şi sub grija unui lider. • Dacă este convenabil, noii credincioşi pot fi puşi în celulele consolidatorilor de servici. Consolidarea trebuie să producă o viaţă schimbată care poate fi reprodusă în alţii.

21

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
Bazele consolidării sunt dragostea şi compasiunea pentru suflete.

PRINCIPII ALE CONSOLIDĂRII
Verifică decizia: Asigură-te că informaţia care ţi se dă este corectă. Învaţă noii credincioşi: Studiază cu ei "Scara Succesului". Părtăşia: Fă-le cunoştinţă cu alţi credincioşi, pentru a putea împărtăşi cu alţii. Compasiunea: este important să ai o empatie pentru ei, aminteşte-ţi că şi tu ai fost acolo unde ei sunt
acum.

Atitudinea: Întotdeauna fii gata să-i ajuţi indiferent de nevoia lor. Sfinţenia: Adu-ţi aminte, că un nou credincios nu-l poate vedea pe Dumnezeu, dar îl va vedea pe
Dumnezeu în ceea ce faci tu, de aceea ar trebui să trăieşti întotdeauna o viaţă sfântă.

Rugăciunea: Tu eşti modelul pentru noul credincios şi scopul lor va fi să se roage ca tine şi la fel de
mult ca tine.

PLASAMENTUL
Fişele de decizie sunt distribuite între membrii echipei. Noul credincios ar trebui pus în celula care este cel mai aproape de casa sa. Nu trata fişele de decizie cu superficialitate. Ele sunt suflete pe care noi trebuie să le purtăm de grijă.

TELEFONUL
• Salută oamenii Prezintă-te şi explică motivul pentru care ai sunat. • Sparge gheaţa Cel mai bun mod de a face asta este prin punerea de întrebări simple. • Începe conversaţia Ai putea începe un scurt comentariu despre cât de important a fost pentru noi să-l avem printre vizitatori. • Stabileşte o dată pentru vizită Aceasta va fi o mare oportunitate să poţi avea părtăşie cu alţi membrii ai familiei. • Roagă-te Întreabă-i dacă au vreo nevoie specifică, asigurându-i că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre.

PREGĂTIREA PENTRU VIZITĂ Analizează problema lor
Fişa de decizie conţine nevoia specifică a persoanei. La fel cum Isus a folosit o nevoie reală din viaţa păcătosului pentru a-i trezi interesul în lucrurile spirituale (Ioan 4), cea mai bună cale de a atinge inimile oamenilor este să porneşti de la nevoia lor.

Cere-i lui Dumnezeu un cuvânt
Vorbeşte cu Dumnezeu despre noul credincios. Permite dragostei lui Dumnezeu pentru el să inunde inima ta. Întoarce-ţi inima spre Duhul Sfânt şi El îţi va da cuvântul potrivit care va atinge persoana pe care o vei vizita.

22

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos Alege un text potrivit
Potrivit cu ceea ce îţi pune Duhul Sfânt pe inimă, caută în Biblie un pasaj potrivit şi meditează asupra lui. Un pasaj este suficient. Noi ar trebui să fim simpli, practici şi obiectivi în toate lucrurile. Adu-ţi aminte că capacitatea spirituală a noului credincios este încă foarte limitată.

Scrie mesajul
Organizează-ţi gândurile. Te ajută dacă le scrii pe hârtie. Scrie-le din nou şi din nou până când există un sens logic şi claritate în prezentarea lor. Aminteşte-ţi că nu este o predică ci un scurt mesaj, care nu ar trebui să depăşească 10 minute.

Familiarizează-te cu mesajul
Petrece ceva timp ca să parcurgi mesajul scris, pentru ca să-l poţi prezenta cu un ton natural al vocii, fără a trebui să-l citeşti.

Gândeşte-te la apariţia (înfăţişarea) ta
Gândeşte-te să te îmbraci potrivit, ca un reprezentant al lui Hristos. Evită extremele şi îmbracă-te potrivit pentru ocazia respectivă. Ceea ce este în interiorul tău ar trebui să fie reflectat în exterior.

Fii curat
Spală-te pe dinţi şi să ai o respiraţie proaspătă. Gura ta este canalul care transmite Cuvântul lui Dumnezeu. Fii grijuliu la mirosul trupului. Păstrează-ţi hainele curate. Curăţenia personală ar trebui să fie norma în viaţa unui lider. "Şi curăţaţi-vă trupurile cu apă curată ..."

Confirmă vizita
Telefonează pentru a confirma data, timpul şi locul vizitei aşa cum v-aţi înţeles în convorbirea telefonică anterioară. Fii scurt şi politicos.

Întâlneşte-te cu partenerul tău de vizită
Întâlneşte-te cu partenerul tău de vizită într-un loc potrivit, rugaţi-vă împreună şi cereţi-i lui Dumnezeu să vă folosească pe amândoi într-un mod special pentru a atinge inima noului credincios. Scopul este să-l facem un ucenic al lui Hristos, iar acest lucru este posibil numai prin puterea Duhului Sfânt. Partenerul tău ar trebui să fie cel care să vină pe lângă noul credincios ca şi un frate mai mare sau un consolidator. Evident el ar trebui să fie cineva pe care tu îl antrenezi deja să devină unul din cei 12 ai tăi.

Fii punctual
Permite noului credincios să se obişnuiască cu felul de oameni care îşi ţin cuvântul şi care împlinesc ceea ce spun indiferent de obstacole. Lipsa de punctualitate este o mare fisură de caracter.

Roagă-te înainte de a pleca
Rugăciunea este o unealtă indispensabilă pe tot parcursul drumului. Nu uita că înainte ca orice proiect spiritual să se materializeze pe pământ, ar trebui mai întâi să fie generat de rugăciunile sfinţilor, insuflat de Duhul Sfânt şi susţinut de Cuvântul Său.

Dependenţa faţă de Duhul Sfânt
El este Cel care ne convinge şi-L face pe Isus real în experienţa noastră. Noi suntem doar canalele Lui.

SCOPURILE VIZITEI
Pregăteşte mesajul cu rugăciune, bazat pe nevoile noului credincios. Întâlneşte-te cu partenerul de vizită şi rugaţi-vă frecvent pentru sprijinul lui Dumnezeu.

VIZITA
Atunci când vizitezi o casă tu duci în acea familie prezenţa lui Hristos, pentru că este ca şi cum Isus Însuşi ar fi mers acolo.

23

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

În timpul vizitei tale: A. Prezintă-te Este fundamental important ca oamenii să ştie cu cine au de-a face. Foloseşte un ton al vocii plăcut şi sincer. B. Deschide cu rugăciune Fără a lăsa impresia că eşti un fel de mistic, mulţumeşte pe scurt lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a împărtăşi cu acea familie preţioasă. C. Împărtăşeşte o scurtă porţiune din Scriptură Ar trebui să aducă speranţă pentru nevoile familiei. D. Explică, pe scurt, viziunea bisericii Explică despre reţeaua pe care tu o reprezinţi. Fii gata să asculţi la orice sugestie care s-ar putea s-o aibă. E. Roagă-te Roagă-te pentru nevoile oamenilor care sunt prezenţi. Să nu-ţi fie frică să ceri un miracol supranatural. F. Transmite pace La încheiere, cere pacea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, să păzească şi să protejeze toţi membrii familiei. Recomandări: • Ai grijă la înfăţişarea ta. • Vorbeşte dar şi ascultă. • Mai degrabă comunică decât să predici. • Nu depăşi timpul stabilit. • Nu fă vizite în timpul orelor de masă. În cazul unor obiecţii: • Nu fii arţăgos. • Fii prietenos cu fiecare. • Fii pregătit să predai. • Fii blând în corectarea celor care sunt împotriva ta. • Ascultă cu răbdare. Citire "Conducerea de succes prin grupul de 12" de César Castelanos, Partea 3, Capitolul 9. Textul de bază "Consolidarea, un proces eficient pentru facerea de ucenici" de Claudia Fajardo

24

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

ÎNAINTE DE ÎNTÂLNIRE
(PRE-ÎNTÂLNIREA)
Noul ucenic este dus la cursul pre-întâlnirii unde este pregătit pentru întâlnirea de trei zile. Pre-întâlnirea este esenţială pentru ca Întâlnirea să fie la succesul şi valoarea ei maximă. Locul: Cursul poate avea loc în biserică sau în celulă. Învăţătorii: Aceştia pot fi pastorul, liderii G12 sau liderul grupului. Durata: O oră pe săptămână pentru patru săptămâni sau două ore la două săptămâni. În mod logic, totul depinde de nevoile persoanei. Scopul: Conducerea noului credincios prin paşii de bază ai credinţei creştine. Scopul este să-l asiguri de salvarea lui, să-i explici beneficiile Crucii şi puterea eliberatoare a lui Dumnezeu şi să-l pregăteşti pe noul credincios pentru Întâlnire. Ne vom uita acum la liniile directoare pentru pregătirea celor care vor participa la Întâlnire.

Discuţii evanghelistice

CELE PATRU LEGI SPIRITUALE
"Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi." (Romani 5:8). "Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu" (Ioan 1:12). Demonstrează dragostea fără pereche a lui Dumnezeu pentru cei pierduţi persoanelor cărora le mărturiseşti şi condu-i la Hristos.

INTRODUCERE
Întregul Univers este condus de legi. Aceste legi sunt stabilite de Dumnezeu pentru a menţine ordinea perfectă a universului, "... şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui" (Evrei 1:3). După cum există legi naturale aşa există şi legi spirituale. Omul a ales să nu le respecte din propria voinţă. Acesta este motivul pentru care noi trebuie să ştim scopul lui Dumnezeu pentru viaţa noastră.

DUMNEZEU TE IUBEŞTE ŞI ARE UN PLAN MINUNAT PENTRU VIAŢA TA
"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică." (Ioan 3:16). Dumnezeu urăşte păcatul, dar iubeşte păcătosul! Neascultarea omului îl separă de planul originar pe care Dumnezeu îl avea planificat pentru el. De la o stare de binecuvântare, omul s-a aflat separat de gloria lui Dumnezeu. Nu a existat nici o altă cale de a răscumpăra omenirea, decât jertfa sacrificială oferită de Dumnezeu. Acea jertfă trebuia să fie Fiul Său.

OMUL ESTE PĂCĂTOS
25

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

ŞI ESTE SEPARAT DE DUMNEZEU
Suntem conştienţi că omul are o natură care se răzvrăteşte pe faţă împotriva autorităţii divine, acordând onoare mai degrabă poftelor cărnii, "Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu." (Romani 3:23). Aceasta înseamnă că sufletul tău nemuritor va fi veşnic separat de Dumnezeu şi va merge într-un loc de tortură continuă, unde nu va exista odihnă nici zi, nici noapte.

ISUS HRISTOS ESTE SINGURA CALE SPRE MÂNTUIRE
Isaia a spus: "Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi." (Isaia 53:5). Isus a acceptat de bună voie pedeapsa noastră pentru a ne acorda o răscumpărare completă. "Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor." (1 Corinteni 15:21). "Isus i-a zis: ,Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (Ioan 14:6). Numai prin Isus noi primim mântuirea şi iertarea păcatelor.

ACCEPTAREA LUI ISUS HRISTOS CA MÂNTUITOR ŞI DOMN
"Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu" (Ioan 1:12). Pentru ca un om să fie împăcat cu Tatăl, este necesar să se întoarcă la El, să-şi predea voinţa lui şi să-i ceară lui Hristos să vină şi să ia controlul vieţii lui. "Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine." (Apocalipsa 3:20).

CONCLUZII
Toată pedeapsa pe care noi o meritam ca şi păcătoşi a căzut asupra lui Isus - omul care niciodată nu a comis vreun păcat. Tot binele pe care Isus îl merita a venit asupra noastră simplu, prin credinţa în El. Dumnezeu ne vede prin Isus iar noi comunicăm cu Dumnezeu prin El.

APLICAŢII
După împărtăşirea acestor 4 legi spirituale, ar trebui să conducem persoana să-şi predea viaţa lui Isus. Apoi îl călăuzim prin rugăciunea de dedicare.

26

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Discuţia nr. 1 din Pre-Întâlnire NAŞTEREA DIN NOU
"Drept răspuns, Isus i-a zis: ,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.’" (Ioan 3:3). "Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi." (2 Corinteni 5:17).

SCOPURI
Să se identifice de ce noua naştere este necesară. Să se identifice avantajele şi rezultatele noii naşteri.

ÎNTREBARE INTRODUCTIVĂ
Crezi că tu ai experimentat noua naştere?

INTRODUCERE
Când ne naştem fizic, Dumnezeu a creat deja în noi sexul nostru, culoarea pielii, înălţimea şi greutatea, temperamentul, chiar şi anumite obiceiuri şi dorinţe. Dar să fii născut din nou înseamnă să obţii o viaţă spirituală şi o minte care să devină mintea lui Hristos. Pentru o lungă perioadă de timp, oamenii au căutat soluţii la problemele omenirii doar prin reforma socială, uitând că rădăcina fiecărei probleme este în zona spirituală. O dată ce problema spirituală a fost rezolvată, lucrul acesta se va reflecta în fiecare domeniu a vieţii oamenilor. Naşterea din nou este un act creativ. Dumnezeu ia credinţa credinciosului şi o fuzionează cu puterea Duhului Sfânt. Aceasta produce miracolul unei inimi şi duh nou: "ce este născut din Duh, este duh" (Ioan 3:6).

TOŢI AU NEVOIE DE O NOUĂ NAŞTERE
"Cine poate zice: ,Mi-am curăţit inima, sunt curat de păcatul meu?’" (Proverbe 20:9). Dacă Isus ar fi vorbit lui Zacheu (un hoţ), sau Mariei Magdalena (o păcătoasă), sau hoţului care a fost atârnat alături de El pe cruce, spunând, "Cel care nu este născut din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu", cineva poate cu uşurinţă înţelege că asemenea oameni răi trebuie să se schimbe. Totuşi, nu aşa s-a întâmplat. El a spus acest lucru lui Nicodim, un învăţător al legii, care se ruga două ore pe zi, postea de două ori pe săptămână şi era zelos în doctrina Mozaică. Ideea că omul se poate reforma pe sine însuşi este, în consecinţă, complet lipsită de fundament. Naşterea din nou nu este un eveniment intelectual, ci este un miracol spiritual.

CINE PRODUCE NAŞTEREA DIN NOU
Apostolul Iacov scrie: "El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui." (Iacov 1:18). Există putere în Cuvântul lui Dumnezeu. Are putere de regenerare şi să de-a viaţă. Are putere de înviere şi produce schimbări reale şi profunde în viaţa omului. Isus Hristos a spus: "şi veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi." Adevărul este Isus şi El a spus despre El Însuşi: "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa". Ioan, de asemenea, ne învaţă că: "Duhul este acela care dă viaţa, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă." (Ioan 6:63). Naşterea din nou poate avea loc numai prin primirea Duhului Sfânt. Pentru a-L primi pe El, trebuie să mori faţă de păcat. Duhul Sfânt este sfânt şi El va locui numai în viaţa care a fost regenerată de sângele lui Isus.

27

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Profetul Ezechiel a spus: "Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din inima voastră inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele." (Ezechiel 36:26,27). Această naştere din nou vine direct de la Duhul Sfânt, care prin credinţă, eliberează duhul de viaţă în noul credincios.

AVANTAJELE NAŞTERII DIN NOU
Numai omul spiritual poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Ochii lui spirituali sunt deschişi şi poate înţelege toate lucrurile care sunt ascunse de omul natural. Pavel a spus: "Dar, după cum este scris: ,Lucruri, pe cari ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe cari le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.’" (1 Corinteni 2:9). Putem sumariza avantajele naşterii din nou, după cum urmează: 1. Ochii spirituali sunt deschişi. Păcatul orbeşte ochii, dar când îl acceptăm pe Isus, ochii noştrii spirituali sunt deschişi. 2. Trecerea de la întuneric la lumină. Păcatul ne duce pe căi întunecate. Convertirea ne face să ne întoarcem spatele întunericului şi să ne direcţionăm paşii către o nouă cale, calea luminii. 3. Convertirea de sub stăpânirea lui Satan sub stăpânirea lui Dumnezeu. Păcatul ne înrobeşte, ţinându-ne sub stăpânirea lui Satan. Când am fost convertiţi la Hristos, am venit sub stăpânirea lui Dumnezeu. 4. Prin credinţa în Isus primim iertare pentru păcate. Credinţa are convingerea că păcatele noastre merită pedeapsa, dar că Isus le-a purtat în trupul Său. 5. Primim o moştenire împreună cu sfinţii. Pavel a zis: "El care nu L-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi, cum nu va da totul pentru noi?" (Fapte 9:1-9?).

CONCLUZIE
Indiferent de statura morală actuală, fiecare persoană are nevoie de naşterea din nou. Noi nu ne putem schimba pe noi înşine. Naşterea din nou este produsă de Cuvântul lui Dumnezeu şi de Duhul Sfânt. Numai prin naşterea din nou, o persoană poate primi vedere spirituală, trece de la întuneric la lumină şi de la păcat la sfinţenie. Naşterea din nou vine prin credinţă. Ar trebui să primim revelaţia omului nou şi moartea omului vechi.

