You are on page 1of 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 12


Prezeni: 11
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: 4

HOTRREA
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea i sancionarea faptelor de nclcare a
normelor n domeniul gospodririi localitii, a ntreinerii cureniei, a ordinii i linitii publice
n Comuna Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 20.08.2013, avnd n vedere
urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.6489/30.07.2013 ntocmit de
ctre domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul Compartimentului Dezvoltare
economico-social, Urbanism i Transport Public al Primriei Comunei Periam privind aprobarea
Regulamentului pentru stabilirea i sancionarea faptelor de nclcare a normelor n domeniul
gospodririi localitii, a ntreinerii cureniei, a ordinii i linitii publice n comuna Periam;
- prevederile O.G.nr.21/2002 privind gospodrirea localitilor urbane i rurale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 61/1991 privind sancionarea faptelor de nclcare a unor norme de
convieuire social, a ordinii i linitii publice, rerepublicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.e, art.45 alin.1 i ale art.115
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare,

H O T R T E:
Art.1. Se aprob Regulamentul pentru stabilirea i sancionarea faptelor de nclcare a
normelor n domeniul gospodririi localitii, a ntreinerii cureniei, a ordinii i linitii publice n
comuna Periam, conform Anexei nr.1 care face parte integrant din prezenta hotrre.

Art.2. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri, se ncredineaz domnul Dumitra


Cornel, Primarul Comunei Periam i Compartimentul Dezvoltare economico-social, Urbanism i
Transport Public al Primriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului- Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
Compartimentului Dezvoltare economico-social, Urbanism i Transport public din
cadrul Primriei comunei Periam;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

AVRAM IOAN-MIRCEA
________________

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 68 din 20.08.2013