You are on page 1of 4

Leadearship

Definiţie
1. Leadership-ul înseamnă viziune, încurajare, entuziasm, dragoste, energie, pasiune, obsesie,
consecvenţă, utilizarea simbolurilor, a fi atent la priorităţile altora, dramă adevărată (cauzată
şi de management), crearea eroilor la toate nivelurile, instruire, plimbări eficiente prin
organizaţie şi încă o grămadă de alte lucruri” (Tom Peters & Nancy Austin. A Passion for
Excellence. The Leadership Difference. London: Fontana; 1986. p. 5-6).
2. “Leadership-ul este o interacţiune între doi sau mai mulţi membri ai unui grup, grup care
adesea implică o structurare sau o restructurare a situaţiei, percepţiilor şi aşteptărilor
membrilor… Leadership-ul apare când unul dintre membrii grupului modifică gradul de
motivare sau competenţele celorlalţi în grup. Oricare membru al grupului poate prezenta întro anume măsură caracteristici ale leadership-ului…” (Bass, B. Bass & Stogdill’s Handbook
of Leadership. New York: The Free Press. 1990. p. 19-20).
3. “Considerăm leadership-ul ca pe o activitate prin care se influenţează comportamentul,
credinţele şi sentimentele membrilor grupului într-o direcţie intenţionată” (Wright, Peter L.
and Taylor, David S. Improving Leadership Performance. Great Britain: Prentice-Hall
International Ltd; 1984. p. 2).
4. Un leader are abilitatea de a face oamenii să fie mulţumiţi cu ceea ce fac şi ajută oamenii
să simtă că munca lor ajută la atingerea scopului pe termen lung pe care îl are organizaţia. Un
leader provoacă angajaţii să treacă de nivelul de bază de eficienţă şi să încerce să atingă
potenţialul lor maxim; se străduiesc să obţină ceea ce este mai bun de la angajaţi. Un leader
este cel care recunoaşte realizările, succesele şi recompensează persoanele în cauză cum se
cuvine. Una dintre cele mai importante trăsături ale leaderului este că tratează greşelile ca
experienţe de învăţare.” (Kouzes, J.M., Pozner, B.Z. Student leadership practices inventory.
San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. 1998).
Termenul „leadership” este polisemantic, şi nu poate fi tradus în limba română printrun singur cuvânt care să exprime adevăratele lui semnificaţii. Dicţionarele româneşti îl traduc
prin:
a) conducere, comandă; şefie; comandament2;
b) direcţie, conducere; conduită3;
c) conducere4.

a creşte performanţa lor la un standard mai înalt. 1994. prin utilizarea relaţiilor interpersonale. definiţia tradiţională a leadership-ului spune că un lider influenţează mai mult de o persoană către atingerea unui obiectiv. În viziunea noastră leadership-ul reprezintă procesul prin care o persoană. în unele lucrări traduse din limba engleză. Cole şi este expusă în lucrarea „Management. 300 . p. un lider.“ 8 2 ***Dicţionar englez-român. G. termenul leadership este trades prin: a) conducere5. femeie de afaceri britanică şi fondatoare a The Body Shop spune ca leadership-ul înseamnă “a crea o viziune la care alţii să aspire şi a-i energiza pentru a munci pentru a îndeplini această viziune”. d) capacitatea şi/sau actul de a conduce. p. una sau mai multe persoane să acţioneze în vederea realizării unor obiective bine stabilite. Bucureşti. a unui cadru de conducere de a determina un grup de persoane să conlucreze cu acesta în realizarea unui obiectiv pe baza puternicei lor implicări. 421 3 ***Dicţionar englez-român. prin influenţă. 2004. A. a construi personalitatea lor peste limitele normale”. pe baza unei viziuni puternice şi atractive. Peter Drucker precizează ca leadership-ul înseamnă “a aduce viziunea oamenilor la un nivel superior. de-a lungul unei anumite perioade de timp şi într-un context organizaţional particular”. Esenţialmente. Cole vede conducerea ca fiind un „proces dinamic dintr-un grup. Definiţia tradiţională spune că: leadership-ul este influenţa interpersonală îndreptată către atingerea unui obiectiv sau a unor obiective. Editura Thansib. Cole. În cartea The Frontiers of Management (1986). 2. 1935) 4. b) abilitatea de a conduce6. în care un individ îi determină pe ceilalţi să contribuie voluntar la îndeplinirea sarcinilor de grup într-o situaţie dată” (Cole. c) ştiinţa conducerii7. apărută la Editura Ştiinţa în anul 2004. 51). Există multe interpretări ale leadership-ului. determină. 1. p. Ordway Tead defineşte leadership-ul drept “arta de a influenţa oamenii pentru a-I determina să participe la realizarea unui obiectiv pe care ajung sa-l considere dezirabil” (The Art Of Leadership.De asemenea. Theory and Practice”. Prin leadership se înţelege “capacitatea unui lider. pe ceilalţi membri ai grupului să se angajeze de bunăvoie în realizarea sarcinilor sau scopurilor grupului. prin care o persoană reuşeşte să-i determine. în Managementul personalului (1997) defineşte sugestiv leadership-ul ca „proces dinamic de grup. Anita Roddick. 3. Sibiu. 5. 1974. Una dintre definiţiile cele mai accesibile dar şi suficient de sintetice şi de ilustrative ale conducerii aparţine lui Gerald A. Editura Academiei.