APLICAŢIE
Analizează dacă tu ai experimentat naşterea din nou. Având în vedere avantajele naşterii din nou, evaluează dacă ai primit şi experimentat beneficiile puse deoparte pentru noul credincios. Gândeşte-te la importanţa sacrificiului lui Isus pe cruce la Golgota. Dacă Dumnezeu L-a dat pe Isus să ne răscumpere de păcatele noastre, oare cu cât ne va da mai mult de atât? "Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?" (Romani 8:31, 32).

28

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Discuţia nr. 2 din Pre-Întâlnire PRINCIPIILE ELIBERĂRII
"Şi a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: ,Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.’" ( Ioan 8:31,32).

SCOPURI
Să de-a elementele de bază ale eliberării din diferite feluri de legături care pot exista în viaţa noului credincios. În timpul Întâlnirii va exista timp de slujire pentru aceste domenii, iar dacă există o atitudine şi un răspuns corect, un miracol va avea loc. Lucrarea lui Hristos, când a venit pe pământ - să moară, să fie îngropat şi să învie din nou - a costat un mare preţ. Putem fi siguri că oricine crede în El va experimenta o eliberare profundă de orice fel de influenţă sau putere demonică. "Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea" (Isaia 61:1). Eliberarea este completă atunci când persoana simte că apăsarea blestemului din trecut nu îl mai ţine, când viciile nu îl mai domină, când există eliberare de păcatul înaintaşilor, şi când simte că plinătatea lui Dumnezeu curge în mod liber prin viaţa lui.

CONDIŢIA PĂCĂTOSULUI
Omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu şi a devenit implicat în tot felul de rele. Toate aceste lucruri au avut consecinţe pentru om. El a început să experimenteze tot felul de blesteme, în aşa fel încât duşmanul a ridicat întărituri în jurul lui, l-a legat, apăsat şi înrobit. Datorită păcatului, Satan a găsit un drept legal să domnească peste om şi să-l înrobească. Păcatul a separat omenirea de Dumnezeu. Isus le-a răspuns: ",Adevărat, adevărat, vă spun’, le-a răspuns Isus, ,că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului." (Ioan 8:34). Lumea, cu toate înşelăciunile şi valorile ei distructive, lasă un mare gol în sufletul omului. "Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac." (1 Ioan 2:16,17). Plăcerile trupului cu toate viciile ei, corupe nu numai mintea dar şi slăbeşte sănătatea provocând tot felul de boli şi scurtând viaţa unei persoane. "Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei." (Galateni 5:24). "Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu." (Galateni 5:19-21). Diavolul aduce tot felul de legături în viaţa păcătosului. "Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său." (1 Ioan 3:10). Iar Domnul, mustrând liderii religioşi din vremea Lui, care acţionau cu o atitudine ipocrită, le-a spus: "Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş;

29

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii." (Ioan 8:44). Când cineva permite păcatul în viaţa sa, se vor ridica legături, blesteme şi întărituri care vor afecta întreaga fiinţă umană. "... duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos". 1 Tesaloniceni 5:23 ne arată trei domenii pe care duşmanul încearcă să le controleze, domine şi înrobească. Aceste legături pot stăpâni oamenii: 1. Duhul - orbirea şi ţinerea lui în întuneric. Aceasta face ca oamenii să se predea în faţa păcatului idolatriei şi a practicii vrăjitoriei. Omul crede că Îl slujeşte pe Dumnezeu şi nu realizează de fapt că Îi creează neplăcere lui Dumnezeu. "... a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu" (2 Corinteni 4:4). 2. Sufletul - cele mai rele răni de care suferă omenirea sunt chinuirea profundă a sufletului iar cauza lor majoră este respingerea. Isus a suferit respingerea pe crucea din Golgota, pentru ca noi să putem fi acceptaţi de Dumnezeu prin El. Numai prin Isus, rănile sufletului pot fi vindecate. 3. Trupul - Duşmanul a atacat omenirea cu tot felul de boli şi infirmităţi. Oricine Îl respinge pe Dumnezeu se expune să sufere consecinţele păcatului cu tot felul de boli şi blesteme. 4. Finanţele - cu sărăcia şi distrugerea. Moise a zis: "... şi vei bâjbâi pe întuneric ziua în amiaza mare, ca orbul pe întuneric; nu vei avea noroc în treburile tale, şi în toate zilele vei fi apăsat, prădat, şi nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor. Boul tău va fi junghiat sub ochii tăi, şi nu vei mânca din el; ţi se va răpi măgarul dinaintea ta, şi nu ţi se va înapoi; oile tale vor fi date vrăjmaşilor tăi, şi nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor." (Deuteronom 28:29,31).

PROVIZIA LUI DUMNEZEU PENTRU ELIBERAREA NOASTRĂ
Noi suntem eliberaţi prin puterea crucii. Isus a luat toate blestemele noastre asupra Lui, după cum este scris în Galateni 3:13, "Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: ,Blestemat e oricine este atârnat pe lemn’". Pe cruce El a inversat blestemul şi are acum dreptul să ne elibereze pe noi. Noi nu vorbim despre cruce la singular, ci despre ceea ce reprezintă lucrarea de la Golgota. Moartea lui Hristos a devenit moartea noastră. Acolo, toate datoriile noastre au fost anulate. Toată ura şi duşmănia lui Satan au fost distruse de puterea lui Isus. Crucea a devenit arma mortală folosită împotriva duşmanului nostru şi a împărăţiei întunericului. Crucea singură poate elibera omul din sclavia păcatului, din asuprirea lui Satan şi de consecinţele blestemului. Crucea îl eliberează pe om şi îl face în stare să păşească pe drumul binecuvântării. Pavel a spus: "Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu" (1 Corinteni 1:18). Versetul 21 adaugă: "Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii." Apoi versetul 23: "dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire, şi pentru Neamuri o nebunie".

Crucea ne eliberează de:  Păcat - Romani 6:23, "Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată
al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru".

 Legături demonice - Luca declară "cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu
putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El." (Fapte 10:38).

30

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

 Distrugere - psalmistul declară că Dumnezeu "a trimis Cuvântul Său şi i-a tămăduit, şi i-a
scăpat de la distrugere" (Psalmul 107:20).

 Suferinţă - Isaia 63:9 spune: "În toate necazurile lor, n-au fost fără ajutor, şi Îngerul care era
înaintea Feţei Lui i-a mântuit; El Însuşi i-a răscumpărat, în dragostea şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a sprijinit şi i-a purtat în zilele din vechime".

PREGĂTIREA PENTRU ELIBERARE
A. Dorinţă să trăieşti în libertate. Dumnezeu doreşte să ne elibereze. El ne-a dat mijloacele pentru a fi eliberaţi în Hristos, dar omul trebuie să-şi dorească aceasta cu propria lui voinţă. Matei 11:28-30 spune: "Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi dela Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară". B. Identifică cauzele legăturilor. Psalmul 139:23,24 spune: "Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!". C. Pocăinţă şi mărturisirea păcatelor. Eliberarea nu este un substitut al pocăinţei. Datorită păcatului, Satan are drepturi legale. Acele drepturi legale vor fi anulate numai prin pocăinţă şi când o persoană renunţă la viaţa sa păcătoasă. "Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi peri la fel." (Luca 13:3). D. Credinţă. Evrei 11:6 spune: "Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută". E. Deţine adevărul. "Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi" (Ioan 8:36). F. Rugăciune şi post. "Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post" (Matei 17:21).

APLICAŢIE
Roagă-te cu noul credincios, folosind paşii daţi mai sus. În timpul sesiunilor din Pre-Întâlnire, încurajează-i să se înscrie pentru Întâlnire. Dacă ei doresc, vieţile lor vor fi complet transformate.

31

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Discuţia nr. 3 din Pre-Întâlnire GARANTAREA MÂNTUIRII
"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El." (Ioan 3:16,17).

SCOPURI
Pentru ca noul credincios să experimenteze garantarea mântuirii prin lucrarea lui Hristos pe cruce.

ÎNTREBĂRI INTRODUCTIVE
Există două întrebări frecvent folosite în "Evangelism Explosion":

1. Dacă ar fi să mori la noapte, unde îţi vei petrece eternitatea?
Următoarea întrebare, urmează după răspunsul la prima:

2. Să presupunem că ajungi la porţile cerului, ce îi vei răspunde lui Dumnezeu dacă te va întreba: de ce să te las înăuntru? IMPLICAŢII ALE PLANULUI DE MÂNTUIRE
Planul de mântuire a lui Dumnezeu cuprinde următoarele aspecte: justificarea, regenerarea, sfinţirea şi răscumpărarea.

JUSTIFICAREA
Justificarea înseamnă să "declari neprihănit". Acesta este actul prin care Dumnezeu declară că păcătosul care se încrede în Hristos, şi îşi mărturiseşte credinţa în El şi în lucrarea Lui, este drept şi acceptat în prezenţa Lui: "Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus." (Romani 3:24).

SFINŢIREA
Să fii sfinţit înseamnă să fii sfânt şi pus de-o parte pentru Dumnezeu. O persoană devine sfântă prin har. Sfinţirea este consacrarea totală pentru Dumnezeu, atât în lumea morală cât şi cea spirituală. Sfinţirea este produsă în credincios de către lucrarea Duhului Sfânt: "Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos" (1 Tesaloniceni 5:23).

REGENERAREA
Regenerarea înseamnă că noi ne schimbăm modul de gândire în legătură cu păcatul. Mintea noastră devine deschisă la tot ce are legătură cu Dumnezeu, în mod special la întruparea Fiului Său şi la lucrarea Lui răscumpărătoare. Duhul Sfânt este cel care permite această regenerare în omul dinăuntru, atât moral cât şi spiritual: "Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte." (1 Corinteni 2:14).

RĂSCUMPĂRAREA
Mântuirea este direct asociată cu răscumpărarea omului, şi această răscumpărare este asemănată cu cineva care plăteşte un preţ pentru răscumpărarea unui sclav. Pentru că nu a existat nimeni pe pământ în stare să plătească preţul pentru răscumpărarea (redobândirea) omenirii din păcatele sale, Dumnezeu Şi-a trimis singurul Fiu să facă asta, izbăvind omenirea de la condamnarea eternă: "Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi" (Romani 5:8).

32

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
Pavel a spus: "În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său" (Efeseni 1:7).

PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU PENTRU TINE
Viaţa veşnică "Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viaţă veşnică. Eu sunt Pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie, şi au murit. Pâinea, care se pogoară din cer, este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea, şi să nu moară. Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii" (Ioan 6:47-51). Iertarea păcatelor "Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi." (1 Ioan 1:8-10). Poziţia unui fiu: "Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu" (Ioan 1:12). Moştenirea împreună cu Hristos "Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El." (Romani 8:17). Lucruri pe care ar trebui să le ştii în ce priveşte: Natura cea nouă "Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi." (2 Corinteni 5:17). Mărturia interioară "Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: ,Ava! adică: Tată!’ Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu." (Romani 8:15,16). Viaţa ta va tânji după: O foame pentru studierea Bibliei "Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire" (1 Petru 2:2). O viaţă sfântă "Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: ,Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt’." (1 Petru 1:15,16). Dragoste pentru frăţietate "Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său, rămâne în moarte." (1 Ioan 3:14). Mărturisire constantă despre Hristos "Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit" (Fapte 4:20).

ÎNTREBĂRI FINALE
Potrivit cu Galateni 3:13, de la ce ne-a răscumpărat Hristos când a murit crucificat pe cruce?

APLICAŢIE
Examinează-ţi întreaga viaţă şi vezi dacă există vreun domeniu în care ai păcat nemărturisit lui Dumnezeu. Renunţă la el şi începe să te bucuri de sfinţirea care vine împreună cu mântuirea.

33

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Discuţia nr. 4 din Pre-Întâlnire PUTEREA SCRIPTURILOR
"Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună" (2 Timotei 3:16,17). Versete pentru memorare "Însă ori şi cine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şivoaiele, au suflat vânturile, şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare" (Matei 7:26,27).

SCOPURI
Pentru ca noul credincios să experimenteze puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Să păstrezi Cuvântul în inima lor şi să fie în stare să-L pună în practică.

ÎNTREBARE INTRODUCTIVĂ
Ce paşi ar trebui făcuţi pentru a putea să auzi vocea lui Dumnezeu? "Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău." (Deuteronom 28:1,2).

INTRODUCERE
Noi ar trebui să iubim Cuvântul, să-i urmăm instrucţiunile la fel cum căpitanul vasului îşi urmează busola. Biblia este o mare comoară pentru că conţine răspunsurile la toate nevoile noastre.

CE ESTE BIBLIA?
Cuvântul Biblie vine de la termenii greceşti "biblos" şi "biblion" (în formă diminutivă), amândoi înseamnând "carte". "Şi a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: ,Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi." (Ioan 8:31,32).

IMPORTANŢA BIBLIEI
Dincolo de puterea ei de a transforma vieţi, Biblia se evidenţiază şi pentru că: • Este Cuvântul lui Dumnezeu şi revelaţia lui Hristos. "Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!" (2 Corinteni 5:20). • Conţine legile divine. "Ci iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele, sau pe fratele său, zicând: ,Cunoaşte pe Domnul!’ Căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor." (Ieremia 31:33,34). • Cuprinsul ei, în 66 de cărţi, sumarizează lucrarea a aproximativ 40 de scriitori din perioade istorice diferite. Isus a zis: "Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece" (Matei 24:35). Isaia a profeţit: "iarba se usucă, floarea cade; dar Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac" (Isaia 40:8).

34

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
Lucruri care fac din Biblie o carte unică: * Biblia este revelaţia lui Dumnezeu pentru omenire. 2 Petru 2:19,20 spune: "Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurca iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi". * Se referă la mântuirea omenirii. "Isus le-a zis: ,Adevărat, adevărat, vă spun, că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer; căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer, şi dă lumii viaţă’." (Ioan 6:32,33). * Se referă la adevăr. "V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi, şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr." (1 Ioan 2:21). * Isus este caracterul central. ",Doamne’, i-a zis Filip, ,arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.’ Isus i-a zis: ,De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ,Arată-ne pe Tatăl?’" (Ioan 14:8, 9).

CUM SĂ NE APROPIEM DE CUVÂNT
1. Ascultă cu atenţie de vocea lui Dumnezeu în fiecare zi. "Dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău." (Deuteronom 28:1, 2). 2. Citeşte-l cu o atitudine corectă. 3. Meditează asupra lui (fă un studiu detaliat). "Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine" (Ioan 5:39). 4. Pune-i poruncile în practică. "Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea" (Psalmul 119:105). 5. Comunică-l şi mărturiseşte-l. "Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire" (Romani 10:10).

CUM SĂ STUDIEM CUVÂNTUL
A. Alege un loc potrivit. B. Fă din studiu un obicei. C. Păstrează un jurnal devoţional în care să scrii zilnic: Mesajul lui Dumnezeu pentru mine astăzi Promisiunea lui Dumnezeu pentru viaţa mea O poruncă pe care să o ascult Aplicaţii personale Verset biblic pentru memorare

35

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos BENEFICII ALE APROPIERII DE CUVÂNT
* * * * Învaţă (doctrinele) Convinge (ne face conştienţi de capcanele noastre) Corectează (ne conduce pe cărarea dreaptă) Instruieşte (ne modelează caracterul)

CUM OBŢIN ACEA PUTERE PENTRU VIAŢA MEA?
Pune de-o parte 15 minute în fiecare zi pentru a face următoarele: * 5 minute să vorbeşti cu Dumnezeu. * 5 minute să citeşti Biblia, începând cu Evanghelia lui Ioan şi terminând cu Apocalipsa. * 5 minute să meditezi la ce ai citit. Dacă noi vom descoperi secretul trăirii în comuniune cu Dumnezeu, atunci vom găsi "comoara cerurilor".

ÎNTREBARE FINALĂ
Care sunt beneficiile pentru o persoană care se apropie de Cuvânt?

APLICAŢIE
Fii hotărât să menţii o reală relaţie cu Dumnezeu printr-un studiu biblic zilnic şi regulat. Fii hotărât să citeşti un număr de capitole în fiecare zi şi să memorezi versetele prin care Dumnezeu îţi vorbeşte personal. Începe cu Evanghelia după Ioan.

36

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

ÎNTÂLNIREA
CE ESTE O ÎNTÂLNIRE?
O întâlnire cu Isus este cea mai frumoasă experienţă pe care o poate avea orice fiinţă umană. Când Dumnezeu a creat fiinţele umane, El a lăsat un loc gol în inimile lor pentru ca omul să-şi caute fericirea pentru a fi compleţi. Acea goliciune poate fi umplută numai de Domnul Isus Hristos. Patriarhul Iov a exclamat: "Oh! dacă aş şti unde să-L găsesc, dacă aş putea să ajung până la scaunul Lui de domnie, mi-aş apăra pricina înaintea Lui" (Iov 23:3, 4). Întâlnirea este prima experienţă în care stai faţă în faţă cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Său. De asemenea, te înfruntă pe tine şi trecutul tău şi dezrădăcinează total influenţele negative din viaţa ta. Vei fi în stare să meditezi la viaţa ta zilnică şi prin credinţă să planifici un viitor mai bun.

