ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ - ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ (MSc BSc Σύμβουλος - Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Γονέων)
Το περιεχόμενο της ημερίδας αποτελεί τη βάση των γνώσεων για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα στη Συμβουλευτική. Τα οφέλη του σεμιναρίου
είναι σημαντικά για κάθε φοιτητή ή επαγγελματία των ανθρωπιστικών επιστημών αλλά και για μανατζερς, ειδικούς στο μαρκετινγκ, ιατρούς
και γενικότερα επαγγελματίες στην εξυπηρέτηση κι επικοινωνία. Στους συμμετέχοντες προσφέρεται η ευκαιρία να διδαχθούν και να
εφαρμόσουν τις βασικές δεξιότητες της Συμβουλευτικής όπως:  Ενεργητική ακρόαση,  Αντανάκλαση συναισθήματος,
 Αντανάκλαση περιεχομένου,  Περίληψη / σύνθεση  Ενσυναίσθηση (empathy). Στα πλαίσια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν
ποικίλες ασκήσεις ώστε οι συμμετέχοντες να επιτύχουν την εφαρμογή της θεωρίας άμεσα.
ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΠΛΟΎΣΙΟ ΥΛΙΚΌ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ.


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ /
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ (MSc BSc Σύμβουλος - Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Γονέων)
Η ημερίδα αποτελείται από ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος. Κατά το θεωρητικό, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις πιο διαδεδομένες κι εφαρμόσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις της ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές τους και
κάποιες χρήσιμες τεχνικές από την κάθε μια. Τα κεντρικά θεωρητικά μοντέλα που θα επεξεργαστούμε είναι: ● Προσωποκεντρική θεραπεία
(Person-centered therapy) ● Λογικοθυμική θεραπεία (Rational Emotive therapy) ● Συνδιαλεκτική Ανάλυση (Transactional Analysis) ●
Μορφολογική (Gestalt). Κατά το πρακτικό μέρος, θα αναλυθούν παραδείγματα θεραπευτικής αντιμετώπισης για κάθε μια από τις
προσεγγίσεις ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις, role-play και εκπαιδευτικές συνεδρίες μέσα στην ομάδα. Στόχος της διημερίδας
είναι η ικανότητα εφαρμογής των βασικών τεχνικών από τους συμμετέχοντες καθώς και η αναγνώριση του βασικού ύφους της κάθε σχολής.
ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΠΛΟΎΣΙΟ ΥΛΙΚΌ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ.


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
(ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ )
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ(ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ(PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)
Η συστημική θεραπεία είναι μία ιδιαίτερη ψυχοθεραπευτική διαδικασία με πληθώρα μεθόδων και τομέων εφαρμογής. Βλέπει τον κάθε αν θρωπο μέσα στην αλληλεπίδραση των σχέσεών του με το περιβάλλον και τα συμπτώματα ως έκφραση ορισμένων σχημάτων σχέσεων. Σε αυτό το
σεμινάριο θα μιλήσουμε για τις βάσεις της συστημικής θεραπείας (κυβερνητική πρώτου και δευτέρου βαθμού, κοινωνικός κονστρουκτιβισμός,
αφηγηματική θεραπεία), την οργάνωση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης (ορισμοί συστημάτων, οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων,
κανόνες της σχέσης, συμμαχίες, ιεραρχίες όρια). Επίσης, θα εξετάσουμε τις τεχνικές μορφές συζήτησης (διαμόρφωση υποθέσεων, μορφές
κυκλικών ερωτήσεων, απόκτηση και παραγωγή πληροφοριών και θεραπευτικές στάσεις) και που εφαρμόζεται (δουλειά με άτομα, ζευγάρια,
οικογένειες και ομάδες).
ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΠΛΟΎΣΙΟ ΥΛΙΚΌ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ (MSc BSc Σύμβουλος - Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Γονέων)
Η Συμβουλευτική αποτελεί συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και πρακτική. Στόχος της ημερίδας είναι η ανάλυση των ει δικών θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων εφαρμογής της. Κεντρικά θέματα προς ανάλυση και συζήτηση είναι:  Το θεραπευτικό πλαίσιο,  Το θεραπευτικό συμβόλαιο,  Αξιολόγηση συναισθηματική & κλινική,  Η θεραπευτική συμμαχία,  Το θέμα της παραπομπής,  Αντιστάσεις κ
άμυνες στη θεραπεία,  Το κλείσιμο της θεραπευτικής σχέσης. Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν παραδείγματα θεραπευόμενων για το
κάθε θέμα ξεχωριστά και θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις, θεωρητικές και βιωματικές, στα πλαίσια της ημερί δας. Το σεμινάριο απευθύνεται
σε όλους τους εκπαιδευόμενους όπως και τους ενδιαφερόμενους στον τομέα της Συμβουλευτικής.
ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΠΛΟΎΣΙΟ ΥΛΙΚΌ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ.

