You are on page 1of 5

1

Biserica misterioasă

de Gavriil STIHARUL
Sursa :http://gavriilstiharul.blogspot.com/
2

Sensul tigonometric şi efectul Coriolis


Vă invit să faceţi o experientă clasică de fizică. Umpleti cada cu apă,
apoi scoateţi dopul. Veţi vedea că apa se va scurge turbionar, spirala
care se formează va avea sensul invers acelor de ceasornic, nunit şi
sens antiorar sau sens trigonometric. Este Efectul Coriolis, numit aşa
în cinstea matematicianul francez Gaspard de Coriolis (1792-1843),
care l-a descoperit. Din cauza cantităţii mici de apă, experienţa s-ar
putea să nu reuşească totdeauna. Dar în natură, Efectul Coriolis este
puternic vizibul. Bunăoară, curentii atmosferici şi maritimi sunt deviaţi
spre dreapta. În cazul apelor curgatoare, se poate vedea clar că
malul drept este totdeauna erodat, faţă de malul stâng, care rămâne
abrupt. În cazul uraganelor, spiralarea aerului determină formarea
unor inele de furtuni cu descărcări electrice, precum şi vânturi
circulare. Dar acest lucru se întâmpla numai în emisfera nordică, căci
în emisfera sudica lucrurile vor sta exact invers. Efectul Coriolis este
o consecinţă a mişcării de rotaţie a Pământului şi este nul la ecuator.
Aşadar, până în 5 grade latitudine, furtunile tropicale şi uraganele nu
se formează.

Sensul trigonometric în spiritualitate

Coincidenţă sau nu, Biserica Ortodoxă, în toate actele şi riturile sale,


respectă cu sfinţenie sensul aniorar pe care îl consideră pozitiv,
sacru, benefic. Aşa se face că înconjurarea mesei, sub chipul horei,
când se cântă "Isaie, dănţuieşte! Fecioara a avut în pântece...",
rânduiala Vohodului, când preotul urmăreşte traseul unui semicerc de
la uşa de miazănoapte a altarului până la usile împărăteşti, precum şi
ritualul de ocolire a biserici cu Sfântul Epitaf (cusătură sau pictură de
mare frumuseţe, care reprezintă scena punerii în mormânt) în timpul
Deniei de vineri seară, după cântare Prohodului, care se face de trei
ori, nu se abat de la regulă. Închinăciunile pe care le face
dreptmăritorul creştin sunt de la dreapta la stânga. Catolicii au
inversat acest sens, desigur, numai din dorinţa nejustificată de a se
diferenţia de ortodocşi.
Atunci când Moise primeşte de la Dumnezeu Decalogul, a primit şi un
nou tip de scriere, Scrierea alfabetică sau Scriere sinaitică, acel tip de
3

scriere care are la baza sunetele şi nu simbolurile. Aceasta a fost


preluata de vecinii iudeilor, Filistenii, numiţi uneori şi Palestineni, apoi
de Greci şi de Romani. Scrierea cu care venise Moise din Egipt era o
scriere idolatră, bazată pe ideograme, cum de fapt erau toate tipurile
de scriere de până la el, şi nu era adecvată pentru a grava în piatră
Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu. Alfabetul din Sinai avea la baza
22 de litere, iar scrierea urma cursul antiorar, de la drepta spre
stânga. Grecii şi Romanii au păstrat ordinea literelor, precum şi
denumirea lor, dar în mod arbitrar, i-a inversat sensul. Mai târziu,
Evreii au aplicat sensul antiorar şi la orologiile din sinagogi, căci,
spre deosebire de ceasurile laice, limbile indicatoare ale lor se roteau
spre stânga. La prima vedere, pare o ciudăţenie. Şi totuşi…
S-ar fi putut ca Sfinţii Părinţi să fi preluat din Vechiul Testament şi din
tradiţia iudaica aceasta reguli de care s-a ţinut totdeauna seama in
Ortodoxie.
Hora românească, care cunoaşte mai multe variante, cum ar fi hora
circulară şi hora deschisa respectă şi ea sensul de rotire benefic.
Nicolae Iorga a arătat ca hora are la bază kolo-ul trac, care era un
ritual magico-mitic şi ezoteric de de urcare la Cerul Tată.
Nu e lipsit de interes nici faptul că răvaşele de întors boala, care s-au
bucurat de o popularitate deosebită la români, respecta acelaşi
principiu. De pildă, propoziţia: “Sfinţilor şi doctorilor fără de arginţi –
Cosma şi Damian – Pantelimon şi Ermodae – Samson şi Diomid -
Chir şi Ioan să ne fie într’ajutor!” este înscrisă într-o frumoasă spirală,
având bineînţeles sensul trigonometric.