SCOPURI GENERALE
Biblia, învăţătura, slujirea, grupurile mici şi casetele video, vor ajuta noul credincios:  să fie sigur de mântuirea lui.  să experimenteze o pocăinţă genuină (sinceră şi reală).  să rupă legăturile care îl leagă de trecut.  să primească vindecare emoţională (lăuntrică).  să primească şi să experimenteze plinătatea Duhului Sfânt.  să aibă o claritate asupra viziunii.

ORGANIZAREA
UNDE AR TREBUI SĂ AIBE LOC ÎNTÂLNIREA?
Este de preferat să fie în afara oraşului. Dacă acest lucru nu este posibil, poate să aibă loc în oraş la un loc de întâlnire unde oamenii să-şi poată petrece neîntrerupţi zilele împreună. Poate fi într-un centru de conferinţe, hotel sau centru de odihnă.

PARTICIPANŢII
Numai aceia ar trebui să ia parte care au trecut deja prin sesiunile din Pre-Întâlnire. Grupul ar trebui să fie omogen - bărbaţi, femei, tineri, tinere sau cupluri. Băieţii şi fetele pot participa împreună la Întâlnirile copiilor.

COSTUL
Preţul fixat pentru a acoperi cheltuielile Întâlnirii. Ucenicul ar trebui să-şi plătească propriile cheltuieli.

DURATA
De obicei au loc la sfârşit de săptămână, începând cu vineri seara, sâmbătă toată ziua şi terminând cândva duminică după amiază.

MĂRIMEA GRUPULUI
Noi ţintim ca fiecare din cei 12 să ia aproximativ 6 persoane la Întâlnire, având astfel o medie de 72 de persoane. Cel care coordonează va avea 12 ghizi care să-l ajute la slujire. Fiecare ghid trebuie să se asigure că fiecare participant este slujit pe deplin. În felul acesta evitându-se supraîncărcarea altui ghid.

ECHIPA
Echipa este formată dintr-un ghid spiritual, un coordonator şi un grup de ghizi. Echipa ar trebui instruită în diferite slujiri cu o lună sau două înainte.

37

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

SUBIECTELE
Întâlnirile sunt pentru grupurile omogene, aşa că subiectele sunt pregătite potrivit cu nevoile fiecărui grup. O mare parte din materialul de bază poate fi găsit în seriile "As Firm as The Rock" (Neclintiţi ca şi Stânca).

CERINŢE
Întâlnirea este permanentă, nimeni nu poate pleca înainte de încheiere. Fiecare persoană care participă trebuie să completeze un formular, să fi participat la sesiunile din Pre-Întâlnire şi să vină bine pregătit şi cu o inimă deschisă.

FUNCŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE ECHIPEI
GHIDUL SPIRITUAL
Poartă de grijă pentru bunăstarea spirituală a echipei în timpul pregătirii şi din timpul Întâlnirii în sine. De asemenea, ghidul spiritual trebuie: • să slujească echipa • să studieze materialul desemnat pentru ghizi • să promoveze munca în echipă • să slujească la subiectele principale din Întâlnire, cum ar fi: Eliberare, Vindecare interioară şi Pocăinţă.

COORDONATORUL
Coordonează fiecare activitate din cadrul Întâlnirii, atât la nivel spiritual cât şi la nivel administrativ: La nivelul spiritual, coordonatorul: A. Pregăteşte atmosfera spirituală a Întâlnirii prin eforturile sale personale şi ale echipei. B. Îi cere lui Dumnezeu un cuvânt specific pentru Întâlnire iar apoi îl împărtăşeşte cu echipa. Acest lucru este esenţial, pentru că prin rugăciune Dumnezeu va da un Cuvânt Rhema şi Îşi va revela planul specific pentru oameni în fiecare Întâlnire în parte. C. Încurajează şi călăuzeşte echipa în rugăciune, post şi război spiritual pentru Întâlnire. D. Prin rugăciune, veghează asupra unităţii şi sfinţeniei echipei cât şi la sensibilitatea ei la Duhul Sfânt. E. Motivează echipa să se roage zilnic pentru Întâlnire şi să se implice în război spiritual împotriva oricărei opoziţii care s-ar putea ridica înainte sau în timpul Întâlnirii. F. Organizează un lanţ de post şi rugăciune în timpul pregătirii pentru Întâlnire. G. Supraveghează şi evaluează Întâlnirea, asigurându-se că toate obiectivele au fost împlinite. H. Slujeşte în Post-Întâlnire pentru a sprijini şi întări toată învăţătura primită în timpul Întâlnirii şi continuă să supravegheze dezvoltarea fiecărei persoane care a participat la Întâlnire. La nivelul administrativ, coordonatorul: 1. Planifică, organizează şi supraveghează activitatea din timpul Întâlnirii, delegând responsabilităţi fiecărui ghid. 2. Se asigură că pregătirea este gata.

38

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

3. Repartizează grupurile de oameni şi evaluează dacă fiecare persoană care participă la Întâlnire a fost ucenicizată corect. 4. Alege o echipă de mijlocitori care să se roage pentru pregătirea şi dezvoltarea Întâlnirii. 5. Delegă studii (lectură) ghizilor iar apoi supraveghează şi evaluează împlinirea obiectivelor de la fiecare studiu.

GHIZII
Ei trebuie să fie foarte familiarizaţi cu materialul de la Întâlnire. Intenţionează să aducă între 6 şi 10 persoane la Întâlnire. Învaţă, studiază şi cunosc materialul care le-a fost alocat. Se pregătesc pe ei înşişi prin post şi rugăciune. Comunică cu grupul desemnat atât în timpul Întâlnirii cât şi după. Caută unitatea şi interacţiunea cu alţi ghizi, având un spirit smerit şi o inimă slujitoare, întotdeauna să fie politicoşi, plăcuţi, atenţi la cuvinte şi cu o atitudine creştină.  Ucenicizează fiecare persoană pe care au invitat-o.  Se asigură că după Întâlnire şi Post-Întâlnire, fiecare persoană va fi pusă într-o celulă, în Şcoala de Lideri şi că este ucenicizată de un lider din G12, începând cu "Scara Succesului" şi cu calea lor de a deveni lideri în timpul lor.      

PREGĂTIREA ECHIPEI PENTRU ÎNTÂLNIRE
ORDINEA ACTIVITĂŢILOR
Sugestii pentru administrarea eficientă a timpului din timpul pregătirii pentru Întâlnire: Întâlnirea nr. 1. Discută: "Privilegiul chemării" (cu timp pentru slujire). Coordonatorul trebuie să împărtăşească cu echipa de ghizi, cuvântul profetic pentru Întâlnire. Planifică un ciclu de post şi rugăciune cu întreaga echipă. Întâlnirea nr. 2. Introducerea echipei (mărturiile ghizilor). Întâlnirea nr. 3. Discută: "Să ne păstrăm într-o sfinţenie totală" (cu timp pentru slujire). Întâlnirea nr. 4. Discută: "Ce înseamnă să fii un ghid" (cu timp pentru slujire). Delegă responsabilităţi, atribuie fiecare material pentru Întâlnire ghidului potrivit pentru a-i explica scopurile. Întâlnirea nr. 5. Discută: "O inimă plină de dragoste şi compasiune" (cu timp pentru slujire). Rugăciune de mijlocire pentru orice fel de domeniu pe care Domnul L-a descoperit. Întâlnirea nr. 6. Treci în revistă schiţele lecţiilor care ţi-au fost atribuite şi roagă-te pentru Întâlnire. Întâlnirea nr. 7. Treci peste toate lecţiile. Verifică îndeplinirea responsabilităţilor delegate. Întâlnirea nr. 8. Discută: "Depinzând de Duhul Sfânt" (cu timp pentru slujire). Corecturi finale la lecţii (făcute de ghidul spiritual). Întâlnirea nr. 9. Război spiritual pentru fiecare lecţie şi pentru domeniile specifice ale întregii Întâlnirii. Întâlnirea nr. 10. Timp de slujire cu ghidul spiritual. Întâlnirea nr. 11. Întâlnire preliminară cu participanţii pentru a verifica pregătirea lor.

39

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
Întâlnirea nr. 12. Întâlnirea finală cu toţi participanţii şi cu familiile lor pentru rugăciune şi război spiritual. Ne vom uita acum la schiţele fiecărui material de pregătire pentru echipă. Acestea sunt extrase din Manualul de Întâlnire al Reţelei Tinerilor.

Discuţia de pregătire a echipei nr. 1 PRIVILEGIUL CHEMĂRII
"Domnul zisese lui Avraam: ,Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine’" (Genesa 12:1-3). Verset de memorat "Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvântare." (Genesa 12:2).

SCOPURI
Să faci ghizii să înţeleagă importanţa responsabilităţii lor, pentru a putea avea succes în lucrarea lor.

ÎNTREBĂRI INTRODUCTIVE
Eşti sigur de chemarea ta? O chemare este un dar de la Dumnezeu pentru fiecare dintre copii Lui. Avraam nu a căutat o chemare, dar Dumnezeu Şi-a găsit plăcerea să se descopere pe Sine lui Avraam şi să-l cheme.

RĂSPUNSUL LA CHEMARE
Chiar dacă chemarea lui Avraam a venit direct de la Dumnezeu, a depins de Avraam s-o creadă, să i se supună şi să răspundă. Găsim câteva aspecte interesante în viaţa lui Avraam în legătură cu răspunsul lui la chemare. 1. Ascultare imediată. El nu a aşteptat săptămâni sau luni de zile, ci a răspuns imediat chemării divine. 2. Ascultare totală. Avraam a ascultat fiecare cuvânt pe care Domnul i l-a descoperit. 3. Credinţă genuină (reală). Credinţa lui Avraam a fost curată (pură) ca a unui copil, el nu s-a îndoit niciodată de cuvintele pe care i le dădu-se Dumnezeu. 4. Perseverenţă. Avraam nu s-a uitat la circumstanţe, ci a crezut că Dumnezeu este credincios în ceea ce a promis să facă.

BENEFICII ALE RĂSPUNSULUI LA CHEMARE
Îi face plăcere lui (Îl mulţumeşte pe) Dumnezeu. Dumnezeu a fost atât de mulţumit de răspunsul lui Avraam la fiecare test la care a fost supus, încât Dumnezeu a hotărât să stabilească o relaţie intimă cu el. A făcut promisiunea că El va fi real în viaţa lui. Avraam a devenit prietenul lui Dumnezeu. Dumnezeu a întemeiat legământul Său cu el, şi cu toţi urmaşii lui. Apoi, el a primit ungerea multiplicării (Genesa 17:1-6).

CONCLUZIE
La fel cum Avraam la crezut pe Iehova şi s-a bazat pe El pentru neprihănire, tot aşa şi fiecare ghid trebuie să creadă în Dumnezeu, să fie sigur de chemarea lui şi să răspundă cu credincioşie la ea.

APLICAŢIE 40

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
Slujeşte ghizilor, conducându-i prin fiecare punct explicat mai sus şi ajută-i să preţuiască şi să-şi asume chemarea de a conduce oamenii lui Dumnezeu.

Discuţia de pregătire a echipei nr. 2 SFINŢENIA DUMNEZEU CHEIA PENTRU A OBŢINE SPRIJINUL LUI

"Ca, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre" (Luca 1:74,75).

SCOPURI
Să înveţi pe fiecare ghid să preţuiască sfinţenia şi să rămână sfânt ca o cheie pentru a vedea puterea lui Dumnezeu în viaţa lor.

ÎNTREBARE INTRODUCTIVĂ
Ce beneficii aduce o viaţă sfântă? Să fii sfânt înseamnă să fii ales şi pus deoparte de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu ne-a ales pentru slujirea Lui iar el nu ne schimbă cu nimeni şi nimic. Beneficiul care îl aduce o viaţă sfântă este faptul că Dumnezeu ne va putea folosi. În Judecători 13:25, Dumnezeu l-a sfinţit pe Samson pentru a fi plin de Duhul lui Dumnezeu făcându-l în stare să elibereze poporul lui Israel.

CARACTERISTICI ALE LIDERULUI
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.      1. 2. 3. 4. Este ales de Dumnezeu în momente de criză. Îi este dată putere supranaturală. Bariere sunt puse pentru a-şi păstra integritatea. Îi este dată sarcina de a aduce eliberare poporului lui Israel.

CE-ŢI POATE FURA SFINŢENIA?
Încredere excesivă în carne (fire). Joaca cu ispitele. Încredere de sine excesivă. Fiind legat în mod neadecvat de un necredincios. Renunţând în faţa presiunea altor oameni (Vezi Judecători 15 şi 16).

CONSECINŢE ALE PIERDERII SFINŢENIEI
Devii un sclav al duşmanilor tăi. Pierzi complet viziunea lui Dumnezeu. Eşti dispreţuit şi ridicularizat. Eşti calomniat şi eşti tratat rău. Mori.

CUM ESTE RESTAURATĂ SFINŢENIA?
Pocăinţă genuină (reală). Cere cu insistenţă favoarea lui Dumnezeu. Cere reînnoirea ungerii. Dedicare pentru a-ţi împlini sarcina cu credincioşie.

CONCLUZIE
Samson, chiar dacă a fost cel mai puternic om din lume, nu ia păsat de relaţia lui cu Dumnezeu şi aceasta ia adus distrugerea. Fiecare credincios, nu contează cât de puternic este spiritual, se expune pe sine la aceeaşi distrugere potenţială ca şi Samson, dacă nu este atent să umble constant cu Dumnezeu.

APLICAŢIE 41

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
În timpul slujirii ar trebui să-i conducem pe ghizi să se examineze, să-şi recunoască greşelile şi într-un mod simplu să-i ceară Domnului iertare, restaurare şi reînnoirea relaţiilor lor cu Dumnezeu.

Discuţia de pregătire a echipei nr. 3 CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN GHID?
"Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire" (Proverbe 12:26). [traducerea englezească spune: “Cel neprihănit ar trebui să-şi aleagă cu grijă prietenii, pentru că calea celor răi îl duce în rătăcire” - n.trd.] Verset de memorat "Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu" (Romani 8:14).

SCOPURI
Scopul este să motiveze ghidul să-şi ducă la îndeplinire sarcina cu toată silinţa aşa cum cere lucrarea lui Dumnezeu.

ÎNTREBARE INTRODUCTIVĂ
Ce înseamnă să fii un ghid? “Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare” (Ioan 16:13). A fi ghid înseamnă a fi un reprezentant al lui Hristos pe pământ. Înseamnă să comunici cu credincioşie mesajul care ţi-a fost încredinţat, să fii un vegheator şi să avertizezi cu privire la viitor. Înseamnă să fii o persoană sub autoritate. Romani 13:1 spune: “Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile cari sunt, au fost rânduite de Dumnezeu”.

IMPORTANŢA PREGĂTIRII
Un ghid trebuie să fie bine echilibrat şi pregătit cum se cuvine. La un nivel spiritual, el trebuie să cunoască bine Biblia şi să o studieze în profunzime. El trebuie să aibă o puternică relaţie cu Dumnezeu prin rugăciune şi post. La un nivel personal, el ar trebui să exceleze în tot ceea ce face şi să promoveze unitatea în cadrul echipei.

ATITUDINEA UNUI GHID
• O atitudine corectă vine întotdeauna ca un rezultat al prezenţei lui Dumnezeu. • Ghidul are o atitudine umilă şi servitoare. “Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!” (Marcu 10:45). • Îi permite lui Dumnezeu să ia şi să modeleze viaţa sa. • Are autoritate datorită transparenţei căilor sale. • Îi tratează pe fiecare egal, fără preferinţe. • Se identifică cu suferinţa altor oameni.

CONCLUZII
Lucrarea unui ghid ar trebui făcută cu excelenţă şi disciplină, pentru că va ajuta la creşterea spirituală a celor care participă la Întâlnire.

APLICAŢIE
În timpul slujirii, condu-i pe ghizi să reflecteze asupra fiecărui aspect al acestei învăţăturii şi motivează-i la o dedicare radicală pentru a sluji cu excelenţă.

42

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Discuţia de pregătire a echipei nr. 4 CARACTERISTICI ALE UNEI INIMI PLĂCUTE LUI DUMNEZEU
"Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi" (Ioan 15:13). Verset de memorat "Când a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă de ea, şi a vindecat pe cei bolnavi" (Matei 14:14).

SCOPURI
Să îl facă pe ghid să înţeleagă importanţa cunoaşterii dorinţei inimii lui Dumnezeu, care este mântuirea celor pierduţi datorită măreţei Sale dragoste şi compasiune.

ÎNTREBARE INTRODUCTIVĂ
Ce este dragostea cu compasiune?

INTRODUCERE
Isus ne-a dat exemplul dragostei adevărate prin dărnicie. Viaţa Lui în locul nostru, arată dragostea lui Dumnezeu pentru umanitate prin cruce. Dumnezeu acordă dragostea Lui fără rezerve. Potrivit cu Matei 14:14, Isus a avut milă de mulţimi, a înţeles nevoile lor şi a făcut orice efort pentru a le împlini. Mila, compasiunea ne face ca şi Isus, care are compasiune pentru oameni şi le împlineşte nevoile.