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2106859383 - 2106856027, www.topolytexno.gr • www.facebook.com/topolytexno, Σπάρτης 22, Χαλάνδρι 15233 (έναντι θεραπευτηρίου Υγεία)

1

ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΑΜΑΝΙΑΝ (Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
Στο παρόν σεμινάριο θα αναλυθούν οι έννοιες της αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης, ποια στοιχεία απαρτίζουν την υγιή αλλά και τη χαμηλή
αυτοεκτίμηση, καθώς και το πώς δημιουργούνται και πώς εγκαθίστανται στα παιδιά και στους εφήβους.. Θα αναφερθούμε, στο ρόλο τόσο της
οικογένειας, τι μπορεί να κάνει και τι να αποφύγει ο γονιός ώστε να στηρίξει το παιδί στη διαμόρφωση μιας θετικής αυτοεικόνας μέσα από
κατάλληλα εργαλεία και κανόνες αλλά και στο ρόλο του σχολείου και των συνομηλίκων. Θα εξεταστούν τρόποι και πρακτικές ιδέες για να
τονώσουμε στην καθημερινότητα την αυτοπεποίθηση, τον αυτοσεβασμό και την εσωτερική δύναμη των παιδιών μας.
Το σεμινάριο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όλους τους ειδικούς και φοιτητές στον τομέα της ψυχικής υγείας καθώς και για παιδαγωγούς,
νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς.
ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΠΛΟΎΣΙΟ ΥΛΙΚΌ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ.


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ & ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΑΡΜΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Ψυχοθεραπεύτρια, PGD Art Psychotherapy, BSc Psychology/Healing Arts)
Η ζωγραφική και το παιχνίδι των παιδιών, μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο, είναι πλούσια σε πληροφορίες και συναίσθημα. Στόχος του σεμιναρίου είναι να δείξει πως λειτουργούν στην πράξη ανάλογες θεραπευτικές τεχνικές ώστε να μπορούμε, μέσω της προσωπικής εμπειρίας, να κα τανοήσουμε καλύτερα αυτά που προσπαθούν να επικοινωνήσουν τα παιδιά. Μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις θα βελτιωθεί:
- Η κατανόηση του συμβολισμού στην ζωγραφική και το παιχνίδι των παιδιών.
- Η ενσυναίσθηση και η ικανότητα να προσεγγίζουμε τα παιδιά στο επίπεδο τους (πιο αυθόρμητα και δημιουργικά).
- Θα έχουμε επιπλέον εργαλεία ώστε να μπορούμε να επεξεργαστούμε το τραύμα.
ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΠΛΟΎΣΙΟ ΥΛΙΚΌ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ.


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΧΟΛΙΚΌΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΌΣ: ΟΙ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ
& ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΤΟΥ BULLYING
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ(ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ(PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)
● Είδη σχολικού εκφοβισμού, ● Παιδιά θύτες και θύματα, ● Επιπτώσεις στο παιδί, ● Προληπτικές ενέργειες, στήριξη και αντιμετώπιση από
γονείς και εκπαιδευτικούς. Ο εκφοβισμός και η επιθετικότητα στο χώρο του σχολείου αναδύεται ως σημαντικό πρόβλημα στη σημερινή εποχή
και αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εις βάθος κατανόηση του φαινομένου και η ανάδειξη της πολυπλοκότητάς
του, των αιτίων και των επιπτώσεών του στο παιδί, την οικογένεια και το σχολείο. Θα εξεταστούν τα είδη του σχολικού εκφοβισμού καθώς
και οι ρόλοι των παιδιών ως θυτών και θυμάτων. Ταυτόχρονα θα αναφερθούν οι μέθοδοι αντιμετώπισης και πρόληψης του φαινομένου και οι
πρακτικές διαχείρισής του σε σχολικό αλλά και οικογενειακό επίπεδο. Το σεμινάριο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όλους τους ειδικούς και
φοιτητές στον τομέα της ψυχικής υγείας καθώς και για παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς.
ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΠΛΟΎΣΙΟ ΥΛΙΚΌ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ.