Universalitatea legii
Legea sensului antiorar, ca sens benefic, este universală. Psihologia
modernă a dovedit că, în timpul unei conversaţii, vorbitorii îşi arunca,
din când în când, privirea spre stânga. Numai oamenii vicleni, cu
gânduri ascunse sau necurate, privesc spre dreapta. Chimia a
demonstrat că substanţele organice, care au aceeaşi compoziţie
chimică, aceeaşi formulă moleculare, deci aceeaşi masă moleculară,
au proprietăţi fizice şi biochimice diferite, prezentând fenomenul de
izomerie. Cele care deviază planul luminii polarizate spre stânga se
numesc levogire, cele care îl deviază spre dreapta se numesc
dextrogire. Numai vitaminele, alcaloizii, antioxidanţii, aminoacizii etc.
care sunt levogire au efecte terapeutice dovedite. Ele se recunosc
4

uşor după litera L pusă înaintea denumirii substanţei. Bunăoară, L-


glutationa, L- Cisteina, L- Tirozina, L-Taurina, L-Arginina, L-Ascorbic
Acid etc. De pilda acidul ascorbic se prezintă sub doua forme:
levogiră, L(+)-Ascorbic Acid, şi dextrogira, D(-)- Ascorbic Acid. Numai
L(+)-Ascorbic Acid este forma activă, pe care organismul o
recunoaşte şi o utilizează, cealaltă este respinsă de acesta. În
aceasta constă deosebirea între vitamina C naturală şi cea sintetică.
Producătorii sunt obligaţi să menţioneze pe care din cele două forme
le comercializează.

Excepţia făcută de magia neagra şi de hipnoză

În schimb, dintotdeauna şi pretutindeni, magia neagra s-a folosit de


sensul antagonic, care este cel al rotirii acelor de ceasornic, numit şi
sens orar sau antitrigonometric.
Sabatul vrajitoarelor din Evul Mediu sau riturile sataniste actuale se
desfăşoare în sens antitrigonometric.
Hipnoza, care este o forma de magie moderna, apelează şi ea la
sensul orar pentru inducerea transelor. Unii hipnotizatori se folosesc
de un dispozitiv numit “hipnoscop”. Aceasta este format dintr-un disc
pe care se află imprimată o spirală. Discul este conectat la un
motoraş electic ce îl roteşte. Subiectul priveşte discul şi intră destul
de repede în transa adâncă. Deoarece medicii au avertizat ca
hipnoscopul este foarte periculos, acesta poate declanşa crize de
epilepsie la bolnavii epileptici, mulţi hipnoterapeuţi au fost nevoiţi să
renunţe la el.

Paradoxul
Rituri benefice, fie că sunt religioase sau mitico-magice, par că ar fi
fost astfel concepute încât să fie în armonie cu Efectul Coriolis pentru
emisfera nordică. Dar, totodată, s-ar putea sa fie doar o simplă
coincidenţă. Căci, altfel, în emisfera sudica, închinăciunile ar trebui să
se facă de la stânga la dreapta şi tot în acelaşi sens şi celelalte
ritualuri. Hora ar trebui să-si schime sensul de rotaţie, iar scrierea
ebraică să-şi schimbe radical cursul. Cum nu se întâmpla aceasta, nu
putem să mergem mai departe cu speculaţiile. Dar să nu uitam totuşi
că Dumnezeu a aşezat pe Adam si Eva în Raiul care se afla în
emisfera nordică, că Moise a primit Decalogul tot aici şi că nu s-a
5

putut vorbi de o Biserică Ortodoxă în emisfera sudică decât după


Marile Descoperiri Geografice, care au avut loc începând din a două
jumatate a secolul al XV-lea.

Bibliografie

1. Liturghier, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii


Ortodoxe Române, Bucureşti 1980.
2. Pr. Profesor Dr. Ene Braniste, Liturgică specială, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1980.
3. Frédéric Le Cren, Vitamine si minerale pentru sănătate şi
longevitate. Antoixidanţii. Editura Polirom 2006.
4. Lect. univ. dr. I. Bunget (coordonator) Compediu de fizică, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucuresti 1988.
5. Iosif Rişavi, Ion Ionescu, Chimie, Editura tehnica, Bucureşti 1974.
6. Costin D. Neniţescu, Chimie organică, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti.
7. Mihai Ielenicz, Laura Comănescu, Geografie fizică generală -
Bazele geografiei fizice, Editura Universitara,Bucuresti 2005.
8. Mihai Ielenicz, Geomorfologie,Editura Universitara,Bucuresti 2007.
9. Max Sternberg, Alfabetul din Sinai, Editura Hasefer, Bucureşti
2004.
10. Earl Mindell, Biblia vitaminelor, Editura Elit, 2006.
11. Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, Bucureşti 1985.
12. Victor Kernbach, Dicționar de mitologie generală, Ed. Albatros,
București, 1983.
13. ***, Dicţionar de matematici generale, Editura Enciclopedică,
Bucureşti 1974.
14. Dr. Simone Schroeder, Arta hipnozei, Editura L.V.B., 1997.