DE CE SĂ AVEM DRAGOSTE ŞI MILĂ?
Este dorinţa inimii lui Dumnezeu. “Caut printre ei un om care să înalţe un zid, şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc nici unul!” (Ezechiel 22:30). Este o poruncă. “Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii” (Ioan 15:17).

CUM EXPRIMĂM DRAGOSTEA ŞI MILA?
• Prin înţelegerea condiţiei omului fără Dumnezeu. • Punându-ne pe noi în locul altcuiva. • Simţind povara pentru nevoile altuia. • Strigând din toată inima noastră pentru milă. La fel ca profetul Daniel - în capitolul 9 - când s-a întors la Dumnezeu în rugăciune şi implorare, identificându-se cu păcatele poporului, ca şi cum el ar fi păcătuit, şi apoi mărturisindu-le înaintea lui Dumnezeu, stăruind după iertarea, favoarea şi mila divină.

CONCLUZII
Isus ne-a dat cel mai mare exemplu de dragoste şi milă. Acestea au fost motivele pentru care El a venit în lume. În acelaşi fel, noi ar trebui să depunem orice efort pentru a-L urma pe El şi pentru a împlini poruncile Lui.

APLICAŢIE
În timpul de slujire, recunoaşte greutatea cu care inimile noastre se îndreaptă spre nevoile altora şi cere dragostea reală şi mila divină.

43

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Discuţia de pregătire a echipei nr. 5 DEPINZÂND DE DUHUL SFÂNT
“Duhul Domnului va veni peste tine, vei prooroci cu ei, şi vei fi prefăcut într-alt om” (1 Samuel 10:6).

SCOP
Să înveţi fiecare ghid să depindă (să se bizuie) complet de Duhul Sfânt pentru fiecare sarcină care le este atribuită.

ÎNTREBARE INTRODUCTIVĂ
Ce înseamnă să depinzi de Duhul Sfânt? A depinde de Duhul Sfânt înseamnă: 1. a te încrede în El şi a fi în totalitate dependent de El. 2. o capitulare (o predare) completă a vieţii noastre. 3. să fii sensibil la vocea Lui. 4. ascultare (supunere) imediată.

CUM SĂ DEPINZI DE DUHUL SFÂNT?
“Eu, Domnul, cercetez inima, şi cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui” (Ieremia 17:10). Putem observa în acest verset, patru aspecte care ne vor ajuta să fim conduşi de Duhul Sfânt. 1. Permite-I (îngăduie-I) să-ţi cerceteze mintea prin Cuvântul Său. 2. Stai ferm în mijlocul încercărilor. 3. Rămâi pe calea dreaptă fără să deviezi. 4. În permanenţă să aduci roadă în lucrarea încredinţată ţie.

CONCLUZIE
Dacă vrem un succes complet în tot ceea ce facem, atunci ar trebui să ne bizuim total pe Duhul Sfânt. După cum ne-a spus Domnul prin profetul Zaharia: “... nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu zice Domnul oştirilor!” (Zaharia 4:6).

APLICAŢIE
Lasă să fie o predare totală a vieţii tale înaintea Duhului Sfânt, renunţă la orice piedică, la orice blocaj - fie că este frica, sau nesiguranţa, complexe, traumatisme sau păcat - lasă ca Duhul Sfânt să umple fiecare domeniu al vieţii tale.

44

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

PROGRAMUL ÎNTÂLNIRII
VINERI
Pentru a avea cel mai mare impact, Întâlnirea începe vinerea seara cu o scurtă meditaţie asupra Cuvântului. Poate fi folosită o casetă video sau o scurtă prezentare a planului original al lui Dumnezeu pentru omenire pentru ca noul credincios să fie confruntat cu realitatea condiţiei sale spirituale. După aceasta va fi un timp de reflecţie (meditare) urmând ca prima prelegere să aibă loc dimineaţa următoare.

SÂMBĂTĂ
Prelegerile sunt în ordinea următoare: 1. Dragostea de Tată a lui Dumnezeu: Dumnezeu este Tatăl meu 2. Am păcătuit împotriva Domnului 3. Să-L vezi pe Dumnezeu faţă în faţă 4. Să vezi ce a făcut Isus pentru tine pe cruce 5. Să vezi ce a făcut păcatul tău cu Isus 6. Lucrarea crucii Sugestii: Sâmbătă seara poţi face un foc mare (în aer liber) cu listele de păcate - toate păcatele de care oamenii vor să fie eliberaţi sunt arse. Aceasta este o acţiune a credinţei care simbolizează distrugerea totală a tuturor lucrurilor din trecut, şi facerea unei dedicări stabile de a trăi o viaţă complet predată lui Isus.

DUMINICĂ
Prelegeri: 1. Credinţă pentru vindecarea sufletelor noastre 2. Cufundat în Duhul Lui 3. Botezul în apă 4. O viziune pentru succes

ÎNCHEIEREA ÎNTÂLNIRII
Poate fi organizată o mică recepţie în biserică sau undeva unde este convenabil, pentru ca diferite familii să le poată ura un bun venit înapoi delegaţilor de la Întâlnire. Unii dintre ei îşi pot împărtăşii mărturiile lor. Primirea este foarte importantă, pentru că poate fi o mare încurajare pentru ucenic să continue cu procesul.

45

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Discuţia de la Întâlnire nr. 1 DRAGOSTEA DE TATĂ A LUI DUMNEZEU: DUMNEZEU ESTE TATĂL MEU
“El (Isus) a mai zis: ,Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: ,Tată, dă-mi partea de avere, ce mi se cuvine.‘ Şi tatăl le-a împărţit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul, şi a plecat într-o ţară depărtată, unde şi-a risipit averea, ducând o viaţă destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus şi sa lipit de unul din locuitorii ţării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roşcovele, pe cari le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Şi-a venit în fire, şi a zis: ,Câţi argaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor de foame aici! Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu, şi-i voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.‘ Şi s-a sculat, şi a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, şi i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui, şi l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: ,Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.‘ Dar tatăl a zis robilor săi: ,Aduceţi repede haina cea mai bună, şi îmbrăcaţi-l cu ea; puneţi-i un inel în deget, şi încălţăminte în picioare. Aduceţi viţelul cel îngrăşat, şi tăiaţi-l. Să mâncăm şi să ne veselim; căci acest fiu al meu era mort, şi a înviat; era pierdut, şi a fost găsit.‘ Şi au început să se veselească” (Luca 15:11-24).

SCOP
Să conduci pe fiecare la o pocăinţă autentică, cunoscând dragostea Tatălui.

INTRODUCERE
În capitolul 15 din Evanghelia după Luca, găsim una dintre cele mai complete şi mai emoţionante imagini despre pocăinţă, fiul risipitor. Este o pildă despre păcatul neîndurător din viaţa omului. Ne arată cum raza de lumină a strălucit în mintea păcătosului şi l-a făcut să mediteze la faptele lui, astfel încât el a început să se schimbe. De asemenea, mai arată şi dragostea inepuizabilă a Tatălui, care aşteaptă cu răbdare pentru întoarcerea acasă a copiilor Săi.

DECIZIA FIULUI
Există trei paşi importanţi în pocăinţa autentică: 1. Reînnoirea (schimbarea) minţii (v.17). El ia decizia să părăsească situaţia în care se găseşte şi să se întoarcă acasă pentru a doua şansă. 2. Luarea deciziei corecte (v.18). “Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu ... .” Pocăinţa înseamnă a-ţi recunoaşte condiţia şi a te întoarce la calea cea dreaptă. 3. Mărturisirea păcatelor (v.18b). “... şi-i voi zice: ,Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta.” Mărturisirea ar trebui să fie rezultatul unei inimi zdrobite cauzate de recunoaşterea păcatului. “Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu ... şi Tu ai iertat vina păcatului meu” (Psalmul 32:5).

ATITUDINEA TATĂLUI
1. El vede fiul de departe (v.20). Dumnezeu întotdeauna se uită la noi cu ochii milei, indiferent de cât de departe ne-am dus de la El. 2. I s-a făcut milă (v.20). Păcătosul l-a ofensat pe Dumnezeu prin faptele sale şi a făcut ca Domnul să fie mânios pe el (Isaia 1:18). Nu contează cât de mare este păcatul, dacă ne întoarcem la Tatăl, El ne va întâmpina cu mila şi iertarea Sa. 3. A venit în întâmpinarea lui (v.20). “tatăl său ... a alergat de a căzut pe grumazul lui, şi

46

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
l-a sărutat mult.” Din momentul în care noi luăm decizia să ne pocăim, Domnul aleargă să se întâlnească cu fiecare din noi, deschizându-Şi braţele, plin de dragoste pentru a ne da protecţie şi siguranţă. 4. El a pus cea mai bună haină pe el (v.22). Haina sărăcăcioasă reprezintă păcatul. Dreptatea este reprezentată de hainele noi. Hainele noi reprezintă o schimbare totală în omul lăuntric. 5. El pune un inel în degetul lui. Aceasta arată că Dumnezeu restaurează autoritatea care s-a pierdut. Isus ne-a dat autoritate peste orice putere care ni se împotriveşte. 6. El pune încălţăminte în picioare. Tatăl încredinţează fiului cea mai mare lucrare - predicarea Evangheliei. Pentru credincios aceasta înseamnă privilegiul de a umbla în deplină relaţie cu Cuvântul divin, şi să fie capabil să-L împărtăşească cu alţii. Apostolul Pavel a spus că noi trebuie să fim încălţaţi cu râvna Evangheliei păcii (Efeseni 6:15). 7. El restaurează bucuria lui (v.23). “... Să mâncăm şi să ne veselim.” Viaţa creştină ar trebui să fie plină de bucurie şi aceasta este reprezentat prin dans.

CONCLUZIE
Este important şi necesar pentru noul credincios să înţeleagă că pocăinţa autentică înseamnă să simţi durere pentru că ai făcut ceea ce era rău, şi că Tatăl nostru ceresc este credincios şi drept să ne ierte, indiferent de cât de mari sunt greşelile noastre. Pocăinţa reală permite Duhului Sfânt să facă o schimbare reală în vieţile noastre.

APLICAŢIE
Condu oamenii în pocăinţă reală prin rugăciune, cerând Duhului Sfânt să aducă zdrobire în inimile lor, şi mijloceşte pentru o restaurare autentică pentru fiecare persoană.

47

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Discuţia de la Întâlnire nr. 2 AM PĂCĂTUIT ÎMPOTRIVA DOMNULUI
“Ferice de cel cu fărădelegea iertată, şi de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul, căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea, şi în duhul căruia nu este viclenie! Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: ,Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!’ Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage Ţie la vreme potrivită! Şi chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. ,Eu - zice Domnul - te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui, şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.’ Nu fiţi ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe cari-i struneşti cu un frâu şi cu o zăbală cu cari-i legi, ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul, este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi veseliţi-vă! Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu inima fără prihană!” (Psalmul 32:111).

SCOP
Scopul este să confrunţi persoana cu păcatele ei, cu cauzele şi consecinţele lor. Condu persoana să le scrie pe hârtie, să renunţe la ele şi să ia o hotărâre de a începe o nouă viaţă în Hristos.

INTRODUCERE
David era regele Israelului şi avea puterea să obţină tot ce dorea. Totuşi, el nu a putut să-şi acopere păcatul, chiar dacă a încercat aceasta în toate felurile. A devenit atât de public încât şi astăzi vorbim despre păcatul lui David. Tot ceea ce omul face în secret, Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, îl va expune în public. David, un om după inima lui Dumnezeu, era cel mai mic între fraţii săi, ascultător de părinţii lui în toate lucrurile. Dumnezeu a văzut puritatea inimii lui şi l-a ales să fie slujitorul Său. El a fost curajos în Dumnezeu, şi a fost în stare să înfrunte fiarele sălbatice şi cei mai tari duşmani. El nu a cunoscut frica pentru că a învăţat să-i fie frică de Dumnezeu.

CAUZE CARE L-AU CONDUS PE DAVID LA PĂCAT
• El nu s-a dus la război atunci când ar fi trebuit să meargă (2 Samuel 11:1). • David a văzut o femeie dezbrăcată şi a poftit-o în inima lui. Domnul Isus a spus: “Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui” (Matei 5:28). Lui David nu i-a păsat că era o femeie măritată, i-a păsat numai de plăcerea lui. El a încercat să-şi acopere păcatul, iar acest lucru l-a condus la uciderea lui Urie Hetitul, soţul Batşebei.

CONSECINŢELE PĂCATULUI
Ştiind că blestemele nu vin niciodată fără vreo cauză, iată ce a experimentat David: 2 Samuel 12:7-12 • Se opreşte binecuvântarea financiară (v. 8). • Uşile sunt deschise unui duh de violenţă (v. 10). • Aduce un blestem (v. 11). “... voi ridica nenorocirea împotriva ta ...” • Suntem expuşi ruşinii publice (v. 11, 12). “... şi voi lua de sub ochii tăi, pe nevestele tale şi le voi da altuia care se va culca cu ele în faţa soarelui acestuia.” • Un duh de infirmitate şi moarte a venit asupra familiei (v. 14, 15).

POCĂINŢA LUI DAVID 48

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
David nu a fost conştient de păcatul pe care-l săvârşise până când profetul Natan l-a confruntat. Aceasta a adus o asemenea convingere a păcatului încât pocăinţa lui a fost autentică şi a scris despre aceasta în Psalmul 51. Aici el îşi exprimă adânca durere pentru că l-a ofensat pe Dumnezeu. El şi-a mărturisit păcatul, a renunţat la el, şi a cerut mila divină.

GÂNDURILE DE MAI TÂRZIU ALE LUI DAVID
După câţiva ani, David a compus Psalmul 32, unde el îşi exprimă bucuria experimentării şi obţinerii iertării divine. El îşi aminteşte trei domenii ale vieţii lui care au fost afectate: Domeniul fizic. “... mi se topeau oasele ...” Satan caută un argument ca să intre şi să preia controlul trupului prin boală (Psalmul 32:3). Domeniul emoţional. “... gemetele mele necurmate. Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea ...” Persoana nu află pacea şi geme constant în duhul ei (Psalmul 32:3). Domeniul financiar. “... mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii.” Uscăciunea reprezintă ruinarea financiară (Psalmul 32:4). David îşi aminteşte că pentru că şi-a mărturisit păcatele, el a fost iertat şi sfinţit (Psalmul 32:5), şi începând din acel moment, el a avut siguranţa că nici o încercare sau necaz nu-l va atinge (Psalmul 32:6). Exista un cântec nou în gura lui, un cântec al eliberării (Psalmul 32:7).

CONCLUZIE
Când există o pocăinţă autentică, Dumnezeu şterge complet toate păcatele pe care persoana le-a comis. El separă păcatele de noi atât de departe cât este Estul de Vest şi nu-şi mai aduce aminte de ele.

APLICAŢIE
Ar trebui să conducem fiecare persoană să se confrunte cu fiecare păcat. Nu ar trebui să se ascundă, ci să mărturisească, să renunţe şi să facă un legământ că va trăi o viaţă de sfinţenie din acea zi înainte.

49

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Discuţia de la Întâlnire nr. 3 SĂ-L VEZI PE DUMNEZEU FAŢĂ ÎN FAŢĂ
Geneza 32:30 “Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faţa lui Dumnezeu); ,căci’, a zis el, ,am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă, şi totuşi am scăpat cu viaţă.’”

INTRODUCERE
Iacov este prototipul credinciosului. Chiar dacă avea promisiunea binecuvântării, el a încercat să obţină binecuvântarea prin eforturi proprii. Aceasta a condus la trăirea unei vieţi duble până când a avut o întâlnire faţă în faţă cu Dumnezeu. Această experienţă l-a zdrobit şi apoi a început să umble pe calea cea dreaptă.

EXEMPLUL LUI IACOV
Dumnezeu l-a iubit înainte să se fi născut, “pe Iacov l-am iubit iar pe Esau l-am urât”. Chiar de la naştere l-a ţinut pe fratele lui de călcâi, încercând să se nască înaintea lui. Prin viclenie a câştigat dreptul de întâi născut de la fratele său şi prin ingeniozitate s-a deghizat în Esau pentru a obţine binecuvântarea. Dumnezeu l-a ocrotit pe Iacov. Chiar şi când era un mincinos şi un oportunist viclean, Dumnezeu era cu el. Iacov a luat decizia să încheie un legământ cu Dumnezeu şi s-a dedicat să de-a zeciuială cu credincioşie (Geneza 28:20-22). Dar ce a semănat aceea a secerat. Socrul său, Laban, l-a înşelat de mai multe ori, iar el a fost nevoit să fugă din casa socrului său. Esau planifica să-i facă rău, dar Dumnezeu i-a vorbit prin vis spunând că Iacov este slujitorul Său şi nu trebuie tratat cu răutate.

ZDROBIREA LUI IACOV
Când Iacov a auzit vestea că fratele său urma să-l întâlnească cu patru sute de oameni înarmaţi, l-a apucat frica. Şi-a adus aminte de ameninţările cu moartea pe care le făcuse fratele lui împotriva sa. Aceasta l-a condus într-o rugăciune intensă şi agonizantă. Dumnezeu S-a descoperit printr-un înger şi Iacov s-a luptat cu îngerul toată noaptea. “Lasă-mă să plec căci se revarsă zorile”, dar Iacov a spus “Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta!” (Geneza 32:26). Perseverenţa sa în rugăciune la condus la o întâlnire faţă în faţă cu Dumnezeu. Atunci a avut loc eliberarea sufletului său. În ziua următoare, când l-a întâlnit pe fratele său Esau, i-a spus: “... căci m-am uitat la faţa ta cum se uită cineva la Faţa lui Dumnezeu, şi tu m-ai primit cu bunăvoinţă” (Geneza 33:10).