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΤΟ ΘΥΜΩΜΈΝΟ ΠΑΙΔΊ:
Η ΑΝΆΓΚΗ ΚΑΤΑΝΌΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΎ & ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΉΣ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΑΜΑΝΙΑΝ (Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)

● Η δύναμη του θυμού και τι κρύβεται πίσω από το θυμό. ● Ο θυμός και το σχολείο. ● Η ανάγκη των μεγάλων να κατανοήσουν τις δυσκολίες των
θυμωμένων παιδιών (Πώς βιώνουν τον κόσμο τα θυμωμένα παιδιά; Ποιες είναι οι δυσκολίες τους στην επαφή και την επικοινωνία με τα άλλα παιδιά;)
● Πώς (πρακτικοί τρόποι) μπορούμε να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε τα θυμωμένα παιδιά, ώστε να μάθουν να διαχειρίζονται το θυμό τους;
ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΠΛΟΎΣΙΟ ΥΛΙΚΌ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ.


ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
(Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ(ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ(PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)
Η αποτελεσματική επικοινωνία με το παιδί αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα για τον γονιό. Η γονεϊκότητα αποτελεί πρόκληση, καθώς οι
γονείς παρέχουν πρότυπα συμπεριφοράς ενώ ταυτόχρονα καλούνται να διαχειριστούν συγκρούσεις και δυσκολίες στο μεγάλωμα των παιδιών.
Θα εξεταστούν οι παράγοντες που συμβάλλουν σε μια ποιοτική σχέση με το παιδί και το πώς ο γονιός μπορεί να βελτιώσει και να εξελίξει την
επικοινωνία του με το παιδί από τη βρεφική ηλικία έως και την εφηβεία. Επίσης, θα γίνει αναφορά στον τρόπο με το οποίο τα μέσα
επικοινωνίας - που υπάρχουν σε αφθονία στο σπιτικό - διαμεσολαβούν τη σχέση γονιού - παιδιού. Το σεμινάριο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για
όλους τους ειδικούς και φοιτητές στον τομέα της ψυχικής υγείας καθώς και για παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς.
ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΠΛΟΎΣΙΟ ΥΛΙΚΌ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ / ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(50 ΩΡΩΝ)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ (MSc BSc Σύμβουλος - Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Γονέων)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ:
ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ(ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ(PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2106859383 - 2106856027, www.topolytexno.gr • www.facebook.com/topolytexno, Σπάρτης 22, Χαλάνδρι 15233 (έναντι θεραπευτηρίου Υγεία)

2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
• Ενεργητική ακρόαση • Αντανάκλαση συναισθήματος • Αντανάκλαση περιεχομένου • Περίληψη / σύνθεση • Ενσυναίσθηση (empathy)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
• Προσωποκεντρική θεραπεία (Person-centered therapy) • Λογικοθυμική θεραπεία (Rational Emotive therapy) • Συνδιαλεκτική Ανάλυση
(Transactional Analysis) • Μορφολογική (Gestalt)
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
• Σύστημα (System) • Οργάνωση και λειτουργία συστημάτων • Τεχνικές μορφές συζήτησης • Θεραπευτικές στάσεις • Εφαρμογή της
συστημικής θεραπείας
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
• Το θεραπευτικό πλαίσιο • Το θεραπευτικό συμβόλαιο • Αξιολόγηση συναισθηματική κ κλινική • Η θεραπευτική συμμαχία • Το θέμα της
παραπομπής • Αντιστάσεις κ άμυνες στη θεραπεία • Το κλείσιμο της θεραπευτικής σχέσης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
• Ορισμός και είδη ομάδων • Σύνθεση ομάδας • Φάσεις ομάδας • Διαχείριση και συντονισμός
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ή ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΜΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ - ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
(Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ CASE STUDY
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΩΝ/ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
(Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2106859383 - 2106856027, www.topolytexno.gr • www.facebook.com/topolytexno, Σπάρτης 22, Χαλάνδρι 15233 (έναντι θεραπευτηρίου Υγεία)

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ (70 ΩΡΩΝ)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ:ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ (MSc BSc Σύμβουλος-Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Γονέων)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ:
ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ(ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ(PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)
ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΑΜΑΝΙΑΝ (Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
• Ενεργητική ακρόαση • Αντανάκλαση συναισθήματος • Αντανάκλαση
περιεχομένουΠερίληψη / σύνθεση • Ενσυναίσθηση (empathy)

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• Οι έννοιες της πειθαρχίας και της οριοθέτησης • Τα αίτια της ανυπακοής
• Η αποτελεσματικότητα της τιμωρίας • Η σημασία της επικοινωνίας και
της θετικής ανάδρασης • Τα κατάλληλα Όρια ανάλογα με το αναπτυξιακό
στάδιο του παιδιού • Τεχνικές αποτελεσματικής οριοθέτησης