Dicţionar englez-român. 1935) The Collins English Dictionary (Harper Collins Publishers. Bucureşti. 2006 In mijlocul problemei definirii leadershipului stau doua dificultati fundamentale. dintre acestea. bazat pe o multitudine de experiente de invatare. Bucureşti. Editura Teora. Ghid propus de The Economist Books. Bucureşti. cel mai cuprinzător pentru contextul managerial este abilitatea de a conduce. The Collins English Dictionary prezintă mai multe sensuri pentru acest termen. Iaşi. Editura AMALTEA. 6 Harper Collins Publishers. 2002. p. S. 2002. 68. “libertatea” sau “fericirea”. J. Strategie. Bucureşti. modul in care leadershipul este definit si inteles este puternic influentat de pregatirea teoretica a persoanei respective. Astfel de opinii divergente vor avea ca rezultat o opinie diferinta cu privire la natura leadershipului. 1998 7 Maxwell. P. Polirom.. dintre acestea. p. V. Adepţii liderului acceptă relaţia de subordonare. recunosc capacitatea acestuia de a deschide drumuri noi B. in timp ce alte grupuri vad conceptul ca fiind un proces social ce se dezvolta in cadrul relatiilor dintr-un grup. Ordway Tead defineşte leadershipul drept „arta de a influenţa oamenii pentrua-i determina să participe la realizarea unui obiectiv pe care ajung să-l considere dezirabil“ (The Art of Leadership. Comunicare şi resurse umane. Managementul modern. este cea în jurul căruia gravitează ceilalţi membri ai organizaţiei şi care se identifică cu acesta . C. Cele 21 de legi supreme ale liderului. p. editura Nemira. ceea ce face dificila prinderea acestora intr-o singura definitie succinta. In al doilea rand. 1998) prezintă mai multe sensuri pentru acest termen. Ed. 1998. spre deosebire de notiuni precum “dragostea”. 48 8 Păuş. cel mai cuprinzător pentru contextual managerial este abilitatea de a conduce.A. Editura Teora.A. Fiecare intelege in mod intuitiv ce reprezinta notiunea de conducere. 232 5 Certo. Persoana centrală a leadership-ului. C. recunosc capacitatea acestuia de a deschide drumuri noi şi abilitatea de aconduce oameni şi procese. The Collins English Dictionary. Smith defineşte leadership-ul ca acea parte a activităţii unui manager prin care acesta influenţează comportamentul indivizilor şi grupurilor în vederea obţinerii rezultatelor dorite. Adepţii liderului acceptă relaţia de subordonare. Exista grupuri de oameni care vad leadershipul ca o consecinta a caracteristicilor unui lider.4 Bantaş. 1996. leadershipul este un concept complex deschis interpretarilor subiective. In primul rand. liderul.

2004. deci de transpunere efectivă în plan comportamental a exigenţelor ce derivă din statutul de conducător”( Zlate. p.Prin leadership se inţelege “ modul concret de jucare a unui rol.97). .