CONCLUZIE
Dacă perseverăm în căutarea lui Dumnezeu în felul în care Iacov a făcut-o, Dumnezeu ni se va descoperi, şi acea întâlnire cu El, va produce o eliberare autentică în inimile noastre.

APLICAŢIE
Fiecare persoană ar trebui să-l caute pe Domnul în rugăciune până când are o întâlnire faţă în faţă cu Dumnezeu.

50

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Discuţia de la Întâlnire nr. 4 SĂ VEZI CE A FĂCUT ISUS PENTRU TINE PE CRUCE
“A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce” (Coloseni 2:14, 15).

SCOPURI
Pentru ca credinciosul să experimenteze cele trei domenii în care Isus ne-a răscumpărat prin crucea de la Golgota.

ÎNTREBARE INTRODUCTIVĂ
Care sunt paşii unei pocăinţe reale? Ieremia 33:3 spune: “Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti”.

RĂSCUMPĂRAREA
Termenii greceşti şi înţelesul lor: Agorazo - a cumpăra în piaţă (sclavii). Exagorazo - a cumpăra şi a lua din piaţă (nu mai este disponibil pentru vânzare). Lutroo - a dezlega (e elibera prin plătirea unui preţ). Acestea sunt cele trei lucruri pe care Isus le-a făcut la crucea din Golgota. El şi-a dat viaţa - plătind preţul cel mai mare prin vărsarea sângelui Său. El ne-a scos din sclavia păcatului şi ne-a dezlegat dându-ne libertate totală. Noi eram sclavii păcatului fiind sub controlul lui. Dumnezeu a devenit om şi a luat acuzaţiile pe care duşmanul le-a făcut împotriva noastră şi le-a anulat la crucea din Golgota. Sângele Său a fost preţul pe care El l-a plătit pentru răscumpărarea noastră. Răscumpărarea acoperă următoarele domenii din viaţa noastră.

DOMENII ALE RĂSCUMPĂRĂRII
• Domeniul spiritual. Răscumpărarea este singura uşă care conduce omul la o relaţie intimă cu Autorul vieţii. “Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, - fiindcă este scris: ,Blestemat e oricine este atârnat pe lemn’” (Galateni 3:13). • Domeniul fizic. Isus ne-a eliberat de boli care sunt o consecinţă a păcatului. “El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui a-ţi fost vindecaţi” (1 Petru 2:24). • Domeniul financiar. Isus ne-a eliberat din sărăcie, mizerie şi toate blestemele financiare. “Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi” (2 Corinteni 8:9).

Crucea: singura cale pentru anularea datoriilor. Primul Adam a eşuat şi a adus
blestemul, Isus, al doilea Adam, a trebuit să trăiască în sfinţenie şi să suporte consecinţele păcatului, primind în trupul Lui toată pedeapsa pe care omenirea o merita. La Gheţimani, Isus a agonizat în rugăciune când a văzut ce îl aştepta; misiunea Lui a fost centrată pe crucea din Golgota.

51

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos PUTEREA CRUCII
“Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:18). Mesajul crucii este unul al umilinţei, Isus fiind Dumnezeu a devenit om şi a murit pentru noi. Este un mesaj al păcii, Isus a venit să unească inimile oamenilor, să facă din doi oameni unul, îndepărtând zidurile care separau pe evrei de Neamuri, pe sclavi şi pe oamenii liberi, bărbaţi şi femei, şi să-i unească fiind una. Mesajul crucii ne eliberează de legăturile demonice, frică, traumatism şi asuprire. Este un cuvânt de dragoste, “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3:16). Printre alte lucruri, Isus: • a devenit Fiul Omului pentru ca eu să devin fiul lui Dumnezeu (Ioan 1:12). • a devenit păcat pentru ca eu să devin neprihănirea lui Dumnezeu (2 Corinteni 5:21). • a devenit blestem pentru ca eu să mă pot bucura de binecuvântările Lui (Galateni 3:13). • a devenit bolnav pentru ca eu să fiu vindecat (Isaia 53:4, 5). • a devenit sărac pentru ca eu să devin bogat prin sărăcia Lui (2 Corinteni 8:9). • a murit în locul meu pentru ca eu să trăiesc viaţa Lui (Galateni 2:20; 1 Ioan 5:11-13). • a fost înfrânt pe cruce pentru ca eu să fiu victorios (Romani 8:37). • a venit pe pământ prin naştere naturală, pentru ca noi să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu prin naştere spirituală. • a venit să locuiască în casa noastre, pământul, pentru ca noi să putem trăi în casa Lui, cerul. • s-a îmbrăcat ca om pentru ca noi să putem fi îmbrăcaţi cu Duhul lui Dumnezeu.

ÎNTREBARE FINALĂ
Ce a făcut crucea în viaţa ta?

APLICAŢIE
Putem să ne bucurăm în permanenţă de biruinţa crucii în aceste domenii: spiritual, fizic şi financiar.

52

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Discuţia de la Întâlnire nr. 5 CREDINŢĂ PENTRU VINDECAREA SUFLETELOR NOASTRE
“O inimă veselă înseninează faţa; dar când inima este tristă, duhul este mâhnit” (Proverbe 15:13).

SCOPURI
Să aducă vindecare pentru suflet şi pentru emoţiile noului credincios. Să confrunţi noul credincios cu problemele din relaţii astfel încât el să trăiască în pace şi acceptare.

ÎNTREBĂRI INTRODUCTIVE
Care sunt lucrurile cele mai obişnuite care rănesc oamenii? În cine am fost noi acceptaţi înainte de începutul lumii şi înainte să experimentăm vreun fel de respingere? (Efeseni 1:4)

INTRODUCERE
Omul a fost creat de Dumnezeu ca să trăiască împreună cu alţii. Omul are nevoie de acceptare, dragoste şi siguranţă. Fără îndoială că respingerea este unul din cele mai dureroase sentimente. Respingerea slăbeşte voinţa până când aceasta este distrusă. De aceea, este necesar să identificăm la fiecare stagiul al vieţii cuiva, cum s-a întâmplat respingerea şi să începem să vindecăm rănile. Unele domenii de respingere: 1. ÎN PÂNTECELE MAMEI “În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, ...” (Efeseni 1:4). Am fost aleşi de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, El ne-a format în pântecele mamei. “Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit ...” (Iov 10:8). Şi David a spus: “Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, înainte de a fi fost vreuna din ele” (Psalmul 139:16). 2. LA NAŞTERE Uneori, părinţii pot spune cuvinte negative atunci când sexul copilului nu este ceea ce ei au sperat. Psalmistul spune: “Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la ţâţele mamei mele” (Psalmul 22:9). 3. TRAUME ÎN TIMPUL COPILĂRIEI Isus a spus: “Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, cari cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării. Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire!” (Matei 18:6, 7).

NOI SUNTEM ACCEPTAŢI DE DUMNEZEU
“Mai înainte de a te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte de a fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem prooroc al neamurilor” (Ieremia 1:5).

CONSECINŢELE RESPINGERII
Oamenii care au experimentat respingerea, suferă consecinţe cum ar fi frica, ruşinea, un sentiment al eşecului, singurătate şi tristeţe. Dar Dumnezeu declară: “Nu te teme, căci nu vei rămânea de ruşine; nu roşi, căci nu vei fi acoperită de ruşine; ci vei uita şi ruşinea tinereţii tale, şi nu-ţi vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este Numele Lui, şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numeşte Dumnezeul întregului pământ, căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită şi cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinereţe, care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste” (Isaia 54:4-7).

53

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

REACŢII LA RESPINGERE
1. Descurajare, supărare, depresie, amărăciune, paralizie emoţională. 2. Refuzul. Oamenii nu acceptă realitatea; ei doresc să pretindă ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. 3. Răzbunarea. Persoana rănită devine plină de resentimente şi amărăciune şi vrea să se răzbune într-un anume fel.

HRISTOS A VINDECAT RESPINGEREA NOASTRĂ
El a fost respins iar pe crucea din Golgota El a strigat: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” El este singurul care poate înţelege circumstanţele noastre şi ne poate ajuta să mergem mai departe. El ne-a împăcat cu Dumnezeu (2 Corinteni 5:19). Dumnezeu ne acceptă în Hristos, “... spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui” [prin care El ne-a acceptat în Prea Iubitul Lui - n.trd.] (Efeseni 1:6).

ÎNTREBARE FINALĂ
A luat Isus respingerea sau trauma ta emoţională pe cruce?

APLICAŢIE
Evaluează cele mai dificile momente din fiecare stagiul al vieţii tale şi invită-L pe Isus în aceste momente. Prin ochii credinţei experimentează cum Isus a luat respingerea, umilirea, ruşinea asupra Trupului Său şi tu ai fost eliberat de sub acea asuprire. Fă o listă cu oamenii care te-au tratat necorespunzător în unele din căile menţionate mai sus. Iartă-i şi chiar cere unei alte persoane să le ia locul în timp ce tu îi ierţi, dacă acele persoane nu sunt prin preajmă. Cere Duhului Sfânt să vindece fiecare rană şi să se reverse peste tine ca un balsam.

54

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Discuţia de la Întâlnire nr. 6 CUFUNDAŢI ÎN DUHUL
“Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine, este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc” (Matei 3:11). Verset de memorat “Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului” (Fapte 1:8).

SCOP
Scopul este ca persoana să primească botezul cu Duhul Sfânt având evidenţa vorbirii în alte limbi.

ÎNTREBARE INTRODUCTIVĂ
Da-ţi daruri bune copiilor voştri? “Deci, dacă voi, cari sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13).

INTRODUCERE
Noi putem fi cufundaţi în Duhul lui Dumnezeu prin botezul cu Duhul Sfânt. Este o experienţă unică. Duhul este Cel ce ne uneşte cu Trupul lui Hristos, care ne conduce şi ne călăuzeşte. El ne dă gândul lui Hristos, ne controlează limba şi produce o transformare totală în vieţile noastre. Prezenţa Lui curge ca râurile de apă vie în interiorul fiinţelor noastre. Dacă vrem să avem vieţi de succes, atunci avem nevoie de Duhul Sfânt, Duhul Vieţii care ne învaţă.

SIGILAŢI CA FII AI LUI DUMNEZEU
“Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit, şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui” (Efeseni 1:13, 14). Primirea Duhului Sfânt ne aduce garanţia că noi suntem copii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel mai bun dar pe care Dumnezeu ni-l poate da, aşa cum doctorul Luca exprimă în Luca 11:11-13. Pentru a primi plinătatea Duhului Sfânt nu trebuie să permitem trupurilor noastre să păcătuiască. Romani 6:13 spune: “Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii”.

DUHUL SFÂNT ESTE PRIMIT PRIN VOINŢĂ LIBERĂ
Duhul Sfânt este intrarea într-o lume plină de experienţe bogate. Una dintre ele este libertatea autentică. “Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia” (2 Corinteni 3:17). Noi am primit Duhul Sfânt în momentul în care am crezut în Isus. Pavel a spus oamenilor din Efes: “şi le-a zis: ,Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?’ Ei i-au răspuns: ,Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.’ ,Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?’ le-a zis el. Şi ei au răspuns: ,Cu botezul lui Ioan.’ Atunci Pavel a zis: ,Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.’ Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei, şi vorbeau în alte limbi, şi prooroceau” (Fapte 19:2-6).

55

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
Botezul cu Duhul Sfânt ne împuterniceşte. “Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului” (Fapte 1:8).

CINE ESTE DUHUL SFÂNT?
1. În limba greacă, El este numit Ajutorul. Cuvântul grec parakletos înseamnă cineva care este chemat lângă noi ca să ne ajute. 2. El este o persoană. El are toate atributele unei persoane, la fel ca Tatăl şi Fiul. 1 Corinteni 2:11, spune: “În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu”. 3. Cel ce unge. Prezenţa Duhului în viaţa noastră echivalează cu a avea ungerea lui Dumnezeu curgând prin noi. “Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umblă din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El” (Fapte 10:38). 4. Noi putem fi conştienţi de prezenţa Sa. “,Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.’ Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit” (Ioan 7:38, 39). 5. El ne motivează să fim născuţi din nou. Isus a zis: “Isus i-a răspuns: ,Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh’” (Ioan 3:5, 6). 6. El ne conduce în tot adevărul. “Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare” (Ioan 16:13). 7. El descoperă secrete divine. “Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o uşă în Domnul” (2 Corinteni 2:12).

ÎNTREBARE FINALĂ
Eşti tu gata să laşi puterea Duhului Sfânt să vină în viaţa ta?

APLICAŢIE
Sunt trei paşi fundamentali pentru a primi plinătatea Duhului Sfânt cu semnul vorbirii în limbi. 1. Fii sigur că viaţa ta a fost complet sfinţită de sângele lui Hristos. 2. Din toată inima cere-i Fiului să te boteze cu Duhul Său cel Sfânt având semnul vorbirii în alte limbi. 3. Perseverează în rugăciune cu credinţă. Nu fi descurajat. Perseverează până când primeşti plinătatea Duhului curgând prin viaţa ta.

56

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Discuţia de la Întâlnire nr. 7 BOTEZUL ÎN APĂ
“În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi” (Coloseni 2:11, 12). Verset de memorat “Dacă, cel puţin, L-aţi ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi, cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare” (Efeseni 4:21, 22). Text înrudit: Matei 28:19

SCOP
Scopul este ca persoana să experimenteze ceea ce Isus a experimentat atunci când cerul s-a deschis şi s-a auzit vocea Tatălui care spunea: “acesta este Fiul Meu în care Îmi găsesc toată plăcerea”. Apoi, El a fost umplut cu Duhul.

ÎNTREBĂRI INTRODUCTIVE
Care este condiţia prealabilă de bază pentru a fi botezat? (Marcu 16:16) De ce să fii botezat? (1 Ioan 2:6)

DE CE SĂ FII BOTEZAT?
• Pentru a împlini toată neprihănirea. “Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat” (Matei 3:15). • Pentru a urma exemplul pe care Isus l-a lăsat pentru noi. Hristos a lăsat un model în toate lucrurile pentru ca noi să călcăm pe urmele Lui (1 Petru 2:21). • Pentru a ne elibera de blestemul păcatului (Fapte 2:37, 38). • Simbolizează îngroparea (Coloseni 2:12). • Ne îmbracă cu (în) Hristos (Galateni 3:27).

CONDIŢII PREMERGĂTOARE BOTEZULUI
• Să-L primeşti pe Hristos ca Domn şi Mântuitor (Ioan 1:12). • Să ai credinţa de a face pasul următor salvării (Marcu 16:15). • Să ai dovezi ale unei pocăinţe adevărate (Luca 3:7, 8). • Să ai o inimă generoasă (Luca 3:11). • Să fii corect în tot ceea ce faci (Luca 3:13). • Să fii mulţumit cu ceea ce îţi dă Dumnezeu (Luca 3:14).

BENEFICIILE BOTEZULUI
• Moartea lui Isus devine moartea noastră, şi învierea Lui devine noua noastră naştere (Romani 6:3, 4). • Noi suntem plantaţi, şi ca urmare putem creşte (Romani 6:5, 6). • Noi putem veni înaintea lui Dumnezeu ca şi cei care trăiesc printre cei morţi (Romani 6:13). • Păcatul nu poate stăpâni asupra noastră (Romani 6:14). • Suntem slujitori ai neprihănirii (Romani 6:18). • Suntem slujitori ai lui Dumnezeu. Suntem sfinţiţi şi avem viaţa veşnică (Romani 6:22).

57

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

CINE POATE FI BOTEZAT?
Oricine care crede (Marcu 16:16).

CINE BOTEAZĂ?
Un pastor sau un lider autorizat.

SCOPUL BOTEZULUI
Pentru a te identifica cu Hristos în ascultare. Pentru a te alătura Trupului lui Hristos.

REZULTATUL BOTEZULUI
Puterea lui Hristos este peste tine şi lucrează prin viaţa ta.

ÎNTREBARE FINALĂ
Ai experimentat naşterea din nou după ce ai fost botezat? Sau ai fost botezat după ce ai fost născut din nou?

APLICAŢIE
Botezul în apă simbolizează moartea naturii vechi, înmormântarea şi învierea la o nouă viaţă. Îţi permite să laşi în urmă vechiul stil de viaţă şi să-ţi deschizi viaţa înaintea lui Dumnezeu pentru a împlini scopurile Lui.

58

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Discuţia de la Întâlnire nr. 8 O VIZIUNE DE SUCCES
“DOMNUL zisese lui Avram: ,Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvântare.’” (Geneza 12:1, 2). Verset de memorat “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28:19).

SCOP
Să înţelegi faptul că viziunea s-a născut în inima lui Dumnezeu şi să ştii că ne va permite să avansăm şi să devenim lideri de succes.

