You are on page 1of 2

Ponuda

WebTv platforma - WebTv partner


WEBTV
platforma
Protok/mesec
Arhiva
Kompanija
Live access point
Customised layout
Webtv platform

T1
250 evra
1 TB + >0.20e/GB
100 GB + >0.45e/GB
1 nalog
1
video strana + 1 widget
CMS
Flash player
html5 player
social networking tools
ftp upload
browser upload
statistika pregleda
integracija AD platformi
VIP mailing
razmena sadrzaja u WebTV-u
client network building
affiliate network building
video scheduling
multiplatform delivery
API system
Cross account media sharing
youtube insert

T3
580 evra
3 TB + >0.18e/GB
150 GB + >0.45e/GB
2 naloga
2
video strana + 2 widget
CMS
Flash player
html5 player
social networking tools
ftp upload
browser upload
statistika pregleda
integracija AD platformi
VIP mailing
razmena sadrzaja u WebTV-u
client network building
affiliate network building
video scheduling
multiplatform delivery
API system
Cross account media sharing
youtube insert

T5
900 evra
5 TB + >0.16e/GB
200 GB + >0.35e/GB
3 naloga
3
video strana + 3 widgeta
CMS
Flash player
html5 player
social networking tools
ftp upload
browser upload
statistika pregleda
integracija AD platformi
VIP mailing
razmena sadrzaja u WebTV-u
client network building
affiliate network building
video scheduling
multiplatform delivery
API system
Cross account media sharing
youtube insert

T10
1800 evra
10 TB + >0.12e/GB
500 GB + >0.30e/GB
5 i vie naloga
5
video strana + 5 widgeta
CMS
Flash player
html5 player
social networking tools
ftp upload
browser upload
statistika pregleda
integracija AD platformi
VIP mailing
razmena sadrzaja u WebTV-u
client network building
affiliate network building
video scheduling
multiplatform delivery
API system
Cross account media sharing
youtube insert

Cenovnik oglaavanja u sistemu Web televizije - 1 CPM (1000 emitovanja oglasa)


VIDEO OGLAAVANJE
15-30 sec - 20 e
Preroll spot
Video Reklama se dostavlja u jednom od sledeih
max 60 sec - 17 e
Postroll spot
formata: 1920*1080, 1280*720 i 768*432. Preporuujemo HD 1920*1080. Overlay AD se dostavlja u sledeim dimenzijama :
9e
Overlay AD
400*80 (jpg, png,swf)
Overlay AD +
15-20 sec - 25 e
Takeover video
TVC - po upitu
po upitu
GRAFIKO OGLAAVANJE u MREI WEBTV
Brendiranje plejera
po upitu
Na osnovu dostavljenih grafikih elemenata i jasnih instrukcija od
Brendiranje widgeta
po upitu
strane klijenta, WebTv izrauje predlog reenja koji klijent
Brendiranje WebTv strane
po upitu
odobrava.
Brendiranje embed koda
po upitu
Baneri na WebTv stranama
po upitu
SPECIJALI (Brending + content)
Widgeti za Specijale
100e/po widgetu
Primer ovoga moe biti saradnja na Izradi specijal widgeta, koji e
Programiranje + dizajn
po upitu
biti brendirani klijentskim reenjem i prikazivati njegove klipove.
Insertovanje na medije
po upitu
U zavisnosti od pozicije, odreuje se cena po CPM
Brending
po upitu
LIVE prenosi dogadjaja
po upitu
PR VIDEO
Video je vidljiv na video strani i u odgovarajuem tekstu. Slika koja islustruje video ulazi u obraun,
Emitovanje PR videa
po upitu
kao baner, kao i broj pregleda samog videa.
PR kanal
po upitu
Otvaranje kanala podrazumeva kreiranje posebne kategorije koja e odreeni period biti prisutna
VIP mailing medijima
po upitu
u WEBTV mrei i u kojoj e se prikazivati klijentov video materijal.
PRODUKCIJA
Snimanje na terenu
Snimanje u studiju
Montaa/sat
Sound FX
3D i 2D animacija

150e/dan
ceo dan 250e
25e
po upitu
po upitu

U sluaju da klijent nema mogunosti da proizvede sopstveni video materijal, u mogunosti smo i
da ponudimo tu vrstu usluge. Naravno, cena bi se menjala u zavisnosti od koliine i zahtevnosti
produkcije.
Naznaena cena se odnosi na jednokratno angaovanje.