You are on page 1of 1

KOMIKS BILANG KAGAMITANG PAMPAGTURO: PAGBUO AT PAGTATAYA

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL

MAG-AARAL. Mas lalong maunawaan ang akdang pampanitikan. Magkakaroon ng
interes na basahin ang akda nang hindi nababagot sapagkat walang mahabang
babasahin.
GURO SA FILIPINO. Magsisilbing karagdagang babasahin at kagamitang pampagturo
lalo na sa pagtuturo ng asignaturang Fiilipino at panitikan. Hindi na sila mahihirapan
na hikayatin ang mga mag-aaral na basahin ang akda.
BUMUBUO NG COURSE SYLLABUS. Maisama ang naisa-komiks na mga akda bilang
pantulong na kagamitang pampagturo lalo na sa pagtuturo ng panitikan.
INDUSTRIYA NG KOMIKS. Pamukaw at paghikayat sa interes ng mga kabataan na
muling magbasa ng komiks bilang kawil-wiling babasahin.

SAKLAW AT HANGGANAN NG PAG-AARAL
Layunin ng Pag-aaral na ito na makabuo ng komiks bilang kagamitang pampagturo
at pagtaya sa kahusayan nito upang magamit ng mga guro sa Filipino sa kanilang
pagtuturo. Isasagawa ang pag-aaral na ito sa mga pampublikong paaralang
elementarya sa New Lucena, Iloilo.
Descriptiv-evaluativeang disenyong gagamitin sa pag-aaral na ito.
Anim na piling kaalamang baying Hiligaynon ang pagbabatayan ng gagawing
komiks.
Para sa istatikal na pagsusuri, gagamitin ang mga sumusunod: katampatang-tuos
at standard deviation.

KATUTURAN NG MGA KATAWAGAN
Komiks- tumtukoy sa mga babasahin na naglalahad ng kwento o anumang
pangyayari