ÎNTREBARE INTRODUCTIVĂ
Care sunt binecuvântările pe care Dumnezeu le are pentru noi? (3 Ioan 2).

PATRU ASPECTE ALE BINECUVÂNTĂRII
• Te voi face o mare naţiune • Te voi binecuvânta • Îţi voi face un nume mare • Tu vei fi o binecuvântare

DOMENII INCLUSE ÎN BINECUVÂNTARE
• Fizic • Emoţional • Spiritual • Familial • Profesional • Social

PREGĂTIREA PENTRU A PRIMI BINECUVÂNTAREA
Există patru paşi pentru a atinge succesul: 1. Evanghelizarea (Matei 28:18-20). 2. Consolidarea (Purtarea de grijă pe care trebuie să o acordăm noului credincios). 3. Ucenicizarea (Luca 14:25-33). 4. Trimiterea (Matei 28:19).

ÎNTREBARE FINALĂ
Care este pasul următor (din cadrul viziunii) pe care îl vei face după ce vei pleca de la Întâlnire?

APLICAŢIA
Ai făcut deja primii paşi în dezvoltarea ta spirituală. Continuă să dezvolţi dedicarea ta pentru viziune. Devin-o un ucenic activ, fii membru într-o celulă şi stai aproape de liderul tău care te va călăuzi.

59

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

DUPĂ ÎNTÂLNIRE
(POST-ÎNTÂLNIREA)
Locul întâlnirii: Învăţătorul: Durata: În biserică sau o sală. De preferat un pastor. O oră pe săptămână timp de trei luni.

SCOP
Să arate ucenicului, care tocmai s-a întors de la Întâlnire, cum să facă faţă atacurilor lui Satan. De asemenea, ucenicul va învăţa cum să se relaţioneze la lume, prieteni şi probleme, şi cum să biruie ispita, firea pământească, păcatul, lumea şi pe cel rău. Mulţi oameni îţi pierd calea după Întâlnire. Satan pregăteşte un contra-atac după ce a pierdut teren în vieţile lor. Proaspătul credincios care a participat la Întâlnire trebuie echipat pentru a face faţă acestor atacuri. Introducerea unui program de învăţătură de patru săptămâni după Întâlnire a adus multe roade. De asemenea, oamenilor care participă la Întâlniri, le este acordată o perioadă de trei luni de asistenţă spirituală. Aceasta a condus la o creştere fără precedent în păstrarea noilor credincioşi.

CUPRINS
• Cum să înfrunţi lumea? • Ce este lumea? • Cum mă afectează lumea? • Cum să confrunt lumea, fiind acum un creştin? Cum să vorbesc cu Dumnezeu • Importanţa rugăciunii. • Cum pot avea un timp de rugăciune eficient? Viaţa socială • Prima noastră provocare: oamenii din jurul nostru. • Cum să ne comportăm înaintea celor necredincioşi? • Acceptarea provocării de a-ţi câştiga prietenii. Cuvântul: izvorul vieţii • Cum mă pot apropia mai mult de Cuvânt? • Cum pot studia Cuvântul? • Beneficii ale aproprierii de Cuvânt. Sexualitatea • Sexul ca ceva creat de Dumnezeu. • De ce să aştepţi şi să nu ai relaţii sexuale în afara căsătoriei? • Cum să eviţi relaţii sexuale păcătoase? Biserica: refugiul lui Dumnezeu • Ce este Biserica? • De ce avem nevoie de Biserică? O viaţă echilibrată • Aspectul intelectual. • Aspectul fizic. • Aspectul spiritual.

60

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
• Aspectul social. Botezul - un pas al ascultării • Ce este botezul? • Tipuri ale botezului în apă. • Condiţii premergătoare botezului. • Binecuvântarea botezului. Muzica şi influenţa ei în viaţa noastră • Planul duşmanului prin muzică. • Ce vrea Satan să realizeze prin muzică. • Muzica creştină - transmite viaţă. • Fiind acum creştin, cum să lupt împotriva muzicii demonice? Cum pot cunoaşte voia lui Dumnezeu? • Beneficii ale ascultării de voia lui Dumnezeu. • Cum pot cunoaşte voia lui Dumnezeu?

61

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

3

Ucenicizarea
SCOP
Să pregătească eficient liderii de celule cu abilitatea de a câştiga oameni pentru Hristos, care să continue să ucenicizeze noii credincioşi până când aceştia devin lideri de succes.

CE ESTE UCENICIZAREA?
Este un program simplu de învăţătură, orientat spre lucruri practice care motivează studentul să înveţe singur. Această instruire are loc sala de clasă. Studentul dobândeşte experienţă practică prin intermediul celulelor. Programul de ucenicizarea este special proiectat pentru noii credincioşi.

PENTRU CINE ESTE?
Este pentru cei care au participat la Întâlnire şi au parcurs învăţăturile din Post-Întâlnire. Prelegerile sunt aceleaşi pentru toate reţelele.

DURATA
Trei semestre şi trei luni pentru a scrie teza (lucrarea).

ORARUL
O dată pe săptămână, două ore pe întâlnire, o oră pentru fiecare subiect.

SUBIECTELE (TEMELE)
O oră pentru fiecare prelegere şi seminar luate dintr-un şir de teme.

62

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

PROGRAMUL ŞCOLII DE LIDERI
PRIMUL SEMESTRU - NIVELUL 1
SEMINARUL 1 PRELEGERI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . Mântuirea Omul vechi şi natura veche Pocăinţa Biblia Rugăciunea Botezul în apă Credinţa Duhul Sfânt Punerea mâinilor Cum să ai biruinţă

Reţeaua bărbaţilor
Sexualitatea bărbatului Principii pentru o familie creştină de succes I Principii pentru o familie creştină de succes II Tu poţi avea prosperitate Caracterul liderului Integritatea ca un stil de viaţă Găsirea prietenilor potriviţi Integritatea Cum să te rogi pentru a primi răspuns

Reţeaua femeilor
Scopul vieţii Dumnezeu preţuieşte femeile Dezvoltă-ţi caracterul Creşte până la plinătate Mulţumeşte lui Dumnezeu pentru că eşti femeie Familia este în inima lui Dumnezeu Rolul femeilor în Biblie Dezvoltarea relaţiilor în familie Principii pentru o familie fericită Pregătită pentru excelenţă

Reţeaua familiilor
Prosperitatea lui Dumnezeu pentru familii Învaţă să mânuieşti excitaţia dintre cupluri Trei pietre unghiulare pe care să zideşti casa Avantajul de a fi doi Zidirea unei familii Încredinţează-ţi copiii Domnului Ascultarea (supunerea) iubitoare Rugăciunea care schimbă familiile Familia are nevoie de Duhul Sfânt Preoţia familiei

Reţeaua tinerilor
Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Curtarea I Curtarea II Curtarea III Curtarea IV Viaţa din abundenţă I Viaţa din abundenţă II Obstacole

Nivelul II - Prelegeri 1. Celule pentru creştere 2. Viziunea 3. Pregătire personală pentru a conduce o celulă 4. Structura unei celule 5. Metodologia unei celule 6. Strategii pentru succes 7. Motivaţie pentru creştere 8. Cum să rezolvi problemele într-o celulă 9. Linii călăuzitoare pentru a alege o echipă de lideri 10. Relaţiile dintre lider şi ucenici Nivelul II - Seminarii • Mijlocirea (4 sesiuni) • Evanghelizarea (4 sesiuni) • Slujirea (2 sesiuni) Nivelul III - Prelegeri 1. Ce înseamnă să fii un lider? 2. Chemarea 3. Personalitatea liderului (2 sesiuni) 4. Preţul conducerii

63

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
5. Principiile excelenţei în conducere 6. Pericolele conducerii 7. Tipuri de conducere 8. Sfaturi practice pentru predicare (2 sesiuni) Nivelul III - Seminarii • Consolidarea (2 sesiuni) • Duhul Sfânt (3 sesiuni) • Consilierea (5 sesiuni)

TEZĂ
După frecventarea Şcolii liderilor, ucenicul trebuie să prezinte o lucrare scrisă despre un subiect simplu şi practic. El trebuie să lucreze sub supravegherea unui învăţător, iar timpul de pregătire să fie între 3 şi 6 luni. Până în acest moment ei ar fi trebuit să-şi dezvolte considerabil celula şi să fie destul de avansaţi în formarea propriului G12.

ŞCOALA DE PROFESORI
Toată experienţa câştigată în Şcoala de lideri îi va pregăti pe lideri să-şi formeze propriul G12. După ce şi-au format propriul G12 şi mai apoi cei 144 de ucenici, ei ar trebui să înceapă să planifice şi să organizeze propriile lor Întâlniri şi Şcoală de lideri. De aceea, ei vor trebui să fie echipaţi cum să-i înveţe pe alţii. Acesta va fi un alt nivel în pregătirea lor. De acum încolo, există o pregătire continuă, iar ca şi liderii, ei trebuie să tindă spre excelenţă în tot ceea ce fac.

64

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

RE-ÎNTÂLNIREA
CÂND SĂ FIE FĂCUTĂ?
În timpul celui de-al doilea nivel din Şcoala de lideri.

CE ESTE?
Re-Întâlnirea este o nouă Întâlnire în care ucenicul care se află în procesul de pregătire primeşte o slujire mai profundă. Aceasta îl va pregăti să poată sluji în celule.

PENTRU CINE ESTE?
Pentru cei care au terminat primul nivel din Şcoala de lideri.

DURATA
Un sfârşit de săptămână lung, ar putea fi trei sau patru zile.

SUBIECTE PROPUSE
1. Responsabilitatea creştinului în lume. 2. Ce face Hristos în mine? 3. Traumele vieţii de familie 4. Traume emoţionale 5. Imaginea de sine şi auto-aprecierea 6. Temperamentul 7. Ce a făcut Hristos pentru mine 8. Tărâmul spiritual 9. Armura lui Dumnezeu 10. Identificarea legăturilor şi a blestemelor 11. Cucerirea fiecărui domeniu prin război spiritual 12. Ce poate face Hristos prin mine 13. Dedicarea 14. Liderul şi etica 15. Etica - comportamentul 16. Roada şi darurile Duhului

PRELEGERI PENTRU WEEKEND (sfârşit de săptămână)
Unele subiecte vor lua mai mult timp decât cel alocat la clasă. Aceste subiecte pot fi parcurse într-un sfârşit de săptămână, Vineri seara sau Sâmbătă, sau la un timp mai convenabil. Aceste subiecte sunt: Evanghelizarea, Consolidarea şi Întâlnirea.

MATERIALUL DE LA ÎNTÂLNIRE
Ce înţelegem prin Întâlnire? Materialul pentru Întâlnire poate fi predat în şase ore.

SCOP
Pentru a oferi liderului o puternică bază biblică şi materiale de referinţă pentru această muncă de ucenicie. Subiecte: • Naşterea din nou • Avantajele naşterii din nou • Cum să obţii naşterea din nou • Copii spirituali

65

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
• Botezul în apă • Rugăciunea ca stil de viaţă • Cunoaşterea puterii Scripturilor • Cunoaşterea Duhului Sfânt • Dumnezeu ne caută • Scopul divin pentru om • Poduri care nu duc nicăieri • Isus Hristos: singurul pod adevărat • Puterea Crucii • Crucea ne eliberează de păcat • Crucea ne eliberează • Crucea rupe toate blestemele • Crucea vindecă toate bolile • Cele şapte cuvinte ale victoriei

CONSOLIDARE
Ce este consolidarea? Instruirea consolidatorilor care vor lucra împreună cu noul ucenic din momentul dedicării până la vizita de acasă. MATERIAL DURATA “Consolidarea: Un proces eficient pentru facerea de ucenici” Claudia de Fajardo Şase ore

După seminar, ucenicul citeşte cartea şi face exerciţiile din fiecare capitol.

SCOP
Instruirea echipei de consolidatori pentru a şti cum să se comporte la fiecare stagiu al consolidării. Când în biserică este făcută chemarea la altar, trebuie să faci “vizita telefonică”, apoi să-l vizitezi pe noul ucenic acasă, după care să-l înscrii la un grup celulă. Subiecte: • Consolidarea - un proces eficient de a face ucenici • Principii ale consolidării • Pregăteşte-te să consolidezi • Rugăciunea care biruieşte • Mântuirea • Cinci învăţături despre evanghelizare • Verificarea mântuirii • Repartizarea • “Vizita” telefonică • Vizita de acasă • Predici scurte: Frica Creşterea spirituală Dificultăţi familiale Depresia Călăuzirea Finanţele Sănătatea Cum să biruieşti ispita Respingerea Curtarea Critica

66

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos IMPORTANŢA EVANGHELIZĂRII
Verset biblic: “Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, si le-a zis: ,Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:18-20).

ŞASE PRINCIPII FUNDAMENTALE PENTRU EVANGHELIZARE
A. Este o poruncă de la Domnul Înainte de a da Marea Trimitere, Isus a spus ucenicilor Săi: “Aduceţi-vă aminte, Eu am toată autoritatea în Univers. Cu asigurarea că Eu am biruit, mergeţi şi faceţi lucrarea pentru că Eu voi fi cu voi”. B. Isus este modelul pentru evanghelizare În Luca 6:17-19 scrie: “S-a pogorât împreună cu ei, şi S-a oprit într-un podiş unde se aflau mulţi ucenici de ai Lui, şi o mare mulţime de oameni, cari veniseră din toată Iudea, din Ierusalim, şi de pe lângă marea Tirului şi a Sidonului, ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor. Cei chinuiţi de duhuri necurate, erau vindecaţi. Şi tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieşea o putere, care-i vindeca pe toţi.” Putem observa cinci principii expuse de Isus: 1. El a împărtăşit Evanghelia cu mulţimile fără să se uite de unde veneau (proveneau) ele. 2. El a captat atenţia oamenilor iar ei L-au ascultat cu atenţie. 3. El a vindecat bolnavii. 4. El a eliberat pe toţi cei posedaţi de demoni. 5. În permanenţă, prin El curgea puterea Duhului Sfânt. Apostolul Petru a scris în 1 Petru 2:21: “Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui”. C. Câştigarea de suflete ar trebui să fie centrul vieţii noastre “Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi cari n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: ,Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.’” (Matei 9:36-38). Putem observa două domenii în care Domnul vrea să slujească: • milă pentru cei pierduţi • viaţa de rugăciune În scrisoarea sa către Galateni, apostolul Pavel spune: “Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până ce va lua Hristos chip în voi!” (Galateni 4:19). Şi în scrisoarea către Corinteni zice: “Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” (1 Corinteni 9:16). Apoi, el adaugă, “Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am şi eu parte de ea.” (1 Corinteni 9:22, 23). În timpul ultimei sale predici la Milet, el le-a spus: “Dar eu nu ţin numai decât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba, pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu.” (Fapte 20:24). D. Lucrează sub călăuzirea Duhului Sfânt “Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimete. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.” (Ioan 16:7-11).

67

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
Putem observa trei căi fundamentale prin care Duhul Sfânt lucrează în viaţa fiecărui individ: El dovedeşte păcatul. Nimeni nu se poate pocăi cu adevărat dacă Duhul Sfânt nu îi arată mărimea păcatului său. El dovedeşte neprihănirea. Aceasta este neprihănirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Fiul Său Isus Hristos. Lucrarea răscumpărătoare a lui Isus de la Golgota, a anulat toate argumentele care erau împotriva noastră. El dovedeşte judecata. Acelaşi Dumnezeu care a judecat adversarul la Golgota, va judeca, întro zi, toată omenirea înaintea tronului Său. Biserica primară a recunoscut Duhul Sfânt ca un membru important al echipei de conducere. El era Cel care lua deciziile: “Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă, să nu mai punem peste voi nici o altă greutate decât ceea ce trebuie, adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate, şi de curvie, lucruri de cari, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi” (Fapte 15:28, 29). E. Diferite metode de a evangheliza Evanghelizare personală Isus a avut un contact direct cu mulţi indivizi. Prin intermediul acestor relaţii El a putut prezenta Evanghelia într-un mod clar. El a spus lui Nicodim că trebuie să se nască din nou (Ioan 3). El S-a prezentat ca izvorul apelor vii, femeii samaritence (Ioan 4). A spus leprosului: “... vreau, fii curăţit”, iar sutaşului: “... du-te, facă-se după credinţa ta”. Isus a vizitat casele În casa lui Simon, fariseul, Isus a învăţat un mare principiu: Celui ce îi este iertat mult, iubeşte mult, celui ce îi este iertat puţin, iubeşte puţin (vezi Luca 7). În casa lui Simon Petru, Isus a vindecat-o pe soacra lui de friguri. Apoi, El a vindecat pe mulţi care erau posedaţi de demoni şi a vindecat pe cei bolnavi. El a vizitat casa lui Iair unde a înviat pe fiica lui (Matei 9). Deseori, Isus vizita casa Mariei şi a Martei, iar când a auzit de moartea lui Lazăr, Isus S-a dus şi l-a înviat. Isus şi mulţimile Mii de oameni au primit Cuvântul lui Dumnezeu când El a rostit Predica de pe Munte (Matei 5). Ioan 6 vorbeşte despre mulţimile care îl urmau pe Isus. Lui Isus I-a fost milă de ele, le-a pus să stea jos şi le-a hrănit cu numai cinci pâini şi doi peşti (Ioan 6:1-14). Cu altă ocazie ucenicii I-au spus: “Vezi că mulţimea Te îmbulzeşte, şi mai zici: ,Cine s-a atins de Mine?’” (Marcu 5:31). F. Evanghelizare eficientă • Pregătire potrivită (corespunzătoare). “Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15). • Mărturiseşte public pe Isus. “... pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri” (Matei 10:32). • Trăieşte având ungerea în viaţa ta. “Sarea este bună; dar dacă sarea îşi pierde gustul ei de sare, prin ce i se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă” (Luca 14:34, 35). • Trebuie să ai credinţa care doboară obstacolele. “Şi Domnul a zis: ,Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: ,Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare‘, şi v-ar asculta’” (Luca 17:6). • Fii harnic în mărturisirea Evangheliei. “Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus, şi i-a zis: ,Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta” (Luca 19:5). “Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriş? Iată, Eu vă spun: Ridicaţi-vă ochii, şi priviţi holdele, cari sunt albe acum, gata pentru seceriş” (Ioan 4:35).