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
• Προσωποκεντρική θεραπεία (Person-centered therapy) • Συμπεριφορική /
Γνωσιακή θεραπεία (Cognitive Behavior therapy) • Λογικοθυμική θεραπεία
(Rational Emotive therapy) • Συνδιαλεκτική Ανάλυση (Transactional
Analysis) • Μορφολογική (Gestalt)

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• Εξάρτηση και διαδίκτυο • Πως εγκαθίσταται η εξάρτηση • Εξάρτηση
μέσα από τις σχέσεις • Ποιότητα σχέσεις γονιού - παιδιού ως παράγοντας
πρόληψης • Το σχολικό πλαίσιο ως παράγοντας πρόληψης
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ
(ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, ΑΝΟΡΕΞΙΑ,
ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΦΑΓΙΑ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ
• Διατροφικές συνήθειες των παιδιών και παράγοντες που τις διαμορφώνουν • Διατροφικές διαταραχές κατά την παιδική και εφηβική ηλικία • Είδη
διατροφικών διαταραχών • Αντιμετώπιση διατροφικών διαταραχών • Πότε
μια διαταραχή είναι παθολογική παράγοντες που τις διαμορφώνουν

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
• Σύστημα (System) • Οργάνωση και λειτουργία συστημάτων • Τεχνικές
μορφές συζήτησης • Θεραπευτικές στάσεις • Εφαρμογή
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
• Οι έννοιες της αυτοπεποίθησης - αυτοεκτίμησης • Πώς διαμορφώνεται η
θετική αυτοεικόνα του παιδιού • O ρόλος της οικογένειας, του σχολείου,
των ομηλίκων • Τρόποι καλλιέργειας του αυτοσεβασμού και της
αυτοπεποίθησης

Ο ΘΕΣΜΌΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΌΤΗΤΑΣ & Η ΜΗΤΈΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
• Μητέρες, γιαγιάδες και προγιαγιάδες: Τα βιώματά τους και πώς
επηρέασαν τις νεότερες γυναίκες • Η επιθυμία της σύγχρονης γυναίκας να
αποκτήσει παιδί: Ελευθερία επιλογής και κόστος • «Η Καλή Μητέρα»:
Προσδοκίες και ενοχές • Πατέρας - Μητέρα - Παιδί

ΣΧΟΛΙΚΌΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΌΣ: ΟΙ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΤΟΥ BULLYING
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
• Είδη σχολικού εκφοβισμού • Παιδιά θύτες και θύματα • Προληπτικές
ενέργειες, στήριξη και αντιμετώπιση από γονείς και εκπαιδευτικούς

ΕΝΙΣΧΎΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΌΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΉΣ ΑΣΘΈΝΕΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
• Συναισθήματα που προκαλεί η χρόνια ασθένεια • Επιπτώσεις στα μέλη
της οικογένειας • Αποδοχή και προσαρμογή της οικογένειας στη χρόνια
ασθένεια • Ψυχικές καταστάσεις που βιώνει το άρρωστο παιδί • Συνεργασία
της οικογένειας με φορείς για την ομαλή εξέλιξη του άρρωστου παιδιού

ΤΟ ΘΥΜΩΜΈΝΟ ΠΑΙΔΊ: Η ΑΝΆΓΚΗ ΚΑΤΑΝΌΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΘΥΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΉΣ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
• Τι κρύβεται πίσω από το θυμό Ο θυμός και το σχολείο. • Η ανάγκη των
μεγάλων να κατανοήσουν τις δυσκολίες των θυμωμένων παιδιών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
• Ορισμός και είδη ομάδων • Σύνθεση ομάδας • Φάσεις ομάδας
• Διαχείριση και συντονισμός
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΗ
(ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
• Τα συμπτώματα και η κλινική εικόνα του παιδιού που πενθεί • Στάδια του
πένθους στα παιδιά • Τεχνικές στη θεραπεία και τη συμβουλευτική του
παιδιού •Διαζύγιο των γονέων •Αναγνωρίσιμες απώλειες στη ζωή του
παιδιού (το επόμενο αδερφάκι, η έναρξη του σχολείου, η αποκαθήλωση
των γονέων ως πρότυπα κ.α.)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ
Παρουσίαση θεμάτων, περιστατικών των συμμετεχόντων