68

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

4

Trimiterea
... O PORUNCĂ DIVINĂ
Profetul Isaia a văzut una dintre cele mai mari revelaţii divine. El L-a văzut pe Domnul stând pe tronul Său glorios şi a văzut serafimii care se închinau permanent zicând: “Sfânt, sfânt, sfânt”. Apoi, l-a auzit pe Domnul care ia spus: “Pe cine să trimit pentru noi?”. Răspunsul profetului a fost: “Iată-mă, trimite-mă!” (Isaia 6:8). Mai târziu, profetul a confirmat chemarea lui de la Domnul, când a zis: “... Domnul Dumnezeu trimis cu Duhul Său” (Isaia 48:16). m-a

Profetul Ieremia a fost chemat într-un mod similar atunci când Domnul i-a zis: “,Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem prooroc al Neamurilor.’ Eu am răspuns: ,Ah! Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil.’ Dar Domnul mi-a zis: ,Nu zice: ,Sunt un copil’, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite, şi vei spune tot ce-ţi voi porunci” (Ieremia 1:5-7). După aceea, profetul a intrat într-o depresie adâncă, spunând: “,Nu voi mai pomeni de El, şi nu voi mai vorbi în Numele Lui!’ Iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot.” (Ieremia 20:9). Chiar dacă profeţii din vechime făceau tot ce puteau pentru a fi pe placul Domnului, asta nu era de ajuns. Dumnezeu cerea un efort şi un sacrificiu mai mare. Singurul care a fost în stare să împlinească cerinţele a fost Fiul Său, Isus Hristos. De aceea, a fost dată o profeţie în cartea psalmilor: “Tu nu doreşti nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile; nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă de ispăşire. Atunci am zis: ,Iată-mă că vin! - în sulul cărţii este scris despre mine - vreau să fac voia Ta Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele’.” (Psalmul 40:6-8). Aceasta confirmă ceea ce scriitorul cărţii Evrei a spus: “căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele. De aceea, când intra în lume, El zice: ,Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: ,Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!’” (Evrei 10:4-7). În predica spusă de Isus despre Pâinea Vieţii, El a spus: “Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea, care rămâne pentru viaţa veşnică, şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică, însuşi Dumnezeu, pe el L-a însemnat cu pecetea Lui” (Ioan 6:27). În Apocalipsa, apostolul Ioan a auzit o voce măreaţă care a zis: “Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: ,Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?’ Şi nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici supt pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Şi am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite în ea. Şi unul din bătrâni mi-a zis: ,Nu plânge: Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea, şi cele şapte peceţi ale ei’” (Apocalipsa 5:2-5). Putem vedea unele aspecte ale chemării lui Hristos pe care Ioan le evidenţiază în capitolul şase ale Evangheliei lui: • Tatăl a indicat-o. “Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela, pe care L-a trimes El” (v. 29). • Noi trebuie să credem în El. “Căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer, şi dă lumii viaţă” (v. 33). • El este cu adevărat Pâinea Vieţii. “Isus le-a zis: ,Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată’” (v. 35).

69

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
• El nu a venit pentru a face voia Lui, ci voia Celui ce la trimis. “Căci M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis” (v. 38). • El a venit de la Dumnezeu. “Şi voia Celui ce M-a trimis, este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi” (v. 39). • El L-a văzut pe Tatăl. “Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul, şi crede în El, să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” (v. 40). • Oricine îl primeşte pe El, va trăi. “După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine, va trăi şi el prin Mine” (v. 57). După ce Domnul a înviat dintre cei morţi, S-a arătat ucenicilor şi le-a spus: “Isus le-a zis din nou: ,Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.’ După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: ,Luaţi Duh Sfânt!’” (Ioan 20:21, 22). Apostolul Pavel a spus: “Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: ,Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” (Romani 10:15).

DRUMUL SPRE CUCERIRE
În timpul lui Moise, poporul Israel a părăsit Egiptul, a ajuns la graniţele Canaanului şi au pornit să cucerească Ţara Promisă. Moise a ales 12 oameni şi i-a trimis să inspecteze teritoriul Canaanului. El i-a trimis ca spioni, spunându-le să aducă un raport complet despre pământ. Li s-a spus: • să observe pământul şi să aducă o descriere generală a teritoriului. • să se intereseze despre oamenii care locuiau în ţară. Dacă erau tari sau slabi; să afle ce fel oameni urmau să întâlnească. • să descopere cum era populat teritoriul şi să afle ce triburi dominau regiunea. • să vadă dacă pământul era bun sau rău şi să ştie dacă urma să fie o binecuvântare sau un blestem. • să afle cum erau construite cetăţile. Erau deschise sau erau întărite? Aceasta îi ajuta să ştie ce fel de credinţă urmau să aibă nevoie. • să vadă dacă pământul era fertil sau steril. Aceasta arată că trebuie să avem o înţelegere clară a mediului spiritual. • Sunt sau nu sunt copaci pe el? Se referă la faptul dacă oamenii aduceau roade sau nu (Numeri 13:17-20).

de

Instrucţiunile date de Moise erau potrivite. Dar Moise nu a avut grijă mai întâi să instruiască pe cei 12 spioni şi ei aveau o lipsă de caracter. Au fost şocaţi şi speriaţi de ceea ce au văzut. Când s-au întors cu raportul lor, conţinutul a fost foarte negativ. Excepţiile au fost Caleb şi Iosua. Ei au adus un raport plin de credinţă şi optimism pentru că ei aveau un al spirit. Rezultatul a fost că Israelul a trebuit să petreacă 40 de ani prin pustie, în singurătate, lipsuri, tristeţe şi dureri. Dumnezeu a dorit să-i înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine ci cu orice cuvânt care iese din gura Sa. Întreaga perioadă pe care au trebuit s-o petreacă în sălbăticie, a fost pentru că caracterul nu a fost format în 10 din cei 12 spioni.

ÎNFIINŢAREA CONDUCERII CELOR 12
După 40 de ani, Iosua a fost delegat de către Dumnezeu să cucerească Ţara Promisă. Domnul i-a dat instrucţiuni specifice despre ce trebuia el să facă pentru a cucerii ţara: Iosua 1. Domnul l-a pregătit pentru a intra şi cuceri ţara. (v. 3) El i-a spus că fiecare loc unde el îşi va pune piciorul va fi al lui. Iosua 2. El a trimis 12 spioni pentru a inspecta ţara. Aceştia sunt prototipuri ale Duhului Sfânt şi ale lui Isus, Cuvântul lui Dumnezeu. Iosua 3. Toţi copii lui Israel au trecut Iordanul. Aceasta simbolizează botezul în apă. Iosua 4. Înfiinţarea conducerii celor 12. “Ia doisprezece bărbaţi din popor, câte un bărbat din fiecare seminţie. Dă-le porunca următoare: ,Luaţi de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoţii, douăsprezece pietre, pe care să le duceţi cu voi, şi să le puneţi în locul unde veţi petrece noaptea aceasta’.” (Iosua 4:2, 3). În timpul nopţii, ei nu aveau lumină. De aceea, aceasta arată, că ei trebuiau să ia pietrele prin credinţă. Aceasta este o imagine despre felul în care Domnul i-a ales pe cei 12 ai Lui, prin credinţă, în timpul

70

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
unei nopţi de rugăciune. (v. 5) Fiecare din cei 12 a trebuit să aleagă o piatră şi s-o poarte pe umeri lui indicând responsabilitate în slujire. Aceste pietre trebuiau luate din mijlocul Iordanului, reprezentând vieţi care au trecut printr-un proces de testare. (v. 7) Dumnezeu a despărţit Iordanul pentru ca oamenii să treacă ca pe pământ uscat, arătând că pustia, cu toate limitările şi nevoile ei, a fost complet lăsată în urmă. (v. 20) Iosua a ridicat cele 12 pietre la Ghilgal ca un monument care să arate ce poate face mâna puternică a lui Dumnezeu şi pentru ca poporul Israel să se teamă în permanenţă de El (v. 24). De asemenea, la Ghilgal, Iosua a circumcis pentru a doua oară poporul Israel (Iosua 5:2), simbolizând circumcizia spirituală în inima credinciosului. Apoi, au sărbătorit împreună Paştele, înfiinţarea Relaţiilor şi Părtăşiei unul cu celălalt. Putem observa că au fost stagii diferite în viaţa patriarhului Iosua. Mai întâi, Dumnezeu i-a dat o viziune în legătură cu cucerirea Ierihonului. Apoi, El i-a dat instrucţiuni prin raportul celor 12 spioni. După aceasta, el a trebuit să treacă Iordanul, care simbolizează botezul. Apoi a urmat circumcizia şi relaţiile, care simbolizează transformarea în vieţile noastre spirituale şi că întinarea păcatului a fost îndepărtată pentru ca noi să avem părtăşie cu Dumnezeu şi cu vecinii noştri. În versetele 13-15 din capitolul 5, citim despre îngerul care a venit la Iosua ca să-l ajute în timpul bătăliei pentru Ierihon. Folosind strategia care i-a fost dată, Iosua a cucerit oraşul (capitolul 6). În capitolul 7, Dumnezeu l-a învăţat o mare lecţie despre importanţa rămânerii în sfinţenie completă pentru a putea obţine victoria Lui. Capitolul 8, îl arată pe Iosua încă o dată, primind de la Domnul strategii de luptă. Capitolul 9 arată pericolele încheierii unei alianţe cu oameni necunoscuţi. Iar în capitolul 10, Dumnezeu îşi arată autoritatea în lupta de la Gabaon. Capitolele 11 şi 12, povestesc în detaliu posesia lui Iosua asupra pământului, şi evaluează partea care a fost ocupată şi ce a rămas de cucerit.

DE CE 12?
“Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: ,Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.’ Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, şi le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă” (Matei 9:39-10:1). Domnul a văzut mulţimile şi I s-a făcut milă de ele. De aceea, a ales 12 oameni pentru a le împlini nevoile lor. Le-a dat autoritate şi apoi i-a trimis să alunge demonii şi să vindece orice fel de boală. Isus şi-a petrecut cea mai mare parte a timpului de slujire în formarea acestor 12. El avea un scop specific, şi anume, de a reproduce caracterul Său în vieţile acestor 12 oameni. Isus nu i-a căutat la cele mai bune şcoli teologice şi nici printre învăţaţi, ci în Galilea. El a ales oameni obişnuiţi - bărbaţi care să nu aibă idei religioase preconcepute ci care să fie deschişi la învăţătura Sa.

CEI 12 CA ŞI TEMPLE
Isus a lucrat 3 ani şi jumătate la formarea acestor lideri. El i-a învăţat pe aceşti bărbaţi cum să devină temple ale Dumnezeului celui viu. El avea o învăţătură practică: “Drept răspuns, Isus le-a zis: ,Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.’ Iudeii au zis: ,Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile?’ Dar El le vorbea despre Templul trupului Său” (Ioan 2:19-21). Apostolii au ştiut despre ce vorbeşte Domnul. Vieţile noastre sunt case ale lui Dumnezeu şi noi ar trebui să avem grijă de ele pentru a rămâne plini de prezenţa Sa. Apostolul Pavel a spus: “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6:19, 20).

PENTRU A SLUJI TREBUIE SĂ FII SLUJIT
Cei 12 au trebuit să treacă printr-un proces de vindecare interioară şi eliberare, pentru că cei care nu au primit slujire nu sunt capabili să slujească altora. Prin slujire putem confrunta păcatul până când persoana decide să-l biruiască. În multe ocazii, am descoperit că conceptele teologice sunt un blocaj pentru persoana care vrea să primească deplina libertate în Hristos. Este esenţial să păstrezi contacte

71

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
regulate cu cei pe care îi ucenicizezi (cei 12), pentru ca slujirea să aibă continuitate. Sugestia mea este să vă întâlniţi cel puţin o dată pe săptămână, apoi veţi putea discerne ce fel de legături s-ar putea să aibă oamenii. Avem exemplul lui Petru, care a fost lăudat de Isus pentru sinceritatea lui de a primi o revelaţie directă de la Tatăl (Matei 16:17). Nu după mult timp, l-a chemat pe Isus deoparte şi l-a sfătuit: “... ,Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!” (Matei 16:22). Aceasta a fost lucrarea lui Satan care încerca să se opună Domnului Isus şi lucrării Sale de la Golgota. Isus l-a mustrat pe Petru zicând: “Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor” (Matei 16:23). Apoi, El s-a folosit de aceasta oportunitate pentru a lăsa patru principii clare în viaţa apostolilor (Matei 16:24-26): • Oricine doreşte să fie ucenicul Meu, nu poate fi preocupat de el însuşi. • Oricine doreşte să fie ucenicul Meu, trebuie să-şi ia crucea lui şi să Mă urmeze. • Oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea, o va salva. Chiar dacă mulţi cred că a sluji pe Domnul poate fi o pierdere a vieţii lor, nu pot fi mai departe de adevăr. Viaţa din abundenţă nu poate fi experimentată decât atunci când Isus ne stăpâneşte. • Nu fi egoist. Persoana care este preocupată cu propria ei bunăstare exterioară, nu va fi în stare să plătească preţul salvării sufletului ei. Cea mai mare parte a timpului cu cei 12, Isus a petrecut-o, formându-le caracterul. Numai după moartea şi învierea Sa, Isus le-a încredinţat ceea ce noi cunoaştem azi ca “Marea Trimitere (Însărcinare)”. El le-a spus: “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28:19, 20). Domnul Isus, când era pe pământ, a câştigat cea mai mare bătălie din toate timpurile. Salvarea omeniri a depins de această victorie. Chiar dacă a fost divin şi veşnic, Isus nu a înfruntat duşmanul ca Dumnezeu ci ca Om. În această formă umană El a biruit ispita şi frica morţii. În puterea Duhului Sfânt, Isus a înfruntat moartea şi a înviat din nou triumfător şi victorios. Apoi, după înviere, El s-a arătat la cei 12 şi le-a zis: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ” (Matei 28:18). Isus a împlinit tot ceea ce Tatăl a avut plănuit pentru El. Voia Lui a fost ca nici unul să nu piară ci toţi să se pocăiască de păcatele lor. Isus a fost pregătit să-şi de-a propria viaţă pentru asta. El a spus: “Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi” (Ioan 15:13). Isus a demonstrat cât de mult a iubit pe fiecare din oile Sale prin faptul că Şi-a dat propria viaţă pentru ele. Domnul a ştiut că misiunea Sa nu era completă dacă armata pe care o formase nu continua. De aceea, le-a spus ucenicilor să meargă şi să facă ucenici din toate neamurile. După cum Tatăl a făcut, prin trimiterea Fiului Său în lume - dându-i o misiune specifică pe care Isus a îndeplinit-o cu atâta dragoste - tot aşa El vrea ca fiecare din noi să împlinim misiunea pe care ne-a dat-o. Apoi toată omenirea va fi răscumpărată. Fiecare credincios ar trebui să fie dedicat pentru a vedea acest lucru împlinindu-se. Dumnezeu ne-a dat responsabilitatea de a reproduce viaţa. Isus Hristos a zis: “Duhul este acela care dă viaţa, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:63).

CÂŞTIGAREA SUFLETELOR
Chiar dacă îngerii doresc să predice Evanghelia, Domnul a rezervat acest privilegiu slujitorilor Săi. Îngerul care a apărut la Corneliu i-a spus: “Trimete acum nişte oameni la Iope, şi cheamă pe Simon, zis şi Petru” (Fapte 10:5). Credincioşii au cuvintele vieţii pe buzele lor. Domnul a zis prin Ezechiel: “Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri” (Ezechiel 18:4). Şi Pavel a zis: “... căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). Pavel era conştient că singura cale prin care omenirea putea fi răscumpărată era ca credincioşii să-şi împărtăşească credinţa. Aceasta este responsabilitatea noastră de creştini şi ar trebui s-o luăm în serios. De asemenea, Pavel a zis: “Eu sunt dator şi Grecilor şi Barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor neînvăţaţi. Astfel, în ce mă priveşte pe mine, am o vie dorinţă să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma” (Romani 1:14, 15). Când Pavel spune “cât despre mine, eu sunt gata (trad. engleză)”, el spune că noi

72

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
ar trebui să-i imităm exemplul. Oricine a cunoscut pe Isus Hristos ca Mântuitor şi Domn, de asemenea, a obţinut o datorie faţă de lume. Dedicarea este, aşa după cum eu am fost atins de Evanghelia lui Hristos, în acelaşi fel trebuie să fac acelaşi efort de a atinge pe alţii cu Evanghelia lui Hristos. Pentru ca lucrarea noastră să fie eficientă, trebuie să fim bine pregătiţi, şi, ca soldaţii, să mânuim Cuvântul Adevărului cu hărnicie şi precizie. Experienţa ne-a învăţat că cei care parcurg procesul de ucenicie într-un mod corespunzător, găsesc că este uşor să fii un câştigător de suflete. Cei 12 trebuie să cunoască despre lucrarea evanghelistică. Ei trebuie să aibă strategii despre cum să ajungă la cei necredincioşi, pentru că scopul lor este să îi atragă, apoi să-i consolideze. Bărbaţii trebuie să ştie cum să ajungă la oamenii de afaceri prin seminarii despre conducere şi să se asigure că atmosfera din cadrul celulelor este de aşa natură încât noii bărbaţi să nu se simtă ciudat ci confortabil. Tinerii trebuie să aibă strategii care să îi atragă pe tineri. Muzica, dansul şi atmosfera întâlnirii sunt importante. Învăţătura trebuie să fie specifică pentru tineri, amintindu-ne că unii dintre studiază în colegii sau universităţi. Femeile sunt de asemenea dedicate să-şi împărtăşească credinţa cu alte femei, şi eu ştiu că acum Dumnezeu onorează lucrarea femeilor. De aceea există o ungere specială pentru ca ele să-şi dezvolte lucrarea într-un mod extraordinar. Am siguranţa că Dumnezeu va continua să ne de-a strategii până când toată lumea va fi plină de slava Sa. De asemenea, cuplurile sunt foarte confortabile când găsesc un grup de oameni cu care să-şi împărtăşească bucuriile şi necazurile. Când aceste cupluri devin instrumentele lui Dumnezeu prin care se restaurează familiile, se produce o mare satisfacţie. Şi satisfacţia este cu atât mai mare, atunci când ele consolidează un nou credincios şi reproduc în el viziunea pe care Dumnezeu le-a încredinţat-o. Cei 12 trebuie să-şi dezvolte lucrarea în mod omogen, adică un tânăr trebuie să câştige un tânăr, un bărbat un alt bărbat, o femeie să câştige o altă femeie, cuplurile să câştige alte cupluri, iar copii să câştige alţi copii. Atunci când lucrăm în mod omogen, reproducerea este mai mare şi are loc mult mai rapid. În felul acesta putem câştiga oameni de peste tot din oraş, fără să fim nevoiţi să ne limităm numai la o anumită zonă.

73

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Strategia pe celule
Biserica trebuie să se concentreze asupra strategiei pe celule, iar liderii trebuie pregătiţi pentru această lucrare. În cadrul bisericii celulă, fiecare persoană - bărbat sau femeie, tânăr sau adult, intelectual sau simplu muncitor - are oportunitatea să-şi atingă potenţialul spiritual.

PĂSTORIREA EFICIENTĂ
Pentru că sunt implicaţi mulţi, este mult mai eficient decât să laşi păstorirea în seama unei singure persoane.

CREŞTEREA BISERICII
Ar trebui să existe o creştere atunci când are loc tranziţia. Cu alte cuvinte, atunci când o biserică “tradiţională” se îndreaptă spre a deveni o biserică pe celule, “uşa din spate” este închisă iar oamenii nu mai părăsesc biserica în felul acesta. Biserica devine o biserică fără ziduri iar lucrarea lui Dumnezeu nu este limitată. Fiecare persoană are posibilitatea să pună în practică în celula sa, ceea ce au învăţat. Este uşor să vezi abilităţile fiecăruia din membrii celulei. Relaţiile sunt întărite. Secretul pentru succes este ca oamenii să înveţe cum să se relaţioneze unii la alţii. Dedicarea creşte. Celula măreşte oportunităţile de participare în slujire pentru toţi credincioşii. Ei vor fi echipaţi să dezvolte viziunea pe care Dumnezeu le-a încredinţat-o. Biserica rămâne vie. O biserică celulă rezistă pentru că nu depinde de o întâlnire sau clădire ci lucrează fără bariere.

DEFINIŢII ALE CELULEI
Din diferite puncte de vedere: Afaceri Este unitatea de bază a unei structuri. Fiecare unitate (sau grup) funcţionează separat în cadrul organizaţiei. Ideologie Este un grup de oameni, mic şi organizat. Chimie Este un vas în care au loc reacţii chimice. Energia lui este transformat în electricitate. Biologie Este o unitate fundamentală a tuturor creaturilor vii. Celula este cea mai mică unitate vie. Are capacitatea de a se multiplica. Se hrăneşte singură, creşte şi se reproduce, iar fiecare celulă nouă are aceleaşi funcţii şi caracteristici ca şi celula originală. Celule au forme şi mărimi diferite, în funcţie de rolul fiecăruia. Există celule care mor imediat ce nucleul lor este atacat (ca în cazul SIDA), sau celule care mor atunci când atacul începe în orice parte a celulei (ca şi la cancer).

CELULA BIOLOGICĂ ŞI CELULA SPIRITUALĂ
74

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos

Celula biologică Schimbări interne Centrozom Nucleu Cromozom Cromozomul de divide Creşterea cromozomilor Cromozomii caută o poziţie Nucleul se sparge Centrozomii şi cromozomii sunt definiţi

Celula spirituală Lider Casa care găzduieşte Participarea în celulă Liderul are ucenicii săi Grupul creşte Liderul şi ucenicul lucrează împreună Membrii sunt gata să deschidă noi celule Poziţiile sunt definite cu un singur scop Schimbări externe

Celula îşi pierde înfăţişarea externă Semi-ştrangulare a celulei Noi nuclee sunt formate cu propriul centrozom

Trebuie să existe o manifestare a roadei multiplicării, cu dedicarea unei alte gazde Noua gazdă îşi deschide casa pentru a începe o altă celulă Încep noi întâlniri, cu oameni noi şi cu lider nou.

DE CE AU AVUT CELULE SUCCES?
Datorită conducerii dinamice? Datorită muzici şi închinării impresionante? Datorită materialelor bune de citit? Datorită prezenţei semnelor şi minunilor? Datorită studiului biblic stimulativ? Datorită părtăşiei închise? Datorită relaţiilor profunde şi transparente? Toţi aceşti factori pot contribui la succesul celulei, dar, fără îndoială, cel mai important element este prezenţa Duhului Sfânt la fiecare întâlnire. Cum are succes o comunitate creştină de bază? Prezenţa lui Hristos este ADN-ul celulei. Într-o celulă biologică, ADN-ul (acidul deoxyribonucleic) este planul de acţiune original, singura forţă cea mai importantă, codul genetic, informaţia şi catalizatorul care spune celulei cum să crească şi să se dezvolte. Isus a promis că va fi cu urmaşii Săi în Biserica Sa şi că El o va îmbrăca cu putere. Întreaga natură a unei celule se schimbă atunci când El este singurul focar (centrul atenţiei). El, ca şi Cap, începe să călăuzească celula. El dă membrilor daruri spirituale şi îi umple cu puterea Sa. Puterea Sa este cea care eliberează conducerea, muzica, darurile, materialul de citit, studiul biblic, părtăşia şi relaţiile. Isus Însuşi este factorul esenţial în viaţa comunităţii Sale pe pământ. Concept spiritual. Dumnezeu lucrează întotdeauna cu indivizi sau completează grupul familiei. După ce a creat primul cuplu, El a poruncit: “Înmulţiţi-vă”. Aceasta a fost metoda stabilită de Creator pentru a propaga rasa umană pe pământ.

DE CE A HOTĂRÂT DUMNEZEU SĂ FOLOSEASCĂ CELULELE?
Herbert Butterfield a spus: “Unitatea organică cea mai puternică din istoria lumii pare a fi ceea ce noi numit celulă, pentru că se multiplică pe sine, fără nici un defect. Este extrem de dificil de distrus. Îşi păstrează intensitatea vieţii locale în timp ce organizaţii mari dispar repede atunci când sunt slăbite la nucleul lor, poate provoca puterea guvernelor, este unealta eficientă pentru a demola orice ,status quo’. Nu contează dacă alegem creştinismul primar, Calvinismul din secolul XVI, sau comunismul modern, aceasta pare să fie cea mai bună cale în care un grup de oameni pot deschide un nou capitol în istoria civilizaţiei”.

SCOPURILE CELULELOR 75

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
Isus le-a spus: “Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18:20). Biserica este Trupul lui Hristos. Trupul este format din celule. Hristos este ADN-ul celulei. Ceea ce face celula importantă este prezenţa în ea a Hristosului înviat. De aceea, fiecare celulă este o parte vitală a Trupului lui Hristos şi împreună ele formează însăşi fundaţiile Bisericii. Chiar dacă Biserica se întruneşte pentru mari sărbători, ea este făcută de cunoscut prin intermediul celulelor. Puritatea vieţii ei, tăria puterii sale transformatoare, puterea ei de a penetra societatea, influenţa ei de a schimba valorile, vigoarea evanghelistică, slujirea comunităţii şi determinarea ei de a instaura Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ sunt toate manifestate prin celule. Aşadar, haideţi să privim la unele din scopurile celulei: • experimentează viaţa şi prezenţa lui Hristos. • oferă purtare de grijă pentru noul credincios şi îl ajută în primii paşi ai vieţi sale creştine. • furnizează părtăşie şi păstorire pentru membrii celulei. • penetrează comunitatea cu mesajul salvării. Celula este braţul principal de evanghelizare din biserică. • furnizează asistenţă socială celor în nevoi. • oferă posibilitatea formării conducerii prin experienţă. • slujeşte comunitatea prin acte de dragoste în zonele cu nevoi.

SCOPURI SPECIFICE
CÂŞTIGĂ. Evanghelizarea celor ce sunt în afara grupului. Celula trebuie să ajungă la cei pierduţi. Scopul ei este să împlinească Marea Însărcinare, care este dorinţa inimii lui Dumnezeu. CONSOLIDEAZĂ. Întăreşte credinţa noilor credincioşi, ajutându-i în primii paşi ai vieţii creştine. UCENICIZEAZĂ. Întregul proces de instruire este continuat până ce persoana intră în Şcoala de Lideri, de unde va ajunge după un an, un lider de celulă. TRIMITE. Dacă lucrarea se face corect prin intermediul celulelor, va exista o creştere mai eficientă datorită ungerii pentru multiplicare.

DINAMICA CELULEI
Fiecare celulă trebuie să treacă printr-un proces care pleacă de la crearea celulei la multiplicarea a încă 12 celule. Asigură-te că în celula ta nu este duplicare ci multiplicare. Locul de întâlnire Case, birouri, şcoli şi orice loc unde este posibil o întâlnire săptămânală a unui grup mic. Ziua şi timpul Asigură-te că întâlnirea este posibilă atât pentru liderul celulei cât şi pentru cel care găzduieşte întâlnirea. Durata Noi sugerăm un timp de maximum o oră. Ce ar trebui să facem la o întâlnire a celulei? 1. Bun venit 2. Rugăciunea de început 3. Mărturii 4. Învăţătura din Cuvânt 5. Rugăciune pentru diferite nevoi 6. Colecta 7. Rugăciunea de încheiere Bun venit

76

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos
Primirea. Pe măsură ce oamenii vin la întâlnirea celulei, liderul, gazda şi ceilalţi din grup, ar trebui să-i salute cu căldură arătându-le interes şi dragoste. Prezentarea Noii membri ai celulei trebuiesc prezentaţi celorlalţi, dându-le sentimentul că fac parte din familie. Începutul Liderul trebuie să deschidă întâlnirea cu un “spărgător de gheaţă”, încurajând pe fiecare să participe. Este important să se creeze o atmosferă de familie în cadrul celulei. Aceasta va întări relaţiile de prietenie. Învăţătura Acesta este un moment cheie când Dumnezeu va vorbi prin Cuvântul Său scris, Biblia. Isus a spus: “... cuvintele, pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:63).

SCOPURI
1. CONVERTIRE. Condu-l pe necredincios să experimenteze convertirea prin a-i arăta adevărurile Evangheliei lui Isus Hristos. 2. EDIFICAREA. Prezintă noului credincios Cuvântul, ajută-l să înţeleagă principiile Împărăţiei lui Dumnezeu în care tocmai a intrat. 3. FORMAREA CARACTERULUI. Modelează caracterul membrilor celulei pentru ca ei să devină asemănători cu Isus (2 Corinteni 3:18). 4. FORMAREA VALORILOR. Formează valorile creştine în vieţile membrilor celulei, zidindu-i prin Cuvântul lui Dumnezeu.

MATERIALUL DE PREDARE
Poate fi folosit mesajul din predica pastorului din duminica precedentă. De asemenea, un cuvânt Rhema din partea liderului fiecărei reţele (bărbaţi, femei, tineri, cupluri) poate fi comunicat celulei. Expunerea Recapitulează principalele puncte ale mesajului. Studiază Biblia şi aplică mesajul la viaţa lor. Condu membrii celulei să ajungă la propriile lor concluzii. Examinează comportamentul actual în lumina adevărurilor biblice. Condu pe membrii celulei spre a lua o decizie prin care să-şi ajusteze stilul de viaţă la Cuvântul pe care l-au studiat. Acordă oportunităţi pentru meditaţie, reflecţie şi răspuns, pentru ca fiecare să devină nu numai un ascultător al Cuvântului ci şi un executant, un împlinitor. Încurajează celula să dezvolte o viaţă de rugăciune în care Dumnezeu le poate descoperi Cuvântul Său. Colecta Colecta este oportunitatea dată de Dumnezeu pentru toţi membrii celulei să-şi exprime prin dărnicie dedicarea lor. Este important să înveţi (să predai) legea semănatului şi a secerişului, o bună isprăvnicie şi binecuvântările pentru cei care sunt credincioşi cu dărnicia lor şi să le spui despre blestemele pentru cei care sunt zgârciţi cu Dumnezeu. Rugăciunea Roagă-te pentru persoana care ar trebui să ocupe scaunul gol şi care este încă absent. Mijlocirea este prezentarea noastră în folosul nevoilor altora. Înseamnă a te ruga pentru nevoile membrilor celulei şi să stăruieşti pentru împlinirea scopurilor. Este o rugăciune de protecţie pentru pastorii şi liderii bisericii, punând un gard viu de protecţie în jurul bisericii şi a celulei noastre. Înseamnă să te rogi pentru cei aflaţi în conducere pentru ca Domnul să le de-a îndrăzneală în predicarea Cuvântului. Înseamnă să te rogi pentru cei cu autoritate care conduc naţiunea. Înseamnă să ne dedicăm pe noi înşine să ne rugăm pentru ca Israelul să fie restaurat la pace şi să strigăm pentru revenirea lui Hristos.

77

SCARA SUCCESULUI – César Castellanos SUGESTII PENTRU A AVEA O CELULĂ EFICIENTĂ
• Fii punctual. • Fii bine îmbrăcat, curat şi cu o respiraţie proaspătă. • Fii politicos şi amabil. Nu fii nepoliticos sau unul care îşi impune punctul de vedere. • Încurajează pe fiecare să participe. • Întotdeauna arată recunoştinţă faţă de gazdă. • Vorbeşte destul de tare ca toţi să te audă. • Pregăteşte-te pe deplin pentru tot ceea ce vrei să împărtăşeşti. Aminteşte-ţi că ceea ce vrei să se întâmple în celulă, trebuie mai întâi cucerit în locul secret. • Întotdeauna motivează celula să aducă noi prieteni la următoarea întâlnire. • Să nu-ţi fie frică să te rogi ca să se întâmple minuni. • Asigură-te că menţii o bună mărturie. • Nu împrumuta niciodată bani de la vreun membru al celulei. • Fii respectuos şi curtenitor cu fiecare membru al celulei. • Evită familiaritatea care poate fi greşit înţeleasă. • Când aduci o persoană de sex opus, roagă pe cineva să meargă cu tine. • Când trebuie să vizitezi o persoană din grup, ia pe cineva cu tine. Toate vizitele trebuie începute şi terminate la timp. • Nu delega responsabilităţi oamenilor care nu sunt pregătiţi pentru ele. • Niciodată nu discuta ceva ce un membru al celulei ţi-a spus confidenţial. • Nu asculta comentariile negative despre alţi oameni. • Fii un exemplu al credinţei pentru toţi membrii celulei. Fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu. Chiar dacă ai un model de celule care deja s-a dovedit a fi bun prin rezultatele lui, dacă elementul credinţei lipseşte, mâinile lui Dumnezeu vor fi legate şi tu nu vei putea vedea rezultatele după care tânjeşti în lucrarea ta. Dar dacă îţi pui inima în lucrare şi urmezi cu credincioşie paşii pe care i-am prezentat în acest manual, pot să promit că lucrarea ta va lua o altă dimensiune: aceea de a cuceri oraşul şi naţiunea ta pentru Hristos.

78