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:
(Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΣΤΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
• Η έννοια της επικοινωνίας και οι δυσκολίες επικοινωνίας στο μεγάλωμα
των παιδιών • Πώς η επικοινωνία με το παιδί γίνεται αποτελεσματική
• Η ποιότητα σχέσης γονιού - παιδιού • Η διαμεσολάβηση της επικοινωνίας
στην οικογένεια από τα μέσα επικοινωνίας
ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
•Κατάθλιψη •Αγχώδεις Διαταραχές της Βρεφικής κ Παιδικής ηλικιας
•Διαταραχή Άγχους Αποχωρισμού •Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή
•Ιδοψυχαναγκαστική Διαταραχή
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΊΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΦΗΒΟΥΣ / ΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2106859383 - 2106856027, www.topolytexno.gr • www.facebook.com/topolytexno, Σπάρτης 22, Χαλάνδρι 15233 (έναντι θεραπευτηρίου Υγεία)

4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΗΠΙΑ, ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ
(12ΩΡΩΝ)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ (MSc BSc Σύμβουλος - Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Γονέων)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΚΑΡΜΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Ψυχοθεραπεύτρια, PGD Art Psychotherapy, BSc Psychology/Healing Arts)


ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ & ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Στην ημερίδα θα επικεντρωθούμε σε βιωματικές ασκήσεις για να βελτιωθεί:
-Η κατανόηση του συμβολισμού στην ζωγραφική και το παιχνίδι των παιδιών
-Η ενσυναίσθηση και η ικανότητα να προσεγγίζουμε τα παιδιά στο επίπεδο τους (πιο αυθόρμητα και δημιουργικά)
-Η ποικιλία και το πλήθος των εργαλείων μας ώστε να μπορούμε να επεξεργαστούμε το τραύμα


ΣΥΜΒΟΛΑ & ΟΝΕΙΡΑ:
Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Στην ημερίδα θα επικεντρωθούμε σε βιωματικές ασκήσεις με στόχο:
-Να κατανοήσουμε καλύτερα τα μηνύματα που εκπέμπει το υποσυνείδητο μέσα από τα όνειρα
-Να κατανοήσουμε τον συμβολισμό των εικόνων


Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Η ημερίδα στοχεύει στην κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ερμηνείας του ιχνογραφήματος ως προβολικής τεχνικής.
Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα αναλυθούν μελέτες περιστατικών σε συνδυασμό με τα ιχνογραφήματά τους, σε ομάδες συζήτησης.
Θα πραγματοποιηθεί πρακτική εφαρμογή των νέων δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2106859383 - 2106856027, www.topolytexno.gr • www.facebook.com/topolytexno, Σπάρτης 22, Χαλάνδρι 15233 (έναντι θεραπευτηρίου Υγεία)

5

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ - ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΕΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
(DEA- DESS ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ PARIS V)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ WISC-III - ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ:
● Εξειδίκευση στη χρήση και ερμηνεία του WISC-III,
● Βαθμολόγηση του τεστ και ερμηνεία των αποτελεσμάτων
● Πρακτική εφαρμογή του τεστ μεταξύ των συμμετεχόντων
● Συγγραφή της ψυχολογικής αναφοράς

Σάββατο 14
& Κυριακή 15
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ:
● Εποπτεία στη χορήγηση του τεστ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ: (Wechsler Intelligence Scale Third Edition), Ελληνική προσαρμογή και στάθμιση
του WISC-III: Γεώργας, Δ., Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Μπεζεβέγκης, Η. & Γιαννίτσας, Ν.Δ. (1997).
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Μόνο σε ψυχολόγους (κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και φοιτητές προγραμμάτων
ψυχολογίας).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 20 ώρες
Χορηγείται πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤAT-CAT
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΣ
(ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ MSC,BSC,BN)
ΣΤΟΧΟΙ:
 Οι προβολικές μέθοδοι. Η προβολή στην ψυχολογία
 Γνωριμία με τα τεστ προσωπικότητας
 Παρουσίαση T.A.T & C.A.T
 Τ.Α.Τ. ( Thematic Apperception Test ) του Murray
 Ερμηνεία κατά Bellak
 Ανάλυση βάση της συστημικής- διαλεκτικής προσέγγισης
 Σύνταξη έκθεση
 Μελέτη περιπτώσεων

Σάββατο 12
& Κυριακή 13
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Μόνο σε ψυχολόγους (κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και φοιτητές προγραμμάτων
ψυχολογίας).
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ:
● Εποπτεία στη χορήγηση του τεστ
ΜΕΛΕΤΗ:
Thematic Aperception Test par Henry A. Murray , Editions du Centre de Psychologie Appliquee
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 10 ώρες
Χορηγείται πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2106859383 - 2106856027, www.topolytexno.gr • www.facebook.com/topolytexno, Σπάρτης 22, Χαλάνδρι 15233 (έναντι θεραπευτηρίου Υγεία)

6